Jak byly údaje získány.

Sociální práce (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
3. semestr
FSS:SPR111 Filosofie a etika v sociální práci • 100 %
FSS:SPR113 Odborná praxe a supervize I • 100 %
FSS:SPR122 Sociální práce s rodinami • 100 %
FSS:SPR104 Základy práva • 50 %
4. semestr
FSS:SPR115 Odborná praxe a supervize II, individuální • 100 %
FSS:SPR280 Metodologie závěrečné práce • 100 %
FSS:CJVA104 Akademická angličtina • 50 %
FSS:SPR105 Sociální právo • 50 %
FSS:SPR142 Přístupy k práci s menšinami • 50 %
FSS:SPR209 Sociální deviace pro SPR • 50 %
FSS:SPR219 Sociologie • 50 %
FSS:SPR220 Thanatologie • 50 %
FSS:SPR228 Drug Interventions • 50 %
FSS:VPL102 Sociální politika • 50 %
2. ročník
5. semestr
FSS:SPRB1116 Odborná praxe a supervize III, skupinová • 50 %
FSS:SPR116 Odborná praxe a supervize III, skupinová • 50 %
FSS:CJVA104 Akademická angličtina • 25 %
FSS:SPRB1159 Arteterapie a SPR se zdravotně postiženými klienty • 25 %
FSS:SPRB1281 Konceptualizace závěrečné práce (BAK-PR) • 25 %
FSS:SPR113 Odborná praxe a supervize I • 25 %
FSS:SPR119 Kvalitativní výzkum • 25 %
FSS:SPR281 Konceptualizace závěrečné práce (BAK-PR) • 25 %
PdF:ADAPT_AJ Adaptivní test Aj • 25 %
PdF:PS_0011 Mental Illness in Films • 25 %
6. semestr
FSS:SPRB1279 Diplomový seminář • 50 %
FSS:SPRS200 Obhajoba bakalářské práce • 50 %
FSS:SPRS201 Teorie a kontext výkonu sociální práce • 50 %
FSS:SPRS202 Volba přístupu a koncepce intervence v sociální práci • 50 %
FSS:SPR279 Diplomový seminář • 50 %
FSS:CJVA104 Akademická angličtina • 25 %
FSS:SPRB1220 Thanatologie • 25 %
FSS:SPRB1281 Konceptualizace závěrečné práce (BAK-PR) • 25 %
FSS:SPR115 Odborná praxe a supervize II, individuální • 25 %
FSS:SPR158 Teorie a metody sociální práce - seminář • 25 %
FSS:SPR281 Konceptualizace závěrečné práce (BAK-PR) • 25 %

Údaje byly předpočítány: 19. 6. 2021 11:35

Všechny obory fakulty