Jak byly údaje získány.

Bezpečnostní a strategická studia (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
1. semestr
FSS:BSS102 Dějiny vojenství • 96 %
FSS:BSS101 Úvod do bezpečnostních a strategických studií • 94 %
FSS:BSS112 Hrozby a rizika v soudobém světě • 75 %
FSS:POL116 Moderní politické dějiny • 52 %
FSS:BSS164 Bezpečnostní aspekty nové religiozity • 12 %
2. semestr
FF:JAP140 History and Politics of Modern East Asia • 33 %
FF:LJMGRB08 Řecká filozofie klasického období: Sókratés, Platón, Aristotelés • 33 %
FF:OJ307 Filozofie jazyka • 33 %
FF:PSX_512 Human Nature: Key Studies in Psychology • 33 %
FSS:BSS103 Bezpečnostní politika ČR • 33 %
FSS:BSS104 Metodologie bezpečnostních a strategických studií • 33 %
FSS:BSS105 International Security Policy • 33 %
FSS:BSS106 Krizový management • 33 %
FSS:BSS111 Vnitřní bezpečnostní sbory a zpravodajské služby • 33 %
FSS:BSS112 Hrozby a rizika v soudobém světě • 33 %
FSS:BSS155 Guerilla • 33 %
FSS:BSS156 Organizovaný zločin • 33 %
FSS:BSS157 Vojenská politika • 33 %
FSS:BSS186 NATO and European Security • 33 %
FSS:POL116 Moderní politické dějiny • 33 %
PdF:CJP010 Zásady psaní bakalářských a diplomových prací • 33 %
PdF:JV005 Academic Writing_ONLINE • 33 %
PdF:ONLINE_A Angličtina Online • 33 %
ESF:BPF_FIRI Finanční řízení • 33 %
ESF:BPM_VTMA Vstupní test do matematiky • 33 %
ESF:BPV_IEBE Introduction to Experimental and Behavioral Economics • 33 %
2. ročník
3. semestr
FSS:BSS104 Metodologie bezpečnostních a strategických studií • 95 %
FSS:BSS105 International Security Policy • 71 %
FSS:BSS112 Hrozby a rizika v soudobém světě • 68 %
FSS:BSS157 Vojenská politika • 20 %
FSS:BSS169 Konflikty hodnot a zájmů I. • 15 %
4. semestr
FSS:BSS106 Krizový management • 33 %
FSS:BSS169 Konflikty hodnot a zájmů I. • 33 %
PrF:BVV01K Veřejné finance a fiskální právo • 17 %
PrF:BV101ZK Dějiny české veřejné správy • 17 %
PrF:BZ305ZK Základy civilního procesu • 17 %
PrF:NP105ZK Ústavní základy veřejné moci a její organizace • 17 %
PrF:NV305K Evropské správní právo • 17 %
FSS:BSS104 Metodologie bezpečnostních a strategických studií • 17 %
FSS:BSS105 International Security Policy • 17 %
FSS:BSS110 Strategie a ekonomika obrany státu • 17 %
FSS:BSS157 Vojenská politika • 17 %
FSS:BSS164 Bezpečnostní aspekty nové religiozity • 17 %
FSS:BSS165 Islámský radikalismus • 17 %
FSS:CJVA104 Akademická angličtina • 17 %
PdF:ONLINE_A Angličtina Online • 17 %
PdF:ONLINE_AW Angličtina Online - Psaný projev • 17 %
ESF:BPF_FIGR Finanční gramotnost • 17 %
ESF:BPV_VEF1 Veřejné finance 1 • 17 %
3. ročník
5. semestr
FSS:BSS112 Hrozby a rizika v soudobém světě • 94 %
FSS:BSS153 Integrovaný záchranný systém v ČR • 26 %
FSS:BSS164 Bezpečnostní aspekty nové religiozity • 18 %
FSS:CJVA104 Akademická angličtina • 16 %
FSS:ADAPT_B2 Adaptivní test B2 • 15 %
FSS:BSS150 Terorismus • 15 %
FSS:BSS171 Strategické hry a simulace • 15 %
FSS:BSS152 Kybernetická válka • 11 %
FSS:BSS182 International nationalism • 11 %
6. semestr
FSS:BSSS201 Bezpečnostní politika • 71 %
FSS:BSSS202 Teorie a metody bezpečnostních a strategických studií • 69 %
FSS:BSS108 Diplomový seminář k bakalářské práci • 62 %
FSS:BSSS200 Obhajoba bakalářské práce • 56 %
FSS:MVZS201 Mezinárodní politika • 46 %
FSS:MVZS202 Mezinárodní vztahy • 46 %
FSS:FSS130 Diplomový seminář na druhém oboru • 19 %

Bezpečnostní a strategická studia (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
1. semestr
FSS:BSS101 Úvod do bezpečnostních a strategických studií • 100 %
FSS:BSS102 Dějiny vojenství • 100 %
FSpS:P987 Tělesná výchova - Sebeobrana • 100 %
2. semestr
FSS:BSS103 Bezpečnostní politika ČR • 100 %
FSS:BSS155 Guerilla • 100 %
FSS:BSS173 Kapitoly z dějin strategie a strategického myšlení • 100 %
2. ročník
3. semestr
FSS:BSS104 Metodologie bezpečnostních a strategických studií • 100 %
FSS:BSS105 International Security Policy • 100 %
FSS:BSS112 Hrozby a rizika v soudobém světě • 50 %
FSS:BSS150 Terorismus • 25 %
FSS:BSS164 Bezpečnostní aspekty nové religiozity • 25 %
FSS:BSS182 International nationalism • 25 %
FSS:BSS188 Cultural Security • 25 %
FSS:CJVF101 Francouzština pro sociální studia I • 25 %
FSS:POL116 Moderní politické dějiny • 25 %
4. semestr
FSS:BSS106 Krizový management • 75 %
FSS:BSS110 Strategie a ekonomika obrany státu • 75 %
FSS:BSS163 Konflikty o suroviny • 75 %
FSS:BSSB1106 Krizový management • 25 %
FSS:BSSB1110 Strategie a ekonomika obrany státu • 25 %
FSS:BSSB1151 Zbrojní politika • 25 %
FSS:BSSB1161 Right-wing extremism • 25 %
FSS:BSS111 Vnitřní bezpečnostní sbory a zpravodajské služby • 25 %
FSS:BSS155 Guerilla • 25 %
FSS:BSS158 Proliferace ZHN • 25 %
FSS:BSS173 Kapitoly z dějin strategie a strategického myšlení • 25 %
FSS:BSS193 Ochrana obyvatelstva • 25 %
FSS:ENS268 Environmentální organizace v ČR • 25 %
FSpS:P943 Tělesná výchova - Jogalates • 25 %
FSpS:P955 Tělesná výchova - Horská kola • 25 %
3. ročník
5. semestr
FSS:BSS112 Hrozby a rizika v soudobém světě • 100 %
FSS:BSS150 Terorismus • 60 %
FSS:BSS153 Integrovaný záchranný systém v ČR • 40 %
FSS:BSS157 Vojenská politika • 40 %
FSS:BSS164 Bezpečnostní aspekty nové religiozity • 40 %
FSS:BSS190 Politický extremismus a radikalismus • 40 %
FF:LGJ401 Biblická hebrejština I • 20 %
FSS:BSS152 Kybernetická válka • 20 %
6. semestr
FSS:BSS108 Diplomový seminář k bakalářské práci • 80 %
FSS:BSSS200 Obhajoba bakalářské práce • 40 %
FSS:BSSB1151 Zbrojní politika • 20 %
FSS:BSSB1158 Proliferace ZHN • 20 %
FSS:BSSB1184 Bezpečnostní stáž • 20 %
FSS:BSSN4403 Comparative Analysis of Security Policy • 20 %
FSS:BSSS201 Bezpečnostní politika • 20 %
FSS:BSSS202 Teorie a metody bezpečnostních a strategických studií • 20 %
FSS:BSS193 Ochrana obyvatelstva • 20 %
FSS:BSS195 Bezpečnostní management v praxi: objektová bezpečnost • 20 %
FSS:CJVA102 Akademická angličtina se zaměřením na prezentační dovednosti • 20 %
PdF:ADAPT_AJ Adaptivní test Aj • 20 %
FSpS:P927 Tělesná výchova - Kardio trénink • 20 %
FSpS:P958 Tělesná výchova - Systema • 20 %
FSpS:P974 Tělesná výchova - Florbal • 20 %

Bezpečnostní a strategická studia (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
3. semestr
FSS:BSS104 Metodologie bezpečnostních a strategických studií • 100 %
FSS:BSS105 International Security Policy • 100 %
FSS:BSS190 Politický extremismus a radikalismus • 100 %
FSS:ENS123 Obecná ekologie a ekologie krajiny • 100 %
FSS:ENS247 Uvedení do biologie • 100 %
FSS:ENS281 Environmentální publicistika • 100 %
5. semestr
FSS:ADAPT_B2 Adaptivní test B2 • 100 %
FSS:BSS104 Metodologie bezpečnostních a strategických studií • 100 %
FSS:BSS112 Hrozby a rizika v soudobém světě • 100 %
FSS:BSS182 International nationalism • 100 %
FSS:CJVA104 Akademická angličtina • 100 %
2. ročník
6. semestr
FF:PG_IMPR_MU Dílna improvizace • 100 %
FSS:BSSS201 Bezpečnostní politika • 100 %
FSS:BSSS202 Teorie a metody bezpečnostních a strategických studií • 100 %
FSS:FSS130 Diplomový seminář na druhém oboru • 100 %

Bezpečnostní a strategická studia (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
1. semestr
FSS:BSS101 Úvod do bezpečnostních a strategických studií • 100 %
FSS:BSS102 Dějiny vojenství • 92 %
FSS:BSS112 Hrozby a rizika v soudobém světě • 67 %
FSS:POL116 Moderní politické dějiny • 33 %
FSS:BSS164 Bezpečnostní aspekty nové religiozity • 25 %
3. semestr
FSS:BSS112 Hrozby a rizika v soudobém světě • 88 %
FSS:BSS104 Metodologie bezpečnostních a strategických studií • 81 %
FSS:BSS105 International Security Policy • 81 %
FSS:BSS164 Bezpečnostní aspekty nové religiozity • 25 %
FSS:BSS102 Dějiny vojenství • 19 %
FSS:BSS157 Vojenská politika • 13 %
2. ročník
4. semestr
FSS:BSS104 Metodologie bezpečnostních a strategických studií • 100 %
FSS:BSS105 International Security Policy • 100 %
FSS:BSS152 Kybernetická válka • 100 %
FSS:BSS164 Bezpečnostní aspekty nové religiozity • 100 %
PdF:ADAPT_AJ Adaptivní test Aj • 100 %
5. semestr
FSS:BSS112 Hrozby a rizika v soudobém světě • 75 %
FSS:BSS153 Integrovaný záchranný systém v ČR • 33 %
FSS:BSS108 Diplomový seminář k bakalářské práci • 25 %
FSS:BSS164 Bezpečnostní aspekty nové religiozity • 25 %
FSS:BSSS201 Bezpečnostní politika • 17 %
FSS:BSS107 Bezpečnostní hrozby a rizika ve 21. století • 17 %
FSS:BSS157 Vojenská politika • 17 %
PdF:RJ2BP_RZS1 Ruština pro začátečníky 1 • 17 %
3. ročník
6. semestr
FSS:BSSS200 Obhajoba bakalářské práce • 60 %
FSS:BSSS201 Bezpečnostní politika • 60 %
FSS:BSSS202 Teorie a metody bezpečnostních a strategických studií • 60 %
FSS:BSS108 Diplomový seminář k bakalářské práci • 60 %
FSS:ZURS201 Teorie masové komunikace • 60 %
FSS:ZURS202 Praktická zkouška ze žurnalistiky (ZUR) • 60 %
FSS:BSS110 Strategie a ekonomika obrany státu • 20 %
FSS:BSS156 Organizovaný zločin • 20 %
FSS:FSS130 Diplomový seminář na druhém oboru • 20 %
FSS:ZURS200 Obhajoba bakalářské práce • 20 %

Bezpečnostní a strategická studia (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
1. semestr
FSS:BSS101 Úvod do bezpečnostních a strategických studií • 100 %
FSS:BSS102 Dějiny vojenství • 88 %
FSS:BSS112 Hrozby a rizika v soudobém světě • 75 %
FF:LJBCB07 Antická mytologie: bohové • 13 %
FSS:ADAPT_B2 Adaptivní test B2 • 13 %
FSS:BSS104 Metodologie bezpečnostních a strategických studií • 13 %
FSS:BSS157 Vojenská politika • 13 %
FSS:BSS164 Bezpečnostní aspekty nové religiozity • 13 %
FSS:CJVF101 Francouzština pro sociální studia I • 13 %
FSS:CJVS101 Španělština pro sociální studia I • 13 %
FSS:POL370 Volby v praxi • 13 %
FSpS:P991 Tělesná výchova - Posilovny • 13 %
2. semestr
FSS:BSS103 Bezpečnostní politika ČR • 100 %
FSS:BSS111 Vnitřní bezpečnostní sbory a zpravodajské služby • 100 %
FSS:BSS195 Bezpečnostní management v praxi: objektová bezpečnost • 100 %
FSpS:P987 Tělesná výchova - Sebeobrana • 100 %
2. ročník
5. semestr
FSS:BSS112 Hrozby a rizika v soudobém světě • 100 %
FSS:BSS164 Bezpečnostní aspekty nové religiozity • 67 %
FSS:BSSS201 Bezpečnostní politika • 33 %
FSS:BSSS202 Teorie a metody bezpečnostních a strategických studií • 33 %
FSS:BSS152 Kybernetická válka • 33 %
FSS:BSS171 Strategické hry a simulace • 33 %
FSS:FSS130 Diplomový seminář na druhém oboru • 33 %
6. semestr
FSS:BSS108 Diplomový seminář k bakalářské práci • 100 %
FSS:PSYS201 Metodologie psychologie • 100 %
FSS:PSYS202 Obecná psychologie • 100 %
FSS:PSYS203 Sociální psychologie • 100 %
FSS:PSYS204 Vývojová psychologie • 100 %
FSS:BSSS200 Obhajoba bakalářské práce • 50 %
FSS:BSSS201 Bezpečnostní politika • 50 %
FSS:BSSS202 Teorie a metody bezpečnostních a strategických studií • 50 %

Bezpečnostní a strategická studia (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
3. semestr
FSS:BSS101 Úvod do bezpečnostních a strategických studií • 100 %
FSS:BSS112 Hrozby a rizika v soudobém světě • 100 %
PřF:XS020 Inspiratorium pro učitele • 100 %
FSpS:P987 Tělesná výchova - Sebeobrana • 100 %
4. semestr
FSS:BSS156 Organizovaný zločin • 100 %
FSS:BSS158 Proliferace ZHN • 100 %
FSS:BSS163 Konflikty o suroviny • 100 %
2. ročník
5. semestr
FSS:BSS104 Metodologie bezpečnostních a strategických studií • 100 %
FSS:BSS105 International Security Policy • 100 %
FSS:BSS106 Krizový management • 100 %
FSS:BSS110 Strategie a ekonomika obrany státu • 100 %
FSS:BSS152 Kybernetická válka • 100 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 100 %

Bezpečnostní a strategická studia (bakalářský prezenční hlavní)

1. ročník
1. semestr
FSS:BSSB1101 Úvod do bezpečnostních a strategických studií • 91 %
FSS:BSSB1102 Dějiny vojenství • 89 %
FSS:POLB1002 Moderní politické dějiny • 48 %
FSS:BSSB1112 Hrozby a rizika v soudobém světě • 46 %
FSS:POLB1100 Úvod do problematiky psaní odborného textu • 14 %
2. semestr
FSS:BSSB1103 Bezpečnostní politika ČR • 98 %
FSS:BSSB1111 Vnitřní bezpečnostní sbory a zpravodajské služby • 98 %
FSS:BSSB1151 Zbrojní politika • 40 %
FSS:BSSB1165 Islámský radikalismus • 30 %
FSS:BSSB1173 Kapitoly z dějin strategie a strategického myšlení • 30 %
FSS:BSSB1196 Historie strategie a bezpečnosti • 23 %
FSS:BSSB1156 Organizovaný zločin • 21 %
FSS:BSSB1110 Strategie a ekonomika obrany státu • 19 %
FSS:BSSB1155 Guerilla • 19 %
FSS:POLB1123 Teorie her a politické rozhodování • 16 %
FSS:BSSB1106 Krizový management • 14 %
PdF:ADAPT_AJ Adaptivní test Aj • 14 %

Bezpečnostní a strategická studia (bakalářský prezenční vedlejší)

1. ročník
1. semestr
FSS:BSSB1101 Úvod do bezpečnostních a strategických studií • 89 %
FSS:BSSB1102 Dějiny vojenství • 78 %
FSS:POLB1002 Moderní politické dějiny • 48 %
FSS:BSSB1112 Hrozby a rizika v soudobém světě • 37 %
FSS:BSSB1157 Vojenská politika • 11 %
2. semestr
FSS:BSSB1111 Vnitřní bezpečnostní sbory a zpravodajské služby • 86 %
FSS:BSSB1103 Bezpečnostní politika ČR • 59 %
FSS:BSSB1110 Strategie a ekonomika obrany státu • 23 %
FSS:POLB1123 Teorie her a politické rozhodování • 18 %
FSS:BSSB1106 Krizový management • 14 %
FSS:BSSB1161 Right-wing extremism • 14 %
FSS:BSSB1196 Historie strategie a bezpečnosti • 14 %
PdF:AJ0301 Anglosaská filmová tvorba • 14 %

Environmentální studia (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
1. semestr
FSS:ENS106 Kritická ekonomie a příroda • 67 %
FSS:ENS114 Úvod do studia environmentalistiky • 67 %
FSS:ENS115 Úvod do filosofie • 67 %
FSS:ENS122 Práce s odborným textem • 67 %
FF:JAPX101 Japonské písmo I. • 33 %
FF:JAP126 Japonský jazyk I. • 33 %
FSS:ENS101 Lokální environmentální rizika • 33 %
FSS:ENS116 Zoologický přehled • 33 %
FSS:ENS118 Botanický přehled • 33 %
FSS:ENS201 Životní hodnoty starověkých civilizací a environmentální krize • 33 %
FSpS:P970 Tělesná výchova - Tanec • 33 %
2. semestr
FSS:ENS116 Zoologický přehled • 100 %
FF:HUMB003 Experimentální výzkum • 50 %
FSS:ENS118 Botanický přehled • 50 %
FSS:ENS125 Environmentální etika I • 50 %
FSS:ENS210 Blok expertů • 50 %
2. ročník
3. semestr
FSS:ENS123 Obecná ekologie a ekologie krajiny • 83 %
FSS:ENS247 Uvedení do biologie • 83 %
FSS:ENS106 Kritická ekonomie a příroda • 33 %
FSS:ENS115 Úvod do filosofie • 33 %
FSS:ENS283 Úvod do Animal Studies • 33 %
FSS:ENS284 Environmentální kauzy v ČR • 33 %
FSS:ENS294 Stabilita a udržitelnost biosféry • 33 %
FF:CJBC809 Literatura ve filmu • 17 %
FF:CJVN1B Německý jazyk pro akademické účely I • 17 %
FF:ESB404 Melancholie a literatura • 17 %
FF:LJBCB07 Antická mytologie: bohové • 17 %
FF:MEDMGR13 Jazykový seminář arabštiny I • 17 %
FF:PSX_511 Psychology of Mental Health and Well-being • 17 %
FSS:CJVN102 Němčina pro sociální studia II • 17 %
FSS:ENSB1283 Úvod do Animal Studies • 17 %
FSS:ENS101 Lokální environmentální rizika • 17 %
FSS:ENS114 Úvod do studia environmentalistiky • 17 %
FSS:ENS122 Práce s odborným textem • 17 %
FSS:ENS210 Blok expertů • 17 %
4. semestr
FSS:ENS117 Úvod do metodologie • 67 %
FSS:ENS124 Globální environmentální problémy + seminář • 67 %
FSS:ENS268 Environmentální organizace v ČR • 33 %
FSS:ENS288 Environmental History I • 33 %
FF:CJVN2B Německý jazyk pro akademické účely II • 17 %
FF:LJBCB08 Antická mytologie: hrdinské mýty • 17 %
FF:MEDMGR14 Jazykový seminář arabštiny II • 17 %
FSS:ENSB1300 Dějiny ochrany přírody a environmentálního hnutí • 17 %
FSS:ENS105 Odborné praxe • 17 %
FSS:ENS118 Botanický přehled • 17 %
FSS:ENS125 Environmentální etika I • 17 %
FSS:ENS301 Přímá akce v environmentálním hnutí • 17 %
FSS:HEN437 Hospodaření v krajině • 17 %
3. ročník
5. semestr
FSS:ENS115 Úvod do filosofie • 50 %
FSS:ENS201 Životní hodnoty starověkých civilizací a environmentální krize • 50 %
FSS:ENS294 Stabilita a udržitelnost biosféry • 50 %
FSS:ENSS201 Společenskovědní a humanitní aspekty environmentální problematiky • 25 %
FSS:ENSS202 Společenskovědní a přírodovědné aspekty environmentálních otázek • 25 %
FSS:ENS105 Odborné praxe • 25 %
FSS:ENS106 Kritická ekonomie a příroda • 25 %
FSS:ENS109 Právo a environmentální problémy • 25 %
FSS:ENS122 Práce s odborným textem • 25 %
FSS:ENS210 Blok expertů • 25 %
FSS:ENS231 Environmentální teologie • 25 %
FSS:ENS287 Ekonomické alternativy v teorii a praxi • 25 %
FSS:FSS130 Diplomový seminář na druhém oboru • 25 %
6. semestr
FSS:ENS105 Odborné praxe • 67 %
FSS:ENS110 Seminář k bakalářské práci I • 67 %
FSS:ENS117 Úvod do metodologie • 67 %
FSS:ENS124 Globální environmentální problémy + seminář • 67 %
FSS:ENS285 Architektura a město • 67 %
FSS:ENSB1210 Blok expertů • 33 %
FSS:ENSB1300 Dějiny ochrany přírody a environmentálního hnutí • 33 %
FSS:ENS210 Blok expertů • 33 %
FSS:ENS288 Environmental History I • 33 %
PdF:ADAPT_AJ Adaptivní test Aj • 33 %
PdF:ONLINE_AG Angličtina Online - Gramatika • 33 %

Environmentální studia (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
1. semestr
FSS:ENS114 Úvod do studia environmentalistiky • 85 %
FSS:ENS122 Práce s odborným textem • 77 %
FSS:ENS101 Lokální environmentální rizika • 62 %
FSS:ENS115 Úvod do filosofie • 38 %
FSS:ENS106 Kritická ekonomie a příroda • 23 %
FSS:ENS281 Environmentální publicistika • 23 %
3. semestr
FSS:ENS123 Obecná ekologie a ekologie krajiny • 83 %
FSS:ENS247 Uvedení do biologie • 83 %
FSS:ENS106 Kritická ekonomie a příroda • 67 %
FSS:ENS101 Lokální environmentální rizika • 50 %
FSS:ENS239 Fundraising • 33 %
FSS:ENS265 Ochrana přírody a památková péče v terénu • 33 %
FSS:ENS283 Úvod do Animal Studies • 33 %
FSS:ENS295 Seminář ke kritické ekonomii • 33 %
FF:CJVAEA Angličtina autonomně • 17 %
FSS:ENS116 Zoologický přehled • 17 %
FSS:ENS117 Úvod do metodologie • 17 %
FSS:ENS118 Botanický přehled • 17 %
FSS:ENS122 Práce s odborným textem • 17 %
FSS:ENS124 Globální environmentální problémy + seminář • 17 %
FSS:ENS201 Životní hodnoty starověkých civilizací a environmentální krize • 17 %
FSS:ENS203 Environmentální výchova • 17 %
FSS:ENS210 Blok expertů • 17 %
FSS:ENS261 Základy práce v advokačních NNO • 17 %
FSS:ENS268 Environmentální organizace v ČR • 17 %
FSS:ENS281 Environmentální publicistika • 17 %
FSS:ENS284 Environmentální kauzy v ČR • 17 %
FSS:ENS285 Architektura a město • 17 %
FSS:ENS294 Stabilita a udržitelnost biosféry • 17 %
FSS:ENS301 Přímá akce v environmentálním hnutí • 17 %
PdF:BIP042 Přírodní zahrady - jaro, léto • 17 %
PdF:RJ2BP_RZS1 Ruština pro začátečníky 1 • 17 %
FSpS:P911 Physical Education - Futsal • 17 %
FSpS:P929 Tělesná výchova - SM-systém • 17 %
ESF:BPE_ZEKO Základy ekonomie • 17 %
2. ročník
5. semestr
FSS:ENS122 Práce s odborným textem • 40 %
FSS:ENS123 Obecná ekologie a ekologie krajiny • 40 %
PdF:ADAPT_AJ Adaptivní test Aj • 40 %
FSS:CJVA104 Akademická angličtina • 20 %
FSS:ENS109 Právo a environmentální problémy • 20 %
FSS:ENS210 Blok expertů • 20 %
FSS:ENS247 Uvedení do biologie • 20 %
FSS:ENS284 Environmentální kauzy v ČR • 20 %
FSS:ENS295 Seminář ke kritické ekonomii • 20 %
FSS:FSS130 Diplomový seminář na druhém oboru • 20 %
FSS:HEN654 Globální občan a systémová změna • 20 %
FSpS:P995 Tělesná výchova - Cvičební program SPINNING • 20 %
6. semestr
FSS:ZURS201 Teorie masové komunikace • 100 %
FSS:ZURS202 Praktická zkouška ze žurnalistiky (ZUR) • 100 %
FSS:ENS105 Odborné praxe • 67 %
FSS:ENS117 Úvod do metodologie • 67 %
FSS:ZURS200 Obhajoba bakalářské práce • 67 %
FSS:CJVA154 Angličtina pro mediální studia a žurnalistiku (Bc.) • 33 %
FSS:ENSS201 Společenskovědní a humanitní aspekty environmentální problematiky • 33 %
FSS:ENSS202 Společenskovědní a přírodovědné aspekty environmentálních otázek • 33 %
FSS:ENS110 Seminář k bakalářské práci I • 33 %
FSS:ENS124 Globální environmentální problémy + seminář • 33 %
FSS:FSS130 Diplomový seminář na druhém oboru • 33 %
PdF:BIP042 Přírodní zahrady - jaro, léto • 33 %
PdF:SO535 Praxe v SVČ Lužánky • 33 %

Environmentální studia (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
1. semestr
FSS:ENS114 Úvod do studia environmentalistiky • 89 %
FSS:ENS122 Práce s odborným textem • 89 %
FSS:ENS210 Blok expertů • 56 %
FSS:ENS101 Lokální environmentální rizika • 44 %
FSS:ENS106 Kritická ekonomie a příroda • 22 %
FSS:ENS116 Zoologický přehled • 22 %
FSS:ENS201 Životní hodnoty starověkých civilizací a environmentální krize • 22 %
FSS:ENS283 Úvod do Animal Studies • 22 %
FSS:SAN101 Úvod do sociální antropologie • 22 %
FF:SKANSI_35 Švédština v písních • 11 %
FSS:ADAPT_B2 Adaptivní test B2 • 11 %
FSS:BSS103 Bezpečnostní politika ČR • 11 %
FSS:BSS106 Krizový management • 11 %
FSS:BSS177 Environmentální bezpečnost • 11 %
FSS:ENS104 Geografické myšlení ve společenských vědách • 11 %
FSS:ENS107 Dějiny přírodních věd • 11 %
FSS:ENS109 Právo a environmentální problémy • 11 %
FSS:ENS115 Úvod do filosofie • 11 %
FSS:ENS124 Globální environmentální problémy + seminář • 11 %
FSS:ENS125 Environmentální etika I • 11 %
FSS:ENS301 Přímá akce v environmentálním hnutí • 11 %
PdF:ADAPT_AJ Adaptivní test Aj • 11 %
PdF:FJ1014 Jazyková cvičení 1 • 11 %
FSpS:P934 Tělesná výchova - Bouldering • 11 %
FSpS:P935 Tělesná výchova - Kick box • 11 %
FSpS:P947 Tělesná výchova - Turistika - pěší • 11 %
FSpS:P981 Tělesná výchova - Tenis • 11 %
FSpS:P988 Tělesná výchova - Plavání • 11 %
3. semestr
FSS:ENS123 Obecná ekologie a ekologie krajiny • 75 %
FSS:ENS247 Uvedení do biologie • 69 %
FSS:ENS210 Blok expertů • 50 %
FSS:ENS101 Lokální environmentální rizika • 44 %
FSS:ENS106 Kritická ekonomie a příroda • 44 %
FSS:ENS239 Fundraising • 25 %
FSS:ENS295 Seminář ke kritické ekonomii • 19 %
FSS:ENS105 Odborné praxe • 13 %
FSS:ENS122 Práce s odborným textem • 13 %
FSS:ENS294 Stabilita a udržitelnost biosféry • 13 %
FSS:SAN277 Antropologie Izraelsko-palestinského konfliktu • 13 %
FSpS:P940 Tělesná výchova - Základy capoeiry • 13 %
2. ročník
4. semestr
FSS:ENS105 Odborné praxe • 50 %
FSS:ENS117 Úvod do metodologie • 50 %
FSS:ENS124 Globální environmentální problémy + seminář • 50 %
FSS:ADAPT_B2 Adaptivní test B2 • 25 %
FSS:CJVA104 Akademická angličtina • 25 %
FSS:CJVR102 Ruština pro sociální studia II • 25 %
FSS:ENS106 Kritická ekonomie a příroda • 25 %
FSS:ENS118 Botanický přehled • 25 %
FSS:ENS122 Práce s odborným textem • 25 %
FSS:ENS123 Obecná ekologie a ekologie krajiny • 25 %
FSS:ENS125 Environmentální etika I • 25 %
FSS:ENS203 Environmentální výchova • 25 %
FSS:ENS239 Fundraising • 25 %
FSS:ENS268 Environmentální organizace v ČR • 25 %
FSS:ENS283 Úvod do Animal Studies • 25 %
FSS:ENS284 Environmentální kauzy v ČR • 25 %
FSS:ENS288 Environmental History I • 25 %
FSS:ENS296 Participace veřejnosti v udržitelném plánování města • 25 %
FSS:FSS110 Zahraniční výjezd • 25 %
FSS:SAN277 Antropologie Izraelsko-palestinského konfliktu • 25 %
PdF:BIP042 Přírodní zahrady - jaro, léto • 25 %
PdF:HV8BP_CM Collegium musicum • 25 %
FSpS:P940 Tělesná výchova - Základy capoeiry • 25 %
5. semestr
FSS:ENS123 Obecná ekologie a ekologie krajiny • 57 %
FSS:ENS105 Odborné praxe • 50 %
FSS:ENS110 Seminář k bakalářské práci I • 43 %
FSS:FSS130 Diplomový seminář na druhém oboru • 36 %
FSS:ENS101 Lokální environmentální rizika • 29 %
FSS:ENS115 Úvod do filosofie • 29 %
FSS:ENS271 Environment and Identity • 29 %
FSS:CJVA104 Akademická angličtina • 21 %
FSS:ENSS201 Společenskovědní a humanitní aspekty environmentální problematiky • 21 %
FSS:ENS106 Kritická ekonomie a příroda • 21 %
FSS:ENS210 Blok expertů • 21 %
FSS:ENS283 Úvod do Animal Studies • 21 %
FSS:ENS299 Základní texty environmentalistiky • 21 %
FSS:ADAPT_B2 Adaptivní test B2 • 14 %
FSS:ENSS202 Společenskovědní a přírodovědné aspekty environmentálních otázek • 14 %
FSS:ENS109 Právo a environmentální problémy • 14 %
FSS:ENS239 Fundraising • 14 %
FSS:ENS268 Environmentální organizace v ČR • 14 %
FSS:ENS284 Environmentální kauzy v ČR • 14 %
3. ročník
6. semestr
FSS:ENSS201 Společenskovědní a humanitní aspekty environmentální problematiky • 44 %
FSS:ENSS202 Společenskovědní a přírodovědné aspekty environmentálních otázek • 44 %
FSS:ENS111 Seminář k bakalářské práci II • 33 %
FF:PG_IMPR_MU Dílna improvizace • 22 %
FSS:ENSS200 Obhajoba bakalářské práce • 22 %
FSS:ENS105 Odborné praxe • 22 %
FSS:FSS130 Diplomový seminář na druhém oboru • 22 %
ESF:BPV_VESP Veřejná a sociální politika • 22 %
FF:NICF_02 Nizozemština pro začátečníky II • 11 %
FSS:ADAPT_B2 Adaptivní test B2 • 11 %
FSS:BSSS201 Bezpečnostní politika • 11 %
FSS:BSSS202 Teorie a metody bezpečnostních a strategických studií • 11 %
FSS:CJVA103 Akademická angličtina se zaměřením na interkulturní komunikaci • 11 %
FSS:ENS104 Geografické myšlení ve společenských vědách • 11 %
FSS:ENS125 Environmentální etika I • 11 %
FSS:ENS210 Blok expertů • 11 %
FSS:ENS288 Environmental History I • 11 %
FSS:ENS301 Přímá akce v environmentálním hnutí • 11 %
FSS:MVZS201 Mezinárodní politika • 11 %
FSS:MVZS202 Mezinárodní vztahy • 11 %
FSS:SPRS200 Obhajoba bakalářské práce • 11 %
FSS:SPRS201 Teorie a kontext výkonu sociální práce • 11 %
FSS:SPRS202 Volba přístupu a koncepce intervence v sociální práci • 11 %
PdF:BIP042 Přírodní zahrady - jaro, léto • 11 %
PdF:CJV_ROM1 Romský jazyk 1 • 11 %
FSpS:P950 Tělesná výchova - Jóga • 11 %
FSpS:P993 Tělesná výchova - Horostěna • 11 %
ESF:BPF_FIGR Finanční gramotnost • 11 %

Environmentální studia (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
3. semestr
FSS:ENS115 Úvod do filosofie • 100 %
FSS:ENS123 Obecná ekologie a ekologie krajiny • 100 %
FSS:ENS247 Uvedení do biologie • 100 %
PřF:XS020 Inspiratorium pro učitele • 100 %
4. semestr
FSS:ENS117 Úvod do metodologie • 100 %
FSS:ENS124 Globální environmentální problémy + seminář • 100 %
FSS:ENS288 Environmental History I • 100 %
2. ročník
5. semestr
FSS:ENS101 Lokální environmentální rizika • 100 %
FSS:ENS105 Odborné praxe • 100 %
FSS:ENS210 Blok expertů • 100 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 100 %
CST:CJV_DIAL Jazykový test Dialang • 100 %
6. semestr
FSS:ENS111 Seminář k bakalářské práci II • 100 %
FSpS:P950 Tělesná výchova - Jóga • 100 %

Environmentální studia (bakalářský prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
FSS:ENSB1114 Úvod do studia environmentalistiky • 92 %
FSS:ENSB1106 Kritická ekonomie a příroda • 75 %
FSS:ENSB1115 Úvod do filosofie • 58 %
FSS:ENSB1283 Úvod do Animal Studies • 58 %
FSS:ENSB1122 Práce s odborným textem • 50 %
FSS:ENSB1231 Environmentální teologie • 50 %
FSS:ENSB1101 Lokální environmentální rizika • 25 %
FSS:ENSB1201 Životní hodnoty starověkých civilizací a environmentální krize • 25 %
FF:PSX_511 Psychology of Mental Health and Well-being • 17 %
FSS:CJVA153 Angličtina pro environmentální studia a sociální politiku a sociální práci • 17 %
FSS:ENSB1294 Stabilita a udržitelnost biosféry • 17 %
FSS:ENS283 Úvod do Animal Studies • 17 %
2. semestr
FSS:ENSB1116 Zoologický přehled • 100 %
FSS:ENSB1118 Botanický přehled • 100 %
FSS:ENSB1124 Globální environmentální problémy + seminář • 80 %
FSS:ENSB1300 Dějiny ochrany přírody a environmentálního hnutí • 80 %
FSS:ENSB1125 Environmentální etika I • 70 %
FSS:ENSB1239 Fundraising • 70 %
FSS:ENSB1288 Environmental History I • 60 %
FSS:ENSB1203 Environmentální výchova • 40 %
FSS:ENSB1210 Blok expertů • 30 %
FSS:ENSB1282 Politika, ideologie a životní prostředí • 30 %
FSS:ENSB1285 Architektura a město • 30 %
FF:PSX_511 Psychology of Mental Health and Well-being • 20 %

Environmentální studia (bakalářský prezenční hlavní)

1. ročník
1. semestr
FSS:ENSB1114 Úvod do studia environmentalistiky • 100 %
FSS:ENSB1106 Kritická ekonomie a příroda • 71 %
FSS:ENSB1122 Práce s odborným textem • 43 %
FSS:ENSB1210 Blok expertů • 29 %
FSS:ENSB1283 Úvod do Animal Studies • 29 %
FSS:ENSB1284 Environmentální kauzy v ČR • 29 %
FF:JAP219 Japanese Film and Culture • 14 %
FSS:CJVA153 Angličtina pro environmentální studia a sociální politiku a sociální práci • 14 %
FSS:CJVS101 Španělština pro sociální studia I • 14 %
FSS:ENSB1101 Lokální environmentální rizika • 14 %
FSS:ENSB1115 Úvod do filosofie • 14 %
FSS:ENSB1116 Zoologický přehled • 14 %
FSS:ENSB1118 Botanický přehled • 14 %
FSS:ENSB1124 Globální environmentální problémy + seminář • 14 %
FSS:ENSB1125 Environmentální etika I • 14 %
FSS:ENSB1201 Životní hodnoty starověkých civilizací a environmentální krize • 14 %
FSS:ENSB1203 Environmentální výchova • 14 %
FSS:ENSB1247 Uvedení do biologie • 14 %
FSS:ENSB1287 Ekonomické alternativy v teorii a praxi • 14 %
FSS:ENSB1288 Environmental History I • 14 %
FSS:ENSB1289 Food, sustainability and alternative food networks • 14 %
FSS:ENSB1295 Seminář ke kritické ekonomii • 14 %
FSS:ENSB1300 Dějiny ochrany přírody a environmentálního hnutí • 14 %
FSS:ENSB1302 Biophysical Resources and Socio-economic Systems • 14 %
FSpS:P902 Physical Education - Fitnessyoga • 14 %
FSpS:P974 Tělesná výchova - Florbal • 14 %
2. semestr
FSS:ENSB1116 Zoologický přehled • 100 %
FSS:ENSB1118 Botanický přehled • 100 %
FSS:ENSB1124 Globální environmentální problémy + seminář • 100 %
FSS:ENSB1203 Environmentální výchova • 67 %
FSS:ENSB1239 Fundraising • 67 %
FF:SKANSI_35 Švédština v písních • 33 %
FSS:ENSB1285 Architektura a město • 33 %
FSS:ENSB1288 Environmental History I • 33 %
FSS:ENSB1289 Food, sustainability and alternative food networks • 33 %
FSS:FSSB3000 Dobrovolnictví v době mimořádných opatření • 33 %
FSpS:P934 Tělesná výchova - Bouldering • 33 %

Environmentální studia (bakalářský prezenční vedlejší)

1. ročník
1. semestr
FSS:ENSB1114 Úvod do studia environmentalistiky • 88 %
FSS:ENSB1106 Kritická ekonomie a příroda • 53 %
FSS:ENSB1122 Práce s odborným textem • 41 %
FSS:ENSB1295 Seminář ke kritické ekonomii • 24 %
FSS:ENSB1283 Úvod do Animal Studies • 18 %
FSS:ENSB1101 Lokální environmentální rizika • 12 %
FSS:ENSB1125 Environmentální etika I • 12 %
FSS:ENSB1294 Stabilita a udržitelnost biosféry • 12 %
2. semestr
FSS:ENSB1124 Globální environmentální problémy + seminář • 62 %
FSS:ENSB1116 Zoologický přehled • 46 %
FSS:ENSB1118 Botanický přehled • 31 %
FSS:ENSB1125 Environmentální etika I • 31 %
FSS:ENSB1285 Architektura a město • 31 %
FSS:ENSB1239 Fundraising • 23 %
FF:PSX_512 Human Nature: Key Studies in Psychology • 15 %

Evropská studia (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
1. semestr
FSS:EVS101 Evropa ve 20. století • 100 %
FSS:EVS126 Evropská unie - základní fakta a milníky • 91 %
FSS:EVS134 Úvod do studia lidských práv • 57 %
FSS:MVZ141 Mezinárodní ekonomické vztahy • 31 %
FSS:IRE214 Culture, Society and Politics in the German-speaking Countries • 20 %
FSS:EVS193 EU v praxi: česká města a regiony jako aktéři • 17 %
PdF:ADAPT_AJ Adaptivní test Aj • 17 %
FSS:MVZ211 Energetická bezpečnost: východiska a implikace pro fungování mezinárodního systému • 14 %
FSS:MVZ221 Základy práce s informačními zdroji pro bakalářské studenty MVES • 14 %
FSS:CJVF101 Francouzština pro sociální studia I • 11 %
2. semestr
FSS:EVS104 Evropská integrace • 75 %
FSS:EVS194 Základy analýzy v Evropských studiích • 75 %
FF:CJBC809 Literatura ve filmu • 25 %
FSS:IRE217 Introduction to Hungarian foreign policy • 25 %
PdF:NJ_D510 Online německá gramatika (úroveň B1) • 25 %
PdF:SZ6063 Antropologie lidské sexuality • 25 %
FSpS:P955 Tělesná výchova - Horská kola • 25 %
2. ročník
3. semestr
FSS:EVS102 Komparace evropských politických systémů • 96 %
FSS:CJVTER Terminology of European institutions • 44 %
FSS:MVZ174 Metodologie výzkumu politiky a mezinárodních vztahů • 44 %
FSS:EVS188 Vnější vztahy Evropské unie • 37 %
FSS:EVS193 EU v praxi: česká města a regiony jako aktéři • 19 %
FSS:MVZ141 Mezinárodní ekonomické vztahy • 19 %
FSS:EVS103 Rozšiřování EU • 15 %
FSS:MVZ157 Malé evropské státy v současné světové politice • 11 %
FSS:MVZ211 Energetická bezpečnost: východiska a implikace pro fungování mezinárodního systému • 11 %
4. semestr
FSS:EVS105 Instituce EU • 50 %
FSS:EVS107 Politiky v EU • 50 %
ESF:BPV_VEF1 Veřejné finance 1 • 50 %
3. ročník
5. semestr
FSS:EVS103 Rozšiřování EU • 96 %
FSS:EVS193 EU v praxi: česká města a regiony jako aktéři • 35 %
FSS:EVSS201 Evropská integrace • 23 %
FSS:EVSS202 Evropská politika • 23 %
FSS:ADAPT_B2 Adaptivní test B2 • 19 %
FSS:CJVA104 Akademická angličtina • 19 %
FSS:FSS130 Diplomový seminář na druhém oboru • 19 %
FSS:EVS188 Vnější vztahy Evropské unie • 15 %
FSS:MVZ210 The Western Balkans in Transition: Post-Conflict Transformation of BiH, Croatia and Serbia • 15 %
FSS:CJVTER Terminology of European institutions • 12 %
FSS:EVS196 Britain and the European Union • 12 %
6. semestr
FSS:EVSS201 Evropská integrace • 88 %
FSS:EVSS202 Evropská politika • 88 %
FSS:EVS107 Politiky v EU • 50 %
FSS:EVSS200 Obhajoba bakalářské práce • 44 %
FSS:EVS105 Instituce EU • 44 %
FSS:EVS106 Diplomový seminář • 44 %
FSS:FSS130 Diplomový seminář na druhém oboru • 38 %
FSS:MVZS202 Mezinárodní vztahy • 38 %
FSS:MVZS201 Mezinárodní politika • 31 %
FSS:EVS197 EU v praxi: čeští zemědělci a spotřebitelé v EU • 19 %
FSS:CJVA104 Akademická angličtina • 13 %
FSS:CJVTER Terminology of European institutions • 13 %

Evropská studia (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
1. semestr
FSS:EVS126 Evropská unie - základní fakta a milníky • 100 %
FSS:EVS134 Úvod do studia lidských práv • 100 %
FSS:IRE214 Culture, Society and Politics in the German-speaking Countries • 100 %
PdF:FJ2015 Odborný jazyk - administrativa • 100 %
2. semestr
FSS:ADAPT_B2 Adaptivní test B2 • 100 %
FSS:CJVF101 Francouzština pro sociální studia I • 100 %
FSS:EVS104 Evropská integrace • 100 %
FSS:EVS194 Základy analýzy v Evropských studiích • 100 %
FSpS:P991 Tělesná výchova - Posilovny • 100 %
2. ročník
3. semestr
FSS:EVS102 Komparace evropských politických systémů • 100 %
FF:MED55 Geografie Středomoří • 50 %
FSS:CJVTER Terminology of European institutions • 50 %
FSS:EVS101 Evropa ve 20. století • 50 %
FSS:EVS103 Rozšiřování EU • 50 %
FSS:EVS188 Vnější vztahy Evropské unie • 50 %
FSS:MVZ216 Uran v mezinárodních vztazích a Česká republika • 50 %
4. semestr
FSS:EVS105 Instituce EU • 100 %
FSS:EVS107 Politiky v EU • 100 %
FSS:MVZ149 Současná Latinská Amerika • 50 %
3. ročník
5. semestr
FSS:EVS103 Rozšiřování EU • 67 %
FF:CJVN2B Německý jazyk pro akademické účely II • 33 %
FSS:CJVA302 Current political events in English speaking countries • 33 %
FSS:CJVTER Terminology of European institutions • 33 %
FSS:EVSS201 Evropská integrace • 33 %
FSS:EVSS202 Evropská politika • 33 %
FSS:FSS130 Diplomový seminář na druhém oboru • 33 %
6. semestr
FSS:EVSS200 Obhajoba bakalářské práce • 50 %
FSS:EVSS201 Evropská integrace • 50 %
FSS:EVSS202 Evropská politika • 50 %
FSS:EVSS2020 Okruhy Bc. SZZ • 50 %
FSS:EVS106 Diplomový seminář • 50 %

Evropská studia (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
1. semestr
FSS:EVS101 Evropa ve 20. století • 100 %
FSS:EVS134 Úvod do studia lidských práv • 69 %
FSS:MVZ216 Uran v mezinárodních vztazích a Česká republika • 31 %
FSS:MVZ211 Energetická bezpečnost: východiska a implikace pro fungování mezinárodního systému • 23 %
FSS:EVS126 Evropská unie - základní fakta a milníky • 15 %
FSS:MVZ221 Základy práce s informačními zdroji pro bakalářské studenty MVES • 15 %
3. semestr
FSS:EVS102 Komparace evropských politických systémů • 100 %
FSS:CJVTER Terminology of European institutions • 75 %
FSS:EVS188 Vnější vztahy Evropské unie • 50 %
FSS:EVS193 EU v praxi: česká města a regiony jako aktéři • 50 %
FF:AJ91010 Angličtina pro neanglisty • 25 %
FSS:MVZ141 Mezinárodní ekonomické vztahy • 25 %
FSS:MVZ211 Energetická bezpečnost: východiska a implikace pro fungování mezinárodního systému • 25 %
FSS:PSY128 Psychologie v běžném životě • 25 %
PdF:RJ2BP_RZS1 Ruština pro začátečníky 1 • 25 %
2. ročník
4. semestr
FSS:BSS169 Konflikty hodnot a zájmů I. • 100 %
FSS:EVS102 Komparace evropských politických systémů • 100 %
FSS:MVZ174 Metodologie výzkumu politiky a mezinárodních vztahů • 100 %
5. semestr
FSS:EVS103 Rozšiřování EU • 100 %
FSS:EVS188 Vnější vztahy Evropské unie • 29 %
FSS:IRE214 Culture, Society and Politics in the German-speaking Countries • 29 %
FSS:MVZ216 Uran v mezinárodních vztazích a Česká republika • 29 %
FSS:ADAPT_B2 Adaptivní test B2 • 14 %
FSS:CJVA104 Akademická angličtina • 14 %
FSS:CJVTER Terminology of European institutions • 14 %
FSS:EVS102 Komparace evropských politických systémů • 14 %
FSS:EVS193 EU v praxi: česká města a regiony jako aktéři • 14 %
FSS:MVZ174 Metodologie výzkumu politiky a mezinárodních vztahů • 14 %
FSS:MVZ211 Energetická bezpečnost: východiska a implikace pro fungování mezinárodního systému • 14 %
PdF:ONLINE_A Angličtina Online • 14 %
FSpS:P974 Tělesná výchova - Florbal • 14 %
FSpS:P991 Tělesná výchova - Posilovny • 14 %
3. ročník
6. semestr
FSS:EVSS201 Evropská integrace • 75 %
FSS:EVSS202 Evropská politika • 75 %
FSS:FSS130 Diplomový seminář na druhém oboru • 75 %
FSS:BSSS200 Obhajoba bakalářské práce • 50 %
FSS:BSSS201 Bezpečnostní politika • 50 %
FSS:EVS105 Instituce EU • 50 %
FF:LJBCB08 Antická mytologie: hrdinské mýty • 25 %
FSS:BSSS202 Teorie a metody bezpečnostních a strategických studií • 25 %
FSS:CJVA101 Akademická angličtina se zaměřením na psaní • 25 %
FSS:EVSS200 Obhajoba bakalářské práce • 25 %
FSS:EVS106 Diplomový seminář • 25 %
FSS:EVS107 Politiky v EU • 25 %
FSS:EVS130 Současné dění v EU • 25 %
FSS:MVZ241 Democracy, the state and conflict in Africa • 25 %

Evropská studia (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
3. semestr
FSS:ADAPT_B2 Adaptivní test B2 • 100 %
FSS:CJVA104 Akademická angličtina • 100 %
FSS:CJVTER Terminology of European institutions • 100 %
FSS:EVS102 Komparace evropských politických systémů • 100 %
FSS:EVS103 Rozšiřování EU • 100 %
FSS:EVS190 Letní / zimní škola • 100 %
5. semestr
FF:RJ_09 Ruština pro slavisty a neruštináře III • 100 %
FSS:CJVS302 Debates sobre la actualidad del mundo hispano • 100 %
FSS:EVSS201 Evropská integrace • 100 %
FSS:EVSS202 Evropská politika • 100 %
FSS:EVS103 Rozšiřování EU • 100 %
FSS:EVS188 Vnější vztahy Evropské unie • 100 %
FSS:EVS193 EU v praxi: česká města a regiony jako aktéři • 100 %
FSS:FSS130 Diplomový seminář na druhém oboru • 100 %

Evropská studia (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
1. semestr
FSS:EVS101 Evropa ve 20. století • 100 %
FSS:EVS134 Úvod do studia lidských práv • 89 %
FSS:EVS126 Evropská unie - základní fakta a milníky • 67 %
PdF:ADAPT_AJ Adaptivní test Aj • 33 %
FSS:EVS193 EU v praxi: česká města a regiony jako aktéři • 22 %
FF:JAPX101 Japonské písmo I. • 11 %
FF:JAP126 Japonský jazyk I. • 11 %
FF:JAP219 Japanese Film and Culture • 11 %
FSS:ADAPT_B2 Adaptivní test B2 • 11 %
FSS:CJVS101 Španělština pro sociální studia I • 11 %
FSS:MVZ211 Energetická bezpečnost: východiska a implikace pro fungování mezinárodního systému • 11 %
FSS:MVZ216 Uran v mezinárodních vztazích a Česká republika • 11 %
FSpS:P965 Tělesná výchova - Bodystyling • 11 %
2. semestr
FSS:EVS102 Komparace evropských politických systémů • 100 %
FSS:EVS134 Úvod do studia lidských práv • 100 %
FSS:EVS193 EU v praxi: česká města a regiony jako aktéři • 100 %
FSS:EVS196 Britain and the European Union • 100 %
PdF:FJ0001 Francouzština pro začátečníky 1 • 100 %
2. ročník
3. semestr
FSS:EVS102 Komparace evropských politických systémů • 100 %
FSS:EVS188 Vnější vztahy Evropské unie • 33 %
FSS:CJVN101 Němčina pro sociální studia I • 25 %
FSS:EVS134 Úvod do studia lidských práv • 25 %
FSS:EVS193 EU v praxi: česká města a regiony jako aktéři • 25 %
FSS:MVZ157 Malé evropské státy v současné světové politice • 25 %
FSS:CJVTER Terminology of European institutions • 17 %
FSS:EVS196 Britain and the European Union • 17 %
FSpS:P964 Tělesná výchova - Balet • 17 %
4. semestr
FSS:EVS102 Komparace evropských politických systémů • 100 %
FSS:MVZ174 Metodologie výzkumu politiky a mezinárodních vztahů • 100 %
3. ročník
5. semestr
FSS:EVS103 Rozšiřování EU • 88 %
FSS:EVS188 Vnější vztahy Evropské unie • 63 %
FSS:FSS130 Diplomový seminář na druhém oboru • 50 %
FSS:MVZ174 Metodologie výzkumu politiky a mezinárodních vztahů • 38 %
FSS:CJVTER Terminology of European institutions • 25 %
FF:CJVS1ST Španělština pro studium a stáže v zahraničí I • 13 %
FSS:CJVA302 Current political events in English speaking countries • 13 %
FSS:EVSS201 Evropská integrace • 13 %
FSS:EVSS202 Evropská politika • 13 %
FSS:EVS102 Komparace evropských politických systémů • 13 %
FSS:MVZ141 Mezinárodní ekonomické vztahy • 13 %
FSS:MVZ211 Energetická bezpečnost: východiska a implikace pro fungování mezinárodního systému • 13 %
6. semestr
FSS:EVSS201 Evropská integrace • 80 %
FSS:EVSS202 Evropská politika • 80 %
FSS:MVZ149 Současná Latinská Amerika • 40 %
FSS:ZURS200 Obhajoba bakalářské práce • 40 %
FSS:ZURS201 Teorie masové komunikace • 40 %
FSS:ZURS202 Praktická zkouška ze žurnalistiky (ZUR) • 40 %
FSS:CJVA101 Akademická angličtina se zaměřením na psaní • 20 %
FSS:CJVA154 Angličtina pro mediální studia a žurnalistiku (Bc.) • 20 %
FSS:EVS103 Rozšiřování EU • 20 %
FSS:EVS130 Současné dění v EU • 20 %
FSS:EVS154 Political Issues and Social Policy in the European Union • 20 %
FSS:EVS188 Vnější vztahy Evropské unie • 20 %
FSS:EVS195 Spory o region, o národ, o stát • 20 %
FSS:FSS130 Diplomový seminář na druhém oboru • 20 %
FSS:MVZ141 Mezinárodní ekonomické vztahy • 20 %
FSS:MVZ157 Malé evropské státy v současné světové politice • 20 %
PdF:ADAPT_AJ Adaptivní test Aj • 20 %

Evropská studia (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
1. semestr
FSS:ENS101 Lokální environmentální rizika • 100 %
FSS:ENS114 Úvod do studia environmentalistiky • 100 %
FSS:ENS122 Práce s odborným textem • 100 %
FSS:EVS101 Evropa ve 20. století • 100 %
FSS:EVS126 Evropská unie - základní fakta a milníky • 100 %
FSS:ADAPT_B2 Adaptivní test B2 • 50 %
FSS:CJVF302 L'actualité politique en France • 50 %
FSS:ENS201 Životní hodnoty starověkých civilizací a environmentální krize • 50 %
FSS:ENS210 Blok expertů • 50 %
FSS:ENS283 Úvod do Animal Studies • 50 %
FSpS:P934 Tělesná výchova - Bouldering • 50 %
5. semestr
FSS:EVS102 Komparace evropských politických systémů • 100 %
FSS:EVS110 Bezpečnostní rozměr evropské integrace • 100 %
FSS:EVS193 EU v praxi: česká města a regiony jako aktéři • 100 %
FSS:MVZ141 Mezinárodní ekonomické vztahy • 100 %
2. ročník
6. semestr
FSS:ENSS200 Obhajoba bakalářské práce • 100 %
FSS:ENSS201 Společenskovědní a humanitní aspekty environmentální problematiky • 100 %
FSS:ENSS202 Společenskovědní a přírodovědné aspekty environmentálních otázek • 100 %
FSS:FSS130 Diplomový seminář na druhém oboru • 100 %

Evropská studia (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
FSS:EVS101 Evropa ve 20. století • 100 %
FSS:EVS126 Evropská unie - základní fakta a milníky • 100 %
FSS:EVS134 Úvod do studia lidských práv • 100 %
FSS:MVZ141 Mezinárodní ekonomické vztahy • 75 %
FSS:EVS102 Komparace evropských politických systémů • 50 %
FSS:MVZ216 Uran v mezinárodních vztazích a Česká republika • 50 %
FF:PSX_511 Psychology of Mental Health and Well-being • 25 %
FF:RLB401 Náboženství světa II: Východ • 25 %
PrF:BZ105ZK Základy mezinárodního a evropského práva • 25 %
FSS:EVS196 Britain and the European Union • 25 %
FSS:MVZ221 Základy práce s informačními zdroji pro bakalářské studenty MVES • 25 %
FSS:SOC119 Sociologie pro nesociology • 25 %
FSS:VPL108 Základy ekonomie • 25 %
3. semestr
FSS:CJVTER Terminology of European institutions • 67 %
FSS:EVS102 Komparace evropských politických systémů • 67 %
FSS:EVS193 EU v praxi: česká města a regiony jako aktéři • 67 %
FSS:MVZ141 Mezinárodní ekonomické vztahy • 67 %
FSS:MVZ174 Metodologie výzkumu politiky a mezinárodních vztahů • 67 %
FF:ROMSJIBXPA Španělština III (pro nešpanělštináře) • 33 %
FSS:ADAPT_B2 Adaptivní test B2 • 33 %
FSS:CJVA101 Akademická angličtina se zaměřením na psaní • 33 %
FSS:EVS103 Rozšiřování EU • 33 %
FSS:EVS110 Bezpečnostní rozměr evropské integrace • 33 %
FSS:EVS188 Vnější vztahy Evropské unie • 33 %
FSS:EVS192 Politické strany a jejich vztah k EU • 33 %
FSS:EVS196 Britain and the European Union • 33 %
FSS:MVZ157 Malé evropské státy v současné světové politice • 33 %
FSS:MVZ211 Energetická bezpečnost: východiska a implikace pro fungování mezinárodního systému • 33 %
FSS:MVZ216 Uran v mezinárodních vztazích a Česká republika • 33 %
PdF:NJ_A102 Němčina pro začátečníky 2 • 33 %
2. ročník
4. semestr
FF:AJ22065 Sémantika: anglická slovesa • 50 %
FF:AJ22066 Výslovnostní podoby angličtiny • 50 %
FF:AJ24054 Současné britské spisovatelky • 50 %
FF:AJ24100 Aspects of 19th and 20th Century British Fiction • 50 %
FF:AJ25057 Major American Playwrights • 50 %
FF:AJ26273 Anglo-americká politická témata v beletrii, filmu a televizi • 50 %
FF:CJBC809 Literatura ve filmu • 50 %
FF:RLB666 Konec světa • 50 %
FF:US_140 Kulturní dějiny Brna v době první republiky (1918-1938) • 50 %
FSS:EVS104 Evropská integrace • 50 %
FSS:EVS188 Vnější vztahy Evropské unie • 50 %
FSS:EVS192 Politické strany a jejich vztah k EU • 50 %
FSS:EVS196 Britain and the European Union • 50 %
FSS:MVZ157 Malé evropské státy v současné světové politice • 50 %
FSS:MVZ210 The Western Balkans in Transition: Post-Conflict Transformation of BiH, Croatia and Serbia • 50 %
FSpS:P983 Tělesná výchova - Stolní tenis • 50 %
5. semestr
FSS:EVS192 Politické strany a jejich vztah k EU • 100 %
FSS:EVS193 EU v praxi: česká města a regiony jako aktéři • 100 %
FSS:MVZ141 Mezinárodní ekonomické vztahy • 100 %
ESF:MPE_MIE2 Mikroekonomie 2 • 100 %
ESF:MPH_MAN2 Management 2 • 100 %
ESF:MPH_POKO Podnikání a kulturní odlišnosti • 100 %
ESF:MPH_RMZO Rozvoj a management znalostí organizace • 100 %
ESF:MPH_RSMD Rozvoj sociokulturních a manažerských dovedností • 100 %
ESF:MPJ_JII1AA Jazyk II/1 - Angličtina • 100 %
ESF:MPJ_JII1FA Jazyk II/1 - Francouzština • 100 %

Evropská studia (bakalářský prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
FSS:EVSB1001 Evropská integrace • 100 %
FSS:EVSB1002 Evropa ve 20. století • 100 %
FSS:EVSB2088 Vnější vztahy Evropské unie • 100 %
PdF:ONLINE_AG Angličtina Online - Gramatika • 100 %
FSpS:P943 Tělesná výchova - Jogalates • 100 %
2. semestr
FF:ISKB65 Blok expertů • 100 %
FSS:EVSB1003 Instituce EU • 100 %
FSS:EVSB1004 Úvod do evropského práva • 100 %
FSS:EVSB2097 EU v praxi: čeští zemědělci a spotřebitelé v EU • 100 %
FSS:MVZB2021 Základy práce s informačními zdroji pro bakalářské studenty MVES • 100 %
PdF:ONLINE_A Angličtina Online • 100 %

Evropská studia (bakalářský prezenční vedlejší)

1. ročník
1. semestr
FSS:EVSB1002 Evropa ve 20. století • 88 %
FSS:EVSB1001 Evropská integrace • 85 %
FSS:MVZB2021 Základy práce s informačními zdroji pro bakalářské studenty MVES • 22 %
FSS:MVZB2041 Mezinárodní ekonomické vztahy • 17 %
FSS:MVZB2011 Energetická bezpečnost: východiska a implikace pro fungování mezinárodního systému • 12 %
2. semestr
FSS:EVSB1003 Instituce EU • 91 %
FSS:EVSB1004 Úvod do evropského práva • 88 %
FSS:MVZB2006 Defusing the "Powder Keg": Dissolution of Yugoslavia and International Intervention • 21 %
FSS:IRE216 Statehood, Identity and Foreign Policy in Western Balkan countries • 18 %
FSS:MVZB2049 Současná Latinská Amerika • 18 %
PdF:ADAPT_AJ Adaptivní test Aj • 18 %
PdF:FJ1028 Kurz francouzského jazyka online • 18 %
FSS:EVSB2097 EU v praxi: čeští zemědělci a spotřebitelé v EU • 15 %
FSS:MVZB2021 Základy práce s informačními zdroji pro bakalářské studenty MVES • 15 %
FSS:MVZB2089 Československá zahraniční politika 1918 - 1948 • 12 %

Evropská studia (bakalářský prezenční hlavní)

1. ročník
1. semestr
FSS:EVSB1001 Evropská integrace • 100 %
FSS:EVSB1002 Evropa ve 20. století • 100 %
FSS:EVSB2093 EU v praxi: česká města a regiony jako aktéři • 33 %
FSS:EVSB2095 Spory o region, o národ, o stát • 33 %
FSS:MVZB2021 Základy práce s informačními zdroji pro bakalářské studenty MVES • 33 %
FSS:SOC119 Sociologie pro nesociology • 33 %
PdF:FJ1028 Kurz francouzského jazyka online • 33 %
PdF:RJ2BP_RZS1 Ruština pro začátečníky 1 • 33 %
FSpS:P987 Tělesná výchova - Sebeobrana • 33 %
2. semestr
FSS:EVSB1003 Instituce EU • 100 %
FSS:EVSB1004 Úvod do evropského práva • 100 %
FSS:MVZB2021 Základy práce s informačními zdroji pro bakalářské studenty MVES • 33 %
FSS:MVZB2089 Československá zahraniční politika 1918 - 1948 • 33 %
FSS:POLB1134 Současná česká politika pro nepolitology • 33 %
PdF:RJ2BP_RZS2 Ruština pro začátečníky 2 • 33 %
FSpS:P991 Tělesná výchova - Posilovny • 33 %

Gender (bakalářský prezenční se specializací)

1. ročník
1. semestr
FSS:SANB1001 Úvod do sociální antropologie • 100 %
FSS:SOCB1001 Úvod do sociologie • 100 %
FSS:SOCB1004 Proseminář k úvodu do sociologie • 100 %
FSS:SOCB2284 Sociální gerontologie • 100 %
FSS:SOCB3001 Úvod do genderových studií • 100 %
FSS:ENSB1106 Kritická ekonomie a příroda • 50 %
FSS:SPRB1207 Sociální problematika menšin • 50 %
FSpS:P971 Tělesná výchova - Zdravotní tělesná výchova • 50 %
2. semestr
FSS:SOCB1003 Obecná sociologická teorie • 100 %
FSS:SOCB1006 Metodologie sociálních věd • 100 %
FSS:SOCB1009 Demografie • 100 %
FSS:SOCB3003 Muži, maskulinity a gender • 100 %
FSS:SOCB3005 Deviace, normalita a gender • 100 %
FSS:SOCB2003 Proseminář k obecné sociologické teorii • 50 %
FSS:SOCB2132 Rodina a společnost • 50 %

Genderová studia (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
3. semestr
FSS:GEN106 Genderová struktura společnosti II. • 100 %
FSS:GEN107 Metody kvalitativního výzkumu • 100 %
FSS:SAN104 Sociální antropologie rodiny, příbuzenství a sociálních sítí • 50 %
FSS:SAN215 Antropologie a islám • 50 %
FSS:SOC101 Úvod do sociologie • 50 %
FSS:SOC607 Social Inclusion: Perspectives, practices and challenges within the Visegrad region • 50 %
ESF:BPV_ZAPO Základy politologie • 50 %
5. semestr
FSS:GEN119 Násilí na ženách • 100 %
FSS:GEN131 Praxe 2 • 100 %
FSS:FSS130 Diplomový seminář na druhém oboru • 67 %
FSS:GENS201 Genderová struktura společnosti a historie ženského hnutí • 33 %
FSS:GENS202 Metodologie výzkumu genderové problematiky • 33 %
FSS:GENS203 Sociologické teorie genderu • 33 %
FSS:GEN107 Metody kvalitativního výzkumu • 33 %
FSS:GEN190 Projekt k bakalářské práci • 33 %
FSS:SAN215 Antropologie a islám • 33 %
FSS:SOC607 Social Inclusion: Perspectives, practices and challenges within the Visegrad region • 33 %
2. ročník
6. semestr
FSS:GENS201 Genderová struktura společnosti a historie ženského hnutí • 100 %
FSS:GENS202 Metodologie výzkumu genderové problematiky • 100 %
FSS:GENS203 Sociologické teorie genderu • 100 %
FSS:GENS200 Obhajoba bakalářské práce • 50 %
FSS:GEN109 Diplomový seminář • 50 %
FSS:SANS201 Aplikovaná sociální antropologie • 50 %
FSS:SANS202 Metody výzkumu sociální antropologie • 50 %
FSS:SANS203 Obecná teorie sociální antropologie • 50 %
FSS:SOCS200 Obhajoba bakalářské práce • 50 %
FSS:SOCS201 Klasické sociologické teorie • 50 %
FSS:SOCS202 Metody a techniky sociologického výzkumu • 50 %
FSS:SOCS203 Obecná sociologická teorie • 50 %
FSS:SOC132 Rodina a společnost • 50 %

Genderová studia (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
3. semestr
FSS:GEN106 Genderová struktura společnosti II. • 100 %
FSS:SOC101 Úvod do sociologie • 100 %

Genderová studia (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
3. semestr
FSS:GEN106 Genderová struktura společnosti II. • 100 %
FSS:GEN107 Metody kvalitativního výzkumu • 100 %
FSS:GEN119 Násilí na ženách • 100 %
FSpS:P972 Tělesná výchova - Pilates • 100 %

Genderová studia (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
3. semestr
FF:CJVAST Angličtina pro studium a stáže v zahraničí • 100 %
FSS:ADAPT_B2 Adaptivní test B2 • 100 %
FSS:GEN106 Genderová struktura společnosti II. • 100 %
FSS:GEN107 Metody kvalitativního výzkumu • 100 %
FSS:GEN119 Násilí na ženách • 100 %
5. semestr
FSS:GEN131 Praxe 2 • 100 %
FSS:FSS130 Diplomový seminář na druhém oboru • 71 %
FSS:GENS201 Genderová struktura společnosti a historie ženského hnutí • 43 %
FSS:GENS202 Metodologie výzkumu genderové problematiky • 43 %
FSS:GENS203 Sociologické teorie genderu • 43 %
FSS:GEN119 Násilí na ženách • 43 %
FF:KSCX01 Moderní čínština pro neoborové studenty I • 14 %
FSS:CJVA101 Akademická angličtina se zaměřením na psaní • 14 %
FSS:CJVA104 Akademická angličtina • 14 %
FSS:CJVF101 Francouzština pro sociální studia I • 14 %
FSS:GEN106 Genderová struktura společnosti II. • 14 %
FSS:SAN215 Antropologie a islám • 14 %
PdF:ADAPT_AJ Adaptivní test Aj • 14 %
PdF:ONLINE_A Angličtina Online • 14 %
FSpS:P987 Tělesná výchova - Sebeobrana • 14 %
2. ročník
6. semestr
FSS:GENS201 Genderová struktura společnosti a historie ženského hnutí • 100 %
FSS:GENS202 Metodologie výzkumu genderové problematiky • 100 %
FSS:GENS203 Sociologické teorie genderu • 100 %
FSS:ZURS200 Obhajoba bakalářské práce • 67 %
FSS:ZURS201 Teorie masové komunikace • 67 %
FSS:ZURS202 Praktická zkouška ze žurnalistiky (ZUR) • 67 %
FSS:CJVA154 Angličtina pro mediální studia a žurnalistiku (Bc.) • 33 %
FSS:FSS130 Diplomový seminář na druhém oboru • 33 %
FSS:GEN186 Forming Sex and Gender in Central Europe • 33 %
PdF:ADAPT_AJ Adaptivní test Aj • 33 %
FSpS:P999 Tělesná výchova - Zdravotní osvobození • 33 %

Genderová studia (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
3. semestr
FSS:GEN106 Genderová struktura společnosti II. • 100 %
FSS:GEN107 Metody kvalitativního výzkumu • 100 %
FSpS:P974 Tělesná výchova - Florbal • 100 %
5. semestr
FSS:CJVA104 Akademická angličtina • 100 %
FSS:ENSS201 Společenskovědní a humanitní aspekty environmentální problematiky • 100 %
FSS:ENSS202 Společenskovědní a přírodovědné aspekty environmentálních otázek • 100 %
FSS:GEN131 Praxe 2 • 100 %
FSS:GEN190 Projekt k bakalářské práci • 100 %
FSpS:P978 Tělesná výchova - Volejbal • 100 %
2. ročník
6. semestr
FSS:GENS200 Obhajoba bakalářské práce • 100 %
FSS:GENS201 Genderová struktura společnosti a historie ženského hnutí • 100 %
FSS:GENS202 Metodologie výzkumu genderové problematiky • 100 %
FSS:GENS203 Sociologické teorie genderu • 100 %
FSS:GEN109 Diplomový seminář • 100 %

Genderová studia (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
3. semestr
FF:HIB0370 České ženské hnutí v první polovině 20. století • 100 %
FF:KJIB023 Katalánské reálie • 100 %
FSS:ENS106 Kritická ekonomie a příroda • 100 %
FSS:GEN106 Genderová struktura společnosti II. • 100 %
FSS:GEN107 Metody kvalitativního výzkumu • 100 %
FSS:GEN119 Násilí na ženách • 100 %
FSS:SAN215 Antropologie a islám • 100 %
FSS:SAN277 Antropologie Izraelsko-palestinského konfliktu • 100 %
FSS:SOC271 Fotbal a sociologie • 100 %
FSpS:P947 Tělesná výchova - Turistika - pěší • 100 %
4. semestr
FF:PH02002 Extended and Embodied Cognition • 100 %
FSS:GEN105 Gender a právo ČR a EU • 100 %
FSS:GEN108 Metody prosazování genderové rovnosti • 100 %
FSS:GEN130 Praxe 1 • 100 %
FSS:GEN131 Praxe 2 • 100 %
FSS:GEN186 Forming Sex and Gender in Central Europe • 100 %
2. ročník
6. semestr
FF:AJL07002 Úvod do studia kultury USA: Kapitoly z kultury • 100 %
FF:IM111 Umělecký a filozofický odkaz M. Duchampa a J. Cage • 100 %
FSS:CJVA102 Akademická angličtina se zaměřením na prezentační dovednosti • 100 %
FSS:ENSB1289 Food, sustainability and alternative food networks • 100 %
FSS:GEN190 Projekt k bakalářské práci • 100 %
FSS:SPRB1103 Teorie a metody sociální práce • 100 %
FSS:SPRB1161 Social Work and Intimate Partner Violence • 100 %
PdF:ADAPT_AJ Adaptivní test Aj • 100 %

Mediální studia a žurnalistika (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
1. semestr
FSS:ZUR105 Úvod do žurnalistiky • 98 %
FSS:ZUR104 Úvod do mediálních a komunikačních studií • 95 %
FSS:ZUR391 Úvod do studia nových médií • 26 %
FSS:EVS134 Úvod do studia lidských práv • 16 %
FSS:ZUR163 Základy práce s informačními zdroji • 16 %
PdF:ADAPT_AJ Adaptivní test Aj • 15 %
FSS:ZUR367 Audio a video • 14 %
2. semestr
FSS:ZUR139 Úvod do studia dějin médií • 57 %
FSS:ZUR367 Audio a video • 36 %
FSS:ZUR163 Základy práce s informačními zdroji • 29 %
FSS:ZUR105 Úvod do žurnalistiky • 21 %
FSS:ZUR104 Úvod do mediálních a komunikačních studií • 14 %
FSS:ZUR108 Publicistické žánry v tištěných médiích • 14 %
FSS:ZUR130 Úvod do zpravodajství • 14 %
FSS:ZUR228 Public Relations • 14 %
2. ročník
3. semestr
FSS:ZUR110 Úvod do teorie masové komunikace: historické proměny výzkumu mediálních účinků • 90 %
FSS:ZUR108 Publicistické žánry v tištěných médiích • 48 %
FSS:ZUR130 Úvod do zpravodajství • 42 %
FSS:ZUR228 Public Relations • 15 %
FSS:ZUR271 Rozhlasové zpravodajství • 15 %
FSS:ZUR109 On-line internetový deník Stisk - cvičné médium (dílna) • 14 %
FSS:ZUR369 Audio žurnalistika • 14 %
FSS:ZUR204 Tvůrčí psaní pro žurnalisty (dílna) • 11 %
FSS:ZUR205 Stylistika - zpravodajské žánry (dílna) • 11 %
4. semestr
FSS:ZUR109 On-line internetový deník Stisk - cvičné médium (dílna) • 71 %
FSS:ZUR108 Publicistické žánry v tištěných médiích • 43 %
ESF:BPV_VEF1 Veřejné finance 1 • 29 %
FSS:CJVA104 Akademická angličtina • 14 %
FSS:ZURB1604 Transnational Media and Culture • 14 %
FSS:ZUR130 Úvod do zpravodajství • 14 %
FSS:ZUR273 Základy digitální fotografie • 14 %
FSS:ZUR328 Vybrané problémy právní regulace médií • 14 %
FSS:ZUR391 Úvod do studia nových médií • 14 %
PdF:ADAPT_AJ Adaptivní test Aj • 14 %
FSpS:P947 Tělesná výchova - Turistika - pěší • 14 %
FSpS:P972 Tělesná výchova - Pilates • 14 %
FSpS:P981 Tělesná výchova - Tenis • 14 %
ESF:BPF_OSFI Osobní finance • 14 %
ESF:BPV_ERNO Ekonomika a řízení nestátních neziskových organizací • 14 %
ESF:BPV_MVVS Marketing, fundraising a komunikace v neziskovém sektoru • 14 %
3. ročník
5. semestr
FSS:ZUR144A Odborná praxe • 71 %
FSS:ZUR161 Seminář k bakalářské práci I • 46 %
FSS:ZUR346 Radio Management • 15 %
FSS:ZUR109 On-line internetový deník Stisk - cvičné médium (dílna) • 13 %
FSS:FSS130 Diplomový seminář na druhém oboru • 12 %
FSS:ZURS201 Teorie masové komunikace • 11 %
FSS:ZURS202 Praktická zkouška ze žurnalistiky (ZUR) • 11 %
6. semestr
FSS:ZURS201 Teorie masové komunikace • 72 %
FSS:ZURS202 Praktická zkouška ze žurnalistiky (ZUR) • 72 %
FSS:ZUR162 Seminář k bakalářské práci II • 56 %
FSS:ZURS200 Obhajoba bakalářské práce • 51 %
FSS:FSS130 Diplomový seminář na druhém oboru • 20 %
FSS:SOCS202 Metody a techniky sociologického výzkumu • 16 %
FSS:SOCS203 Obecná sociologická teorie • 16 %
FSS:ZUR144A Odborná praxe • 13 %
FSS:SOCS201 Klasické sociologické teorie • 11 %
FSS:ZUR161 Seminář k bakalářské práci I • 11 %
FSS:ZUR368 On-line žurnalistika • 11 %

Mediální studia a žurnalistika (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
1. semestr
FSS:ZUR105 Úvod do žurnalistiky • 100 %
FSS:ZUR104 Úvod do mediálních a komunikačních studií • 81 %
FSS:ZUR391 Úvod do studia nových médií • 23 %
FSS:ZUR203 Současný český jazyk (Vybrané kapitoly pro žurnalisty - dílna) • 12 %
PdF:ADAPT_AJ Adaptivní test Aj • 12 %
2. semestr
FSS:ZUR139 Úvod do studia dějin médií • 71 %
FSS:ZUR130 Úvod do zpravodajství • 29 %
FSS:ZUR163 Základy práce s informačními zdroji • 29 %
FSS:ZUR367 Audio a video • 25 %
FSS:ZUR203 Současný český jazyk (Vybrané kapitoly pro žurnalisty - dílna) • 21 %
FSS:ZUR108 Publicistické žánry v tištěných médiích • 17 %
FSS:ZUR385 Diskurzívní analýza médií • 17 %
FSS:ZUR204 Tvůrčí psaní pro žurnalisty (dílna) • 13 %
FSpS:P991 Tělesná výchova - Posilovny • 13 %
2. ročník
3. semestr
FSS:ZUR110 Úvod do teorie masové komunikace: historické proměny výzkumu mediálních účinků • 71 %
FSS:ZUR108 Publicistické žánry v tištěných médiích • 46 %
FSS:ZUR130 Úvod do zpravodajství • 46 %
FSS:ZURB1223 Tvůrčí psaní a jazyk • 13 %
FSS:ZURB1267 Kyberkultura • 13 %
FSS:ZUR104 Úvod do mediálních a komunikačních studií • 13 %
FSS:ZUR109 On-line internetový deník Stisk - cvičné médium (dílna) • 13 %
4. semestr
FSS:ZUR109 On-line internetový deník Stisk - cvičné médium (dílna) • 65 %
FSS:ZUR108 Publicistické žánry v tištěných médiích • 30 %
FSS:ZURB1213 Dějiny českých médií v éře první republiky • 15 %
FSS:ZURB1611 Radio Management • 15 %
3. ročník
5. semestr
FSS:ZUR144A Odborná praxe • 50 %
FSS:ZUR161 Seminář k bakalářské práci I • 42 %
FSS:ZUR109 On-line internetový deník Stisk - cvičné médium (dílna) • 25 %
FSS:FSS130 Diplomový seminář na druhém oboru • 17 %
FSS:ZURB1234 Zvuková technologie a tvorba v mediální praxi • 17 %
FSS:ZURB1610 Community Media • 17 %
FSS:ZUR267 Kyberkultura • 17 %
FSS:ZUR300C Trénink komunikačních dovedností pro žurnalisty • 17 %
FSS:ZUR387 Psychosociální rizika a příležitosti používání internetu • 17 %
6. semestr
FSS:ZURS201 Teorie masové komunikace • 50 %
FSS:ZURS202 Praktická zkouška ze žurnalistiky (ZUR) • 50 %
FSS:ZUR162 Seminář k bakalářské práci II • 50 %
FSS:CJVA154 Angličtina pro mediální studia a žurnalistiku (Bc.) • 20 %
FSS:ZURS200 Obhajoba bakalářské práce • 20 %
FSS:ZUR108 Publicistické žánry v tištěných médiích • 20 %
PdF:ADAPT_AJ Adaptivní test Aj • 20 %

Mediální studia a žurnalistika (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
3. semestr
FSS:ZUR110 Úvod do teorie masové komunikace: historické proměny výzkumu mediálních účinků • 100 %
FSS:ZUR130 Úvod do zpravodajství • 100 %
4. semestr
FSS:ZUR108 Publicistické žánry v tištěných médiích • 100 %
FSS:ZUR109 On-line internetový deník Stisk - cvičné médium (dílna) • 100 %
FSS:ZUR202 Úvod do žurnalistické etiky • 100 %
2. ročník
5. semestr
FSS:ZURB1226 Public relations • 50 %
FSS:ZURB1227 Tiskový mluvčí • 50 %
FSS:ZURB1233 Mediální marketing na sociálních sítích • 50 %
FSS:ZURB1610 Community Media • 50 %
FSS:ZUR144A Odborná praxe • 50 %
FSS:ZUR346 Radio Management • 50 %
6. semestr
FSS:FSS130 Diplomový seminář na druhém oboru • 100 %
FSS:ZURS201 Teorie masové komunikace • 100 %
FSS:ZURS202 Praktická zkouška ze žurnalistiky (ZUR) • 100 %
FSS:CJVA154 Angličtina pro mediální studia a žurnalistiku (Bc.) • 50 %
FSS:ZURB1223 Tvůrčí psaní a jazyk • 50 %
FSS:ZURB1225 Rétorika a veřejný projev • 50 %
FSS:ZURB1237 Diskurzívní analýza médií • 50 %
FSS:ZUR144A Odborná praxe • 50 %
PdF:FJ1028 Kurz francouzského jazyka online • 50 %

Mediální studia a žurnalistika (bakalářský prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
FSS:ZURB1102 Mediální a komunikační studia • 95 %
FSS:ZURB1101 Žurnalistika • 89 %
FSS:ZURB1113 Metody novinářské práce • 89 %
FSS:ZURB1116 Technologické kompetence novináře • 68 %
FSS:ZURB1115 Základy profesionálního projevu • 58 %
FSS:ZURB1401 Dílna I: Současný český jazyk • 58 %
FSS:ZURB1267 Kyberkultura • 53 %
FSS:ZURB1402 Dílna II: Stylistika • 37 %
FSS:ZURB1403 Dílna III: Rádio R • 16 %
FSS:BSSB1190 Politický extremismus a radikalismus • 11 %
FSS:ZURB1224 Odborné a akademické psaní • 11 %
FSS:ZURB1609 Media Literacy • 11 %
PdF:ADAPT_AJ Adaptivní test Aj • 11 %
PdF:RJ2BP_RZS1 Ruština pro začátečníky 1 • 11 %
FSpS:P947 Tělesná výchova - Turistika - pěší • 11 %
FSpS:P972 Tělesná výchova - Pilates • 11 %
2. semestr
FSS:ZURB1109 Etika a právo žurnalistiky • 94 %
FSS:ZURB1108 Audiovizuální žurnalistika • 88 %
FSS:ZURB1106 Zpravodajství • 81 %
FSS:ZURB1103 Dějiny médií • 75 %
FSS:ZURB1223 Tvůrčí psaní a jazyk • 75 %
FSS:ZURB1107 Publicistika • 50 %
FSS:ZURB1402 Dílna II: Stylistika • 44 %
FSS:ZURB1115 Základy profesionálního projevu • 38 %
FSS:ZURB1116 Technologické kompetence novináře • 31 %
FSS:ZURB1603 Political economy of media • 25 %
FSS:ZURB1401 Dílna I: Současný český jazyk • 19 %
FF:CJBB119 Kurz správného psaní pro nebohemisty • 13 %
FSS:PSYB1280 Psychologie v běžném životě • 13 %
FSS:ZURB1226 Public relations • 13 %
FSS:ZURB1414 Freelancer: Jak psát rozhovory pro blogy, média a PR agentury • 13 %
FSpS:P991 Tělesná výchova - Posilovny • 13 %

Mediální studia a žurnalistika (bakalářský prezenční hlavní)

1. ročník
1. semestr
FSS:ZURB1102 Mediální a komunikační studia • 99 %
FSS:ZURB1101 Žurnalistika • 91 %
FSS:ZURB1113 Metody novinářské práce • 49 %
FSS:ZURB1115 Základy profesionálního projevu • 46 %
FSS:ZURB1116 Technologické kompetence novináře • 37 %
FSS:ZURB1202 Studia nových médií • 24 %
FSS:ZURB1267 Kyberkultura • 15 %
2. semestr
FSS:ZURB1109 Etika a právo žurnalistiky • 94 %
FSS:ZURB1108 Audiovizuální žurnalistika • 90 %
FSS:ZURB1116 Technologické kompetence novináře • 60 %
FSS:ZURB1103 Dějiny médií • 56 %
FSS:ZURB1115 Základy profesionálního projevu • 50 %
FSS:ZURB1113 Metody novinářské práce • 45 %
FSS:ZURB1223 Tvůrčí psaní a jazyk • 45 %
FSS:ZURB1106 Zpravodajství • 40 %
FSS:ZURB1107 Publicistika • 13 %
FSS:ZURB1206 Rozhlasová a televizní žurnalistika (bootcamp) • 11 %
PdF:ADAPT_AJ Adaptivní test Aj • 11 %

Mediální studia a žurnalistika (bakalářský prezenční vedlejší)

1. ročník
1. semestr
FSS:ZURB1101 Žurnalistika • 88 %
FSS:ZURB1102 Mediální a komunikační studia • 60 %
FSS:ZURB1115 Základy profesionálního projevu • 54 %
FSS:ZURB1116 Technologické kompetence novináře • 52 %
FSS:ZURB1113 Metody novinářské práce • 30 %
2. semestr
FSS:ZURB1108 Audiovizuální žurnalistika • 49 %
FSS:ZURB1113 Metody novinářské práce • 49 %
FSS:ZURB1109 Etika a právo žurnalistiky • 43 %
FSS:ZURB1103 Dějiny médií • 37 %
FSS:ZURB1115 Základy profesionálního projevu • 31 %
FSS:ZURB1116 Technologické kompetence novináře • 26 %
FSS:ZURB1223 Tvůrčí psaní a jazyk • 20 %
PdF:ADAPT_AJ Adaptivní test Aj • 14 %
FSS:ZURB1106 Zpravodajství • 11 %

Mezinárodní vztahy (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
1. semestr
FSS:MVZ101 Úvod do mezinárodních vztahů • 97 %
FSS:EVS126 Evropská unie - základní fakta a milníky • 72 %
FSS:EVS134 Úvod do studia lidských práv • 51 %
FSS:MVZ141 Mezinárodní ekonomické vztahy • 46 %
FSS:IRE214 Culture, Society and Politics in the German-speaking Countries • 23 %
PdF:ADAPT_AJ Adaptivní test Aj • 23 %
FSS:MVZ211 Energetická bezpečnost: východiska a implikace pro fungování mezinárodního systému • 21 %
FSS:MVZ221 Základy práce s informačními zdroji pro bakalářské studenty MVES • 21 %
FSS:MVZ216 Uran v mezinárodních vztazích a Česká republika • 15 %
FSS:ADAPT_B2 Adaptivní test B2 • 13 %
FSS:EVS196 Britain and the European Union • 13 %
FSS:MVZ234 Vybrané bezpečnostní problémy meziválečného světa • 13 %
2. semestr
FSS:MVZ102 Dějiny mezinárodních vztahů • 100 %
FSS:MVZ149 Současná Latinská Amerika • 56 %
FSS:MVZ222 Diplomatický protokol • 33 %
FSS:IRE217 Introduction to Hungarian foreign policy • 22 %
FSS:MVZ105 Teorie mezinárodních vztahů • 22 %
FSS:MVZ256 China’s internationalized development strategy & the developing countries • 22 %
PdF:ADAPT_AJ Adaptivní test Aj • 22 %
FSpS:P970 Tělesná výchova - Tanec • 22 %
ESF:BPF_BEFI Behaviorální finance • 22 %
FSS:BSS191 Soudobé ozbrojené konflikty • 11 %
FSS:IRE208 Afghanistan and Regional Security Dynamics • 11 %
FSS:IRE215 Politics and Society in Israel • 11 %
FSS:MVZ189 Československá zahraniční politika 1918 - 1948 • 11 %
FSS:MVZ221 Základy práce s informačními zdroji pro bakalářské studenty MVES • 11 %
FSS:MVZ223 Aktuální blízkovýchodní bezpečnostní realita • 11 %
FSS:MVZ242 Post-Soviet Regionalism in Eurasian space • 11 %
FSS:MVZ254 Politics and Foreign Policy of the Republic of Turkey • 11 %
FI:VV040 Divadelní hra • 11 %
FSpS:P972 Tělesná výchova - Pilates • 11 %
FSpS:P978 Tělesná výchova - Volejbal • 11 %
FSpS:P995 Tělesná výchova - Cvičební program SPINNING • 11 %
ESF:BPF_FIGR Finanční gramotnost • 11 %
ESF:BPR_ITRD Impacts of the Transformation on the Regional Development • 11 %
ESF:MPP_PRPR Pracovní právo • 11 %
2. ročník
3. semestr
FSS:MVZ104 Česká zahraniční politika • 88 %
FSS:MVZ174 Metodologie výzkumu politiky a mezinárodních vztahů • 85 %
FSS:MVZ141 Mezinárodní ekonomické vztahy • 21 %
FSS:MVZ234 Vybrané bezpečnostní problémy meziválečného světa • 21 %
FSS:MVZ117 U. S. Foreign Policy-Actors • 18 %
FSS:MVZ227 Zpravodajské služby a mezinárodní politika • 15 %
FSS:MVZ101 Úvod do mezinárodních vztahů • 12 %
FSS:MVZ106 Bezpečnost v jaderném věku • 12 %
FSS:MVZ118 Izrael a Palestina • 12 %
4. semestr
FSS:MVZ105 Teorie mezinárodních vztahů • 90 %
FSS:MVZ222 Diplomatický protokol • 30 %
ESF:BPV_VEF1 Veřejné finance 1 • 30 %
FSS:MVZ223 Aktuální blízkovýchodní bezpečnostní realita • 20 %
FSS:MVZ254 Politics and Foreign Policy of the Republic of Turkey • 20 %
3. ročník
5. semestr
FSS:MVZ106 Bezpečnost v jaderném věku • 87 %
FSS:MVZ227 Zpravodajské služby a mezinárodní politika • 34 %
FSS:MVZ117 U. S. Foreign Policy-Actors • 16 %
FSS:CJVA104 Akademická angličtina • 13 %
FSS:FSS130 Diplomový seminář na druhém oboru • 13 %
FSS:MVZ104 Česká zahraniční politika • 13 %
FSS:MVZ174 Metodologie výzkumu politiky a mezinárodních vztahů • 13 %
FSS:ADAPT_B2 Adaptivní test B2 • 11 %
FSS:MVZ141 Mezinárodní ekonomické vztahy • 11 %
FSS:MVZ211 Energetická bezpečnost: východiska a implikace pro fungování mezinárodního systému • 11 %
FSS:MVZ216 Uran v mezinárodních vztazích a Česká republika • 11 %
6. semestr
FSS:MVZS201 Mezinárodní politika • 59 %
FSS:MVZS202 Mezinárodní vztahy • 59 %
FSS:MVZ105 Teorie mezinárodních vztahů • 53 %
FSS:MVZ107 Diplomový seminář • 41 %
FSS:EVSS201 Evropská integrace • 34 %
FSS:EVSS202 Evropská politika • 34 %
FSS:FSS130 Diplomový seminář na druhém oboru • 34 %
FSS:MVZS200 Obhajoba bakalářské práce • 28 %
FSS:MVZ222 Diplomatický protokol • 22 %
FSS:EVSS200 Obhajoba bakalářské práce • 16 %

Mezinárodní vztahy (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
1. semestr
FSS:MVZ101 Úvod do mezinárodních vztahů • 83 %
FSS:EVS126 Evropská unie - základní fakta a milníky • 67 %
FF:JAP225 Government and Politics in Northeast Asia • 17 %
FF:PH0192 Filosofie náboženství • 17 %
FSS:CJVF302 L'actualité politique en France • 17 %
FSS:EVS134 Úvod do studia lidských práv • 17 %
FSS:MVZ104 Česká zahraniční politika • 17 %
FSS:MVZ211 Energetická bezpečnost: východiska a implikace pro fungování mezinárodního systému • 17 %
FSS:MVZ216 Uran v mezinárodních vztazích a Česká republika • 17 %
PdF:ADAPT_AJ Adaptivní test Aj • 17 %
PdF:ONLINE_A Angličtina Online • 17 %
FSpS:P902 Physical Education - Fitnessyoga • 17 %
FSpS:P987 Tělesná výchova - Sebeobrana • 17 %
2. semestr
FSS:MVZ102 Dějiny mezinárodních vztahů • 67 %
FSS:ADAPT_B2 Adaptivní test B2 • 33 %
PrF:BZ602K Právo mezinárodního obchodu • 17 %
FSS:IRE208 Afghanistan and Regional Security Dynamics • 17 %
FSS:IRE215 Politics and Society in Israel • 17 %
FSS:IRE217 Introduction to Hungarian foreign policy • 17 %
FSS:MVZ101 Úvod do mezinárodních vztahů • 17 %
FSS:MVZ105 Teorie mezinárodních vztahů • 17 %
FSS:MVZ149 Současná Latinská Amerika • 17 %
FSS:MVZ189 Československá zahraniční politika 1918 - 1948 • 17 %
FSS:MVZ206 Defusing the "Powder Keg": Dissolution of Yugoslavia and International Intervention • 17 %
FSS:MVZ221 Základy práce s informačními zdroji pro bakalářské studenty MVES • 17 %
FSpS:P927 Tělesná výchova - Kardio trénink • 17 %
ESF:BPE_ZEKO Základy ekonomie • 17 %
2. ročník
3. semestr
FSS:MVZ174 Metodologie výzkumu politiky a mezinárodních vztahů • 89 %
FSS:MVZ104 Česká zahraniční politika • 67 %
FSS:MVZ117 U. S. Foreign Policy-Actors • 22 %
FSS:MVZ118 Izrael a Palestina • 22 %
FSS:MVZ141 Mezinárodní ekonomické vztahy • 22 %
FSS:MVZ157 Malé evropské státy v současné světové politice • 22 %
FSS:MVZ227 Zpravodajské služby a mezinárodní politika • 22 %
FSS:MVZ234 Vybrané bezpečnostní problémy meziválečného světa • 22 %
FF:CJBB139 Vybrané problémy současné psané češtiny (Kurz správného psaní pro pokročilé) • 11 %
FF:CJVS2B Španělský jazyk pro akademické účely II • 11 %
FF:JPNB12 History and Politics of Modern East Asia • 11 %
FF:RJ_01 Ruština pro neruštináře I • 11 %
FF:US_177 Od opery k muzikálu • 11 %
FF:US_93 Romantika a romantismus • 11 %
FSS:BSSB1101 Úvod do bezpečnostních a strategických studií • 11 %
FSS:BSSB1102 Dějiny vojenství • 11 %
FSS:BSSB1150 Terorismus • 11 %
FSS:BSSB1152 Kybernetická válka • 11 %
FSS:CJVF101 Francouzština pro sociální studia I • 11 %
FSS:EVS126 Evropská unie - základní fakta a milníky • 11 %
FSS:FSSB1110 Zahraniční výjezd • 11 %
FSS:MVZB2090 US Foreign Policy • 11 %
FSS:MVZ101 Úvod do mezinárodních vztahů • 11 %
FSS:MVZ211 Energetická bezpečnost: východiska a implikace pro fungování mezinárodního systému • 11 %
FSS:MVZ244 U.S. Foreign Policy Towards Israel • 11 %
PdF:FJ2015 Odborný jazyk - administrativa • 11 %
PdF:FJ2019 Odborný jazyk - sekretariát • 11 %
PdF:ONLINE_AG Angličtina Online - Gramatika • 11 %
FSpS:P927 Tělesná výchova - Kardio trénink • 11 %
FSpS:P966 Tělesná výchova - Fit hodina • 11 %
FSpS:P972 Tělesná výchova - Pilates • 11 %
FSpS:P979 Tělesná výchova - Badminton • 11 %
4. semestr
FSS:MVZ105 Teorie mezinárodních vztahů • 57 %
FSS:MVZ149 Současná Latinská Amerika • 29 %
FSS:MVZ189 Československá zahraniční politika 1918 - 1948 • 29 %
FSS:MVZ222 Diplomatický protokol • 29 %
FSS:MVZ247 Israeli Foreign Policy • 29 %
FSS:CJVA101 Akademická angličtina se zaměřením na psaní • 14 %
FSS:CJVF102 Francouzština pro sociální studia II • 14 %
FSS:IRE209 Current developments in the Caspian Region • 14 %
FSS:MVZ102 Dějiny mezinárodních vztahů • 14 %
FSS:MVZ106 Bezpečnost v jaderném věku • 14 %
FSS:MVZ118 Izrael a Palestina • 14 %
FSS:MVZ210 The Western Balkans in Transition: Post-Conflict Transformation of BiH, Croatia and Serbia • 14 %
FSS:MVZ223 Aktuální blízkovýchodní bezpečnostní realita • 14 %
FSS:MVZ227 Zpravodajské služby a mezinárodní politika • 14 %
FSS:MVZ254 Politics and Foreign Policy of the Republic of Turkey • 14 %
FSS:MVZ257 Social Resilience at the Individual, Communal and National level • 14 %
PdF:ADAPT_AJ Adaptivní test Aj • 14 %
FSpS:P976 Tělesná výchova - Futsal • 14 %
3. ročník
5. semestr
FSS:MVZ106 Bezpečnost v jaderném věku • 91 %
FSS:MVZ104 Česká zahraniční politika • 27 %
FF:CJVN2B Německý jazyk pro akademické účely II • 18 %
FSS:CJVF302 L'actualité politique en France • 18 %
FSS:MVZ211 Energetická bezpečnost: východiska a implikace pro fungování mezinárodního systému • 18 %
FSS:MVZ227 Zpravodajské služby a mezinárodní politika • 18 %
PdF:ADAPT_AJ Adaptivní test Aj • 18 %
6. semestr
FSS:MVZS201 Mezinárodní politika • 64 %
FSS:MVZS202 Mezinárodní vztahy • 64 %
FSS:MVZ107 Diplomový seminář • 64 %
FSS:MVZS200 Obhajoba bakalářské práce • 55 %
FSS:MVZ105 Teorie mezinárodních vztahů • 36 %
FSS:MVZ223 Aktuální blízkovýchodní bezpečnostní realita • 18 %

Mezinárodní vztahy (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
1. semestr
FSS:MVZ101 Úvod do mezinárodních vztahů • 100 %
FSS:MVZ141 Mezinárodní ekonomické vztahy • 100 %
FSS:MVZ216 Uran v mezinárodních vztazích a Česká republika • 100 %
FSS:SAN101 Úvod do sociální antropologie • 100 %
3. semestr
FSS:MVZ104 Česká zahraniční politika • 100 %
FSS:MVZ101 Úvod do mezinárodních vztahů • 50 %
FSS:MVZ174 Metodologie výzkumu politiky a mezinárodních vztahů • 50 %
FSS:MVZ216 Uran v mezinárodních vztazích a Česká republika • 50 %
FSS:CJVA302 Current political events in English speaking countries • 25 %
FSS:MVZ118 Izrael a Palestina • 25 %
FSS:MVZ211 Energetická bezpečnost: východiska a implikace pro fungování mezinárodního systému • 25 %
FSS:MVZ244 U.S. Foreign Policy Towards Israel • 25 %
FSS:PSY128 Psychologie v běžném životě • 25 %
PdF:ADAPT_AJ Adaptivní test Aj • 25 %
PdF:FJ0001 Francouzština pro začátečníky 1 • 25 %
FSpS:P947 Tělesná výchova - Turistika - pěší • 25 %
FSpS:P980 Tělesná výchova - Zumba • 25 %
2. ročník
5. semestr
FSS:MVZ106 Bezpečnost v jaderném věku • 100 %
FSS:CJVS101 Španělština pro sociální studia I • 50 %
FSS:CJVS102 Španělština pro sociální studia II • 50 %
FSS:CJVS302 Debates sobre la actualidad del mundo hispano • 50 %
FSS:ENS239 Fundraising • 50 %
FSS:MVZ104 Česká zahraniční politika • 50 %
FSS:MVZ105 Teorie mezinárodních vztahů • 50 %
FSS:MVZ149 Současná Latinská Amerika • 50 %
FSS:MVZ220 Polská zahraniční politika • 50 %

Mezinárodní vztahy (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
1. semestr
FSS:MVZ101 Úvod do mezinárodních vztahů • 94 %
FSS:EVS134 Úvod do studia lidských práv • 44 %
FSS:MVZ118 Izrael a Palestina • 19 %
FSS:MVZ141 Mezinárodní ekonomické vztahy • 17 %
2. semestr
FF:BAX201 Finština pro nefinštináře I. • 50 %
FSS:MVZ101 Úvod do mezinárodních vztahů • 50 %
2. ročník
3. semestr
FSS:MVZ104 Česká zahraniční politika • 89 %
FSS:MVZ106 Bezpečnost v jaderném věku • 26 %
FSS:MVZ174 Metodologie výzkumu politiky a mezinárodních vztahů • 23 %
FSS:MVZ101 Úvod do mezinárodních vztahů • 20 %
FSS:MVZ227 Zpravodajské služby a mezinárodní politika • 17 %
FSS:MVZ211 Energetická bezpečnost: východiska a implikace pro fungování mezinárodního systému • 14 %
FSS:MVZ216 Uran v mezinárodních vztazích a Česká republika • 11 %
FSS:MVZ234 Vybrané bezpečnostní problémy meziválečného světa • 11 %
4. semestr
FF:JAPX101 Japonské písmo I. • 50 %
FF:JAP126 Japonský jazyk I. • 50 %
FSS:BSS169 Konflikty hodnot a zájmů I. • 50 %
FSS:MVZ104 Česká zahraniční politika • 50 %
PdF:ONLINE_A Angličtina Online • 50 %
3. ročník
5. semestr
FSS:MVZ106 Bezpečnost v jaderném věku • 100 %
FSS:MVZ117 U. S. Foreign Policy-Actors • 31 %
FSS:MVZ227 Zpravodajské služby a mezinárodní politika • 27 %
FSS:MVZ104 Česká zahraniční politika • 20 %
FSS:MVZ157 Malé evropské státy v současné světové politice • 20 %
FSS:MVZ216 Uran v mezinárodních vztazích a Česká republika • 20 %
FSS:ADAPT_B2 Adaptivní test B2 • 14 %
FSS:MVZ141 Mezinárodní ekonomické vztahy • 14 %
FSS:CJVA104 Akademická angličtina • 12 %
6. semestr
FSS:MVZS201 Mezinárodní politika • 74 %
FSS:MVZS202 Mezinárodní vztahy • 72 %
FSS:FSS130 Diplomový seminář na druhém oboru • 70 %
FSS:BSSS201 Bezpečnostní politika • 60 %
FSS:BSSS202 Teorie a metody bezpečnostních a strategických studií • 60 %
FSS:BSSS200 Obhajoba bakalářské práce • 47 %
FSS:MVZ105 Teorie mezinárodních vztahů • 21 %
FSS:MVZ222 Diplomatický protokol • 19 %
FSS:MVZS200 Obhajoba bakalářské práce • 12 %
FSS:MVZ107 Diplomový seminář • 12 %

Mezinárodní vztahy (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
1. semestr
FSS:MVZ101 Úvod do mezinárodních vztahů • 96 %
FSS:EVS126 Evropská unie - základní fakta a milníky • 64 %
FSS:EVS134 Úvod do studia lidských práv • 54 %
PdF:ADAPT_AJ Adaptivní test Aj • 14 %
FSS:MVZ104 Česká zahraniční politika • 11 %
FSS:MVZ141 Mezinárodní ekonomické vztahy • 11 %
FSpS:P988 Tělesná výchova - Plavání • 11 %
2. semestr
FSS:MVZ102 Dějiny mezinárodních vztahů • 75 %
FSS:MVZ149 Současná Latinská Amerika • 50 %
FSS:MVZ189 Československá zahraniční politika 1918 - 1948 • 50 %
FF:KPI22 Kreativní práce s informacemi • 25 %
FSS:EVS171 Krizový management EU • 25 %
FSS:IRE216 Statehood, Identity and Foreign Policy in Western Balkan countries • 25 %
FSS:MVZ221 Základy práce s informačními zdroji pro bakalářské studenty MVES • 25 %
FSS:MVZ242 Post-Soviet Regionalism in Eurasian space • 25 %
FSS:POL215 Česká politika pro nepolitology • 25 %
FSS:ZUR300J Prezentační dovednosti • 25 %
2. ročník
3. semestr
FSS:MVZ104 Česká zahraniční politika • 70 %
FSS:MVZ174 Metodologie výzkumu politiky a mezinárodních vztahů • 70 %
FSS:MVZ227 Zpravodajské služby a mezinárodní politika • 30 %
FSS:EVS134 Úvod do studia lidských práv • 20 %
FSS:MVZ106 Bezpečnost v jaderném věku • 20 %
FSS:MVZ118 Izrael a Palestina • 20 %
FSpS:P971 Tělesná výchova - Zdravotní tělesná výchova • 20 %
4. semestr
PrF:BEP401ZK Osoby a jejich právní postavení v evropském kontextu • 100 %
PrF:BEV403ZK Trestní právo v evropském prostředí • 100 %
PrF:BVV08K Finanční právo • 100 %
FSS:MVZ102 Dějiny mezinárodních vztahů • 100 %
ESF:BPE_MAE1 Makroekonomie 1 • 100 %
ESF:BPF_FIU2 Finanční účetnictví 2 • 100 %
3. ročník
5. semestr
FSS:MVZ106 Bezpečnost v jaderném věku • 100 %
FSS:MVZ104 Česká zahraniční politika • 33 %
FSS:MVZ141 Mezinárodní ekonomické vztahy • 22 %
FSS:MVZ157 Malé evropské státy v současné světové politice • 22 %
FSS:MVZ244 U.S. Foreign Policy Towards Israel • 22 %
FSS:ZURS201 Teorie masové komunikace • 22 %
FSS:ZURS202 Praktická zkouška ze žurnalistiky (ZUR) • 22 %
FF:CJVS1ST Španělština pro studium a stáže v zahraničí I • 11 %
FF:LJBCB07 Antická mytologie: bohové • 11 %
FF:RJ_01 Ruština pro neruštináře I • 11 %
FSS:ADAPT_B2 Adaptivní test B2 • 11 %
FSS:CJVA104 Akademická angličtina • 11 %
FSS:CJVA302 Current political events in English speaking countries • 11 %
FSS:EVS196 Britain and the European Union • 11 %
FSS:MVZ174 Metodologie výzkumu politiky a mezinárodních vztahů • 11 %
FSS:MVZ216 Uran v mezinárodních vztazích a Česká republika • 11 %
FSS:MVZ227 Zpravodajské služby a mezinárodní politika • 11 %
FSS:MVZ234 Vybrané bezpečnostní problémy meziválečného světa • 11 %
FSpS:P975 Tělesná výchova - Fotbal • 11 %
6. semestr
FSS:MVZS200 Obhajoba bakalářské práce • 50 %
FSS:MVZS201 Mezinárodní politika • 50 %
FSS:MVZS202 Mezinárodní vztahy • 50 %
FSS:MVZ107 Diplomový seminář • 50 %
FSS:FSS130 Diplomový seminář na druhém oboru • 25 %
FSS:ZURS201 Teorie masové komunikace • 25 %
FSS:ZURS202 Praktická zkouška ze žurnalistiky (ZUR) • 25 %

Mezinárodní vztahy (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
1. semestr
FSS:ENS114 Úvod do studia environmentalistiky • 100 %
FSS:EVS134 Úvod do studia lidských práv • 100 %
FSS:MVZ101 Úvod do mezinárodních vztahů • 100 %
FSS:ENS104 Geografické myšlení ve společenských vědách • 50 %
FSS:ENS106 Kritická ekonomie a příroda • 50 %
FSS:ENS107 Dějiny přírodních věd • 50 %
FSS:ENS109 Právo a environmentální problémy • 50 %
FSS:ENS116 Zoologický přehled • 50 %
FSS:ENS122 Práce s odborným textem • 50 %
FSS:ENS210 Blok expertů • 50 %
FSS:ENS283 Úvod do Animal Studies • 50 %
FSS:MVZ102 Dějiny mezinárodních vztahů • 50 %
FSS:MVZ104 Česká zahraniční politika • 50 %
FSS:MVZ105 Teorie mezinárodních vztahů • 50 %
FSS:MVZ118 Izrael a Palestina • 50 %
FSS:MVZ149 Současná Latinská Amerika • 50 %
FSS:MVZ189 Československá zahraniční politika 1918 - 1948 • 50 %
FSS:MVZ210 The Western Balkans in Transition: Post-Conflict Transformation of BiH, Croatia and Serbia • 50 %
PdF:ADAPT_AJ Adaptivní test Aj • 50 %
PdF:FJ1014 Jazyková cvičení 1 • 50 %
FSpS:P935 Tělesná výchova - Kick box • 50 %
FSpS:P981 Tělesná výchova - Tenis • 50 %
3. semestr
FSS:MVZ104 Česká zahraniční politika • 100 %
FSS:MVZ216 Uran v mezinárodních vztazích a Česká republika • 100 %
FSS:ENS101 Lokální environmentální rizika • 67 %
FSS:ENS123 Obecná ekologie a ekologie krajiny • 67 %
FSS:ENS210 Blok expertů • 67 %
FSS:ENS247 Uvedení do biologie • 67 %
FF:PSX_511 Psychology of Mental Health and Well-being • 33 %
FSS:ADAPT_B2 Adaptivní test B2 • 33 %
FSS:ENS106 Kritická ekonomie a příroda • 33 %
FSS:EVS126 Evropská unie - základní fakta a milníky • 33 %
FSS:IRE209 Current developments in the Caspian Region • 33 %
FSS:MVZ174 Metodologie výzkumu politiky a mezinárodních vztahů • 33 %
FSS:MVZ211 Energetická bezpečnost: východiska a implikace pro fungování mezinárodního systému • 33 %
FSS:MVZ234 Vybrané bezpečnostní problémy meziválečného světa • 33 %
FSpS:P9012 Tělesná výchova - Wellness – Životní styl v praxi • 33 %
FSpS:P949 Tělesná výchova - Taiči • 33 %
2. ročník
5. semestr
FSS:MVZ104 Česká zahraniční politika • 100 %
FSS:MVZ106 Bezpečnost v jaderném věku • 100 %
FSS:MVZ216 Uran v mezinárodních vztazích a Česká republika • 100 %
6. semestr
FSS:MVZS201 Mezinárodní politika • 100 %
FSS:MVZS202 Mezinárodní vztahy • 100 %
FSS:MVZ107 Diplomový seminář • 100 %
FSS:MVZ223 Aktuální blízkovýchodní bezpečnostní realita • 100 %

Mezinárodní vztahy (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
FSS:MVZ101 Úvod do mezinárodních vztahů • 89 %
FSS:EVS126 Evropská unie - základní fakta a milníky • 84 %
FSS:EVS134 Úvod do studia lidských práv • 58 %
FSS:IRE214 Culture, Society and Politics in the German-speaking Countries • 32 %
FSS:MVZ234 Vybrané bezpečnostní problémy meziválečného světa • 32 %
FSS:MVZ141 Mezinárodní ekonomické vztahy • 26 %
FSS:MVZ211 Energetická bezpečnost: východiska a implikace pro fungování mezinárodního systému • 26 %
FSS:MVZ216 Uran v mezinárodních vztazích a Česká republika • 26 %
FSS:IRE209 Current developments in the Caspian Region • 16 %
FSS:MVZ106 Bezpečnost v jaderném věku • 16 %
FSS:MVZ118 Izrael a Palestina • 16 %
FSS:MVZ221 Základy práce s informačními zdroji pro bakalářské studenty MVES • 16 %
FSS:ADAPT_B2 Adaptivní test B2 • 11 %
FSS:BSS169 Konflikty hodnot a zájmů I. • 11 %
FSpS:P979 Tělesná výchova - Badminton • 11 %
2. semestr
FSS:MVZ101 Úvod do mezinárodních vztahů • 100 %
2. ročník
3. semestr
FSS:MVZ104 Česká zahraniční politika • 92 %
FSS:MVZ174 Metodologie výzkumu politiky a mezinárodních vztahů • 83 %
FSS:MVZ234 Vybrané bezpečnostní problémy meziválečného světa • 67 %
FSS:MVZ211 Energetická bezpečnost: východiska a implikace pro fungování mezinárodního systému • 50 %
FSS:MVZ118 Izrael a Palestina • 42 %
FSS:MVZ157 Malé evropské státy v současné světové politice • 42 %
FSS:MVZ216 Uran v mezinárodních vztazích a Česká republika • 42 %
FSS:MVZ244 U.S. Foreign Policy Towards Israel • 42 %
FSS:MVZ227 Zpravodajské služby a mezinárodní politika • 33 %
FSS:MVZ106 Bezpečnost v jaderném věku • 25 %
FSS:MVZ141 Mezinárodní ekonomické vztahy • 25 %
FSS:ADAPT_B2 Adaptivní test B2 • 17 %
FSS:EVS196 Britain and the European Union • 17 %
FSS:IRE208 Afghanistan and Regional Security Dynamics • 17 %
FSS:IRE214 Culture, Society and Politics in the German-speaking Countries • 17 %
FSS:MVZ102 Dějiny mezinárodních vztahů • 17 %
FSS:MVZ105 Teorie mezinárodních vztahů • 17 %
FSS:MVZ117 U. S. Foreign Policy-Actors • 17 %
FSS:MVZ210 The Western Balkans in Transition: Post-Conflict Transformation of BiH, Croatia and Serbia • 17 %
FSS:MVZ247 Israeli Foreign Policy • 17 %
FSS:MVZ254 Politics and Foreign Policy of the Republic of Turkey • 17 %
FSpS:P935 Tělesná výchova - Kick box • 17 %
5. semestr
FSS:MVZ104 Česká zahraniční politika • 100 %
FSS:MVZ106 Bezpečnost v jaderném věku • 100 %
FSS:MVZ118 Izrael a Palestina • 100 %
FSS:MVZ174 Metodologie výzkumu politiky a mezinárodních vztahů • 100 %
FSS:MVZ227 Zpravodajské služby a mezinárodní politika • 100 %
FSS:SAN277 Antropologie Izraelsko-palestinského konfliktu • 100 %
FSpS:P960 Tělesná výchova - Aerobik-step • 100 %

Mezinárodní vztahy (bakalářský prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
FSS:MVZB1001 Úvod do mezinárodních vztahů • 86 %
FSS:MVZB2041 Mezinárodní ekonomické vztahy • 61 %
FSS:EVSB2026 Evropská unie - základní fakta a milníky • 53 %
FSS:MVZB2034 Vybrané bezpečnostní problémy meziválečného světa • 53 %
FSS:MVZB2011 Energetická bezpečnost: východiska a implikace pro fungování mezinárodního systému • 36 %
FSS:EVSB2034 Úvod do studia lidských práv • 25 %
FSS:MVZB2027 Zpravodajské služby a mezinárodní politika • 25 %
FSS:MVZB2056 Analýza zahraniční politiky • 25 %
FSS:MVZB2016 Uran v mezinárodních vztazích a Česká republika • 19 %
FSS:MVZB2017 U. S. Foreign Policy-Actors • 19 %
FF:JPNB71 The Politics of Japan • 14 %
FSS:MVZB2021 Základy práce s informačními zdroji pro bakalářské studenty MVES • 14 %
2. semestr
FSS:MVZB1002 Dějiny mezinárodních vztahů • 100 %
FSS:MVZB2089 Československá zahraniční politika 1918 - 1948 • 68 %
FSS:MVZB2049 Současná Latinská Amerika • 44 %
FSS:MVZB2003 NATO v evropské bezpečnostní architektuře • 40 %
FSS:IRE216 Statehood, Identity and Foreign Policy in Western Balkan countries • 36 %
FSS:IRE217 Introduction to Hungarian foreign policy • 32 %
FSS:MVZB2006 Defusing the "Powder Keg": Dissolution of Yugoslavia and International Intervention • 32 %
FSS:IRE211 Diplomacy in East Asia • 28 %
FSS:MVZB2021 Základy práce s informačními zdroji pro bakalářské studenty MVES • 24 %
FF:RLB666 Konec světa • 20 %
FSS:IRE215 Politics and Society in Israel • 20 %
FSS:IRE223 Nations in conflict • 20 %
FSS:MVZB2002 Diplomatický protokol • 20 %
FSS:MVZB2020 Polská zahraniční politika • 20 %
PdF:ADAPT_AJ Adaptivní test Aj • 20 %
FSpS:P976 Tělesná výchova - Futsal • 20 %
PdF:ONLINE_A Angličtina Online • 16 %
PdF:ONLINE_AG Angličtina Online - Gramatika • 16 %
FSS:IRE208 Afghanistan and Regional Security Dynamics • 12 %
FSS:MVZB2045 Transformace vojenství nebo Revoluce ve vojenských záležitostech? • 12 %
FSS:MVZB2047 Israeli Foreign Policy • 12 %
FSS:MVZB2054 Politics and Foreign Policy of the Republic of Turkey • 12 %

Mezinárodní vztahy (bakalářský prezenční hlavní)

1. ročník
1. semestr
FSS:MVZB1001 Úvod do mezinárodních vztahů • 86 %
FSS:MVZB2041 Mezinárodní ekonomické vztahy • 29 %
FSS:EVSB2026 Evropská unie - základní fakta a milníky • 26 %
FSS:MVZB2021 Základy práce s informačními zdroji pro bakalářské studenty MVES • 17 %
FSS:MVZB2011 Energetická bezpečnost: východiska a implikace pro fungování mezinárodního systému • 12 %
2. semestr
FSS:MVZB1002 Dějiny mezinárodních vztahů • 98 %
FSS:MVZB2049 Současná Latinská Amerika • 40 %
FSS:IRE216 Statehood, Identity and Foreign Policy in Western Balkan countries • 24 %
FSS:MVZB2006 Defusing the "Powder Keg": Dissolution of Yugoslavia and International Intervention • 24 %
FSS:MVZB2089 Československá zahraniční politika 1918 - 1948 • 19 %
FSS:IRE215 Politics and Society in Israel • 16 %
FSS:IRE223 Nations in conflict • 11 %
FSS:MVZB2003 NATO v evropské bezpečnostní architektuře • 11 %
FSS:MVZB2021 Základy práce s informačními zdroji pro bakalářské studenty MVES • 11 %
PdF:ADAPT_AJ Adaptivní test Aj • 11 %

Mezinárodní vztahy (bakalářský prezenční vedlejší)

1. ročník
1. semestr
FSS:MVZB1001 Úvod do mezinárodních vztahů • 85 %
FSS:EVSB2026 Evropská unie - základní fakta a milníky • 15 %
FSS:MVZB2041 Mezinárodní ekonomické vztahy • 11 %
2. semestr
FSS:MVZB1002 Dějiny mezinárodních vztahů • 97 %
FSS:MVZB2049 Současná Latinská Amerika • 15 %
PdF:ADAPT_AJ Adaptivní test Aj • 15 %

Mezinárodní vztahy a evropská politika (angl.) (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
FSS:IRE103 Academic Skills • 70 %
FSS:IRE102 History of International Relations and World Politics • 68 %
FSS:IRE101 Introduction to IR and EP • 56 %
FSS:IRE105 European Integration • 32 %
FSS:IRE106 Global Politics: Current Issues • 31 %
FSS:IRE202 Peace economics • 31 %
FSS:IRE104 Contemporary History of Europe • 28 %
FSS:IRE212 Politics and Society in the Middle East • 27 %
FSS:IRE203 Rise of Asia • 26 %
FSS:IRE201 Arctic Geopolitics • 22 %
FSS:IRE107 International Security • 14 %
FSS:CJVF001 French for Beginners I • 12 %
FSS:IRE209 Current developments in the Caspian Region • 11 %
FSS:IRE214 Culture, Society and Politics in the German-speaking Countries • 11 %
2. semestr
FSS:IRE104 Contemporary History of Europe • 88 %
FSS:IRE106 Global Politics: Current Issues • 88 %
FSS:IRE105 European Integration • 85 %
FSS:IRE207 Contemporary Issues in the European Union • 44 %
FSS:IRE108 Human Rights, Democratization and Global Justice • 27 %
FSS:IRE211 Diplomacy in East Asia • 25 %
FSS:CJVF001 French for Beginners I • 21 %
FSS:IRE205 Humanitarian Intervention • 19 %
FSS:IRE216 Statehood, Identity and Foreign Policy in Western Balkan countries • 15 %
FSS:IRE103 Academic Skills • 12 %
FSS:IRE112 International Organizations and Diplomacy • 12 %
2. ročník
3. semestr
FSS:IRE109 Introduction to Energy Security: Related Concepts • 77 %
FSS:IRE111 Research Methods and Tools • 75 %
FSS:IRE107 International Security • 73 %
FSS:IRE212 Politics and Society in the Middle East • 42 %
FSS:IRE202 Peace economics • 25 %
FSS:IRE110 Theory of International Relations and European Integration. • 23 %
FSS:IRE112 International Organizations and Diplomacy • 23 %
FSS:IRE209 Current developments in the Caspian Region • 23 %
FSS:IRE108 Human Rights, Democratization and Global Justice • 21 %
FSS:IRE113 Economic dimension of international relations: an introduction • 17 %
FSS:IRE203 Rise of Asia • 17 %
FSS:IRE218 EU foreign policy toward Russia and Eastern partnership countries • 17 %
FSS:IRE101 Introduction to IR and EP • 15 %
FSS:IRE201 Arctic Geopolitics • 15 %
FSS:IRE221 The idea (and reality) of Central Europe • 15 %
FSS:CJVF002 French for Beginners II • 13 %
4. semestr
FSS:IRE110 Theory of International Relations and European Integration. • 94 %
FSS:IRE108 Human Rights, Democratization and Global Justice • 91 %
FSS:IRE112 International Organizations and Diplomacy • 91 %
FSS:IRE215 Politics and Society in Israel • 31 %
FSS:IRE211 Diplomacy in East Asia • 28 %
FSS:CJVF001 French for Beginners I • 25 %
FSS:IRE114 Institutions of the EU • 22 %
FSS:IRE206 National Security and Grand Strategy: Israeli and American Perspectives • 13 %
FSS:IRE208 Afghanistan and Regional Security Dynamics • 13 %
FSS:IRE222 Development in Africa • 13 %
FSS:IRE223 Nations in conflict • 13 %
FSpS:P910 Physical Education - Table Tennis • 13 %
3. ročník
5. semestr
FSS:IRE113 Economic dimension of international relations: an introduction • 100 %
FSS:IRE115 Diploma seminar I. • 100 %
FSS:IRE114 Institutions of the EU • 53 %
FSS:EVSB2096 Britain and the European Union • 40 %
FSS:IRE116 Diploma seminar II. • 40 %
FSS:IRE218 EU foreign policy toward Russia and Eastern partnership countries • 40 %
FSS:IRE221 The idea (and reality) of Central Europe • 40 %
FSS:IRE111 Research Methods and Tools • 33 %
FSS:IRE220 The European Union - System in Crisis: EU’s Enlargement Policy • 33 %
FSS:IRE210 Foreign Policy of Poland • 27 %
FSS:CJVF002 French for Beginners II • 20 %
FSS:IRE109 Introduction to Energy Security: Related Concepts • 20 %
FSS:IRE216 Statehood, Identity and Foreign Policy in Western Balkan countries • 20 %
FSS:IRE222 Development in Africa • 20 %
FSS:IRE223 Nations in conflict • 20 %
FSS:MVZB2090 US Foreign Policy • 20 %
FSS:MVZB2091 History of the Cold War • 20 %
FSS:MVZ202 Stáž • 20 %
FSS:MVZ300 Zimní/Letní škola • 20 %
FSpS:P910 Physical Education - Table Tennis • 20 %
FSS:CDS445 Hybrid Warfare • 13 %
FSS:CJVS001 Spanish for Beginners I • 13 %
FSS:EVSB2021 France and Italy: Comparative History and Politics • 13 %
FSS:IRE202 Peace economics • 13 %
FSS:IRE209 Current developments in the Caspian Region • 13 %
FSS:IRE211 Diplomacy in East Asia • 13 %
FSS:IRE214 Culture, Society and Politics in the German-speaking Countries • 13 %
FSS:IRE215 Politics and Society in Israel • 13 %
FSS:IRE217 Introduction to Hungarian foreign policy • 13 %
FSS:IRE219 British Foreign Policy 1714-2015 • 13 %
FSS:MVZB2059 Democracy, the state and conflict in Africa • 13 %
FSpS:P9016 Physical Education – Winter Course • 13 %
6. semestr
FSS:IRE114 Institutions of the EU • 100 %
FSS:IRE116 Diploma seminar II. • 100 %
FSS:IRES100 Thesis defence • 67 %
FSS:IRES101 European Politics • 67 %
FSS:IRES102 International Relations • 67 %
FSS:CJVS002 Spanish for Beginners II • 17 %
FSS:IRE108 Human Rights, Democratization and Global Justice • 17 %
FSS:IRE112 International Organizations and Diplomacy • 17 %
FSS:IRE211 Diplomacy in East Asia • 17 %
FSS:IRE217 Introduction to Hungarian foreign policy • 17 %
FSS:IRE224 Electoral Observation Missions in the Contemporary World: A Tool of Democratization? • 17 %
FSS:MVZB2040 Politics, International Relations and Popular Culture • 17 %
FSpS:P910 Physical Education - Table Tennis • 17 %
FSpS:P927 Tělesná výchova - Kardio trénink • 17 %
FSpS:P999 Tělesná výchova - Zdravotní osvobození • 17 %

Politologie (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
1. semestr
FSS:POL104 Úvod do politologie • 95 %
FSS:POL116 Moderní politické dějiny • 95 %
FSS:POL188 Komunismus v ČR • 35 %
FSS:POL256 Základy politického marketingu • 35 %
FSS:POL185 Volební systémy • 28 %
FSS:EVS134 Úvod do studia lidských práv • 26 %
FSS:POL343 Československá politika 1945-1969 • 16 %
FSS:BSS150 Terorismus • 12 %
2. semestr
FSS:POL103 Dějiny politických idejí • 50 %
FSS:POL144 Politický systém ČR • 50 %
FF:BAX201 Finština pro nefinštináře I. • 25 %
FF:JAP116 Japonský buddhismus • 25 %
FSS:POL112 Teorie demokracie a politické doktríny • 25 %
FSS:POL118 Politický systém českých zemí 1848-1992 • 25 %
FSS:POL203 Teorie her a politické rozhodování • 25 %
FSS:POL256 Základy politického marketingu • 25 %
FSS:POL276 Volební inženýrství • 25 %
FSS:POL332 Československá politika 1969-1989 • 25 %
FSS:POL343 Československá politika 1945-1969 • 25 %
FSS:POL380 Melanesian Society and Politics • 25 %
PdF:ADAPT_AJ Adaptivní test Aj • 25 %
ESF:BPV_VES1 Veřejná správa 1 • 25 %
2. ročník
3. semestr
FSS:POL181 Metodologie politologie • 97 %
FSS:POL102 Systémy politických stran • 94 %
FSS:POL103 Dějiny politických idejí • 69 %
FSS:POL370 Volby v praxi • 25 %
FSS:POL340 Rétorika a prezentační dovednosti (v politice) • 13 %
FSS:POL343 Československá politika 1945-1969 • 13 %
FSS:POL379 Terénní výzkum voleb • 13 %
4. semestr
FSS:POL359 Současná Evropská unie • 40 %
FF:JAPX101 Japonské písmo I. • 20 %
FF:JAP126 Japonský jazyk I. • 20 %
FF:JAP520 Japanese Media Culture • 20 %
PrF:BVV01K Veřejné finance a fiskální právo • 20 %
PrF:BV101ZK Dějiny české veřejné správy • 20 %
PrF:BZ305ZK Základy civilního procesu • 20 %
PrF:NP105ZK Ústavní základy veřejné moci a její organizace • 20 %
PrF:NV305K Evropské správní právo • 20 %
FSS:ADAPT_B2 Adaptivní test B2 • 20 %
FSS:CJVA101 Akademická angličtina se zaměřením na psaní • 20 %
FSS:CJVA104 Akademická angličtina • 20 %
FSS:FSS130 Diplomový seminář na druhém oboru • 20 %
FSS:POLB1121 Money and Politics • 20 %
FSS:POLB1135 Slovak Politics • 20 %
FSS:POL102 Systémy politických stran • 20 %
FSS:POL103 Dějiny politických idejí • 20 %
FSS:POL109 Politické systémy • 20 %
FSS:POL142 Politická filosofie XX. století • 20 %
FSS:POL144 Politický systém ČR • 20 %
FSS:POL259 Současné teorie spravedlnosti: úrovně, koncepty, problémy • 20 %
FSS:POL376 Money and Politics • 20 %
FSpS:P991 Tělesná výchova - Posilovny • 20 %
ESF:MPM_VSVS Výpočetní systémy ve statistice • 20 %
3. ročník
5. semestr
FSS:POL181 Metodologie politologie • 22 %
FSS:POL362 Politická reklama • 22 %
FSS:ADAPT_B2 Adaptivní test B2 • 15 %
FSS:POL185 Volební systémy • 15 %
FSS:POL333 Populism and political parties • 15 %
FSS:POL340 Rétorika a prezentační dovednosti (v politice) • 15 %
FSS:POL343 Československá politika 1945-1969 • 15 %
FSS:POL370 Volby v praxi • 15 %
FSS:POL379 Terénní výzkum voleb • 15 %
FSS:CJVA104 Akademická angličtina • 11 %
FSS:POL102 Systémy politických stran • 11 %
FSS:POL347 Hlavy státu v Evropě • 11 %
FSS:POL352 Mýty a fakta voleb • 11 %
6. semestr
FSS:POLS201 Komparace politických systémů • 61 %
FSS:POLS202 Politická filozofie a teorie • 61 %
FSS:FSS130 Diplomový seminář na druhém oboru • 39 %
FSS:POL142 Politická filosofie XX. století • 28 %
FSS:POL147 Diplomový seminář k bakalářské práci • 28 %
FSS:BSSS201 Bezpečnostní politika • 22 %
FSS:BSSS202 Teorie a metody bezpečnostních a strategických studií • 22 %
FSS:POLS200 Obhajoba bakalářské práce • 22 %
FSS:POL250 Základy komparace politických systémů • 17 %
FSS:POL354 Kampaně v České republice • 17 %
FSS:POL376 Money and Politics • 17 %
FSS:BSSS200 Obhajoba bakalářské práce • 11 %
FSS:MVZS200 Obhajoba bakalářské práce • 11 %
FSS:MVZS201 Mezinárodní politika • 11 %
FSS:MVZS202 Mezinárodní vztahy • 11 %
FSS:POL330 Politika v Rusku • 11 %
FSS:POL359 Současná Evropská unie • 11 %
FSS:POL373 Pravé či falešné? Informace a argumenty v 21. století • 11 %

Politologie (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
1. semestr
FSS:POL104 Úvod do politologie • 100 %
FSS:POL116 Moderní politické dějiny • 100 %
FSS:POL188 Komunismus v ČR • 100 %
FSS:POL343 Československá politika 1945-1969 • 100 %
2. semestr
FSS:POL112 Teorie demokracie a politické doktríny • 100 %
FSS:POL118 Politický systém českých zemí 1848-1992 • 100 %
FSS:POL144 Politický systém ČR • 100 %
FSS:POL332 Československá politika 1969-1989 • 100 %
2. ročník
3. semestr
FF:PV1A15 Latina I • 100 %
FSS:POL102 Systémy politických stran • 100 %
FSS:POL181 Metodologie politologie • 100 %
FSS:POL188 Komunismus v ČR • 100 %
4. semestr
FSS:ADAPT_B2 Adaptivní test B2 • 100 %
FSS:POL109 Politické systémy • 100 %
FSS:POL142 Politická filosofie XX. století • 100 %
FSS:POL144 Politický systém ČR • 100 %
FSS:POL359 Současná Evropská unie • 100 %
3. ročník
5. semestr
FSS:ADAPT_B2 Adaptivní test B2 • 33 %
FSS:CJVA101 Akademická angličtina se zaměřením na psaní • 33 %
FSS:POLB1104 Základy politického marketingu • 33 %
FSS:POLB1108 Mýty a fakta voleb • 33 %
FSS:POLB1113 American Political Institutions • 33 %
FSS:POLB1114 Československá politika 1945-1969 • 33 %
FSS:POL102 Systémy politických stran • 33 %
FSS:POL103 Dějiny politických idejí • 33 %
FSS:POL109 Politické systémy • 33 %
FSS:POL142 Politická filosofie XX. století • 33 %
FSS:POL185 Volební systémy • 33 %
FSS:POL291 Křesťanství a politika • 33 %
FSS:POL297 Základy politické modernity • 33 %
FSS:POL359 Současná Evropská unie • 33 %
FSS:POL376 Money and Politics • 33 %
FSpS:P986 Tělesná výchova - Karate • 33 %
6. semestr
FSS:FSS130 Diplomový seminář na druhém oboru • 67 %
FSS:POLS201 Komparace politických systémů • 67 %
FSS:POLS202 Politická filozofie a teorie • 67 %
FSS:POLB1102 Koncepty v politické filosofii • 33 %
FSS:POL259 Současné teorie spravedlnosti: úrovně, koncepty, problémy • 33 %
FSS:POL330 Politika v Rusku • 33 %
FSS:POL376 Money and Politics • 33 %
PdF:ADAPT_AJ Adaptivní test Aj • 33 %
FSpS:P935 Tělesná výchova - Kick box • 33 %

Politologie (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
1. semestr
FSS:POL103 Dějiny politických idejí • 100 %
FSS:POL104 Úvod do politologie • 100 %
FSS:POL116 Moderní politické dějiny • 100 %
FSS:POL188 Komunismus v ČR • 100 %
2. semestr
FSS:POL188 Komunismus v ČR • 100 %
2. ročník
3. semestr
FSS:POL102 Systémy politických stran • 100 %
FSS:POL103 Dějiny politických idejí • 67 %
FSS:POL181 Metodologie politologie • 67 %
FF:KPI11 Kurz práce s informacemi • 33 %
FSS:CJVN302 Aktuelle politische Themen in deutschsprachigen Ländern • 33 %
FSS:POL333 Populism and political parties • 33 %
FSS:POL370 Volby v praxi • 33 %
PdF:ADAPT_AJ Adaptivní test Aj • 33 %
PdF:ONLINE_A Angličtina Online • 33 %
FSpS:P947 Tělesná výchova - Turistika - pěší • 33 %

Politologie (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
5. semestr
FSS:FSS130 Diplomový seminář na druhém oboru • 100 %
FSS:POLS201 Komparace politických systémů • 100 %
FSS:POLS202 Politická filozofie a teorie • 100 %
FSS:POL333 Populism and political parties • 100 %
FSS:POL352 Mýty a fakta voleb • 100 %
FSS:POL377 Ethic strengthening mechanisms • 100 %

Politologie (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
1. semestr
FSS:POL104 Úvod do politologie • 100 %
FSS:POL116 Moderní politické dějiny • 100 %
FSS:POL256 Základy politického marketingu • 58 %
FSS:POL188 Komunismus v ČR • 42 %
FSS:POL343 Československá politika 1945-1969 • 42 %
FSS:EVS134 Úvod do studia lidských práv • 19 %
FSpS:P972 Tělesná výchova - Pilates • 15 %
FSS:POL333 Populism and political parties • 12 %
FSS:POL352 Mýty a fakta voleb • 12 %
PdF:ADAPT_AJ Adaptivní test Aj • 12 %
2. semestr
FSS:POL112 Teorie demokracie a politické doktríny • 67 %
FSS:POL144 Politický systém ČR • 67 %
FF:CJBB119 Kurz správného psaní pro nebohemisty • 33 %
FSS:POL118 Politický systém českých zemí 1848-1992 • 33 %
FSS:POL332 Československá politika 1969-1989 • 33 %
FSS:POL354 Kampaně v České republice • 33 %
PdF:ADAPT_AJ Adaptivní test Aj • 33 %
PdF:FJ0002 Francouzština pro začátečníky 2 • 33 %
2. ročník
3. semestr
FSS:POL102 Systémy politických stran • 100 %
FSS:POL103 Dějiny politických idejí • 93 %
FSS:POL181 Metodologie politologie • 93 %
FSS:POL333 Populism and political parties • 27 %
FSS:POL340 Rétorika a prezentační dovednosti (v politice) • 20 %
FSpS:P991 Tělesná výchova - Posilovny • 20 %
FF:PJ_05 Polština pro pokročilé • 13 %
FSS:POL112 Teorie demokracie a politické doktríny • 13 %
FSS:POL118 Politický systém českých zemí 1848-1992 • 13 %
FSS:POL185 Volební systémy • 13 %
FSS:POL235 Francouzská politika a politické strany • 13 %
FSS:POL343 Československá politika 1945-1969 • 13 %
FSS:POL344 Pracovní stáž • 13 %
FSS:POL362 Politická reklama • 13 %
FSS:POL370 Volby v praxi • 13 %
5. semestr
FSS:ZURS201 Teorie masové komunikace • 31 %
FSS:ZURS202 Praktická zkouška ze žurnalistiky (ZUR) • 31 %
FSS:CJVA154 Angličtina pro mediální studia a žurnalistiku (Bc.) • 23 %
FSS:POL188 Komunismus v ČR • 23 %
FSS:FSS130 Diplomový seminář na druhém oboru • 15 %
FSS:POL185 Volební systémy • 15 %
FSS:POL340 Rétorika a prezentační dovednosti (v politice) • 15 %
FSS:POL347 Hlavy státu v Evropě • 15 %
FSS:POL352 Mýty a fakta voleb • 15 %
FSS:POL362 Politická reklama • 15 %
3. ročník
6. semestr
FSS:POLS201 Komparace politických systémů • 90 %
FSS:POLS202 Politická filozofie a teorie • 90 %
FSS:POLS200 Obhajoba bakalářské práce • 70 %
FSS:POL147 Diplomový seminář k bakalářské práci • 70 %
FSS:ZURS201 Teorie masové komunikace • 40 %
FSS:ZURS202 Praktická zkouška ze žurnalistiky (ZUR) • 40 %

Politologie (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
1. semestr
FSS:POL104 Úvod do politologie • 100 %
FSS:POL116 Moderní politické dějiny • 100 %
FSS:POL256 Základy politického marketingu • 100 %
FSS:POL352 Mýty a fakta voleb • 100 %
3. semestr
FSS:POL102 Systémy politických stran • 100 %
FSS:POL181 Metodologie politologie • 100 %
FSS:POL185 Volební systémy • 100 %
FSS:POL343 Československá politika 1945-1969 • 100 %
FSS:POL347 Hlavy státu v Evropě • 100 %
FSS:POL352 Mýty a fakta voleb • 100 %
FSS:POL379 Terénní výzkum voleb • 100 %
FSS:SOC119 Sociologie pro nesociology • 100 %
2. ročník
4. semestr
FSS:POL109 Politické systémy • 100 %
FSS:POL142 Politická filosofie XX. století • 100 %
FSS:POL144 Politický systém ČR • 100 %
FSS:POL196 Politika ve filmu • 100 %
FSS:POL359 Současná Evropská unie • 100 %
FSpS:P976 Tělesná výchova - Futsal • 100 %

Politologie (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
1. semestr
FSS:BSS103 Bezpečnostní politika ČR • 100 %
FSS:BSS106 Krizový management • 100 %
FSS:BSS177 Environmentální bezpečnost • 100 %
FSS:ENS106 Kritická ekonomie a příroda • 100 %
FSS:ENS116 Zoologický přehled • 100 %
FSS:ENS122 Práce s odborným textem • 100 %
FSS:EVS134 Úvod do studia lidských práv • 100 %
FSS:POL104 Úvod do politologie • 100 %
FSS:POL116 Moderní politické dějiny • 100 %
FSS:POL185 Volební systémy • 100 %
FSS:POL256 Základy politického marketingu • 100 %
FSS:POL333 Populism and political parties • 100 %
FSS:POL343 Československá politika 1945-1969 • 100 %
FSS:POL347 Hlavy státu v Evropě • 100 %
3. semestr
FSS:ENS106 Kritická ekonomie a příroda • 100 %
FSS:ENS123 Obecná ekologie a ekologie krajiny • 100 %
FSS:ENS210 Blok expertů • 100 %
FSS:ENS247 Uvedení do biologie • 100 %
FSS:POL102 Systémy politických stran • 100 %
FSS:POL103 Dějiny politických idejí • 100 %
FSS:POL181 Metodologie politologie • 100 %
FSS:POL347 Hlavy státu v Evropě • 100 %
FSS:POL370 Volby v praxi • 100 %

Politologie (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
FSS:POL104 Úvod do politologie • 87 %
FSS:POL116 Moderní politické dějiny • 87 %
FSS:POL343 Československá politika 1945-1969 • 70 %
FSS:POL188 Komunismus v ČR • 61 %
FSS:POL185 Volební systémy • 52 %
FSS:POL347 Hlavy státu v Evropě • 48 %
FSS:EVS134 Úvod do studia lidských práv • 30 %
FSS:POL256 Základy politického marketingu • 30 %
FSS:POL103 Dějiny politických idejí • 22 %
FSS:POL333 Populism and political parties • 22 %
FSS:POL352 Mýty a fakta voleb • 22 %
FSS:POL291 Křesťanství a politika • 17 %
FSS:POL235 Francouzská politika a politické strany • 13 %
FSS:POL370 Volby v praxi • 13 %
2. semestr
FSS:POL104 Úvod do politologie • 100 %
FSS:POL116 Moderní politické dějiny • 100 %
FSS:POL188 Komunismus v ČR • 100 %
2. ročník
3. semestr
FSS:POL181 Metodologie politologie • 100 %
FSS:POL102 Systémy politických stran • 89 %
FSS:POL103 Dějiny politických idejí • 56 %
FSS:POL188 Komunismus v ČR • 44 %
FSS:POL370 Volby v praxi • 44 %
FSS:POL235 Francouzská politika a politické strany • 33 %
FSS:POL343 Československá politika 1945-1969 • 33 %
FSS:POL347 Hlavy státu v Evropě • 33 %
FF:ESA112 Estetika Aurelia Augustina (sv. Augustina) • 22 %
FSS:ADAPT_B2 Adaptivní test B2 • 22 %
FSS:BSS164 Bezpečnostní aspekty nové religiozity • 22 %
FSS:POL185 Volební systémy • 22 %
FSS:POL291 Křesťanství a politika • 22 %
FSS:POL297 Základy politické modernity • 22 %
FSS:POL333 Populism and political parties • 22 %
FSS:POL352 Mýty a fakta voleb • 22 %
FSS:POL362 Politická reklama • 22 %
FSpS:P947 Tělesná výchova - Turistika - pěší • 22 %
FSpS:P991 Tělesná výchova - Posilovny • 22 %
FF:DSBCB040 Starověká Sparta • 11 %
FF:PJ_03 Polština pro začátečníky • 11 %
FF:PSX_112 Persuasion • 11 %
FF:RJ_01 Ruština pro neruštináře I • 11 %
PrF:NP105ZK Ústavní základy veřejné moci a její organizace • 11 %
FSS:BSS169 Konflikty hodnot a zájmů I. • 11 %
FSS:BSS190 Politický extremismus a radikalismus • 11 %
FSS:BSS465 Politická korupce • 11 %
FSS:CJVA101 Akademická angličtina se zaměřením na psaní • 11 %
FSS:POL256 Základy politického marketingu • 11 %
FSS:POL339 American Political Institutions • 11 %
FSS:POL340 Rétorika a prezentační dovednosti (v politice) • 11 %
FSS:POL377 Ethic strengthening mechanisms • 11 %
FSS:POL379 Terénní výzkum voleb • 11 %
PdF:ADAPT_AJ Adaptivní test Aj • 11 %
FSpS:P974 Tělesná výchova - Florbal • 11 %
5. semestr
FSS:POL235 Francouzská politika a politické strany • 83 %
FSS:POL297 Základy politické modernity • 83 %
FSS:POL181 Metodologie politologie • 50 %
FSS:POL340 Rétorika a prezentační dovednosti (v politice) • 50 %
FSS:POL362 Politická reklama • 50 %
FSS:EVS134 Úvod do studia lidských práv • 33 %
FSS:POL102 Systémy politických stran • 33 %
FSS:POL188 Komunismus v ČR • 33 %
FSS:POL256 Základy politického marketingu • 33 %
FSS:POL291 Křesťanství a politika • 33 %
FSS:POL333 Populism and political parties • 33 %
FSS:POL370 Volby v praxi • 33 %
FSS:BSS150 Terorismus • 17 %
FSS:POL103 Dějiny politických idejí • 17 %
FSS:POL343 Československá politika 1945-1969 • 17 %
FSS:POL344 Pracovní stáž • 17 %
FSS:POL347 Hlavy státu v Evropě • 17 %
FSS:POL352 Mýty a fakta voleb • 17 %
FSS:POL377 Ethic strengthening mechanisms • 17 %
PdF:ADAPT_AJ Adaptivní test Aj • 17 %
FSpS:P970 Tělesná výchova - Tanec • 17 %
FSpS:P983 Tělesná výchova - Stolní tenis • 17 %
FSpS:P991 Tělesná výchova - Posilovny • 17 %
CST:ZDP_PVT Příprava k vstupnímu testu z cizího jazyka pro zdravotně postižené • 17 %
3. ročník
6. semestr
FSS:POLS100 Obhajoba bakalářské práce • 67 %
FSS:POLS101 Komparace politických systémů • 67 %
FSS:POLS102 Politická filozofie a teorie • 67 %
FSS:POL147 Diplomový seminář k bakalářské práci • 67 %
FSS:POL259 Současné teorie spravedlnosti: úrovně, koncepty, problémy • 67 %
FSS:POL376 Money and Politics • 67 %
FSS:CJVA104 Akademická angličtina • 33 %
FSS:ENS239 Fundraising • 33 %
FSS:POL248 Úvod do volební geografie • 33 %
FSS:POL250 Základy komparace politických systémů • 33 %
FSS:POL373 Pravé či falešné? Informace a argumenty v 21. století • 33 %
FSS:POL380 Melanesian Society and Politics • 33 %
FSS:SAN101 Úvod do sociální antropologie • 33 %
FSS:ZUR105 Úvod do žurnalistiky • 33 %
FSpS:P937 Tělesná výchova - Nordic walking • 33 %

Politologie (bakalářský prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
FSS:POLB1001 Úvod do politologie • 92 %
FSS:POLB1002 Moderní politické dějiny • 92 %
FSS:POLB1109 Volební systémy • 65 %
FSS:POLB1101 Komunismus v ČR • 58 %
FSS:POLB1104 Základy politického marketingu • 50 %
FSS:POLB1110 Francouzská politika a politické strany • 42 %
FSS:POLB1108 Mýty a fakta voleb • 35 %
FSS:POLB1100 Úvod do problematiky psaní odborného textu • 31 %
FSS:POLB1114 Československá politika 1945-1969 • 27 %
FSS:POLB1112 Hlavy státu v Evropě • 23 %
FSS:POLB1116 Konec postkomunismu: středovýchodní Evropa po r. 1989 • 19 %
FSS:POLB1111 Populism and political parties • 12 %
2. semestr
FSS:POLB1003 Demokracie, autokracie a ideologie • 100 %
FSS:POLB1005 Současná česká politika • 93 %
FSS:POLB1004 Historie české politiky • 86 %
FSS:POLB1128 Československá politika 1969-1989 • 71 %
FSS:POLB1120 Kampaně v České republice • 57 %
FSS:POLB1123 Teorie her a politické rozhodování • 57 %
FSS:POLB1010 Současná Evropská unie • 43 %
FSS:POLB1124 Úvod do volební geografie • 36 %
FSS:POLB1125 Komunální politika • 36 %
FSS:POLB1129 Pravé či falešné? Informace a argumenty v 21. století • 29 %
FSS:BSSB1196 Historie strategie a bezpečnosti • 21 %
FSS:POLB1119 Campaigns in Central and Eastern Europe • 21 %
FSS:POLB1126 Základy komparace politických systémů • 21 %
FSS:POLB1009 Hlavy států, vlády a parlamenty • 14 %
FSS:POLB1118 Constitutionalism • 14 %
FSS:POLB1121 Money and Politics • 14 %
FSS:POLB1122 Volební inženýrství • 14 %
FSS:POLB1127 Referenda • 14 %
FSpS:P967 Tělesná výchova - Fitness jóga • 14 %

Politologie (bakalářský prezenční hlavní)

1. ročník
1. semestr
FSS:POLB1001 Úvod do politologie • 96 %
FSS:POLB1002 Moderní politické dějiny • 96 %
FSS:POLB1109 Volební systémy • 75 %
FSS:POLB1104 Základy politického marketingu • 36 %
FSS:POLB1112 Hlavy státu v Evropě • 29 %
FSS:POLB1114 Československá politika 1945-1969 • 25 %
FSS:POLB1100 Úvod do problematiky psaní odborného textu • 14 %
FSS:POLB1003 Demokracie, autokracie a ideologie • 11 %
FSS:POLB1004 Historie české politiky • 11 %
FSS:POLB1005 Současná česká politika • 11 %
FSS:POLB1108 Mýty a fakta voleb • 11 %
2. semestr
FSS:POLB1003 Demokracie, autokracie a ideologie • 95 %
FSS:POLB1005 Současná česká politika • 90 %
FSS:POLB1004 Historie české politiky • 81 %
FSS:POLB1120 Kampaně v České republice • 43 %
FSS:POLB1123 Teorie her a politické rozhodování • 43 %
FSS:POLB1128 Československá politika 1969-1989 • 38 %
FSS:POLB1010 Současná Evropská unie • 24 %
FSS:POLB1121 Money and Politics • 19 %
FSS:POLB1135 Slovak Politics • 19 %
FSS:POLB1122 Volební inženýrství • 14 %
FSS:POLB1124 Úvod do volební geografie • 14 %
FSS:POLB1129 Pravé či falešné? Informace a argumenty v 21. století • 14 %
PdF:ADAPT_AJ Adaptivní test Aj • 14 %
FSpS:P991 Tělesná výchova - Posilovny • 14 %

Politologie (bakalářský prezenční vedlejší)

1. ročník
1. semestr
FSS:POLB1001 Úvod do politologie • 90 %
FSS:POLB1002 Moderní politické dějiny • 88 %
FSS:POLB1101 Komunismus v ČR • 13 %
2. semestr
FSS:POLB1003 Demokracie, autokracie a ideologie • 95 %
FSS:POLB1005 Současná česká politika • 93 %
FSS:POLB1004 Historie české politiky • 68 %
FSS:POLB1010 Současná Evropská unie • 12 %

Psychologie (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
1. semestr
FSS:PSY101 Uvedení do psychologie • 95 %
FSS:PSY113 Fyziologie člověka • 95 %
FSS:PSY105 Psychologie kognitivních procesů • 90 %
FSS:PSY102 Psychologie osobnosti • 85 %
FSS:SAN101 Úvod do sociální antropologie • 30 %
FSS:PSY278 Základy práce s informačními zdroji • 20 %
FSS:PSY151 Kulturní antropologie • 15 %
2. semestr
FSS:PSY102 Psychologie osobnosti • 50 %
FSS:PSY103 Vývojová psychologie I • 50 %
FSS:PSY106 Psychologie emocí a motivace • 50 %
FSS:PSY117 Statistická analýza dat • 50 %
FSS:PSY269 Dějiny psychologie • 50 %
FSpS:P987 Tělesná výchova - Sebeobrana • 50 %
2. ročník
3. semestr
FSS:PSY107 Sociální psychologie I • 100 %
FSS:PSY104 Vývojová psychologie II • 80 %
FSS:PSY114 Soc. psychologický výcvik ve skupině I (bloková výuka) • 60 %
FF:ESB038 Estetika komiksu • 20 %
FF:LJBCB07 Antická mytologie: bohové • 20 %
FF:PH01109 Úvod do filozofie poststrukturalismu • 20 %
FSS:PSY112 Metodologie psychologického výzkumu • 20 %
FSS:PSY113 Fyziologie člověka • 20 %
FSS:SAN101 Úvod do sociální antropologie • 20 %
FSS:SAN104 Sociální antropologie rodiny, příbuzenství a sociálních sítí • 20 %
FSS:SAN277 Antropologie Izraelsko-palestinského konfliktu • 20 %
FSS:SOC119 Sociologie pro nesociology • 20 %
PřF:Z1313 Přírodní hrozby a rizika v krajině - online • 20 %
FSpS:P947 Tělesná výchova - Turistika - pěší • 20 %
FSpS:P981 Tělesná výchova - Tenis • 20 %
FSpS:P996 Tělesná výchova - Zimní výcvikový kurz • 20 %
4. semestr
FSS:POL196 Politika ve filmu • 100 %
FSS:PSY108 Sociální psychologie II • 100 %
FSS:PSY114 Soc. psychologický výcvik ve skupině I (bloková výuka) • 100 %
FSS:PSY117 Statistická analýza dat • 100 %
FSpS:P976 Tělesná výchova - Futsal • 100 %
3. ročník
5. semestr
FSS:PSY111 Personální psychologie • 100 %
FSS:PSY280 Political psychology and intergroup conflict • 60 %
FSS:PSY124 Psychologie handicapu • 40 %
FSS:PSY160 Psychologie barev • 40 %
FF:PS_BB012 Praktikum empirického výzkumu • 20 %
FSS:PSY146 Duševní hygiena • 20 %
FSS:SOC254 Chapters in Cultural Sociology • 20 %
FSpS:P991 Tělesná výchova - Posilovny • 20 %
6. semestr
FSS:PSYS201 Metodologie psychologie • 100 %
FSS:PSYS202 Obecná psychologie • 100 %
FSS:PSYS203 Sociální psychologie • 100 %
FSS:PSYS204 Vývojová psychologie • 100 %
FSS:FSS130 Diplomový seminář na druhém oboru • 50 %
FSS:PSY193 Seminář k bakalářské diplomové práci • 50 %
FSS:BSSS200 Obhajoba bakalářské práce • 25 %
FSS:BSSS201 Bezpečnostní politika • 25 %
FSS:BSSS202 Teorie a metody bezpečnostních a strategických studií • 25 %
FSS:PSYS200 Obhajoba bakalářské práce • 25 %
FSS:PSY293 Psycholog v řízení lidských zdrojů • 25 %
FSS:SOCS201 Klasické sociologické teorie • 25 %
FSS:SOCS202 Metody a techniky sociologického výzkumu • 25 %
FSS:SOCS203 Obecná sociologická teorie • 25 %

Psychologie (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
1. semestr
FSS:PSY101 Uvedení do psychologie • 75 %
FSS:PSY102 Psychologie osobnosti • 75 %
FSS:PSY105 Psychologie kognitivních procesů • 75 %
FSS:PSY113 Fyziologie člověka • 75 %
FSS:ADAPT_B2 Adaptivní test B2 • 25 %
FSS:CJVA102 Akademická angličtina se zaměřením na prezentační dovednosti • 25 %
FSS:PSY103 Vývojová psychologie I • 25 %
FSS:PSY106 Psychologie emocí a motivace • 25 %
FSS:PSY117 Statistická analýza dat • 25 %
FSS:PSY151 Kulturní antropologie • 25 %
FSS:PSY208 Imaginace a interpretace • 25 %
FSS:PSY269 Dějiny psychologie • 25 %
PdF:ADAPT_AJ Adaptivní test Aj • 25 %
PdF:SZ7MP_LLP Literární psaní • 25 %
FSpS:P938 Tělesná výchova - Základy sportovních masáží • 25 %
FSpS:P999 Tělesná výchova - Zdravotní osvobození • 25 %
2. semestr
FSS:PSY103 Vývojová psychologie I • 100 %
FSS:PSY106 Psychologie emocí a motivace • 100 %
FSS:PSY117 Statistická analýza dat • 100 %
FSS:PSY143 Psychologie adolescentů • 100 %
FSS:PSY174 Psychologie a internet • 100 %
FSS:PSY208 Imaginace a interpretace • 100 %
FSS:PSY210 Psychologie zdraví a nemoci • 100 %
FSS:PSY269 Dějiny psychologie • 100 %
FSS:PSY275 Filozofické základy psychologického poznání • 100 %
FSpS:P933 Tělesná výchova - Kondiční box • 100 %

Psychologie (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
1. semestr
FSS:PSY101 Uvedení do psychologie • 100 %
FSS:PSY102 Psychologie osobnosti • 100 %
FSS:PSY105 Psychologie kognitivních procesů • 100 %
FSS:PSY113 Fyziologie člověka • 50 %
FSS:PSY278 Základy práce s informačními zdroji • 50 %
FSpS:P972 Tělesná výchova - Pilates • 50 %
FF:AJ91010 Angličtina pro neanglisty • 25 %
FSS:SOC119 Sociologie pro nesociology • 25 %
PdF:ADAPT_AJ Adaptivní test Aj • 25 %
2. semestr
FSS:PSY101 Uvedení do psychologie • 100 %
FSS:PSY102 Psychologie osobnosti • 100 %
2. ročník
3. semestr
FSS:PSY104 Vývojová psychologie II • 100 %
FSS:PSY107 Sociální psychologie I • 100 %
FSS:PSY112 Metodologie psychologického výzkumu • 100 %
FSS:PSY114 Soc. psychologický výcvik ve skupině I (bloková výuka) • 100 %
FF:LJBCB07 Antická mytologie: bohové • 33 %
FSpS:P933 Tělesná výchova - Kondiční box • 33 %
5. semestr
FF:KRBCA07 Latinský jazyk pro neoborové studenty I • 100 %
FSS:PSY111 Personální psychologie • 100 %
FSS:PSY114 Soc. psychologický výcvik ve skupině I (bloková výuka) • 100 %
FSS:PSY278 Základy práce s informačními zdroji • 100 %
FSpS:P987 Tělesná výchova - Sebeobrana • 100 %
3. ročník
6. semestr
FF:ESA056 Shakespearova obrana posvátného manželství • 100 %
FF:PSMB023 Persuasion • 100 %
FF:PSMB042 Kariérní start • 100 %
FSS:PSY201 Řešení konfliktů • 100 %
FSS:PSY264 Psychologie dítěte předškolního věku • 100 %
FSS:PSY293 Psycholog v řízení lidských zdrojů • 100 %
FSS:VPLS201 Veřejná a sociální politika • 100 %
FSS:VPLS202 Teorie organizace a řízení • 100 %
FSpS:P991 Tělesná výchova - Posilovny • 100 %

Psychologie (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
1. semestr
FSS:PSY101 Uvedení do psychologie • 100 %
FSS:PSY102 Psychologie osobnosti • 100 %
FSS:PSY105 Psychologie kognitivních procesů • 90 %
FSS:PSY113 Fyziologie člověka • 90 %
PdF:ADAPT_AJ Adaptivní test Aj • 40 %
FSpS:P980 Tělesná výchova - Zumba • 20 %
2. semestr
FSS:CJVA104 Akademická angličtina • 50 %
FSS:CJVF102 Francouzština pro sociální studia II • 50 %
FSS:PSY103 Vývojová psychologie I • 50 %
FSS:PSY106 Psychologie emocí a motivace • 50 %
FSS:PSY107 Sociální psychologie I • 50 %
FSS:PSY114 Soc. psychologický výcvik ve skupině I (bloková výuka) • 50 %
FSS:PSY117 Statistická analýza dat • 50 %
FSS:PSY225 Studentská dobrovolnická praxe • 50 %
FSS:PSY269 Dějiny psychologie • 50 %
FSS:PSY275 Filozofické základy psychologického poznání • 50 %
FSpS:P950 Tělesná výchova - Jóga • 50 %
FSpS:P970 Tělesná výchova - Tanec • 50 %
2. ročník
3. semestr
FSS:PSY104 Vývojová psychologie II • 100 %
FSS:PSY107 Sociální psychologie I • 100 %
FSS:PSY112 Metodologie psychologického výzkumu • 100 %
FF:PSX_511 Psychology of Mental Health and Well-being • 33 %
FSS:ADAPT_B2 Adaptivní test B2 • 33 %
FSS:CJVA104 Akademická angličtina • 33 %
FSS:PSY110 Psychologie výchovy a vzdělávání • 33 %
FSS:PSY151 Kulturní antropologie • 33 %
FSS:PSY252 Statistická analýza dat II. • 33 %
FSpS:P980 Tělesná výchova - Zumba • 33 %
4. semestr
FSS:FSS130 Diplomový seminář na druhém oboru • 100 %
FSS:POL196 Politika ve filmu • 100 %
FSS:PSY108 Sociální psychologie II • 100 %
FSS:PSY174 Psychologie a internet • 100 %
FSS:PSY289 Health Psychology • 100 %
3. ročník
5. semestr
FSS:PSY111 Personální psychologie • 50 %
FSS:PSYB1110 Personální psychologie • 25 %
FSS:PSYB1240 Psychologie handicapu • 25 %
FSS:PSYB1460 Duševní hygiena • 25 %
FSS:PSYS101 Metodologie psychologie • 25 %
FSS:PSYS102 Obecná psychologie • 25 %
FSS:PSYS103 Sociální psychologie • 25 %
FSS:PSYS104 Vývojová psychologie • 25 %
FSS:PSY112 Metodologie psychologického výzkumu • 25 %
FSS:PSY151 Kulturní antropologie • 25 %
FSS:PSY160 Psychologie barev • 25 %
FSS:ZURS201 Teorie masové komunikace • 25 %
FSS:ZURS202 Praktická zkouška ze žurnalistiky (ZUR) • 25 %
PdF:FJ0001 Francouzština pro začátečníky 1 • 25 %
PdF:SZ7BP_JKVP Zásady psaní bakalářských a diplomových prací • 25 %
6. semestr
FSS:PSYS201 Metodologie psychologie • 100 %
FSS:PSYS202 Obecná psychologie • 100 %
FSS:PSYS203 Sociální psychologie • 100 %
FSS:PSYS204 Vývojová psychologie • 100 %
FF:CJBC805 Redakční práce pro nebohemisty • 50 %
FSS:FSS130 Diplomový seminář na druhém oboru • 50 %
FSS:PSYS200 Obhajoba bakalářské práce • 50 %
FSS:PSY143 Psychologie adolescentů • 50 %
FSS:PSY193 Seminář k bakalářské diplomové práci • 50 %
FSS:PSY260 Aplikace vývojové psychologie • 50 %
FSS:PSY289 Health Psychology • 50 %
PdF:FJ0004 Francouzština pro začátečníky 4 • 50 %

Psychologie (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
1. semestr
FSS:ENS114 Úvod do studia environmentalistiky • 100 %
FSS:ENS122 Práce s odborným textem • 100 %
FSS:PSY101 Uvedení do psychologie • 100 %
FSS:PSY105 Psychologie kognitivních procesů • 100 %
FSS:PSY113 Fyziologie člověka • 100 %
FSS:ENS101 Lokální environmentální rizika • 50 %
FSS:ENS115 Úvod do filosofie • 50 %
FSS:ENS210 Blok expertů • 50 %
FSS:PSY102 Psychologie osobnosti • 50 %
FSpS:P988 Tělesná výchova - Plavání • 50 %
3. semestr
FSS:ENS105 Odborné praxe • 100 %
FSS:ENS122 Práce s odborným textem • 100 %
FSS:ENS123 Obecná ekologie a ekologie krajiny • 100 %
FSS:PSY104 Vývojová psychologie II • 100 %
FSS:PSY107 Sociální psychologie I • 100 %
FSS:PSY110 Psychologie výchovy a vzdělávání • 100 %
FSS:PSY112 Metodologie psychologického výzkumu • 100 %
FSS:PSY252 Statistická analýza dat II. • 100 %

Psychologie (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
FSS:PSY101 Uvedení do psychologie • 100 %
FSS:PSY105 Psychologie kognitivních procesů • 100 %
FSS:PSY151 Kulturní antropologie • 100 %
FSS:PSY102 Psychologie osobnosti • 99 %
FSS:PSY113 Fyziologie člověka • 99 %
FSS:SOC119 Sociologie pro nesociology • 70 %
FSS:PSY278 Základy práce s informačními zdroji • 50 %
FF:PH0192 Filosofie náboženství • 47 %
PdF:ONLINE_A Angličtina Online • 17 %
PdF:ADAPT_AJ Adaptivní test Aj • 16 %
FSS:ADAPT_B2 Adaptivní test B2 • 14 %
FF:VH_15A Collegium musicum - smíšený sbor • 11 %
2. semestr
FSS:PSY107 Sociální psychologie I • 67 %
FSS:PSY114 Soc. psychologický výcvik ve skupině I (bloková výuka) • 67 %
FSS:PSY254 Vědecká propedeutika, etika v práci psychologa a kritické myšlení • 67 %
FF:ESA231 Psychologie umění • 33 %
FF:PG_IMPR_MU Dílna improvizace • 33 %
FF:ROMPOIBXP Portugalština I (pro neportugalštináře) • 33 %
PrF:BV302ZK Vybrané kapitoly z psychologie práva • 33 %
FSS:PSY102 Psychologie osobnosti • 33 %
FSS:PSY103 Vývojová psychologie I • 33 %
FSS:PSY104 Vývojová psychologie II • 33 %
FSS:PSY106 Psychologie emocí a motivace • 33 %
FSS:PSY112 Metodologie psychologického výzkumu • 33 %
FSS:PSY117 Statistická analýza dat • 33 %
FSS:PSY146 Duševní hygiena • 33 %
FSS:PSY252 Statistická analýza dat II. • 33 %
FSS:PSY269 Dějiny psychologie • 33 %
FSS:PSY275 Filozofické základy psychologického poznání • 33 %
FSS:PSY280 Political psychology and intergroup conflict • 33 %
PdF:ADAPT_AJ Adaptivní test Aj • 33 %
FSpS:P947 Tělesná výchova - Turistika - pěší • 33 %
2. ročník
3. semestr
FSS:PSY107 Sociální psychologie I • 94 %
FSS:PSY254 Vědecká propedeutika, etika v práci psychologa a kritické myšlení • 94 %
FSS:PSY104 Vývojová psychologie II • 86 %
FSS:PSY112 Metodologie psychologického výzkumu • 78 %
FSS:PSY252 Statistická analýza dat II. • 76 %
FSS:PSY114 Soc. psychologický výcvik ve skupině I (bloková výuka) • 72 %
4. semestr
FSS:PSY114 Soc. psychologický výcvik ve skupině I (bloková výuka) • 60 %
FSS:PSY103 Vývojová psychologie I • 40 %
FSS:PSY108 Sociální psychologie II • 40 %
FSS:PSY117 Statistická analýza dat • 40 %
FSS:PSY254 Vědecká propedeutika, etika v práci psychologa a kritické myšlení • 40 %
FSS:PSY258 Obecná psychologie - metakognice • 40 %
FSS:ENS106 Kritická ekonomie a příroda • 20 %
FSS:HEN555 Sociologie venkova • 20 %
FSS:PSY104 Vývojová psychologie II • 20 %
FSS:PSY107 Sociální psychologie I • 20 %
FSS:PSY112 Metodologie psychologického výzkumu • 20 %
FSS:PSY124 Psychologie handicapu • 20 %
FSS:PSY143 Psychologie adolescentů • 20 %
FSS:PSY155 Základy psychologie tvořivosti • 20 %
FSS:PSY174 Psychologie a internet • 20 %
FSS:PSY194 Úvod do kvalitativního výzkumu • 20 %
FSS:PSY216 Etické problémy v psychologii • 20 %
FSS:PSY252 Statistická analýza dat II. • 20 %
FSS:PSY255 Psychologie individuálních rozdílů • 20 %
FSS:PSY262 Základy klinické psychologie a psychologie zdraví • 20 %
FSS:PSY269 Dějiny psychologie • 20 %
FSS:PSY278 Základy práce s informačními zdroji • 20 %
FSS:SAN101 Úvod do sociální antropologie • 20 %
PdF:VV_GDZS Grafický design a životní styl • 20 %
3. ročník
5. semestr
FSS:PSY253 Rozhovor a pozorování v psychologii • 89 %
FSS:PSY111 Personální psychologie • 87 %
FSS:PSY255 Psychologie individuálních rozdílů • 63 %
FSS:PSY280 Political psychology and intergroup conflict • 56 %
FSS:PSY215 Psychologie v celostní medicíně • 39 %
FSS:PSY146 Duševní hygiena • 28 %
FSS:PSY110 Psychologie výchovy a vzdělávání • 26 %
FSS:PSY124 Psychologie handicapu • 26 %
FSS:PSY160 Psychologie barev • 22 %
FSS:PSY252 Statistická analýza dat II. • 20 %
FSS:PSY254 Vědecká propedeutika, etika v práci psychologa a kritické myšlení • 20 %
FSS:PSY232 R101: Praktický úvod pro používání statistického programu R • 15 %
FSS:ADAPT_B2 Adaptivní test B2 • 13 %
FSS:CJVA104 Akademická angličtina • 11 %
FSS:PSY290 Sport Psychology • 11 %
6. semestr
FSS:PSY193 Seminář k bakalářské diplomové práci • 91 %
FSS:PSYS100 Obhajoba bakalářské práce • 80 %
FSS:PSYS103 Sociální psychologie • 80 %
FSS:PSYS101 Metodologie psychologie • 74 %
FSS:PSYS102 Obecná psychologie • 71 %
FSS:PSYS104 Vývojová psychologie • 71 %
FSS:PSY201 Řešení konfliktů • 34 %
FSS:PSY264 Psychologie dítěte předškolního věku • 26 %
FSS:PSY292 Psychology of addictions • 23 %
FSS:PSY222 Úvod do politické psychologie • 17 %
FSS:PSY143 Psychologie adolescentů • 14 %

Psychologie (bakalářský prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
FSS:PSYB1020 Psychologie osobnosti • 97 %
FSS:PSYB1050 Psychologie kognitivních procesů • 97 %
FSS:PSYB1130 Fyziologie člověka • 97 %
FSS:PSYB1010 Uvedení do psychologie • 96 %
FSS:PSYB1510 Kulturní antropologie • 96 %
FSS:PSYB2780 Základy práce s informačními zdroji • 60 %
FSS:SOCB2119 Sociologie pro nesociology • 37 %
FSS:SOC119 Sociologie pro nesociology • 21 %
PdF:ADAPT_AJ Adaptivní test Aj • 19 %
2. semestr
FSS:PSYB1170 Statistická analýza dat • 97 %
FSS:PSYB2750 Filozofické základy psychologického poznání • 97 %
FSS:PSYB1030 Vývojová psychologie I • 95 %
FSS:PSYB1060 Psychologie emocí a motivace • 95 %
FSS:PSYB2690 Dějiny psychologie • 95 %
FSS:PSYB2620 Základy klinické psychologie a psychologie zdraví • 48 %
FSS:PSYB2980 Základy akademického čtení a psaní • 21 %
PdF:ADAPT_AJ Adaptivní test Aj • 20 %

Psychologie (bakalářský prezenční hlavní)

1. ročník
1. semestr
FSS:PSYB1010 Uvedení do psychologie • 100 %
FSS:PSYB1050 Psychologie kognitivních procesů • 100 %
FSS:PSYB1020 Psychologie osobnosti • 85 %
FSS:PSYB1130 Fyziologie člověka • 85 %
FSS:PSYB1510 Kulturní antropologie • 45 %
FSS:PSYB2780 Základy práce s informačními zdroji • 20 %
2. semestr
FSS:PSYB1030 Vývojová psychologie I • 100 %
FSS:PSYB1060 Psychologie emocí a motivace • 100 %
FSS:PSYB1170 Statistická analýza dat • 100 %
FSS:PSYB2690 Dějiny psychologie • 100 %
FSS:PSYB2750 Filozofické základy psychologického poznání • 76 %
FSS:PSYB2620 Základy klinické psychologie a psychologie zdraví • 29 %
FSS:CJVF101 Francouzština pro sociální studia I • 12 %
PdF:ADAPT_AJ Adaptivní test Aj • 12 %

Psychologie (bakalářský prezenční vedlejší)

1. ročník
1. semestr
FSS:PSYB1050 Psychologie kognitivních procesů • 75 %
FSS:PSYB1020 Psychologie osobnosti • 63 %
FSS:PSYB1010 Uvedení do psychologie • 38 %
FSpS:P991 Tělesná výchova - Posilovny • 25 %
FF:JSB056 Rozpad Jugoslávie • 13 %
FF:PSX_112 Persuasion • 13 %
FF:TIM_BM_012 Sex, The body and Cyborgs • 13 %
FF:UJ_22 Ukrajinština pro začátečníky • 13 %
FSS:PSYB1130 Fyziologie člověka • 13 %
FSS:PSYB1510 Kulturní antropologie • 13 %
FSS:PSYB2780 Základy práce s informačními zdroji • 13 %
FSS:SANB1002 Seminář k Úvodu do sociální antropologie • 13 %
FSS:SAN101 Úvod do sociální antropologie • 13 %
FSS:SOCB3001 Úvod do genderových studií • 13 %
FSS:SOC600 Antropologie, tělo a biotechnologie • 13 %
PdF:ADAPT_AJ Adaptivní test Aj • 13 %
PdF:XBIP02 Práce s přírodninami 1 • 13 %
2. semestr
FSS:PSYB1030 Vývojová psychologie I • 50 %
FSS:PSYB2690 Dějiny psychologie • 50 %
FSS:PSYB1060 Psychologie emocí a motivace • 33 %
FSpS:P974 Tělesná výchova - Florbal • 33 %
FF:RLB666 Konec světa • 17 %
FSS:CJVA104 Akademická angličtina • 17 %
FSS:CJVF102 Francouzština pro sociální studia II • 17 %
FSS:PSYB2580 Integrace kognice, emocí a motivace • 17 %
FSS:PSYB2750 Filozofické základy psychologického poznání • 17 %
FSS:SOCN5007 Sociologie klimatické změny • 17 %
FI:PB156 Počítačové sítě • 17 %
PdF:ADAPT_AJ Adaptivní test Aj • 17 %
PdF:ONLINE_A Angličtina Online • 17 %
FSpS:P904 Physical Education - Climbing • 17 %
FSpS:P943 Tělesná výchova - Jogalates • 17 %
FSpS:P982 Tělesná výchova - Squash • 17 %

Sociální antropologie (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
1. semestr
FSS:SAN101 Úvod do sociální antropologie • 100 %
FSS:SAN301 Seminář k Úvodu do sociální antropologie • 100 %
FSS:SAN108 Etnografické metody a terénní výzkum • 75 %
FSS:SAN215 Antropologie a islám • 38 %
FF:PV1B115 Kingdom Come, aneb jak zkonstruovat středověk • 13 %
FSS:CJVS101 Španělština pro sociální studia I • 13 %
FSS:PSY128 Psychologie v běžném životě • 13 %
FSS:SAN102 Kritická interpretace náboženství • 13 %
FSS:SAN103 Současná sociální a kulturní teorie • 13 %
FSS:SAN104 Sociální antropologie rodiny, příbuzenství a sociálních sítí • 13 %
FSS:SAN106 Politická a ekonomická antropologie • 13 %
FSpS:P988 Tělesná výchova - Plavání • 13 %
2. semestr
FSS:SAN108 Etnografické metody a terénní výzkum • 100 %
FSS:SAN301 Seminář k Úvodu do sociální antropologie • 100 %
2. ročník
3. semestr
FSS:SAN215 Antropologie a islám • 100 %
FSS:SAN104 Sociální antropologie rodiny, příbuzenství a sociálních sítí • 50 %
FSS:SAN277 Antropologie Izraelsko-palestinského konfliktu • 33 %
FF:LMKB415 Literatura v televizním seriálu • 17 %
FF:ROMSJIBXP Španělština I (pro nešpanělštináře) • 17 %
FSpS:P935 Tělesná výchova - Kick box • 17 %
FSpS:P947 Tělesná výchova - Turistika - pěší • 17 %
FSpS:P971 Tělesná výchova - Zdravotní tělesná výchova • 17 %
FSpS:P975 Tělesná výchova - Fotbal • 17 %
ESF:BPV_ZAPO Základy politologie • 17 %
5. semestr
FSS:SAN215 Antropologie a islám • 50 %
FF:ESB031 Teorie populární kultury • 25 %
FF:IM166 Digital Culture / Algorithms Society • 25 %
FSS:SAN240A Projekt k bakalářské práci • 25 %
FSS:SAN277 Antropologie Izraelsko-palestinského konfliktu • 25 %
FSS:SOC254 Chapters in Cultural Sociology • 25 %
FSS:SOC607 Social Inclusion: Perspectives, practices and challenges within the Visegrad region • 25 %
FSpS:P947 Tělesná výchova - Turistika - pěší • 25 %
FSpS:P972 Tělesná výchova - Pilates • 25 %
3. ročník
6. semestr
FSS:FSS130 Diplomový seminář na druhém oboru • 75 %
FSS:SANS201 Aplikovaná sociální antropologie • 75 %
FSS:SANS202 Metody výzkumu sociální antropologie • 75 %
FSS:SANS203 Obecná teorie sociální antropologie • 75 %
FSS:SAN102 Kritická interpretace náboženství • 50 %
FSS:SAN106 Politická a ekonomická antropologie • 50 %
FSS:SAN107 Materiální kultura • 50 %
FSS:SAN109 Seminář k etnografickým metodám a terénnímu výzkumu • 50 %
FF:ETBB124 Anthropology of Travel and Tourism • 25 %
FSS:GENS200 Obhajoba bakalářské práce • 25 %
FSS:GENS201 Genderová struktura společnosti a historie ženského hnutí • 25 %
FSS:GENS202 Metodologie výzkumu genderové problematiky • 25 %
FSS:GENS203 Sociologické teorie genderu • 25 %
FSS:SANS200 Obhajoba bakalářské práce • 25 %
FSS:SAN240B Seminář k bakalářské práci • 25 %
FSS:SAN300 Roma in Central Europe • 25 %
FSS:SOCS200 Obhajoba bakalářské práce • 25 %
FSS:SOCS201 Klasické sociologické teorie • 25 %
FSS:SOCS202 Metody a techniky sociologického výzkumu • 25 %
FSS:SOCS203 Obecná sociologická teorie • 25 %

Sociální antropologie (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
1. semestr
FSS:SAN101 Úvod do sociální antropologie • 100 %
FSS:SAN108 Etnografické metody a terénní výzkum • 100 %
FSS:SAN301 Seminář k Úvodu do sociální antropologie • 100 %
PdF:ADAPT_AJ Adaptivní test Aj • 20 %
FSpS:P970 Tělesná výchova - Tanec • 20 %
FSpS:P987 Tělesná výchova - Sebeobrana • 20 %
FSpS:P991 Tělesná výchova - Posilovny • 20 %
3. semestr
PrF:BEP302ZK Veřejná správa v ČR a v Evropě • 100 %
FSS:CJVA153 Angličtina pro environmentální studia a sociální politiku a sociální práci • 100 %
FSS:SAN104 Sociální antropologie rodiny, příbuzenství a sociálních sítí • 100 %
FSS:SAN108 Etnografické metody a terénní výzkum • 100 %
FSS:SAN277 Antropologie Izraelsko-palestinského konfliktu • 100 %
2. ročník
5. semestr
FSS:SAN104 Sociální antropologie rodiny, příbuzenství a sociálních sítí • 100 %
FSS:SAN108 Etnografické metody a terénní výzkum • 100 %
FSS:SAN277 Antropologie Izraelsko-palestinského konfliktu • 100 %
FSpS:P917 Tělesná výchova – Alternativní pohybové aktivity a hry • 100 %

Sociální antropologie (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
1. semestr
FSS:SAN301 Seminář k Úvodu do sociální antropologie • 100 %
FSS:SAN101 Úvod do sociální antropologie • 80 %
FSS:SAN108 Etnografické metody a terénní výzkum • 80 %
FF:ETBB124 Anthropology of Travel and Tourism • 20 %
FF:KSCX01 Moderní čínština pro neoborové studenty I • 20 %
FF:PH0192 Filosofie náboženství • 20 %
FF:PSX_112 Persuasion • 20 %
FSS:CJVS302 Debates sobre la actualidad del mundo hispano • 20 %
FSS:ENS210 Blok expertů • 20 %
FSS:SAN102 Kritická interpretace náboženství • 20 %
FSS:SAN104 Sociální antropologie rodiny, příbuzenství a sociálních sítí • 20 %
FSS:SAN106 Politická a ekonomická antropologie • 20 %
FSS:SAN107 Materiální kultura • 20 %
FSS:SAN215 Antropologie a islám • 20 %
FSS:SAN277 Antropologie Izraelsko-palestinského konfliktu • 20 %
FSS:SOC119 Sociologie pro nesociology • 20 %
PdF:BIK048 Základy aranžování a floristiky 1 • 20 %
FSpS:P938 Tělesná výchova - Základy sportovních masáží • 20 %
3. semestr
FSS:SAN104 Sociální antropologie rodiny, příbuzenství a sociálních sítí • 100 %
FSS:SAN277 Antropologie Izraelsko-palestinského konfliktu • 100 %
FSS:SAN301 Seminář k Úvodu do sociální antropologie • 100 %
FSpS:P947 Tělesná výchova - Turistika - pěší • 100 %
FSpS:P996 Tělesná výchova - Zimní výcvikový kurz • 100 %

Sociální antropologie (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
1. semestr
FSS:SAN101 Úvod do sociální antropologie • 100 %
FSS:SAN108 Etnografické metody a terénní výzkum • 100 %
FSS:SAN301 Seminář k Úvodu do sociální antropologie • 100 %
PdF:ADAPT_AJ Adaptivní test Aj • 22 %
FF:CH_01 Chorvatština pro začátečníky • 11 %
FSS:CJVN101 Němčina pro sociální studia I • 11 %
FSS:EVS126 Evropská unie - základní fakta a milníky • 11 %
FSS:SAN104 Sociální antropologie rodiny, příbuzenství a sociálních sítí • 11 %
FSS:SAN215 Antropologie a islám • 11 %
FSS:SAN277 Antropologie Izraelsko-palestinského konfliktu • 11 %
PdF:AJ0502 Editování časopisu v AJ • 11 %
FSpS:P969 Tělesná výchova - AcroYoga • 11 %
FSpS:P973 Tělesná výchova - Basketbal • 11 %
FSpS:P986 Tělesná výchova - Karate • 11 %
3. semestr
FSS:SAN104 Sociální antropologie rodiny, příbuzenství a sociálních sítí • 82 %
FSS:SAN215 Antropologie a islám • 73 %
FSS:SAN277 Antropologie Izraelsko-palestinského konfliktu • 73 %
FSS:PSY128 Psychologie v běžném životě • 18 %
FSpS:P970 Tělesná výchova - Tanec • 18 %
2. ročník
5. semestr
FSS:SAN277 Antropologie Izraelsko-palestinského konfliktu • 50 %
FF:DSBCB012 Křesťanská zvěst na pozadí římských dějin • 25 %
FSS:FSS130 Diplomový seminář na druhém oboru • 25 %
FSS:SAN104 Sociální antropologie rodiny, příbuzenství a sociálních sítí • 25 %
FSS:SAN215 Antropologie a islám • 25 %
FSS:SAN240A Projekt k bakalářské práci • 25 %
FI:VV067 Concept and Intermedia I • 25 %
PdF:AJ0301 Anglosaská filmová tvorba • 25 %
PdF:SZ7BP_JKVP Zásady psaní bakalářských a diplomových prací • 25 %
PdF:VV_OSVU Otazníky současného výtvarného umění • 25 %
6. semestr
FSS:SANS201 Aplikovaná sociální antropologie • 100 %
FSS:SANS202 Metody výzkumu sociální antropologie • 100 %
FSS:SANS203 Obecná teorie sociální antropologie • 100 %
FSS:SAN300 Roma in Central Europe • 100 %
FSS:SANS200 Obhajoba bakalářské práce • 50 %
FSS:SAN102 Kritická interpretace náboženství • 50 %
FSS:SAN106 Politická a ekonomická antropologie • 50 %
FSS:SAN109 Seminář k etnografickým metodám a terénnímu výzkumu • 50 %
FSS:SAN240B Seminář k bakalářské práci • 50 %
FSS:ZURS201 Teorie masové komunikace • 50 %
FSS:ZURS202 Praktická zkouška ze žurnalistiky (ZUR) • 50 %
FI:VV068 Concept and Intermedia II • 50 %
PdF:VV_OPVU Osobnosti provozu výtvarného umění • 50 %

Sociální antropologie (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
1. semestr
FF:SKANSI_35 Švédština v písních • 100 %
FSS:ENS114 Úvod do studia environmentalistiky • 100 %
FSS:ENS122 Práce s odborným textem • 100 %
FSS:ENS201 Životní hodnoty starověkých civilizací a environmentální krize • 100 %
FSS:ENS210 Blok expertů • 100 %
FSS:SAN101 Úvod do sociální antropologie • 100 %
FSS:SAN301 Seminář k Úvodu do sociální antropologie • 100 %
3. semestr
FSS:ENS106 Kritická ekonomie a příroda • 50 %
FSS:SAN104 Sociální antropologie rodiny, příbuzenství a sociálních sítí • 50 %
FSS:SAN215 Antropologie a islám • 50 %
FSS:SAN277 Antropologie Izraelsko-palestinského konfliktu • 50 %
FF:OJ332 Keltské jazyky • 25 %
FSS:CJVA104 Akademická angličtina • 25 %
FSS:ENS101 Lokální environmentální rizika • 25 %
FSS:ENS105 Odborné praxe • 25 %
FSS:ENS117 Úvod do metodologie • 25 %
FSS:ENS118 Botanický přehled • 25 %
FSS:ENS123 Obecná ekologie a ekologie krajiny • 25 %
FSS:ENS210 Blok expertů • 25 %
FSS:ENS247 Uvedení do biologie • 25 %
FSS:ENS268 Environmentální organizace v ČR • 25 %
FSS:ENS283 Úvod do Animal Studies • 25 %
FSS:ENS285 Architektura a město • 25 %
FSS:HEN654 Globální občan a systémová změna • 25 %
FSS:SAN102 Kritická interpretace náboženství • 25 %
FSS:SAN106 Politická a ekonomická antropologie • 25 %
FSS:SAN108 Etnografické metody a terénní výzkum • 25 %
FSS:SAN109 Seminář k etnografickým metodám a terénnímu výzkumu • 25 %
FSS:SAN301 Seminář k Úvodu do sociální antropologie • 25 %
PřF:BI8710 Ochrana přírody • 25 %
FSpS:P940 Tělesná výchova - Základy capoeiry • 25 %
FSpS:P948 Tělesná výchova – Jóga Therapy • 25 %
CST:SPCZJ01 Český znakový jazyk I • 25 %
2. ročník
4. semestr
FSS:CJVR102 Ruština pro sociální studia II • 50 %
FSS:ENS105 Odborné praxe • 50 %
FSS:ENS106 Kritická ekonomie a příroda • 50 %
FSS:ENS122 Práce s odborným textem • 50 %
FSS:ENS123 Obecná ekologie a ekologie krajiny • 50 %
FSS:ENS239 Fundraising • 50 %
FSS:ENS283 Úvod do Animal Studies • 50 %