Jak byly údaje získány.

Novořecký jazyk a literatura (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
FF:REBCA01 Novořecká mluvnice I • 100 %
FF:REBCA07 Askisis me lektora I • 100 %
FF:REBCA13 Úvod do studia novořečtiny • 100 %
FF:BKA108 Současný Balkán • 50 %
FF:BKA319 Balkán ve 20. století II • 50 %
FF:CH_01 Chorvatština pro začátečníky • 50 %
FF:LJBCA05 Antická řecká literatura: od Homéra k Eurípidovi • 50 %
FF:LJBCB03 Jazyky a písma antického Středomoří (Řecko) • 50 %
FF:LJMGRB31 Etika starověkých civilizací I • 50 %
FF:PH0001 Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů • 50 %
FF:REBCB17 Tutorium I • 50 %
2. semestr
FF:BKA255 Současná Bosna a Hercegovina • 100 %
FF:CH_02 Chorvatština pro mírně pokročilé • 100 %
FF:KLBCB30 Antické reálie • 100 %
FF:KRBCB22 Láska a sex v antickém Řecku - vybrané kapitoly • 100 %
FF:MED02 Úvod do jazykovědy • 100 %
FF:MED68 Moderní dějiny Turecka: od Atatürka k Erdoganovi • 100 %
FF:REBCA02 Novořecká mluvnice II • 100 %
FF:REBCA08 Askisis me lektora II • 100 %
FF:REBCB05 Studijní soustředění • 100 %
FF:REBCB18 Tutorium II • 100 %
2. ročník
3. semestr
FF:LJBCA05 Antická řecká literatura: od Homéra k Eurípidovi • 80 %
FF:REBCA03 Novořecká mluvnice III • 60 %
FF:REBCA09 Askisis me lektora III • 60 %
FF:REBCA27 Klasická řečtina pro neogrecisty I • 60 %
FF:REBCB19 Tutorium III • 60 %
FF:PH0001 Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů • 40 %
FF:REBCA13 Úvod do studia novořečtiny • 40 %
FF:REBCB29 Vybrané kapitoly z dějin Řecka 20. století • 40 %
FF:BKA108 Současný Balkán • 20 %
FF:CJBA37 Slovenština • 20 %
FF:DSBCB015 Starověká římská rodina • 20 %
FF:DSBCB020 Dějiny starověkého „sportu“ (Řecko) • 20 %
FF:DSBCB026 Zdraví, životní styl a medicína ve starověku • 20 %
FF:DSBCB040 Starověká Sparta • 20 %
FF:DSBCB26 Zdraví, životní styl a medicína ve starověku • 20 %
FF:DSBCB44 Alexander the Great • 20 %
FF:KRBCA13 Klasická řečtina pro neoborové studenty I • 20 %
FF:KRBCB19 Ženy a soukromý život v antickém Řecku • 20 %
FF:KRMGRB13 Reading Homer's Ilias • 20 %
FF:KR021 Nejstarší řecká filozofie: Předsókratici a sofisté • 20 %
FF:LJBCB03 Jazyky a písma antického Středomoří (Řecko) • 20 %
FF:LJBCB21 Podzimní škola římského práva • 20 %
FF:LJMGRB07 Nejstarší řecká filozofie: Předsókratici a sofisté • 20 %
FF:LJ401 Antická mytologie: bohové • 20 %
FF:MED03 Nejstarší dějiny Středomoří (Přední východ, Egypt, Řecko) • 20 %
FF:MED71 Turecko po roce 1980 • 20 %
FF:REBCB17 Tutorium I • 20 %
FF:VH_15A Collegium musicum - smíšený sbor • 20 %
FF:VIETP2 Vietnamské sociokulturní praktikum • 20 %
FSS:EVS126 Evropská unie - základní fakta a milníky • 20 %
PdF:FJ2019 Odborný jazyk - sekretariát • 20 %
PdF:ONLINE_A Angličtina Online • 20 %
FSpS:P940 Tělesná výchova - Základy capoeiry • 20 %
FSpS:P991 Tělesná výchova - Posilovny • 20 %
4. semestr
FF:REBCB05 Studijní soustředění • 75 %
FF:REBCB26 Novořecké reálie I • 75 %
FF:KRMGRB12 Love, Wine, and Muses: Central themes in archaic Greek poetry • 50 %
FF:LJBCA06 Antická řecká literatura: helénistické a římské období • 50 %
FF:LJBCB08 Antická mytologie: hrdinské mýty • 50 %
FF:LJMGRB08 Řecká filozofie klasického období: Sókratés, Platón, Aristotelés • 50 %
FF:MED09 Úvod do teorie literatury • 50 %
FF:REBCA02 Novořecká mluvnice II • 50 %
FF:REBCA04 Novořecká mluvnice IV • 50 %
FF:REBCA10 Askisis me lektora IV • 50 %
FF:REBCA28 Klasická řečtina pro neogrecisty II • 50 %
FF:AJ06002 Úvod do studia kultury Velké Britanie II • 25 %
FF:CJBB119 Kurz správného psaní pro nebohemisty • 25 %
FF:DSBCA003 Dějiny Předního východu • 25 %
FF:DSBCB020 Dějiny starověkého „sportu“ (Řecko) • 25 %
FF:DSBCB030 Dějiny a rekonstrukce antického sportu a vojenství • 25 %
FF:DSBCB031 Orientální a mysterijní kulty antického Středomoří • 25 %
FF:DSBCB039 Expedice po stopách tažení Alexandra Velikého • 25 %
FF:DSBCB42 Od Kýra k Alexandrovi: dejinami achajmenovskej Perzie • 25 %
FF:DSBCB44 Alexander the Great • 25 %
FF:DSMGRB20 Římské reálie - workshop • 25 %
FF:DU1376M Dějiny světové fotografie • 25 %
FF:ESA056 Shakespearova obrana posvátného manželství • 25 %
FF:ESA082 Dante Alighieri: umění, estetika a kultura středověku • 25 %
FF:ESA916 Evropská kulturní studia: Antická tradice • 25 %
FF:KLBCA13 Řecké umění I: Early Greek Sculpture. The Human Figure, Geometric to Late Archaic Age • 25 %
FF:KLBCB30 Antické reálie • 25 %
FF:KRBCA14 Klasická řečtina pro neoborové studenty II • 25 %
FF:KRBCB01 Četba Xenofónta • 25 %
FF:KRMGRB14 Reading Homer's Odyssey • 25 %
FF:KRMGR03 Antická řecká literatura: římské období • 25 %
FF:LJBCA10 Dějiny antického světa II • 25 %
FF:MED02 Úvod do jazykovědy • 25 %
FF:MED55 Geografie Středomoří • 25 %
FF:PH0190 Platón bez idejí • 25 %
FF:REBCA08 Askisis me lektora II • 25 %
FF:REBCA09 Askisis me lektora III • 25 %
FF:REBCA27 Klasická řečtina pro neogrecisty I • 25 %
FF:REBCB19 Tutorium III • 25 %
FF:REBCB20 Tutorium IV • 25 %
FF:REMGRA02 Dějiny Byzance • 25 %
PdF:NJ_A101 Němčina pro začátečníky 1 • 25 %
3. ročník
5. semestr
FF:REBCA11 Askisis me lektora V • 100 %
FF:REBCA19 Řecká literatura 19. století • 100 %
FF:REBCA25 Novořecká syntax I • 100 %
FF:REBCB25 Neoellinikos politismos II • 100 %
FF:MED09 Úvod do teorie literatury • 67 %
FF:DSBCB44 Alexander the Great • 33 %
FF:REBCB07 Překladatelský seminář pro Bc. • 33 %
FF:REBCB27 Literární seminář I • 33 %
FF:RLBCA006 Křesťanství I • 33 %
FSpS:P927 Tělesná výchova - Kardio trénink • 33 %
6. semestr
FF:REBCA12 Askisis me lektora VI • 100 %
FF:REBCA14 Řecká literatura 20. st. • 100 %
FF:REBCA26 Novořecká syntax II • 100 %
FF:REBCB28 Literární seminář II • 100 %
FF:REBCD01 Seminář k bakalářské diplomové práci • 100 %
FF:REBCDIP Bakalářská diplomová práce • 67 %
FF:ESA082 Dante Alighieri: umění, estetika a kultura středověku • 33 %
FF:KLBCB30 Antické reálie • 33 %
FF:REBCA21 Řecké dějiny 19. - 20. st. • 33 %
FF:REBC31 Kulturněhistorický vývoj řeckých regionů I • 33 %
FSpS:P999 Tělesná výchova - Zdravotní osvobození • 33 %

Údaje byly předpočítány: 26. 9. 2020 11:37

Všechny obory fakulty