ADAPT_B2 Adaptivní test B2

Fakulta sociálních studií
podzim 2021
Rozsah
Písemný test před začátkem semestru. 0 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Petra Trávníková, Ph.D. (přednášející)
Abigail Mokra, M.A. et M.A. (cvičící)
Mgr. et Mgr. David Zelený (cvičící)
Mgr. Dana Plíšková (pomocník)
Garance
Mgr. et Mgr. Petra Trávníková, Ph.D.
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Fakultě sociálních studií - Centrum jazykového vzdělávání
Kontaktní osoba: Mgr. Dana Plíšková
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Fakultě sociálních studií - Centrum jazykového vzdělávání
Předpoklady
Předpokladem je znalost angličtiny na minimální úrovni B2.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem předmětu je zjistit úroveň znalostí studentů v angličtině. Studenti vypracují 3 subtesty testu DIALANG online formou.Pro udělení zápočtu je nutná nejméně úroveň B2 ve všech třech subtestech.
Osnova
  • V podzimním semestru 2021 se znalost studentů bude ověřovat pomocí standardizovaného testu DIALANG. Pro udělení zápočtu je nutná nejméně úroveň B2 ve všech třech subtestech.
Výukové metody
PS 2021: test se koná online formou, a to pouze od 9.8.2021 do 5.9.2021 včetně (po uplynutí této doby nebudou vaše výsledky akceptovány, děkujeme za pochopení). Více informací a odkaz na test a odevzdávárnu najdete v interaktivní osnově.
Metody hodnocení
Písemný test. Pro udělení zápočtu je nutná nejméně úroveň B2.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
Pokud předmět úspěšně nedokončíte, je třeba si ho do konce změn v zápisu odregistrovat.
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: Při nesplnění požadavků jsou studenti povinni si předmět odregistrovat v období změn v zápisu.
Předmět je vyučován každý semestr.
Poznámka k periodicitě výuky: Písemný test před začátkem semestru.
Výuka probíhá blokově.
Poznámka k četnosti výuky: Písemný test před začátkem semestru.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, jaro 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2021/ADAPT_B2