Muzeologie (magisterské navazující kombinované jednooborové)

1. ročník
1. semestr
FF:MUKS120 Příprava a realizace výstav I. • 100 %
FF:MUKS63 Muzejní didaktika I. • 100 %
FF:MUKS92 Teorie muzejního výstavnictví I. • 100 %
FF:MUKS61 Teoretická muzeologie • 92 %
FF:MUI_233 Německé muzejnictví na Moravě • 23 %
FF:MUKS103 The Special Topics of the Museology II. • 23 %
2. semestr
FF:MUKS121 Příprava a realizace výstav II. • 100 %
FF:MUKS124 Speciální muzeologie • 100 %
FF:MUKS50 Muzejní didaktika II. • 100 %
FF:MUKS91 Vědecký výzkum a muzeologie • 100 %
FF:MUKS94 Teorie muzejního výstavnictví II. • 100 %
FF:MUKS103 The Special Topics of the Museology II. • 33 %
FF:MUI_150 Světová muzea a galerie • 25 %
FF:MUI_341 Muzeum a identita • 17 %
FF:MUI_345 Dějiny vědy a techniky II. • 17 %
FF:MUKS107 The Special Topics of the Museology I. • 17 %
2. ročník
3. semestr
FF:MUKS48 Seminář k magisterské diplomové práci I. • 75 %
FF:MUKS104 Úvod do muzejní pedagogiky • 50 %
FF:MUKS120 Příprava a realizace výstav I. • 50 %
FF:MUKS61 Teoretická muzeologie • 50 %
FF:MUKS63 Muzejní didaktika I. • 50 %
FF:MUKS64 Muzejně výstavní kritika • 50 %
FF:MUKS92 Teorie muzejního výstavnictví I. • 50 %
FF:MUMKO_008 Inkluzivní muzejní pedagogika • 30 %
FF:MUM_008 Inkluzivní muzejní pedagogika • 20 %
FF:MUB_B032 Specifika sbírek muzeí v přírodě • 15 %
FF:MUKS103 The Special Topics of the Museology II. • 15 %
FF:MUKS107 The Special Topics of the Museology I. • 15 %
4. semestr
FF:MUKS103 The Special Topics of the Museology II. • 47 %
FF:MUKS121 Příprava a realizace výstav II. • 47 %
FF:MUKS124 Speciální muzeologie • 47 %
FF:MUKS50 Muzejní didaktika II. • 47 %
FF:MUKS91 Vědecký výzkum a muzeologie • 47 %
FF:MUKS94 Teorie muzejního výstavnictví II. • 47 %
FF:MUMKO_005 Muzejní management • 47 %
FF:MUKS41 Muzejní architektura • 42 %
FF:MUKS53 Seminář k magisterské diplomové práci II. • 42 %
FF:MUKS81 Magisterská diplomová práce • 42 %
FF:MUKS90 Muzejní psychologie I. • 42 %
FF:MUKS80 Státní závěrečná zkouška magisterská • 26 %
FF:CJVA2P Online anglický jazyk pro akademické účely II • 16 %
FF:MUKS125 Studijní exkurze II. • 11 %
FF:MUM_B002 The Special Topics of Museology • 11 %

Údaje byly předpočítány: 6. 8. 2022 11:42

Všechny obory fakulty