Jak byly údaje získány.

Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
FF:FAVBPA01 Úvod do studia filmu • 98 %
FF:FAVBPA07 Dějiny české kinematografie po roce 1945 • 91 %
FF:FAVBPA03 Filmová teorie po roce 1945 • 89 %
FF:FAVBPA10 Proseminář A (k přednášce Úvod do studia filmu) • 83 %
FF:PH0001 Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů • 47 %
FF:FAVBPALT5 Pomalá kinematografie • 36 %
FF:FAV328 Francouzská kinematografie v období 1896–1959 • 32 %
FF:FAV332 Kino a filmová distribuce • 32 %
FF:FAV333 Rok 1968 ve filmu • 30 %
FF:FAVBPALT6 Autorství ve filmu • 19 %
FF:FAVZ074 Media, Cinema and Controversy • 17 %
FF:FAVP002 Filmová a televizní produkce • 13 %
FF:FAVBPA09 Dějiny světové kinematografie po roce 1945 • 11 %
FF:FAVBPA12 Bakalářský seminář I • 11 %
FF:FAVZ072 The Nature of Transition: Changes in American Cinema, 1908-1918 • 11 %
FF:FAV334 Francouzská kinematografie od roku 1959 do současnosti • 11 %
2. semestr
FF:FAVBPA09 Dějiny světové kinematografie po roce 1945 • 83 %
FF:FAVBPA12 Bakalářský seminář I • 77 %
FF:FAVBPA13 Bakalářský seminář II • 70 %
FF:FAVZ076 Extreme Cinema: Film Cultural Institutions, Discourses and Futures • 53 %
FF:FAV334 Francouzská kinematografie od roku 1959 do současnosti • 53 %
FF:FAV111 Programové strategie televize veřejné služby • 43 %
FF:FAVBPALT7 Ozvláštňovat ve spirále: Hromnice, Vánoce a vyprávěcí schéma napříč mediálními platformami • 33 %
FF:FAV140 Kinematografie Latinské Ameriky • 33 %
FF:FAVZ077 Media Industries, Labour and Production • 27 %
FF:JAP218 Samuraj, gejša, gangster. Japonská kultura ve filmu • 23 %
FF:CJBC809 Literatura ve filmu • 13 %
FF:FAVBOP01 Odborná praxe I • 13 %
FF:PH0001 Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů • 13 %
FSpS:P991 Tělesná výchova - Posilovny • 13 %
2. ročník
3. semestr
FF:FAVBPA14 Bakalářský seminář III • 72 %
FF:FAVBPA040 Dějiny české kinematografie I • 51 %
FF:FAVBPA020 Dějiny filmových teorií před rokem 1945 • 44 %
FF:FAVBPA07 Dějiny české kinematografie po roce 1945 • 41 %
FF:FAVBPA11 Proseminář B (naratologie) • 41 %
FF:FAVBPA22 Dějiny české kinematografie: dokumentární film • 41 %
FF:FAVBPA03 Filmová teorie po roce 1945 • 38 %
FF:FAVZ073 Visual Culture, Conflict and Migration • 33 %
FF:FAVZ079 Film, Politics and Propaganda in the Second World War • 33 %
FF:FAVZ078 On music and film • 28 %
FF:FAV328 Francouzská kinematografie v období 1896–1959 • 28 %
FF:FAVZ074 Media, Cinema and Controversy • 26 %
FF:FAVBPALT5 Pomalá kinematografie • 21 %
FF:FAVP002 Filmová a televizní produkce • 18 %
FF:FAVH015 Kinematografie Hongkongu • 15 %
FF:FAVZ072 The Nature of Transition: Changes in American Cinema, 1908-1918 • 15 %
FF:FAV329 Kinematografie jihovýchodní Evropy: Bulharsko a Jugoslávie • 15 %
FF:CJBC655 Je to ještě umění? Intermediální, konceptuální a participativní strategie v díle • 13 %
FF:FAVH005 Kinematografie SSSR 1945-1991 • 13 %
FF:FAVH013 Německá kinematografie před rokem 1945 • 13 %
FF:FAVZ082 Public service media's online strategies: Industry's concepts and critical investigations • 13 %
FF:FAV192 Filmová scenáristika a dramaturgie • 13 %
FF:FAV332 Kino a filmová distribuce • 13 %
FF:PH0001 Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů • 13 %
4. semestr
FF:FAVBPA15 Bakalářský seminář IV • 52 %
FF:FAVBPA09 Dějiny světové kinematografie po roce 1945 • 45 %
FF:FAVH017 Filmové herectví • 45 %
FF:FAVZ031 Popular European Cinema: Genres and Stars • 39 %
FF:FAVH018 Kinematografická technika, její dějiny a metody výzkumu • 35 %
FF:FAV334 Francouzská kinematografie od roku 1959 do současnosti • 32 %
FF:FAVBPALT7 Ozvláštňovat ve spirále: Hromnice, Vánoce a vyprávěcí schéma napříč mediálními platformami • 19 %
FF:FAVZ049 American film exhibition and broadcasting in the 1930s • 16 %
FF:FAV111 Programové strategie televize veřejné služby • 16 %
FF:FAV140 Kinematografie Latinské Ameriky • 16 %
FF:PH0001 Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů • 16 %
FF:DU2033 Seminář: Umělecké dílo ve fotografii • 13 %
FF:FAVH004 Český a slovenský film za normalizace • 13 %
FF:FAVH016 Národní velkofilmy v evropské němé kinematografii • 13 %
FF:FAVP012 Archivní prezervace a restaurování filmu • 13 %
FF:FAVZ077 Media Industries, Labour and Production • 13 %
FF:RLB666 Konec světa • 13 %
FF:US_179 Mysterium opery • 13 %
FF:VH_719B Úvod do studia world music II. • 13 %
3. ročník
5. semestr
FF:FAVBPA11 Proseminář B (naratologie) • 56 %
FF:FAVBPA22 Dějiny české kinematografie: dokumentární film • 52 %
FF:FAVBPA07 Dějiny české kinematografie po roce 1945 • 44 %
FF:FAVBPA16 Bakalářský seminář V/1 • 41 %
FF:FAVH015 Kinematografie Hongkongu • 37 %
FF:FAV328 Francouzská kinematografie v období 1896–1959 • 33 %
FF:FAVBPA020 Dějiny filmových teorií před rokem 1945 • 26 %
FF:CJVA2B Anglický jazyk pro akademické účely II • 22 %
FF:FAVZ079 Film, Politics and Propaganda in the Second World War • 22 %
FF:FAVBPALT5 Pomalá kinematografie • 19 %
FF:FAVBPALT6 Autorství ve filmu • 19 %
FF:FAVZ072 The Nature of Transition: Changes in American Cinema, 1908-1918 • 19 %
FF:FAVZ078 On music and film • 19 %
FF:FAVBPA03 Filmová teorie po roce 1945 • 15 %
FF:FAVH005 Kinematografie SSSR 1945-1991 • 15 %
FF:FAVH013 Německá kinematografie před rokem 1945 • 15 %
FF:FAVZ082 Public service media's online strategies: Industry's concepts and critical investigations • 15 %
FF:FAV329 Kinematografie jihovýchodní Evropy: Bulharsko a Jugoslávie • 15 %
FF:FAV330 Historická poetika české kinematografie do roku 1922 II • 15 %
FF:FAV333 Rok 1968 ve filmu • 15 %
FF:SUS_60A Znamení zrodu: kapitoly o českém obrození I. • 15 %
FF:US_60A Znamení zrodu: kapitoly o českém obrození I. • 15 %
FF:VH_741A Teorie a dějiny populární hudby I. • 15 %
FF:CJBB203 Zásady psaní bakalářských a diplomových prací • 11 %
FF:FAVBPA14 Bakalářský seminář III • 11 %
FF:FAVBPA15 Bakalářský seminář IV • 11 %
FF:FAVP006 Média a dokument. Seminář psaní o dokumentárním filmu • 11 %
FF:FAVZ073 Visual Culture, Conflict and Migration • 11 %
FF:PH0001 Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů • 11 %
FF:RLB401 Náboženství světa II: Východ • 11 %
PdF:DE2MP_PCSS Problematika českého středověku • 11 %
PdF:DE2MP_VKSD Vybrané kapitoly středověkých dějin • 11 %
6. semestr
FF:FAVBPA09 Dějiny světové kinematografie po roce 1945 • 40 %
FF:CJVA2B Anglický jazyk pro akademické účely II • 30 %
FF:FAVBPA17 Bakalářský seminář VI/1 • 30 %
FF:FAVBPA18 Bakalářská diplomová práce • 27 %
FF:FAVH017 Filmové herectví • 23 %
FF:FAVZ076 Extreme Cinema: Film Cultural Institutions, Discourses and Futures • 23 %
FF:FAVBPA16 Bakalářský seminář V/1 • 20 %
FF:FAV334 Francouzská kinematografie od roku 1959 do současnosti • 20 %
FF:FAVBPALT7 Ozvláštňovat ve spirále: Hromnice, Vánoce a vyprávěcí schéma napříč mediálními platformami • 17 %
FF:FAVBPA21 Státní závěrečná zkouška bakalářská • 17 %
FF:FAVP012 Archivní prezervace a restaurování filmu • 17 %
FF:FAV140 Kinematografie Latinské Ameriky • 17 %

Údaje byly předpočítány: 26. 9. 2020 11:37

Všechny obory fakulty