Jak byly údaje získány.

Environmentální studia (magisterské navazující prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
FSS:HEN444 Ekonomie pro environmentalisty • 73 %
FSS:HEN448 Práce s odborným textem • 69 %
FSS:HEN449 Právo a environmentální problémy • 69 %
FSS:HEN420 Blok expertů • 54 %
FSS:HEN627 Ekopsychologie I: Vztah k přírodě a životnímu prostředí • 42 %
FSS:HEN667 Úvodní kurz do studia environmentálních studií • 31 %
FSS:ENS114 Úvod do studia environmentalistiky • 27 %
FSS:HEN622 Environmentální sociologie • 23 %
FSS:HEN644 Environmentální aspekty využívání energie • 23 %
FSS:HEN648 Město a krajina: mezi ideály a každodenností • 19 %
FSS:HEN653 Environmentální historie • 19 %
FSS:HEN670 Framework for Sustainability • 19 %
FSS:HEN408 Odborné praxe • 15 %
FSS:HEN618A Power, Politics and Environmental Change • 15 %
FSS:ENSB1114 Úvod do studia environmentalistiky • 12 %
FSS:HEN654 Globální občan a systémová změna • 12 %
PdF:ONLINE_AG Angličtina Online - Gramatika • 12 %
2. semestr
FSS:HEN444 Ekonomie pro environmentalisty • 83 %
FSS:HEN449 Právo a environmentální problémy • 83 %
FSS:HEN420 Blok expertů • 50 %
FSS:HEN448 Práce s odborným textem • 50 %
FSS:ADAPT_B2 Adaptivní test B2 • 33 %
FSS:CJVA401 Academic Writing and Other Study Skills • 33 %
FSS:ENS114 Úvod do studia environmentalistiky • 33 %
FSS:HEN408 Odborné praxe • 33 %
FSS:HEN618A Power, Politics and Environmental Change • 33 %
FSS:HEN622 Environmentální sociologie • 33 %
FSS:HEN627 Ekopsychologie I: Vztah k přírodě a životnímu prostředí • 33 %
FSS:HEN648 Město a krajina: mezi ideály a každodenností • 33 %
FF:ESA911 Evropská kulturní studia: Realismus v evropském umění • 17 %
FF:MVKK_02 Umění v současné společnosti (mimořádné přednášky) • 17 %
FSS:HEN414 Ekologie krajiny • 17 %
FSS:HEN440 Estetické vnímání přírody • 17 %
FSS:HEN447 Kvalitativní výzkum v environmentalistice • 17 %
FSS:HEN653 Environmentální historie • 17 %
FSS:HEN670 Framework for Sustainability • 17 %
2. ročník
3. semestr
FSS:ADAPT_B2 Adaptivní test B2 • 50 %
FSS:HEN448 Práce s odborným textem • 50 %
FSS:HEN447 Kvalitativní výzkum v environmentalistice • 40 %
FSS:HEN449 Právo a environmentální problémy • 40 %
FSS:HEN526 Diplomový seminář I • 40 %
FSS:FSSN4500 Digital Culture/Clutter: Life and Death on the Net • 30 %
FSS:HEN446 Kvantitativní výzkum v environmentalistice • 30 %
FSS:CJVA401 Academic Writing and Other Study Skills • 20 %
FSS:CJVA402 Academic Presentations and Other Study Skills • 20 %
FSS:ENS114 Úvod do studia environmentalistiky • 20 %
FSS:HEN420 Blok expertů • 20 %
FSS:HEN618A Power, Politics and Environmental Change • 20 %
FSS:HEN627 Ekopsychologie I: Vztah k přírodě a životnímu prostředí • 20 %
FSS:HEN648 Město a krajina: mezi ideály a každodenností • 20 %
FSS:HEN653 Environmentální historie • 20 %
4. semestr
FSS:HEN420 Blok expertů • 40 %
FSS:ADAPT_B2 Adaptivní test B2 • 30 %
FSS:CJVA401 Academic Writing and Other Study Skills • 30 %
FSS:HEN408 Odborné praxe • 30 %
FSS:HEN526 Diplomový seminář I • 30 %
FSS:ENSS300 Obhajoba diplomové práce • 20 %
FSS:ENSS301 Společenskovědní a humanitní aspekty environmentální problematiky • 20 %
FSS:ENSS302 Společenskovědní a přírodovědné aspekty environmentálních otázek • 20 %
FSS:HEN447 Kvalitativní výzkum v environmentalistice • 20 %
FSS:HEN448 Práce s odborným textem • 20 %
FSS:HEN449 Právo a environmentální problémy • 20 %
FSS:HEN528 Diplomový seminář II • 20 %

Údaje byly předpočítány: 24. 7. 2021 11:35

Všechny obory fakulty