Španělský jazyk a literatura (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
Žádné údaje k dispozici.
4. semestr
Žádné údaje k dispozici.
3. ročník
5. semestr
FF:KSCB090 Válka ve Vietnamu • 100 %
FF:ROM0B015 Romanistický semestrální projekt • 100 %
FF:ROM1BFR01 Francouzština I (pro nefrancouzštináře) • 100 %
FF:ROM1BKA01 Katalánština I (pro nekatalánštináře) • 100 %
FF:SJIA022 Jazykový seminář V • 100 %
FF:SJIA023 Hispanoamerická literatura I • 100 %
FF:SJIA024 Lexikologie a sémantika • 100 %
FF:SJ1B012 Původní kultury a etnické minority v Latinské Americe • 100 %
FSS:PSYB1280 Psychologie v běžném životě • 100 %
6. semestr
FF:ROM1BBA12 Baskický film • 100 %
FF:ROM1BKA02 Katalánština II (pro nekatalánštináře) • 100 %
FF:SJIA021 Normativní gramatika III • 100 %
FF:SJIA025 Hispanoamerická literatura II • 100 %
FF:SJIA026 Jazykový seminář VI • 100 %
FF:SJIA031 Bakalářská diplomová práce • 100 %
FF:SJIA032 Státní závěrečná zkouška bakalářská • 100 %
FF:SJIA033 Závěrečná práce z jazyka • 100 %
FF:SJIA035 Seminář k bakalářské diplomové práci • 100 %
FF:SJ2B004 Jazyk reklamy • 100 %
PdF:FJ1028 Kurz francouzského jazyka online • 100 %
FSpS:P950 Tělesná výchova – Jóga • 100 %

Údaje byly předpočítány: 30. 9. 2023 11:22

Všechny obory fakulty