Jak byly údaje získány.

Český jazyk (doktorské kombinované)

1. ročník
7. semestr
FF:CJDX07 Doktorský seminář VII • 100 %
FF:CJDX12 Jazyková příprava II • 100 %
FF:CJDX14 Odborná publikace I • 100 %
FF:KPI33 Kurz rozvoje digitálních kompetencí • 100 %
8. semestr
FF:CJDX08 Doktorský seminář VIII • 100 %
FF:CJDX13 Textová příprava I • 100 %
FF:CJDX19 Teze (autoreferát) • 100 %
FF:CJDX20 Doktorská disertace • 100 %
FF:CJD16 Odborný referát II • 100 %

Údaje byly předpočítány: 19. 9. 2020 11:37

Všechny obory fakulty