Jak byly údaje získány.

Paleoslovenistika a slovanské jazyky (doktorské prezenční)

1. ročník
1. semestr
FF:PHDZ1 Filozofie pro doktorské studium 1 • 100 %
FF:PLDS13 Charakteristika slovanských jazyků • 50 %
FF:PLDS25 Pramenné studium • 50 %
FF:CJV_D_A Anglický jazyk pro doktorské studium • 25 %
FF:JSBSL210 Slovinština pro začátečníky I • 25 %
FF:PLDS03 Malé latinum • 25 %
FF:PLDS12 Obecná lingvistika • 25 %
FF:PLDS30 Doktorský seminář • 25 %
FF:SK_80 Problémy národnej kultúry a jej identity • 25 %
FF:UJ_SLAV01 Ludvík Kuba: folklorista a malíř slovanských národů • 25 %
FSS:IRE221 The idea (and reality) of Central Europe • 25 %
2. semestr
FF:PLDS07 Obecná metodologie • 100 %
FF:JSBSL220 Slovinština pro začátečníky II • 50 %
FF:KSCB092 Fašismus a jeho specifika v Evropě a Asii • 50 %
FF:PLDS12 Obecná lingvistika • 50 %
FF:PLDS25 Pramenné studium • 50 %
FF:PLDS30 Doktorský seminář • 50 %
2. ročník
3. semestr
FF:ENTRE01 Od UČO k IČO: Úvod do podnikání • 50 %
FF:PLDS11 Klasifikace jazyků • 50 %
FF:PLDS25 Pramenné studium • 50 %
FF:JSBSL310 Slovinština pro mírně pokročilé I • 25 %
FF:JSB077 Transylvánie a sedmihradští Sasové • 25 %
FF:OJD06 Sociolingvistika • 25 %
FF:PLDSSZ Studijní stáž v zahraničí • 25 %
FF:PLDS07 Obecná metodologie • 25 %
FF:PLDS12 Obecná lingvistika • 25 %
FF:PLDS13 Charakteristika slovanských jazyků • 25 %
FF:PLDS14 Synchronní konfrontace češtiny (slovenštiny) a polštiny • 25 %
FF:PLDS21 Textová příprava I • 25 %
FF:PLDS30 Doktorský seminář • 25 %
FF:RJ_01 Ruština pro neruštináře I • 25 %
PřF:BI7879 Antropologie obecná II: antropologie sociokulturní • 25 %
4. semestr
FF:PLDS44 Referát na konferenci v zahraničí • 67 %
FF:JSBSL320 Slovinština pro mírně pokročilé II • 33 %
FF:JSBSR210 Srbština pro začátečníky I • 33 %
FF:PHDZ1 Filozofie pro doktorské studium 1 • 33 %
FF:PLDS03 Malé latinum • 33 %
FF:PLDS14 Synchronní konfrontace češtiny (slovenštiny) a polštiny • 33 %
FF:PLDS43 Referát na konferenci v tuzemsku • 33 %
FF:PLIN028 Počítačová sazba textových dokumentů • 33 %
FF:RJ_01 Ruština pro neruštináře I • 33 %
FF:RJ_02 Ruština pro neruštináře II • 33 %
FF:RJ_67 Reálie, zeměvěda a kultura Ruska • 33 %
FF:UJS101B Dějiny Ukrajiny I • 33 %
3. ročník
5. semestr
FF:CJBA37 Slovenština • 50 %
FF:JSBSR220 Srbština pro začátečníky II • 50 %
FF:JSBSR310 Srbština pro mírně pokročilé I • 50 %
FF:PJ_SLAV13 Česko-polské literární a kulturní vztahy • 50 %
FF:PLDS13 Charakteristika slovanských jazyků • 50 %
FF:PLDS21 Textová příprava I • 50 %
FF:PLDS25 Pramenné studium • 50 %
FF:PLDS30 Doktorský seminář • 50 %
FF:PLIN035 Počítačová lexikografie • 50 %
FF:RJ_02 Ruština pro neruštináře II • 50 %
FF:RJ_09 Ruština pro slavisty a neruštináře III • 50 %
FF:UJS102B Dějiny Ukrajiny II • 50 %
FF:VH_10A Práce s PC • 50 %
6. semestr
FF:JSBSR320 Srbština pro mírně pokročilé II • 100 %
FF:PLDS12 Obecná lingvistika • 100 %
FF:PLDS21 Textová příprava I • 100 %
FF:PLDS30 Doktorský seminář • 100 %
FF:PLDS43 Referát na konferenci v tuzemsku • 100 %
FF:PLDS45 Publikovaný odborný text v tuzemsku • 100 %
FF:RJ_10 Ruština pro slavisty a neruštináře IV • 100 %
4. ročník
7. semestr
FF:CJV_D_R Ruský jazyk pro doktorské studium • 100 %
FF:PLDS01 Publikace v cizím jazyce • 100 %
FF:PLDS44 Referát na konferenci v zahraničí • 100 %
FF:PLDS46 Publikovaný odborný text v zahraničí • 100 %
8. semestr
FF:PLDSSZ Studijní stáž v zahraničí • 100 %
FF:PLDS30 Doktorský seminář • 100 %
FF:PLDS45 Publikovaný odborný text v tuzemsku • 100 %
FF:PLDS54 Teze disertační práce • 100 %
FF:PLDS55 Disertační práce • 100 %

Údaje byly předpočítány: 24. 7. 2021 11:35

Všechny obory fakulty