Bezpečnostní a strategická studia (bakalářský prezenční hlavní)

1. ročník
1. semestr
FSS:BSSB1102 Dějiny vojenství • 97 %
FSS:BSSB1101 Úvod do bezpečnostních a strategických studií • 95 %
FSS:BSSB1112 Hrozby a rizika v soudobém světě • 75 %
FSS:POLB1002 Moderní politické dějiny • 74 %
FSS:POLB1100 Úvod do problematiky psaní odborného textu • 17 %
FSS:BSSB1202 BSS v praxi • 14 %
2. semestr
FSS:BSSB1103 Bezpečnostní politika ČR • 88 %
FSS:BSSB1111 Vnitřní bezpečnostní sbory a zpravodajské služby • 74 %
FSS:BSSB1110 Strategie a ekonomika obrany státu • 50 %
FSS:BSSB1106 Krizový management • 45 %
FSS:BSSB1151 Zbrojní politika • 23 %
FSS:ADAPT_B1 Adaptivní test B1 • 17 %
FSS:BSSB1165 Islámský radikalismus • 12 %
FSS:BSSB1193 Ochrana obyvatelstva • 12 %
FSpS:P991 Tělesná výchova – Posilovna • 11 %
2. ročník
3. semestr
FSS:BSSB1104 Metodologie bezpečnostních a strategických studií • 86 %
FSS:BSSB1105 International Security Policy • 78 %
FSS:BSSB1112 Hrozby a rizika v soudobém světě • 32 %
FSS:BSSB1202 BSS v praxi • 30 %
FSS:BSSB1166 Kriminologie • 19 %
FSS:ADAPT_B1 Adaptivní test B1 • 16 %
FSS:BSSB1156 Organizovaný zločin • 14 %
FSS:BSSB1169 Konflikty hodnot a zájmů • 14 %
FSS:POLB1002 Moderní politické dějiny • 14 %
FSS:BSSB1157 Vojenská politika • 11 %
4. semestr
FSS:BSSB1110 Strategie a ekonomika obrany státu • 71 %
FSS:BSSB1106 Krizový management • 35 %
FSS:BSSB1158 Proliferace ZHN • 24 %
FSS:BSSB1165 Islámský radikalismus • 24 %
FSS:BSSB1194 Unintentional and natural threats to security • 24 %
FSS:BSSB1195 Bezpečnostní management v praxi: objektová bezpečnost • 18 %
FSS:BSSB1111 Vnitřní bezpečnostní sbory a zpravodajské služby • 15 %
FSS:BSSB1155 Guerilla • 15 %
FSS:BSSB1151 Zbrojní politika • 12 %
FSS:BSSB1193 Ochrana obyvatelstva • 12 %
3. ročník
5. semestr
FSS:BSSB1202 BSS v praxi • 56 %
FSS:BSSB1150 Terorismus • 33 %
FSS:BSSB1200 Balkan Politics and Security • 33 %
FSS:MVZS1004 Mezinárodní politika • 33 %
FSS:MVZS1005 Mezinárodní vztahy • 33 %
FSS:BSSB1153 Integrovaný záchranný systém v ČR • 22 %
FSS:BSSB1156 Organizovaný zločin • 22 %
FSS:BSSB1157 Vojenská politika • 22 %
FSS:BSSB1166 Kriminologie • 22 %
FSS:BSSB1171 Strategické hry a simulace • 22 %
FSS:CJVA104 Akademická angličtina • 22 %
FSS:POLB1002 Moderní politické dějiny • 22 %
FSS:POLB1154 Zločin a politika • 22 %
FF:CORE023 Čeština pro 21. století • 11 %
FF:CORE087 Je Čína supervelmoc? Politika a společnost v soudobé Číně • 11 %
FF:CORE092 The paradigms of the Russian foreign policy • 11 %
FSS:BSSB1104 Metodologie bezpečnostních a strategických studií • 11 %
FSS:BSSB1105 International Security Policy • 11 %
FSS:BSSB1110 Strategie a ekonomika obrany státu • 11 %
FSS:BSSB1113 Základy veřejného práva • 11 %
FSS:BSSB1152 Kybernetická válka • 11 %
FSS:MVZB2018 Izrael a Palestina • 11 %
FSS:MVZB2027 Zpravodajské služby a mezinárodní politika • 11 %
FSS:MVZB2073 Napoleonské války a zrod nové Evropy • 11 %
FSS:POLB1130 Politika v Rusku • 11 %
FSS:SOCB2148 Úvod do sociologie práva • 11 %
FSpS:P907 Tělesná výchova – MMA • 11 %
FSpS:P927 Tělesná výchova – Kardio trénink • 11 %
FSpS:P9911 Tělesná výchova – Outdoorové aktivity distančně • 11 %
6. semestr
FSS:BSSB1108 Diplomový seminář k bakalářské práci • 67 %
FSS:BSSB1201 Fotbal, násilí a bezpečnostní politika • 22 %
FF:MED03N Dějiny Středomoří ve středověku, novověku a současnosti • 11 %
FF:ROM1BFR02 Francouzština II (pro nefrancouzštináře) • 11 %
PrF:BVV03K Kyberkriminalita a kybernetická bezpečnost • 11 %
FSS:BSSB1106 Krizový management • 11 %
FSS:BSSB1110 Strategie a ekonomika obrany státu • 11 %
FSS:BSSB1155 Guerilla • 11 %
FSS:BSSB1157 Vojenská politika • 11 %
FSS:BSSB1158 Proliferace ZHN • 11 %
FSS:BSSB1184 Bezpečnostní stáž • 11 %
FSS:BSSS1001 Obhajoba bakalářské práce • 11 %
FSS:BSSS1002 Teorie a metody bezpečnostních a strategických studií • 11 %
FSS:BSSS1003 Bezpečnostní politika • 11 %
FSS:CJVA454 English for Political Science • 11 %
FSS:ENSB1210 Blok expertů • 11 %
FSS:EVSB2026 Evropská unie - základní fakta a milníky • 11 %
FSS:GLCB2026 Africas Contemporary Security Challenges • 11 %
FSS:MVZB1018 Fyzická, sociální a politická geografie • 11 %
FSS:MVZB2064 Od osvícenství po revoluční války – na prahu nové doby • 11 %
FSS:MVZB2104 Ukrajina na křižovatkách dějin a zájmů mocností • 11 %
FSS:POLS1002 Politická filozofie a teorie • 11 %
FSS:POLS1003 Komparace politických systémů • 11 %
PřF:CORE032 Planetární průmyslové zdroje • 11 %
PdF:HV51 Pěvecký sbor MU • 11 %
FSpS:P9038 Tělesná výchova – Jóga • 11 %
FSpS:P940 Tělesná výchova – Základy capoeiry • 11 %
FSpS:P999 Tělesná výchova – Zdravotní osvobození • 11 %

Bezpečnostní a strategická studia (bakalářský prezenční vedlejší)

1. ročník
1. semestr
FSS:BSSB1101 Úvod do bezpečnostních a strategických studií • 85 %
FSS:BSSB1102 Dějiny vojenství • 76 %
FSS:POLB1002 Moderní politické dějiny • 68 %
FSS:BSSB1112 Hrozby a rizika v soudobém světě • 26 %
FSS:ADAPT_B1 Adaptivní test B1 • 17 %
FSS:BSSB1111 Vnitřní bezpečnostní sbory a zpravodajské služby • 12 %
2. semestr
FSS:BSSB1111 Vnitřní bezpečnostní sbory a zpravodajské služby • 73 %
FSS:BSSB1103 Bezpečnostní politika ČR • 48 %
FSS:BSSB1110 Strategie a ekonomika obrany státu • 32 %
FSS:BSSB1106 Krizový management • 18 %
FSS:POLB1134 Současná česká politika pro nepolitology • 12 %
2. ročník
3. semestr
FSS:BSSB1104 Metodologie bezpečnostních a strategických studií • 72 %
FSS:BSSB1105 International Security Policy • 51 %
FSS:BSSB1112 Hrozby a rizika v soudobém světě • 23 %
FSS:BSSB1110 Strategie a ekonomika obrany státu • 15 %
FSS:BSSB1202 BSS v praxi • 13 %
4. semestr
FSS:BSSB1106 Krizový management • 79 %
FSS:BSSB1110 Strategie a ekonomika obrany státu • 64 %
FSS:BSSB1103 Bezpečnostní politika ČR • 21 %
FSS:ADAPT_B1 Adaptivní test B1 • 11 %
FSS:BSSB1111 Vnitřní bezpečnostní sbory a zpravodajské služby • 11 %
FSS:BSSB1173 Kapitoly z dějin strategie a strategického myšlení • 11 %
3. ročník
5. semestr
FSS:BSSB1105 International Security Policy • 29 %
FSS:BSSB1112 Hrozby a rizika v soudobém světě • 29 %
FSS:ADAPT_B1 Adaptivní test B1 • 14 %
FSS:BSSB1103 Bezpečnostní politika ČR • 14 %
FSS:BSSB1104 Metodologie bezpečnostních a strategických studií • 14 %
FSS:BSSB1184 Bezpečnostní stáž • 14 %
FSS:CJVR101 Ruština pro sociální studia I • 14 %
PdF:FJ0003 Francouzština pro začátečníky 3 • 14 %
PdF:FJ1012 Intenzívní kurz francouzského jazyka • 14 %
PdF:NJ_A102 Němčina pro začátečníky 2 • 14 %
FSpS:P923 Tělesná výchova – Total body trénink • 14 %
FSpS:P935 Tělesná výchova – Kick box • 14 %
FSpS:P9911 Tělesná výchova – Outdoorové aktivity distančně • 14 %
6. semestr
FSS:ADAPT_B1 Adaptivní test B1 • 20 %
FSS:BSSB1103 Bezpečnostní politika ČR • 20 %
FSS:BSSS1002 Teorie a metody bezpečnostních a strategických studií • 20 %
FSS:BSSS1003 Bezpečnostní politika • 20 %
FSS:CJVA104 Akademická angličtina • 20 %

Environmentální studia (bakalářský prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
FSS:ENSB1114 Úvod do studia environmentalistiky • 90 %
FSS:ENSB1122 Práce s odborným textem • 81 %
FSS:ENSB1106 Kritická ekonomie a příroda • 71 %
FSS:ENSB1304 Blok expertů • 52 %
FSS:ENSB1115 Úvod do filosofie • 48 %
FSS:ENSB1260 Projektový management • 38 %
FSS:ENSB1284 Environmentální kauzy v ČR • 38 %
FSS:ENSB1295 Seminář ke kritické ekonomii • 33 %
FSS:ENSB1201 Životní hodnoty starověkých civilizací a environmentální krize • 29 %
FSS:ENSB1210 Blok expertů • 14 %
2. semestr
FSS:ENSB1118 Botanický přehled • 88 %
FSS:ENSB1116 Zoologický přehled • 81 %
FSS:ENSB1124 Globální environmentální problémy + seminář • 81 %
FSS:ENSB1282 Politika, ideologie a životní prostředí • 63 %
FSS:ENSB1300 Dějiny ochrany přírody a environmentálního hnutí • 56 %
FSS:ENSB1306 Proměny města a krajiny • 50 %
FSS:ENSB1125 Environmentální etika I • 44 %
FSS:ENSB1203 Environmentální výchova • 44 %
FSS:ENSB1239 Fundraising • 31 %
FSS:ENSB1210 Blok expertů • 19 %
FSS:ENSB1285 Architektura a město • 19 %
FSS:ENSB1307 Flourishing within limits to growth • 19 %
FSS:ENSB1310 Blok absolventů • 19 %
FSS:GLCB2015 Environmental history • 19 %
FSS:ADAPT_B1 Adaptivní test B1 • 13 %
FSS:CORE061 Environmentální problémy a kolapsy starověkých civilizací • 13 %
FSS:ENSB1104 Geografické myšlení ve společenských vědách • 13 %
FSS:ENSB1109 Právo a environmentální problémy • 13 %
FSS:ENSB1261 Základy práce v advokačních NNO • 13 %
FSS:ENSB1304 Blok expertů • 13 %
FI:VV015 Politologie • 13 %
CST:CJVCZUK_AP Čeština pro akademické účely • 13 %
2. ročník
3. semestr
FSS:ENSB1123 Obecná ekologie a ekologie krajiny • 92 %
FSS:ENSB1247 Uvedení do biologie • 92 %
FSS:ENSB1308 Klimatická změna a možnosti řešení • 75 %
FSS:ENSB1283 Úvod do Animal Studies • 67 %
FSS:ENSB1299 Základní texty environmentalistiky • 67 %
FSS:ENSB1303 Local Environmental Risks • 58 %
FSS:ENSB1115 Úvod do filosofie • 42 %
FSS:ENSB1287 Ekonomické alternativy v teorii a praxi • 33 %
FSS:ADAPT_B1 Adaptivní test B1 • 25 %
FSS:ENSB1210 Blok expertů • 25 %
FSS:ENSB1281 Environmentální publicistika • 25 %
FSS:ENSB1309 Odolnost v době environmentální krize – seberozvojová skupina • 25 %
FSS:ENSB1310 Blok absolventů • 25 %
FSS:ENSB1122 Práce s odborným textem • 17 %
FSS:ENSB1231 Environmentální teologie • 17 %
FSS:ENSB1271 Environment and Identity • 17 %
FSS:ENSB1284 Environmentální kauzy v ČR • 17 %
FSS:ENSB1295 Seminář ke kritické ekonomii • 17 %
FSS:ENSB1300 Dějiny ochrany přírody a environmentálního hnutí • 17 %
FSS:SOCB2119 Sociologie pro nesociology • 17 %
CST:CJVCUK_API Čeština pro akademické účely - intenzivní • 17 %
4. semestr
FSS:ENSB1117 Úvod do metodologie • 90 %
FSS:ENSB1109 Právo a environmentální problémy • 80 %
FSS:ENSB1104 Geografické myšlení ve společenských vědách • 60 %
FSS:ENSB1125 Environmentální etika I • 60 %
FSS:ENSB1105 Odborné praxe • 50 %
FSS:ENSB1239 Fundraising • 50 %
FSS:ENSB1300 Dějiny ochrany přírody a environmentálního hnutí • 50 %
FSS:ENSB1203 Environmentální výchova • 30 %
FSS:ENSB1304 Blok expertů • 30 %
FSS:ADAPT_B1 Adaptivní test B1 • 20 %
FSS:ENSB1261 Základy práce v advokačních NNO • 20 %
FSS:ENSB1282 Politika, ideologie a životní prostředí • 20 %
FSS:ENSB1306 Proměny města a krajiny • 20 %
PdF:SO537 Přírodní zahrady - jaro, léto • 20 %
3. ročník
5. semestr
FSS:ENSB1115 Úvod do filosofie • 60 %
FSS:ENSB1210 Blok expertů • 60 %
FSS:ENSB1287 Ekonomické alternativy v teorii a praxi • 60 %
FSS:ENSB1295 Seminář ke kritické ekonomii • 60 %
FSS:SOCB2119 Sociologie pro nesociology • 60 %
FSS:CORE103 Akademická etika • 40 %
FSS:ENSB1110 Seminář k bakalářské práci I • 40 %
FSS:ENSB1271 Environment and Identity • 40 %
FSS:ENSB1308 Klimatická změna a možnosti řešení • 40 %
FSS:ENSB1309 Odolnost v době environmentální krize – seberozvojová skupina • 40 %
FSS:ENSB1310 Blok absolventů • 40 %
FSS:ADAPT_B1 Adaptivní test B1 • 20 %
FSS:CJVA104 Akademická angličtina • 20 %
FSS:ENSB1104 Geografické myšlení ve společenských vědách • 20 %
FSS:ENSB1105 Odborné praxe • 20 %
FSS:ENSB1201 Životní hodnoty starověkých civilizací a environmentální krize • 20 %
FSS:ENSB1261 Základy práce v advokačních NNO • 20 %
FSS:ENSB1265 Exkurse: Ochrana přírody vs. památková péče • 20 %
FSS:ENSB1283 Úvod do Animal Studies • 20 %
FSS:ENSB1284 Environmentální kauzy v ČR • 20 %
FSS:ENSB1299 Základní texty environmentalistiky • 20 %
FSS:ENSB1313 Vědy o Zemi • 20 %
FSS:ENSN4439 Environmentální etika II • 20 %
FSS:ENSN4662 Participace veřejnosti v udržitelném plánování města • 20 %
FSS:EVSB2026 Evropská unie - základní fakta a milníky • 20 %
FSS:POLB1134 Současná česká politika pro nepolitology • 20 %
FSS:VPLB1154 Sebeřízení a time management • 20 %
FSS:VPLB1163 Základy rozvoje a řízení lidských zdrojů • 20 %
PřF:CORE003 Udržitelný rozvoj • 20 %
PdF:NJ_A102 Němčina pro začátečníky 2 • 20 %
PdF:TI9006 E-KURZ: Recyklujeme - výrobky z odpadového materiálu • 20 %
FSpS:P9056 Tělesná výchova – Discgolf • 20 %
FSpS:P973 Tělesná výchova – Basketbal • 20 %
6. semestr
FSS:ENSB1261 Základy práce v advokačních NNO • 100 %
FSS:ENSB1111 Seminář k bakalářské práci II • 75 %
FSS:ENSB1110 Seminář k bakalářské práci I • 50 %
FSS:ENSB1210 Blok expertů • 50 %
FSS:ENSB1313 Vědy o Zemi • 50 %
FF:PSBB038 Kariérní start • 25 %
FSS:CJVA104 Akademická angličtina • 25 %
FSS:ENSB1104 Geografické myšlení ve společenských vědách • 25 %
FSS:ENSB1105 Odborné praxe • 25 %
FSS:ENSB1109 Právo a environmentální problémy • 25 %
FSS:ENSB1285 Architektura a město • 25 %
FSS:ENSB1310 Blok absolventů • 25 %
FSS:POLB1133 Politika ve filmu • 25 %
PřF:CORE121 Voda pro moderní lidskou společnost • 25 %
PdF:NJ_A103 Němčina pro začátečníky 3 • 25 %
FSpS:P938 Tělesná výchova – Základy sportovních masáží • 25 %
FSpS:P968 Tělesná výchova – Re-kondiční cvičení • 25 %

Environmentální studia (bakalářský prezenční hlavní)

1. ročník
1. semestr
FSS:ENSB1114 Úvod do studia environmentalistiky • 100 %
FSS:ENSB1106 Kritická ekonomie a příroda • 88 %
FSS:ENSB1122 Práce s odborným textem • 88 %
FSS:ENSB1210 Blok expertů • 25 %
FSS:ENSB1284 Environmentální kauzy v ČR • 25 %
FSS:ENSB1115 Úvod do filosofie • 17 %
FSS:ENSB1231 Environmentální teologie • 13 %
2. semestr
FSS:ENSB1116 Zoologický přehled • 90 %
FSS:ENSB1118 Botanický přehled • 85 %
FSS:ENSB1300 Dějiny ochrany přírody a environmentálního hnutí • 80 %
FSS:ENSB1124 Globální environmentální problémy + seminář • 70 %
FSS:ENSB1125 Environmentální etika I • 40 %
FSS:ENSB1203 Environmentální výchova • 25 %
FSS:ENSB1306 Proměny města a krajiny • 25 %
FSS:ENSB1239 Fundraising • 20 %
FSS:ENSB1307 Flourishing within limits to growth • 15 %
FSS:ENSB1310 Blok absolventů • 15 %
2. ročník
3. semestr
FSS:ENSB1247 Uvedení do biologie • 100 %
FSS:ENSB1299 Základní texty environmentalistiky • 82 %
FSS:ENSB1123 Obecná ekologie a ekologie krajiny • 73 %
FSS:ENSB1115 Úvod do filosofie • 64 %
FSS:ENSB1303 Local Environmental Risks • 55 %
FSS:ENSB1122 Práce s odborným textem • 27 %
FSS:ENSB1287 Ekonomické alternativy v teorii a praxi • 27 %
FSS:ENSB1309 Odolnost v době environmentální krize – seberozvojová skupina • 27 %
FSS:ENSB1106 Kritická ekonomie a příroda • 18 %
FSS:ENSB1260 Projektový management • 18 %
FSS:ENSB1314 Odolnost v době environmentální krize – intenzivní kurz • 18 %
FSS:ENSN4676 Decolonial Feminist Political Ecology for Social-Ecological Transformation • 18 %
4. semestr
FSS:ENSB1117 Úvod do metodologie • 75 %
FSS:ENSB1105 Odborné praxe • 63 %
FSS:ENSB1125 Environmentální etika I • 50 %
FSS:ENSB1118 Botanický přehled • 38 %
FSS:ENSB1239 Fundraising • 25 %
FSS:ENSB1282 Politika, ideologie a životní prostředí • 25 %
FSS:ENSB1306 Proměny města a krajiny • 25 %
FSS:ENSB1307 Flourishing within limits to growth • 25 %
PřF:BI4224 Environmental anthropology • 25 %
FSpS:P923 Tělesná výchova – Total body trénink • 25 %
FF:CORE101 V síti přírody a umělé inteligence: výhledy člověka 21. století očima literatury a umění • 13 %
FF:JSBHR220 Chorvatština pro začátečníky II • 13 %
FSS:CJVA104 Akademická angličtina • 13 %
FSS:CJVN101 Němčina pro sociální studia I • 13 %
FSS:ENSB1109 Právo a environmentální problémy • 13 %
FSS:ENSB1116 Zoologický přehled • 13 %
FSS:ENSB1203 Environmentální výchova • 13 %
FSS:ENSB1261 Základy práce v advokačních NNO • 13 %
FSS:ENSB1289 Food, sustainability and alternative food networks • 13 %
FSS:ENSB1300 Dějiny ochrany přírody a environmentálního hnutí • 13 %
FSS:ENSB1310 Blok absolventů • 13 %
FSS:ENSB1313 Vědy o Zemi • 13 %
FSS:ENSN4437 Hospodaření v krajině • 13 %
FSS:ENSN4440 Estetické vnímání přírody • 13 %
FSS:ENSN4672 Sociologie nerůstu • 13 %
FSS:ZURN4108 Deskriptivní analýza kvantitativních dat • 13 %
PřF:CORE032 Planetární průmyslové zdroje • 13 %
PdF:ONLINE_AG Angličtina Online - Gramatika • 13 %
FSpS:P929 Tělesná výchova – SM systém • 13 %
FSpS:P949 Tělesná výchova – Taiči • 13 %
FSpS:P979 Tělesná výchova – Badminton • 13 %
ESF:BPR_PIPE Politiky, instituce a právo EU • 13 %
3. ročník
5. semestr
FSS:ENSB1308 Klimatická změna a možnosti řešení • 67 %
FF:DSMB18 Pseudohistorie versus věda • 33 %
FF:HV_629 Hudba v kontextu udržitelné společnosti • 33 %
FF:JSBHR310 Chorvatština pro mírně pokročilé I • 33 %
FSS:ENSB1110 Seminář k bakalářské práci I • 33 %
FSS:ENSB1115 Úvod do filosofie • 33 %
FSS:ENSB1123 Obecná ekologie a ekologie krajiny • 33 %
FSS:ENSB1271 Environment and Identity • 33 %
FSS:ENSB1275 Environmental interpretation • 33 %
PřF:BI8710 Ochrana přírody • 33 %
PdF:NJ_D101 Konverzace v němčině 1 • 33 %
ESF:BPF_FIU1 Finanční účetnictví 1 • 33 %
6. semestr
FSS:ENSB1105 Odborné praxe • 100 %
FSS:ENSB1210 Blok expertů • 100 %
FSS:ENSB1109 Právo a environmentální problémy • 50 %
FSS:ENSB1261 Základy práce v advokačních NNO • 50 %
FSS:ENSB1285 Architektura a město • 50 %
FSS:ENSB1310 Blok absolventů • 50 %
FSS:GLCB2015 Environmental history • 50 %
FSS:SANB1012 Současná sociální a kulturní teorie • 50 %
PdF:NJ_D102 Konverzace v němčině 2 • 50 %

Environmentální studia (bakalářský prezenční vedlejší)

1. ročník
1. semestr
FSS:ENSB1106 Kritická ekonomie a příroda • 79 %
FSS:ENSB1114 Úvod do studia environmentalistiky • 79 %
FSS:ENSB1122 Práce s odborným textem • 32 %
FSS:ENSB1210 Blok expertů • 21 %
FSS:ADAPT_B1 Adaptivní test B1 • 11 %
FSS:ENSB1281 Environmentální publicistika • 11 %
2. semestr
FSS:ENSB1124 Globální environmentální problémy + seminář • 90 %
FSS:ENSB1125 Environmentální etika I • 50 %
FSS:ENSB1282 Politika, ideologie a životní prostředí • 20 %
FSS:ENSB1306 Proměny města a krajiny • 20 %
2. ročník
3. semestr
FSS:ENSB1123 Obecná ekologie a ekologie krajiny • 88 %
FSS:ENSB1247 Uvedení do biologie • 88 %
FSS:ENSB1303 Local Environmental Risks • 75 %
FSS:ENSB1106 Kritická ekonomie a příroda • 25 %
FSS:ENSB1114 Úvod do studia environmentalistiky • 13 %
FSS:ENSB1115 Úvod do filosofie • 13 %
FSS:ENSB1122 Práce s odborným textem • 13 %
FSS:ENSB1281 Environmentální publicistika • 13 %
FSS:ENSB1287 Ekonomické alternativy v teorii a praxi • 13 %
FSS:ENSB1299 Základní texty environmentalistiky • 13 %
FSS:ENSB1308 Klimatická změna a možnosti řešení • 13 %
FSS:ENSB1310 Blok absolventů • 13 %
FSS:POLB1112 Prezidenti a monarchové v současné Evropě • 13 %
FSS:SOCB2119 Sociologie pro nesociology • 13 %
PdF:FJ0001 Francouzština pro začátečníky 1 • 13 %
PdF:NJ_A102 Němčina pro začátečníky 2 • 13 %
FSpS:P947 Tělesná výchova – Turistika - pěší • 13 %
FSpS:P949 Tělesná výchova – Taiči • 13 %
ESF:BPE_HOP1 Hospodářská politika 1 • 13 %
CST:CJV_K_FR3 Francouzština pro začátečníky I (komerční kurz) • 13 %
4. semestr
FSS:ENSB1105 Odborné praxe • 83 %
FSS:ENSB1210 Blok expertů • 67 %
FSS:ENSB1125 Environmentální etika I • 50 %
FSS:ENSB1282 Politika, ideologie a životní prostředí • 50 %
FSS:ENSB1109 Právo a environmentální problémy • 33 %
FSS:ENSB1203 Environmentální výchova • 33 %
FSS:ENSB1306 Proměny města a krajiny • 33 %
FSpS:P949 Tělesná výchova – Taiči • 33 %
FF:DU2320 Dějiny fotografie 20. a 21. století • 17 %
FSS:CJVN102 Němčina pro sociální studia II • 17 %
FSS:CORE030 Média a společnost v 21. století • 17 %
FSS:CORE061 Environmentální problémy a kolapsy starověkých civilizací • 17 %
FSS:ENSB1239 Fundraising • 17 %
FSS:ENSB1300 Dějiny ochrany přírody a environmentálního hnutí • 17 %
FSS:ENSB1315 Network analysis: social, ecological, and social-ecological approaches • 17 %
FSS:SANB2045 Antropologie přírody a životního prostředí • 17 %
FSS:ZURB1237 Diskurzívní analýza médií • 17 %
FI:VV042 Historické proměny fotografie • 17 %
ESF:BPE_LABE Labour Economics • 17 %
CST:CJV_K_FR4 Francouzština pro začátečníky II (komerční kurz) • 17 %
3. ročník
5. semestr
FaF:CORE018 Rostliny ve zdraví a nemoci • 25 %
FF:CORE034 Příroda versus kultura? Člověk a umění v antropocénu • 25 %
FF:RLBCB510 Novopohanství • 25 %
FSS:CORE035 Smrt jako téma společenských věd • 25 %
FSS:ENSB1105 Odborné praxe • 25 %
FSS:ENSB1123 Obecná ekologie a ekologie krajiny • 25 %
FSS:ENSB1201 Životní hodnoty starověkých civilizací a environmentální krize • 25 %
FSS:ENSB1247 Uvedení do biologie • 25 %
FSS:ENSB1303 Local Environmental Risks • 25 %
FSS:ENSB1308 Klimatická změna a možnosti řešení • 25 %
FSS:ENSB1314 Odolnost v době environmentální krize – intenzivní kurz • 25 %
FSpS:P949 Tělesná výchova – Taiči • 25 %
6. semestr
FF:CJLB101 Mezery a nedourčenost v literárním díle • 25 %
FF:CJVA2B Anglický jazyk pro akademické účely II • 25 %
FF:CORE052 Kulturní dějiny piva • 25 %
FF:KPI22 Kreativní práce s informacemi • 25 %
FF:PHV416 Filozofie ve sci-fi: vybrané kapitoly • 25 %
FSS:ENSB1239 Fundraising • 25 %
FSS:ENSB1261 Základy práce v advokačních NNO • 25 %
FSS:ENSB1311 Hlubinná ekologie: od myšlení k tělesnosti • 25 %
FSS:FSSB1000 Předmět ze zahraniční v AJ I • 25 %
ESF:CORE045 Ekonomické souvislosti udržitelného rozvoje • 25 %

Evropská studia (bakalářský prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
FSS:EVSB1002 Evropa ve 20. století • 100 %
FSS:EVSB1001 Evropská integrace • 95 %
FSS:MVZB1001 Úvod do mezinárodních vztahů • 82 %
FSS:MVZB2021 Základy práce s informačními zdroji pro bakalářské studenty MVES • 36 %
FSS:IREB2020 The European Union - System in Crisis: EU’s Enlargement Policy • 23 %
FSS:POLB1002 Moderní politické dějiny • 18 %
FSS:CJVTER Terminology of European institutions • 14 %
2. semestr
FSS:EVSB1003 Instituce EU • 100 %
FSS:EVSB2098 How do they see us? The Czech Republic and its European Partners • 64 %
FSS:MVZB2003 NATO v evropské bezpečnostní architektuře • 57 %
FSS:EVSB1005 Základy analýzy v Evropských studiích • 50 %
FSS:MVZB2104 Ukrajina na křižovatkách dějin a zájmů mocností • 50 %
FSS:EVSB2097 EU v praxi: čeští zemědělci a spotřebitelé v EU • 43 %
FSS:POLB1134 Současná česká politika pro nepolitology • 43 %
FSS:POLB1149 Lidská práva a politika • 43 %
FSS:CJVTER Terminology of European institutions • 29 %
FSS:MVZB2064 Od osvícenství po revoluční války – na prahu nové doby • 21 %
FSpS:P947 Tělesná výchova – Turistika - pěší • 21 %
FF:KSCB092 Fašismus a jeho specifika v Evropě a Asii • 14 %
FSS:BSSB1103 Bezpečnostní politika ČR • 14 %
FSS:ENSB1210 Blok expertů • 14 %
FSS:EVSB2055 Evropa jako úkol: CZ PRES očima realizátorů • 14 %
FSS:EVSB2099 Polská zahraniční politika • 14 %
FSS:IREB2025 Populism in EU: Challenges to European Integration Perspective • 14 %
FSS:MVZB2021 Základy práce s informačními zdroji pro bakalářské studenty MVES • 14 %
FSS:POLB1130 Politika v Rusku • 14 %
PdF:NJ_A103 Němčina pro začátečníky 3 • 14 %
ESF:CORE011 Ekonomický styl myšlení • 14 %
2. ročník
3. semestr
FSS:EVSB1004 Úvod do evropského práva • 100 %
FSS:EVSB2093 EU v praxi: česká města a regiony jako aktéři • 70 %
FSS:CJVTER Terminology of European institutions • 40 %
FSS:EVSB1007 Komparace evropských politických systémů • 40 %
FSS:EVSB1008 Politiky v EU • 40 %
FSS:EVSB2095 Spory o region, o národ, o stát • 40 %
FSS:MVZB1001 Úvod do mezinárodních vztahů • 40 %
FSS:MVZB2103 Mezinárodní právo a mezinárodní soudy • 40 %
FSS:EVSB2025 Reflexe událostí v EU • 30 %
FSS:EVSB2088 Vnější vztahy Evropské unie • 30 %
FSS:MVZB2073 Napoleonské války a zrod nové Evropy • 30 %
FSS:BSSB1150 Terorismus • 20 %
FSS:EVSB2070 Evropská migrační a azylová politika • 20 %
FSS:MVZB2041 Mezinárodní ekonomické vztahy • 20 %
4. semestr
FSS:EVSB1006 Lisabonská smlouva a zdroje integrace • 89 %
FSS:EVSB1005 Základy analýzy v Evropských studiích • 67 %
FSS:EVSB2030 Současné dění v EU • 56 %
FSS:MVZB2002 Diplomatický protokol • 56 %
FSS:ADAPT_B1 Adaptivní test B1 • 44 %
FSS:MVZB2049 Současná Latinská Amerika • 44 %
FSS:MVZB2104 Ukrajina na křižovatkách dějin a zájmů mocností • 44 %
FSS:CJVN101 Němčina pro sociální studia I • 33 %
FSS:EVSB2099 Polská zahraniční politika • 33 %
FSS:MVZB2064 Od osvícenství po revoluční války – na prahu nové doby • 33 %
FSS:ENSB1210 Blok expertů • 22 %
FSS:EVSB2017 Introduction to Hungarian foreign policy • 22 %
FSS:EVSB2098 How do they see us? The Czech Republic and its European Partners • 22 %
FSS:EVSB2900 Stáž • 22 %
FSS:MVZB2024 American Political System • 22 %
FSS:POLB1130 Politika v Rusku • 22 %
FSS:POLB1133 Politika ve filmu • 22 %
FSS:POLB1149 Lidská práva a politika • 22 %
FF:DOBRO_ARTS Dobrovolnictví • 11 %
FSS:CJVA103 Akademická angličtina se zaměřením na interkulturní komunikaci • 11 %
FSS:CJVA104 Akademická angličtina • 11 %
FSS:CJVTER Terminology of European institutions • 11 %
FSS:CORE030 Média a společnost v 21. století • 11 %
FSS:EVSB2011 EU Elections and Public Opinion • 11 %
FSS:EVSB2016 Statehood, Identity and Foreign Policy in Western Balkan countries • 11 %
FSS:EVSB2055 Evropa jako úkol: CZ PRES očima realizátorů • 11 %
FSS:EVSB2069 Deutschland und EU • 11 %
FSS:EVSB2096 Britain and the European Union • 11 %
FSS:EVSB2097 EU v praxi: čeští zemědělci a spotřebitelé v EU • 11 %
FSS:EVSB2901 Zimní škola • 11 %
FSS:IREB2015 Politics and Society in Israel • 11 %
FSS:MVZB2021 Základy práce s informačními zdroji pro bakalářské studenty MVES • 11 %
FSS:MVZB2027 Zpravodajské služby a mezinárodní politika • 11 %
FSS:MVZB2038 Introduction to Political Analysis • 11 %
FSS:POLB1123 Teorie her a politické rozhodování • 11 %
FSS:POLB1124 Úvod do volební geografie • 11 %
FSS:POLB1128 Československá politika 1969-1989 • 11 %
FSS:POLB1134 Současná česká politika pro nepolitology • 11 %
PdF:FJ2026 Světové zprávy z frankofonních médií • 11 %
FSpS:P959 Tělesná výchova – Aerobik-mix • 11 %
FSpS:P972 Tělesná výchova – Pilates • 11 %
3. ročník
5. semestr
FSS:CJVN101 Němčina pro sociální studia I • 67 %
FSS:EVSB2025 Reflexe událostí v EU • 67 %
FSS:EVSB2088 Vnější vztahy Evropské unie • 67 %
FSS:EVSB2900 Stáž • 67 %
FSS:MVZB2073 Napoleonské války a zrod nové Evropy • 67 %
FSS:ADAPT_B2 Adaptivní test B2 • 33 %
FSS:BSSB1169 Konflikty hodnot a zájmů • 33 %
FSS:CJVA104 Akademická angličtina • 33 %
FSS:CJVA302 Current political events in English speaking countries • 33 %
FSS:CJVS102 Španělština pro sociální studia II • 33 %
FSS:EVSB1007 Komparace evropských politických systémů • 33 %
FSS:EVSB1008 Politiky v EU • 33 %
FSS:EVSB2034 Úvod do studia lidských práv • 33 %
FSS:EVSB2054 Political Issues and Social Policy in the European Union • 33 %
FSS:EVSB2095 Spory o region, o národ, o stát • 33 %
FSS:IREB2014 Culture, Society and Politics in the German-speaking Countries • 33 %
FSS:MVZB2011 Energetická bezpečnost: východiska a implikace pro fungování mezinárodního systému • 33 %
FSS:MVZB2012 The Evolution of British Politics • 33 %
FSS:MVZB2021 Základy práce s informačními zdroji pro bakalářské studenty MVES • 33 %
FSS:POLB1152 Sport a politika • 33 %
FSS:POLB1154 Zločin a politika • 33 %
6. semestr
FSS:EVSB2030 Současné dění v EU • 100 %
FSS:MVZB2064 Od osvícenství po revoluční války – na prahu nové doby • 100 %
FSS:EVSB1500 Diplomový seminář • 50 %
FSS:EVSB2096 Britain and the European Union • 50 %
FSS:IREB2019 British Foreign Policy 1714-2015 • 50 %
FSS:MVZB2003 NATO v evropské bezpečnostní architektuře • 50 %
FSS:MVZB2049 Současná Latinská Amerika • 50 %
FSS:MVZB2104 Ukrajina na křižovatkách dějin a zájmů mocností • 50 %
FSS:POLB1133 Politika ve filmu • 50 %
FSS:ZURB1401 Dílna I: Současný český jazyk • 50 %

Evropská studia (bakalářský prezenční vedlejší)

1. ročník
1. semestr
FSS:EVSB1001 Evropská integrace • 96 %
FSS:EVSB1002 Evropa ve 20. století • 93 %
FSS:MVZB2021 Základy práce s informačními zdroji pro bakalářské studenty MVES • 19 %
FSS:MVZB2014 Tajemný půvab diplomacie • 15 %
2. semestr
FSS:EVSB1003 Instituce EU • 88 %
FSS:MVZB2003 NATO v evropské bezpečnostní architektuře • 43 %
FSS:EVSB2098 How do they see us? The Czech Republic and its European Partners • 39 %
FSS:MVZB2104 Ukrajina na křižovatkách dějin a zájmů mocností • 29 %
FSS:CJVTER Terminology of European institutions • 27 %
FSS:EVSB2055 Evropa jako úkol: CZ PRES očima realizátorů • 22 %
FSS:EVSB1005 Základy analýzy v Evropských studiích • 20 %
FSS:EVSB2097 EU v praxi: čeští zemědělci a spotřebitelé v EU • 16 %
FSS:MVZB2049 Současná Latinská Amerika • 14 %
FSS:ADAPT_B1 Adaptivní test B1 • 12 %
2. ročník
3. semestr
FSS:EVSB1004 Úvod do evropského práva • 88 %
FSS:MVZB1003 Metodologie výzkumu politiky a mezinárodních vztahů • 44 %
FSS:CJVTER Terminology of European institutions • 34 %
FSS:EVSB1008 Politiky v EU • 19 %
FSS:MVZB2103 Mezinárodní právo a mezinárodní soudy • 19 %
FSS:EVSB2025 Reflexe událostí v EU • 13 %
4. semestr
FSS:EVSB1006 Lisabonská smlouva a zdroje integrace • 79 %
FSS:CJVN101 Němčina pro sociální studia I • 42 %
FSS:EVSB2030 Současné dění v EU • 17 %
FSS:MVZB2002 Diplomatický protokol • 17 %
FSS:MVZB2024 American Political System • 17 %
FSS:MVZB2104 Ukrajina na křižovatkách dějin a zájmů mocností • 17 %
FSS:ADAPT_B1 Adaptivní test B1 • 13 %
FSS:CJVA104 Akademická angličtina • 13 %
FSS:EVSB2017 Introduction to Hungarian foreign policy • 13 %
3. ročník
5. semestr
FSS:EVSB1007 Komparace evropských politických systémů • 83 %
FSS:EVSB1008 Politiky v EU • 67 %
FSS:EVSS1002 Evropská integrace • 25 %
FSS:EVSS1003 Evropská politika • 25 %
FSS:CJVA302 Current political events in English speaking countries • 17 %
FSS:ZURB1232 Český jazyk pro slovenské studenty • 17 %
6. semestr
FSS:EVSB1006 Lisabonská smlouva a zdroje integrace • 22 %
FF:CJVSGR Gramatické jevy v odborné a akademické španělštině • 11 %
PrF:CORE038 The Law and Practice of International Organizations • 11 %
FSS:CJVN101 Němčina pro sociální studia I • 11 %
FSS:EVSB1008 Politiky v EU • 11 %
FSS:EVSB2030 Současné dění v EU • 11 %
FSS:EVSB2093 EU v praxi: česká města a regiony jako aktéři • 11 %
FSS:EVSB2097 EU v praxi: čeští zemědělci a spotřebitelé v EU • 11 %
FSS:EVSB210111 %
FSS:EVSS1002 Evropská integrace • 11 %
FSS:EVSS1003 Evropská politika • 11 %
FSS:GLCB2015 Environmental history • 11 %
FSS:MVZB2049 Současná Latinská Amerika • 11 %

Evropská studia (bakalářský prezenční hlavní)

1. ročník
1. semestr
FSS:EVSB1002 Evropa ve 20. století • 100 %
FSS:EVSB1001 Evropská integrace • 96 %
FSS:MVZB2021 Základy práce s informačními zdroji pro bakalářské studenty MVES • 40 %
FSS:ADAPT_B1 Adaptivní test B1 • 28 %
FSS:MVZB2014 Tajemný půvab diplomacie • 16 %
PdF:FJ0001 Francouzština pro začátečníky 1 • 16 %
FSS:EVSB2025 Reflexe událostí v EU • 12 %
FSS:POLB1115 Volby v praxi • 12 %
2. semestr
FSS:EVSB1003 Instituce EU • 92 %
FSS:EVSB1005 Základy analýzy v Evropských studiích • 50 %
FSS:CJVTER Terminology of European institutions • 46 %
FSS:EVSB2098 How do they see us? The Czech Republic and its European Partners • 42 %
FSS:MVZB2104 Ukrajina na křižovatkách dějin a zájmů mocností • 29 %
FSS:EVSB2097 EU v praxi: čeští zemědělci a spotřebitelé v EU • 25 %
FSS:MVZB2003 NATO v evropské bezpečnostní architektuře • 21 %
FSS:EVSB2055 Evropa jako úkol: CZ PRES očima realizátorů • 17 %
FSS:MVZB2021 Základy práce s informačními zdroji pro bakalářské studenty MVES • 17 %
FSS:POLB1134 Současná česká politika pro nepolitology • 17 %
PdF:NJ_A105 Němčina pro začátečníky 5 • 17 %
FSS:MVZB2049 Současná Latinská Amerika • 13 %
FSS:MVZB2064 Od osvícenství po revoluční války – na prahu nové doby • 13 %
FSpS:P947 Tělesná výchova – Turistika - pěší • 13 %
2. ročník
3. semestr
FSS:EVSB1004 Úvod do evropského práva • 55 %
FSS:CJVTER Terminology of European institutions • 36 %
FSS:EVSB2093 EU v praxi: česká města a regiony jako aktéři • 36 %
FSS:MVZB1003 Metodologie výzkumu politiky a mezinárodních vztahů • 36 %
FSS:EVSB1008 Politiky v EU • 27 %
FSS:MVZB2103 Mezinárodní právo a mezinárodní soudy • 18 %
4. semestr
FSS:EVSB1006 Lisabonská smlouva a zdroje integrace • 67 %
FSS:EVSB1005 Základy analýzy v Evropských studiích • 56 %
FSS:EVSB2055 Evropa jako úkol: CZ PRES očima realizátorů • 33 %
FF:JPNN20 Japonština pro neoborové studenty II • 11 %
FF:JPNN21 Japonské písmo pro neoborové studenty II • 11 %
FSS:ADAPT_B1 Adaptivní test B1 • 11 %
FSS:CJVA104 Akademická angličtina • 11 %
FSS:CJVTER Terminology of European institutions • 11 %
FSS:CORE030 Média a společnost v 21. století • 11 %
FSS:ENSB1285 Architektura a město • 11 %
FSS:EVSB1003 Instituce EU • 11 %
FSS:EVSB2016 Statehood, Identity and Foreign Policy in Western Balkan countries • 11 %
FSS:EVSB2017 Introduction to Hungarian foreign policy • 11 %
FSS:EVSB2030 Současné dění v EU • 11 %
FSS:EVSB2043 Economic, Political and Social Identity in the European Union • 11 %
FSS:EVSB2069 Deutschland und EU • 11 %
FSS:EVSB2098 How do they see us? The Czech Republic and its European Partners • 11 %
FSS:MVZB2002 Diplomatický protokol • 11 %
FSS:MVZB2021 Základy práce s informačními zdroji pro bakalářské studenty MVES • 11 %
FSS:MVZB2024 American Political System • 11 %
FSS:MVZB2042 Česko-německé vztahy • 11 %
FSS:MVZB2069 Foreign Policy of the Baltic States • 11 %
FSS:MVZB2082 History of the State of Israel 1948-1995 • 11 %
FSS:MVZB2104 Ukrajina na křižovatkách dějin a zájmů mocností • 11 %
FSS:POLB1133 Politika ve filmu • 11 %
FSS:POLB1134 Současná česká politika pro nepolitology • 11 %
FSS:POLB1139 Statistické myšlení • 11 %
FSS:ZURB1208 Lokální a komunitní média • 11 %
FSS:ZURB1213 Dějiny českých médií v éře první republiky • 11 %
PdF:FJ0002 Francouzština pro začátečníky 2 • 11 %
PdF:NJ_A101 Němčina pro začátečníky 1 • 11 %
FSpS:P923 Tělesná výchova – Total body trénink • 11 %
FSpS:P9905 Tělesná výchova – Rollpilates • 11 %
FSpS:P9911 Tělesná výchova – Outdoorové aktivity distančně • 11 %
3. ročník
5. semestr
FSS:EVSB1007 Komparace evropských politických systémů • 100 %
FSS:EVSB1008 Politiky v EU • 100 %
FSS:MVZB2073 Napoleonské války a zrod nové Evropy • 67 %
FSS:CJVN101 Němčina pro sociální studia I • 33 %
FSS:EVSB1004 Úvod do evropského práva • 33 %
FSS:EVSB2088 Vnější vztahy Evropské unie • 33 %
FSS:MVZB2103 Mezinárodní právo a mezinárodní soudy • 33 %
FSS:MVZS1004 Mezinárodní politika • 33 %
FSS:MVZS1005 Mezinárodní vztahy • 33 %
PdF:FJ0003 Francouzština pro začátečníky 3 • 33 %
PdF:FJ1012 Intenzívní kurz francouzského jazyka • 33 %
FSpS:P923 Tělesná výchova – Total body trénink • 33 %
FSpS:P9911 Tělesná výchova – Outdoorové aktivity distančně • 33 %
6. semestr
FSS:EVSB1500 Diplomový seminář • 100 %
FSS:ADAPT_B1 Adaptivní test B1 • 50 %
FSS:CJVA102 Akademická angličtina se zaměřením na prezentační dovednosti • 50 %
FSS:CJVA104 Akademická angličtina • 50 %
FSpS:P962 Tělesná výchova – Cyklistika • 50 %
FSpS:P999 Tělesná výchova – Zdravotní osvobození • 50 %

Gender (bakalářský prezenční se specializací)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
FSS:SANB1003 Etnografické metody a terénní výzkum • 100 %
FSS:SOCB1007 Metody výzkumu v sociologii • 100 %
FSS:SOCB1019 Statistická analýza dat II • 100 %
FSS:SOCB3005 Deviace, normalita a gender • 100 %
FSS:SOCB3014 Gender a intimita • 100 %
4. semestr
FF:HV_15A Collegium musicum - smíšený sbor • 100 %
FSS:ADAPT_B1 Adaptivní test B1 • 100 %
FSS:CJVA104 Akademická angličtina • 100 %
FSS:SANB1004 Seminář k etnografickým metodám a terénnímu výzkumu • 100 %
FSS:SOCB2132 Rodina a společnost • 100 %
FSS:SOCB3006 Praxe • 100 %
FSpS:P967 Tělesná výchova – Fitness joga • 100 %
3. ročník
5. semestr
FSS:SOCB1002 Projekt k bakalářské práci • 100 %
FSS:SOCB2002 Sociální hnutí a politický protest • 100 %
FSS:SOCB2159 Dějiny sociologie • 100 %
FSS:SOCB2284 Sociální gerontologie • 100 %
FSS:SOCB2531 Sociology of identity • 100 %
FSS:SOCB2554 Chapters in Cultural Sociology • 100 %
6. semestr
FSS:SOCB1005 Seminář k bakalářské práci • 100 %
FSS:SOCB2133 Sociologie kultury • 100 %
FSS:SOCB2172 Sociologie stratifikace a nerovnosti • 100 %

Global Challenges: Society, Politics, Environment (bakalářský prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
FSS:GLCB1001 Introduction to Global Challenges • 62 %
FSS:GLCB1002 Seminar: Introduction to Global Challenges • 62 %
FSS:GLCB1004 Academic Skills • 60 %
FSS:GLCB1003 Central Europe: Politics and Society • 55 %
FSS:GLCB1006 Main Issues in Sociology • 29 %
FSS:GLCB1007 Key Concepts in Environmental studies • 29 %
FSS:GLCB1005 Fundamentals in Political Science and Security Studies • 26 %
FSS:GLCB1008 Introduction to Methodology of Social Sciences • 26 %
FSS:GLCB2009 Money: Politics, Society and Environment • 24 %
FSS:GLCB1011 Globalization and its challenges • 17 %
FSS:GLCB2003 Culture and Politics of Populism • 17 %
FSS:GLCB2012 It's fake news! • 14 %
FSS:GLCB2015 Environmental history • 12 %
2. semestr
FSS:GLCB1005 Fundamentals in Political Science and Security Studies • 78 %
FSS:GLCB1007 Key Concepts in Environmental studies • 78 %
FSS:GLCB1006 Main Issues in Sociology • 74 %
FSS:GLCB1008 Introduction to Methodology of Social Sciences • 70 %
FSS:GLCB2017 Global Issues in Social Antrhopology • 26 %
FSS:GLCB2024 Roma in Central Europe • 26 %
FSS:GLCB2020 Environmental Threats and Security • 22 %
FSS:GLCB1001 Introduction to Global Challenges • 17 %
FSS:GLCB1002 Seminar: Introduction to Global Challenges • 17 %
FSS:GLCB1003 Central Europe: Politics and Society • 17 %
FSS:GLCB1004 Academic Skills • 17 %
FSS:GLCB2023 Sport and Society • 17 %
FSpS:P902 Physical Education – Yoga • 17 %
FSS:GLCB2015 Environmental history • 13 %
FSS:GLCB2026 Africas Contemporary Security Challenges • 13 %
FSpS:P909 Physical Education – Fitness Gym • 13 %
2. ročník
3. semestr
FSS:GLCB1009 Selected Chapters from Social Anthropology • 83 %
FSS:GLCB1011 Globalization and its challenges • 83 %
FSS:GLCB1012 Quantitative Methodology in Action • 83 %
FSS:GLCB2028 Artificial Intelligence in Political Science and Security Studies • 67 %
FSS:GLCB2012 It's fake news! • 58 %
FSS:GLCB2027 Sociology of forced migration • 50 %
FSS:GLCB2030 Environmental migration • 25 %
FSS:GLCB1010 Qualitative Methodology in Action • 17 %
FSS:GLCB1014 Social Movements: Multidisciplinary Approach • 17 %
FSS:GLCB2031 Visual Culture and Practices • 17 %
FSpS:P973 Tělesná výchova – Basketbal • 17 %
4. semestr
FSS:GLCB1010 Qualitative Methodology in Action • 100 %
FSS:GLCB1013 Migration and Displacement • 100 %
FSS:GLCB1014 Social Movements: Multidisciplinary Approach • 100 %
FSS:GLCB2001 Climate Change: Environment, Politics, and Society • 50 %
FSS:GLCB2031 Visual Culture and Practices • 50 %
FSS:GLCB2026 Africas Contemporary Security Challenges • 40 %
FSS:GLCB2023 Sport and Society • 30 %
FSS:GLCB2015 Environmental history • 20 %
FSS:GLCB2020 Environmental Threats and Security • 20 %
PdF:TI9006A E-COURSE: Recycling – Everything You Can Make Out of Waste • 20 %

International Relations and European Politics (bakalářský prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
FSS:IREB1003 Academic Skills • 89 %
FSS:IREB1002 History of International Relations and World Politics • 74 %
FSS:IREB1001 Introduction to IR and EP • 67 %
FSS:IREB1005 European Integration • 25 %
FSS:IREB2003 Rise of Asia • 25 %
FSS:IREB1004 Contemporary History of Europe • 23 %
FSS:IREB2012 Politics and Society in the Middle East • 22 %
FSS:IREB1006 Global Politics: Current Issues • 19 %
FSS:IREB1007 International Security • 19 %
FSS:IREB2020 The European Union - System in Crisis: EU’s Enlargement Policy • 18 %
FSS:CJVS001 Spanish for Beginners I • 14 %
FSS:MVZB2010 The Western Balkans in Transition: Post-Conflict Transformation of BiH, Croatia and Serbia • 14 %
FSS:CJVF001 French for Beginners I • 12 %
FSS:MVZB2012 The Evolution of British Politics • 12 %
2. semestr
FSS:IREB1004 Contemporary History of Europe • 67 %
FSS:IREB1005 European Integration • 65 %
FSS:IREB1006 Global Politics: Current Issues • 63 %
FSS:IREB1001 Introduction to IR and EP • 28 %
FSS:IREB1002 History of International Relations and World Politics • 26 %
FSS:IREB1007 International Security • 21 %
FSS:IREB2011 Diplomacy in East Asia • 16 %
FSS:IREB2025 Populism in EU: Challenges to European Integration Perspective • 16 %
FSS:CJVS002 Spanish for Beginners II • 15 %
FSS:IREB1012 International Organizations and Diplomacy • 15 %
FSS:IREB2012 Politics and Society in the Middle East • 15 %
FSS:CJVF001 French for Beginners I • 13 %
FSS:IREB1011 Human Rights and Democracy • 12 %
FSS:IREB2003 Rise of Asia • 11 %
2. ročník
3. semestr
FSS:IREB1009 Energy Politics • 52 %
FSS:IREB1007 International Security • 46 %
FSS:IREB1008 Research Methods and Tools • 44 %
FSS:IREB1010 Theory of International Relations and European Integration. • 33 %
FSS:IREB1011 Human Rights and Democracy • 31 %
FSS:IREB1012 International Organizations and Diplomacy • 31 %
FSS:IREB2014 Culture, Society and Politics in the German-speaking Countries • 24 %
FSS:IREB1006 Global Politics: Current Issues • 20 %
FSS:IREB1013 Economic dimension of international relations: an introduction • 19 %
FSS:IREB2011 Diplomacy in East Asia • 17 %
FSS:IREB1005 European Integration • 15 %
FSS:IREB1014 Institutions of the EU • 15 %
FSS:CJVF001 French for Beginners I • 13 %
FSS:EVSB2098 How do they see us? The Czech Republic and its European Partners • 13 %
FSS:IREB1001 Introduction to IR and EP • 13 %
FSS:MVZB2060 Introduction to Internet-based Research • 13 %
FSS:IREB2004 Turkish Politics and Foreign Policy • 11 %
FSS:IREB2012 Politics and Society in the Middle East • 11 %
FSS:IREB2023 Nations in conflict • 11 %
FSS:IREB2029 Transitional Justice and Democratization • 11 %
FSS:MVZB2039 China in the World Economy • 11 %
4. semestr
FSS:IREB1010 Theory of International Relations and European Integration. • 52 %
FSS:IREB1012 International Organizations and Diplomacy • 46 %
FSS:IREB1011 Human Rights and Democracy • 41 %
FSS:IREB1013 Economic dimension of international relations: an introduction • 41 %
FSS:IREB1008 Research Methods and Tools • 39 %
FSS:IREB1009 Energy Politics • 35 %
FSS:IREB1014 Institutions of the EU • 28 %
FSS:EVSB2016 Statehood, Identity and Foreign Policy in Western Balkan countries • 13 %
FSS:EVSB2098 How do they see us? The Czech Republic and its European Partners • 13 %
FSS:IREB2025 Populism in EU: Challenges to European Integration Perspective • 13 %
FSS:MVZB2039 China in the World Economy • 13 %
FSS:MVZB2082 History of the State of Israel 1948-1995 • 13 %
FSS:IREB1006 Global Politics: Current Issues • 11 %
FSS:IREB2002 Peace economics • 11 %
FSS:IREB2024 Electoral Observation Missions in the Contemporary World: A Tool of Democratization? • 11 %
FSS:MVZB2069 Foreign Policy of the Baltic States • 11 %
3. ročník
5. semestr
FSS:IREB1500 Diploma seminar I. • 91 %
FSS:IREB1014 Institutions of the EU • 70 %
FSS:IREB1010 Theory of International Relations and European Integration. • 22 %
FSS:IREB2006 National Security and Grand Strategy: Israeli and American Perspectives • 22 %
FSS:EVSB2098 How do they see us? The Czech Republic and its European Partners • 17 %
FSS:IREB2004 Turkish Politics and Foreign Policy • 17 %
FSpS:P909 Physical Education – Fitness Gym • 17 %
FSS:EVSB2017 Introduction to Hungarian foreign policy • 13 %
FSS:EVSB2096 Britain and the European Union • 13 %
FSS:IREB2011 Diplomacy in East Asia • 13 %
FSS:IREB2022 Development in Africa • 13 %
FSS:MVZB2024 American Political System • 13 %
FSS:MVZB2082 History of the State of Israel 1948-1995 • 13 %
6. semestr
FSS:IREB1501 Diploma seminar II. • 83 %
FSS:IRES1001 Thesis defence • 50 %
FSS:IRES1002 European Politics • 50 %
FSS:MVZB2060 Introduction to Internet-based Research • 50 %
FSS:MVZB2061 Enemy Image and the Political Psychology of Conflicts in IR • 50 %
FSS:IREB1014 Institutions of the EU • 33 %
FSS:IREB2901 Summer/Winter school • 33 %
FSS:IRES1003 International Relations • 33 %
FSpS:P909 Physical Education – Fitness Gym • 33 %
PrF:CORE038 The Law and Practice of International Organizations • 17 %
PrF:MVE009ZK Czech Law in Global Context • 17 %
FSS:CJVS002 Spanish for Beginners II • 17 %
FSS:IREB1007 International Security • 17 %
FSS:IREB1008 Research Methods and Tools • 17 %
FSS:IREB1009 Energy Politics • 17 %
FSS:IREB1010 Theory of International Relations and European Integration. • 17 %
FSS:IREB1011 Human Rights and Democracy • 17 %
FSS:IREB1012 International Organizations and Diplomacy • 17 %
FSS:IREB1013 Economic dimension of international relations: an introduction • 17 %
FSS:IREB1500 Diploma seminar I. • 17 %
FSS:IREB2002 Peace economics • 17 %
FSS:IREB2012 Politics and Society in the Middle East • 17 %
FSS:IREB2030 Political and social transformation of East Central Europe (1989-) • 17 %
FSS:MVZB2044 U.S. Foreign Policy Towards Israel • 17 %
FSS:MVZB2065 Sustainable Development, Climate Change and Innovation – Practitioner’s Perspective • 17 %
FSpS:P911 Physical Education – Futsal • 17 %
FSpS:P937 Tělesná výchova – Nordic walking • 17 %

International Relations and European Politics (bakalářský prezenční na dostudování)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
Žádné údaje k dispozici.
4. semestr
Žádné údaje k dispozici.
3. ročník
5. semestr
Žádné údaje k dispozici.
6. semestr
FSS:IREB1013 Economic dimension of international relations: an introduction • 100 %
FSS:IREB1501 Diploma seminar II. • 100 %
FSS:IRES1001 Thesis defence • 100 %
FSS:IRES1002 European Politics • 100 %
FSS:IRES1003 International Relations • 100 %

Mediální studia a žurnalistika (bakalářský prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
FSS:ZURB1101 Žurnalistika • 96 %
FSS:ZURB1102 Mediální a komunikační studia • 96 %
FSS:ZURB1105 Studia nových médií • 69 %
FSS:ZURB1115 Základy profesionálního projevu • 64 %
FSS:ZURB1113 Metody novinářské práce • 59 %
FSS:ZURB1116 Technologické kompetence novináře • 54 %
FSS:ZURB1267 Kyberkultura • 31 %
FSS:ADAPT_B1 Adaptivní test B1 • 15 %
FSS:ZURB1401 Dílna I: Současný český jazyk • 15 %
FSS:ZURB1618 The Mediated Politics of Everyday Life • 14 %
2. semestr
FSS:ZURB1108 Audiovizuální žurnalistika • 92 %
FSS:ZURB1109 Etika a právo žurnalistiky • 92 %
FSS:ZURB1103 Dějiny médií • 79 %
FSS:ZURB1110 Sociologie médií • 53 %
FSS:ZURB1106 Zpravodajství • 50 %
FSS:ZURB1116 Technologické kompetence novináře • 39 %
FSS:ZURB1113 Metody novinářské práce • 34 %
FSS:ZURB1115 Základy profesionálního projevu • 30 %
FSS:ADAPT_B1 Adaptivní test B1 • 15 %
FSS:ZURB1107 Publicistika • 15 %
FSS:ZURB1401 Dílna I: Současný český jazyk • 13 %
FSS:ZURB1213 Dějiny českých médií v éře první republiky • 12 %
FSS:ZURB1403 Dílna III: Radio R • 11 %
2. ročník
3. semestr
FSS:ZURB1104 Teorie masové komunikace • 82 %
FSS:ZURB1114 Metodologie mediálního výzkumu • 77 %
FSS:ZURB1105 Studia nových médií • 47 %
FSS:ZURB1107 Publicistika • 47 %
FSS:ZURB1120 Seminář k bakalářské práci I. • 39 %
FSS:ZURB1106 Zpravodajství • 37 %
FSS:ZURB1111 Cvičné médium • 28 %
FSS:ZURB1267 Kyberkultura • 27 %
FSS:EVSB2026 Evropská unie - základní fakta a milníky • 19 %
FSS:ADAPT_B1 Adaptivní test B1 • 15 %
FSS:SOCB2119 Sociologie pro nesociology • 14 %
FSS:ZURB1614 Current Issues in research of media and audiences • 14 %
FSS:ZURB1204 Audio žurnalistika • 13 %
FSS:ZURB1224 Odborné a akademické psaní • 13 %
FSS:ZURB1421 Osudové osmičky • 13 %
FSS:ZURB1619 The International Perspectives of Media Studies Experts • 11 %
4. semestr
FSS:ZURB1111 Cvičné médium • 61 %
FSS:ZURB1120 Seminář k bakalářské práci I. • 35 %
FSS:ZURB1110 Sociologie médií • 34 %
FSS:ZURB1107 Publicistika • 30 %
FSS:ZURB1103 Dějiny médií • 27 %
FSS:PMCB1119 The Mediated Politics of Everyday Life • 24 %
FSS:ZURB1246 Předvolební výzkumy a interpretace dat pro novináře • 24 %
FSS:POLB1133 Politika ve filmu • 20 %
FSS:POLB1134 Současná česká politika pro nepolitology • 19 %
FSS:PMCB1106 Media representation of marginalized identities • 16 %
FSS:ZURB1204 Audio žurnalistika • 15 %
FSS:ZURB1121 Seminář k bakalářské práci II. • 14 %
FSS:ZURB1225 Rétorika a veřejný projev • 13 %
FSS:ZURB1411 Audiocafé (dílna) • 13 %
FSS:ZURB1422 Příběhové psaní v žurnalistice • 13 %
FSS:ADAPT_B1 Adaptivní test B1 • 11 %
FSS:ZURB1424 Blok absolventů: žurnalistika pohledem praxe • 11 %
3. ročník
5. semestr
FSS:ZURB1121 Seminář k bakalářské práci II. • 55 %
FSS:ZURB1112 Odborná praxe • 45 %
FSS:ZURB1215 Sociální média v žurnalistice • 45 %
FSS:ZURB1227 Tiskový mluvčí • 36 %
FSS:ZURB1233 Marketing na sociálních sítích • 36 %
FSS:SOCB2119 Sociologie pro nesociology • 27 %
FSS:ZURB1221 Data v žurnalistice • 27 %
FSS:ZURB1105 Studia nových médií • 18 %
FSS:ZURB1211 Specializovaná žurnalistika • 18 %
FSS:ZURB1218 Vybraná témata etiky médií • 18 %
FSS:ZURB1413 Dílna VII: Festivalová žurnalistika • 18 %
FSS:ZURB1421 Osudové osmičky • 18 %
FSS:ZURB1424 Blok absolventů: žurnalistika pohledem praxe • 18 %
6. semestr
FSS:ZURB1122 Seminář k bakalářské práci III. • 36 %
FSS:ZURB1112 Odborná praxe • 29 %
FSS:POLB1129 Pravé či falešné? Informace a argumenty v 21. století • 21 %
FSS:CJVA154 Angličtina pro mediální studia a žurnalistiku (Bc.) • 14 %
FSS:ENSB1210 Blok expertů • 14 %
FSS:PMCB1106 Media representation of marginalized identities • 14 %
FSS:POLB1123 Teorie her a politické rozhodování • 14 %
FSS:POLB1133 Politika ve filmu • 14 %
FSS:POLB1134 Současná česká politika pro nepolitology • 14 %
FSS:ZURB1117 Seminář k bakalářské práci I. • 14 %
FSS:ZURB1121 Seminář k bakalářské práci II. • 14 %
FSS:ZURB1207 Online žurnalistika • 14 %
FSS:ZURB1229 Reportáž • 14 %
FSS:ZURB1230 Audio dokument • 14 %
FSS:ZURB1246 Předvolební výzkumy a interpretace dat pro novináře • 14 %
FSS:ZURB1247 Sociální sítě ve zpravodajství • 14 %
FSS:ZURB1411 Audiocafé (dílna) • 14 %
FSS:ZURB1427 Média v zakladatelském období komunistického režimu • 14 %
FSS:ZURB1632 How to be a successful freelance interviewer for media, podcasts and companies • 14 %

Mediální studia a žurnalistika (bakalářský prezenční hlavní)

1. ročník
1. semestr
FSS:ZURB1101 Žurnalistika • 99 %
FSS:ZURB1102 Mediální a komunikační studia • 97 %
FSS:ZURB1113 Metody novinářské práce • 64 %
FSS:ZURB1115 Základy profesionálního projevu • 63 %
FSS:ZURB1116 Technologické kompetence novináře • 58 %
FSS:ADAPT_B1 Adaptivní test B1 • 18 %
2. semestr
FSS:ZURB1109 Etika a právo žurnalistiky • 95 %
FSS:ZURB1108 Audiovizuální žurnalistika • 91 %
FSS:ZURB1103 Dějiny médií • 63 %
FSS:ZURB1106 Zpravodajství • 53 %
FSS:ZURB1115 Základy profesionálního projevu • 36 %
FSS:ZURB1113 Metody novinářské práce • 33 %
FSS:ZURB1116 Technologické kompetence novináře • 31 %
FSS:PMCB1119 The Mediated Politics of Everyday Life • 15 %
FSS:ADAPT_B1 Adaptivní test B1 • 14 %
FSS:ZURB1107 Publicistika • 12 %
2. ročník
3. semestr
FSS:ZURB1114 Metodologie mediálního výzkumu • 66 %
FSS:ZURB1104 Teorie masové komunikace • 61 %
FSS:ZURB1106 Zpravodajství • 46 %
FSS:ZURB1107 Publicistika • 41 %
FSS:ZURB1120 Seminář k bakalářské práci I. • 29 %
FSS:ZURB1111 Cvičné médium • 23 %
FSS:CJVA104 Akademická angličtina • 14 %
FSS:ZURB1119 Proseminář k bakalářské práci • 14 %
FSS:ADAPT_B1 Adaptivní test B1 • 13 %
FSS:ZURB1202 Studia nových médií • 11 %
4. semestr
FSS:ZURB1111 Cvičné médium • 60 %
FSS:ZURB1103 Dějiny médií • 42 %
FSS:ZURB1120 Seminář k bakalářské práci I. • 42 %
FSS:ZURB1107 Publicistika • 27 %
FSS:PMCB1119 The Mediated Politics of Everyday Life • 22 %
FSS:ZURB1119 Proseminář k bakalářské práci • 13 %
FSS:PMCB1106 Media representation of marginalized identities • 11 %
FSS:ZURB1203 Sociologie médií • 11 %
3. ročník
5. semestr
FSS:ZURB1121 Seminář k bakalářské práci II. • 54 %
FSS:ZURB1112 Odborná praxe • 46 %
FSS:ZURB1104 Teorie masové komunikace • 38 %
FSS:ZURB1114 Metodologie mediálního výzkumu • 38 %
FSS:ZURB1421 Osudové osmičky • 31 %
FSS:ZURB1614 Current Issues in research of media and audiences • 31 %
FSS:ZURB1619 The International Perspectives of Media Studies Experts • 31 %
FSS:ZURB1226 Public relations • 23 %
FSS:ZURB1227 Tiskový mluvčí • 15 %
FSS:ZURB1233 Marketing na sociálních sítích • 15 %
6. semestr
FSS:ZURB1112 Odborná praxe • 29 %
FSS:ZURB1121 Seminář k bakalářské práci II. • 29 %
FSS:ZURB1122 Seminář k bakalářské práci III. • 24 %
FSS:ZURB1267 Kyberkultura • 12 %
FSS:ZURB1633 Popcultural Milestones of the Movie Industry • 12 %
FSpS:P923 Tělesná výchova – Total body trénink • 12 %

Mediální studia a žurnalistika (bakalářský prezenční vedlejší)

1. ročník
1. semestr
FSS:ZURB1101 Žurnalistika • 91 %
FSS:ZURB1102 Mediální a komunikační studia • 81 %
FSS:ZURB1116 Technologické kompetence novináře • 16 %
FSS:ZURB1113 Metody novinářské práce • 14 %
2. semestr
FSS:ZURB1113 Metody novinářské práce • 76 %
FSS:ZURB1115 Základy profesionálního projevu • 76 %
FSS:ZURB1116 Technologické kompetence novináře • 60 %
FSS:ZURB1108 Audiovizuální žurnalistika • 42 %
FSS:ZURB1109 Etika a právo žurnalistiky • 27 %
FSS:ADAPT_B1 Adaptivní test B1 • 13 %
FSS:ZURB1103 Dějiny médií • 13 %
FSS:ZURB1203 Sociologie médií • 13 %
2. ročník
3. semestr
FSS:ZURB1106 Zpravodajství • 58 %
FSS:ZURB1107 Publicistika • 47 %
FSS:ZURB1102 Mediální a komunikační studia • 37 %
FSS:ZURB1104 Teorie masové komunikace • 32 %
FSS:PMCB1119 The Mediated Politics of Everyday Life • 11 %
FSS:SANB1001 Úvod do sociální antropologie • 11 %
FSS:ZURB1204 Audio žurnalistika • 11 %
FSS:ZURB1267 Kyberkultura • 11 %
FSS:ZURB1618 The Mediated Politics of Everyday Life • 11 %
FSS:ZURB1625 Investigative Journalism • 11 %
4. semestr
FSS:ZURB1103 Dějiny médií • 71 %
FSS:ZURB1108 Audiovizuální žurnalistika • 65 %
FSS:ZURB1107 Publicistika • 41 %
FSS:ZURB1109 Etika a právo žurnalistiky • 29 %
FSS:ZURB1203 Sociologie médií • 24 %
FSS:PMCB1119 The Mediated Politics of Everyday Life • 18 %
FSS:PMCB1106 Media representation of marginalized identities • 12 %
FSS:ZURB1115 Základy profesionálního projevu • 12 %
FSS:ZURB1206 Televizní žurnalistika (bootcamp) • 12 %
3. ročník
5. semestr
FSS:ZURB1104 Teorie masové komunikace • 63 %
FSS:ZURS1002 Praktická zkouška ze žurnalistiky • 38 %
FSS:ZURS1005 Teorie masové komunikace (vedlejší) • 38 %
FSS:ADAPT_B1 Adaptivní test B1 • 25 %
PrF:CORE033 Právo a náboženství • 13 %
FSS:ADAPT_B2 Adaptivní test B2 • 13 %
FSS:CJVA101 Akademická angličtina se zaměřením na psaní • 13 %
FSS:CJVA104 Akademická angličtina • 13 %
FSS:CORE014 Příběh svobody a demokracie • 13 %
FSS:SANB1001 Úvod do sociální antropologie • 13 %
FSS:SOCS1001 Obhajoba bakalářské práce • 13 %
FSS:SOCS1002 Metody a techniky sociologického výzkumu • 13 %
FSS:SOCS1003 Obecná sociologická teorie • 13 %
FSS:SOCS1004 Oborová sociologie • 13 %
FSS:ZURB1109 Etika a právo žurnalistiky • 13 %
FSS:ZURB1218 Vybraná témata etiky médií • 13 %
FSS:ZURB1221 Data v žurnalistice • 13 %
FSS:ZURB1227 Tiskový mluvčí • 13 %
FSS:ZURB1233 Marketing na sociálních sítích • 13 %
FSS:ZURB1244 Názorová žurnalistika • 13 %
FSS:ZURB1267 Kyberkultura • 13 %
FSS:ZURB1403 Dílna III: Radio R • 13 %
FSS:ZURB1411 Audiocafé (dílna) • 13 %
FSS:ZURB1421 Osudové osmičky • 13 %
FSS:ZURB1423 Žurnalistika zaměřená na změnu klimatu • 13 %
FSS:ZURB1618 The Mediated Politics of Everyday Life • 13 %
FSS:ZURB1619 The International Perspectives of Media Studies Experts • 13 %
FSS:ZURB1625 Investigative Journalism • 13 %
PdF:FJ0003 Francouzština pro začátečníky 3 • 13 %
PdF:TI9012 Praxe ve volnočasových centrech • 13 %
FSpS:P983 Tělesná výchova – Stolní tenis • 13 %
6. semestr
FSS:ZURB1103 Dějiny médií • 40 %
FSS:ZURB1108 Audiovizuální žurnalistika • 40 %
FSS:ZURS1002 Praktická zkouška ze žurnalistiky • 40 %
FSS:ZURS1005 Teorie masové komunikace (vedlejší) • 40 %
FSS:CJVA101 Akademická angličtina se zaměřením na psaní • 20 %
FSS:ZURB1102 Mediální a komunikační studia • 20 %
FSS:ZURB1107 Publicistika • 20 %
FSS:ZURB1109 Etika a právo žurnalistiky • 20 %
FSS:ZURB1228 Krizová komunikace • 20 %
PdF:ONLINE_A Angličtina Online • 20 %
CST:CORE042 Data – odpověď na základní otázku života, vesmíru a vůbec... • 20 %

Mezinárodní vztahy (bakalářský prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
FSS:MVZB1017 Akademické psaní a dovednosti • 53 %
FSS:MVZB1011 Úvod do mezinárodních vztahů • 52 %
FSS:MVZB1010 Základy evropské integrace • 49 %
FSS:MVZB2027 Zpravodajské služby a mezinárodní politika • 48 %
FSS:POLB1002 Moderní politické dějiny • 48 %
FSS:MVZB1001 Úvod do mezinárodních vztahů • 47 %
FSS:EVSB2026 Evropská unie - základní fakta a milníky • 41 %
FSS:MVZB2041 Mezinárodní ekonomické vztahy • 35 %
FSS:MVZB2015 Dvě světové války v dějinách mezinárodních vztahů • 29 %
FSS:MVZB2014 Tajemný půvab diplomacie • 18 %
FSS:BSSB1150 Terorismus • 13 %
FSS:MVZB2029 Sovětský svaz, východní blok a politické procesy • 13 %
FSS:MVZB1014 Česká zahraniční politika • 12 %
FSS:MVZB2073 Napoleonské války a zrod nové Evropy • 11 %
2. semestr
FSS:MVZB2104 Ukrajina na křižovatkách dějin a zájmů mocností • 60 %
FSS:MVZB2003 NATO v evropské bezpečnostní architektuře • 55 %
FSS:MVZB1012 Dějiny mezinárodních vztahů • 53 %
FSS:MVZB1018 Fyzická, sociální a politická geografie • 53 %
FSS:EVSB2098 How do they see us? The Czech Republic and its European Partners • 51 %
FSS:MVZB1002 Dějiny mezinárodních vztahů • 44 %
FSS:MVZB2089 Československá zahraniční politika 1918 - 1948 • 39 %
FSS:MVZB2027 Zpravodajské služby a mezinárodní politika • 37 %
FSS:MVZB2038 Introduction to Political Analysis • 33 %
FSS:MVZB2049 Současná Latinská Amerika • 31 %
FSS:MVZB2002 Diplomatický protokol • 29 %
FSS:MVZB2064 Od osvícenství po revoluční války – na prahu nové doby • 29 %
FSS:MVZB2024 American Political System • 16 %
FSS:ADAPT_B1 Adaptivní test B1 • 13 %
FSS:IREB2015 Politics and Society in Israel • 13 %
2. ročník
3. semestr
FSS:MVZB1003 Metodologie výzkumu politiky a mezinárodních vztahů • 85 %
FSS:MVZB1004 Česká zahraniční politika • 83 %
FSS:MVZB2103 Mezinárodní právo a mezinárodní soudy • 41 %
FSS:MVZB2029 Sovětský svaz, východní blok a politické procesy • 37 %
FSS:MVZB2056 Analýza zahraniční politiky • 33 %
FSS:IREB2030 Political and social transformation of East Central Europe (1989-) • 26 %
FSS:MVZB2018 Izrael a Palestina • 26 %
FSS:MVZB2015 Dvě světové války v dějinách mezinárodních vztahů • 22 %
FSS:MVZB2041 Mezinárodní ekonomické vztahy • 22 %
FSS:MVZB2073 Napoleonské války a zrod nové Evropy • 22 %
FSS:EVSB2034 Úvod do studia lidských práv • 17 %
FSS:IREB2014 Culture, Society and Politics in the German-speaking Countries • 17 %
FSS:MVZB1006 Bezpečnost v jaderném věku • 17 %
FSS:MVZB2105 Jak najít uplatnění po studiu? • 17 %
FSS:ADAPT_B1 Adaptivní test B1 • 15 %
FSS:EVSB2088 Vnější vztahy Evropské unie • 13 %
FSS:MVZB2039 China in the World Economy • 13 %
FSS:POLB1002 Moderní politické dějiny • 13 %
FSS:CJVA104 Akademická angličtina • 11 %
FSS:MVZB2011 Energetická bezpečnost: východiska a implikace pro fungování mezinárodního systému • 11 %
FSS:MVZB2027 Zpravodajské služby a mezinárodní politika • 11 %
4. semestr
FSS:MVZB1005 Teorie mezinárodních vztahů • 95 %
FSS:MVZB2038 Introduction to Political Analysis • 70 %
FSS:MVZB2002 Diplomatický protokol • 56 %
FSS:MVZB2064 Od osvícenství po revoluční války – na prahu nové doby • 51 %
FSS:EVSB2030 Současné dění v EU • 47 %
FSS:MVZB2104 Ukrajina na křižovatkách dějin a zájmů mocností • 37 %
FSS:MVZB2003 NATO v evropské bezpečnostní architektuře • 33 %
FSS:POLB1134 Současná česká politika pro nepolitology • 21 %
FSS:ADAPT_B1 Adaptivní test B1 • 16 %
FSS:MVZB2056 Analýza zahraniční politiky • 16 %
FSS:MVZB2082 History of the State of Israel 1948-1995 • 16 %
FSS:CJVA104 Akademická angličtina • 14 %
FSS:MVZB2049 Současná Latinská Amerika • 14 %
FSS:MVZB2024 American Political System • 12 %
FSS:MVZB2102 Aktéri, tvorba a korene ruskej zahraničnej a bezpečnostnej politiky • 12 %
3. ročník
5. semestr
FSS:MVZB1006 Bezpečnost v jaderném věku • 89 %
FSS:MVZB2056 Analýza zahraniční politiky • 89 %
FSS:MVZB2073 Napoleonské války a zrod nové Evropy • 89 %
FSS:MVZB2018 Izrael a Palestina • 33 %
FSS:MVZB2061 Enemy Image and the Political Psychology of Conflicts in IR • 33 %
FSS:EVSB2095 Spory o region, o národ, o stát • 22 %
FSS:IREB2002 Peace economics • 22 %
FSS:MVZB2011 Energetická bezpečnost: východiska a implikace pro fungování mezinárodního systému • 22 %
FSS:MVZB2060 Introduction to Internet-based Research • 22 %
FSS:MVZB2077 Contemporary Middle East: Conflicts, Crisis, and Challenges • 22 %
FSS:MVZB2103 Mezinárodní právo a mezinárodní soudy • 22 %
FSS:POLB1002 Moderní politické dějiny • 22 %
FSS:SOCB2119 Sociologie pro nesociology • 22 %
FSS:ADAPT_B1 Adaptivní test B1 • 11 %
FSS:BSSB1153 Integrovaný záchranný systém v ČR • 11 %
FSS:BSSB1200 Balkan Politics and Security • 11 %
FSS:CJVA104 Akademická angličtina • 11 %
FSS:CJVN102 Němčina pro sociální studia II • 11 %
FSS:ENSB1309 Odolnost v době environmentální krize – seberozvojová skupina • 11 %
FSS:EVSB2088 Vnější vztahy Evropské unie • 11 %
FSS:IREB2003 Rise of Asia • 11 %
FSS:IREB2030 Political and social transformation of East Central Europe (1989-) • 11 %
FSS:MVZB2015 Dvě světové války v dějinách mezinárodních vztahů • 11 %
FSS:MVZB2029 Sovětský svaz, východní blok a politické procesy • 11 %
FSS:MVZB2041 Mezinárodní ekonomické vztahy • 11 %
FSS:MVZB2065 Sustainable Development, Climate Change and Innovation – Practitioner’s Perspective • 11 %
FSpS:P974 Tělesná výchova – Florbal • 11 %
FSpS:P9911 Tělesná výchova – Outdoorové aktivity distančně • 11 %
6. semestr
FSS:MVZB1500 Diplomový seminář • 80 %
FSS:MVZB2064 Od osvícenství po revoluční války – na prahu nové doby • 70 %
FSS:CJVA101 Akademická angličtina se zaměřením na psaní • 30 %
FSS:MVZB2104 Ukrajina na křižovatkách dějin a zájmů mocností • 30 %
FSS:ADAPT_B1 Adaptivní test B1 • 20 %
FSS:MVZB2003 NATO v evropské bezpečnostní architektuře • 20 %
FSS:POLB1133 Politika ve filmu • 20 %

Mezinárodní vztahy (bakalářský prezenční hlavní)

1. ročník
1. semestr
FSS:MVZB1011 Úvod do mezinárodních vztahů • 54 %
FSS:MVZB1017 Akademické psaní a dovednosti • 51 %
FSS:MVZB1001 Úvod do mezinárodních vztahů • 43 %
FSS:MVZB1010 Základy evropské integrace • 38 %
FSS:MVZB2027 Zpravodajské služby a mezinárodní politika • 30 %
FSS:MVZB2041 Mezinárodní ekonomické vztahy • 21 %
FSS:MVZB2014 Tajemný půvab diplomacie • 18 %
FSS:EVSB2026 Evropská unie - základní fakta a milníky • 15 %
FSS:ADAPT_B1 Adaptivní test B1 • 12 %
FSS:MVZB2021 Základy práce s informačními zdroji pro bakalářské studenty MVES • 11 %
2. semestr
FSS:MVZB1018 Fyzická, sociální a politická geografie • 57 %
FSS:MVZB1012 Dějiny mezinárodních vztahů • 55 %
FSS:EVSB2098 How do they see us? The Czech Republic and its European Partners • 43 %
FSS:MVZB2003 NATO v evropské bezpečnostní architektuře • 42 %
FSS:MVZB1002 Dějiny mezinárodních vztahů • 41 %
FSS:MVZB2104 Ukrajina na křižovatkách dějin a zájmů mocností • 31 %
FSS:MVZB2027 Zpravodajské služby a mezinárodní politika • 27 %
FSS:MVZB2089 Československá zahraniční politika 1918 - 1948 • 20 %
FSS:MVZB2049 Současná Latinská Amerika • 17 %
FSS:MVZB2064 Od osvícenství po revoluční války – na prahu nové doby • 17 %
FSS:ADAPT_B1 Adaptivní test B1 • 13 %
2. ročník
3. semestr
FSS:MVZB1003 Metodologie výzkumu politiky a mezinárodních vztahů • 95 %
FSS:MVZB1004 Česká zahraniční politika • 89 %
FSS:MVZB2027 Zpravodajské služby a mezinárodní politika • 22 %
FSS:MVZB2041 Mezinárodní ekonomické vztahy • 19 %
FSS:MVZB2029 Sovětský svaz, východní blok a politické procesy • 16 %
FSS:MVZB2103 Mezinárodní právo a mezinárodní soudy • 15 %
FSS:ADAPT_B1 Adaptivní test B1 • 14 %
4. semestr
FSS:MVZB1005 Teorie mezinárodních vztahů • 97 %
FSS:MVZB2104 Ukrajina na křižovatkách dějin a zájmů mocností • 28 %
FSS:MVZB2002 Diplomatický protokol • 23 %
FSS:CJVA104 Akademická angličtina • 17 %
FSS:MVZB2027 Zpravodajské služby a mezinárodní politika • 17 %
FSS:POLB1133 Politika ve filmu • 17 %
FSS:MVZB2003 NATO v evropské bezpečnostní architektuře • 15 %
FSS:MVZB2064 Od osvícenství po revoluční války – na prahu nové doby • 15 %
FSS:EVSB2030 Současné dění v EU • 13 %
FSS:MVZB2024 American Political System • 12 %
3. ročník
5. semestr
FSS:MVZB1006 Bezpečnost v jaderném věku • 89 %
FSS:MVZB2073 Napoleonské války a zrod nové Evropy • 22 %
FSS:EVSS1002 Evropská integrace • 17 %
FSS:EVSS1003 Evropská politika • 17 %
FSS:ADAPT_B1 Adaptivní test B1 • 11 %
FSS:CJVA302 Current political events in English speaking countries • 11 %
FSS:EVSB2034 Úvod do studia lidských práv • 11 %
FSS:MVZB2018 Izrael a Palestina • 11 %
FSS:MVZB2027 Zpravodajské služby a mezinárodní politika • 11 %
FSS:MVZB2103 Mezinárodní právo a mezinárodní soudy • 11 %
FSS:ZURB1232 Český jazyk pro slovenské studenty • 11 %
6. semestr
FSS:MVZB1500 Diplomový seminář • 75 %
FSS:MVZB1005 Teorie mezinárodních vztahů • 25 %

Mezinárodní vztahy (bakalářský prezenční vedlejší)

1. ročník
1. semestr
FSS:MVZB1011 Úvod do mezinárodních vztahů • 45 %
FSS:MVZB1001 Úvod do mezinárodních vztahů • 44 %
FSS:MVZB1017 Akademické psaní a dovednosti • 43 %
FSS:MVZB1010 Základy evropské integrace • 38 %
FSS:EVSB2026 Evropská unie - základní fakta a milníky • 11 %
FSS:MVZB2014 Tajemný půvab diplomacie • 11 %
2. semestr
FSS:MVZB1012 Dějiny mezinárodních vztahů • 50 %
FSS:MVZB1018 Fyzická, sociální a politická geografie • 50 %
FSS:MVZB1002 Dějiny mezinárodních vztahů • 40 %
FSS:MVZB2027 Zpravodajské služby a mezinárodní politika • 26 %
FSS:EVSB2098 How do they see us? The Czech Republic and its European Partners • 17 %
FSS:MVZB2104 Ukrajina na křižovatkách dějin a zájmů mocností • 17 %
FSS:MVZB2003 NATO v evropské bezpečnostní architektuře • 16 %
2. ročník
3. semestr
FSS:MVZB1003 Metodologie výzkumu politiky a mezinárodních vztahů • 76 %
FSS:MVZB1004 Česká zahraniční politika • 73 %
FSS:MVZB2027 Zpravodajské služby a mezinárodní politika • 22 %
FSS:MVZB1006 Bezpečnost v jaderném věku • 20 %
FSS:MVZB1005 Teorie mezinárodních vztahů • 11 %
4. semestr
FSS:MVZB1005 Teorie mezinárodních vztahů • 87 %
FSS:MVZB2027 Zpravodajské služby a mezinárodní politika • 20 %
FSS:MVZB2002 Diplomatický protokol • 16 %
FSS:MVZB2003 NATO v evropské bezpečnostní architektuře • 11 %
FSS:MVZB2104 Ukrajina na křižovatkách dějin a zájmů mocností • 11 %
3. ročník
5. semestr
FSS:MVZB1006 Bezpečnost v jaderném věku • 69 %
FSS:MVZB1004 Česká zahraniční politika • 31 %
FSS:MVZS1004 Mezinárodní politika • 31 %
FSS:MVZS1005 Mezinárodní vztahy • 31 %
FF:CJVA2B Anglický jazyk pro akademické účely II • 13 %
FSS:CJVA154 Angličtina pro mediální studia a žurnalistiku (Bc.) • 13 %
FSS:EVSB2026 Evropská unie - základní fakta a milníky • 13 %
FSS:MVZB1003 Metodologie výzkumu politiky a mezinárodních vztahů • 13 %
FSS:MVZB2041 Mezinárodní ekonomické vztahy • 13 %
6. semestr
FSS:MVZB1005 Teorie mezinárodních vztahů • 33 %
FSS:MVZS1004 Mezinárodní politika • 17 %
FSS:MVZS1005 Mezinárodní vztahy • 17 %

Politics, Media, and Communication (bakalářský prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
FSS:PMCB1006 Political and media systems • 56 %
FSS:PMCB1003 Introduction to media and communication studies • 52 %
FSS:PMCB1004 Media, politics, and society • 50 %
FSS:PMCB1005 Basics in social research methodology • 50 %
FSS:PMCB1001 Introduction to Politics • 48 %
FSS:PMCB1113 Money and Politics • 48 %
FSS:PMCB1002 Academic writing • 44 %
FSS:PMCB1119 The Mediated Politics of Everyday Life • 34 %
FSS:PMCB1010 Media effects • 14 %
FSS:PMCB1108 Populist political communication • 14 %
FSS:PMCB1109 Post-communist politics • 14 %
FSS:PMCB1126 Semiauthoritarian Media Systems in South East Asia and the Middle East • 14 %
FSS:GLCB2002 Communism: Politics, Culture and Society • 12 %
FSS:PMCB1012 Elections and campaigning • 12 %
FSS:PMCB1121 Women, Politics and Media • 12 %
2. semestr
FSS:PMCB1003 Introduction to media and communication studies • 73 %
FSS:PMCB1005 Basics in social research methodology • 68 %
FSS:PMCB1006 Political and media systems • 68 %
FSS:PMCB1113 Money and Politics • 45 %
FSS:PMCB1001 Introduction to Politics • 18 %
FSS:PMCB1002 Academic writing • 18 %
FSS:PMCB1004 Media, politics, and society • 18 %
FSS:PMCB1007 Democracy and media • 18 %
FSS:PMCB1010 Media effects • 18 %
FSS:PMCB1119 The Mediated Politics of Everyday Life • 18 %
FSS:PMCB1120 Social media and politics • 14 %
FSS:ZURB1626 Global Communication • 14 %
2. ročník
3. semestr
FSS:PMCB1007 Democracy and media • 67 %
FSS:PMCB1008 Research on politics and media • 67 %
FSS:PMCB1009 Political communication • 67 %
FSS:PMCB1122 Modern Information Technologies in Social Science • 56 %
FSS:PMCB1123 International News, Soft Power and Diplomacy • 56 %
FSS:PMCB1010 Media effects • 33 %
FSS:PMCB1011 Basics in Statistics • 33 %
FSS:PMCB1012 Elections and campaigning • 33 %
FSS:PMCB1121 Women, Politics and Media • 33 %
FSS:PMCB1127 Visual Satire in the Media: Analysing Political Cartoons and Memes • 33 %
FF:KSCA027 History of China (to the end of 18th c.) • 11 %
FF:KSCX01 Moderní čínština pro nesinology I • 11 %
PrF:MX003K The Twilight of Constitutionalism • 11 %
PrF:SOC020 Czech and Comparative Tax Law • 11 %
FSS:BSSB1200 Balkan Politics and Security • 11 %
FSS:CJVF101 Francouzština pro sociální studia I • 11 %
FSS:CJVS101 Španělština pro sociální studia I • 11 %
FSS:PMCB1101 Data visualisation • 11 %
FSS:PMCB1124 New Media Advertising • 11 %
FSS:PMCB1125 Football and politics • 11 %
FSS:PMCB1126 Semiauthoritarian Media Systems in South East Asia and the Middle East • 11 %
FSS:PUPN4403 Economics • 11 %
FSS:VPLB1155 European Union Public Policy • 11 %
FSS:VPLN4461 Contemporary Social policy in EU • 11 %
FSpS:P909 Physical Education – Fitness Gym • 11 %
FSpS:P910 Physical Education – Table Tennis • 11 %
FSpS:P927 Tělesná výchova – Kardio trénink • 11 %
ESF:MPH_MIDA Management in the Digital Age • 11 %
4. semestr
FSS:PMCB1010 Media effects • 100 %
FSS:PMCB1011 Basics in Statistics • 100 %
FSS:PMCB1012 Elections and campaigning • 100 %
FSS:PMCB1125 Football and politics • 83 %
FSS:PMCB1127 Visual Satire in the Media: Analysing Political Cartoons and Memes • 83 %
FSS:PMCB1126 Semiauthoritarian Media Systems in South East Asia and the Middle East • 50 %
FSS:PMCB1128 History in Comics • 50 %
FSS:CJVS001 Spanish for Beginners I • 33 %
FSpS:P9054 Physical Education – Aerobics • 33 %
FF:KSCX02 Moderní čínština pro neoborové studenty II • 17 %
FSS:CJVF102 Francouzština pro sociální studia II • 17 %
FSS:CJVS102 Španělština pro sociální studia II • 17 %
FSS:PMCB1106 Media representation of marginalized identities • 17 %
FSS:PMCB1119 The Mediated Politics of Everyday Life • 17 %
FSS:ZURB1632 How to be a successful freelance interviewer for media, podcasts and companies • 17 %
PdF:AJ0319 Tvůrčí psaní krátkých poetických a prozaických textů • 17 %

Politologie (bakalářský prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
FSS:POLB1001 Úvod do politologie • 98 %
FSS:POLB1002 Moderní politické dějiny • 95 %
FSS:POLB1109 Volební systémy • 64 %
FSS:POLB1108 Mýty a fakta voleb • 42 %
FSS:POLB1112 Prezidenti a monarchové v současné Evropě • 40 %
FSS:POLB1008 Tradice politického myšlení • 27 %
FSS:POLB1154 Zločin a politika • 24 %
FSS:POLB1100 Úvod do problematiky psaní odborného textu • 22 %
FSS:POLB1157 Politologie v praxi • 20 %
FSS:POLB1114 Československá politika 1945-1969 • 18 %
FF:KSCB090 Válka ve Vietnamu • 15 %
FSS:POLB1106 Politická reklama • 15 %
FSS:POLB1143 Základy argumentace • 15 %
FSS:POLB1105 Rétorika a prezentační dovednosti (v politice) • 13 %
FSS:BSSB1150 Terorismus • 11 %
FSS:POLB1110 Francouzská politika a politické strany • 11 %
2. semestr
FSS:POLB1003 Demokracie, autokracie a ideologie • 93 %
FSS:POLB1005 Současná česká politika • 89 %
FSS:POLB1004 Historie české politiky • 78 %
FSS:POLB1130 Politika v Rusku • 33 %
FSS:POLB1104 Základy politického marketingu • 29 %
FSS:POLB1124 Úvod do volební geografie • 27 %
FSS:POLB1133 Politika ve filmu • 24 %
FSS:POLB1129 Pravé či falešné? Informace a argumenty v 21. století • 22 %
FSS:POLB1149 Lidská práva a politika • 22 %
FSS:POLB1120 Kampaně v České republice • 20 %
FSS:POLB1010 Evropská unie a mezinárodní organizace • 18 %
FSS:POLB1011 Velká témata současné politické filosofie • 16 %
FSS:POLB1101 Světový a český komunismus • 16 %
FSS:POLB1126 Měnící se role parlamentů • 16 %
FSS:POLB1139 Statistické myšlení • 16 %
FSS:PMCB1113 Money and Politics • 11 %
2. ročník
3. semestr
FSS:POLB1007 Politické strany světa • 100 %
FSS:POLB1006 Jak zkoumat politiku • 95 %
FSS:POLB1008 Tradice politického myšlení • 90 %
FSS:POLB1154 Zločin a politika • 52 %
FSS:POLB1152 Sport a politika • 48 %
FSS:POLB1105 Rétorika a prezentační dovednosti (v politice) • 38 %
FSS:EVSB2026 Evropská unie - základní fakta a milníky • 33 %
FSS:POLB1153 Současné výzvy pro politické myšlení • 33 %
FSS:POLB1106 Politická reklama • 29 %
FSS:POLB1108 Mýty a fakta voleb • 29 %
FSS:POLB1157 Politologie v praxi • 29 %
FSS:POLB1112 Prezidenti a monarchové v současné Evropě • 24 %
FSS:PMCB1121 Women, Politics and Media • 19 %
FSS:BSSB1150 Terorismus • 14 %
4. semestr
FSS:POLB1009 Hlavy států, vlády a parlamenty • 100 %
FSS:POLB1010 Evropská unie a mezinárodní organizace • 90 %
FSS:POLB1011 Velká témata současné politické filosofie • 86 %
FSS:POLB1139 Statistické myšlení • 86 %
FSS:POLB1120 Kampaně v České republice • 48 %
FSS:POLB1004 Historie české politiky • 33 %
FSS:PMCB1113 Money and Politics • 29 %
FSS:POLB1123 Teorie her a politické rozhodování • 24 %
FSS:POLB1124 Úvod do volební geografie • 24 %
FSS:POLB1133 Politika ve filmu • 24 %
FSS:ADAPT_B1 Adaptivní test B1 • 14 %
FSS:POLB1003 Demokracie, autokracie a ideologie • 14 %
FSS:POLB1005 Současná česká politika • 14 %
FSS:POLB1104 Základy politického marketingu • 14 %
FSS:POLB1122 Volební inženýrství • 14 %
FSS:POLB1125 Komunální politika • 14 %
FSS:POLB1126 Měnící se role parlamentů • 14 %
FSS:POLB1129 Pravé či falešné? Informace a argumenty v 21. století • 14 %
FSpS:P976 Tělesná výchova – Futsal • 14 %
3. ročník
5. semestr
FSS:CJVA101 Akademická angličtina se zaměřením na psaní • 100 %
FSS:POLB1152 Sport a politika • 100 %
FSS:ADAPT_B1 Adaptivní test B1 • 50 %
FSS:BSSB1152 Kybernetická válka • 50 %
FSS:BSSB1156 Organizovaný zločin • 50 %
FSS:BSSB1157 Vojenská politika • 50 %
FSS:BSSB1166 Kriminologie • 50 %
FSS:MVZB2018 Izrael a Palestina • 50 %
FSS:POLB1006 Jak zkoumat politiku • 50 %
FSS:POLB1012 Diplomový seminář k bakalářské práci • 50 %
FSS:POLB1108 Mýty a fakta voleb • 50 %
FSS:POLB1109 Volební systémy • 50 %
FSS:POLB1113 American Political Institutions • 50 %
FSS:POLB1154 Zločin a politika • 50 %
FSS:POLS1001 Obhajoba bakalářské práce • 50 %
FSS:POLS1002 Politická filozofie a teorie • 50 %
FSS:POLS1003 Komparace politických systémů • 50 %
FSpS:P935 Tělesná výchova – Kick box • 50 %
FSpS:P983 Tělesná výchova – Stolní tenis • 50 %
6. semestr
FSS:BSSB1165 Islámský radikalismus • 50 %
FSS:BSSB1193 Ochrana obyvatelstva • 50 %
FSS:ENSB1210 Blok expertů • 50 %
FSS:FSSB1000 Předmět ze zahraniční v AJ I • 50 %
FSS:FSSB1001 Předmět ze zahraniční v AJ II • 50 %
FSS:MVZB2003 NATO v evropské bezpečnostní architektuře • 50 %
FSS:MVZB2104 Ukrajina na křižovatkách dějin a zájmů mocností • 50 %
FSS:PMCB1113 Money and Politics • 50 %
FSS:POLB1012 Diplomový seminář k bakalářské práci • 50 %
FSS:POLB1104 Základy politického marketingu • 50 %
FSS:POLB1120 Kampaně v České republice • 50 %
FSS:POLB1122 Volební inženýrství • 50 %
FSS:POLB1130 Politika v Rusku • 50 %
FSS:POLB1133 Politika ve filmu • 50 %
FSS:POLB1149 Lidská práva a politika • 50 %

Politologie (bakalářský prezenční hlavní)

1. ročník
1. semestr
FSS:POLB1001 Úvod do politologie • 98 %
FSS:POLB1002 Moderní politické dějiny • 93 %
FSS:POLB1109 Volební systémy • 49 %
FSS:POLB1108 Mýty a fakta voleb • 24 %
FSS:POLB1157 Politologie v praxi • 20 %
FSS:POLB1154 Zločin a politika • 16 %
FSS:POLB1114 Československá politika 1945-1969 • 11 %
2. semestr
FSS:POLB1005 Současná česká politika • 100 %
FSS:POLB1003 Demokracie, autokracie a ideologie • 97 %
FSS:POLB1004 Historie české politiky • 94 %
FSS:POLB1104 Základy politického marketingu • 23 %
FSS:POLB1128 Československá politika 1969-1989 • 13 %
FSS:POLB1129 Pravé či falešné? Informace a argumenty v 21. století • 13 %
2. ročník
3. semestr
FSS:POLB1007 Politické strany světa • 100 %
FSS:POLB1006 Jak zkoumat politiku • 94 %
FSS:POLB1008 Tradice politického myšlení • 94 %
FSS:POLB1113 American Political Institutions • 22 %
FSS:POLB1115 Volby v praxi • 22 %
FSpS:P947 Tělesná výchova – Turistika - pěší • 17 %
FSS:ADAPT_B1 Adaptivní test B1 • 11 %
FSS:POLB1106 Politická reklama • 11 %
FSS:POLB1108 Mýty a fakta voleb • 11 %
FSS:POLB1112 Prezidenti a monarchové v současné Evropě • 11 %
FSS:POLB1152 Sport a politika • 11 %
FSS:POLB1157 Politologie v praxi • 11 %
4. semestr
FSS:POLB1139 Statistické myšlení • 100 %
FSS:POLB1009 Hlavy států, vlády a parlamenty • 94 %
FSS:POLB1011 Velká témata současné politické filosofie • 88 %
FSS:POLB1010 Evropská unie a mezinárodní organizace • 81 %
FSS:PMCB1113 Money and Politics • 19 %
FSS:PMCB1120 Social media and politics • 19 %
FSS:ADAPT_B1 Adaptivní test B1 • 13 %
FSS:BSSB1165 Islámský radikalismus • 13 %
FSS:POLB1004 Historie české politiky • 13 %
FSS:POLB1123 Teorie her a politické rozhodování • 13 %
FSS:POLB1124 Úvod do volební geografie • 13 %
FSS:POLB1126 Měnící se role parlamentů • 13 %
FSS:POLB1130 Politika v Rusku • 13 %
3. ročník
5. semestr
FSS:ADAPT_B1 Adaptivní test B1 • 20 %
FSS:BSSB1171 Strategické hry a simulace • 20 %
FSS:CJVA104 Akademická angličtina • 20 %
FSS:CJVA302 Current political events in English speaking countries • 20 %
FSS:POLB1012 Diplomový seminář k bakalářské práci • 20 %
FSS:POLB1106 Politická reklama • 20 %
FSS:POLB1113 American Political Institutions • 20 %
FSS:POLB1152 Sport a politika • 20 %
FSS:POLB1153 Současné výzvy pro politické myšlení • 20 %
FSS:ZURB1226 Public relations • 20 %
FSS:ZURB1421 Osudové osmičky • 20 %
FSS:ZURS1002 Praktická zkouška ze žurnalistiky • 20 %
FSS:ZURS1005 Teorie masové komunikace (vedlejší) • 20 %
FSpS:P947 Tělesná výchova – Turistika - pěší • 20 %
FSpS:P983 Tělesná výchova – Stolní tenis • 20 %
6. semestr
FSS:POLB1012 Diplomový seminář k bakalářské práci • 67 %
FSS:POLB1010 Evropská unie a mezinárodní organizace • 50 %
FSS:PMCB1113 Money and Politics • 33 %
FF:CJVAGR Gramatické jevy v odborné a akademické angličtině • 17 %
FF:KSCB092 Fašismus a jeho specifika v Evropě a Asii • 17 %
FF:NJ_002 Němčina - mírně pokročilí • 17 %
FSS:ADAPT_B1 Adaptivní test B1 • 17 %
FSS:ENSB1210 Blok expertů • 17 %
FSS:POLB1004 Historie české politiky • 17 %
FSS:POLB1006 Jak zkoumat politiku • 17 %
FSS:POLB1007 Politické strany světa • 17 %
FSS:POLB1009 Hlavy států, vlády a parlamenty • 17 %
FSS:POLB1111 Populism and political parties • 17 %
FSS:POLB1123 Teorie her a politické rozhodování • 17 %
FSS:POLB1139 Statistické myšlení • 17 %
PřF:XS450 Komunikační trénink • 17 %
PdF:ONLINE_A Angličtina Online • 17 %
CST:CORE042 Data – odpověď na základní otázku života, vesmíru a vůbec... • 17 %

Politologie (bakalářský prezenční vedlejší)

1. ročník
1. semestr
FSS:POLB1001 Úvod do politologie • 87 %
FSS:POLB1002 Moderní politické dějiny • 86 %
2. semestr
FSS:POLB1005 Současná česká politika • 79 %
FSS:POLB1003 Demokracie, autokracie a ideologie • 75 %
FSS:POLB1004 Historie české politiky • 72 %
2. ročník
3. semestr
FSS:POLB1006 Jak zkoumat politiku • 82 %
FSS:POLB1007 Politické strany světa • 82 %
FSS:POLB1008 Tradice politického myšlení • 82 %
FSS:POLB1009 Hlavy států, vlády a parlamenty • 14 %
FSS:POLB1010 Evropská unie a mezinárodní organizace • 14 %
FSS:ADAPT_B1 Adaptivní test B1 • 11 %
FSS:POLB1004 Historie české politiky • 11 %
FSS:POLB1011 Velká témata současné politické filosofie • 11 %
4. semestr
FSS:POLB1011 Velká témata současné politické filosofie • 86 %
FSS:POLB1009 Hlavy států, vlády a parlamenty • 81 %
FSS:POLB1010 Evropská unie a mezinárodní organizace • 81 %
FSS:POLB1003 Demokracie, autokracie a ideologie • 14 %
FSS:POLB1004 Historie české politiky • 14 %
3. ročník
5. semestr
FF:ARTS003 K aktuálním otázkám současné kultury, především hudby a divadla • 17 %
FF:CORE087 Je Čína supervelmoc? Politika a společnost v soudobé Číně • 17 %
FSS:POLB1005 Současná česká politika • 17 %
FSS:POLB1011 Velká témata současné politické filosofie • 17 %
FSS:POLB1115 Volby v praxi • 17 %
FSS:POLB1152 Sport a politika • 17 %
FSS:POLS1002 Politická filozofie a teorie • 17 %
FSS:POLS1003 Komparace politických systémů • 17 %
PdF:CORE010 Hudba v postmoderní společnosti • 17 %
6. semestr
FSS:POLS1002 Politická filozofie a teorie • 50 %
FSS:POLS1003 Komparace politických systémů • 50 %
FF:CJVF2B Francouzský jazyk pro akademické účely II • 25 %
FSS:BSSS1001 Obhajoba bakalářské práce • 25 %
FSS:BSSS1002 Teorie a metody bezpečnostních a strategických studií • 25 %
FSS:BSSS1003 Bezpečnostní politika • 25 %
FSS:POLB1011 Velká témata současné politické filosofie • 25 %

Psychologie (bakalářský prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
FSS:PSYB1010 Uvedení do psychologie • 99 %
FSS:PSYB1130 Fyziologie člověka • 99 %
FSS:PSYB1020 Psychologie osobnosti • 98 %
FSS:PSYB1050 Psychologie kognitivních procesů • 98 %
FSS:PSYB1510 Kulturní antropologie • 98 %
FSS:PSYB1121 Základy psychologického výzkumu • 96 %
FSS:SOCB2119 Sociologie pro nesociology • 75 %
FSS:ADAPT_B1 Adaptivní test B1 • 21 %
2. semestr
FSS:PSYB1060 Psychologie emocí a motivace • 99 %
FSS:PSYB2690 Dějiny psychologie • 97 %
FSS:PSYB2750 Filozofické základy psychologického poznání • 97 %
FSS:PSYB1030 Vývojová psychologie I • 95 %
FSS:PSYB1170 Statistická analýza dat • 94 %
FSS:PSYB2620 Základy klinické psychologie a psychologie zdraví • 68 %
FSS:PSYB1940 Úvod do kvalitativního výzkumu • 38 %
FF:PSBB074 Mental Illness - Children and Adolescents • 19 %
FSS:ADAPT_B1 Adaptivní test B1 • 16 %
FSS:PSYB2580 Integrace kognice, emocí a motivace • 14 %
FSS:PSYB2210 Visiting lecturer • 12 %
FSS:PSYB2980 Základy akademického čtení a psaní • 12 %
2. ročník
3. semestr
FSS:PSYB1070 Sociální psychologie I • 96 %
FSS:PSYB2540 Vědecká propedeutika, etika v práci psychologa a kritické myšlení • 96 %
FSS:PSYB1040 Vývojová psychologie II • 92 %
FSS:PSYB2520 Statistická analýza dat II. • 88 %
FSS:PSYB2800 Political psychology and intergroup conflict • 88 %
FSS:PSYB1140 Soc. psychologický výcvik ve skupině I (bloková výuka) • 53 %
FSS:PSYB1600 Psychologie barev • 25 %
FSS:PSYB2870 Konstruktivistické metody v psychologii • 21 %
FSS:CJVA104 Akademická angličtina • 18 %
FSS:PSYB2950 Behavioral Economics: Psychology Meets Economics • 16 %
FSS:PSYB2930 Psycholog v řízení lidských zdrojů • 12 %
FSS:SOCB2119 Sociologie pro nesociology • 12 %
4. semestr
FSS:PSYB1080 Sociální psychologie II • 94 %
FSS:PSYB2590 Základy psychometriky • 91 %
FSS:PSYB2550 Psychologie individuálních rozdílů • 90 %
FSS:PSYB2580 Integrace kognice, emocí a motivace • 74 %
FSS:PSYB1940 Úvod do kvalitativního výzkumu • 59 %
FSS:PSYB2600 Aplikace vývojové psychologie • 52 %
FSS:PSYB2620 Základy klinické psychologie a psychologie zdraví • 36 %
FSS:PSYB2990 Psychologie médií • 23 %
FSS:PSYB2220 Úvod do politické psychologie • 19 %
FSS:PSYB1430 Psychologie adolescentů • 16 %
FSS:CJVA104 Akademická angličtina • 14 %
FSS:PSYB2080 Imaginace a interpretace • 14 %
FSS:PSYB2960 Interpretative phenomenological analysis • 14 %
FSS:PSYB1740 Psychologie a internet • 13 %
FSS:PSYB2640 Psychologie dítěte předškolního věku • 13 %
LF:AVLAP021 Applied Positive Psychology for Health and Well-Being • 12 %
3. ročník
5. semestr
FSS:PSYB1110 Personální psychologie • 88 %
FSS:PSYB2530 Rozhovor a pozorování v psychologii • 88 %
FSS:PSYB1100 Psychologie výchovy a vzdělávání • 50 %
FSS:PSYB1710 Psychologie sexuality • 50 %
FSS:PSYB2890 Transakční analýza prakticky • 38 %
FSS:PSYB1460 Duševní hygiena • 31 %
FSS:PSYB2110 Bakalářský projekt • 31 %
FSS:PSYB2820 Psychologie sexuální a genderové diverzity • 31 %
FSS:PSYB2950 Behavioral Economics: Psychology Meets Economics • 31 %
FSS:PSYB2881 Cultural psychology • 25 %
FSS:PSYB2105 Unsolved mysteries of cognitive psychology • 19 %
FSS:PSYB2870 Konstruktivistické metody v psychologii • 19 %
FSS:PSYB2930 Psycholog v řízení lidských zdrojů • 19 %
FSpS:P972 Tělesná výchova – Pilates • 19 %
FF:KSCB090 Válka ve Vietnamu • 13 %
FSS:PSYB2520 Statistická analýza dat II. • 13 %
PdF:ITIP06 Tradiční řemesla v praktickém vyučování • 13 %
PdF:NJ_A105 Němčina pro začátečníky 5 • 13 %
6. semestr
FSS:PSYB1930 Seminář k bakalářské diplomové práci • 59 %
FSS:PSYB2921 Psychologie závislostí • 35 %
FSS:PSYB2830 Základy krizové intervence a práce s emocemi • 29 %
FSS:PSYB1700 Náhradní rodinná péče • 24 %
FSS:PSYB2590 Základy psychometriky • 24 %
FSS:PSYB2550 Psychologie individuálních rozdílů • 18 %
FSS:PSYB2990 Psychologie médií • 18 %
FF:PSBB074 Mental Illness - Children and Adolescents • 12 %
FSS:PSYB1940 Úvod do kvalitativního výzkumu • 12 %
FSS:PSYB2080 Imaginace a interpretace • 12 %
FI:VV066 English Conversation • 12 %
PdF:TI9001 Techniky a materiály v práci speciálního pedagoga • 12 %
PdF:TI9005 E-KURZ: Zpracování polymerních hmot od A do Z • 12 %
PdF:TI9008 E-KURZ: Novinky ze světa moderních Hi-Tech pomůcek pro osoby se zrakovým postižením • 12 %
PdF:TI9009 Zpracování polymerních hmot od A do Z - prakticky • 12 %
PdF:TI9010 Výroba pomůcek pro speciální pedagogy • 12 %

Psychologie (bakalářský prezenční hlavní)

1. ročník
1. semestr
FSS:PSYB1010 Uvedení do psychologie • 92 %
FSS:PSYB1050 Psychologie kognitivních procesů • 90 %
FSS:PSYB1020 Psychologie osobnosti • 85 %
FSS:PSYB1121 Základy psychologického výzkumu • 81 %
FSS:PSYB1130 Fyziologie člověka • 40 %
FSS:PSYB1510 Kulturní antropologie • 40 %
2. semestr
FSS:PSYB1060 Psychologie emocí a motivace • 100 %
FSS:PSYB2690 Dějiny psychologie • 98 %
FSS:PSYB1030 Vývojová psychologie I • 91 %
FSS:PSYB1170 Statistická analýza dat • 84 %
FSS:PSYB2750 Filozofické základy psychologického poznání • 33 %
FSS:PSYB2580 Integrace kognice, emocí a motivace • 12 %
2. ročník
3. semestr
FSS:PSYB1070 Sociální psychologie I • 100 %
FSS:PSYB1040 Vývojová psychologie II • 72 %
FSS:PSYB2520 Statistická analýza dat II. • 61 %
FSS:PSYB2800 Political psychology and intergroup conflict • 50 %
FSS:PSYB1140 Soc. psychologický výcvik ve skupině I (bloková výuka) • 28 %
FSS:PSYB1121 Základy psychologického výzkumu • 17 %
FF:HV_15A Collegium musicum - smíšený sbor • 11 %
FF:LJ401 Antická mytologie: bohové • 11 %
FF:RLBCA001 Úvod do religionistiky • 11 %
FSS:CJVA104 Akademická angličtina • 11 %
FSS:PSYB1020 Psychologie osobnosti • 11 %
FSS:PSYB1600 Psychologie barev • 11 %
FSS:PSYB2930 Psycholog v řízení lidských zdrojů • 11 %
FSS:PSYB2950 Behavioral Economics: Psychology Meets Economics • 11 %
FSS:SOCB2119 Sociologie pro nesociology • 11 %
4. semestr
FSS:PSYB1080 Sociální psychologie II • 100 %
FSS:PSYB2550 Psychologie individuálních rozdílů • 88 %
FSS:PSYB2590 Základy psychometriky • 88 %
FSS:PSYB2580 Integrace kognice, emocí a motivace • 47 %
FSS:PSYB1170 Statistická analýza dat • 35 %
FSS:ADAPT_B1 Adaptivní test B1 • 29 %
FSS:CJVA104 Akademická angličtina • 24 %
FSS:PSYB1030 Vývojová psychologie I • 24 %
FSS:PSYB2750 Filozofické základy psychologického poznání • 24 %
FSS:PSYB2600 Aplikace vývojové psychologie • 18 %
FSS:PSYB2620 Základy klinické psychologie a psychologie zdraví • 18 %
FSS:PSYB2080 Imaginace a interpretace • 12 %
FSS:PSYB2210 Visiting lecturer • 12 %
FSS:PSYB2803 The Evolution of Human Cognition • 12 %
FSS:PSYB2990 Psychologie médií • 12 %
FSpS:P9911 Tělesná výchova – Outdoorové aktivity distančně • 12 %
3. ročník
5. semestr
FSS:PSYB1110 Personální psychologie • 80 %
FSS:PSYB2820 Psychologie sexuální a genderové diverzity • 60 %
FSS:CJVA104 Akademická angličtina • 40 %
FSS:PSYB2520 Statistická analýza dat II. • 40 %
FF:CORE052 Kulturní dějiny piva • 20 %
FF:CORE079 Logika pro každého • 20 %
FF:KSCB092 Fašismus a jeho specifika v Evropě a Asii • 20 %
FSS:ADAPT_B1 Adaptivní test B1 • 20 %
FSS:PSYB1040 Vývojová psychologie II • 20 %
FSS:PSYB1130 Fyziologie člověka • 20 %
FSS:PSYB1460 Duševní hygiena • 20 %
FSS:PSYB1710 Psychologie sexuality • 20 %
FSS:PSYB2550 Psychologie individuálních rozdílů • 20 %
FSS:PSYB2590 Základy psychometriky • 20 %
FSS:PSYB2750 Filozofické základy psychologického poznání • 20 %
FSS:PSYB2800 Political psychology and intergroup conflict • 20 %
FSS:PSYB2921 Psychologie závislostí • 20 %
FSS:PSYB2930 Psycholog v řízení lidských zdrojů • 20 %
FSS:PSYB2950 Behavioral Economics: Psychology Meets Economics • 20 %
FSS:PSYB2990 Psychologie médií • 20 %
FSS:SOCS1002 Metody a techniky sociologického výzkumu • 20 %
FSS:SOCS1003 Obecná sociologická teorie • 20 %
FSS:SOCS1004 Oborová sociologie • 20 %
PdF:TI9005 E-KURZ: Zpracování polymerních hmot od A do Z • 20 %
PdF:TI9006 E-KURZ: Recyklujeme - výrobky z odpadového materiálu • 20 %
FSpS:P929 Tělesná výchova – SM systém • 20 %
FSpS:P9911 Tělesná výchova – Outdoorové aktivity distančně • 20 %
CST:CORE042 Data – odpověď na základní otázku života, vesmíru a vůbec... • 20 %
6. semestr
FSS:PSYB1930 Seminář k bakalářské diplomové práci • 50 %
FSS:CJVA104 Akademická angličtina • 33 %
FF:HV_15A Collegium musicum - smíšený sbor • 17 %
FF:RLB666 Konec světa • 17 %
FSS:PSYB1110 Personální psychologie • 17 %
PdF:ONLINE_AG Angličtina Online - Gramatika • 17 %
PdF:OVP114N Globální problémy lidstva • 17 %
CST:AUT_TM1 Základy plánování a organizace času pro studenty se specifickými nároky • 17 %

Psychologie (bakalářský prezenční vedlejší)

1. ročník
1. semestr
FSS:PSYB1020 Psychologie osobnosti • 52 %
FSS:PSYB1010 Uvedení do psychologie • 39 %
FSS:PSYB1050 Psychologie kognitivních procesů • 26 %
FSS:PSYB1070 Sociální psychologie I • 22 %
FSS:PSYB2690 Dějiny psychologie • 17 %
FSS:PSYB2800 Political psychology and intergroup conflict • 17 %
ESF:BDX_AKAP Akademické psaní • 13 %
2. semestr
FSS:PSYB1030 Vývojová psychologie I • 81 %
FSS:PSYB1060 Psychologie emocí a motivace • 81 %
FSS:PSYB2690 Dějiny psychologie • 63 %
FSS:PSYB1170 Statistická analýza dat • 19 %
FSS:PSYB2620 Základy klinické psychologie a psychologie zdraví • 13 %
FSS:PSYB2750 Filozofické základy psychologického poznání • 13 %
FSpS:P9911 Tělesná výchova – Outdoorové aktivity distančně • 13 %
2. ročník
3. semestr
FSS:PSYB1040 Vývojová psychologie II • 100 %
FSS:PSYB1050 Psychologie kognitivních procesů • 80 %
FSS:ADAPT_B1 Adaptivní test B1 • 20 %
FSS:CORE035 Smrt jako téma společenských věd • 20 %
FSS:EVSB2026 Evropská unie - základní fakta a milníky • 20 %
FSS:PSYB1020 Psychologie osobnosti • 20 %
FSS:PSYB1070 Sociální psychologie I • 20 %
FSS:PSYB1510 Kulturní antropologie • 20 %
FSpS:P9032 Tělesná výchova – Street Dance • 20 %
4. semestr
FSS:PSYB1080 Sociální psychologie II • 80 %
FSS:PSYB2080 Imaginace a interpretace • 60 %
FSS:PSYB2550 Psychologie individuálních rozdílů • 40 %
FSS:CJVA104 Akademická angličtina • 20 %
FSS:CORE063 Příprava člověka, vědy a společnosti na rok 2060: základy gerontologické gramotnosti • 20 %
FSS:PSYB1280 Psychologie v běžném životě • 20 %
FSS:PSYB1430 Psychologie adolescentů • 20 %
FSS:PSYB1740 Psychologie a internet • 20 %
FSS:PSYB2220 Úvod do politické psychologie • 20 %
FSS:PSYB2590 Základy psychometriky • 20 %
FSS:PSYB2600 Aplikace vývojové psychologie • 20 %
FSS:PSYB2690 Dějiny psychologie • 20 %
FSS:PSYB2990 Psychologie médií • 20 %
FSpS:P927 Tělesná výchova – Kardio trénink • 20 %
ESF:BPE_LABE Labour Economics • 20 %
ESF:BPH_AMA1 Marketing 1 • 20 %
3. ročník
5. semestr
FF:ARTS001 Lidská mysl: Úvod do kognitivních věd • 100 %
FSS:PSYB1100 Psychologie výchovy a vzdělávání • 100 %
FSS:PSYB2800 Political psychology and intergroup conflict • 100 %
FF:CJVF2B Francouzský jazyk pro akademické účely II • 50 %
FSS:PSYB1040 Vývojová psychologie II • 50 %
FSS:PSYB2950 Behavioral Economics: Psychology Meets Economics • 50 %
FI:PA215 Game Design I • 50 %
FSpS:P940 Tělesná výchova – Základy capoeiry • 50 %
6. semestr
FSS:PSYB1740 Psychologie a internet • 100 %
FF:AJL15006 Americká literatura 1910 - 1960 • 50 %
FSS:PSYB2220 Úvod do politické psychologie • 50 %
FSS:PSYB2600 Aplikace vývojové psychologie • 50 %
FSS:PSYS1005 Teoretické základy psychologie • 50 %
FI:PA216 Game Design II • 50 %
FSpS:P949 Tělesná výchova – Taiči • 50 %

Sociální antropologie (bakalářský prezenční hlavní)

1. ročník
1. semestr
FSS:SANB1001 Úvod do sociální antropologie • 100 %
FSS:SANB1002 Seminář k Úvodu do sociální antropologie • 100 %
FSS:SANB1003 Etnografické metody a terénní výzkum • 100 %
FSS:SOCB1010 Akademické dovednosti • 36 %
FF:CJVAEA Angličtina autonomně • 18 %
2. semestr
FSS:SANB1012 Současná sociální a kulturní teorie • 50 %
FSS:SANB1017 Seminář k současné sociální a kulturní teorii • 50 %
FSS:SANB1004 Seminář k etnografickým metodám a terénnímu výzkumu • 40 %
FSS:SANB1005 Současná sociální a kulturní teorie • 40 %
FSS:SANB1011 Seminář k etnografickým metodám a terénnímu výzkumu • 40 %
FSS:SANB1014 Kritická interpretace náboženství • 20 %
FSS:SANB1016 Politická a ekonomická antropologie • 20 %
FSS:SANB1020 Etnicita a nacionalismus v kontextu střední Evropy • 20 %
FSS:SANB2009 Antropologie migrace • 20 %
FSS:SANB2036 Visual Anthropology - Visual Culture • 20 %
FSS:SANB2045 Antropologie přírody a životního prostředí • 20 %
2. ročník
3. semestr
FSS:SANB1006 Sociální antropologie rodiny, příbuzenství a sociálních sítí • 100 %
FSS:SANB1019 Materiální kultura • 67 %
FSS:SANB2044 Nové etnografie • 67 %
FSS:SANB2118 Sociální antropologie pro praxi • 67 %
FSS:ENSB1114 Úvod do studia environmentalistiky • 33 %
FSS:SANB1018 History of Social Anthropology • 33 %
FSS:SANB2003 Antropologie a islám • 33 %
FSS:SANB2039 Jazyk a kultura: spojitosti, významy, symboly • 33 %
FSS:SOCB2118 Sociologie pro praxi • 33 %
4. semestr
FSS:SANB1007 Kritická interpretace náboženství • 100 %
FSS:SANB1008 Politická a ekonomická antropologie • 67 %
FSS:SANB2009 Antropologie migrace • 67 %
FSS:ADAPT_B1 Adaptivní test B1 • 33 %
FSS:CJVA104 Akademická angličtina • 33 %
FSS:GLCB2024 Roma in Central Europe • 33 %
FSS:SANB1009 Political and economic anthropology • 33 %
FSS:SANB2036 Visual Anthropology - Visual Culture • 33 %
FSS:SANB2045 Antropologie přírody a životního prostředí • 33 %
FSS:SANB2048 Strukturální násilí • 33 %
FSpS:P978 Tělesná výchova – Volejbal • 33 %
3. ročník
5. semestr
FSS:SANB1019 Materiální kultura • 100 %
FSS:SANB2001 Projekt k bakalářské práci • 100 %
FSS:SANB2043 Kultura, jazyk a společnost Vietnamu • 100 %
FSS:SOCB2005 Sociologie a film • 100 %
FSS:SOCS1002 Metody a techniky sociologického výzkumu • 100 %
FSS:SOCS1003 Obecná sociologická teorie • 100 %
FSS:SOCS1004 Oborová sociologie • 100 %
6. semestr
FSS:SANB2002 Seminář k bakalářské práci • 100 %
FSS:SANB2045 Antropologie přírody a životního prostředí • 100 %
FSS:SANB2046 Antropologické čtení • 100 %
FSpS:P923 Tělesná výchova – Total body trénink • 100 %

Sociální antropologie (bakalářský prezenční vedlejší)

1. ročník
1. semestr
FSS:SANB1001 Úvod do sociální antropologie • 78 %
FSS:SANB1002 Seminář k Úvodu do sociální antropologie • 78 %
FSS:SANB1003 Etnografické metody a terénní výzkum • 73 %
FSS:SANB1017 Seminář k současné sociální a kulturní teorii • 11 %
2. semestr
FSS:SANB1012 Současná sociální a kulturní teorie • 40 %
FSS:SANB1017 Seminář k současné sociální a kulturní teorii • 40 %
FSS:SANB1005 Současná sociální a kulturní teorie • 36 %
FSS:SANB1011 Seminář k etnografickým metodám a terénnímu výzkumu • 36 %
FSS:SANB1004 Seminář k etnografickým metodám a terénnímu výzkumu • 28 %
FSS:SANB1020 Etnicita a nacionalismus v kontextu střední Evropy • 24 %
FSpS:P9038 Tělesná výchova – Jóga • 12 %
2. ročník
3. semestr
FSS:SANB1006 Sociální antropologie rodiny, příbuzenství a sociálních sítí • 67 %
FSS:SANB1018 History of Social Anthropology • 25 %
FSS:SANB1019 Materiální kultura • 25 %
FSS:ADAPT_B1 Adaptivní test B1 • 17 %
FSS:BSSB1166 Kriminologie • 17 %
FSS:SANB2118 Sociální antropologie pro praxi • 17 %
4. semestr
FSS:SANB1008 Politická a ekonomická antropologie • 71 %
FSS:SANB1007 Kritická interpretace náboženství • 57 %
FSS:SANB2036 Visual Anthropology - Visual Culture • 43 %
FSS:SANB2009 Antropologie migrace • 29 %
FF:CORE099 Civil Society and Human Rights in Eastern Europe • 14 %
FF:CORE101 V síti přírody a umělé inteligence: výhledy člověka 21. století očima literatury a umění • 14 %
FF:VKOR4 Úvod do koreanistiky • 14 %
PrF:CORE038 The Law and Practice of International Organizations • 14 %
FSS:CJVA104 Akademická angličtina • 14 %
FSS:POLB1134 Současná česká politika pro nepolitology • 14 %
FSS:SANB1004 Seminář k etnografickým metodám a terénnímu výzkumu • 14 %
FSS:SANB1009 Political and economic anthropology • 14 %
FSS:SANB1020 Etnicita a nacionalismus v kontextu střední Evropy • 14 %
FSS:SANB2017 Etnicita a nacionalismus v kontextu střední Evropy • 14 %
FSS:SANB2046 Antropologické čtení • 14 %
FSpS:P902 Physical Education – Yoga • 14 %
FSpS:P9034 Tělesná výchova – Salsa • 14 %
FSpS:P914 Tělesná výchova – Netradiční sportovní hry • 14 %
FSpS:P972 Tělesná výchova – Pilates • 14 %
ESF:BPV_ERNO Ekonomika a řízení nestátních neziskových organizací • 14 %
3. ročník
5. semestr
FSS:SANB1019 Materiální kultura • 50 %
FSS:SANB2043 Kultura, jazyk a společnost Vietnamu • 50 %
FSS:SANB2118 Sociální antropologie pro praxi • 50 %
6. semestr
FSS:SANB1008 Politická a ekonomická antropologie • 100 %
FSS:SANB1007 Kritická interpretace náboženství • 50 %

Sociální antropologie (bakalářský prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
FSS:SANB1001 Úvod do sociální antropologie • 94 %
FSS:SANB1002 Seminář k Úvodu do sociální antropologie • 94 %
FSS:SANB1003 Etnografické metody a terénní výzkum • 94 %
FSS:SANB2118 Sociální antropologie pro praxi • 50 %
FSS:SOCB1010 Akademické dovednosti • 50 %
FSS:SANB1006 Sociální antropologie rodiny, příbuzenství a sociálních sítí • 31 %
FSS:CORE035 Smrt jako téma společenských věd • 25 %
FF:LJ401 Antická mytologie: bohové • 19 %
FSS:SANB1005 Současná sociální a kulturní teorie • 19 %
FSS:SANB1007 Kritická interpretace náboženství • 19 %
FF:DSMB18 Pseudohistorie versus věda • 13 %
FSS:SANB1004 Seminář k etnografickým metodám a terénnímu výzkumu • 13 %
FSS:SANB1018 History of Social Anthropology • 13 %
FSS:SANB2024 Věk, životní cyklus a stárnutí: Antropologická perspektiva • 13 %
FSS:SANB2036 Visual Anthropology - Visual Culture • 13 %
FSS:SANB2039 Jazyk a kultura: spojitosti, významy, symboly • 13 %
FSS:SOCB2119 Sociologie pro nesociology • 13 %
CST:CJVCZUK_AP Čeština pro akademické účely • 13 %
2. semestr
FSS:SANB1012 Současná sociální a kulturní teorie • 60 %
FSS:SANB1020 Etnicita a nacionalismus v kontextu střední Evropy • 60 %
FSS:SANB1011 Seminář k etnografickým metodám a terénnímu výzkumu • 53 %
FSS:SANB1017 Seminář k současné sociální a kulturní teorii • 53 %
FSS:SANB2009 Antropologie migrace • 53 %
FSS:SANB1014 Kritická interpretace náboženství • 40 %
FSS:ADAPT_B1 Adaptivní test B1 • 27 %
FSS:SANB2046 Antropologické čtení • 27 %
FSS:ENSB1210 Blok expertů • 20 %
FSS:SANB1005 Současná sociální a kulturní teorie • 20 %
FSS:SANB2045 Antropologie přírody a životního prostředí • 20 %
FSS:POLB1133 Politika ve filmu • 13 %
FSS:SANB1004 Seminář k etnografickým metodám a terénnímu výzkumu • 13 %
FSS:SANB1006 Sociální antropologie rodiny, příbuzenství a sociálních sítí • 13 %
FSS:SANB1007 Kritická interpretace náboženství • 13 %
FSS:SANB1016 Politická a ekonomická antropologie • 13 %
FSS:SANB2017 Etnicita a nacionalismus v kontextu střední Evropy • 13 %
FSS:SANB2118 Sociální antropologie pro praxi • 13 %
FSpS:P9049 Tělesná výchova – Pétanque • 13 %
FSpS:P972 Tělesná výchova – Pilates • 13 %
2. ročník
3. semestr
FSS:SANB2019 Materiální kultura • 67 %
FSS:SANB2043 Kultura, jazyk a společnost Vietnamu • 67 %
FSS:SANB2044 Nové etnografie • 67 %
FSS:SANB2032 History of Social Anthropology • 50 %
FSS:SOCB3001 Úvod do genderových studií • 50 %
FF:RLBCB405 Náboženství a násilí • 33 %
FSS:SANB1006 Sociální antropologie rodiny, příbuzenství a sociálních sítí • 33 %
FSS:SANB1007 Kritická interpretace náboženství • 33 %
FSS:SANB2009 Antropologie migrace • 33 %
FSS:SANB2017 Etnicita a nacionalismus v kontextu střední Evropy • 33 %
FF:CORE005 Průvodce současnou filozofií • 17 %
FSS:ADAPT_B1 Adaptivní test B1 • 17 %
FSS:CJVS102 Španělština pro sociální studia II • 17 %
FSS:CORE035 Smrt jako téma společenských věd • 17 %
FSS:ENSB1114 Úvod do studia environmentalistiky • 17 %
FSS:GLCB2017 Global Issues in Social Antrhopology • 17 %
FSS:GLCB2024 Roma in Central Europe • 17 %
FSS:PMCB1119 The Mediated Politics of Everyday Life • 17 %
FSS:SANB1009 Political and economic anthropology • 17 %
FSS:SANB2045 Antropologie přírody a životního prostředí • 17 %
FSS:SANB2048 Strukturální násilí • 17 %
FSS:SOCB2119 Sociologie pro nesociology • 17 %
FSS:SOCB2160 Román jako sociální teorie • 17 %
FSpS:P947 Tělesná výchova – Turistika - pěší • 17 %
FSpS:P9911 Tělesná výchova – Outdoorové aktivity distančně • 17 %
4. semestr
FSS:SANB1008 Politická a ekonomická antropologie • 100 %
FSS:SANB2009 Antropologie migrace • 100 %
FSS:CJVA104 Akademická angličtina • 75 %
FSS:SANB2017 Etnicita a nacionalismus v kontextu střední Evropy • 75 %
FSS:SANB2045 Antropologie přírody a životního prostředí • 75 %
FSS:SANB2048 Strukturální násilí • 75 %
FSS:SANB1007 Kritická interpretace náboženství • 50 %
FSS:SANB2004 Exhibiting Anthropology • 50 %
FSpS:P9911 Tělesná výchova – Outdoorové aktivity distančně • 50 %
FSS:ADAPT_B1 Adaptivní test B1 • 25 %
FSS:POLB1130 Politika v Rusku • 25 %
FSS:SANB2046 Antropologické čtení • 25 %
FSS:SANB2118 Sociální antropologie pro praxi • 25 %
FSpS:P925 Tělesná výchova – Sporty v přírodě • 25 %
3. ročník
5. semestr
FSS:ADAPT_B1 Adaptivní test B1 • 100 %
FSS:GLCB2031 Visual Culture and Practices • 100 %
FSS:SANB1008 Politická a ekonomická antropologie • 100 %
FSS:SANB2001 Projekt k bakalářské práci • 100 %
FSS:SANB2002 Seminář k bakalářské práci • 100 %
FSS:SANB2004 Exhibiting Anthropology • 100 %
FSS:SANB2019 Materiální kultura • 100 %
FSS:SANB2032 History of Social Anthropology • 100 %
FSS:SANB2044 Nové etnografie • 100 %
FSS:SANB2048 Strukturální násilí • 100 %
FSS:SOCB1010 Akademické dovednosti • 100 %
FSS:SOCB2531 Sociology of identity • 100 %
FSpS:P9911 Tělesná výchova – Outdoorové aktivity distančně • 100 %

Sociální práce (bakalářský prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
FSS:SPRB1128 Základy psychologie pro SPR • 97 %
FSS:VPLB1132 Statistika • 97 %
FSS:SPRB1101 Úvod do sociální práce • 94 %
FSS:SPRB1104 Základy práva • 94 %
FSS:SPRB1204 Politika sociálních služeb • 94 %
FSS:SPRB1123 Pomoc lidem s duševním onemocněním z hlediska jejich osobní zkušenosti • 84 %
FSS:VPLB1154 Sebeřízení a time management • 61 %
FSS:SPRB1155 Základy práce s informačními zdroji pro SPSP • 55 %
FF:LJ401 Antická mytologie: bohové • 19 %
2. semestr
FSS:SPRB1103 Teorie a metody sociální práce • 94 %
FSS:SPRB1129 Aplikace psychologie pro SPR • 91 %
FSS:SPRB1105 Sociální právo • 88 %
FSS:SPRB1219 Sociologie • 88 %
FSS:VPLB1118 Kvantitativní výzkum • 88 %
FSS:SPRB1156 Praxe a supervize v sociální práci • 85 %
FSS:VPLB1102 Sociální politika • 85 %
FSS:SPRB1146 Sociální práce s lidmi s psychózou • 67 %
FSS:SPRB1208 Sociální zabezpečení • 45 %
FSS:SPRB1220 Thanatologie • 30 %
FSS:ADAPT_B1 Adaptivní test B1 • 18 %
2. ročník
3. semestr
FSS:SPRB1119 Kvalitativní výzkum • 100 %
FSS:SPRB1113 Odborná praxe a supervize I • 93 %
FSS:SPRB1111 Filosofie a etika v sociální práci • 85 %
FSS:SPRB1207 Sociální problematika menšin • 85 %
FSS:SPRB1122 Sociální práce s rodinami • 81 %
FSS:SPRB1134 Sociální práce s oběťmi domácího násilí • 81 %
FSS:VPLB1157 Demografie • 78 %
FSS:SPRB1140 Posouzení životní situace klienta • 44 %
FSS:SPRB1159 Arteterapie a SPR se zdravotně postiženými klienty • 41 %
FSS:SPRB1126 Policy Engagement of Social Workers • 30 %
FSS:ADAPT_B1 Adaptivní test B1 • 22 %
FSS:SPRB1125 Aktuální témata z praxe: blok absolventů • 19 %
FSS:SPRB1141 Práce s případem v praxi sociální práce • 19 %
FSS:SPRB1144 Proces práce s klientem v praxi • 15 %
FSS:VPLB1155 European Union Public Policy • 15 %
FSS:CORE062 Nová psychologie v 21. století • 11 %
PdF:ONLINE_AG Angličtina Online - Gramatika • 11 %
FSpS:P9911 Tělesná výchova – Outdoorové aktivity distančně • 11 %
4. semestr
FSS:SPRB1115 Odborná praxe a supervize II, individuální • 96 %
FSS:SPRB1280 Metodologie závěrečné práce • 92 %
FSS:SPRB1142 Přístupy k práci s menšinami • 85 %
FSS:SPRB1209 Sociální deviace pro SPR • 81 %
FSS:SPRB1217 Zdraví a nemoc • 73 %
FSS:SPRB1228 Drug Interventions • 73 %
FSS:SPRB1220 Thanatologie • 58 %
FSS:SPRB1127 Práce s rodinou - systemická a dialogická perspektiva • 42 %
FSS:SPRB1211 Drogy a společnost • 42 %
FSS:VPLB1124 Politika a služby zaměstnanosti • 42 %
FSS:VPLB1152 Právo zaměstnanosti, pracovní právo a právo kolektivního vyjednávání • 35 %
FSS:SPRB1208 Sociální zabezpečení • 27 %
FSS:VPLB1102 Sociální politika • 19 %
FSS:VPLB1155 European Union Public Policy • 19 %
FSS:ADAPT_B1 Adaptivní test B1 • 15 %
FSS:CJVA104 Akademická angličtina • 15 %
FSS:CORE105 Sociální zdraví nad zlato • 15 %
FSpS:P9031 Tělesná výchova – Jogalates • 12 %
3. ročník
5. semestr
FSS:SPRB1116 Odborná praxe a supervize III, skupinová • 100 %
FSS:SPRB1218 Nestátní neziskový sektor • 100 %
FSS:SPRB1207 Sociální problematika menšin • 60 %
FSS:SPRB1281 Konceptualizace závěrečné práce (BAK-PR) • 60 %
FSS:CJVS102 Španělština pro sociální studia II • 40 %
FSS:SPRB1130 Human Behavior and the Violence • 40 %
FSS:SPRB1144 Proces práce s klientem v praxi • 40 %
FSS:SPRB1159 Arteterapie a SPR se zdravotně postiženými klienty • 40 %
FSpS:P9911 Tělesná výchova – Outdoorové aktivity distančně • 40 %
FF:TIM_B_019 Vizuální kompozice v čase I • 20 %
FSS:ADAPT_B1 Adaptivní test B1 • 20 %
FSS:CJVA101 Akademická angličtina se zaměřením na psaní • 20 %
FSS:CORE035 Smrt jako téma společenských věd • 20 %
FSS:CORE064 Tvůrčí psaní • 20 %
FSS:SPRB1123 Pomoc lidem s duševním onemocněním z hlediska jejich osobní zkušenosti • 20 %
FSS:SPRB1125 Aktuální témata z praxe: blok absolventů • 20 %
FSS:SPRB1140 Posouzení životní situace klienta • 20 %
FSS:SPRB1141 Práce s případem v praxi sociální práce • 20 %
FSS:VPLB1149 Základy teorie organizace a řízení • 20 %
FSS:VPLB1155 European Union Public Policy • 20 %
FSS:VPLB1157 Demografie • 20 %
FI:PV110 Základy filmové řeči • 20 %
FI:VV045 Fotografie - portrétní fotografie • 20 %
PdF:ONLINE_A Angličtina Online • 20 %
PdF:SOK232 Metody a techniky terapií • 20 %
PdF:SO540 Učíme (se) v kruhu • 20 %
FSpS:P902 Physical Education – Yoga • 20 %
FSpS:P9034 Tělesná výchova – Salsa • 20 %
FSpS:P995 Tělesná výchova – Spinning • 20 %
6. semestr
FSS:SPRB1279 Diplomový seminář • 57 %
FSS:SPRB1127 Práce s rodinou - systemická a dialogická perspektiva • 43 %
FSS:SPRB1217 Zdraví a nemoc • 43 %
FSS:SPRB1281 Konceptualizace závěrečné práce (BAK-PR) • 43 %
FSS:SPRB1209 Sociální deviace pro SPR • 29 %
FSS:VPLB1152 Právo zaměstnanosti, pracovní právo a právo kolektivního vyjednávání • 29 %
FSS:CJVA101 Akademická angličtina se zaměřením na psaní • 14 %
FSS:CORE035 Smrt jako téma společenských věd • 14 %
FSS:SPRB1125 Aktuální témata z praxe: blok absolventů • 14 %
FSS:SPRB1133 Challenges of Social Work: An International Perspective • 14 %
FSS:SPRB1142 Přístupy k práci s menšinami • 14 %
FSS:SPRB1146 Sociální práce s lidmi s psychózou • 14 %
FSS:SPRB1159 Arteterapie a SPR se zdravotně postiženými klienty • 14 %
FSS:SPRB1219 Sociologie • 14 %
FSS:SPRB1220 Thanatologie • 14 %
FSS:VPLB1124 Politika a služby zaměstnanosti • 14 %
PdF:SZ7MP_NARO Nadání a jeho rozvoj • 14 %
PdF:SZ9BP_IMOR Gestalt theatre - Kurz osobnostního rozvoje • 14 %
FSpS:P947 Tělesná výchova – Turistika - pěší • 14 %

Sociální práce (bakalářský prezenční hlavní)

1. ročník
1. semestr
FSS:SPRB1128 Základy psychologie pro SPR • 100 %
FSS:SPRB1101 Úvod do sociální práce • 92 %
FSS:SPRB1104 Základy práva • 92 %
FSS:VPLB1132 Statistika • 75 %
FSS:SPRB1123 Pomoc lidem s duševním onemocněním z hlediska jejich osobní zkušenosti • 42 %
FSS:SPRB1204 Politika sociálních služeb • 33 %
FSS:SPRB1111 Filosofie a etika v sociální práci • 25 %
FSS:SPRB1155 Základy práce s informačními zdroji pro SPSP • 25 %
FSS:ADAPT_B1 Adaptivní test B1 • 17 %
FSS:VPLB1154 Sebeřízení a time management • 17 %
2. semestr
FSS:SPRB1103 Teorie a metody sociální práce • 86 %
FSS:SPRB1156 Praxe a supervize v sociální práci • 86 %
FSS:SPRB1219 Sociologie • 86 %
FSS:VPLB1102 Sociální politika • 71 %
FSS:VPLB1118 Kvantitativní výzkum • 71 %
FSS:SPRB1105 Sociální právo • 43 %
FSS:SPRB1129 Aplikace psychologie pro SPR • 43 %
FSS:ADAPT_B1 Adaptivní test B1 • 14 %
FSS:CJVA104 Akademická angličtina • 14 %
FSS:SPRB1142 Přístupy k práci s menšinami • 14 %
FSS:SPRB1211 Drogy a společnost • 14 %
FSS:SPRB1217 Zdraví a nemoc • 14 %
FSS:SPRB1280 Metodologie závěrečné práce • 14 %
FSS:VPLB1124 Politika a služby zaměstnanosti • 14 %
PdF:NJ_A101 Němčina pro začátečníky 1 • 14 %
PdF:SOP145 Praxe sociální souvislá • 14 %
PdF:SO116P Hlasová výchova • 14 %
PdF:SO171 Herecká výchova • 14 %
PdF:SV4BP_KZVT Kurz výběrový (vodní turistika) • 14 %
FSpS:P9041 Tělesná výchova – Jóga pro zdravá záda • 14 %
FSpS:P929 Tělesná výchova – SM systém • 14 %
FSpS:P940 Tělesná výchova – Základy capoeiry • 14 %
FSpS:P947 Tělesná výchova – Turistika - pěší • 14 %
2. ročník
3. semestr
FSS:SPRB1113 Odborná praxe a supervize I • 100 %
FSS:SPRB1111 Filosofie a etika v sociální práci • 60 %
FSS:SPRB1119 Kvalitativní výzkum • 60 %
FSS:SPRB1122 Sociální práce s rodinami • 60 %
FSS:SPRB1134 Sociální práce s oběťmi domácího násilí • 60 %
FSS:SPRB1207 Sociální problematika menšin • 40 %
FSS:CJVA104 Akademická angličtina • 20 %
FSS:SPRB1126 Policy Engagement of Social Workers • 20 %
FSS:SPRB1140 Posouzení životní situace klienta • 20 %
FSS:SPRB1159 Arteterapie a SPR se zdravotně postiženými klienty • 20 %
FSS:VPLB1132 Statistika • 20 %
4. semestr
FSS:SPRB1115 Odborná praxe a supervize II, individuální • 100 %
FSS:SPRB1280 Metodologie závěrečné práce • 100 %
FSS:SPRB1217 Zdraví a nemoc • 75 %
FSS:SPRB1142 Přístupy k práci s menšinami • 50 %
FSS:SPRB1209 Sociální deviace pro SPR • 50 %
FSS:SPRB1228 Drug Interventions • 50 %
FF:HV_15C Collegium musicum - orchestr • 25 %
FSS:ADAPT_B1 Adaptivní test B1 • 25 %
FSS:CJVA104 Akademická angličtina • 25 %
FSS:POLB1134 Současná česká politika pro nepolitology • 25 %
FSS:SPRB1146 Sociální práce s lidmi s psychózou • 25 %
FSS:VPLB1155 European Union Public Policy • 25 %
FSpS:P964 Tělesná výchova – Balet • 25 %
3. ročník
5. semestr
FSS:SPRB1116 Odborná praxe a supervize III, skupinová • 100 %
FSS:SPRB1207 Sociální problematika menšin • 67 %
FSS:SPRB1281 Konceptualizace závěrečné práce (BAK-PR) • 67 %
FSS:SPRB1126 Policy Engagement of Social Workers • 33 %
FSS:SPRB1140 Posouzení životní situace klienta • 33 %
PdF:FJ1028 Kurz francouzského jazyka online • 33 %
FSpS:P9034 Tělesná výchova – Salsa • 33 %
FSpS:P995 Tělesná výchova – Spinning • 33 %
6. semestr
FSS:SPRB1279 Diplomový seminář • 67 %
FSS:CJVA101 Akademická angličtina se zaměřením na psaní • 33 %
FSS:SPRB1142 Přístupy k práci s menšinami • 33 %
FSS:SPRB1209 Sociální deviace pro SPR • 33 %
FSS:SPRB1217 Zdraví a nemoc • 33 %
FSS:SPRB1281 Konceptualizace závěrečné práce (BAK-PR) • 33 %
PdF:FJ1028 Kurz francouzského jazyka online • 33 %

Sociální práce (bakalářský prezenční vedlejší)

1. ročník
1. semestr
FSS:SPRB1128 Základy psychologie pro SPR • 85 %
FSS:SPRB1101 Úvod do sociální práce • 82 %
FSS:SPRB1104 Základy práva • 76 %
2. semestr
FSS:SPRB1156 Praxe a supervize v sociální práci • 71 %
FSS:SPRB1103 Teorie a metody sociální práce • 67 %
FSS:SPRB1219 Sociologie • 62 %
FSS:VPLB1102 Sociální politika • 52 %
2. ročník
3. semestr
FSS:SPRB1113 Odborná praxe a supervize I • 67 %
FF:ESB031 Teorie populární kultury • 33 %
FSS:SPRB1111 Filosofie a etika v sociální práci • 33 %
FSS:SPRB1119 Kvalitativní výzkum • 33 %
FSS:SPRB1126 Policy Engagement of Social Workers • 33 %
FSS:SPRB1204 Politika sociálních služeb • 33 %
PdF:FJ1028 Kurz francouzského jazyka online • 33 %
4. semestr
FSS:SPRB1208 Sociální zabezpečení • 100 %
FSS:SPRB1217 Zdraví a nemoc • 100 %
FSS:ADAPT_B1 Adaptivní test B1 • 50 %
FSS:CJVA104 Akademická angličtina • 50 %
FSS:ENSN4672 Sociologie nerůstu • 50 %
FSS:SPRB1133 Challenges of Social Work: An International Perspective • 50 %
FSS:SPRB1209 Sociální deviace pro SPR • 50 %
FSS:SPRB1211 Drogy a společnost • 50 %
FSS:VPLB1102 Sociální politika • 50 %
FSS:VPLB1124 Politika a služby zaměstnanosti • 50 %
PřF:BI4224 Environmental anthropology • 50 %
FSpS:P949 Tělesná výchova – Taiči • 50 %
3. ročník
5. semestr
FSS:SPRB1119 Kvalitativní výzkum • 50 %
FSS:SPRB1122 Sociální práce s rodinami • 50 %
FSS:SPRB1207 Sociální problematika menšin • 50 %
FSS:SPRB1218 Nestátní neziskový sektor • 50 %
6. semestr
FSS:SPRB1111 Filosofie a etika v sociální práci • 50 %
FSS:SPRB1209 Sociální deviace pro SPR • 50 %
FSS:SPRS1002 Využití teorií a metod v sociální práci • 50 %
FSS:SPRS1003 Uplatnění etického kontextu a hodnot v sociální práci • 50 %
PdF:STUD0007 Sociální pedagogika a volný čas (SZZ) • 50 %

Sociologie (bakalářský prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
FSS:SOCB1001 Úvod do sociologie • 97 %
FSS:SOCB1004 Proseminář k úvodu do sociologie • 97 %
FSS:SOCB1009 Demografie • 97 %
FSS:SANB1001 Úvod do sociální antropologie • 63 %
FSS:SOCB1010 Akademické dovednosti • 53 %
FSS:SOCB3001 Úvod do genderových studií • 48 %
FSS:SOCB2118 Sociologie pro praxi • 32 %
FSS:ADAPT_B1 Adaptivní test B1 • 13 %
2. semestr
FSS:SOCB1006 Metodologie sociálních věd • 87 %
FSS:SOCB1018 Statistická analýza dat I • 87 %
FSS:SOCB2003 Proseminář k obecné sociologické teorii • 51 %
FSS:SOCB2143 Sociologie bydlení • 45 %
FSS:SOCB1003 Obecná sociologická teorie • 40 %
FF:KSCB092 Fašismus a jeho specifika v Evropě a Asii • 22 %
FSS:SOCB2172 Sociologie stratifikace a nerovnosti • 22 %
FSS:SOCB2132 Rodina a společnost • 15 %
FSS:SOCB2021 Politická sociologie • 13 %
2. ročník
3. semestr
FSS:SOCB1007 Metody výzkumu v sociologii • 89 %
FSS:SOCB1019 Statistická analýza dat II • 89 %
FSS:SOCB2002 Sociální hnutí a politický protest • 59 %
FSS:SOCB2005 Sociologie a film • 52 %
FSS:SOCB2159 Dějiny sociologie • 52 %
FSS:SOCB2284 Sociální gerontologie • 44 %
FSS:SOCB2591 Sociology of Nationalism • 26 %
FSS:SOCB2118 Sociologie pro praxi • 22 %
FSS:ADAPT_B1 Adaptivní test B1 • 19 %
FSS:SOCB3001 Úvod do genderových studií • 19 %
FSS:SANB1001 Úvod do sociální antropologie • 15 %
FSS:SOCB2507 Sociology of gaming • 15 %
FSS:SOCB2531 Sociology of identity • 15 %
FSS:EVSB2026 Evropská unie - základní fakta a milníky • 11 %
FSS:PSYB1280 Psychologie v běžném životě • 11 %
FSS:SOCB2004 Sociologie post-pravdivé společnosti • 11 %
FSS:SOCB2160 Román jako sociální teorie • 11 %
FSS:ZURB1267 Kyberkultura • 11 %
4. semestr
FSS:SOCB2132 Rodina a společnost • 77 %
FSS:SOCB2133 Sociologie kultury • 50 %
FSS:SOCB2143 Sociologie bydlení • 50 %
FSS:SOCB2172 Sociologie stratifikace a nerovnosti • 50 %
FSS:SOCB2000 Aplikovaná sociologie ve veřejné správě • 36 %
FSS:SOCB2505 Sociology of Communism • 36 %
FSS:SANB1012 Současná sociální a kulturní teorie • 32 %
FSS:POLB1134 Současná česká politika pro nepolitology • 27 %
FSS:CJVA104 Akademická angličtina • 23 %
FSS:GLCB2025 Sociological Diagnoses of our Times • 23 %
FSS:SOCB2021 Politická sociologie • 23 %
FSS:PSYB1280 Psychologie v běžném životě • 18 %
FSS:ADAPT_B1 Adaptivní test B1 • 14 %
FSS:ENSB1210 Blok expertů • 14 %
FSS:POLB1123 Teorie her a politické rozhodování • 14 %
FSS:SOCB2003 Proseminář k obecné sociologické teorii • 14 %
FSS:SOCB2148 Úvod do sociologie práva • 14 %
3. ročník
5. semestr
FSS:SOCB1002 Projekt k bakalářské práci • 80 %
FSS:SOCB2004 Sociologie post-pravdivé společnosti • 40 %
FSS:SOCB2005 Sociologie a film • 40 %
FSS:SOCB2118 Sociologie pro praxi • 40 %
FSS:SOCB2503 Social Responsibility: business, research and innovation • 40 %
FSS:SOCB2531 Sociology of identity • 40 %
FSS:SOCB2591 Sociology of Nationalism • 40 %
FF:CORE100 AI revoluce: umělá inteligence jako příležitost i hrozba pro společnost • 20 %
FSS:ADAPT_B1 Adaptivní test B1 • 20 %
FSS:BSSB1112 Hrozby a rizika v soudobém světě • 20 %
FSS:BSSB1150 Terorismus • 20 %
FSS:BSSB1169 Konflikty hodnot a zájmů • 20 %
FSS:CJVA101 Akademická angličtina se zaměřením na psaní • 20 %
FSS:CJVA104 Akademická angličtina • 20 %
FSS:CORE062 Nová psychologie v 21. století • 20 %
FSS:ENSB1114 Úvod do studia environmentalistiky • 20 %
FSS:EVSB2070 Evropská migrační a azylová politika • 20 %
FSS:GLCB2027 Sociology of forced migration • 20 %
FSS:IREB1013 Economic dimension of international relations: an introduction • 20 %
FSS:SANB1001 Úvod do sociální antropologie • 20 %
FSS:SOCB1007 Metody výzkumu v sociologii • 20 %
FSS:SOCB1019 Statistická analýza dat II • 20 %
FSS:SOCB2002 Sociální hnutí a politický protest • 20 %
FSS:SOCB2159 Dějiny sociologie • 20 %
FSS:SOCB2160 Román jako sociální teorie • 20 %
FSS:SOCB2284 Sociální gerontologie • 20 %
FSS:SOCB2507 Sociology of gaming • 20 %
FSpS:P991 Tělesná výchova – Posilovna • 20 %
CST:CORE020 Digitální svět: technologie, potenciál i rizika • 20 %
6. semestr
FSS:SOCB1005 Seminář k bakalářské práci • 67 %
FSS:GLCB2025 Sociological Diagnoses of our Times • 33 %
FSS:SOCB2020 Introduction to Population Studies • 33 %
FSS:ADAPT_B1 Adaptivní test B1 • 17 %
FSS:BSSB1106 Krizový management • 17 %
FSS:BSSB1165 Islámský radikalismus • 17 %
FSS:CJVA102 Akademická angličtina se zaměřením na prezentační dovednosti • 17 %
FSS:MVZB2003 NATO v evropské bezpečnostní architektuře • 17 %
FSS:POLB1133 Politika ve filmu • 17 %
FSS:POLB1134 Současná česká politika pro nepolitology • 17 %
FSS:SOCB1002 Projekt k bakalářské práci • 17 %
FSS:SOCB2000 Aplikovaná sociologie ve veřejné správě • 17 %
FSS:SOCB2003 Proseminář k obecné sociologické teorii • 17 %
FSS:SOCB2118 Sociologie pro praxi • 17 %
FSS:SOCB2133 Sociologie kultury • 17 %
FSS:SOCB2143 Sociologie bydlení • 17 %
FSS:SOCB2500 Sociological Writing • 17 %
FSS:SOCS1001 Obhajoba bakalářské práce • 17 %
FSS:SOCS1002 Metody a techniky sociologického výzkumu • 17 %
FSS:SOCS1003 Obecná sociologická teorie • 17 %
FSS:SOCS1004 Oborová sociologie • 17 %
PdF:NJ_A101 Němčina pro začátečníky 1 • 17 %
FSpS:P937 Tělesná výchova – Nordic walking • 17 %
FSpS:P972 Tělesná výchova – Pilates • 17 %

Sociologie (bakalářský prezenční hlavní)

1. ročník
1. semestr
FSS:SOCB1004 Proseminář k úvodu do sociologie • 88 %
FSS:SOCB1001 Úvod do sociologie • 84 %
FSS:SOCB1009 Demografie • 72 %
FSS:SOCB1010 Akademické dovednosti • 34 %
FSS:SOCB3001 Úvod do genderových studií • 28 %
FSS:SANB1001 Úvod do sociální antropologie • 16 %
2. semestr
FSS:SOCB1006 Metodologie sociálních věd • 89 %
FSS:SOCB1018 Statistická analýza dat I • 86 %
FSS:SOCB1003 Obecná sociologická teorie • 41 %
FSS:SOCB2021 Politická sociologie • 19 %
FSS:SOCB2172 Sociologie stratifikace a nerovnosti • 19 %
FSS:SOCB2003 Proseminář k obecné sociologické teorii • 16 %
FSS:SOCB2023 Sociologie organizace • 14 %
FF:HV_15A Collegium musicum - smíšený sbor • 11 %
FSS:SOCB2143 Sociologie bydlení • 11 %
2. ročník
3. semestr
FSS:SOCB1007 Metody výzkumu v sociologii • 83 %
FSS:SOCB1019 Statistická analýza dat II • 78 %
FSS:SOCB1009 Demografie • 22 %
FSS:SOCB2005 Sociologie a film • 22 %
FSS:SOCB2159 Dějiny sociologie • 22 %
FSS:SOCB2591 Sociology of Nationalism • 22 %
FSS:SOCB3001 Úvod do genderových studií • 22 %
FSS:ADAPT_B1 Adaptivní test B1 • 17 %
FSS:SANB1001 Úvod do sociální antropologie • 17 %
FSS:SOCB2118 Sociologie pro praxi • 17 %
FSS:SOCB2554 Chapters in Cultural Sociology • 11 %
4. semestr
FSS:SOCB2172 Sociologie stratifikace a nerovnosti • 41 %
FSS:GLCB2025 Sociological Diagnoses of our Times • 35 %
FSS:SOCB2143 Sociologie bydlení • 24 %
FSS:SOCB2148 Úvod do sociologie práva • 24 %
FSS:SOCB2505 Sociology of Communism • 24 %
FSS:CJVA104 Akademická angličtina • 18 %
FSS:SOCB2020 Introduction to Population Studies • 18 %
FSS:SOCB2132 Rodina a společnost • 18 %
FSS:SOCB2133 Sociologie kultury • 18 %
FSS:ADAPT_B1 Adaptivní test B1 • 12 %
FSS:POLB1134 Současná česká politika pro nepolitology • 12 %
FSS:SANB1012 Současná sociální a kulturní teorie • 12 %
FSS:SOCB1018 Statistická analýza dat I • 12 %
FSS:SOCB2021 Politická sociologie • 12 %
3. ročník
5. semestr
FSS:SOCB1002 Projekt k bakalářské práci • 75 %
FSS:ADAPT_B1 Adaptivní test B1 • 50 %
FSS:CJVA101 Akademická angličtina se zaměřením na psaní • 50 %
FSS:SOCB2159 Dějiny sociologie • 50 %
FF:CJLB201 Starší česká literatura pro bakalářské studium - přednáška II • 25 %
PrF:CORE033 Právo a náboženství • 25 %
FSS:GLCB2027 Sociology of forced migration • 25 %
FSS:SANB1001 Úvod do sociální antropologie • 25 %
FSS:SOCB1019 Statistická analýza dat II • 25 %
FSS:SOCB2002 Sociální hnutí a politický protest • 25 %
FSS:SOCB3001 Úvod do genderových studií • 25 %
PdF:TI9006 E-KURZ: Recyklujeme - výrobky z odpadového materiálu • 25 %
PdF:TI9012 Praxe ve volnočasových centrech • 25 %
FSpS:P9911 Tělesná výchova – Outdoorové aktivity distančně • 25 %
6. semestr
FSS:SOCB1005 Seminář k bakalářské práci • 100 %
FF:CJSZZ02B Státní závěrečná zkouška • 33 %
FSS:SOCS1001 Obhajoba bakalářské práce • 33 %
FSS:SOCS1002 Metody a techniky sociologického výzkumu • 33 %
FSS:SOCS1003 Obecná sociologická teorie • 33 %
FSS:SOCS1004 Oborová sociologie • 33 %
FSS:ZURS1002 Praktická zkouška ze žurnalistiky • 33 %
FSS:ZURS1005 Teorie masové komunikace (vedlejší) • 33 %
PdF:SZ6072A E-COURSE: IT security and literacy in education • 33 %

Sociologie (bakalářský prezenční vedlejší)

1. ročník
1. semestr
FSS:SOCB1001 Úvod do sociologie • 89 %
FSS:SOCB1004 Proseminář k úvodu do sociologie • 89 %
FSS:SOCB1009 Demografie • 69 %
2. semestr
FSS:SOCB1006 Metodologie sociálních věd • 80 %
FSS:SOCB1018 Statistická analýza dat I • 80 %
FSS:SOCB1003 Obecná sociologická teorie • 44 %
FSS:ADAPT_B1 Adaptivní test B1 • 13 %
2. ročník
3. semestr
FSS:SOCB1007 Metody výzkumu v sociologii • 83 %
FSS:SOCB1019 Statistická analýza dat II • 70 %
FSS:SOCB1009 Demografie • 35 %
FSS:SOCB3001 Úvod do genderových studií • 22 %
4. semestr
FSS:SOCB2143 Sociologie bydlení • 35 %
FSS:ADAPT_B1 Adaptivní test B1 • 25 %
FSS:SOCB2172 Sociologie stratifikace a nerovnosti • 20 %
FSS:SOCB1018 Statistická analýza dat I • 15 %
FSS:SOCB2133 Sociologie kultury • 15 %
3. ročník
5. semestr
FSS:SOCS1003 Obecná sociologická teorie • 55 %
FSS:SOCS1004 Oborová sociologie • 55 %
FSS:SOCB1019 Statistická analýza dat II • 45 %
FSS:SOCS1002 Metody a techniky sociologického výzkumu • 45 %
FSS:SOCB3001 Úvod do genderových studií • 27 %
FSS:CJVA104 Akademická angličtina • 18 %
6. semestr
FSS:SOCS1002 Metody a techniky sociologického výzkumu • 25 %
FF:HV_15A Collegium musicum - smíšený sbor • 13 %
FF:RLB666 Konec světa • 13 %
FSS:GLCB2022 Global Ageing • 13 %
FSS:GLCB2023 Sport and Society • 13 %
FSS:GLCB2025 Sociological Diagnoses of our Times • 13 %
FSS:SANB1012 Současná sociální a kulturní teorie • 13 %
FSS:SOCB1006 Metodologie sociálních věd • 13 %
FSS:SOCB2118 Sociologie pro praxi • 13 %
FSS:SOCB2133 Sociologie kultury • 13 %
FSS:SOCB2143 Sociologie bydlení • 13 %
FSS:SOCB2284 Sociální gerontologie • 13 %
FSS:SOCS1003 Obecná sociologická teorie • 13 %
PdF:NJ_D102 Konverzace v němčině 2 • 13 %
PdF:ONLINE_AG Angličtina Online - Gramatika • 13 %
PdF:OVP114N Globální problémy lidstva • 13 %

Veřejná a sociální politika a lidské zdroje (bakalářský prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
FSS:VPLB1108 Základy ekonomie • 81 %
FSS:VPLB1132 Statistika • 81 %
FSS:SPRB1104 Základy práva • 75 %
FSS:VPLB1157 Demografie • 56 %
FSS:VPLB1163 Základy rozvoje a řízení lidských zdrojů • 50 %
FSS:SPRB1111 Filosofie a etika v sociální práci • 44 %
FSS:VPLB1154 Sebeřízení a time management • 38 %
FSS:SPRB1204 Politika sociálních služeb • 25 %
FSS:ADAPT_B1 Adaptivní test B1 • 19 %
FSS:SPRB1155 Základy práce s informačními zdroji pro SPSP • 19 %
CST:CJV_CZ_UK Čeština pro ukrajinské studenty • 19 %
2. semestr
FSS:VPLB1118 Kvantitativní výzkum • 92 %
FSS:SPRB1105 Sociální právo • 85 %
FSS:SPRB1208 Sociální zabezpečení • 69 %
FSS:VPLB1102 Sociální politika • 69 %
FSS:VPLB1151 Vzdělávací politika a rozvoj lidských zdrojů • 69 %
FSS:VPLB1156 Ekonomika organizace • 69 %
FSS:SPRB1219 Sociologie • 62 %
FSS:PSYB1280 Psychologie v běžném životě • 31 %
FSS:SOCB2000 Aplikovaná sociologie ve veřejné správě • 31 %
FSS:ADAPT_B1 Adaptivní test B1 • 23 %
FSS:SPRB1103 Teorie a metody sociální práce • 23 %
FSS:VPLB1124 Politika a služby zaměstnanosti • 15 %
FSS:VPLB1152 Právo zaměstnanosti, pracovní právo a právo kolektivního vyjednávání • 15 %
PdF:ONLINE_A Angličtina Online • 15 %
CST:CJVCZUK_AP Čeština pro akademické účely • 15 %
2. ročník
3. semestr
FSS:VPLB1149 Základy teorie organizace a řízení • 92 %
FSS:VPLB1150 Základy veřejné politiky • 92 %
FSS:VPLB1155 European Union Public Policy • 69 %
FSS:SPRB1204 Politika sociálních služeb • 62 %
FSS:ADAPT_B1 Adaptivní test B1 • 46 %
FSS:SOCB2119 Sociologie pro nesociology • 46 %
FSS:SPRB1119 Kvalitativní výzkum • 38 %
FSS:CJVA104 Akademická angličtina • 31 %
FSS:VPLB1125 Aktuální témata z praxe: blok absolventů • 31 %
FSS:SPRB1111 Filosofie a etika v sociální práci • 23 %
FSS:VPLB1163 Základy rozvoje a řízení lidských zdrojů • 23 %
FSS:CORE035 Smrt jako téma společenských věd • 15 %
FSS:POLB1109 Volební systémy • 15 %
FSS:POLB1115 Volby v praxi • 15 %
FSS:PSYB1280 Psychologie v běžném životě • 15 %
FSS:SOCB2005 Sociologie a film • 15 %
FSS:SOCB3001 Úvod do genderových studií • 15 %
FSS:SPRB1207 Sociální problematika menšin • 15 %
FSS:VPLB1157 Demografie • 15 %
PdF:RJ1081 Ruština online • 15 %
FSpS:P9038 Tělesná výchova – Jóga • 15 %
FSpS:P991 Tělesná výchova – Posilovna • 15 %
4. semestr
FSS:VPLB1280 Metodologie závěrečné práce • 100 %
FSS:VPLB1124 Politika a služby zaměstnanosti • 92 %
FSS:SPRB1217 Zdraví a nemoc • 75 %
FSS:SPRB1228 Drug Interventions • 75 %
FSS:VPLB1152 Právo zaměstnanosti, pracovní právo a právo kolektivního vyjednávání • 75 %
FSS:SOCB2000 Aplikovaná sociologie ve veřejné správě • 33 %
FSS:SPRB1103 Teorie a metody sociální práce • 33 %
FSS:SPRB1208 Sociální zabezpečení • 33 %
FSS:CJVA104 Akademická angličtina • 25 %
FSS:SPRB1142 Přístupy k práci s menšinami • 25 %
FSS:VPLB1125 Aktuální témata z praxe: blok absolventů • 25 %
FSS:ADAPT_B1 Adaptivní test B1 • 17 %
FSS:BSSB1173 Kapitoly z dějin strategie a strategického myšlení • 17 %
FSS:POLB1120 Kampaně v České republice • 17 %
FSS:POLB1134 Současná česká politika pro nepolitology • 17 %
FSS:SPRB1105 Sociální právo • 17 %
FSS:SPRB1219 Sociologie • 17 %
FSS:VPLB1102 Sociální politika • 17 %
FSS:VPLB1151 Vzdělávací politika a rozvoj lidských zdrojů • 17 %
FSpS:P991 Tělesná výchova – Posilovna • 17 %
ESF:BPV_ERNO Ekonomika a řízení nestátních neziskových organizací • 17 %
3. ročník
5. semestr
FSS:EVSB2026 Evropská unie - základní fakta a milníky • 100 %
FSS:VPLB1281 Konceptualizace závěrečné práce • 100 %
FSS:ENSB1284 Environmentální kauzy v ČR • 67 %
FSS:POLB1112 Prezidenti a monarchové v současné Evropě • 67 %
FF:RLBCA006 Křesťanství I • 33 %
FSS:ADAPT_B1 Adaptivní test B1 • 33 %
FSS:CJVA104 Akademická angličtina • 33 %
FSS:CORE026 Jak poznáváme a prožíváme svět - psychologie kognice, emocí a motivace • 33 %
FSS:ENSB1260 Projektový management • 33 %
FSS:MVZB2011 Energetická bezpečnost: východiska a implikace pro fungování mezinárodního systému • 33 %
FSS:MVZB2016 Jaderné technologie v současném světě • 33 %
FSS:SPRB1122 Sociální práce s rodinami • 33 %
FSS:SPRB1155 Základy práce s informačními zdroji pro SPSP • 33 %
FSS:VPLB1125 Aktuální témata z praxe: blok absolventů • 33 %
FSS:ZURB1267 Kyberkultura • 33 %
FSpS:P9911 Tělesná výchova – Outdoorové aktivity distančně • 33 %
FSpS:P999 Tělesná výchova – Zdravotní osvobození • 33 %
6. semestr
FSS:VPLB1279 Diplomový seminář • 100 %
FSS:MVZB2003 NATO v evropské bezpečnostní architektuře • 67 %
FSS:CORE030 Média a společnost v 21. století • 33 %
FSS:POLB1134 Současná česká politika pro nepolitology • 33 %
FSS:SOCB2143 Sociologie bydlení • 33 %
FSS:SPRB1219 Sociologie • 33 %
FSS:VPLB1152 Právo zaměstnanosti, pracovní právo a právo kolektivního vyjednávání • 33 %
FSS:VPLS1001 Obhajoba bakalářské práce • 33 %
FSS:VPLS1002 Veřejná a sociální politika • 33 %
FSS:VPLS1003 Teorie organizace a řízení • 33 %
FI:VV074 Laboratoř divadelní tvorby • 33 %

Veřejná a sociální politika a lidské zdroje (bakalářský prezenční hlavní)

1. ročník
1. semestr
FSS:SPRB1104 Základy práva • 100 %
FSS:VPLB1108 Základy ekonomie • 100 %
FSS:VPLB1132 Statistika • 100 %
FSS:VPLB1163 Základy rozvoje a řízení lidských zdrojů • 60 %
FSS:SPRB1111 Filosofie a etika v sociální práci • 30 %
FSS:VPLB1157 Demografie • 30 %
FSS:VPLB1150 Základy veřejné politiky • 20 %
2. semestr
FSS:VPLB1118 Kvantitativní výzkum • 90 %
FSS:SPRB1105 Sociální právo • 70 %
FSS:VPLB1102 Sociální politika • 70 %
FSS:VPLB1156 Ekonomika organizace • 50 %
FSS:VPLB1151 Vzdělávací politika a rozvoj lidských zdrojů • 40 %
FSS:VPLB1152 Právo zaměstnanosti, pracovní právo a právo kolektivního vyjednávání • 40 %
FSS:SPRB1219 Sociologie • 30 %
FSS:SANB1014 Kritická interpretace náboženství • 20 %
FSS:SPRB1208 Sociální zabezpečení • 20 %
2. ročník
3. semestr
FSS:SPRB1204 Politika sociálních služeb • 67 %
FSS:VPLB1125 Aktuální témata z praxe: blok absolventů • 67 %
FSS:VPLB1149 Základy teorie organizace a řízení • 67 %
FSS:VPLB1150 Základy veřejné politiky • 67 %
FSS:VPLB1155 European Union Public Policy • 67 %
FSS:VPLB1157 Demografie • 67 %
FF:ESB031 Teorie populární kultury • 33 %
FSS:ADAPT_B1 Adaptivní test B1 • 33 %
FSS:CJVA103 Akademická angličtina se zaměřením na interkulturní komunikaci • 33 %
FSS:CJVA104 Akademická angličtina • 33 %
FSS:SPRB1119 Kvalitativní výzkum • 33 %
FSS:VPLB1163 Základy rozvoje a řízení lidských zdrojů • 33 %
4. semestr
FSS:VPLB1124 Politika a služby zaměstnanosti • 100 %
FSS:VPLB1280 Metodologie závěrečné práce • 100 %
FSS:SPRB1217 Zdraví a nemoc • 67 %
FSS:SPRB1228 Drug Interventions • 67 %
FSS:VPLB1152 Právo zaměstnanosti, pracovní právo a právo kolektivního vyjednávání • 67 %
FSS:ADAPT_B1 Adaptivní test B1 • 33 %
FSS:CJVA104 Akademická angličtina • 33 %
FSS:SPRB1133 Challenges of Social Work: An International Perspective • 33 %
FSS:SPRB1208 Sociální zabezpečení • 33 %
FSS:VPLB1151 Vzdělávací politika a rozvoj lidských zdrojů • 33 %
FSpS:P914 Tělesná výchova – Netradiční sportovní hry • 33 %
ESF:BPV_ERNO Ekonomika a řízení nestátních neziskových organizací • 33 %

Veřejná a sociální politika a lidské zdroje (bakalářský prezenční vedlejší)

1. ročník
1. semestr
FSS:VPLB1108 Základy ekonomie • 93 %
FSS:VPLB1132 Statistika • 86 %
FSS:SPRB1104 Základy práva • 50 %
FSS:VPLB1150 Základy veřejné politiky • 29 %
FSS:SANB1001 Úvod do sociální antropologie • 21 %
FSS:VPLB1149 Základy teorie organizace a řízení • 14 %
FSS:VPLB1157 Demografie • 14 %
FSS:VPLB1163 Základy rozvoje a řízení lidských zdrojů • 14 %
2. semestr
FSS:VPLB1102 Sociální politika • 91 %
FSS:VPLB1118 Kvantitativní výzkum • 82 %
FSS:VPLB1151 Vzdělávací politika a rozvoj lidských zdrojů • 64 %
FSS:VPLB1156 Ekonomika organizace • 45 %
FSS:SPRB1105 Sociální právo • 27 %
FSS:VPLB1124 Politika a služby zaměstnanosti • 18 %
2. ročník
3. semestr
FSS:VPLB1149 Základy teorie organizace a řízení • 75 %
FSS:VPLB1150 Základy veřejné politiky • 75 %
FSS:VPLB1163 Základy rozvoje a řízení lidských zdrojů • 75 %
FSS:ADAPT_B1 Adaptivní test B1 • 25 %
FSS:SPRB1104 Základy práva • 25 %
FSS:VPLB1155 European Union Public Policy • 25 %
FSS:CJVA103 Akademická angličtina se zaměřením na interkulturní komunikaci • 13 %
FSS:CORE035 Smrt jako téma společenských věd • 13 %
FSS:SPRB1111 Filosofie a etika v sociální práci • 13 %
FSS:SPRB1204 Politika sociálních služeb • 13 %
FSS:VPLB1108 Základy ekonomie • 13 %
FSS:VPLB1132 Statistika • 13 %
FSS:VPLB1157 Demografie • 13 %
FSpS:P9023 Tělesná výchova – Grappling • 13 %
FSpS:P952 Tělesná výchova – Žonglování • 13 %
FSpS:P959 Tělesná výchova – Aerobik-mix • 13 %
FSpS:P987 Tělesná výchova – Sebeobrana • 13 %
CST:SPCZJ01 Český znakový jazyk I • 13 %
4. semestr
FSS:VPLB1124 Politika a služby zaměstnanosti • 60 %
FSS:VPLB1152 Právo zaměstnanosti, pracovní právo a právo kolektivního vyjednávání • 60 %
FSS:VPLB1118 Kvantitativní výzkum • 40 %
FSS:VPLB1151 Vzdělávací politika a rozvoj lidských zdrojů • 40 %
FF:HV_15A Collegium musicum - smíšený sbor • 20 %
FSS:CJVA104 Akademická angličtina • 20 %
FSS:CJVN101 Němčina pro sociální studia I • 20 %
FSS:CORE063 Příprava člověka, vědy a společnosti na rok 2060: základy gerontologické gramotnosti • 20 %
FSS:POLB1129 Pravé či falešné? Informace a argumenty v 21. století • 20 %
FSS:POLB1133 Politika ve filmu • 20 %
FSS:SANB1012 Současná sociální a kulturní teorie • 20 %
FSS:SPRB1103 Teorie a metody sociální práce • 20 %
FSS:SPRB1219 Sociologie • 20 %
FSS:VPLB1156 Ekonomika organizace • 20 %
3. ročník
5. semestr
FSS:SPRB1218 Nestátní neziskový sektor • 50 %
FSS:VPLB1149 Základy teorie organizace a řízení • 50 %
FSS:VPLB1155 European Union Public Policy • 50 %
6. semestr
FSS:CJVA101 Akademická angličtina se zaměřením na psaní • 50 %
FSS:SPRB1217 Zdraví a nemoc • 50 %
FSS:VPLB1151 Vzdělávací politika a rozvoj lidských zdrojů • 50 %
FSS:VPLS1002 Veřejná a sociální politika • 50 %
FSS:VPLS1003 Teorie organizace a řízení • 50 %

Bezpečnostní a strategická studia (navazující prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
FSS:BSSN4411 Moderní technologie a bezpečnost • 71 %
FSS:BSSN4402 Bezpečnostně-strategické perspektivy České republiky • 69 %
FSS:BSSN4469 Kybernetická bezpečnost • 47 %
FSS:BSSN4493 Tvorba strategie • 36 %
FSS:BSSN4450 Militantní demokracie • 32 %
FSS:BSSN4451 Konceptualizace konfliktu a terorismu • 25 %
FSS:BSSN4404 Výzkum konfliktu • 22 %
FSS:BSSN4403 Komparativní analýza bezpečnostní politiky • 19 %
FSS:BSSN4405 Koncepce a metody výzkumu v bezpečnostních a strategických studiích • 19 %
FSS:BSSN4455 Analýza bezpečnostních informací ve zpravodajských službách • 17 %
FSS:BSSN4499 BSS v praxi • 17 %
FSS:ADAPT_B2 Adaptivní test B2 • 15 %
FSS:BSSN4407 Bezpečnostní praxe • 14 %
FSS:BSSN4406 Aplikovaná bezpečnostní a strategická studia • 13 %
FSS:BSSN4457 Regional Security Complexes • 13 %
FSS:BSSN4465 Politická korupce • 13 %
2. semestr
FSS:BSSN4403 Komparativní analýza bezpečnostní politiky • 72 %
FSS:BSSN4405 Koncepce a metody výzkumu v bezpečnostních a strategických studiích • 69 %
FSS:BSSN4404 Výzkum konfliktu • 65 %
FSS:BSSN4455 Analýza bezpečnostních informací ve zpravodajských službách • 40 %
FSS:BSSN4411 Moderní technologie a bezpečnost • 25 %
FSS:BSSN4402 Bezpečnostně-strategické perspektivy České republiky • 23 %
FSS:ADAPT_B2 Adaptivní test B2 • 22 %
FSS:BSSN4406 Aplikovaná bezpečnostní a strategická studia • 22 %
FSS:BSSN4463 Komparativní trestní politika • 20 %
FSS:BSSN4498 PSYOP in the Arab-Israeli Conflict • 20 %
FSS:CJVA402 Academic Presentations and Other Study Skills • 18 %
FSS:BSSN4474 Islamic Political Thought • 15 %
FSS:BSSN4407 Bezpečnostní praxe • 14 %
FSS:BSSN4490 Conflict Resolution • 14 %
FSS:BSSN4497 Planetary Security: Threats, Governance, Politics • 12 %
FSS:BSSN4450 Militantní demokracie • 11 %
2. ročník
3. semestr
FSS:BSSN4406 Aplikovaná bezpečnostní a strategická studia • 61 %
FSS:ADAPT_B2 Adaptivní test B2 • 37 %
FSS:BSSN4407 Bezpečnostní praxe • 31 %
FSS:CJVA402 Academic Presentations and Other Study Skills • 29 %
FSS:BSSN4476 Základy zpravodajské analýzy a práce s otevřenými zdroji • 24 %
FSS:BSSN4499 BSS v praxi • 24 %
FSS:BSSN4451 Konceptualizace konfliktu a terorismu • 22 %
FSS:BSSN4457 Regional Security Complexes • 14 %
FSS:BSSN4403 Komparativní analýza bezpečnostní politiky • 12 %
FSS:BSSN4405 Koncepce a metody výzkumu v bezpečnostních a strategických studiích • 12 %
FSS:CJVA401 Academic Writing and Other Study Skills • 12 %
4. semestr
FSS:BSSN4408 Diplomový seminář • 56 %
FSS:BSSN4407 Bezpečnostní praxe • 38 %
FSS:BSSS4001 Obhajoba diplomové práce • 29 %
FSS:BSSS4002 Odborná rozprava • 27 %
FSS:BSSN4463 Komparativní trestní politika • 13 %

Conflict and Democracy Studies (navazující prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
FSS:CDSN4002 Political Violence • 55 %
FSS:CDSN4001 Conflict Analysis • 50 %
FSS:CDSN4004 Democratization and De-Democratization • 50 %
FSS:CDSN4007 Comparative Perspectives on Democracy and Development • 50 %
FSS:CDSN4005 Security Systems and Actors • 45 %
FSS:CDSN4003 Modern Technologies and Conflicts • 40 %
FSS:CDSN4006 Pluralism and Disagreement: Issues in Contemporary Democratic Theory • 30 %
FSS:CDSN4101 Far Right and Left Parties • 30 %
FSS:CDSN4104 Hybrid Warfare • 30 %
2. semestr
FSS:CDSN4002 Political Violence • 62 %
FSS:CDSN4005 Security Systems and Actors • 54 %
FSS:CDSN4006 Pluralism and Disagreement: Issues in Contemporary Democratic Theory • 54 %
FSS:CDSN4004 Democratization and De-Democratization • 46 %
FSS:CDSN4003 Modern Technologies and Conflicts • 38 %
FSS:CDSN4007 Comparative Perspectives on Democracy and Development • 38 %
FSS:CDSN4001 Conflict Analysis • 31 %
FSS:CDSN4104 Hybrid Warfare • 31 %
FSS:CDSN4101 Far Right and Left Parties • 23 %
FSS:CDSN4008 Methodology of Conflict and Democracy Studies • 15 %
FSS:CDSN4009 Conflict Management • 15 %
2. ročník
3. semestr
FSS:CDSN4008 Methodology of Conflict and Democracy Studies • 50 %
FSS:CDSN4109 Politics of Capitalism • 50 %
FSS:CDSN4003 Modern Technologies and Conflicts • 33 %
FSS:CDSN4006 Pluralism and Disagreement: Issues in Contemporary Democratic Theory • 33 %
FSS:CDSN4009 Conflict Management • 33 %
FSS:CDSN4105 Radicalization of Politics in Central Europe • 33 %
FSS:CDSN4106 Dilemmas of Counterterrorism • 33 %
FSS:BSSB1194 Unintentional and natural threats to security • 17 %
FSS:CDSN4001 Conflict Analysis • 17 %
FSS:CDSN4005 Security Systems and Actors • 17 %
FSS:CDSN4104 Hybrid Warfare • 17 %
FSS:CJVF002 French for Beginners II • 17 %
FSS:IREN4007 Contemporary World Politics • 17 %
FSS:POLN4112 Britain, Brexit and the Future of British Politics and Policy • 17 %
4. semestr
FSS:CDSN4010 Diploma Thesis • 67 %
FSS:CDSS4001 Thesis defence • 50 %
FSS:CDSS4002 Academic discussion • 50 %
FSS:CDSN4007 Comparative Perspectives on Democracy and Development • 33 %
FSS:CDSN4101 Far Right and Left Parties • 33 %
FSS:CDSN4006 Pluralism and Disagreement: Issues in Contemporary Democratic Theory • 17 %
FSS:CDSN4008 Methodology of Conflict and Democracy Studies • 17 %
FSS:CDSN4009 Conflict Management • 17 %
FSS:CDSN4104 Hybrid Warfare • 17 %

Cultural Sociology (navazující prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
FSS:CSON4003 Advanced Methods of Interpretation in Cultural Sociology • 83 %
FSS:CSON4004 Seminar to Advanced Methods of Interpretation in Cultural Sociology • 78 %
FSS:ESON4004 Contemporary Sociological Theory • 72 %
FSS:CSON4005 Contemporary Cultural Sociology • 50 %
FSS:CSON4002 Introduction to Cultural Sociology • 44 %
FSS:CSON4006 Migration, Transnationalism and the City • 17 %
FF:CJVAPS Akademické psaní v angličtině • 11 %
FSS:ESON4007 Contemporary Migration Research • 11 %
FSS:ESON4008 Current Themes in Sociology • 11 %
FSS:ESON4010 Statistical Data Analysis with SPSS • 11 %
2. semestr
FSS:CSON4002 Introduction to Cultural Sociology • 50 %
FSS:CSON4006 Migration, Transnationalism and the City • 36 %
FSS:CSON4005 Contemporary Cultural Sociology • 29 %
FSS:CSON4011 Culture, Technology and Society • 29 %
FSS:CSON4003 Advanced Methods of Interpretation in Cultural Sociology • 21 %
FSS:CSON4004 Seminar to Advanced Methods of Interpretation in Cultural Sociology • 21 %
FSS:CSON4009 Social Life of Things: Material Culture and Consumption • 21 %
FSS:ESON4004 Contemporary Sociological Theory • 21 %
FSS:ESON4007 Contemporary Migration Research • 21 %
FSS:ESON4008 Current Themes in Sociology • 14 %
2. ročník
3. semestr
FSS:CSON4000 Thesis Project • 92 %
FSS:ESON4007 Contemporary Migration Research • 33 %
FSS:CSON4006 Migration, Transnationalism and the City • 17 %
FSS:CSON4009 Social Life of Things: Material Culture and Consumption • 17 %
FSS:CSON4011 Culture, Technology and Society • 17 %
FSS:ESON4011 Writing Sociology • 17 %
4. semestr
FSS:CSON4001 Thesis Writing Seminar • 100 %
FSS:CSON4005 Contemporary Cultural Sociology • 14 %
FSS:CSON4011 Culture, Technology and Society • 14 %
FSS:CSOS4001 Thesis defence • 14 %
FSS:CSOS4002 Academic discussion • 14 %
FSS:ESON4004 Contemporary Sociological Theory • 14 %
FSS:ESON4007 Contemporary Migration Research • 14 %
FSS:GLCB2003 Culture and Politics of Populism • 14 %

Energy Policy Studies (navazující prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
FSS:ESSN4008 Academic Skills Review • 94 %
FSS:MEBN5039 Oil and Gas Industry • 63 %
FSS:ESSN4003 Energy and Society: An Introduction • 56 %
FSS:MEBN5011 U.S. Energy Policy: Development and Challenges • 44 %
FSS:MEBN5012 Electricity Industry: Conventional Technologies • 44 %
FSS:MEBN5015 Energy and environment • 31 %
FSS:MEBN5035 Introduction to Economics • 31 %
FSS:ESSN4002 Energy in the Region: Czech Republic and its Neighbours • 25 %
FSS:ESSN4004 Energy in the European Union • 25 %
FSS:MEBN5017 Renewable Energy and the Energy Transition • 25 %
FSS:MEBN5038 EU Energy Law • 25 %
FSS:MEBN5042 Economics of Energy Corporations • 25 %
FSS:CJVA153 Angličtina pro environmentální studia a sociální politiku a sociální práci • 19 %
FSS:ENSN4675 Green transition from international and european perspective • 19 %
FSS:ESSN4001 Social Science Methodology • 19 %
FSS:MEBN5014 Energy Policies in Asia • 19 %
FSS:MEBN5040 Energy Poverty • 19 %
FSS:ESSN4007 Energy and Society: Theoretical Perspectives • 13 %
FSS:IREN5024 Grand Strategy • 13 %
FSS:MEBN5033 Statistical Data Analysis in R • 13 %
FSS:MEBN5044 Energy and Geopolitics: Trends and Topics • 13 %
PdF:SZ6072A E-COURSE: IT security and literacy in education • 13 %
PdF:TI9006A E-COURSE: Recycling – Everything You Can Make Out of Waste • 13 %
2. semestr
FSS:ESSN4001 Social Science Methodology • 60 %
FSS:ESSN4002 Energy in the Region: Czech Republic and its Neighbours • 60 %
FSS:MEBN5012 Electricity Industry: Conventional Technologies • 50 %
FSS:MEBN5042 Economics of Energy Corporations • 50 %
FSS:MEBN5040 Energy Poverty • 40 %
FSS:ESSN4003 Energy and Society: An Introduction • 30 %
FSS:MEBN5015 Energy and environment • 30 %
FSS:MEBN5037 Getting Employed in the Energy Sector • 30 %
FSS:MEBN5038 EU Energy Law • 30 %
FSS:MEBN5039 Oil and Gas Industry • 30 %
FSS:MEBN5044 Energy and Geopolitics: Trends and Topics • 30 %
FSS:ESSN4004 Energy in the European Union • 20 %
FSS:ESSN4007 Energy and Society: Theoretical Perspectives • 20 %
FSS:MEBN5014 Energy Policies in Asia • 20 %
FSS:MEBN5046 Content analysis • 20 %
PdF:SZ6072A E-COURSE: IT security and literacy in education • 20 %
2. ročník
3. semestr
FSS:ESSN4001 Social Science Methodology • 57 %
FSS:ESSN4002 Energy in the Region: Czech Republic and its Neighbours • 43 %
FSS:ESSN4007 Energy and Society: Theoretical Perspectives • 43 %
FSS:ENSN4656 Developing an eco-social enterprise • 29 %
FSS:ESSN4004 Energy in the European Union • 29 %
FSS:MEBN5034 Social Network Analysis in R • 29 %
FSS:MEBN5038 EU Energy Law • 29 %
FSS:MEBN5040 Energy Poverty • 29 %
PrF:MVE010K The Law and Practice of International Organizations • 14 %
FSS:ESON4010 Statistical Data Analysis with SPSS • 14 %
FSS:ESSN5900 Internship • 14 %
FSS:IREN5011 Human Evolution and International Politics • 14 %
FSS:IREN5023 Sustainable Development, Climate Change and Innovation – Practitioner’s Perspective • 14 %
FSS:MEBN5011 U.S. Energy Policy: Development and Challenges • 14 %
FSS:MEBN5015 Energy and environment • 14 %
FSS:MEBN5033 Statistical Data Analysis in R • 14 %
FSS:MEBN5035 Introduction to Economics • 14 %
FSS:MEBN5037 Getting Employed in the Energy Sector • 14 %
FSS:MEBN5042 Economics of Energy Corporations • 14 %
FSS:MEBN5044 Energy and Geopolitics: Trends and Topics • 14 %
FSS:MEBN5047 Introduction to Excel • 14 %
PřF:E0321 Sustainable development - the biggest challenge today? • 14 %
PdF:TI9006A E-COURSE: Recycling – Everything You Can Make Out of Waste • 14 %
4. semestr
FSS:ESSN4007 Energy and Society: Theoretical Perspectives • 50 %
FSS:ESSN4500 Diploma Seminar • 50 %
FSS:MEBN5037 Getting Employed in the Energy Sector • 50 %
FSS:CJVS002 Spanish for Beginners II • 25 %
FSS:ESSN5900 Internship • 25 %
FSS:MEBN5036 Energy in International Law • 25 %
FSS:MEBN5044 Energy and Geopolitics: Trends and Topics • 25 %
FSS:MEBN5046 Content analysis • 25 %
FSS:PSYN5440 Introduction to Factor Analysis • 25 %
FSS:PUPN4403 Economics • 25 %

Environmentální studia (navazující prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
FSS:ENSN4444 Ekonomie pro environmentalisty • 68 %
FSS:ENSN4448 Práce s odborným textem • 66 %
FSS:ENSN4627 Ekopsychologie: Vztah k přírodě a životnímu prostředí • 50 %
FSS:ENSN4653 Environmentální historie • 46 %
FSS:ENSN4420 Blok expertů • 32 %
FSS:ENSN4654 Globální občanství a systémová změna • 29 %
FSS:ENSN4449 Právo a environmentální problémy • 27 %
FSS:ENSN4667 Úvodní kurz do studia environmentálních studií • 25 %
FSS:ENSN4437 Hospodaření v krajině • 21 %
FSS:ENSN4439 Environmentální etika II • 21 %
FSS:ENSN4662 Participace veřejnosti v udržitelném plánování města • 18 %
FSS:ENSN4414 Ekologie krajiny • 16 %
FSS:ENSN4622 Environmentální sociologie • 14 %
FSS:ENSN4644 Environmentální aspekty využívání energie • 14 %
FSS:ENSN4670 Křesťanství a environmentální etika - teologický pohled na vztah člověka k přírodě • 14 %
FSS:ENSN4408 Odborné praxe • 13 %
FSS:ENSN4650 Ochrana biodiverzity • 13 %
FSS:ENSN4674 Blok absolventů • 13 %
FSS:ADAPT_B2 Adaptivní test B2 • 11 %
FSS:ENSB1114 Úvod do studia environmentalistiky • 11 %
FSS:ENSN4440 Estetické vnímání přírody • 11 %
FSS:ENSN4447 Kvalitativní výzkum v environmentalistice • 11 %
FSS:MEBN5017 Renewable Energy and the Energy Transition • 11 %
2. semestr
FSS:ENSN4439 Environmentální etika II • 68 %
FSS:ENSN4437 Hospodaření v krajině • 66 %
FSS:ENSN4414 Ekologie krajiny • 44 %
FSS:ENSN4408 Odborné praxe • 38 %
FSS:ENSN4440 Estetické vnímání přírody • 38 %
FSS:ENSN4420 Blok expertů • 22 %
FSS:ENSN4650 Ochrana biodiverzity • 22 %
FSS:ENSN4656 Developing an eco-social enterprise • 20 %
FSS:ENSN4444 Ekonomie pro environmentalisty • 18 %
FSS:ENSN4449 Právo a environmentální problémy • 18 %
FSS:ADAPT_B2 Adaptivní test B2 • 16 %
FSS:CJVA402 Academic Presentations and Other Study Skills • 16 %
FSS:ENSN4448 Práce s odborným textem • 14 %
FSS:ENSN4580 Současná kulturní dimenze přírody a krajiny - exkurze • 14 %
FSS:ENSN4637 Environmentální vzdělávání a jeho evaluace • 14 %
FSS:ENSN4683 Exkurse do mediteránní krajiny střední Evropy: příroda a společnost v jižním Maďarsku • 14 %
FSS:ENSN4585 Životní způsob na sklonku Říma • 12 %
FSS:ENSN4627 Ekopsychologie: Vztah k přírodě a životnímu prostředí • 12 %
FSS:ENSN4672 Sociologie nerůstu • 12 %
2. ročník
3. semestr
FSS:ADAPT_B2 Adaptivní test B2 • 53 %
FSS:ENSN4526 Diplomový seminář I • 53 %
FSS:ENSN4449 Právo a environmentální problémy • 50 %
FSS:ENSN4408 Odborné praxe • 43 %
FSS:ENSN4447 Kvalitativní výzkum v environmentalistice • 33 %
FSS:CJVA401 Academic Writing and Other Study Skills • 30 %
FSS:ENSN4414 Ekologie krajiny • 30 %
FSS:ENSN4420 Blok expertů • 23 %
FSS:ENSN4637 Environmentální vzdělávání a jeho evaluace • 23 %
FSS:ENSN4644 Environmentální aspekty využívání energie • 23 %
FSS:CJVA402 Academic Presentations and Other Study Skills • 20 %
FSS:ENSN4648 Město a krajina: mezi ideály a každodenností • 20 %
FSS:ENSN4662 Participace veřejnosti v udržitelném plánování města • 20 %
FSS:ENSN4622 Environmentální sociologie • 17 %
FSS:ENSN4654 Globální občanství a systémová změna • 17 %
FSS:ENSN4680 Odolnost v době environmentální krize – intenzivní kurz • 17 %
FSS:ENSN4440 Estetické vnímání přírody • 13 %
FSS:ENSN4446 Kvantitativní výzkum v environmentalistice • 13 %
FSS:ENSN4580 Současná kulturní dimenze přírody a krajiny - exkurze • 13 %
FSS:ENSN4656 Developing an eco-social enterprise • 13 %
FSS:ENSN4674 Blok absolventů • 13 %
4. semestr
FSS:ENSN4528 Diplomový seminář II • 37 %
FSS:ENSN4526 Diplomový seminář I • 27 %
FSS:ENSN4414 Ekologie krajiny • 20 %
FSS:ENSN4420 Blok expertů • 20 %
FSS:ENSN4447 Kvalitativní výzkum v environmentalistice • 20 %
FSS:ENSN4674 Blok absolventů • 20 %
FSS:ENSN4682 Energie a civilizace • 20 %
FSS:ENSN4408 Odborné praxe • 17 %
FSS:ENSN4653 Environmentální historie • 17 %
FSS:ENSN4656 Developing an eco-social enterprise • 17 %
FSS:ENSN4585 Životní způsob na sklonku Říma • 13 %
FSS:ENSN4675 Green transition from international and european perspective • 13 %
FSS:ENSN4679 Antropocén: filosofické reflexe • 13 %

European Governance (navazující prezenční ve spolupráci s jinou vysokou školou)

1. ročník
1. semestr
FSS:EGON4001 Introduction to Governance and Multilevel Politics • 100 %
FSS:EGON4002 EU Law and European System of Human Rights Protection • 100 %
FSS:EGON4003 European Union in European Politics since 1989 • 100 %
FSS:EGON5002 Europeanisation: EU impact on national, regional and local governance • 55 %
FSS:EGON5001 Energy Policy of the EU • 30 %
2. semestr
FSS:EGON4004 Europe in Global Economy • 100 %
FSS:EGON4005 Comparative Politics of EU countries • 100 %
FSS:EGON4006 Transformation of Central and Eastern Europe • 100 %
FSS:EGON4007 Social Science Methodology • 100 %
FSS:EGON5006 EU foreign policy toward Russia and Eastern partnership countries • 67 %
FSS:EGON5005 Politics of Euroscepticism • 17 %
FSS:CJVF002 French for Beginners II • 11 %
FSS:ESSN4002 Energy in the Region: Czech Republic and its Neighbours • 11 %
FSS:MEBN5038 EU Energy Law • 11 %
FSS:MEBN5042 Economics of Energy Corporations • 11 %
2. ročník