Jak byly údaje získány.

Literatura a mezikulturní komunikace (magisterské navazující prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
FF:CJBC516 Nepřítomný autor Milan Kundera • 50 %
FF:CJBD01 Literární věda a estetika I • 50 %
FF:LMKA01 Česká literatura 1. pol. 20. století v nadnárodních souvislostech • 50 %
FF:LMKA02 Česká literatura po r. 1945 v nadnárodních souvislostech • 50 %
FF:LMKA04 Česká kultura a historie • 50 %
FF:LMKA05 Teorie překladu • 50 %
FF:LMKA06 Metody literární interpretace • 50 %
FF:LMKA07 Redakční práce • 50 %
FF:LMKA10 Úvod do studia literatury pro LMK • 50 %
FF:LMKB102 Akademické psaní • 50 %
FF:LMKA03 Moderní a postmoderní román • 33 %
FF:LMKB101 Aplikovaná lingvistika • 33 %
FF:CJBA11 Dialektologie • 17 %
FF:CJBC658 Fantastická literatura v mezioborovém zkoumání • 17 %
FF:CJBD02 Literární věda a estetika II • 17 %
FF:CJVA1M Anglický jazyk pro akademické a odborné účely I • 17 %
FF:CJVA2M Anglický jazyk pro akademické a odborné účely II • 17 %
FF:CJVR1BM Ruský jazyk pro akademické účely I • 17 %
FF:LJ605 České a světové bestsellery v latinském překladu • 17 %
FF:LMKB204 Současná anglicky psaná próza v kulturním kontextu • 17 %
FF:LMKB401 Literatura ve filmu • 17 %
FF:LMKB415 Literatura v televizním seriálu • 17 %
FF:LMKB423 Planetarianism Now: Children’s Literature and Our Planet’s Fight for Life • 17 %
FF:MVK_07 Příprava projektu a projektové dokumentace • 17 %
2. semestr
FF:LMKA01 Česká literatura 1. pol. 20. století v nadnárodních souvislostech • 70 %
FF:LMKA10 Úvod do studia literatury pro LMK • 70 %
FF:LMKA03 Moderní a postmoderní román • 60 %
FF:LMKA05 Teorie překladu • 60 %
FF:LMKA04 Česká kultura a historie • 50 %
FF:CJBC658 Fantastická literatura v mezioborovém zkoumání • 30 %
FF:LMKA02 Česká literatura po r. 1945 v nadnárodních souvislostech • 30 %
FF:LMKA06 Metody literární interpretace • 30 %
FF:LMKB104 Tvůrčí čtení a psaní jako nástroj pro reflexi základních témat lidské existence • 30 %
FF:LMKB401 Literatura ve filmu • 30 %
FF:CJBC516 Nepřítomný autor Milan Kundera • 20 %
FF:CJBD01 Literární věda a estetika I • 20 %
FF:LMKA07 Redakční práce • 20 %
FF:LMKB_A424 Významná místa paměti a jejich proměny v české kultuře • 20 %
2. ročník
3. semestr
FF:LMKA09 Strategie tvůrčího překládání • 55 %
FF:LMKX01 Seminář k magisterské diplomové práci I • 55 %
FF:CJBC658 Fantastická literatura v mezioborovém zkoumání • 25 %
FF:LMKA03 Moderní a postmoderní román • 25 %
FF:NARX01 Kapitoly z teorie vyprávění • 20 %
FF:CJBC08 Kramářské písně • 15 %
FF:CJBC569 Václav Havel • 15 %
FF:CJBC570 Slovenská literatura aktuálně • 15 %
FF:CJBD01 Literární věda a estetika I • 15 %
FF:LMKB_A103 Tvůrčí psaní • 15 %
FF:LMKB_A214 Autobiografie a autofikce • 15 %
FF:LMKB_A424 Významná místa paměti a jejich proměny v české kultuře • 15 %
FF:LMKB104 Tvůrčí čtení a psaní jako nástroj pro reflexi základních témat lidské existence • 15 %
FF:LMKB423 Planetarianism Now: Children’s Literature and Our Planet’s Fight for Life • 15 %
4. semestr
FF:LMKX02 Seminář k magisterské diplomové práci II • 45 %
FF:LMKX03 Magisterská diplomová práce • 45 %
FF:LMKX01 Seminář k magisterské diplomové práci I • 41 %
FF:LMKX06 Státní závěrečná zkouška magisterská • 36 %
FF:LMKA09 Strategie tvůrčího překládání • 27 %
FF:CJBC516 Nepřítomný autor Milan Kundera • 23 %
FF:LMKB_A424 Významná místa paměti a jejich proměny v české kultuře • 23 %
FF:CJBC572 Literární feminismus od 70. let 20. století po současnost • 18 %
FF:LMKB401 Literatura ve filmu • 18 %
FF:CJBD02 Literární věda a estetika II • 14 %
FF:LMKB101 Aplikovaná lingvistika • 14 %

Údaje byly předpočítány: 19. 9. 2020 11:37

Všechny obory fakulty