EN

Studenti nejčastěji zapisují

Jak byly údaje získány.

Informační studia a knihovnictví (bakalářské kombinované jednooborové)

1. ročník
1. semestr
FF:VIKBA05 Transformace dat pomocí počítače • 97 %
FF:VIKBA01 Informační věda 1 • 95 %
FF:VIKBA02 Informační fondy a služby • 95 %
FF:VIKBA04 Metody knihovnické práce • 95 %
FF:VIKBA03 Literatura v kulturním kontextu • 92 %
FF:KPI11 Kurz práce s informacemi • 45 %
FF:PHK0001 Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů • 20 %
FF:MKM11 Metody kritického myšlení • 13 %
FF:VIKBB28 Prolegomena k oboru • 13 %
FF:VIKBB37 Sémantické aspekty katalogizace • 11 %
2. semestr
FF:VIKBA28 Úvod do studia médií • 87 %
FF:VIKBA06 Informační věda 2 • 84 %
FF:VIKBA07 Nástroje a možnosti Internetu • 84 %
FF:VIKBA30 Psaní odborných textů • 84 %
FF:VIK_POZ Postupová zkouška • 77 %
FF:PHK0001 Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů • 52 %
FF:VIKBB09 Základy marketingu • 39 %
FF:KPI22 Kreativní práce s informacemi • 35 %
FF:VIKBA10 Knihovnické systémy a standardy • 29 %
FF:VIKBB72 Základy odborné terminologie • 19 %
FF:VIKBB71 Dějiny českého knihovnictví v každodennosti • 16 %
FF:VIKBB48 Bezbariérové knihovny • 13 %
2. ročník
3. semestr
FF:VIKBA18 Informační systémy • 100 %
FF:VIKBA20 Elektronické informační zdroje • 95 %
FF:VIKBA12 Metodologie pro informační studia a knihovnictví 1 • 90 %
FF:VIKBA14 Digitální kompetence • 90 %
FF:MKM11 Metody kritického myšlení • 48 %
FF:PHK0001 Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů • 29 %
FF:VIKBB37 Sémantické aspekty katalogizace • 29 %
FF:CJVA2P Online anglický jazyk pro akademické účely II • 24 %
FF:VIKBB49 Knihovny 2020 • 24 %
FF:VIKBB53 Příroda a kultura • 24 %
FF:CJVA1P Online anglický jazyk pro akademické účely I • 19 %
FF:KPI11 Kurz práce s informacemi • 19 %
FF:VIKBB73 Přehled české literatury. Významná díla a interpretace • 19 %
FF:VIKMB26 Informace ve zdravotnictví • 19 %
FF:VIKBB78 Uchovávání kulturního dědictví • 14 %
4. semestr
FF:VIKBA09 Referenční služby 1 • 89 %
FF:VIKBA31 Metodologie pro informační studia a knihovnictví 2 • 89 %
FF:VIKBA16 Autorskoprávní aspekty knihovnicko-informační činnosti • 84 %
FF:VIKBA10 Knihovnické systémy a standardy • 79 %
FF:VIKBB27 Blok expertů • 63 %
FF:VIKBB25 Prezentace informací na internetu • 58 %
FF:KPI22 Kreativní práce s informacemi • 32 %
FF:CJVA2P Online anglický jazyk pro akademické účely II • 26 %
FF:VIKBA25 Digitální knihovny • 26 %
FF:VIKBB09 Základy marketingu • 26 %
FF:VIKBB13 Právní informatika • 21 %
FF:VIKBB74 Katalogizace • 21 %
FF:VIK_POZ Postupová zkouška • 21 %
FF:VIKBB39 Informační bezpečnost • 16 %
FF:VIKBB42 Knihovnické procesy a služby • 16 %
FF:VIKBB51 Filozofie informace • 16 %
FF:VIKMB54 Návrh webu • 16 %
FF:VIKMB65 Service design workshop • 16 %
FF:CJVR2BM Ruský jazyk pro akademické účely II • 11 %
FF:VIKBA12 Metodologie pro informační studia a knihovnictví 1 • 11 %
FF:VIKBA14 Digitální kompetence • 11 %
FF:VIKBA22 Řízení organizací • 11 %
FF:VIKBB29 Čtení a čtenáři • 11 %
FF:VIKBB44 Letní škola: Mistrovské kurzy • 11 %
FF:VIKMB62 Psychologie v online vzdělávání • 11 %
FF:VIKMB71 VideoLab: ateliér tvorby edukačních videí • 11 %
3. ročník
5. semestr
FF:VIKBA23 Informační etika • 92 %
FF:VIKBA32 Informační vzdělávání • 92 %
FF:VIKBA24 Seminář k bakalářské diplomové práci • 88 %
FF:VIKBA11 Selekční jazyky • 83 %
FF:VIKBA15 Referenční služby 2 • 83 %
FF:MKM11 Metody kritického myšlení • 21 %
FF:VIKBB27 Blok expertů • 17 %
FF:VIKBB34 Praxe a stáže • 17 %
FF:VIKBB68 Úvod do jazyka SQL • 17 %
FF:CJVA2P Online anglický jazyk pro akademické účely II • 13 %
FF:VIKBA12 Metodologie pro informační studia a knihovnictví 1 • 13 %
FF:VIKBB15 Účast na konferencích • 13 %
FF:VIKBB37 Sémantické aspekty katalogizace • 13 %
FF:VIKBB49 Knihovny 2020 • 13 %
FF:VIKBB61 Od údivu k poznání: srovnání výzkumu přírody a společnosti • 13 %
6. semestr
FF:VIKBA22 Řízení organizací • 91 %
FF:VIKBA25 Digitální knihovny • 91 %
FF:VIK_DBP Bakalářská diplomová práce • 74 %
FF:VIK_BAZ Státní závěrečná zkouška bakalářská • 65 %
FF:VIKBB27 Blok expertů • 48 %
FF:VIKBB25 Prezentace informací na internetu • 22 %
FF:VIKBA11 Selekční jazyky • 13 %
FF:VIKBA24 Seminář k bakalářské diplomové práci • 13 %
FF:VIKBB29 Čtení a čtenáři • 13 %
FF:VIKBB65 Humor v literatuře a kultuře • 13 %
FF:VIKBB69 Exkurze do knihoven • 13 %

Údaje byly předpočítány: 20. 4. 2019 11:19

Všechny obory fakulty