Jak byly údaje získány.

Informační studia a knihovnictví (magisterské navazující kombinované jednooborové)

1. ročník
1. semestr
FF:VIKMA07 Informační management • 100 %
FF:VIKMA14 Design informačních služeb, rozhraní a interakcí • 97 %
FF:VIKMA13 Informace, komunikace, myšlení • 95 %
FF:VIKMA08 Informační chování • 54 %
FF:VIKMB34 Leadership • 35 %
FF:VIKMB38 Informační gramotnost • 32 %
FF:VIKMB31 Digitální hry - analýza a design • 24 %
FF:VIKMB41 Vzdělávací technologie • 24 %
FF:VIKMB64 Digitální marketing • 24 %
FF:KPI33 Kurz rozvoje digitálních kompetencí • 22 %
FF:VIKMB16 Blok expertů • 16 %
FF:VIKMB43 Informační audit • 16 %
FF:VIKBB68 Úvod do jazyka SQL • 14 %
FF:VIKMB27 Online vzdělávání: MOOC • 14 %
FF:VIKMB42 Nástroje a metody datové analytiky • 14 %
2. semestr
FF:VIKMA15 Aplikační seminář • 95 %
FF:VIKMA05 Organizace znalostí • 90 %
FF:VIKMA16 Učící se společnost • 90 %
FF:VIKMA09 Seminář k magisterské diplomové práci I • 81 %
FF:VIKMA08 Informační chování • 48 %
FF:VIKMB20 Webová analytika • 33 %
FF:VIKMB46 Teoretické základy projektování informačních systémů • 33 %
FF:VIKMB23 Projektový management • 29 %
FF:VIKMB35 Design vzdělávacího procesu • 29 %
FF:VIKMB22 Praxe a stáže • 24 %
FF:VIKMB47 Základy algoritmického myšlení • 24 %
FF:KPI22 Kreativní práce s informacemi • 14 %
FF:VIKMB01 Účast na konferencích • 14 %
FF:VIKMB16 Blok expertů • 14 %
FF:VIKMB19 Interakce člověk-počítač (Human-computer Interaction) • 14 %
2. ročník
3. semestr
FF:VIKMA06 Vyhledávání informací • 87 %
FF:VIKMA10 Informační politika • 87 %
FF:VIKMA12 Seminář k magisterské diplomové práci II • 67 %
FF:VIKMB16 Blok expertů • 27 %
FF:VIKMB26 Informace ve zdravotnictví • 27 %
FF:VIKMB27 Online vzdělávání: MOOC • 27 %
FF:VIKMB43 Informační audit • 27 %
FF:VIKMB22 Praxe a stáže • 20 %
FF:VIKMB64 Digitální marketing • 20 %
FF:VIKMA08 Informační chování • 13 %
FF:VIKMA13 Informace, komunikace, myšlení • 13 %
FF:VIKMB34 Leadership • 13 %
FF:VIKMB41 Vzdělávací technologie • 13 %
FF:VIKMB61 Online vzdělávání: od designu k praxi • 13 %
4. semestr
FF:VIK_DMP Magisterská diplomová práce • 50 %
FF:VIKMB16 Blok expertů • 43 %
FF:VIK_MAZ Státní závěrečná zkouška magisterská • 36 %
FF:VIKMB22 Praxe a stáže • 29 %
FF:VIKMB29 Terénní projekt • 21 %
FF:KPI22 Kreativní práce s informacemi • 14 %
FF:VIKMA06 Vyhledávání informací • 14 %
FF:VIKMA12 Seminář k magisterské diplomové práci II • 14 %
FF:VIKMB35 Design vzdělávacího procesu • 14 %
FF:VIKMB62 Psychologie v online vzdělávání • 14 %
FF:VIKMB67 Poetika literárního díla • 14 %

Údaje byly předpočítány: 24. 8. 2019 11:19

Všechny obory fakulty