CJVA103 Akademická angličtina se zaměřením na interkulturní komunikaci

Fakulta sociálních studií
jaro 2020
Rozsah
0/2/0. 2 kr. (plus 2 za zk). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Lenka Zouhar Ludvíková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Dana Plíšková (pomocník)
Mgr. et Mgr. Petra Trávníková, Ph.D. (pomocník)
Garance
Mgr. Lenka Zouhar Ludvíková, Ph.D.
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Fakultě sociálních studií - Centrum jazykového vzdělávání
Kontaktní osoba: Mgr. Dana Plíšková
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Fakultě sociálních studií - Centrum jazykového vzdělávání
Rozvrh
St 8:00–9:40 U36
Předpoklady
(( FAKULTA ( FSS )&& TYP_STUDIA ( BMN )&& FORMA ( P ))||( OBOR ( MUSFSS )))&&(( PdF:ADAPT_AJ Adaptivní test Aj ))&&(! NOWANY ( CJVA101 Akademická angličtina se zaměřením na psaní , CJVA102 Akademická angličtina se zaměřením na prezentační dovednosti , CJVA104 Akademická angličtina ))
Passing PdF:ADAPT_AJ Adaptivní test Aj with the result indicating that you are on the B1 level or higher (https://is.muni.cz/auth/el/1441/podzim2017/ADAPT_AJ/index.qwarp). Students on the B1 level are able to communicate in English, express their opinions as well as summarize academic texts.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 15 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 6/15, pouze zareg.: 1/15, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/15
Cíle předmětu
The aim of the course is to open the horizons of the students and to enable them practicing their English within intercultural topics. Furthermore, they will further develop skills that are essential for academia, such as presenting, academic writing, note-taking, critical thinking and reflecting. The course will also be a framework for widening their vocabulary and activating known or critical grammar structures in English.
Výstupy z učení
By the end of the course, students will be able to:

- discuss and debate on a variety of important contemporary issues in the theory and practice of intercultural communication
- write and revise a project proposal in English
- present efficiently and engagingly in English, and respond to their colleagues’ presentations with constructive feedback
- write a 5-paragraph essay
- prepare and present a poster and a conference abstract
Osnova
 • culture
 • language
 • stereotypes, Hall and his theory
 • sense of humour
 • religion, Lewis and his theory
 • history
 • traditions and customs
 • Hofstede and his thories (dimensions and onions)
 • art and music
 • gender
 • social environment / SES
 • food and drink
Literatura
 • to be specified later
 • PILLER, Ingrid. Intercultural communication : a critical introduction. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2011. ix, 197. ISBN 9780748632831. info
Výukové metody
discussions based on readings and videos, self-reflection and peer reflection, presentations, writing assignments
Metody hodnocení
Students are going to work on written and spoken assignments that have a total score of 100points. The final assessment will be based on a portfolio consisting of at least 10 items, presentation and a final interview. The final grades depend on the total score:
100 - 93 = A
92 - 85 = B
84 - 77 = C
76 - 69 = D
98 - 61 = E
60 and below = F
Assignments: group presentation, poster presentation, abstract writing, essay... A portfolio of assignments will be discussed and reflected on in the exam period.
The criteria of the assignments to be specified.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
• • INFORMACE O KONCEPCI KURZŮ AKADEMICKÉ ANGLIČTINY CJVA101-104: • Studenti si mohou zapsat libovolnou ze čtyř alternativ akademické angličtiny (AA), tj. CJVA101, CJVA102, CJVA103 nebo CJVA104. Všechny čtyři předměty jsou zakončeny zkouškou na úrovni B2 umožňující studentům splnit si minimální jazykovou kompetenci potřebnou pro přístup ke státnicím. Ve všech čtyřech předmětech jsou zastoupeny všechny čtyři jazykové dovednosti – listening, reading, speaking a writing. • Rozhodnutí studenta, do kterého předmětu AA se zapíše, by mělo být motivováno tím, kde cítí největší slabiny, popř. kde je nejvíce motivován se dále rozvíjet. • Samotné hodnocení v konkrétním předmětu AA pak odráží jeho zaměření: např. v CJVA101 získává student celkem 35 procent bodů za úkoly postihující schopnost akademického psaní, zatímco „speaking“ má váhu 25 bodů; obdobně v CJVA102 získává student 35 procent bodů za úkoly odrážející schopnost vyjadřování a prezentace v akademickém kontextu, zatímco „writing“ je ohodnocen „pouze“ dvaceti procenty celkové známky. • • Studenti, kterým nebude umožněn přístup do kurzu z důvodu nízkého počtu bodů v ADAPT_AJ testu, je doporučeno zapsat si za účelem zlepšení angličtiny předmět AJ91010 Angličtina pro neanglisty vyučovaný na KAA FF a pokusit se o absolvování ADAPT_AJ testu příští semestr.•
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Poznámka k periodicitě výuky: v jarním semestru.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2016, podzim 2017, jaro 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2020/CJVA103