TI1016 Speciální praktikum

Pedagogická fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/2/0. 8 h. konz./sem. (komb. stud.). 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Jitka Řehořová (cvičící)
Mgr. Petr Vybíral, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Petr Vybíral, Ph.D.
Katedra technické a informační výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Petr Vybíral, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra technické a informační výchovy - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je získání vědomostí a dovedností v práci s papírem a drobným materiálem. Ve cvičeních se studenti seznámí se současným pojetím v práci s přírodními a technickými materiály, s pracovními pomůckami a nástroji a aplikují tyto poznatky při realizaci námětů z přírodnin, papíru a kartonu, drátu, fólie a modelovacích hmot. Dále si student osvojí zásady bezpečnosti a hygieny práce a seznámí se s technikami práce s prvky lidových zvyků, tradic a řemesel v rozsahu vzdělávací oblasti Člověk a svět práce.
Výstupy z učení
Studenti: Navrhnou a popíšou pracovní pomůcky a nástroje používané při práci s přírodními materiály. Určí druhy a sezónní sběr přírodnin a jejich tematické využití podle ročních období. Realizují náměty pro praktickou činnost v oblasti práce s přírodninami. Realizují náměty pro praktickou činnost v oblasti skládání, stříhání, modelování, pletení a dekorování z papíru. Vysvětlí a popíšou vhodné pracovní pomůcky, nářadí a nástroje pro práci s technickými materiály. Vysvětlí zásady bezpečnosti a hygieny v praktickém vyučování. Aplikují materiály při tvorbě zvykoslovných předmětů inspirovaných tradičními řemesly a lidovými zvyky.
Osnova
  • Sylabus cvičení: 1. a 2. týden: Vzdělávací oblast Člověk a svět práce, zásady bezpečnosti a hygieny práce v praktickém vyučování. 3. a 4. týden: Pracovní pomůcky a nástroje pro práci s přírodními materiály, přehled současných technik práce s přírodninami, sezónní sběr a jeho tematické využití podle ročních období. 5. a 6. týden: Výroba papíru, přehled papírenských materiálů, jejich zpracování a použití, náměty pro praktickou činnost z oblasti skládání, stříhání, modelování, pletení a dekorování z papíru. 7. a 8. týden: Přírodní a technické materiály v lidových tradicích a řemeslech – tvorba zvykoslovných předmětů pro jednotlivá roční období. 9. a 10. týden: Pracovní pomůcky a nástroje pro práci s technickými materiály, rozdělení drobného technického materiálu, tvorba námětů z technických materiálů, bezpečnost a hygiena práce. 11. a 12. týden: Netradiční techniky s tradičními materiály – aplikace modelovacích hmot v praktickém vyučování, tváření plastových fólií, drátěné hlavolamy.
Literatura
  • Velká kniha pro malé mistry 3. Edited by Ursula Barff - Jana Kudělková. 1. vyd. Praha: Ikar, 1997. 207 s. ISBN 8072021931. info
  • BARFF, Ursula. Hračky z přírody po celý rok. Translated by Antonín Navrátil - Jiří Chum. Bratislava: Nezávislosť, 1995. 110 s. ISBN 80-85217-54-6. info
  • BURKHARDTOVÁ, Inge a Ursula BARFF. Velká kniha pro malé mistry. Praha: Ikar, 1995. 224 s. : i. ISBN 80-85944-10-3. info
Výukové metody
Praktická cvičení.
Metody hodnocení
Student vytvoří portfolio námětů z papíru a drobných přírodních a technických materiálů ve formě metodických listů a zpracuje tematicky zaměřený výukový projekt, který obhájí.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Poznámka k četnosti výuky: v komb. stud. blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.