Jak byly údaje získány.

Psychologie (magisterské navazující prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
FSS:PSY405 Psychologické teorie • 51 %
FSS:PSY410 Klinická psychologie I. • 51 %
FSS:PSY450 Psychopatologie • 51 %
FSS:PSY534 Etika v práci psychologa • 50 %
FSS:PSY402 Psychodiagnostika dospělých • 49 %
FSS:PSY406 Psychoterapie • 49 %
FSS:PSY479 Psychometrika: měření v psychologii • 42 %
FSS:PSYN4060 Psychoterapie • 39 %
FSS:PSYN4100 Klinická psychologie I. • 39 %
FSS:PSYN5340 Etika v práci psychologa • 39 %
FSS:PSYN4790 Psychometrika: měření v psychologii • 38 %
FSS:PSYN4020 Psychologické testování a diagnostika dospělých • 37 %
FSS:PSYN4050 Psychologické teorie • 37 %
FSS:PSYN4500 Psychopatologie • 37 %
FSS:PSY535 Diplomový projekt • 37 %
FSS:PSYN5350 Diplomový projekt • 25 %
2. semestr
FSS:PSY474 Kvalitativní metodologie v psychologickém výzkumu • 46 %
FSS:PSY411 Pedagogická a školní psychologie I • 45 %
FSS:PSY403 Psychodiagnostika dětí, mládeže, rodiny • 43 %
FSS:PSY409 Psychologie organizace • 43 %
FSS:PSY461 Základy neurověd • 40 %
FSS:PSYN4110 Pedagogická a školní psychologie I • 38 %
FSS:PSYN4090 Psychologie organizace • 37 %
FSS:PSYN4030 Psychodiagnostika dětí • 36 %
FSS:PSYN4610 Základy neurověd • 30 %
FSS:PSY499 Klinická psychologie II. • 29 %
FSS:PSYN4740 Kvalitativní metodologie v psychologickém výzkumu • 26 %
FSS:PST410 Současná psychoterapie • 23 %
FSS:PSYN4990 Klinická psychologie II. • 23 %
FSS:PSY407 Poradenská psychologie - děti, mládež • 22 %
FSS:PSYN4170 Současná psychoterapie • 17 %
FSS:PSY535 Diplomový projekt • 17 %
FSS:PSYN4070 Dětská poradenská psychologie • 16 %
FSS:PSYN4560 Gestalt terapie • 16 %
FSS:ADAPT_B2 Adaptivní test B2 • 15 %
FSS:PST436 Gestalt terapie • 12 %
FSS:PSYN4470 Psychoterapeutické techniky I • 11 %
FSS:PSYN5250 Psychologie leadershipu • 11 %
FSS:PSYN5410 Attachment and Family Systems • 11 %
FSS:PSY525 Psychologie leadershipu • 11 %
2. ročník
3. semestr
FSS:PSYN4130 Praxe a stáže (pedagogická a školní psychologie) • 45 %
FSS:PSYN4120 Praxe a stáže (psychoterapie a klinická psychologie) • 40 %
FSS:PSY412 Praxe a stáže (psychoterapie a klinická psychologie) • 39 %
FSS:PSYN4150 Praxe a stáže (psychologie práce) • 38 %
FSS:PSY413 Praxe a stáže (pedagogická a školní psychologie) • 37 %
FSS:PSY415 Praxe a stáže (psychologie práce) • 32 %
FSS:ADAPT_B2 Adaptivní test B2 • 31 %
FSS:PSYN4160 Výzkum v psychoterapii a poradenství • 23 %
FSS:CJVA401 Academic Writing and Other Study Skills • 22 %
FSS:PSYN4380 Psychodiagnostické praktikum • 20 %
FSS:PSYN4040 Psychoterapie v klinické praxi • 19 %
FSS:CJVA402 Academic Presentations and Other Study Skills • 18 %
FSS:PSYN4450 Psychosomatický přístup v medicíně a psychoterapii • 17 %
FSS:PSY479 Psychometrika: měření v psychologii • 17 %
FSS:PSY404 Psychoterapie a poradenství v praxi • 16 %
FSS:PSY438 Psychodiagnostické praktikum • 16 %
FSS:PSYN4370 Rorschach, TAT a jiné projektivní techniky • 15 %
FSS:PSYN5380 Praktikum ve speciální pedagogice • 14 %
FSS:PSY545 Mindfulness in Psychotherapy • 14 %
FSS:PSYN5450 Mindfulness in Psychotherapy • 13 %
FSS:PSY437 Rorschach, TAT a jiné projektivní techniky • 13 %
FSS:PSY537 Pedagogická a školní psychologie II • 13 %
FSS:PSY538 Praktikum ve speciální pedagogice • 13 %
FSS:PST405 Výzkum v psychoterapii a poradenství • 12 %
FSS:PSYN5170 Klinická psychologie – workshopy • 12 %
FSS:PSYN5260 Poruchy autistického spektra • 12 %
FSS:PSYN5360 Rozvoj pracovníků • 12 %
FSS:PSYN5370 Pedagogická a školní psychologie II • 12 %
FSS:PSYN4570 Rodinná terapie • 11 %
4. semestr
FSS:PSYN5390 Profilující praxe • 41 %
FSS:PSY539 Profilující praxe • 38 %
FSS:PSYN5100 Diplomový seminář • 28 %
FSS:PSYS300 Obhajoba diplomové práce • 25 %
FSS:PSYS302 Psychologická diagnostika • 24 %
FSS:PSY510 Diplomový seminář • 24 %
FSS:PSYS305 Teorie a systémy v psychologii • 23 %
FSS:ADAPT_B2 Adaptivní test B2 • 21 %
FSS:CJVA401 Academic Writing and Other Study Skills • 18 %
FSS:PSYN4560 Gestalt terapie • 15 %
FSS:PSYN4080 Poradenská psychologie - jednotlivci, páry, rodiny • 14 %
FSS:PSYN5180 Poruchy chování ve školní psychologii • 11 %

Údaje byly předpočítány: 4. 7. 2020 11:47

Všechny obory fakulty