Jak byly údaje získány.

Muzeologie (magisterské navazující kombinované jednooborové)

1. ročník
1. semestr
FF:MUKS120 Příprava a realizace výstav I. • 54 %
FF:MUKS63 Muzejní didaktika I. • 54 %
FF:MUKS92 Teorie muzejního výstavnictví I. • 54 %
FF:MUKS61 Teoretická muzeologie • 50 %
FF:MUKS104 Úvod do muzejní pedagogiky • 46 %
FF:MUKS64 Muzejně výstavní kritika • 46 %
FF:MUKS90 Muzejní psychologie I. • 46 %
FF:MUKS103 The Special Topics of the Museology II. • 17 %
FF:MUI_233 Německé muzejnictví na Moravě • 13 %
2. semestr
FF:MUKS121 Příprava a realizace výstav II. • 55 %
FF:MUKS124 Speciální muzeologie • 55 %
FF:MUKS50 Muzejní didaktika II. • 55 %
FF:MUKS91 Vědecký výzkum a muzeologie • 55 %
FF:MUKS94 Teorie muzejního výstavnictví II. • 55 %
FF:MUKS41 Muzejní architektura • 45 %
FF:MUKS67 Muzejní psychologie II. • 45 %
FF:MUKS103 The Special Topics of the Museology II. • 36 %
FF:MUKS58 Encyklopedie Brna • 27 %
FF:MUKS125 Studijní exkurze II. • 23 %
FF:MUBKO_B027 Materiálové průzkumy sbírkových předmětů • 18 %
FF:CJVA2P Online anglický jazyk pro akademické účely II • 14 %
FF:MUI_150 Světová muzea a galerie • 14 %
FF:MUKS107 The Special Topics of the Museology I. • 14 %
2. ročník
3. semestr
FF:MUKS48 Seminář k magisterské diplomové práci I. • 81 %
FF:MUKS120 Příprava a realizace výstav I. • 63 %
FF:MUKS61 Teoretická muzeologie • 63 %
FF:MUKS63 Muzejní didaktika I. • 63 %
FF:MUKS92 Teorie muzejního výstavnictví I. • 63 %
FF:MUKS103 The Special Topics of the Museology II. • 38 %
FF:MUKS104 Úvod do muzejní pedagogiky • 38 %
FF:MUKS64 Muzejně výstavní kritika • 38 %
FF:MUKS90 Muzejní psychologie I. • 38 %
FF:CJVA2P Online anglický jazyk pro akademické účely II • 13 %
FF:MUKS53 Seminář k magisterské diplomové práci II. • 13 %
4. semestr
FF:MUKS81 Magisterská diplomová práce • 93 %
FF:MUKS53 Seminář k magisterské diplomové práci II. • 86 %
FF:MUKS103 The Special Topics of the Museology II. • 64 %
FF:MUKS121 Příprava a realizace výstav II. • 64 %
FF:MUKS124 Speciální muzeologie • 64 %
FF:MUKS50 Muzejní didaktika II. • 64 %
FF:MUKS80 Státní závěrečná zkouška magisterská • 64 %
FF:MUKS91 Vědecký výzkum a muzeologie • 64 %
FF:MUKS94 Teorie muzejního výstavnictví II. • 64 %
FF:MUKS41 Muzejní architektura • 36 %
FF:MUKS67 Muzejní psychologie II. • 36 %
FF:CJVA2P Online anglický jazyk pro akademické účely II • 21 %
FF:MUKS58 Encyklopedie Brna • 14 %

Údaje byly předpočítány: 24. 7. 2021 11:35

Všechny obory fakulty