Sociální práce (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
Žádné údaje k dispozici.
4. semestr
Žádné údaje k dispozici.
3. ročník
5. semestr
FSS:SPRB1116 Odborná praxe a supervize III, skupinová • 100 %
FSS:CJVA104 Akademická angličtina • 50 %
FSS:SPRB1159 Arteterapie a SPR se zdravotně postiženými klienty • 50 %
FSS:SPRB1281 Konceptualizace závěrečné práce (BAK-PR) • 50 %
PdF:PS_0011 Mental Illness in Films • 50 %
6. semestr
FSS:SPRB1279 Diplomový seminář • 100 %
FSS:SPRS200 Obhajoba bakalářské práce • 100 %
FSS:SPRS201 Teorie a kontext výkonu sociální práce • 100 %
FSS:SPRS202 Volba přístupu a koncepce intervence v sociální práci • 100 %
FSS:SPRB1220 Thanatologie • 50 %
FSS:SPRB1281 Konceptualizace závěrečné práce (BAK-PR) • 50 %

Údaje byly předpočítány: 24. 9. 2022 11:39

Všechny obory fakulty