Jak byly údaje získány.

Literatura a mezikulturní komunikace (magisterské navazující prezenční dvouoborové)

1. ročník
1. semestr
FF:AJ93552 Akademická administrativa II • 100 %
FF:LMKA04 Česká kultura a historie • 100 %
FF:LMKA05 Teorie překladu • 100 %
FF:LMKA10 Úvod do studia literatury pro LMK • 100 %
FF:LMKB415 Literatura v televizním seriálu • 100 %
FF:LMKB423 Planetarianism Now: Children’s Literature and Our Planet’s Fight for Life • 100 %
2. semestr
FF:LMKA02 Česká literatura po r. 1945 v nadnárodních souvislostech • 100 %
FF:LMKA06 Metody literární interpretace • 100 %
FF:LMKA07 Redakční práce • 100 %
FF:LMKB204 Současná anglicky psaná próza v kulturním kontextu • 100 %
FF:LMKB401 Literatura ve filmu • 100 %
2. ročník
3. semestr
FF:LMKA03 Moderní a postmoderní román • 100 %
FF:LMKA09 Strategie tvůrčího překládání • 100 %
FF:LMKB303 Specifika literárního překladu z angličtiny I • 100 %

Údaje byly předpočítány: 26. 9. 2020 11:37

Všechny obory fakulty