EN

Studenti nejčastěji zapisují

Jak byly údaje získány.

Filozofie (bakalářské kombinované jednooborové)

1. ročník
1. semestr
FF:PHK1101 Úvod do studia filozofie • 100 %
FF:PHK1102 Logika I • 98 %
FF:PHK1104 Dějiny filozofie I - antika • 98 %
FF:PHK1111 Úvod do sociologie • 98 %
FF:PHK1103 Řecká a latinská filozofická terminologie • 95 %
FF:PH0192 Filosofie náboženství • 53 %
FF:PH0108 Aristotelés I - systém, metodologie a metafyzika • 16 %
FF:PH01100 Základy religionistiky • 14 %
FF:PH01105 Základy argumentační analýzy • 14 %
2. semestr
FF:PHK1201 Logika II • 84 %
FF:PHK1212 Úvod do psychologie • 80 %
FF:PHK1203 Ontologie I • 76 %
FF:PHK1202 Dějiny filozofie II - antika, středověk • 72 %
FF:PH0190 Platón bez idejí • 28 %
FF:PH0212 Antický novoplatónismus • 28 %
FF:PH0244 Aristotelés - "druhá" filosofie a praktické vědy • 20 %
FF:PH0263 Voltaire • 20 %
FF:PH0255 Filozofie ve sci-fi • 12 %
FF:PH1214 Filosofický proseminář • 12 %
PdF:ONLINE_A Angličtina Online • 12 %
2. ročník
3. semestr
FF:PHK1205 Filozofie dějin • 87 %
FF:PHK1105 Ontologie II • 80 %
FF:PHK1106 Dějiny filozofie III - renesance • 73 %
FF:PH0108 Aristotelés I - systém, metodologie a metafyzika • 40 %
FF:PH0192 Filosofie náboženství • 40 %
FF:PH0118 Dějiny etiky I • 33 %
FF:PHK1103 Řecká a latinská filozofická terminologie • 27 %
FF:PH01100 Základy religionistiky • 27 %
FF:PHK1111 Úvod do sociologie • 20 %
FF:PH01105 Základy argumentační analýzy • 20 %
FF:DSBCB020 Dějiny starověkého „sportu“ (Řecko) • 13 %
FF:PHA0105 Ludwig Wittgenstein: An introduction to his philosophy • 13 %
FF:PHK1102 Logika I • 13 %
4. semestr
FF:PHK1207 Dějiny filozofie IV - novověk • 86 %
FF:PHK1107 Sociální a politická filozofie • 79 %
FF:PHK1204 Epistemologie I • 79 %
FF:PHK1206 Etika I • 79 %
FF:PH0190 Platón bez idejí • 36 %
FF:PH0263 Voltaire • 29 %
FF:CJVA2P Online anglický jazyk pro akademické účely II • 21 %
FF:PHK1202 Dějiny filozofie II - antika, středověk • 21 %
FF:PH0219 Dějiny etiky II • 21 %
FF:PHA0206 The Passage of Time • 14 %
FF:PHK1117 Projekt bakalářské diplomové práce • 14 %
FF:PHK1203 Ontologie I • 14 %
FF:PH02001 Vybrané problémy současné epistemologie • 14 %
FF:PH02110 10 knih, které máte znát, ale... • 14 %
FF:PH02113 Dějiny společenských teorií • 14 %
FF:PH0255 Filozofie ve sci-fi • 14 %
3. ročník
5. semestr
FF:PHK1109 Dějiny filozofie V - německý idealismus • 100 %
FF:PHK1113 Epistemologie II • 100 %
FF:PH0112 Teorie kauzality • 80 %
FF:PHK1110 Etika II • 60 %
FF:PHK1117 Projekt bakalářské diplomové práce • 60 %
FF:PHA0105 Ludwig Wittgenstein: An introduction to his philosophy • 40 %
FF:PH0108 Aristotelés I - systém, metodologie a metafyzika • 40 %
FF:PH0118 Dějiny etiky I • 40 %
FF:CJBB119 Kurz správného psaní pro nebohemisty • 20 %
FF:CJVA2P Online anglický jazyk pro akademické účely II • 20 %
FF:PHA0106 Selected Topics in Applied Ethics • 20 %
FF:PH_JF Jednota filozofická • 20 %
FF:PHV421EN Metaphor: Selected Chapters • 20 %
FF:PH01100 Základy religionistiky • 20 %
FF:PH01104 Vybrané kapitoly z dějin vědy • 20 %
FF:PH0192 Filosofie náboženství • 20 %
FF:PH0216 Kosmologie a kosmogonie u předsókratiků • 20 %
6. semestr
FF:PHK1119 Seminář k bakalářské diplomové práci • 80 %
FF:PHK1210 Dějiny filozofie VI - 19. a 20.století • 80 %
FF:PHK_BAZ Státní závěrečná zkouška bakalářská • 60 %
FF:PHK_DBP Bakalářská diplomová práce • 60 %
FF:PHK1108 Dějiny české filozofie • 60 %
FF:PH02113 Dějiny společenských teorií • 40 %
FF:CJVA2P Online anglický jazyk pro akademické účely II • 20 %
FF:PHK1117 Projekt bakalářské diplomové práce • 20 %
FF:PHK1204 Epistemologie I • 20 %
FF:PH0190 Platón bez idejí • 20 %
FF:PH02001 Vybrané problémy současné epistemologie • 20 %
FF:PH02002 Extended and Embodied Cognition • 20 %
FF:PH0219 Dějiny etiky II • 20 %
FF:PH0244 Aristotelés - "druhá" filosofie a praktické vědy • 20 %
FF:PH0255 Filozofie ve sci-fi • 20 %
FF:PH0263 Voltaire • 20 %

Údaje byly předpočítány: 13. 4. 2019 11:19

Všechny obory fakulty