Sdružená uměnovědná studia (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
Žádné údaje k dispozici.
4. semestr
FF:US_210 Nové vlny v kinematografiích západní Evropy • 100 %
FF:US_212 Počátky opery - zrození nové formy po tridentském koncilu • 67 %
FF:US_35A Uměnovědný seminář I. • 67 %
FF:CJVA2B Anglický jazyk pro akademické účely II • 33 %
FF:IM091 Filmology. Jazyk filmu a nová média I • 33 %
FF:IM095 Kurátorství: příběh profese • 33 %
FF:IM107 Mezní druhy umění: česká a slovenská scéna • 33 %
FF:IM114 Novodobé interpretační přístupy k uměleckému dílu I • 33 %
FF:US_04 Praxe v kulturních institucích I. • 33 %
FF:US_40 Uměnovědný biograf I. • 33 %
FF:US_45 Kapitoly z dějin umění I. • 33 %
FF:US_45CV Kapitoly z dějin umění I. - cvičení • 33 %
FF:US_49 Kapitoly z dějin filmu I. • 33 %
FF:US_49CV Kapitoly z dějin filmu I. - cvičení • 33 %
FF:US_82 Výtvarná kultura Brna I. • 33 %
FF:VH_62 Opera - syntéza žánrů • 33 %
FSpS:P950 Tělesná výchova – Jóga • 33 %
3. ročník
5. semestr
FF:US_36A Diplomový seminář I. • 88 %
FF:US_21 Praxe v kulturních institucích II. • 36 %
FF:VH_702A Teorie a dějiny rockové hudby I. • 36 %
FF:US_210 Nové vlny v kinematografiích západní Evropy • 28 %
FF:US_212 Počátky opery - zrození nové formy po tridentském koncilu • 28 %
FF:CJVA2B Anglický jazyk pro akademické účely II • 24 %
FF:IM114 Novodobé interpretační přístupy k uměleckému dílu I • 24 %
FF:US_40 Uměnovědný biograf I. • 24 %
FF:IM095 Kurátorství: příběh profese • 20 %
FF:IM100 Interaktivní umění a postmoderní doba • 20 %
FF:IM107 Mezní druhy umění: česká a slovenská scéna • 20 %
FF:US_136 Ut pictura poesis - propojování výtvarného umění a literatury • 20 %
FF:IM091 Filmology. Jazyk filmu a nová média I • 16 %
FF:US_95 Exkurze po uměleckých památkách • 16 %
FF:US_140 Kulturní dějiny Brna v době Rakouska - Uherska a první republiky • 12 %
FF:US_173 Jazzové evergreeny I: Od Louise Armstronga po Oscara Petersona • 12 %
FF:US_43 Kapitoly z dějin hudby I. • 12 %
FF:US_43CV Kapitoly z dějin hudby I. - cvičení • 12 %
FF:US_45 Kapitoly z dějin umění I. • 12 %
FF:US_45CV Kapitoly z dějin umění I. - cvičení • 12 %
FF:US_46 Kapitoly z dějin umění II. • 12 %
FF:US_46CV Kapitoly z dějin umění II.-cvičení • 12 %
FF:US_47 Kapitoly z dějin divadla I. • 12 %
FF:US_47CV Kapitoly z dějin divadla I. - cvičení • 12 %
FSpS:P948 Tělesná výchova – Jóga Therapy • 12 %
FSpS:P950 Tělesná výchova – Jóga • 12 %
6. semestr
FF:US_36B Diplomový seminář II. • 83 %
FF:US_30 Bakalářská diplomová práce • 74 %
FF:US_31 Státní závěrečná zkouška bakalářská • 70 %
FF:US_08 Seminář kritiky a kulturní publicistiky • 30 %
FF:US_46 Kapitoly z dějin umění II. • 30 %
FF:US_46CV Kapitoly z dějin umění II.-cvičení • 30 %
FF:US_211 Nové vlny v kinematografiích východní Evropy • 22 %
FF:US_41 Uměnovědný biograf II. • 22 %
FF:US_44 Kapitoly z dějin hudby II. • 22 %
FF:US_44CV Kapitoly z dějin hudby II. - cvičení • 22 %
FF:VH_702B Teorie a dějiny rockové hudby II. • 22 %
FF:US_48 Kapitoly z dějin divadla II. • 17 %
FF:US_48CV Kapitoly z dějin divadla II.-cvičení • 17 %
FF:IM126 Novodobé interpretační přístupy k uměleckému dílu II • 13 %
FF:US_174 Jazzové evergreeny II: Od Tonyho Bennetta po Brada Mehldaua • 13 %
FF:US_21 Praxe v kulturních institucích II. • 13 %
FF:US_213 Libreto nebo hudba v opeře? • 13 %

Údaje byly předpočítány: 13. 8. 2022 11:35

Všechny obory fakulty