Jak byly údaje získány.

Ruský jazyk a literatura (magisterské navazující prezenční jednooborové)

1. ročník
2. semestr
FF:RSN090 Ruština v diachronii • 75 %
FF:JSB_SLAV55 Literární teorie 20. a 21. století a slovanské literatury • 50 %
FF:RJB424 Ruská konverzace I • 50 %
FF:RJB428 Latina a řečtina ve vztahu ke slovanským jazykům • 50 %
FF:RSN091 Teorie literatury a literárněvědná metodologie • 50 %
FF:AJ91010 Angličtina pro neanglisty • 25 %
FF:LGBA03 Obecná fonetika a fonologie - přednáška • 25 %
FF:LGBB02 Slovanské jazyky • 25 %
FF:LJ607 Latina přímou metodou I • 25 %
FF:OJ103 Obecná fonetika - přednáška • 25 %
FF:OJ309 Teoretické základy etymologie • 25 %
FF:RJB416 Ruská literární věda • 25 %
PdF:ONLINE_A Angličtina Online • 25 %
PdF:RJ1056 Seminář z reálií Ruska 1 • 25 %
PdF:RJ1060 Úvodní kurz ruštiny 1 • 25 %
PdF:RJ1077 Ruský film 1 • 25 %
3. semestr
FF:JSB_SLAV55 Literární teorie 20. a 21. století a slovanské literatury • 63 %
FF:RJB428 Latina a řečtina ve vztahu ke slovanským jazykům • 63 %
FF:RJB501 Seminář k magisterské diplomové práci I • 63 %
FF:RSN090 Ruština v diachronii • 63 %
FF:CJVA1M Anglický jazyk pro akademické a odborné účely I • 25 %
FF:JSB_SLAV11 Staroslověnština • 25 %
FF:RJB_28 Současná ruská literatura • 25 %
PdF:RJ1077 Ruský film 1 • 25 %
FF:CJBC805 Redakční práce pro nebohemisty • 13 %
FF:DU2301 The Medieval Art of Southern Italy • 13 %
FF:JSBBG210 Bulharština pro začátečníky I • 13 %
FF:JSB100 Srovnávací studium slovanských jazyků • 13 %
FF:LJ608 Latina přímou metodou II • 13 %
FF:MED23 Jazykový seminář španělský I • 13 %
FF:OJ103 Obecná fonetika - přednáška • 13 %
FF:OJ324 Srovnávací etymologie slovanských jazyků • 13 %
FF:RJA118 Stará literatura východních Slovanů a ruská literatura 18. století • 13 %
FF:RJ_67 Reálie, zeměvěda a kultura Ruska • 13 %
FF:RJ_83 Seminář ruského filmu • 13 %
FF:RLB666 Konec světa • 13 %
FF:RSN061 Praktický jazyk II • 13 %
FF:RSN070 Vybrané kapitoly z českého pravopisu • 13 %
FF:RSN096 Panoráma světové literatury • 13 %
FF:UJS_01 Klasická ruská hudba • 13 %
PdF:ONLINE_AW Angličtina Online - Psaný projev • 13 %
PdF:RJ_KRR Kapitoly z ruských reálií • 13 %
PdF:RJ1045 Reálie Ruska 1 • 13 %
PdF:RJ1079 Ruská obchodní korespondence 1 • 13 %
2. ročník
4. semestr
FF:RJB502 Seminář k magisterské diplomové práci II • 63 %
FF:RJB555 Magisterská diplomová práce • 63 %
FF:RJB599 Státní závěrečná zkouška magisterská • 63 %
FF:RJB_28 Současná ruská literatura • 50 %
FF:RJB427 Aktuální procesy v současné ruštině • 50 %
FF:CJVA2M Anglický jazyk pro akademické a odborné účely II • 38 %
FF:RJB501 Seminář k magisterské diplomové práci I • 25 %
FF:RJ_83 Seminář ruského filmu • 25 %
FF:RSN098 Interpretační seminář k ruské literatuře 20. století • 25 %
FF:CJVN2M Německý jazyk pro akademické a odborné účely II • 13 %
FF:DU2320 Dějiny fotografie 20. a 21. století • 13 %
FF:JSB_SLAV11 Staroslověnština • 13 %
FF:JSB_SLAV55 Literární teorie 20. a 21. století a slovanské literatury • 13 %
FF:KR029 Gynekologie v antice • 13 %
FF:LGBA03 Obecná fonetika a fonologie - přednáška • 13 %
FF:MEDMGR01 Vybrané literární teorie a metody interpretace textu • 13 %
FF:RJB416 Ruská literární věda • 13 %
FF:RJB424 Ruská konverzace I • 13 %
FF:RSN090 Ruština v diachronii • 13 %
FF:RSN091 Teorie literatury a literárněvědná metodologie • 13 %
FF:RSN093 Ruština a jazyková hra • 13 %
FF:UJS_01 Klasická ruská hudba • 13 %
FF:US_127 Středoevropská kavárna - zastavárna času nebo horká postel revoluce? • 13 %
PdF:RJ1057 Seminář z reálií Ruska 2 • 13 %
PdF:RJ1078 Ruský film 2 • 13 %
PdF:TI9007 E-KURZ: Příprava pokrmů – tipy a náměty nejen do školy • 13 %

Údaje byly předpočítány: 24. 7. 2021 11:35

Všechny obory fakulty