CJVA302 Current political events in English speaking countries

Fakulta sociálních studií
podzim 2022
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Colin Kimbrell (přednášející)
Abigail Mokra, M.A. et M.A. (cvičící)
Mgr. Dana Plíšková (pomocník)
Mgr. et Mgr. Petra Trávníková, Ph.D. (pomocník)
Garance
Mgr. Colin Kimbrell
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Fakultě sociálních studií - Centrum jazykového vzdělávání
Kontaktní osoba: Mgr. et Mgr. Petra Trávníková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Fakultě sociálních studií - Centrum jazykového vzdělávání
Předpoklady
(( FAKULTA ( FSS )&& TYP_STUDIA ( BMN ) && FORMA ( P ))||( OBOR ( MUSFSS )))
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 15 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/15, pouze zareg.: 54/15
Mateřské obory/plány
předmět má 49 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
This is a course for students of international relations and related fields. The main focus of the seminar is on discussing current issues in world politics, based on watching videos concerning these issues and reading newspaper and/or journal articles. Great attention is also paid to building vocabulary both from the field of international relations and Academic English as such. The content of the course will be formed and adjusted to students' needs and preferences discussed in the first seminar.
Výstupy z učení
Student will be able to:
discuss current issues in today's world in English
write a position paper on the particular topic
collaborate in a project aimed at presenting these topics to others
understand authentic videos and audios on these issues
Osnova
  • The topics will be selected based on the discussion with students in the first seminar of the course.
Výukové metody
discussions, listening to/watching current events and political speeches, reading newspaper articles and academic texts, presentations, written assignments
Metody hodnocení
Active and regular participation.
Delivering a presentation on a topic related to the course syllabus.
Giving several leads on current political issues.
Writing an argumentative text/position paper.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2022/CJVA302