Nizozemský jazyk a literatura (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
FF:NIDCC03_06 Schrijfvaardigheid • 100 %
FF:NI02_05 Jazyková cvičení II/2 • 100 %
FF:NI02_08 Dějiny a reálie Belgie • 100 %
FF:NI02_38 Současná nizozemská jazykověda v textech • 100 %
FF:NI02_39 Moderne Nederlandse literatuur in de praktijk • 100 %
FF:NI03_50 Fraseologie van het Nederlands • 100 %
FF:NI02_07 Nizozemská literatura 20. století II • 67 %
FF:KPI22 Kreativní práce s informacemi • 33 %
FF:MKM11 Metody kritického myšlení • 33 %
FF:NI02_01 Jazyková cvičení II/1 • 33 %
FF:NI02_06 Syntax nizozemštiny • 33 %
FSpS:P950 Tělesná výchova – Jóga • 33 %
4. semestr
FF:NIDCC03_06 Schrijfvaardigheid • 67 %
FF:NI02_05 Jazyková cvičení II/2 • 67 %
FF:NI02_06 Syntax nizozemštiny • 67 %
FF:NI02_07 Nizozemská literatura 20. století II • 67 %
FF:NI02_08 Dějiny a reálie Belgie • 67 %
FF:NI02_38 Současná nizozemská jazykověda v textech • 67 %
FF:NI02_39 Moderne Nederlandse literatuur in de praktijk • 67 %
FF:NI03_50 Fraseologie van het Nederlands • 67 %
FSpS:P948 Tělesná výchova – Jóga Therapy • 22 %
FF:ARTS008 Argumentace a logika • 11 %
FF:CJVA2B Anglický jazyk pro akademické účely II • 11 %
FF:JAP116 Japonský buddhismus • 11 %
FF:NI02_01 Jazyková cvičení II/1 • 11 %
FF:PHV229 Tvorba audiovizuálních didaktických materiálů • 11 %
FI:VV034 Fotografie - efekty při vzniku snímku • 11 %
FI:VV042 Historické proměny fotografie • 11 %
PdF:TI9007 E-KURZ: Příprava pokrmů – tipy a náměty nejen do školy • 11 %
PdF:VV_AFT Analogová fotografie • 11 %
FSpS:P970 Tělesná výchova – Tanec • 11 %
FSpS:P987 Tělesná výchova – Sebeobrana • 11 %
CST:CJVED_VM EDUC virtual mobiliy • 11 %
3. ročník
5. semestr
FF:NI03_01 Jazyková cvičení III/1 • 100 %
FF:NI03_02 Stylistika nizozemštiny • 100 %
FF:NI03_03 Nizozemská literatura do roku 1900 • 100 %
FF:NI03_22 Seminář k bakalářské diplomové práci • 100 %
FF:NI04_120 Překlad literárních textů • 83 %
FF:NI03_52 Umění a kultura ve Flandrech • 67 %
FF:NIDCC03_07 Nederlandse en Vlaamse Poëzie na 1945 • 50 %
FF:NIZC_08 Zomercursus Nederlandse taal en cultuur • 50 %
FF:NI03_04 Historický vývoj nizozemštiny • 33 %
FF:NI03_05 Úvod do překladu I • 33 %
FF:NI03_09 Jazyková cvičení III/2 • 33 %
FF:NI03_47 Literárněvědný seminář • 33 %
FF:ARTS010 Dějiny Mongolska a stepních říší • 17 %
FF:ARTS013 Slovanské areály • 17 %
FF:CJVA2B Anglický jazyk pro akademické účely II • 17 %
FF:KSCB092 Fašismus a jeho specifika v Evropě a Asii • 17 %
FF:NI02_07 Nizozemská literatura 20. století II • 17 %
FF:NI03_100 Státní závěrečná zkouška bakalářská • 17 %
FF:NI03_103 Bakalářská diplomová práce • 17 %
FF:NI03_16 jazyková cvičení - konverzace • 17 %
FF:OJ321 Germánské jazyky • 17 %
PrF:CORE017 Právní myšlení • 17 %
PdF:TI9006 E-KURZ: Recyklujeme - výrobky z odpadového materiálu • 17 %
FSpS:P966 Tělesná výchova – Total body trénink • 17 %
FSpS:P9911 Tělesná výchova – Outdoorové aktivity distančně • 17 %
6. semestr
FF:NI03_04 Historický vývoj nizozemštiny • 67 %
FF:NI03_05 Úvod do překladu I • 67 %
FF:NI03_09 Jazyková cvičení III/2 • 67 %
FF:NI03_16 jazyková cvičení - konverzace • 67 %
FF:NI03_47 Literárněvědný seminář • 67 %
FF:NI03_100 Státní závěrečná zkouška bakalářská • 50 %
FF:NI03_103 Bakalářská diplomová práce • 50 %
FF:NIDCC03_07 Nederlandse en Vlaamse Poëzie na 1945 • 33 %

Údaje byly předpočítány: 4. 2. 2023 11:34

Všechny obory fakulty