Jak byly údaje získány.

Anglický jazyk a literatura (magisterské navazující kombinované jednooborové)

1. ročník
1. semestr
FF:AJ50001 Teorie literatury a kultury I • 97 %
FF:AJ50003 Historický vývoj angličtiny • 54 %
FF:AJ51000 Zkouška z anglického jazyka • 38 %
FF:AJ51100 Ústní zkouška z anglického jazyka • 33 %
FF:AJ57014 Topics in American Culture: Cultural Politics and Political Cultures of the United States • 31 %
FF:AJ54502 Témata z literatury: Divadlo období restaurace • 26 %
FF:AJ56013 Approaches to Developments in Modern British and Global Contemporary Culture and Related Cultures • 26 %
FF:AJ52019 Témata z lingvistiky: Sociolingvistika • 23 %
FF:AJ52020 Basic Issues in Cognitive Linguistics: Metaphors We Live By • 21 %
FF:AJ56011 Témata z literatury: Postkoloniální a feministické přepisy kanonických textů • 21 %
FF:AJ52014 Témata z lingvistiky: Analýza diskurzu • 18 %
FF:AJ52017 Témata z lingvistiky: Fonetika a fonologie • 18 %
2. semestr
FF:AJ50002 Teorie literatury a kultury II • 89 %
FF:AJ51000 Zkouška z anglického jazyka • 42 %
FF:AJ54011 Témata z literatury: Srovnávací prvky v britské literatuře 20. stol. • 37 %
FF:AJ54013 Témata z literatury: Britské spisovatelky na přelomu tisíciletí • 37 %
FF:AJ51100 Ústní zkouška z anglického jazyka • 32 %
FF:AJ59801 Seminář k magisterské diplomové práci I • 32 %
FF:AJ52011 Témata z lingvistiky: Sémantika • 26 %
FF:AJ59011 Témata z překladu A • 26 %
FF:AJ52016 Témata z lingvistiky: Analýza diskurzu B • 16 %
FF:AJ52023 Témata z lingvistiky: Jazyk a ideologie • 16 %
FF:CJVN1P Německý jazyk pro akademické účely I - kombinované studium • 16 %
FF:AJ50001 Teorie literatury a kultury I • 11 %
FF:AJ57011 Témata z kultury: Film • 11 %
FF:AJ57015 Témata z kultury: Harlemská renesance • 11 %
2. ročník
3. semestr
FF:AJ50003 Historický vývoj angličtiny • 55 %
FF:AJ57014 Topics in American Culture: Cultural Politics and Political Cultures of the United States • 45 %
FF:AJ59801 Seminář k magisterské diplomové práci I • 45 %
FF:AJ56013 Approaches to Developments in Modern British and Global Contemporary Culture and Related Cultures • 41 %
FF:AJ54502 Témata z literatury: Divadlo období restaurace • 27 %
FF:AJ56011 Témata z literatury: Postkoloniální a feministické přepisy kanonických textů • 27 %
FF:AJ52014 Témata z lingvistiky: Analýza diskurzu • 14 %
FF:AJ52017 Témata z lingvistiky: Fonetika a fonologie • 14 %
4. semestr
FF:AJ54013 Témata z literatury: Britské spisovatelky na přelomu tisíciletí • 47 %
FF:AJ59802 Seminář k magisterské diplomové práci II • 37 %
FF:AJ54011 Témata z literatury: Srovnávací prvky v britské literatuře 20. stol. • 32 %
FF:AJ59850 Magisterská diplomová práce • 26 %
FF:AJ59999 Státní závěrečná zkouška magisterská • 26 %
FF:AJ52023 Témata z lingvistiky: Jazyk a ideologie • 16 %
FF:AJ57011 Témata z kultury: Film • 16 %
FF:AJ59801 Seminář k magisterské diplomové práci I • 16 %
FF:AJ52011 Témata z lingvistiky: Sémantika • 11 %
FF:AJ57015 Témata z kultury: Harlemská renesance • 11 %

Údaje byly předpočítány: 21. 9. 2019 11:20

Všechny obory fakulty