Jak byly údaje získány.

Francouzský jazyk a literatura (magisterské navazující prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
FF:FJIIA100 Francouzská sémantika • 67 %
FF:FJIIA103 Syntax současné francouzštiny • 67 %
FF:FJIIA105 Francouzská literatura I • 67 %
FF:ROMIIA101 Úvod do lidové latiny a vývoj románských jazyků • 44 %
FF:FJPR055 Literární překlad • 22 %
FF:FJ0B733 Francouzská společnost očima současných autorů • 22 %
FF:FJ0B772 Současné otázky původních národů ve frankofonní oblasti sev. Ameriky • 22 %
FF:ROMPRB001 Analýza textu a diskurzu pro překladatele • 22 %
FF:SKANSIV73 Skandinávští polárníci (internetový kurz) • 22 %
PdF:FJ3034 Výuka jazykových prostředků ve francouzštině • 22 %
PdF:ONLINE_A Angličtina Online • 22 %
FF:AJ02002 Úvod do fonetiky a fonologie • 11 %
FF:AJ06002 Úvod do studia kultury Velké Britanie II • 11 %
FF:CJBB119 Kurz správného psaní pro nebohemisty • 11 %
FF:CJBC809 Literatura ve filmu • 11 %
FF:CJVR2BM Ruský jazyk pro akademické účely II • 11 %
FF:CJVSEO Mluvený projev ve španělštině • 11 %
FF:FJIB553 Dějiny frankofonní Kanady • 11 %
FF:FJIIA107A Vývoj jazyka • 11 %
FF:FJPR064 Překlad uměleckého textu • 11 %
FF:FJ0B738 Využití počítačů ve francouzské filologii • 11 %
FF:FJ0B750 Frankofonie v České republice • 11 %
FF:FJ0B773 České překlady z quebecké a karibské literatury • 11 %
FF:FJ0B777 Přehled frankofonních literatur • 11 %
FF:FJ0B789 Interpretace a překlad literárního textu I • 11 %
FF:MEDMGR13 Jazykový seminář arabštiny I • 11 %
FF:MED15 Románské literatury I • 11 %
FF:NARX07 Literary Theory: Principles, Strategies, Issues • 11 %
FF:PSX_511 Psychology of Mental Health and Well-being • 11 %
FF:RLB405 Náboženství a násilí • 11 %
FF:ROMIB001 Latina pro romanisty I • 11 %
FF:ROMIIB104 Français langue professionnelle II • 11 %
FF:ROMSJIBXJ Španělština II (pro nešpanělštináře) • 11 %
FF:ROMSJIBXP Španělština I (pro nešpanělštináře) • 11 %
FF:ROM0B004 Rumunština I • 11 %
FF:ROM0B009 Kulturní perspektivy kolonizace severní ameriky • 11 %
FF:ROM0B133 Minority Languages in Europe • 11 %
FF:SJIA004 Doplňkový gramatický seminář I • 11 %
FF:SKANSIV59 Švédská politika (internetový kurz) • 11 %
FF:SKANSIV70 Sámové (internetový kurz) • 11 %
FF:SKANSIV71 Sound art v kontextu současné Skandinávie (internetový kurz) • 11 %
FF:UZB001 Psychologie pro učitele I • 11 %
FF:UZB002 Školní pedagogika • 11 %
FF:UZFJB220 Autentické materiály a herní aktivity ve výuce francouzštiny • 11 %
PdF:FJHC_GF Geografie Francie • 11 %
PdF:FJMP_VKST Vybrané kapitoly ze stylistiky • 11 %
PdF:FJ2015 Odborný jazyk - administrativa • 11 %
PdF:FJ2016 Odborný jazyk - banka a finance • 11 %
PdF:NJ_G100 Fonetika a fonologie němčiny • 11 %
PdF:NJ_G110 Fonetika a fonologie: Segmentální rovina němčiny • 11 %
PdF:NJ_G111 Cvičení z německé fonetiky 1 • 11 %
PdF:ZS1BP_NJC1 Jazyková cvičení 1 - NJ • 11 %
2. semestr
FF:FJIIA107A Vývoj jazyka • 83 %
FF:FJ0B764 Histoire de la culture francophone en Amérique du Nord • 83 %
FF:FJIIA109 Francouzská literatura II • 67 %
FF:FJ0B634 Současní autoři z vydavatelství Minuit I • 50 %
FF:FJIIB970 Vybrané kapitoly z francouzské syntaxe • 33 %
FF:CJBB94 Stylistika češtiny - základní kurs pro překladatele • 17 %
FF:CJVSGR Gramatické jevy v odborné a akademické španělštině • 17 %
FF:CJVS1M Španělský jazyk pro akademické a odborné účely I • 17 %
FF:CJVS2M Španělský jazyk pro akademické a odborné účely II • 17 %
FF:FJIA021 Jazykový seminář V • 17 %
FF:FJIA031 Francouzská literatura VI • 17 %
FF:FJIIA100 Francouzská sémantika • 17 %
FF:FJIIA103 Syntax současné francouzštiny • 17 %
FF:FJIIA105 Francouzská literatura I • 17 %
FF:FJIIB964 Jazyk mladých (Problémy francouzské sociolingvistiky) • 17 %
FF:FJPR004 Překladatelský seminář I • 17 %
FF:FJPR0041 Vývoj českého překladu z francouzštiny • 17 %
FF:FJPR065 Překlad vědeckého textu I (lingvistika, sociologie, historie) • 17 %
FF:FJ0B738 Využití počítačů ve francouzské filologii • 17 %
FF:FJ0B795 Fonetika francouzštiny a korekce výslovnosti • 17 %
FF:FJ0B800 Překlad frankofonního divadla • 17 %
FF:KPM01 Kurz projektového managementu • 17 %
FF:PRAC_POBYT Zahraniční pracovní pobyt • 17 %
FF:ROMSJIBXPA Španělština III (pro nešpanělštináře) • 17 %
FF:ROM0B104 Rumunština II • 17 %
FF:ROM0B134 Ethnic Minorities of Central America • 17 %
FF:ROM0B138 Research methods in Romance studies • 17 %
FF:SAKS21 Obraz USA a Ameriky v quebecké literatuře • 17 %
FF:SAKS24 Francouzština v Severní Americe • 17 %
FF:VIETX11 Úvod do literatury Vietnamu • 17 %
FSS:MEB426 Carbon Capture & Storage: Lessons Learned and the Prospects • 17 %
2. ročník
3. semestr
FF:FJIIA106A Seminář k magisterské diplomové práci I • 71 %
FF:FJ0B794 Biografické fikce v současné francouzské literatuře • 43 %
FF:FJ0B795 Fonetika francouzštiny a korekce výslovnosti • 43 %
FF:FJ0B796 Současná frankofonní africká literární tvorba • 43 %
FF:CJBB132 Syntax češtiny pro překladatele • 14 %
FF:CJVA2B Anglický jazyk pro akademické účely II • 14 %
FF:FJIIA109 Francouzská literatura II • 14 %
FF:FJIIA110A Seminář k magisterské diplomové práci II • 14 %
FF:FJIIA110E Seminář k magisterské diplomové práci I • 14 %
FF:FJIIA114 Klauzurní práce • 14 %
FF:FJIIB975 Vyprávění v 19. století mezi fikcí a historií • 14 %
FF:FJPR012 Tlumočnický seminář I • 14 %
FF:FJ0B764 Histoire de la culture francophone en Amérique du Nord • 14 %
FF:FJ0B798 Fonetika francouzštiny a korekce výslovnosti II • 14 %
FF:FJ0B800 Překlad frankofonního divadla • 14 %
FF:HUMB003 Experimentální výzkum • 14 %
FF:IM165 Videology: Art & Cybernetics • 14 %
FF:KPI33 Kurz rozvoje digitálních kompetencí • 14 %
FF:NARX01 Kapitoly z teorie vyprávění • 14 %
FF:RJ_10 Ruština pro slavisty a neruštináře IV • 14 %
FF:ROMIIB102 Français langue professionnelle • 14 %
FF:ROMSJIBXJA Španělština IV (pro nešpanělštináře) • 14 %
FF:ROM0B140 Czech Queer History • 14 %
FF:ROM0B141 České reálie a jazyk pro interkulturní dialog • 14 %
FF:ROM0B142 Tlumočnický seminář zaměřený na rozvoj základních kompetencí • 14 %
FF:ROM0B143 Rozvojová antropologie v latinskoamerickém areálu • 14 %
FF:SAKS21 Obraz USA a Ameriky v quebecké literatuře • 14 %
FF:SAKS24 Francouzština v Severní Americe • 14 %
PdF:ONLINE_A Angličtina Online • 14 %
4. semestr
FF:FJIIA112E Magisterská diplomová práce • 80 %
FF:FJIIA110A Seminář k magisterské diplomové práci II • 60 %
FF:FJIIA114 Klauzurní práce • 60 %
FF:FJIIA115 Státní závěrečná zkouška magisterská • 60 %
FF:FJIIA103 Syntax současné francouzštiny • 20 %
FF:FJIIA106A Seminář k magisterské diplomové práci I • 20 %
FF:FJPR063 Interpretace a překlad literárního textu • 20 %
FF:FJ0B733 Francouzská společnost očima současných autorů • 20 %
FF:FJ0B738 Využití počítačů ve francouzské filologii • 20 %
FF:FJ0B798 Fonetika francouzštiny a korekce výslovnosti II • 20 %
FF:FJ0B800 Překlad frankofonního divadla • 20 %
FF:KPI11 Kurz práce s informacemi • 20 %
FF:ROMIB001 Latina pro romanisty I • 20 %

Údaje byly předpočítány: 14. 9. 2019 11:19

Všechny obory fakulty