Jak byly údaje získány.

Ukrajinský jazyk a literatura (magisterské navazující prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
FF:RJB421 Srovnávací studium slovanských literatur • 100 %
FF:UJB420 Lektorská cvičení I • 100 %
FF:UJB422 Historické a teoretické problémy ukrajinské literatury a literární vědy I. • 100 %
FF:JSS400 Staroslověnština • 67 %
FF:RJB428 Latina a řečtina ve vztahu ke slovanským jazykům • 67 %
FF:UJV100 Osnovy perekladu z ukrainskoi movy na česku • 67 %
FF:AREA_19 Kulturní fenomén střední Evropy ve 20. století • 33 %
FF:CJBC805 Redakční práce pro nebohemisty • 33 %
FF:CJQB20 Ztraceni v překladu • 33 %
FF:CJQP16 Český jazyk pro cizince - interpretace lit. textu I • 33 %
FF:DSMGRB19 A Theoretical History of Byzantium • 33 %
FF:JSS100 Úvod do studia slovanských jazyků • 33 %
FF:KPI33 Kurz rozvoje digitálních kompetencí • 33 %
FF:PJA307 Kapitoly z polské literatury a kultury 1. pol. 20. století • 33 %
FF:PJV015 Polská literární reportáž – interpretační seminář • 33 %
FF:PJV017 Literárněvědná exkurze na Východní Kresy • 33 %
FF:PJV018 Bruno Schulz – drohobyčská ikona světového umění • 33 %
FF:PJV019 Obraz minulosti ve slovanských literaturách a kulturách • 33 %
FF:PJ_95 Bruno Schulz – text mezi texty • 33 %
FF:PJ_99 Současné Polsko: vývoj, aktuální stav a perspektivy • 33 %
FF:RJ_650 Academic Discourse • 33 %
FF:UJA309 Stylistika a normy jazyka • 33 %
FF:UJB100 Dějiny ukrajinského jazyka a jazykovědy • 33 %
FF:UJB421 Lektorská cvičení II • 33 %
FF:UJB423 Historické a teoretické problémy ukrajinské literatury a literární vědy II. • 33 %
FF:UJS203 Dějiny ukrajinské kultury I • 33 %
PdF:AJ031833 %
PdF:BIP051 Fundamentals of Human Anatomy and Physiology for Humanists 2 • 33 %
PdF:RJ2BP_REP2 Reálie 2 • 33 %
PdF:SZ6063 Antropologie lidské sexuality • 33 %
2. semestr
FF:JSS100 Úvod do studia slovanských jazyků • 100 %
FF:UJB423 Historické a teoretické problémy ukrajinské literatury a literární vědy II. • 100 %
FF:UJV101 Literaturoznavčyj analiz chudožn’oho tekstu/tvoru v umovach sučasnoji mižnaukovoji i mižhaluzevoji vzajemodiji • 100 %
FF:BKA122 Tvůrčí analýza literárního textu • 50 %
FF:BKA255 Současná Bosna a Hercegovina • 50 %
FF:CJBB85 Počítačové nástroje pro češtinu • 50 %
FF:CJBC822 Fenomén fantastika • 50 %
FF:MED68 Moderní dějiny Turecka: od Atatürka k Erdoganovi • 50 %
FF:UJA309 Stylistika a normy jazyka • 50 %
FF:UJB100 Dějiny ukrajinského jazyka a jazykovědy • 50 %
FF:UJB421 Lektorská cvičení II • 50 %
FSS:MEB426 Carbon Capture & Storage: Lessons Learned and the Prospects • 50 %
PřF:BI0001 Příběhy vědy: rakovina • 50 %
PdF:RJ1078 Ruský film 2 • 50 %
PdF:RJ2BP_RZS2 Ruština pro začátečníky 2 • 50 %
2. ročník
3. semestr
FF:CJVA1M Anglický jazyk pro akademické a odborné účely I • 67 %
FF:PJ_SLAV05 Vztahy Polska a Ukrajiny s českými zeměmi • 67 %
FF:UJB501 Seminář k magisterské diplomové práci I • 67 %
FF:JSB_SLAV55 Literární teorie 20. a 21. století a slovanské literatury • 33 %
FF:PJ_SLAV02 Střední Evropa: areál, pomezí, identita • 33 %
FF:PJV019 Obraz minulosti ve slovanských literaturách a kulturách • 33 %
FF:RJB428 Latina a řečtina ve vztahu ke slovanským jazykům • 33 %
FF:UJA308 Syntax ukrajinštiny • 33 %
FF:UJ_SLAV01 Ludvík Kuba: folklorista a malíř slovanských národů • 33 %
FF:UJ_SLAV04 Historické a teoretické problémy ukrajinské literatury a literární vědy I • 33 %
FF:UJS101B Dějiny Ukrajiny I • 33 %
FF:UJS203 Dějiny ukrajinské kultury I • 33 %
FF:UJV100 Osnovy perekladu z ukrainskoi movy na česku • 33 %
PdF:ONLINE_A Angličtina Online • 33 %
PdF:ONLINE_AS Angličtina Online - Mluvený projev • 33 %
PdF:RJ2BP_RZS1 Ruština pro začátečníky 1 • 33 %
PdF:RJ2BP_RZS3 Ruština pro začátečníky 3 • 33 %
4. semestr
FF:ARTS009 ABC češtiny • 50 %
FF:CJVA2M Anglický jazyk pro akademické a odborné účely II • 50 %
FF:UJB502 Seminář k magisterské diplomové práci II • 50 %
FF:CJBA37 Slovenština • 25 %
FF:CJBB114 Základní pamětové techniky pro studium (nejen) jazyků • 25 %
FF:CJBB119 Kurz správného psaní pro nebohemisty • 25 %
FF:CJQ032 Vývoj spisovné češtiny pro cizince • 25 %
FF:CJVAEA Angličtina autonomně • 25 %
FF:CJVR2BM Ruský jazyk pro akademické účely II • 25 %
FF:JSB_SLAV11 Staroslověnština • 25 %
FF:PJ_SLAV15 Prostor postkomunistické Evropy v současné polské reportáži • 25 %
FF:UJA309 Stylistika a normy jazyka • 25 %
FF:UJB100 Dějiny ukrajinského jazyka a jazykovědy • 25 %
FF:UJB422 Historické a teoretické problémy ukrajinské literatury a literární vědy I. • 25 %
FF:UJB501 Seminář k magisterské diplomové práci I • 25 %
FF:UJB555 Magisterská diplomová práce • 25 %
PřF:BI0002 Příběhy vědy: gen • 25 %
PdF:ONLINE_A Angličtina Online • 25 %
PdF:RJ1078 Ruský film 2 • 25 %
PdF:RJ1079 Ruská obchodní korespondence 1 • 25 %
PdF:RJ2BP_RZS2 Ruština pro začátečníky 2 • 25 %
PdF:RJ2BP_RZS4 Ruština pro začátečníky 4 • 25 %

Údaje byly předpočítány: 4. 7. 2020 11:47

Všechny obory fakulty