Ruský jazyk a literatura (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
Žádné údaje k dispozici.
4. semestr
Žádné údaje k dispozici.
3. ročník
5. semestr
FF:RJA301 Jazyková cvičení V • 100 %
PdF:RJ2BP_RZS3 Ruština pro začátečníky 3 • 67 %
FF:CJVA2B Anglický jazyk pro akademické účely II • 50 %
FF:DSBCB46 Role psa a slona ve starověku • 50 %
FF:HV_615 Muzikologická laboratoř • 50 %
PdF:FJ1028 Kurz francouzského jazyka online • 50 %
PdF:RJ1045 Ruské reálie a kultura 1 • 50 %
FF:CJBA37 Slovenština • 33 %
FF:CJBB203 Zásady psaní bakalářských a diplomových prací • 33 %
FF:RJA304 Moderní a postmoderní ruská literatura I • 33 %
FF:RJS322 Základy tlumočnictví • 33 %
FF:RJV010 Obsahové a technické aspekty přípravy diplomové práce • 33 %
FF:RJ_740 Sovremennaja Rossija: sociaľnyje i ekonomičeskije voprosy • 33 %
PdF:RJ1056 Seminář z reálií Ruska 1 • 33 %
FF:KR018 Ženy a soukromý život v antickém Řecku • 17 %
FF:LGBA05 Jazyky světa • 17 %
FF:OJ107 Přístupy k jazyku • 17 %
FF:PLIN048 Základy programování pro humanitní obory • 17 %
FF:RJS310 Praktický překlad (obchodní dokumentace) • 17 %
FF:RJ_700 Ključevyje teksty russkoj literatury XX - načala XXI vekov • 17 %
FF:RJ_710 Aktuálne procesy v lexikálnom systéme súčasnej ruštiny • 17 %
FF:RJ_730 Lingvističeskaja pragmatika • 17 %
FF:VH_10A Práce s PC • 17 %
PdF:ONLINE_AG Angličtina Online - Gramatika • 17 %
PdF:RJ1022 Cvičení z morfologie ruštiny 1 • 17 %
PdF:RJ1079 Ruská obchodní korespondence 1 • 17 %
FSpS:P948 Tělesná výchova – Jóga Therapy • 17 %
FSpS:P967 Tělesná výchova – Fitness joga • 17 %
6. semestr
FF:RJA305 Jazyková cvičení VI • 100 %
FF:RJA202 Lexikologie současné ruštiny • 83 %
FF:RJA307 Moderní a postmoderní ruská literatura II • 67 %
FF:RJA311 Seminář k bakalářské diplomové práci • 67 %
FF:RJA333 Bakalářská diplomová práce • 67 %
FF:RJA399 Státní závěrečná zkouška bakalářská • 67 %
PdF:RJ2BP_RZS4 Ruština pro začátečníky 4 • 33 %
FF:CJBB203 Zásady psaní bakalářských a diplomových prací • 17 %
FF:PRJ005 Praktické cvičení v lexikografii • 17 %
PdF:TI9007 E-KURZ: Příprava pokrmů – tipy a náměty nejen do školy • 17 %
FSpS:P980 Tělesná výchova – Zumba • 17 %

Údaje byly předpočítány: 24. 9. 2022 11:39

Všechny obory fakulty