Český jazyk se specializací počítačová lingvistika (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
Žádné údaje k dispozici.
4. semestr
Žádné údaje k dispozici.
3. ročník
5. semestr
Žádné údaje k dispozici.
6. semestr
FF:PLIN001 Bakalářská diplomová práce • 57 %
FF:PLIN002 Seminář k bakalářské diplomové práci • 57 %
FF:PLIN003 Státní závěrečná zkouška bakalářská • 57 %
FF:PLIN022 Využití korpusů při výuce češtiny jako cizího jazyka • 43 %
FF:CJBA10 Základy dialektologie • 29 %
FF:CJBA51 Historická mluvnice češtiny – přednáška • 29 %
FF:PLIN023 Odborná přednáška a exkurze II • 29 %
FF:PLIN031 Korektorská cvičení II • 29 %
FI:PV004 UNIX • 29 %
FSpS:P9911 Tělesná výchova – Outdoorové aktivity distančně • 29 %
FF:CJBA37 Slovenština • 14 %
FF:CJBB105 Korpusová lingvistika - přednáška • 14 %
FF:CJVA2B Anglický jazyk pro akademické účely II • 14 %
FF:CJVF2B Francouzský jazyk pro akademické účely II • 14 %
FF:NJ_002 Němčina - mírně pokročilí • 14 %
FF:PJ_04 Polština pro mírně pokročilé • 14 %
FF:PLIN020 Editorská práce • 14 %
FF:PLIN052 Copywriting • 14 %
FF:RJ_02 Ruština pro neruštináře II • 14 %
FF:RSN070 Vybrané kapitoly z českého pravopisu • 14 %
PřF:XS450 Komunikační trénink • 14 %
FI:IB047 Úvod do korpusové lingvistiky a počítačové lexikografie • 14 %
PdF:FJ1028 Kurz francouzského jazyka online • 14 %
PdF:NJ_A105 Němčina pro začátečníky 5 • 14 %
PdF:ONLINE_AG Angličtina Online - Gramatika • 14 %

Údaje byly předpočítány: 4. 2. 2023 11:34

Všechny obory fakulty