Jak byly údaje získány.

Katalánský jazyk a literatura (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
3. semestr
FF:KJIA015 Katalánská literatura III • 100 %
FF:KJIA003 Jazykový seminář katalánštiny III • 80 %
FF:KJIA007 Fonetika a fonologie katalánštiny • 80 %
FF:KJIA017 Otázky katalánské gramatiky I • 80 %
FF:KJIB031 Ústní a poslechová cvičení III • 80 %
FF:KJIB033 Doplňková konverzační cvičení III • 60 %
FF:KJ1B013 Praktická katalánština 1 • 60 %
FF:CJBB119 Kurz správného psaní pro nebohemisty • 40 %
FF:CJBC639 Historie fantastické literatury v českém a mezinárodním kontextu - přednáška • 40 %
FF:CJVAEA Angličtina autonomně • 40 %
FF:JAP123 Japonská kultura • 40 %
FF:KJIB011 Jazyková cvičení III • 40 %
FF:KJIB023 Katalánské reálie • 40 %
FF:ROM1BIJ01 Italština I (pro neitalštináře) • 40 %
FF:AJ91010 Angličtina pro neanglisty • 20 %
FF:CJVA2M Anglický jazyk pro akademické a odborné účely II • 20 %
FF:DSBCB26 Zdraví, životní styl a medicína ve starověku • 20 %
FF:KJIA002 Jazykový seminář katalánštiny II • 20 %
FF:KJIA021 Seminář k bakalářské diplomové práci • 20 %
FF:KJIA022 Bakalářská diplomová práce • 20 %
FF:KJIA023 Seminář k bakalářské oborové práci • 20 %
FF:KJIA024 Bakalářská oborová práce • 20 %
FF:KJIA025 Státní závěrečná zkouška bakalářská • 20 %
FF:LJ401 Antická mytologie: bohové • 20 %
FF:MED71 Turecko po roce 1980 • 20 %
FF:PH0001 Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů • 20 %
FF:RLBCA002 Buddhismus I • 20 %
FF:RLB405 Náboženství a násilí • 20 %
FF:ROMIA004 Románská lingvistika • 20 %
FF:ROMIA051 Jazyky světa - italické a románské jazyky • 20 %
FF:ROMIB001 Latina pro romanisty I • 20 %
FF:ROM1BPO01 Portugalština I (pro neportugalštináře) • 20 %
FF:ROM1BSJ01 Španělština I (pro nešpanělštináře) • 20 %
FSS:EVSB2026 Evropská unie - základní fakta a milníky • 20 %
PdF:ONLINE_AG Angličtina Online - Gramatika • 20 %
FSpS:P909 Physical Education - Fitness Gym • 20 %
4. semestr
FF:KJIA004 Jazykový seminář katalánštiny IV • 100 %
FF:KJIA008 Normativní gramatika katalánštiny I • 100 %
FF:KJIA016 Katalánská literatura IV • 100 %
FF:KJIA018 Otázky katalánské gramatiky II • 100 %
FF:KJ1B006 Katalánský modernismus • 100 %
FF:KJIB032 Ústní a poslechová cvičení IV • 75 %
FF:KJ1B014 Praktická katalánština 2 • 75 %
FF:AJL07002 Úvod do studia kultury USA: Kapitoly z kultury • 50 %
FF:CJBC822 Fenomén fantastika • 50 %
FF:KJIB034 Doplňková konverzační cvičení IV • 50 %
FF:ROMIA051 Jazyky světa - italické a románské jazyky • 50 %
FSpS:P991 Tělesná výchova - Posilovny • 50 %
FF:CJVA1B Anglický jazyk pro akademické účely I • 25 %
FF:DSBCB21 Dějiny starověkého „sportu“ (Řím) • 25 %
FF:DSBCB24 Vznik a vývoj měst ve starověku • 25 %
FF:KSCB092 Fašismus a jeho specifika v Evropě a Asii • 25 %
FF:RLB666 Konec světa • 25 %
FF:ROM1BSJ02 Španělština II (pro nešpanělštináře) • 25 %
PdF:RJ_KRR Kapitoly z ruských reálií • 25 %
PdF:SZ6063 Antropologie lidské sexuality • 25 %
FSpS:P980 Tělesná výchova - Zumba • 25 %
2. ročník
5. semestr
FF:KJIA009 Normativní gramatika katalánštiny II • 100 %
FF:KJ1B015 Praktická katalánština 3 • 100 %
FF:KJIB003 Katalánská současná próza I • 86 %
FF:KJ1B008 Katalánská dialektologie • 86 %
FF:KJ1B010 Překlad katalánských textů 1 • 86 %
FF:KJIA005 Jazykový seminář katalánštiny V • 71 %
FF:KJIB031 Ústní a poslechová cvičení III • 57 %
FF:KJIB013 Jazyková cvičení V • 43 %
FF:CJVA2B Anglický jazyk pro akademické účely II • 29 %
FF:KJIA007 Fonetika a fonologie katalánštiny • 29 %
FF:AJL06001 Úvod do studia kultury Velké Britanie I • 14 %
FF:ARTS011 Proměny křesťanské Evropy: Vize, kritika, diskuse • 14 %
FF:BAX201 Finština pro nefinštináře I. • 14 %
FF:CJVA1B Anglický jazyk pro akademické účely I • 14 %
FF:DSBCB46 Role psa a slona ve starověku • 14 %
FF:IJ1A011 Úvod do dějin, kultury a reálií Itálie I • 14 %
FF:KJIA006 Jazykový seminář katalánštiny VI • 14 %
FF:KJIA010 Normativní gramatika katalánštiny III • 14 %
FF:KJIA020 Závěrečná práce z jazyka a literatury • 14 %
FF:KJIA021 Seminář k bakalářské diplomové práci • 14 %
FF:KJIA022 Bakalářská diplomová práce • 14 %
FF:KJIA024 Bakalářská oborová práce • 14 %
FF:KJIB002 Práce s katalánskými texty • 14 %
FF:KJIB011 Jazyková cvičení III • 14 %
FF:KJIB032 Ústní a poslechová cvičení IV • 14 %
FF:KJIB034 Doplňková konverzační cvičení IV • 14 %
FF:KJIB035 Praktická katalánština III • 14 %
FF:KJIB036 Katalánská současná próza II • 14 %
FF:KJ1B004 Jazyková cvičení 4 • 14 %
FF:KJ1B006 Katalánský modernismus • 14 %
FF:KJ1B013 Praktická katalánština 1 • 14 %
FF:KJ1B016 Praktická katalánština 4 • 14 %
FF:KSCB090 Válka ve Vietnamu • 14 %
FF:LJ401 Antická mytologie: bohové • 14 %
FF:OJ404 Základy indoevropské srovnávací jazykovědy • 14 %
FF:PSX_511 Psychology of Mental Health and Well-being • 14 %
FF:ROM1BPO01 Portugalština I (pro neportugalštináře) • 14 %
FF:ROM1BPO03 Portugalština III (pro neportugalštináře) • 14 %
FF:ROM1BSJ03 Španělština III (pro nešpanělštináře) • 14 %
PdF:ONLINE_AG Angličtina Online - Gramatika • 14 %
FSpS:P991 Tělesná výchova - Posilovny • 14 %
6. semestr
FF:KJIA010 Normativní gramatika katalánštiny III • 86 %
FF:CJVA2B Anglický jazyk pro akademické účely II • 57 %
FF:KJIA006 Jazykový seminář katalánštiny VI • 43 %
FF:KJIA020 Závěrečná práce z jazyka a literatury • 43 %
FF:KJIA021 Seminář k bakalářské diplomové práci • 43 %
FF:KJIB002 Práce s katalánskými texty • 29 %
FF:KJIB032 Ústní a poslechová cvičení IV • 29 %
FF:KJIB034 Doplňková konverzační cvičení IV • 29 %
FF:KJIB036 Katalánská současná próza II • 29 %
FF:KJ1B016 Praktická katalánština 4 • 29 %
FF:AJL06002 Úvod do studia kultury Velké Britanie II • 14 %
FF:JPNB43 Japonská kultura ve filmu • 14 %
FF:KJIA022 Bakalářská diplomová práce • 14 %
FF:KJIA023 Seminář k bakalářské oborové práci • 14 %
FF:KJIA025 Státní závěrečná zkouška bakalářská • 14 %
FF:KJIA026 Bakalářská diplomová práce • 14 %
FF:KJ1B006 Katalánský modernismus • 14 %
FF:KJ1B007 Práce s katalánskými texty • 14 %
FF:KJ1B014 Praktická katalánština 2 • 14 %
FF:MED68 Moderní dějiny Turecka: od Atatürka k Erdoganovi • 14 %
PdF:TI9007 E-KURZ: Příprava pokrmů – tipy a náměty nejen do školy • 14 %
FSpS:P967 Tělesná výchova - Fitness joga • 14 %

Údaje byly předpočítány: 31. 7. 2021 11:34

Všechny obory fakulty