Ruský jazyk a literatura (magisterské navazující prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
FF:LGBA03 Obecná fonetika a fonologie - přednáška • 100 %
FF:LGBB02 Slovanské jazyky • 100 %
FF:LJ607 Latina přímou metodou I • 100 %
FF:OJ309 Teoretické základy etymologie • 100 %
FF:RSN090 Ruština v diachronii • 100 %
FF:RSN091 Teorie literatury a literárněvědná metodologie • 100 %
PdF:RJ1056 Seminář z reálií Ruska 1 • 100 %
2. ročník
3. semestr
FF:JSB_SLAV11 Staroslověnština • 50 %
FF:JSB100 Srovnávací studium slovanských jazyků • 50 %
FF:LJ608 Latina přímou metodou II • 50 %
FF:OJ103 Obecná fonetika - přednáška • 50 %
FF:OJ324 Srovnávací etymologie slovanských jazyků • 50 %
FF:RJB_28 Současná ruská literatura • 50 %
FF:RJB501 Seminář k magisterské diplomové práci I • 50 %
FF:RSN061 Praktický jazyk II • 50 %
FF:RSN096 Panoráma světové literatury • 50 %
4. semestr
FF:RJB502 Seminář k magisterské diplomové práci II • 75 %
FF:RJB555 Magisterská diplomová práce • 75 %
FF:RJB599 Státní závěrečná zkouška magisterská • 75 %
FF:CJVA2M Anglický jazyk pro akademické a odborné účely II • 25 %
FF:CJVN2M Německý jazyk pro akademické a odborné účely II • 25 %
FF:JSB_SLAV55 Literární teorie 20. a 21. století a slovanské literatury • 25 %
FF:KR029 Gynekologie v antice • 25 %
FF:LGBA03 Obecná fonetika a fonologie - přednáška • 25 %
FF:RJB_28 Současná ruská literatura • 25 %
FF:RJB416 Ruská literární věda • 25 %
FF:RJB427 Aktuální procesy v současné ruštině • 25 %
FF:RJB501 Seminář k magisterské diplomové práci I • 25 %
FF:RSN060 Praktický jazyk I • 25 %
FF:RSN067 Rusko-česká ekvivalence • 25 %
FF:RSN091 Teorie literatury a literárněvědná metodologie • 25 %
FF:US_127 Středoevropská kavárna - zastavárna času nebo horká postel revoluce? • 25 %
PdF:TI9007 E-KURZ: Příprava pokrmů – tipy a náměty nejen do školy • 25 %

Údaje byly předpočítány: 13. 8. 2022 11:35

Všechny obory fakulty