Jak byly údaje získány.

Bulharský jazyk a literatura (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
3. semestr
FF:BJA201 Jazykový kurz III • 100 %
FF:BJA202 Praktický jazyk II • 100 %
FF:BJA204 Normativní mluvnice bulharštiny I • 100 %
FF:BJA206 Jazykový kurz IV • 100 %
FF:BJA207 Praktický jazyk III • 100 %
FF:CJVA2B Anglický jazyk pro akademické účely II • 100 %
FF:JSS100 Úvod do studia slovanských jazyků • 100 %
FF:NJII_760 Rhetorische Übungen • 100 %
5. semestr
FF:BJA208 Normativní mluvnice bulharštiny II • 100 %
FF:BJA301 Jazykový kurz V • 100 %
FF:JSB_SJB Slovanské jazyky Balkánu • 100 %
FF:JSB351 Jihoslovanské literatury 20. století • 100 %
2. ročník
6. semestr
FF:BJA302 Překladatelský seminář • 100 %
FF:BJA306 Jazykový kurz VI • 100 %
FF:JSB251 Jihoslovanské písemnictví středověku a raného novověku • 100 %
FSpS:P965 Tělesná výchova - Bodystyling • 100 %

Údaje byly předpočítány: 26. 9. 2020 11:37

Všechny obory fakulty