Finanční právo a finanční vědy (doktorské kombinované)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
Žádné údaje k dispozici.
4. semestr
Žádné údaje k dispozici.
3. ročník
5. semestr
Žádné údaje k dispozici.
6. semestr
PrF:D7DIS08 Disertační práce I -odborný článek v semestru publikovaný nebo přijatý k publikaci • 67 %
PrF:D7DIS09 Disertační práce I - koncept • 67 %
PrF:BV503K Bilanční právo • 33 %
PrF:DOPVPFA7 Judikatura ve finančním právu A • 33 %
PrF:DO3FIP01 Veřejné finance – fiskální aspekty disertace • 33 %
PrF:DO5FIP02 Odpovědnost ve finančním právu • 33 %
PrF:DPVP02 Příprava disertační práce - příspěvek v semestru publikovaný nebo přijatý k publikaci v recenzovaném sborníku v ČR nebo SR • 33 %
PrF:DPVP05 Příprava disertační práce - rešerše odborné literatury • 33 %
PrF:DPVP14 Centrální bankovnictví • 33 %
PrF:DSDZ Státní doktorská zkouška • 33 %
PrF:D5FIP12 Rozpočtové právo • 33 %
PrF:D5FIP13 Mezinárodní spolupráce ve finančních dohledech • 33 %
CST:FR_P2022 FRESHERS: Skills for Research Careers • 33 %
4. ročník
7. semestr
PrF:D8DIS10 Disertační práce II • 67 %
PrF:BF405ZK Veřejné finance a fiskální právo • 33 %
PrF:BZ209K Právní informatika • 33 %
PrF:D2DIS05 Zahájení přípravy disertační práce II - diskusní příspěvek na vědecké konferenci, vědeckém semináři • 33 %
PrF:D6DIS06 Příprava disertační práce IV -odborný článek v semestru publikovaný nebo přijatý k publikaci • 33 %
PrF:D6FIP14 Finančně právní odpovědnost • 33 %
PrF:D6FIP15 Finanční trhy • 33 %
PrF:D7DIS08 Disertační práce I -odborný článek v semestru publikovaný nebo přijatý k publikaci • 33 %
PrF:D7DIS09 Disertační práce I - koncept • 33 %
8. semestr
PrF:D7DIS08 Disertační práce I -odborný článek v semestru publikovaný nebo přijatý k publikaci • 50 %
PrF:D8DIS10 Disertační práce II • 50 %
PrF:DPVP04 Příprava disertační práce - odborný článek v semestru publikovaný nebo přijatý k publikaci v zahraničí (mimo SR) • 25 %
PrF:D4FIP10 Daňová teorie • 25 %
PrF:D6FIP15 Finanční trhy • 25 %
PrF:D9DIS11 Příprava na obhajobu disertační práce • 25 %

Údaje byly předpočítány: 18. 5. 2024 11:29

Všechny obory fakulty