Jak byly údaje získány.

Románské literatury (doktorské prezenční)

1. ročník
1. semestr
FF:PHDZ1 Filozofie pro doktorské studium 1 • 100 %
FF:CJBD01 Literární věda a estetika I • 50 %
FF:DO1 Společné přednášky • 50 %
FF:LMKA01 Česká literatura 1. pol. 20. století v nadnárodních souvislostech • 50 %
FF:LMKA03 Moderní a postmoderní román • 50 %
FF:LMKA05 Teorie překladu • 50 %
FF:LMKA09 Strategie tvůrčího překládání • 50 %
FF:ROMDLI1 Literatura jiné románské oblasti • 50 %
2. semestr
FF:AJ34140 Vybrané kategorie teorie literatury a kultury • 100 %
FF:CJBC572 Literární feminismus od 70. let 20. století po současnost • 100 %
FF:NJDSL4_30 Metodologie literární a kulturní historie • 100 %
FF:PHDZ2 Filozofie pro doktorské studium 2 • 100 %
FF:ROMLISEM1 Doktorský seminář I • 100 %
FF:CJBC516 Nepřítomný autor Milan Kundera • 50 %
FF:CJBD02 Literární věda a estetika II • 50 %
FF:CJVAEA Angličtina autonomně • 50 %
FF:CJV_D_A Anglický jazyk pro doktorské studium • 50 %
FF:ESA132 Sémiotika a teorie komunikace • 50 %
FF:ESA215 Estetika dvacátého století • 50 %
FF:LMKA06 Metody literární interpretace • 50 %
FF:LMKB401 Literatura ve filmu • 50 %
FF:RLB400 Náboženství světa I: Západ • 50 %
FF:ROMDAK1 Jiná činnost v oboru I • 50 %
FF:ROMDCJ_VA2 Další románský jazyk • 50 %
FF:ROMDLI1 Literatura jiné románské oblasti • 50 %
FF:ROMDLI2 Obecná literární věda • 50 %
FF:ROMIIB116 Research Methods in Romance Studies (B) • 50 %
2. ročník
4. semestr
FF:ROMDOP01 Odborná publikace I • 100 %
FF:ROMLISEM1 Doktorský seminář I • 100 %
5. semestr
FF:CJV_D_A Anglický jazyk pro doktorské studium • 100 %
FF:IJIB502 Jazyková cvičení 2 - I • 100 %
FF:MED33 Jazykový seminář italský V • 100 %
FF:PG_IMPR_MU Dílna improvizace • 100 %
FF:ROMDOP01 Odborná publikace I • 100 %
FF:ROMDTP2 Textová příprava II • 100 %
FF:ROMLISEM2 Doktorský seminář II • 100 %
3. ročník
6. semestr
FF:MED34 Jazykový seminář italský VI • 100 %
FF:ROMDOP02 Odborná publikace II • 100 %
FF:ROMDR2 Odborný referát II • 100 %
FF:ROMDTP3 Textová příprava III • 100 %
FF:ROMLISEM3 Doktorský seminář III • 100 %
7. semestr
FF:ROMDAK2 Jiná činnost v oboru II • 100 %
FF:ROMDOP03 Publikační výstup A • 100 %
FF:ROMDVP1 Výběrová přednáška I • 100 %
FF:ROMLISEM4 Doktorský seminář IV • 100 %
4. ročník
8. semestr
FF:ROMDCJ_VA2 Další románský jazyk • 100 %
FF:ROMDTP4 Textová příprava • 100 %
FF:ROMDVP2 Výběrová přednáška II • 100 %
FF:ROMDZKL Doktorská zkouška • 100 %

Údaje byly předpočítány: 19. 9. 2020 11:37

Všechny obory fakulty