Jak byly údaje získány.

Biofyzika (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
PřF:C1600 Základní praktikum z chemie • 100 %
PřF:C3150 Fyzikální chemie I - seminář • 100 %
PřF:C4660 Fyzikální chemie I • 100 %
PřF:F2070 Elektřina a magnetismus • 100 %
PřF:F2180 Fyzikální praktikum 1 • 100 %
PřF:F2400 Technické praktikum 2 • 100 %
PřF:F2712 Matematika 2 • 100 %
2. semestr
PřF:C1600 Základní praktikum z chemie • 100 %
PřF:C3150 Fyzikální chemie I - seminář • 100 %
PřF:C4660 Fyzikální chemie I • 100 %
PřF:F2070 Elektřina a magnetismus • 100 %
PřF:F2180 Fyzikální praktikum 1 • 100 %
PřF:F2712 Matematika 2 • 100 %
PřF:C2700 Základy organické chemie • 25 %
PřF:C2701 Základy org. chemie - seminář • 25 %
PřF:F2400 Technické praktikum 2 • 25 %
PřF:F2423 Početní praktikum 2 • 25 %
PřF:F5900 Fyzika ve firmě • 25 %
PřF:JAF02 Angličtina pro fyziky II • 25 %
PřF:JNP02 Němčina pro přírodovědce 2 • 25 %
PdF:CJP010 Zásady psaní bakalářských a diplomových prací • 25 %
PdF:FJ0002 Francouzština pro začátečníky 2 • 25 %
PdF:ONLINE_A Angličtina Online • 25 %
PdF:RJ2BP_RZS2 Ruština pro začátečníky 2 • 25 %
FSpS:P909 Physical Education - Fitness Gym • 25 %
FSpS:P938 Tělesná výchova - Základy sportovních masáží • 25 %
2. ročník
3. semestr
PřF:C3580 Biochemie • 100 %
PřF:C3620 Biochemie - laboratorní cvičení • 100 %
PřF:C4020 Fyzikální chemie II • 100 %
PřF:C4040 Fyzikální chemie II - seminář • 100 %
PřF:C5440 Separační metody • 100 %
PřF:F3240 Fyzikální praktikum 2 • 100 %
PřF:BI7171 Biotechnologické exkurze • 75 %
PřF:C1601 Základy obecné a anorganické chemie • 75 %
PřF:C1605 Základy obecné a anorganické chemie - seminář • 50 %
PřF:F1400 Programování • 50 %
PřF:F1400A Úlohy z programování • 50 %
PřF:F1410 Technické praktikum • 50 %
PřF:F3100 Kmity, vlny, optika • 50 %
PřF:FD010 Principy moderních optických zobrazovacích metod • 25 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 25 %
CST:CJV_DIAL Jazykový test Dialang • 25 %
4. semestr
PřF:BI4020 Molekulární biologie • 100 %
PřF:F8510 Fyzika biopolymerů • 100 %
PřF:F4100 Úvod do fyziky mikrosvěta • 83 %
PřF:C2700 Základy organické chemie • 50 %
PřF:C2701 Základy org. chemie - seminář • 50 %
PřF:BI0001 Příběhy vědy: rakovina • 33 %
PřF:BI0002 Příběhy vědy: gen • 33 %
PřF:C8950 NMR - Strukturní analýza • 33 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 33 %
PdF:CJP010 Zásady psaní bakalářských a diplomových prací • 33 %
PřF:C1600 Základní praktikum z chemie • 17 %
PřF:C1800 Chemie pro fyzikální obory • 17 %
PřF:C6770 NMR Spectroscopy of Biomolecules • 17 %
PřF:C8953 NMR - Strukturní analýza - seminář • 17 %
PřF:F4050 Úvod do fyziky mikrosvěta • 17 %
PřF:F4090 Elektrodynamika a teorie relativity • 17 %
PřF:F6342 Základy lékařské biofyziky • 17 %
PřF:F6390 Praktikum z pevných látek (1b) • 17 %
PřF:F6720 Seminář ÚFKL • 17 %
PřF:F7730 Samostatný projekt z biofyziky • 17 %
PřF:F7790 Seminář z biofyziky a biofyzikální chemie • 17 %
PřF:JA002 Pokročilá odborná angličtina - zkouška • 17 %
PřF:JN002 Pokročilá odborná němčina - zkouška • 17 %
PřF:S1091 Integrated methodologies and approaches for structural biology • 17 %
PdF:DEP24S Problematika evropského středověku • 17 %
PdF:DEP25R Problematika raně novověkých dějin • 17 %
FSpS:P970 Tělesná výchova - Tanec • 17 %
FSpS:P979 Tělesná výchova - Badminton • 17 %
FSpS:P998 Tělesná výchova - Sportovní osvobození • 17 %
3. ročník
5. semestr
PřF:BI3060 Obecná genetika • 100 %
PřF:C5040 Jaderná chemie • 100 %
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 100 %
PřF:F5330 Základní numerické metody • 100 %
PřF:F5351 Základy molekulární biofyziky • 100 %
PřF:F5370 Biofyzikální praktikum UFKL • 100 %
PřF:F9070 Experimentální metody biofyziky • 100 %
PřF:F5251K Bakalářská práce 1 • 67 %
PřF:F5220 Bakalářský seminář 1 • 50 %
PřF:C2110 Operační systém UNIX a základy programování • 33 %
PřF:F3100 Kmity, vlny, optika • 33 %
PřF:F5251E Bakalářská práce 1 • 33 %
PřF:BI1500 Biologie nádorů pro každého aneb buněčná filozofie • 17 %
PřF:BI9410 Strukturní biologie • 17 %
PřF:BI9410C Strukturní biologie - cvičení • 17 %
PřF:C1601 Základy obecné a anorganické chemie • 17 %
PřF:C2700 Základy organické chemie • 17 %
PřF:C8140 Bioenergetika • 17 %
PřF:C8150 Bioenergetika - seminář • 17 %
PřF:C8160 Enzymologie • 17 %
PřF:FSB02 Státní zkouška Bc, Biofyzika • 17 %
PřF:F4290 Biofyzikální praktikum • 17 %
PřF:F5030 Základy kvantové mechaniky • 17 %
PřF:F5055 Bakalářské repetitorium 1 • 17 %
PřF:F6040 Termodynamika a statistická fyzika • 17 %
PřF:F6252K Bakalářská práce 2 • 17 %
PřF:F6330 Vybraná témata aplikované biofyziky • 17 %
PřF:F6800 Úvod do jaderné fyziky a fyziky ionizujícího záření • 17 %
PřF:F7850 Vybrané kapitoly z elektronové mikroskopie • 17 %
FSpS:P950 Tělesná výchova - Jóga • 17 %
6. semestr
PřF:C8140 Bioenergetika • 100 %
PřF:C8150 Bioenergetika - seminář • 100 %
PřF:F6330 Vybraná témata aplikované biofyziky • 100 %
PřF:F4290 Biofyzikální praktikum • 80 %
PřF:F6342 Základy lékařské biofyziky • 80 %
PřF:F6252K Bakalářská práce 2 • 60 %
PřF:FSB02 Státní zkouška Bc, Biofyzika • 40 %
PřF:F5251K Bakalářská práce 1 • 40 %
FF:SKANSIV77 Skandinávské runy (internetový kurz) • 20 %
PřF:BI2900 Duševní vlastnictví • 20 %
PřF:C2700 Základy organické chemie • 20 %
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 20 %
PřF:C9930 Metody kvantové chemie • 20 %
PřF:F2423 Početní praktikum 2 • 20 %
PřF:F4100 Úvod do fyziky mikrosvěta • 20 %
PřF:F4900 Transfer technologií a patentové právo • 20 %
PřF:F5251E Bakalářská práce 1 • 20 %
PřF:F5550 Astronomický seminář • 20 %
PřF:F6530 Spektroskopické metody • 20 %
PřF:F7850 Vybrané kapitoly z elektronové mikroskopie • 20 %
PřF:F8270 Radiační biofyzika • 20 %
PřF:F9360 Historie fyziky 1 • 20 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 20 %
PdF:FJ1028 Kurz francouzského jazyka online • 20 %
FSpS:P981 Tělesná výchova - Tenis • 20 %
FSpS:P983 Tělesná výchova - Stolní tenis • 20 %

Údaje byly předpočítány: 28. 11. 2020 11:46

Všechny obory fakulty