Jak byly údaje získány.

Učitelství portugalského jazyka a literatury pro střední školy (magisterské navazující prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
FF:LJ601 Latina pro nelatináře I • 100 %
FF:POIIA107 Jazykový seminář VI • 100 %
FF:POIIA116 Portugalská/brazilská literatura I • 100 %
FF:PO0B608 Literární překlad I • 100 %
FF:PO1B011 Africké lusofonní literatury • 100 %
FF:RLBCA006 Křesťanství I • 100 %
FF:UZB001 Psychologie pro učitele I • 100 %
FF:UZB002 Školní pedagogika • 100 %
FF:UZPOA901 Didaktika portugalštiny I • 100 %
2. semestr
FF:POIIA101 Vývoj jazyka I • 100 %
FF:POIIA109 Jazykový seminář VII • 100 %
FF:POIIA117 Portugalská/brazilská literatura II • 100 %
FF:POIIB962 Literární překlad II • 100 %
FF:PO0B209 Stylistika portugalského jazyka II • 100 %
FF:PO0B808 Město v portugalské literatuře • 100 %
FF:PO1B015 Portugalská literatura a film • 100 %
FF:PO1B018 Četba afrických lusofonních autorů. • 100 %
FF:SUP003 Školní didaktika • 100 %
FF:UZB004 Psychologie pro učitele II • 100 %
FF:UZB005 Speciální pedagogika a pedagogická diagnostika • 100 %
FF:UZPOA951 Didaktika portugalštiny II • 100 %
2. ročník
3. semestr
FF:CJVAEA Angličtina autonomně • 100 %
FF:CJVSEO Mluvený projev ve španělštině • 100 %
FF:CJVSGR Gramatické jevy v odborné a akademické španělštině • 100 %
FF:POIIA106A Seminář k magisterské diplomové práci I • 100 %
FF:POIIB961 Literární překlad III • 100 %
FF:PO0B988 Portugalské autorky • 100 %
PdF:ZS1BP_AC2A Cvičení z gramatiky on-line - AJ • 100 %
4. semestr
FF:POIIA115 Klauzurní práce • 100 %
FF:POIIA204A Seminář k magisterské diplomové práci II • 100 %
FF:POIIA205A Magisterská diplomová práce • 100 %
FF:POIIA260 Státní závěrečná zkouška magisterská • 100 %

Údaje byly předpočítány: 4. 7. 2020 11:47

Všechny obory fakulty