Analytický chemik - manažer chemické laboratoře (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
Žádné údaje k dispozici.
4. semestr
Žádné údaje k dispozici.
3. ročník
5. semestr
Žádné údaje k dispozici.
6. semestr
PřF:C2105 Počítač v analytické laboratoři • 100 %
PřF:C6012 Bakalářský seminář • 86 %
PřF:CZBMCL Státní závěrečná bakalářská zkouška v oboru Analytický chemik - manažer chemické laboratoře • 71 %
PřF:C3700 Jakost v analytické laboratoři • 71 %
PřF:C6013 Bakalářská práce z chemie • 71 %
PřF:C2102 Výpočetní technika II • 29 %
PřF:C6300 Optická a hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem • 29 %
FF:JSB080 E-KURZ: Balkan Grill - střípky z balkánské kuchyně • 14 %
FF:PJ_04 Polština pro mírně pokročilé • 14 %
PřF:BI0001 Příběhy vědy: rakovina • 14 %
PřF:C2062 Anorganická chemie II • 14 %
PřF:C3705 Správná laboratorní praxe v chemické laboratoři • 14 %
PřF:C3706 Správná laboratorní praxe v chemické laboratoři - cvičení • 14 %
PřF:C4050 Analytická chemie II • 14 %
PřF:C5190 Instrumentální analytická chemie - praktikum • 14 %
PřF:C7041 Molekulová spektrometrie • 14 %
PřF:C7075 Bioanalytická chemie v laboratorní medicíně • 14 %
PřF:C7660 Multimedia ve výuce I • 14 %
PřF:JAC04 Angličtina pro chemiky IV • 14 %
PdF:ONLINE_A Angličtina Online • 14 %
PdF:TI9006 E-KURZ: Recyklujeme - výrobky z odpadového materiálu • 14 %
PdF:TI9007 E-KURZ: Příprava pokrmů – tipy a náměty nejen do školy • 14 %

Analytický chemik - manažer chemické laboratoře (bakalářský prezenční se specializací)

1. ročník
1. semestr
PřF:C1040 Obecná chemie - seminář • 100 %
PřF:C1020 Obecná chemie • 60 %
PřF:C1061 Anorganická chemie I • 60 %
PřF:C1062 Anorganická chemie I - seminář • 60 %
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 60 %
PřF:F1240 Fyzika pro chemiky I • 60 %
PřF:F1241 Fyzika pro chemiky I, seminář • 60 %
PřF:M1010 Matematika I • 60 %
PřF:M1020 Matematika I - seminář • 60 %
CST:CJV_DIAL Jazykový test Dialang • 60 %
PřF:C2022 Organická chemie I - seminář • 20 %
PřF:C2070 Anorganická chemie II - seminář • 20 %
PřF:C3150 Fyzikální chemie I - seminář • 20 %
PřF:C4660 Fyzikální chemie I • 20 %
PřF:F2090 Fyzika pro chemiky II • 20 %
PřF:F2091 Fyzika pro chemiky II, seminář • 20 %
PřF:F2210 Fyzikální praktikum pro nefyzikální obory • 20 %
PřF:JAC01 Angličtina pro chemiky I • 20 %
PřF:M2010 Matematika II • 20 %
PřF:M2020 Matematika II - seminář • 20 %
FSpS:P927 Tělesná výchova – Kardio trénink • 20 %
2. semestr
PřF:C2022 Organická chemie I - seminář • 100 %
PřF:C2062 Anorganická chemie II • 100 %
PřF:C2070 Anorganická chemie II - seminář • 100 %
PřF:C3150 Fyzikální chemie I - seminář • 100 %
PřF:C4660 Fyzikální chemie I • 100 %
PřF:F2090 Fyzika pro chemiky II • 100 %
PřF:F2091 Fyzika pro chemiky II, seminář • 100 %
PřF:M2010 Matematika II • 100 %
PřF:M2020 Matematika II - seminář • 100 %
PřF:C2021 Organická chemie I • 88 %
PřF:F2210 Fyzikální praktikum pro nefyzikální obory • 88 %
FF:JSB080 E-KURZ: Balkan Grill - střípky z balkánské kuchyně • 25 %
PřF:BI0001 Příběhy vědy: rakovina • 25 %
PřF:F2130 Fyzika v živé přírodě • 25 %
PřF:JAC02 Angličtina pro chemiky II • 25 %
PřF:E4070 Základy toxikologie pro přírodovědce • 13 %
PřF:F8632 Fyzikální principy přístrojů kolem nás • 13 %
FI:VB006 Panorama fyziky II • 13 %
PdF:RJ1078 Ruský film 2 • 13 %
2. ročník
3. semestr
PřF:C1100 Laboratorní technika • 100 %
PřF:C3100 Analytická chemie I • 100 %
PřF:C3110 Analytická chemie I - seminář • 100 %
PřF:C3050 Organická chemie II • 86 %
PřF:C3055 Organická chemie II - seminář • 86 %
PřF:C4020 Fyzikální chemie II • 86 %
PřF:C4040 Fyzikální chemie II - seminář • 86 %
ESF:BPH_EKOR Ekonomika organizací • 86 %
PřF:BI0002 Příběhy vědy: gen • 57 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 43 %
PřF:BI1500 Biologie nádorů pro každého aneb buněčná filozofie • 29 %
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 29 %
PřF:JAC01 Angličtina pro chemiky I • 29 %
PrF:BVV13ZK Základy práva pro neprávníky • 14 %
PřF:C3200 Chemická literatura • 14 %
PřF:C5000 Samostatný projekt z chemie • 14 %
PřF:F1520 Zajímavá fyzika • 14 %
PřF:GA571 Drahé kameny • 14 %
PdF:TI9006 E-KURZ: Recyklujeme - výrobky z odpadového materiálu • 14 %
FSpS:P973 Tělesná výchova – Basketbal • 14 %
FSpS:P987 Tělesná výchova – Sebeobrana • 14 %
4. semestr
PřF:C3120 Analytická chemie - praktikum • 100 %
PřF:C3705 Správná laboratorní praxe v chemické laboratoři • 100 %
PřF:C3706 Správná laboratorní praxe v chemické laboratoři - cvičení • 100 %
PřF:C6005 Projekty a bakalářské práce • 100 %
PřF:C6160 Analytická chemie II - seminář • 100 %
PřF:C4050 Analytická chemie II • 91 %
PřF:C6140 Optimalizace a hodnocení analytických metod • 91 %
ESF:BPH_POEK Podniková ekonomika • 91 %
PřF:C7041 Molekulová spektrometrie • 82 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 45 %
PřF:F2130 Fyzika v živé přírodě • 36 %
PřF:BI0001 Příběhy vědy: rakovina • 27 %
PřF:E6050 Osud toxických látek v prostředí • 27 %
PřF:E6051 Osud toxických látek v prostředí - cvičení • 27 %
PřF:C2021 Organická chemie I • 18 %
PřF:C2062 Anorganická chemie II • 18 %
FSpS:P950 Tělesná výchova – Jóga • 18 %
FSpS:P978 Tělesná výchova – Volejbal • 18 %
3. ročník
5. semestr
PřF:C3181 Biochemie I • 100 %
PřF:C5120 Počítače v chemii a chemometrie • 100 %
PřF:C5140 Počítače v chemii a chemometrie - cvičení • 100 %
PřF:C5145 Management kvality v bioanalytické laboratoři • 100 %
ESF:BPH_ZMAN Základy managementu • 100 %
PřF:C5190 Instrumentální analytická chemie - praktikum • 89 %
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 89 %
PřF:C5000 Samostatný projekt z chemie • 78 %
PřF:C3190 Biochemie I - seminář • 56 %
PřF:C3200 Chemická literatura • 44 %
PřF:C5350 Analytická chemie III • 44 %
PřF:C5355 Analytická chemie III - seminář • 44 %
ESF:BPP_ZAPR Základy práva • 44 %
PřF:CORE022 Biochemie v běžném životě • 22 %
PřF:C7955 Molekulová luminiscence • 22 %
FaF:CORE018 Rostliny ve zdraví a nemoci • 11 %
PřF:BI0002 Příběhy vědy: gen • 11 %
PřF:C3050 Organická chemie II • 11 %
PřF:C7021 Separační metody A • 11 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 11 %
PřF:XV004 Od nápadu k podnikání • 11 %
FSpS:P950 Tělesná výchova – Jóga • 11 %
FSpS:P972 Tělesná výchova – Pilates • 11 %
FSpS:P988 Tělesná výchova – Plavání • 11 %
6. semestr
PřF:C2105 Počítač v analytické laboratoři • 100 %
PřF:C3700 Jakost v analytické laboratoři • 100 %
PřF:C4182 Biochemie II • 100 %
PřF:C6012 Bakalářský seminář • 100 %
PřF:CZBMCL Státní závěrečná bakalářská zkouška v oboru Analytický chemik - manažer chemické laboratoře • 80 %
PřF:C6013 Bakalářská práce z chemie • 80 %
PřF:C7031 Atomová spektrometrie • 80 %
PřF:E6050 Osud toxických látek v prostředí • 60 %
PřF:E6051 Osud toxických látek v prostředí - cvičení • 60 %
LF:CORE021 Bioetika II: možnosti na hraně • 20 %
PřF:BI0001 Příběhy vědy: rakovina • 20 %
PřF:C4050 Analytická chemie II • 20 %
PřF:C7041 Molekulová spektrometrie • 20 %
PřF:C7858 Elektromigrační metody • 20 %

Antropologie (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
Žádné údaje k dispozici.
4. semestr
Žádné údaje k dispozici.
3. ročník
5. semestr
Žádné údaje k dispozici.
6. semestr
PřF:MAS20C Aplikovaná statistika II - cvičení pro antropology • 100 %
PřF:BI6302 Seminář VI • 95 %
PřF:BI6502 Terénní cvičení I • 95 %
PřF:MAS02 Aplikovaná statistika II • 95 %
PřF:BI2223 Antropologie a moderní trendy v biologii • 77 %
PřF:BI6100 Bakalářská práce II • 68 %
PřF:BI6085 Bakalářská státní závěrečná zkouška z Antropologie • 59 %
PřF:BI0001 Příběhy vědy: rakovina • 14 %
PřF:BI4010 Základy molekulární biologie • 14 %
PřF:BI4502 Bakalářská práce I • 14 %

Antropologie (bakalářský prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
PřF:BI1071 Seminář I • 100 %
PřF:BI1231 Anatomie pro antropology I. • 100 %
PřF:BI1231C Anatomie pro antropology I - cvičení • 100 %
PřF:BI1251 Úvod do antropologie I • 100 %
PřF:BI3060 Obecná genetika • 100 %
PřF:BI3060C Obecná genetika - cvičení • 100 %
PřF:BI3200 Základy vědecké práce • 100 %
PřF:BI3170 Antropologie pravěku • 98 %
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 98 %
CST:CJV_DIAL Jazykový test Dialang • 95 %
PřF:BI7878 Antropologie obecná I: antropologie biologická • 31 %
PřF:JALS01 Angličtina pro Life Sciences 1 • 17 %
2. semestr
PřF:BI2120S Cytologie, histologie, embryologie seminář • 100 %
PřF:BI2251 Úvod do antropologie II • 100 %
PřF:BI2424 Metody terénního výzkumu • 100 %
PřF:BI4260 Antropologie starověku • 100 %
PřF:BI2072 Seminář II • 95 %
PřF:BI2120 Cytologie, histologie, embryologie • 95 %
PřF:BI2232 Anatomie pro antropology II • 95 %
PřF:BI2232C Anatomie pro antropology II cvičení • 95 %
PřF:BI0001 Příběhy vědy: rakovina • 36 %
PřF:BI7879 Antropologie obecná II: antropologie sociokulturní • 32 %
PdF:SZ6063 Antropologie lidské sexuality • 18 %
PřF:BI6290 Paleogenetika člověka • 14 %
PřF:JALS02 Angličtina pro Life Sciences 2 • 14 %
2. ročník
3. semestr
PřF:BI3181 Fyziologie I • 81 %
PřF:BI3181C Fyziologie I cvičení • 81 %
PřF:BI3301 Seminář III • 81 %
PřF:BI5110 Antropologie středověku • 81 %
PřF:BI7351 Metody antropologie I. • 81 %
PřF:C3580 Biochemie • 81 %
PřF:BI3233C Anatomie pro antropology III cvičení • 76 %
PřF:BI3233 Anatomie pro antropology III • 71 %
PřF:LFMA011P Mikroskopická anatomie - přednáška • 71 %
PřF:BI1221 Dějiny antropologického myšlení • 24 %
PřF:BI4010 Základy molekulární biologie • 24 %
PřF:BI4010C Základy molekulární biologie - seminář • 24 %
PřF:BI4182 Fyziologie II • 24 %
PřF:BI4182C Fyziologie II cvičení • 24 %
PřF:BI4302 Seminář IV • 24 %
PřF:BI6460 Antropologie novověku • 24 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 24 %
PřF:BI3060 Obecná genetika • 19 %
PřF:BI8352 Metody antropologie II • 19 %
FF:LJ401 Antická mytologie: bohové • 14 %
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 14 %
PřF:LFMA011C Mikroskopická anatomie - cvičení • 14 %
4. semestr
PřF:BI4182C Fyziologie II cvičení • 100 %
PřF:BI6460 Antropologie novověku • 100 %
PřF:BI1221 Dějiny antropologického myšlení • 97 %
PřF:BI4010C Základy molekulární biologie - seminář • 97 %
PřF:BI4302 Seminář IV • 97 %
PřF:BI8352 Metody antropologie II • 94 %
PřF:BI4182 Fyziologie II • 91 %
PřF:BI4010 Základy molekulární biologie • 84 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 38 %
PřF:BI0001 Příběhy vědy: rakovina • 34 %
PřF:BI7879 Antropologie obecná II: antropologie sociokulturní • 19 %
3. ročník
5. semestr
PřF:BI3434 Zpracování výzkumných dat v antropologii • 97 %
PřF:BI5301 Seminář V • 97 %
PřF:MAS01 Aplikovaná statistika I • 97 %
PřF:MAS10C Aplikovaná statistika I - cvičení pro antropology • 97 %
PřF:BI5402 Dermatoglyfika • 94 %
PřF:BI6868 Evoluce kosterní soustavy člověka • 94 %
PřF:BI6868C Evoluce kosterní soustavy člověka - cvičení • 91 %
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 79 %
PřF:BI4502 Bakalářská práce I • 76 %
PřF:BI5555 Praktikum k závěrečné práci pro antropology • 67 %
LF:CORE015 Bioetika I: etika života • 18 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 15 %
PřF:BI0002 Příběhy vědy: gen • 12 %
PřF:BI5201 Humánní osteologie • 12 %
PřF:LFMA011P Mikroskopická anatomie - přednáška • 12 %
6. semestr
PřF:BI2223 Antropologie a moderní trendy v biologii • 100 %
PřF:BI6302 Seminář VI • 100 %
PřF:MAS02 Aplikovaná statistika II • 100 %
PřF:MAS20C Aplikovaná statistika II - cvičení pro antropology • 100 %
PřF:BI6502 Terénní cvičení I • 88 %
PřF:BI6100 Bakalářská práce II • 53 %
PřF:BI4502 Bakalářská práce I • 41 %
PřF:BI6085 Bakalářská státní závěrečná zkouška z Antropologie • 41 %
FSS:PSYB1280 Psychologie v běžném životě • 24 %
PřF:BI4010 Základy molekulární biologie • 18 %
LF:CORE021 Bioetika II: možnosti na hraně • 12 %

Aplikovaná a environmentální geologie (bakalářský prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 100 %
PřF:G0101 Školení BOZP a PO pro geology • 100 %
PřF:G1011 Úvodní geologické soustředění • 100 %
PřF:G1021 Geologie dynamická • 100 %
PřF:G1061 Mineralogie • 100 %
PřF:G1081 Paleontologie • 100 %
PřF:G1101 Základy geofyziky • 100 %
PřF:JAG01 Angličtina pro geology I • 100 %
CST:CJV_DIAL Jazykový test Dialang • 71 %
FaF:CORE018 Rostliny ve zdraví a nemoci • 14 %
PřF:CORE036 Společnost a neživá příroda v regionu střední Evropy • 14 %
PřF:G6661 Gems and their deposits • 14 %
PřF:JFP01 Francouzština pro přírodovědce 1 • 14 %
PřF:JSP01 Španělština pro přírodovědce 1 • 14 %
PdF:ONLINE_AS Angličtina Online - Mluvený projev • 14 %
FSpS:P936 Tělesná výchova – Balanční cvičení • 14 %
FSpS:P943 Tělesná výchova – Jogalates • 14 %
FSpS:P996 Tělesná výchova – Zimní výcvikový kurz • 14 %
2. semestr
PřF:G3061 Historická a stratigrafická geologie • 90 %
PřF:G5081 Geochemie • 90 %
PřF:G2031 Praktické geologické cvičení • 80 %
PřF:G3021 Petrografie • 80 %
PřF:G4101 Strukturní geologie a geotektonika • 80 %
PřF:G1141 Optická mikroskopie v geologii • 70 %
PřF:JAG02 Angličtina pro geology II • 70 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 40 %
PřF:G8711 Geologické katastrofy a jejich rizika • 20 %
2. ročník
3. semestr
PřF:G3081 Metody praktické geologie a geologického mapování • 78 %
PřF:G4121 Kvartérní geologie • 78 %
PřF:G5061 Ložisková geologie • 78 %
PřF:G8271 Pěší geologická exkurze do okolí Brna • 78 %
PřF:G2101 Hydrogeologie • 67 %
PřF:G2121 Inženýrská geologie • 67 %
PřF:G6101 Laboratorní metody v geologii • 56 %
PřF:GA801 Chemické základy geologických procesů • 44 %
PřF:GA571 Drahé kameny • 33 %
PřF:G8231 Terénní cvičení ze sedimentární geologie • 33 %
FF:CORE005 Průvodce současnou filozofií • 11 %
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 11 %
PřF:E0320 Udržitelný rozvoj - největší výzva současnosti? • 11 %
PřF:GA401 Sedimentární petrologie • 11 %
PřF:G0101 Školení BOZP a PO pro geology • 11 %
PřF:G1141 Optická mikroskopie v geologii • 11 %
PřF:G3021 Petrografie • 11 %
PřF:G3061 Historická a stratigrafická geologie • 11 %
PřF:G4101 Strukturní geologie a geotektonika • 11 %
PřF:G5081 Geochemie • 11 %
PřF:G5531 Praktická příprava geologických preparátů • 11 %
PřF:G8261 Terénní cvičení z hydrogeologie a geochemie • 11 %
PřF:G9511 Jeskynní výplně • 11 %
PřF:G9781 Základy speleologie • 11 %
PřF:JAG01 Angličtina pro geology I • 11 %
PřF:JAG02 Angličtina pro geology II • 11 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 11 %
FI:PV165 Procesní řízení • 11 %
PdF:RJ2BP_RZS2 Ruština pro začátečníky 2 • 11 %
PdF:RJ2BP_RZS3 Ruština pro začátečníky 3 • 11 %
CST:CJV_DIAL Jazykový test Dialang • 11 %
4. semestr
PřF:G0231 Volba tématu bakalářské práce • 100 %
PřF:G5021 Regionální geologie ČR • 100 %
PřF:G6141 Environmentální geologie • 100 %
PřF:G4221 Geovědní dokumentace území • 80 %
PřF:G7671 Dokumentace průzkumných děl a podzemních staveb • 73 %
PřF:G9421 Ochrana podzemních vod • 73 %
PřF:G6301 Základy podzemní hydrauliky • 47 %
PřF:G8711 Geologické katastrofy a jejich rizika • 40 %
PřF:G5801 Terénní cvičení s využitím geocachingu • 33 %
PřF:G4231 Kurz terénní geologické dokumentace • 20 %
PřF:G7741 Terénní cvičení z mineralogie a geologie východní části Českomoravské vrchoviny • 20 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 20 %
FSpS:P9911 Tělesná výchova – Outdoorové aktivity distančně • 20 %
PřF:BI0001 Příběhy vědy: rakovina • 13 %
PřF:F2130 Fyzika v živé přírodě • 13 %
PřF:G1141 Optická mikroskopie v geologii • 13 %
PřF:G2061 Pokročilá mineralogie • 13 %
PřF:G2141 Mikroskopie minerálů a hornin • 13 %
PřF:G8731 Vulkanismus a jeho důsledky • 13 %
PřF:M0001 Matematika kolem nás • 13 %
3. ročník
5. semestr
PřF:G0211 Převzetí zadání bakalářské práce • 100 %
PřF:G4141 Akademické dovednosti pro geology • 100 %
PřF:G5011 Bakalářský seminář I • 100 %
PřF:G5051 Bakalářská práce I • 100 %
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 86 %
PřF:G0101 Školení BOZP a PO pro geology • 86 %
PřF:G5041 Bakalářská práce - současný stav problému v literatuře • 79 %
PřF:G5221 Elektronické zpracování geologie území • 79 %
PřF:G3101 Základy zpracování geologických dat • 43 %
PřF:GA801 Chemické základy geologických procesů • 29 %
PřF:G6101 Laboratorní metody v geologii • 29 %
PřF:CORE036 Společnost a neživá příroda v regionu střední Evropy • 21 %
PřF:GA571 Drahé kameny • 21 %
PřF:G6661 Gems and their deposits • 21 %
PřF:G7841 Mineralogie granitických pegmatitů • 21 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 21 %
FaF:CORE018 Rostliny ve zdraví a nemoci • 14 %
PřF:G2121 Inženýrská geologie • 14 %
PřF:G4121 Kvartérní geologie • 14 %
PřF:G5511 Petrel • 14 %
6. semestr
PřF:G6011 Bakalářský seminář II • 86 %
PřF:G6051 Bakalářská práce II - odevzdání • 86 %
PřF:G6301 Základy podzemní hydrauliky • 86 %
PřF:GS301 Obhajoba bakalářske práce z geologie • 57 %
PřF:GS331 Geologie (SZk oboru Geologie aplikovaná a environmentální) • 57 %
PřF:G5041 Bakalářská práce - současný stav problému v literatuře • 43 %
PřF:G5031 Prezentace výsledků bakalářské práce na konferenci • 29 %
PdF:RJ1081 Ruština online • 29 %
PřF:CORE027 Klimatické změny • 14 %
PřF:GA241 Petroarcheologie keramiky • 14 %
PřF:GA481 Svahové deformace • 14 %
PřF:GA591 Supergenní mineralogie • 14 %
PřF:GB001 Geologický seminář • 14 %
PřF:GE031 Základy paleontologie • 14 %
PřF:GI221 3D modelování v programu Leapfrog Geo • 14 %
PřF:G2081 Pokročilá paleontologie • 14 %
PřF:G5301 Matematická geologie • 14 %
PřF:G6021 Geologie Slovenska • 14 %
PřF:G6031 Publikace výsledků bakalářské práce • 14 %
PřF:G7671 Dokumentace průzkumných děl a podzemních staveb • 14 %
PřF:G8711 Geologické katastrofy a jejich rizika • 14 %
PřF:G8761 Metody přepočtu chemických analýz pro geology • 14 %
PřF:G9421 Ochrana podzemních vod • 14 %
PřF:G9801 Metamorfní petrologie • 14 %
PřF:JFP04 Francouzština pro přírodovědce 4 • 14 %
PřF:M0001 Matematika kolem nás • 14 %
FSpS:P991 Tělesná výchova – Posilovny • 14 %

Aplikovaná biochemie (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
Žádné údaje k dispozici.
4. semestr
Žádné údaje k dispozici.
3. ročník
5. semestr
PřF:BI4020 Molekulární biologie • 100 %
PřF:CZBAB Státní závěrečná bakalářská zkouška z aplikované biochemie • 100 %
PřF:C4050 Analytická chemie II • 100 %
PřF:C6014 Bakalářská práce z biochemie II • 100 %
PřF:C6185 Seminář k bakalářské práci II • 100 %
PřF:C6200 Biochemické metody • 100 %
6. semestr
PřF:C6185 Seminář k bakalářské práci II • 100 %
PřF:C6200 Biochemické metody • 100 %
PřF:C6014 Bakalářská práce z biochemie II • 92 %
PřF:CZBAB Státní závěrečná bakalářská zkouška z aplikované biochemie • 85 %
PdF:TI9007 E-KURZ: Příprava pokrmů – tipy a náměty nejen do školy • 23 %
PřF:C4050 Analytická chemie II • 15 %

Aplikovaná biochemie (bakalářský prezenční se specializací)

1. ročník
1. semestr
PřF:C4222 Základní laboratorní výpočty • 90 %
PřF:C1601 Základy obecné a anorganické chemie • 86 %
PřF:C1605 Základy obecné a anorganické chemie - seminář • 86 %
PřF:C7170 Struktura a funkce buňky • 86 %
PřF:M1035 Matematika pro biochemiky • 86 %
CST:CJV_DIAL Jazykový test Dialang • 86 %
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 81 %
PřF:BI1500 Biologie nádorů pro každého aneb buněčná filozofie • 71 %
PřF:CORE022 Biochemie v běžném životě • 57 %
PřF:JAC01 Angličtina pro chemiky I • 33 %
PřF:M1030 Matematika pro biology • 19 %
LF:CORE015 Bioetika I: etika života • 14 %
PřF:BI6790 Biologie živočichů • 14 %
PřF:BI6790C Biologie živočichů - cvičení • 14 %
PřF:C1471 Aplikovaná matematika pro biochemiky • 14 %
PřF:C1472 Aplikovaná matematika pro biochemiky - seminář • 14 %
PřF:C4660 Fyzikální chemie I • 14 %
PřF:F2120 Fyzika • 14 %
2. semestr
PřF:C1471 Aplikovaná matematika pro biochemiky • 100 %
PřF:C1472 Aplikovaná matematika pro biochemiky - seminář • 100 %
PřF:F2120 Fyzika • 94 %
PřF:C4660 Fyzikální chemie I • 88 %
PřF:BI6790C Biologie živočichů - cvičení • 76 %
PřF:C3150 Fyzikální chemie I - seminář • 76 %
PřF:BI6790 Biologie živočichů • 71 %
PřF:C2131 Úvod do bioinformatiky • 65 %
PřF:C2701 Základy org. chemie - seminář • 65 %
PřF:BI6180C Biologie rostlin - cvičení • 59 %
PřF:C2132 Úvod do bioinformatiky - seminář • 59 %
PřF:C4221 Biochemická laboratorní technika • 59 %
PřF:BI0001 Příběhy vědy: rakovina • 53 %
PřF:BI6180 Biologie rostlin • 47 %
PřF:C2700 Základy organické chemie • 47 %
PřF:C4222 Základní laboratorní výpočty • 29 %
PřF:JAC02 Angličtina pro chemiky II • 24 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 24 %
PdF:TI9007 E-KURZ: Příprava pokrmů – tipy a náměty nejen do školy • 24 %
PřF:JALS02 Angličtina pro Life Sciences 2 • 18 %
PřF:BI3010 Elektronová mikroskopie • 12 %
2. ročník
3. semestr
PřF:C1660 Základy analytické chemie • 92 %
PřF:C3181 Biochemie I • 92 %
PřF:C3190 Biochemie I - seminář • 92 %
PřF:C9530 Strukturní biochemie • 83 %
PřF:C9531 Strukturní biochemie - seminář • 83 %
PřF:C2200 Chemická syntéza - praktikum • 67 %
LF:BLFY0121P Fyziologie I - přednáška • 50 %
LF:BLET051P Zdravotnická etika - přednáška • 33 %
PřF:BI5220 Imunologie • 33 %
PřF:C7185 Neurobiologie • 33 %
LF:BLZA011P Základy anatomie - přednáška • 25 %
PřF:C4020 Fyzikální chemie II • 25 %
PřF:C4040 Fyzikální chemie II - seminář • 25 %
PdF:TI9006 E-KURZ: Recyklujeme - výrobky z odpadového materiálu • 25 %
LF:BLPP011P První pomoc - přednáška • 17 %
PřF:BI1030 Fylogeneze a diverzita bezobratlých • 17 %
PřF:BI4010C Základy molekulární biologie - seminář • 17 %
PřF:BI4020 Molekulární biologie • 17 %
PřF:BI6180 Biologie rostlin • 17 %
PřF:BI7171 Biotechnologické exkurze • 17 %
PřF:BI7430 Molekulární biotechnologie • 17 %
PřF:BI7430C Molekulární biotechnologie - cvičení • 17 %
PřF:CORE019 Pokroky a výzvy v moderní biologii • 17 %
PřF:C1601 Základy obecné a anorganické chemie • 17 %
PřF:C4185 Seminář k bakalářské práci I • 17 %
PřF:C4660 Fyzikální chemie I • 17 %
PřF:C7015 Chemické vlastnosti, struktura a interakce nukleových kyselin • 17 %
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 17 %
PdF:TI9005 E-KURZ: Zpracování polymerních hmot od A do Z • 17 %
PdF:TI9007 E-KURZ: Příprava pokrmů – tipy a náměty nejen do školy • 17 %
FSpS:P9911 Tělesná výchova – Outdoorové aktivity distančně • 17 %
4. semestr
PřF:BI4010C Základy molekulární biologie - seminář • 100 %
PřF:BI4020 Molekulární biologie • 100 %
PřF:C4185 Seminář k bakalářské práci I • 100 %
PřF:C4182 Biochemie II • 96 %
PřF:C4200 Biochemie II - seminář • 96 %
PřF:C4220 Biochemie - laboratorní cvičení • 93 %
PřF:C3120 Analytická chemie - praktikum • 85 %
PřF:C2131 Úvod do bioinformatiky • 41 %
PřF:C2132 Úvod do bioinformatiky - seminář • 41 %
PřF:BI0001 Příběhy vědy: rakovina • 37 %
PřF:C7879 Zpracování experimentálních dat • 33 %
PřF:C2700 Základy organické chemie • 30 %
PřF:C2701 Základy org. chemie - seminář • 22 %
PřF:C4221 Biochemická laboratorní technika • 22 %
PřF:E4070 Základy toxikologie pro přírodovědce • 22 %
LF:BLOZ061 Ochrana veřejného zdraví • 11 %
FF:JSB080 E-KURZ: Balkan Grill - střípky z balkánské kuchyně • 11 %
PřF:BI6180C Biologie rostlin - cvičení • 11 %
PřF:BI6370 Základy humánní parazitologie • 11 %
PřF:C6211 Biotechnologie • 11 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 11 %
3. ročník
5. semestr
PřF:BI4030C Laboratorní cvičení z molekulární biologie pro biochemiky • 96 %
PřF:C6230 Klinická biochemie - cvičení • 96 %
PřF:C5014 Bakalářská práce z biochemie I • 93 %
PřF:BI5710 Mikrobiologie • 89 %
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 89 %
PřF:BI7430 Molekulární biotechnologie • 85 %
PřF:BI7430C Molekulární biotechnologie - cvičení • 85 %
PřF:C6220 Klinická biochemie • 67 %
PřF:BI5710C Mikrobiologie - cvičení • 59 %
LF:BMLO0111 Minima z klinických laboratorních oborů • 41 %
PřF:C6221 Klinická biochemie I • 33 %
PřF:C2200 Chemická syntéza - praktikum • 19 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 19 %
PřF:C7872 Aplikovaná biostatistika • 15 %
PřF:BI5220 Imunologie • 11 %
PřF:C3200 Chemická literatura • 11 %
6. semestr
PřF:C6014 Bakalářská práce z biochemie II • 94 %
PřF:C6185 Seminář k bakalářské práci II • 94 %
PřF:C6200 Biochemické metody • 88 %
PřF:CZBAB Státní závěrečná bakalářská zkouška z aplikované biochemie • 82 %
PřF:C8155 Buněčné signalizace • 18 %
PřF:BI0011 MU Life Sciences Seminar • 12 %
PřF:C2131 Úvod do bioinformatiky • 12 %
PřF:C2700 Základy organické chemie • 12 %
PřF:C3120 Analytická chemie - praktikum • 12 %
PřF:C9950 Seminář oddělení FGP • 12 %
PřF:JASCI Communicating Science • 12 %

Aplikovaná matematika pro víceoborové studium (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
Žádné údaje k dispozici.
4. semestr
Žádné údaje k dispozici.
3. ročník
5. semestr
Žádné údaje k dispozici.
6. semestr
PřF:MSZZ_BN Bakalářská státní závěrečná zkouška z neučitelské matematiky • 75 %
PřF:M6120 Lineární statistické modely II • 75 %
PřF:M4122 Pravděpodobnost a statistika II • 25 %
PřF:M61XX Bakalářská práce 2 • 25 %
PřF:M6130 Výpočetní statistika • 25 %
PřF:M8DM1 Data mining I • 25 %

Astrofyzika (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
Žádné údaje k dispozici.
4. semestr
Žádné údaje k dispozici.
3. ročník
5. semestr
FF:OJ204 Písma světa • 50 %
PřF:FA222 Star Clusters • 50 %
PřF:F1140 Úvod do fyziky • 50 %
PřF:F1420 Základy programování v jazyce Python • 50 %
PřF:F4090 Elektrodynamika a teorie relativity • 50 %
PřF:F4100 Úvod do fyziky mikrosvěta • 50 %
PřF:F4210 Fyzikální praktikum 3 • 50 %
PřF:F4500 Python pro fyziky • 50 %
PřF:F5251T Bakalářská práce 1 • 50 %
PřF:F5550 Astronomický seminář • 50 %
PřF:F6060 Programování zkouška • 50 %
PřF:F6252T Bakalářská práce 2 • 50 %
PřF:F9090 Astrofyzika • 50 %
PřF:G8711 Geologické katastrofy a jejich rizika • 50 %
PřF:ZX555 Copernicus – evropský program pro sledování a pozorování Země - online • 50 %
6. semestr
PřF:FSB05 Státní zkouška Bc., Astrofyzika • 100 %
PřF:F6220 Bakalářský seminář 2 • 100 %
PřF:F6252T Bakalářská práce 2 • 100 %
PřF:F5550 Astronomický seminář • 75 %
PřF:F4210 Fyzikální praktikum 3 • 25 %
PřF:F6730 Seminář ÚTFA • 25 %

Astrofyzika (bakalářský prezenční se specializací)

1. ročník
1. semestr
PřF:F1251 Základy astronomie 1 • 86 %
PřF:F1610 Úvod do fyzikálních měření • 86 %
PřF:M1100F Matematická analýza I • 84 %
PřF:F1040 Mechanika a molekulová fyzika • 82 %
PřF:F1110 Lineární algebra a geometrie • 82 %
CST:CJV_DIAL Jazykový test Dialang • 77 %
PřF:F1421 Základní matematické metody ve fyzice 1 • 50 %
PřF:F1422 Početní praktikum 1 • 48 %
PřF:F9878 Studentský fyzikální seminář • 34 %
PřF:F1080 Demonstrační experimenty k základnímu kurzu fyziky 1 • 32 %
PřF:F0010 Přípravný kurz ke studiu • 25 %
PřF:JAF01 Angličtina pro fyziky I • 20 %
PřF:F2070 Elektřina a magnetismus • 14 %
PřF:F2180 Fyzikální praktikum 1 • 14 %
PřF:F2182 Lineární a multilineární algebra • 14 %
PřF:F2252 Základy astronomie 2 • 14 %
2. semestr
PřF:F2182 Lineární a multilineární algebra • 100 %
PřF:F2252 Základy astronomie 2 • 100 %
PřF:F2070 Elektřina a magnetismus • 95 %
PřF:F2180 Fyzikální praktikum 1 • 95 %
PřF:M2100F Matematická analýza II • 90 %
PřF:F2423 Početní praktikum 2 • 50 %
PřF:F2183 Lineární a multilineární algebra: cvičení plus • 45 %
PřF:F1420 Základy programování v jazyce Python • 35 %
PřF:JAF02 Angličtina pro fyziky II • 25 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 20 %
PřF:F2080 Demonstrační experimenty k základnímu kurzu fyziky 2 • 15 %
PřF:F2130 Fyzika v živé přírodě • 15 %
PřF:F2422 Základní matematické metody ve fyzice 2 • 15 %
2. ročník
3. semestr
PřF:F3240 Fyzikální praktikum 2 • 93 %
PřF:M3100F Matematická analýza III • 93 %
PřF:F3080 Úvod do fyziky hvězd • 79 %
PřF:F3100 Kmity, vlny, optika • 79 %
PřF:F3190 Praktikum z astronomie 1 • 79 %
PřF:F4120 Teoretická mechanika • 79 %
PřF:F3170 Obecná astronomie • 64 %
PřF:F0020 Podzimní astronomický kurs • 43 %
PřF:F9878 Studentský fyzikální seminář • 29 %
PřF:F5550 Astronomický seminář • 14 %
PřF:F7514 Exoplanety • 14 %
PřF:JAF01 Angličtina pro fyziky I • 14 %
PřF:JNP01 Němčina pro přírodovědce 1 • 14 %
FSpS:P949 Tělesná výchova – Taiči • 14 %
4. semestr
PřF:F4200 Astronomické pozorování • 95 %
PřF:F4090 Elektrodynamika a teorie relativity • 82 %
PřF:F4100 Úvod do fyziky mikrosvěta • 82 %
PřF:F4210 Fyzikální praktikum 3 • 59 %
PřF:F4170 Didaktika astronomie • 50 %
PřF:F4190 Úvod do fyziky hvězdných soustav • 50 %
PřF:F4500 Python pro fyziky • 45 %
PřF:F3160 Úvod do Sluneční soustavy • 36 %
PřF:F2130 Fyzika v živé přírodě • 32 %
PřF:F2180 Fyzikální praktikum 1 • 27 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 27 %
FSpS:P950 Tělesná výchova – Jóga • 27 %
PřF:F2070 Elektřina a magnetismus • 23 %
PřF:F4191 Praktikum z astronomie 2 • 18 %
PřF:F1420 Základy programování v jazyce Python • 14 %
PřF:F4051 Physics in spacetime • 14 %
PřF:F5550 Astronomický seminář • 14 %
PřF:F6730 Seminář ÚTFA • 14 %
PřF:F7785 Numerické metody v astrofyzice • 14 %
PřF:F8632 Fyzikální principy přístrojů kolem nás • 14 %
3. ročník
5. semestr
PřF:F7581 Praktická astrofyzika - základy • 94 %
PřF:F5030 Základy kvantové mechaniky • 78 %
PřF:F6040 Termodynamika a statistická fyzika • 78 %
PřF:F5251T Bakalářská práce 1 • 72 %
PřF:F3080 Úvod do fyziky hvězd • 50 %
PřF:F9878 Studentský fyzikální seminář • 44 %
PřF:F4191 Praktikum z astronomie 2 • 39 %
PřF:F5055 Bakalářské repetitorium 1 • 33 %
PřF:F3100 Kmity, vlny, optika • 28 %
PřF:F3240 Fyzikální praktikum 2 • 28 %
PřF:F3170 Obecná astronomie • 22 %
PřF:F4120 Teoretická mechanika • 17 %
PřF:XK010 Informační výchova (vědecké informace a jejich vyhledávání) • 17 %
PřF:F5540 Proměnné hvězdy • 11 %
FI:IB113 Úvod do programování a algoritmizace • 11 %
6. semestr
PřF:F4190 Úvod do fyziky hvězdných soustav • 100 %
PřF:F6060 Programování zkouška • 88 %
PřF:F6252T Bakalářská práce 2 • 75 %
PřF:FSB05 Státní zkouška Bc., Astrofyzika • 63 %
PřF:F4210 Fyzikální praktikum 3 • 50 %
PřF:F2130 Fyzika v živé přírodě • 38 %
PřF:F6055 Bakalářské repetitorium 2 • 38 %
PřF:F6730 Seminář ÚTFA • 38 %
FF:PS_BB064 Kariérní start • 13 %
PřF:BI0001 Příběhy vědy: rakovina • 13 %
PřF:FA221 Open problems of physics of stellar atmospheres and winds • 13 %
PřF:F2070 Elektřina a magnetismus • 13 %
PřF:F4090 Elektrodynamika a teorie relativity • 13 %
PřF:F5251T Bakalářská práce 1 • 13 %
PřF:F5550 Astronomický seminář • 13 %
PřF:F6550 Stavba a vývoj vesmíru • 13 %
PřF:JASCI Communicating Science • 13 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 13 %
FSpS:P927 Tělesná výchova – Kardio trénink • 13 %
FSpS:P970 Tělesná výchova – Tanec • 13 %

Biofyzika (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
Žádné údaje k dispozici.
4. semestr
Žádné údaje k dispozici.
3. ročník
5. semestr
Žádné údaje k dispozici.
6. semestr
PřF:C8140 Bioenergetika • 100 %
PřF:C8150 Bioenergetika - seminář • 100 %
PřF:FSB02 Státní zkouška Bc., Biofyzika • 100 %
PřF:F4290 Biofyzikální praktikum • 100 %
PřF:F6330 Vybraná témata aplikované biofyziky • 100 %
PřF:F6342 Základy lékařské biofyziky • 100 %
PdF:BIP046 Biologické kořeny lidské sexuality • 75 %
PřF:F6252E Bakalářská práce 2 • 50 %
PřF:F6252K Bakalářská práce 2 • 50 %
PdF:SZ6063 Antropologie lidské sexuality • 50 %
FF:CJBB203 Zásady psaní bakalářských a diplomových prací • 25 %
PřF:F6121 Základy fyziky pevných látek • 25 %
PřF:F6122 Základy fyziky pevných látek - seminář • 25 %
PdF:TI9006 E-KURZ: Recyklujeme - výrobky z odpadového materiálu • 25 %
PdF:TI9007 E-KURZ: Příprava pokrmů – tipy a náměty nejen do školy • 25 %
FSpS:P923 Tělesná výchova – Body Fit Power • 25 %
ESF:BPE_ZEKO Základy ekonomie • 25 %

Biofyzika (bakalářský prezenční se specializací)

1. ročník
1. semestr
PřF:C1601BF Základy obecné a anorganické chemie • 67 %
PřF:F1040 Mechanika a molekulová fyzika • 67 %
PřF:F1190 Úvod do biofyziky • 67 %
PřF:F1400 Programování • 67 %
PřF:F1610 Úvod do fyzikálních měření • 67 %
PřF:F1711 Matematika 1 • 67 %
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 50 %
PřF:F1421 Základní matematické metody ve fyzice 1 • 50 %
CST:CJV_DIAL Jazykový test Dialang • 50 %
PřF:F1080 Demonstrační experimenty k základnímu kurzu fyziky 1 • 33 %
PřF:F1400A Úlohy z programování • 33 %
PřF:F1422 Početní praktikum 1 • 33 %
PřF:F9878 Studentský fyzikální seminář • 33 %
FF:KR023 Hellenistic Philosophy • 17 %
PřF:BI1700 Buněčná biologie • 17 %
PřF:C1600 Základní praktikum z chemie • 17 %
PřF:C2700 Základy organické chemie • 17 %
PřF:C3150 Fyzikální chemie I - seminář • 17 %
PřF:C4660 Fyzikální chemie I • 17 %
PřF:F1520 Zajímavá fyzika • 17 %
PřF:F2070 Elektřina a magnetismus • 17 %
PřF:F2180 Fyzikální praktikum 1 • 17 %
PřF:F2712 Matematika 2 • 17 %
PřF:F6342 Základy lékařské biofyziky • 17 %
PřF:F8632 Fyzikální principy přístrojů kolem nás • 17 %
PřF:JAF01 Angličtina pro fyziky I • 17 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 17 %
FSpS:P902 Physical Education – Fitnessyoga • 17 %
2. semestr
PřF:BI0001 Příběhy vědy: rakovina • 86 %
PřF:C1600 Základní praktikum z chemie • 86 %
PřF:C2700 Základy organické chemie • 86 %
PřF:C3150 Fyzikální chemie I - seminář • 86 %
PřF:C4660 Fyzikální chemie I • 86 %
PřF:F2070 Elektřina a magnetismus • 71 %
PřF:F2712 Matematika 2 • 71 %
PřF:C2701 Základy org. chemie - seminář • 57 %
PřF:F2180 Fyzikální praktikum 1 • 57 %
PřF:F1040 Mechanika a molekulová fyzika • 29 %
PřF:F2130 Fyzika v živé přírodě • 29 %
PřF:F2422 Základní matematické metody ve fyzice 2 • 29 %
FF:KR029 Gynekologie v antice • 14 %
PřF:BI1700 Buněčná biologie • 14 %
PřF:BI5710 Mikrobiologie • 14 %
PřF:BI6370 Základy humánní parazitologie • 14 %
PřF:BI7879 Antropologie obecná II: antropologie sociokulturní • 14 %
PřF:C1200 Úvod do studia biochemie • 14 %
PřF:C3580 Biochemie • 14 %
PřF:C3620 Biochemie - laboratorní cvičení • 14 %
PřF:C4040 Fyzikální chemie II - seminář • 14 %
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 14 %
PřF:E4070 Základy toxikologie pro přírodovědce • 14 %
PřF:F1610 Úvod do fyzikálních měření • 14 %
PřF:F3712 Matematika 3 • 14 %
PřF:F4160 Vakuová fyzika 1 • 14 %
PřF:F7790 Seminář z biofyziky a biofyzikální chemie • 14 %
PřF:F8632 Fyzikální principy přístrojů kolem nás • 14 %
PdF:FJ1028 Kurz francouzského jazyka online • 14 %
PdF:SZ6063 Antropologie lidské sexuality • 14 %
FSpS:P950 Tělesná výchova – Jóga • 14 %
FSpS:P978 Tělesná výchova – Volejbal • 14 %
FSpS:P987 Tělesná výchova – Sebeobrana • 14 %
FSpS:P9911 Tělesná výchova – Outdoorové aktivity distančně • 14 %
2. ročník
3. semestr
PřF:CORE001 Příběhy vědy: gen • 100 %
PřF:C3580 Biochemie • 100 %
PřF:C3620 Biochemie - laboratorní cvičení • 100 %
PřF:C4020 Fyzikální chemie II • 100 %
PřF:C4040 Fyzikální chemie II - seminář • 100 %
PřF:F3100 Kmity, vlny, optika • 100 %
PřF:F3240 Fyzikální praktikum 2 • 100 %
PřF:F3712 Matematika 3 • 100 %
PřF:BI1500 Biologie nádorů pro každého aneb buněčná filozofie • 50 %
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 50 %
FSpS:P9025 Tělasná výchova - Posilovna se zaměřením na metody silového tréninku • 50 %
FSpS:P9911 Tělesná výchova – Outdoorové aktivity distančně • 50 %
CST:CJV_DIAL Jazykový test Dialang • 50 %
4. semestr
PřF:C1800 Chemie pro fyzikální obory • 100 %
PřF:F4100 Úvod do fyziky mikrosvěta • 100 %
PřF:F4210 Fyzikální praktikum 3 • 100 %
PřF:F6342 Základy lékařské biofyziky • 100 %
PřF:F8510 Fyzika biopolymerů • 100 %
ESF:BPE_ZEKO Základy ekonomie • 100 %
CST:CJVED_VM EDUC virtual mobiliy • 100 %
3. ročník
5. semestr
PřF:BI3060 Obecná genetika • 100 %
PřF:BI7878 Antropologie obecná I: antropologie biologická • 100 %
PřF:C5040 Jaderná chemie • 100 %
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 100 %
PřF:F5055 Bakalářské repetitorium 1 • 100 %
PřF:F5251T Bakalářská práce 1 • 100 %
PřF:F5351 Základy molekulární biofyziky • 100 %
PřF:F5370 Biofyzikální praktikum UFKL • 100 %
PřF:F9070 Experimentální metody biofyziky • 100 %
6. semestr
PřF:BI4020 Molekulární biologie • 100 %
PřF:C2700 Základy organické chemie • 100 %
PřF:C2701 Základy org. chemie - seminář • 100 %
PřF:C8140 Bioenergetika • 100 %
PřF:C8150 Bioenergetika - seminář • 100 %
PřF:F2130 Fyzika v živé přírodě • 100 %
PřF:F4290 Biofyzikální praktikum • 100 %
PřF:F6252T Bakalářská práce 2 • 100 %
PřF:F6330 Vybraná témata aplikované biofyziky • 100 %
FSpS:P905 Physical Education – Yoga • 100 %

Biofyzikální chemie (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
Žádné údaje k dispozici.
4. semestr
PřF:BI4010 Základy molekulární biologie • 100 %
PřF:C2021 Organická chemie I • 100 %
PřF:C2022 Organická chemie I - seminář • 100 %
PřF:C2160 Programování v jazyce C pro chemiky • 100 %
PřF:C3150 Fyzikální chemie I - seminář • 100 %
PřF:C4660 Fyzikální chemie I • 100 %
PřF:F2090 Fyzika pro chemiky II • 100 %
PřF:F2091 Fyzika pro chemiky II, seminář • 100 %
PřF:M2010 Matematika II • 100 %
PřF:M2020 Matematika II - seminář • 100 %
3. ročník
5. semestr
Žádné údaje k dispozici.
6. semestr
PřF:CZBBFC Státní závěrečná bakalářská zkouška z biofyzikální chemie • 100 %
PřF:C6013 Bakalářská práce z chemie • 100 %
PřF:C9930 Metody kvantové chemie • 67 %
PřF:BI0001 Příběhy vědy: rakovina • 33 %
PřF:BI2060 Základy mikrobiologie • 33 %
PřF:BI2900 Duševní vlastnictví • 33 %
PřF:BI6000 Biomateriály a jejich interakce s buňkami a tkáněmi • 33 %
PřF:C6200 Biochemické metody • 33 %
PřF:C8111 Bioinženýrství • 33 %
PřF:F6342 Základy lékařské biofyziky • 33 %
PřF:M2222 Základy matematické analýzy • 33 %
PdF:TI9007 E-KURZ: Příprava pokrmů – tipy a náměty nejen do školy • 33 %

Biofyzikální chemie (bakalářský prezenční se specializací)

1. ročník
1. semestr
PřF:C1020 Obecná chemie • 100 %
PřF:C1040 Obecná chemie - seminář • 100 %
PřF:C1061 Anorganická chemie I • 100 %
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 100 %
PřF:F1240 Fyzika pro chemiky I • 100 %
PřF:F1241 Fyzika pro chemiky I, seminář • 100 %
PřF:M1010 Matematika I • 100 %
PřF:M1020 Matematika I - seminář • 100 %
PřF:CORE022 Biochemie v běžném životě • 67 %
PřF:C1062 Anorganická chemie I - seminář • 67 %
CST:CJV_DIAL Jazykový test Dialang • 67 %
FF:NJ_001 Němčina - mírně pokročilí • 33 %
FSS:POLB1115 Volby v praxi • 33 %
PřF:JAC01 Angličtina pro chemiky I • 33 %
PřF:JAF01 Angličtina pro fyziky I • 33 %
PdF:ONLINE_AG Angličtina Online - Gramatika • 33 %
FSpS:P981 Tělesná výchova – Tenis • 33 %
2. semestr
PřF:C1020 Obecná chemie • 100 %
PřF:C1062 Anorganická chemie I - seminář • 100 %
PřF:C2022 Organická chemie I - seminář • 100 %
PřF:C2062 Anorganická chemie II • 100 %
PřF:C2070 Anorganická chemie II - seminář • 100 %
PřF:C3150 Fyzikální chemie I - seminář • 100 %
PřF:C4660 Fyzikální chemie I • 100 %
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 100 %
PřF:F2090 Fyzika pro chemiky II • 100 %
PřF:F2091 Fyzika pro chemiky II, seminář • 100 %
PřF:F2130 Fyzika v živé přírodě • 100 %
PřF:F2210 Fyzikální praktikum pro nefyzikální obory • 100 %
PřF:M2010 Matematika II • 100 %
PřF:M2020 Matematika II - seminář • 100 %
PdF:TI9007 E-KURZ: Příprava pokrmů – tipy a náměty nejen do školy • 100 %
2. ročník
3. semestr
Žádné údaje k dispozici.
4. semestr
PřF:BI2060 Základy mikrobiologie • 100 %
PřF:BI2060C Základy mikrobiologie - cvičení • 100 %
PřF:C3120 Analytická chemie - praktikum • 100 %
PřF:C3705 Správná laboratorní praxe v chemické laboratoři • 100 %
PřF:C3706 Správná laboratorní praxe v chemické laboratoři - cvičení • 100 %
PřF:C4050 Analytická chemie II • 100 %
PřF:C5850 Základy biofyzikální chemie • 100 %
PřF:C6160 Analytická chemie II - seminář • 100 %
PřF:BI4010 Základy molekulární biologie • 75 %
PřF:F8632 Fyzikální principy přístrojů kolem nás • 75 %
PřF:BI0001 Příběhy vědy: rakovina • 50 %
PřF:C6005 Projekty a bakalářské práce • 50 %
PřF:F8310 Molekulové interakce a jejich úloha v biologii a chemii • 50 %
FSpS:P980 Tělesná výchova – Zumba • 50 %
PřF:BI4010C Základy molekulární biologie - seminář • 25 %
PřF:C2200 Chemická syntéza - praktikum • 25 %
PřF:F2130 Fyzika v živé přírodě • 25 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 25 %
FSpS:P948 Tělesná výchova – Jóga Therapy • 25 %
FSpS:P966 Tělesná výchova – Total body trénink • 25 %
3. ročník
5. semestr
PřF:C3181 Biochemie I • 100 %
PřF:C3190 Biochemie I - seminář • 100 %
PřF:C5160 Fyzikální chemie - praktikum • 100 %
PřF:C5855 Metody biofyzikální chemie • 100 %
PřF:C5856 Metody biofyzikální chemie - seminář • 100 %
PřF:C7050 Elektroanalytické metody • 100 %
PřF:C7073 Bioanalytika I - Biomakromolekuly • 100 %
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 100 %
PřF:C7895 Hmotnostní spektrometrie biomolekul • 100 %
PřF:F5351 Základy molekulární biofyziky • 100 %
PřF:F9070 Experimentální metody biofyziky • 100 %
PřF:F9402 Bioelektrochemie 1 • 100 %
PřF:C3210 Strukturní bioinformatika • 50 %
PřF:BI1500 Biologie nádorů pro každého aneb buněčná filozofie • 25 %
PřF:C2184 Úvod do programování v Pythonu • 25 %
PřF:C3050 Organická chemie II • 25 %
PřF:C3200 Chemická literatura • 25 %
PřF:C4040 Fyzikální chemie II - seminář • 25 %
FSpS:P965 Tělesná výchova – Bodystyling • 25 %
6. semestr
PřF:CZBBFC Státní závěrečná bakalářská zkouška z biofyzikální chemie • 100 %
PřF:C4182 Biochemie II • 100 %
PřF:C4220 Biochemie - laboratorní cvičení • 100 %
PřF:C6013 Bakalářská práce z chemie • 100 %
PřF:C4200 Biochemie II - seminář • 75 %
PřF:C6005 Projekty a bakalářské práce • 50 %
FF:CJVAEA Angličtina autonomně • 25 %
PřF:BI4010 Základy molekulární biologie • 25 %
PřF:F8401 Bioelektrochemie 2 • 25 %
FSpS:P991 Tělesná výchova – Posilovny • 25 %
ESF:CORE011 Ekonomický styl myšlení • 25 %

Biochemie (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
Žádné údaje k dispozici.
4. semestr
Žádné údaje k dispozici.
3. ročník
5. semestr
PřF:C6185 Seminář k bakalářské práci II • 67 %
PřF:C6200 Biochemické metody • 67 %
PdF:TI9007 E-KURZ: Příprava pokrmů – tipy a náměty nejen do školy • 67 %
FF:ESB031 Teorie populární kultury • 33 %
FF:JAP218 Samuraj, gejša, gangster. Japonská kultura ve filmu • 33 %
FF:JSB212 Praktický jazyk B3 • 33 %
PřF:BI0001 Příběhy vědy: rakovina • 33 %
PřF:BI4030C Laboratorní cvičení z molekulární biologie pro biochemiky • 33 %
PřF:BI5040 Biostatistika - základní kurz • 33 %
PřF:BI5710 Mikrobiologie • 33 %
PřF:BI5710C Mikrobiologie - cvičení • 33 %
PřF:BI6161 Mikrobiologické exkurze • 33 %
PřF:BI7140 Molekulární biologie virů • 33 %
PřF:CZBB Státní závěrečná bakalářská zkouška z biochemie • 33 %
PřF:C5014 Bakalářská práce z biochemie I • 33 %
PřF:C6014 Bakalářská práce z biochemie II • 33 %
PřF:C6211 Biotechnologie • 33 %
PřF:C6220 Klinická biochemie • 33 %
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 33 %
PřF:C7860 Rostlinná biochemie • 33 %
PřF:C9530 Strukturní biochemie • 33 %
PřF:C9531 Strukturní biochemie - seminář • 33 %
PřF:JA002 Pokročilá odborná angličtina - zkouška • 33 %
PdF:ONLINE_A Angličtina Online • 33 %
PdF:ONLINE_AG Angličtina Online - Gramatika • 33 %
FSpS:P950 Tělesná výchova – Jóga • 33 %
6. semestr
PřF:C6014 Bakalářská práce z biochemie II • 100 %
PřF:C6185 Seminář k bakalářské práci II • 100 %
PřF:C6200 Biochemické metody • 100 %
PřF:CZBB Státní závěrečná bakalářská zkouška z biochemie • 94 %
PdF:TI9007 E-KURZ: Příprava pokrmů – tipy a náměty nejen do školy • 33 %
PřF:C6211 Biotechnologie • 14 %
PdF:SZ6063 Antropologie lidské sexuality • 11 %

Biochemie (bakalářský prezenční se specializací)

1. ročník
1. semestr
PřF:C4222 Základní laboratorní výpočty • 87 %
PřF:C1601 Základy obecné a anorganické chemie • 85 %
PřF:C1605 Základy obecné a anorganické chemie - seminář • 85 %
PřF:C7170 Struktura a funkce buňky • 85 %
PřF:M1035 Matematika pro biochemiky • 85 %
CST:CJV_DIAL Jazykový test Dialang • 83 %
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 79 %
PřF:CORE022 Biochemie v běžném životě • 64 %
PřF:JAC01 Angličtina pro chemiky I • 41 %
PřF:BI1500 Biologie nádorů pro každého aneb buněčná filozofie • 35 %
PřF:BI1700 Buněčná biologie • 28 %
PřF:JALS01 Angličtina pro Life Sciences 1 • 15 %
PřF:BI6180 Biologie rostlin • 13 %
PřF:C1471 Aplikovaná matematika pro biochemiky • 13 %
PřF:C1472 Aplikovaná matematika pro biochemiky - seminář • 13 %
PřF:C4660 Fyzikální chemie I • 13 %
PřF:F2120 Fyzika • 12 %
PřF:BI6790 Biologie živočichů • 11 %
2. semestr
PřF:C1472 Aplikovaná matematika pro biochemiky - seminář • 96 %
PřF:C1471 Aplikovaná matematika pro biochemiky • 94 %
PřF:C4660 Fyzikální chemie I • 93 %
PřF:F2120 Fyzika • 93 %
PřF:BI6180 Biologie rostlin • 86 %
PřF:BI6790 Biologie živočichů • 83 %
PřF:BI6790C Biologie živočichů - cvičení • 78 %
PřF:C3150 Fyzikální chemie I - seminář • 77 %
PřF:C4221 Biochemická laboratorní technika • 70 %
PřF:BI6180C Biologie rostlin - cvičení • 67 %
PřF:C2701 Základy org. chemie - seminář • 64 %
PřF:C2700 Základy organické chemie • 62 %
PřF:C2131 Úvod do bioinformatiky • 46 %
PřF:C2132 Úvod do bioinformatiky - seminář • 38 %
PřF:BI0001 Příběhy vědy: rakovina • 33 %
PřF:JAC02 Angličtina pro chemiky II • 16 %
PdF:TI9007 E-KURZ: Příprava pokrmů – tipy a náměty nejen do školy • 13 %
2. ročník
3. semestr
PřF:C3190 Biochemie I - seminář • 95 %
PřF:C3181 Biochemie I • 93 %
PřF:C1660 Základy analytické chemie • 91 %
PřF:C9530 Strukturní biochemie • 91 %
PřF:C9531 Strukturní biochemie - seminář • 91 %
PřF:C4020 Fyzikální chemie II • 88 %
PřF:C4040 Fyzikální chemie II - seminář • 76 %
PřF:BI5220 Imunologie • 48 %
LF:BLFY0121P Fyziologie I - přednáška • 40 %
PřF:C3200 Chemická literatura • 36 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 28 %
PřF:C7185 Neurobiologie • 26 %
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 21 %
PřF:C2200 Chemická syntéza - praktikum • 17 %
LF:BLZA011P Základy anatomie - přednáška • 16 %
PřF:BI7171 Biotechnologické exkurze • 12 %
PřF:C1601 Základy obecné a anorganické chemie • 12 %
PřF:C5160 Fyzikální chemie - praktikum • 12 %
PřF:C7015 Chemické vlastnosti, struktura a interakce nukleových kyselin • 12 %
4. semestr
PřF:BI4010C Základy molekulární biologie - seminář • 95 %
PřF:C4185 Seminář k bakalářské práci I • 94 %
PřF:C4182 Biochemie II • 93 %
PřF:C4200 Biochemie II - seminář • 93 %
PřF:BI4020 Molekulární biologie • 91 %
PřF:C4220 Biochemie - laboratorní cvičení • 87 %
PřF:C7879 Zpracování experimentálních dat • 49 %
PřF:C7860 Rostlinná biochemie • 43 %
PřF:E4070 Základy toxikologie pro přírodovědce • 31 %
PřF:C3120 Analytická chemie - praktikum • 26 %
PřF:C2131 Úvod do bioinformatiky • 24 %
PřF:C2132 Úvod do bioinformatiky - seminář • 22 %
PřF:C2700 Základy organické chemie • 21 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 18 %
PřF:BI0001 Příběhy vědy: rakovina • 16 %
PřF:C4221 Biochemická laboratorní technika • 14 %
3. ročník
5. semestr
PřF:BI4030C Laboratorní cvičení z molekulární biologie pro biochemiky • 95 %
PřF:BI5710 Mikrobiologie • 93 %
PřF:C5014 Bakalářská práce z biochemie I • 93 %
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 86 %
PřF:BI5710C Mikrobiologie - cvičení • 76 %
PřF:C6221 Klinická biochemie I • 54 %
PřF:C6230 Klinická biochemie - cvičení • 51 %
PřF:C6220 Klinická biochemie • 40 %
LF:BMLO0111 Minima z klinických laboratorních oborů • 33 %
PřF:BI5220 Imunologie • 29 %
PřF:C7185 Neurobiologie • 20 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 19 %
PřF:C3200 Chemická literatura • 17 %
PřF:C4020 Fyzikální chemie II • 15 %
PřF:C9530 Strukturní biochemie • 14 %
PřF:BI1500 Biologie nádorů pro každého aneb buněčná filozofie • 12 %
PřF:C7015 Chemické vlastnosti, struktura a interakce nukleových kyselin • 12 %
PřF:BI7430 Molekulární biotechnologie • 11 %
PřF:C9531 Strukturní biochemie - seminář • 11 %
6. semestr
PřF:C8155 Buněčné signalizace • 91 %
PřF:C6014 Bakalářská práce z biochemie II • 89 %
PřF:C6185 Seminář k bakalářské práci II • 89 %
PřF:C6200 Biochemické metody • 89 %
PřF:C7860 Rostlinná biochemie • 86 %
PřF:CZBB Státní závěrečná bakalářská zkouška z biochemie • 80 %

Bioinformatika (bakalářský prezenční se specializací)

1. ročník
1. semestr
PřF:C1601 Základy obecné a anorganické chemie • 88 %
PřF:C1605 Základy obecné a anorganické chemie - seminář • 88 %
PřF:C2133 Úvod do chemoinformatiky • 88 %
PřF:C2184 Úvod do programování v Pythonu • 88 %
PřF:C4222 Základní laboratorní výpočty • 88 %
PřF:M1035 Matematika pro biochemiky • 88 %
FI:PB001 Úvod do informačních technologií • 88 %
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 75 %
CST:CJV_DIAL Jazykový test Dialang • 63 %
PřF:CORE022 Biochemie v běžném životě • 38 %
PřF:BI1500 Biologie nádorů pro každého aneb buněčná filozofie • 25 %
PřF:C7170 Struktura a funkce buňky • 25 %
FF:CORE053 Kurz práce s informacemi • 13 %
PřF:CORE001 Příběhy vědy: gen • 13 %
PřF:C1471 Aplikovaná matematika pro biochemiky • 13 %
PřF:C1472 Aplikovaná matematika pro biochemiky - seminář • 13 %
PřF:C2131 Úvod do bioinformatiky • 13 %
PřF:C2132 Úvod do bioinformatiky - seminář • 13 %
PřF:C2142 Návrh algoritmů pro přírodovědce • 13 %
PřF:C2150 Zpracování informací a vizualizace v chemii a biochemii • 13 %
PřF:C4660 Fyzikální chemie I • 13 %
PřF:E0330 Správná laboratorní praxe • 13 %
PřF:F1140 Úvod do fyziky • 13 %
PřF:F2120 Fyzika • 13 %
PřF:F9090 Astrofyzika • 13 %
PřF:JAC01 Angličtina pro chemiky I • 13 %
FI:IV107 Bioinformatika I • 13 %
FSpS:P978 Tělesná výchova – Volejbal • 13 %
FSpS:P983 Tělesná výchova – Stolní tenis • 13 %
CST:CORE020 Digitální svět: technologie, potenciál i rizika • 13 %
2. semestr
PřF:C2131 Úvod do bioinformatiky • 100 %
PřF:C2132 Úvod do bioinformatiky - seminář • 100 %
PřF:C1471 Aplikovaná matematika pro biochemiky • 83 %
PřF:C1472 Aplikovaná matematika pro biochemiky - seminář • 83 %
PřF:C2150 Zpracování informací a vizualizace v chemii a biochemii • 83 %
PřF:C2701 Základy org. chemie - seminář • 83 %
PřF:C3150 Fyzikální chemie I - seminář • 83 %
PřF:C4660 Fyzikální chemie I • 83 %
PřF:F2120 Fyzika • 83 %
PřF:C2142 Návrh algoritmů pro přírodovědce • 67 %
PřF:C2700 Základy organické chemie • 67 %
PřF:C4221 Biochemická laboratorní technika • 67 %
PřF:BI0001 Příběhy vědy: rakovina • 33 %
FF:ROM1BFR02 Francouzština II (pro nefrancouzštináře) • 17 %
PřF:BI4020 Molekulární biologie • 17 %
PřF:BI6050 Introduction to Biostatistics in English • 17 %
PřF:C2480 Základy organické chemie a biochemie • 17 %
PřF:ZX555 Copernicus – evropský program pro sledování a pozorování Země - online • 17 %
FI:PB162 Programování v jazyce Java • 17 %
PdF:ONLINE_AG Angličtina Online - Gramatika • 17 %
PdF:TI9007 E-KURZ: Příprava pokrmů – tipy a náměty nejen do školy • 17 %
FSpS:P902 Physical Education – Fitnessyoga • 17 %
FSpS:P927 Tělesná výchova – Kardio trénink • 17 %
2. ročník
3. semestr
PřF:C1660 Základy analytické chemie • 83 %
PřF:C2110 Operační systém UNIX a základy programování • 83 %
PřF:C3181 Biochemie I • 83 %
PřF:C3210 Strukturní bioinformatika • 83 %
PřF:C4020 Fyzikální chemie II • 83 %
PřF:C4040 Fyzikální chemie II - seminář • 83 %
PřF:C9530 Strukturní biochemie • 83 %
PřF:C9531 Strukturní biochemie - seminář • 83 %
PřF:C2115 Praktický úvod do superpočítání • 67 %
PřF:C3190 Biochemie I - seminář • 50 %
PřF:C3200 Chemická literatura • 50 %
PřF:C1200 Úvod do studia biochemie • 33 %
PřF:C1601 Základy obecné a anorganické chemie • 33 %
PřF:C2142 Návrh algoritmů pro přírodovědce • 33 %
PřF:C2700 Základy organické chemie • 33 %
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 33 %
FF:DSBCB46 Role psa a slona ve starověku • 17 %
FF:JSBSR210 Srbština pro začátečníky I • 17 %
FF:ROM1BFR03 Francouzština III (pro nefrancouzštináře) • 17 %
PřF:BI0001 Příběhy vědy: rakovina • 17 %
PřF:BI0011 MU Life Sciences Seminar • 17 %
PřF:BI1041 Úvod do matematické biologie a biomedicíny I • 17 %
PřF:BI1051 Úvod do matematické biologie a biomedicíny II • 17 %
PřF:BI1700 Buněčná biologie • 17 %
PřF:BI5444 Analysis of sequencing data • 17 %
PřF:BI9280 Letní škola proteinového inženýrství • 17 %
PřF:CORE001 Příběhy vědy: gen • 17 %
PřF:C2135 Bioinformatika v praxi • 17 %
PřF:C2150 Zpracování informací a vizualizace v chemii a biochemii • 17 %
PřF:C2160 Programování v jazyce C pro chemiky • 17 %
PřF:C4182 Biochemie II • 17 %
PřF:C4185 Seminář k bakalářské práci I • 17 %
PřF:C4221 Biochemická laboratorní technika • 17 %
PřF:C4660 Fyzikální chemie I • 17 %
PřF:C7879 Zpracování experimentálních dat • 17 %
PřF:E0320 Udržitelný rozvoj - největší výzva současnosti? • 17 %
PřF:F2120 Fyzika • 17 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 17 %
PřF:XV004 Od nápadu k podnikání • 17 %
FI:MB152 Diferenciální a integrální počet • 17 %
FI:PB029 Elektronická příprava dokumentů • 17 %
PdF:ONLINE_AG Angličtina Online - Gramatika • 17 %
PdF:TI9005 E-KURZ: Zpracování polymerních hmot od A do Z • 17 %
PdF:TI9006 E-KURZ: Recyklujeme - výrobky z odpadového materiálu • 17 %
PdF:TI9008 E-KURZ: Novinky ze světa moderních Hi-Tech pomůcek pro osoby se zrakovým postižením • 17 %
PdF:TI9009 Zpracování polymerních hmot od A do Z - prakticky • 17 %
FSpS:P947 Tělesná výchova – Turistika - pěší • 17 %
4. semestr
PřF:C2135 Bioinformatika v praxi • 100 %
PřF:C4185 Seminář k bakalářské práci I • 100 %
PřF:C4220 Biochemie - laboratorní cvičení • 100 %
PřF:BI4020 Molekulární biologie • 86 %
PřF:C2160 Programování v jazyce C pro chemiky • 86 %
PřF:C4182 Biochemie II • 86 %
PřF:BI1051 Úvod do matematické biologie a biomedicíny II • 57 %
PřF:C4200 Biochemie II - seminář • 43 %
PřF:C7879 Zpracování experimentálních dat • 43 %
PřF:BI1041 Úvod do matematické biologie a biomedicíny I • 29 %
PřF:C2142 Návrh algoritmů pro přírodovědce • 29 %
PřF:C2145 Strukturní bioinformatika v praxi • 29 %
PřF:C2700 Základy organické chemie • 29 %
PřF:C2701 Základy org. chemie - seminář • 29 %
PřF:C4660 Fyzikální chemie I • 29 %
PřF:C4865 Objevte vědu 1 - vědecké poznání a myšlení • 29 %
PřF:C5014 Bakalářská práce z biochemie I • 29 %
PřF:F8310 Molekulové interakce a jejich úloha v biologii a chemii • 29 %
PřF:JA002 Pokročilá odborná angličtina - zkouška • 29 %
FI:PB029 Elektronická příprava dokumentů • 29 %
PdF:TI9007 E-KURZ: Příprava pokrmů – tipy a náměty nejen do školy • 29 %
FSpS:P981 Tělesná výchova – Tenis • 29 %
CST:CORE020 Digitální svět: technologie, potenciál i rizika • 29 %
LF:CORE015 Bioetika I: etika života • 14 %
FaF:CORE018 Rostliny ve zdraví a nemoci • 14 %
FF:CJVAEA Angličtina autonomně • 14 %
FF:JSBSR220 Srbština pro začátečníky II • 14 %
PřF:BI0001 Příběhy vědy: rakovina • 14 %
PřF:BI0011 MU Life Sciences Seminar • 14 %
PřF:BI1500 Biologie nádorů pro každého aneb buněčná filozofie • 14 %
PřF:C1660 Základy analytické chemie • 14 %
PřF:C2115 Praktický úvod do superpočítání • 14 %
PřF:C2132 Úvod do bioinformatiky - seminář • 14 %
PřF:C2150 Zpracování informací a vizualizace v chemii a biochemii • 14 %
PřF:C3181 Biochemie I • 14 %
PřF:C3210 Strukturní bioinformatika • 14 %
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 14 %
PřF:C7872 Aplikovaná biostatistika • 14 %
PřF:C9531 Strukturní biochemie - seminář • 14 %
PřF:C9920 Úvod do kvantové chemie • 14 %
PřF:E0320 Udržitelný rozvoj - největší výzva současnosti? • 14 %
PřF:F2120 Fyzika • 14 %
PřF:F4500 Python pro fyziky • 14 %
PřF:JALS02 Angličtina pro Life Sciences 2 • 14 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 14 %
FI:IB031 Úvod do strojového učení • 14 %
FI:IV121 Vybrané aplikace informatiky v biologii • 14 %
FI:PA052 Úvod do systémové biologie • 14 %
PdF:ONLINE_A Angličtina Online • 14 %
PdF:ONLINE_AG Angličtina Online - Gramatika • 14 %
FSpS:P922 Tělesná výchova – Cvičení na podporu správného držení těla • 14 %
FSpS:P950 Tělesná výchova – Jóga • 14 %
FSpS:P967 Tělesná výchova – Fitness joga • 14 %
FSpS:P987 Tělesná výchova – Sebeobrana • 14 %
3. ročník
5. semestr
PřF:C2145 Strukturní bioinformatika v praxi • 75 %
PřF:C3220 Pokročilé programování v jazyce C pro chemiky • 75 %
PřF:C5014 Bakalářská práce z biochemie I • 75 %
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 75 %
PřF:C5020 Chemická struktura • 50 %
PřF:C5030 Chemická struktura - seminář • 50 %
PřF:C9920 Úvod do kvantové chemie • 50 %
PřF:C7790 Úvod do molekulového modelování • 38 %
PřF:C7800 Úvod do molekulového modelování - cvičení • 38 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 38 %
FI:PB029 Elektronická příprava dokumentů • 38 %
PřF:E2011 Teoretické základy informatiky • 25 %
FI:PB168 Základy databázových a informačních systémů • 25 %
PřF:BI5080 Základy ekologie • 13 %
PřF:BI7894 Seminář výzkumných týmů Loschmidtových laboratoří • 13 %
PřF:CORE022 Biochemie v běžném životě • 13 %
PřF:C2115 Praktický úvod do superpočítání • 13 %
PřF:C2175 Využití programu R pro výpočty a zpracování dat v chemii • 13 %
PřF:C7410 Structure and Reactivity • 13 %
PřF:C7415 Structure and Reactivity - seminar • 13 %
PřF:C7872 Aplikovaná biostatistika • 13 %
PřF:E0320 Udržitelný rozvoj - největší výzva současnosti? • 13 %
PřF:JA002 Pokročilá odborná angličtina - zkouška • 13 %
PřF:MAS01 Aplikovaná statistika I • 13 %
PřF:MAS01C Aplikovaná statistika I - cvičení • 13 %
PřF:XD102 Pomoc při výuce • 13 %
FI:CORE013 Vývoj softwarových systémů: od myšlenky k funkčnímu řešení • 13 %
FI:IB000 Matematické základy informatiky • 13 %
FI:IB113 Úvod do programování a algoritmizace • 13 %
FI:MB152 Diferenciální a integrální počet • 13 %
FI:PV021 Neural Networks • 13 %
FI:VB005 Panorama fyziky I • 13 %
FSpS:P964 Tělesná výchova – Balet • 13 %
6. semestr
PřF:C6185 Seminář k bakalářské práci II • 80 %
PřF:C9088 RNAseq analýza • 80 %
PřF:CZBCI Státní závěrečná bakalářská zkouška z bioinformatiky • 60 %
PřF:C6014 Bakalářská práce z biochemie II • 60 %
PřF:BI0001 Příběhy vědy: rakovina • 40 %
PřF:BI8350 Evoluční genomika • 40 %
PřF:C2160 Programování v jazyce C pro chemiky • 40 %
FF:SUS_41 Uměnovědný biograf II. • 20 %
FSS:PSYB1280 Psychologie v běžném životě • 20 %
PřF:BI7560 Úvod do R • 20 %
PřF:C2132 Úvod do bioinformatiky - seminář • 20 %
PřF:C4182 Biochemie II • 20 %
PřF:F2120 Fyzika • 20 %
PřF:ZX401 Klimatické změny • 20 %
PdF:ITIP06 Tradiční řemesla v praktickém vyučování • 20 %
PdF:TI0009 Lidové tradice a řemesla v praktických činnostech • 20 %
FSpS:P9011 Physical Education – Functional and Core Training • 20 %
FSpS:P947 Tělesná výchova – Turistika - pěší • 20 %

Biologie člověka (bakalářský prezenční se specializací)

1. ročník
1. semestr
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 92 %
PřF:BI1055 Úvod do studia specializace Biologie člověka • 83 %
PřF:BI1700 Buněčná biologie • 83 %
PřF:BI1700C Buněčná biologie - cvičení • 83 %
PřF:BI2080 Histologie a organologie • 83 %
PřF:BI2080C Histologie a organologie - cvičení • 83 %
PřF:BI3060 Obecná genetika • 83 %
PřF:BI3060C Obecná genetika - cvičení • 83 %
PřF:BI4121 Anatomie člověka I • 83 %
PřF:BI4121C Anatomie člověka I cvičení • 83 %
PřF:C1601 Základy obecné a anorganické chemie • 83 %
PřF:C1605 Základy obecné a anorganické chemie - seminář • 83 %
CST:CJV_DIAL Jazykový test Dialang • 83 %
PřF:C4223 Základní laboratorní výpočty pro biology • 75 %
PřF:JALS01 Angličtina pro Life Sciences 1 • 25 %
2. semestr
PřF:BI5120 Antropologie • 100 %
PřF:BI5121 Anatomie člověka II • 89 %
PřF:BI7126 Úvod do periodizace dějin se zaměřením na historické populace a jejich pohřbívání • 89 %
PřF:BI8920 Pokročilé mikroskopické metody • 89 %
PřF:BI5121C Anatomie člověka II - cvičení • 78 %
PřF:C1600 Základní praktikum z chemie • 78 %
PřF:BI2000 Fylogeneze a diverzita živočichů • 67 %
PřF:BI0001 Příběhy vědy: rakovina • 56 %
PřF:BI8124 Terénní praxe v historické antropologii I • 56 %
PřF:BI8920C Pokročilé mikroskopické metody - cvičení • 56 %
PřF:C2701 Základy org. chemie - seminář • 44 %
PřF:C4223 Základní laboratorní výpočty pro biology • 44 %
PřF:BI2000C Fylogeneze a diverzita živočichů - cvičení • 33 %
PřF:BI7879 Antropologie obecná II: antropologie sociokulturní • 33 %
PřF:JALS02 Angličtina pro Life Sciences 2 • 33 %
FF:PSBA010 Základy neurověd • 11 %
PřF:BI5120C Antropologie cvičení • 11 %
PřF:C2700 Základy organické chemie • 11 %
PřF:JALS04 Angličtina pro Life Sciences 4 • 11 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 11 %
PřF:JA002 Pokročilá odborná angličtina - zkouška • 11 %
PřF:XS140 Základy psychologie • 11 %
PřF:Z2166 Úvod do ekologie a ochrany přírody • 11 %
PdF:PS_0007 Aktuální otázky psychologie zdraví • 11 %
PdF:ZE0108 Atmosféra a hydrosféra Země • 11 %
FSpS:P950 Tělesná výchova – Jóga • 11 %
CST:CJVED_VM EDUC virtual mobiliy • 11 %
2. ročník
3. semestr
PřF:BI1010 Fylogeneze a diverzita rostlin • 100 %
PřF:BI1060 Cytologie a anatomie rostlin • 100 %
PřF:BI3030 Fyziologie živočichů • 100 %
PřF:BI3030C Fyziologie živočichů - cvičení • 100 %
PřF:BI5123 Základní antropologická metodika I • 100 %
PřF:C3600 Biochemie - laboratorní cvičení • 100 %
PřF:C3580 Biochemie • 86 %
LF:CORE015 Bioetika I: etika života • 57 %
PřF:BI6124 Laboratorní praxe v historické antropologii • 57 %
PřF:BI0002 Příběhy vědy: gen • 43 %
PřF:C1601 Základy obecné a anorganické chemie • 29 %
PřF:BI1060C Cytologie a anatomie rostlin - cvičení • 14 %
PřF:BI4020 Molekulární biologie • 14 %
PřF:BI4020C Molekulární biologie - cvičení • 14 %
PřF:BI4060 Fyziologie rostlin • 14 %
PřF:BI4090 Obecná mikrobiologie • 14 %
PřF:BI4090C Obecná mikrobiologie - cvičení • 14 %
PřF:BI5420 Obecná virologie • 14 %
PřF:BI6121 Základní antropologická metodika II • 14 %
PřF:BI7878 Antropologie obecná I: antropologie biologická • 14 %
PřF:C1605 Základy obecné a anorganické chemie - seminář • 14 %
PřF:C2700 Základy organické chemie • 14 %
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 14 %
PřF:JALS01 Angličtina pro Life Sciences 1 • 14 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 14 %
FSpS:P943 Tělesná výchova – Jogalates • 14 %
FSpS:P981 Tělesná výchova – Tenis • 14 %
FSpS:P9911 Tělesná výchova – Outdoorové aktivity distančně • 14 %
FSpS:P993 Tělesná výchova – Horostěna • 14 %
4. semestr
PřF:BI4090 Obecná mikrobiologie • 100 %
PřF:BI4090C Obecná mikrobiologie - cvičení • 100 %
PřF:BI5420 Obecná virologie • 100 %
PřF:BI6121 Základní antropologická metodika II • 100 %
PřF:BI4020 Molekulární biologie • 86 %
PřF:BI4020C Molekulární biologie - cvičení • 86 %
PřF:BI4060 Fyziologie rostlin • 71 %
PřF:BI6124 Laboratorní praxe v historické antropologii • 71 %
PřF:BI6270 Cytogenetika a cytogenomika • 57 %
PřF:C2700 Základy organické chemie • 43 %
PřF:BI0001 Příběhy vědy: rakovina • 29 %
PřF:BI2000 Fylogeneze a diverzita živočichů • 29 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 29 %
LF:CORE021 Bioetika II: možnosti na hraně • 14 %
PřF:BI3001 Bakalářská práce z Experimentální a molekulární biologie 1 • 14 %
PřF:BI3030 Fyziologie živočichů • 14 %
PřF:BI3336 Specializační seminář Biologie člověka 1 • 14 %
PřF:BI4060C Fyziologie rostlin - cvičení • 14 %
PřF:BI5000C Bioinformatika - cvičení • 14 %
PřF:BI5040 Biostatistika - základní kurz • 14 %
PřF:BI5040C Biostatistika - cvičení • 14 %
PřF:BI5402 Dermatoglyfika • 14 %
PřF:BI7879 Antropologie obecná II: antropologie sociokulturní • 14 %
PřF:BI8125 Terénní praxe v historické antropologii II • 14 %
PřF:BI8150 Evoluční biologie • 14 %
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 14 %
PřF:F2130 Fyzika v živé přírodě • 14 %
PřF:JALS02 Angličtina pro Life Sciences 2 • 14 %
PřF:M0001 Matematika kolem nás • 14 %
PdF:SZ6063 Antropologie lidské sexuality • 14 %
FSpS:P950 Tělesná výchova – Jóga • 14 %
FSpS:P986 Tělesná výchova – Karate • 14 %
FSpS:P991 Tělesná výchova – Posilovny • 14 %
ESF:BPE_ZEKO Základy ekonomie • 14 %
3. ročník
5. semestr
PřF:BI3001 Bakalářská práce z Experimentální a molekulární biologie 1 • 100 %
PřF:BI3336 Specializační seminář Biologie člověka 1 • 100 %
PřF:BI8150 Evoluční biologie • 100 %
PřF:BI5000 Bioinformatika • 88 %
PřF:BI5000C Bioinformatika - cvičení • 88 %
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 88 %
PřF:BI5220 Imunologie • 63 %
PřF:E5540 Biostatistika - základní kurz • 63 %
PřF:E5540C Biostatistika - cvičení • 50 %
PřF:BI5402 Dermatoglyfika • 38 %
PřF:BI5040 Biostatistika - základní kurz • 25 %
PřF:BI5040C Biostatistika - cvičení • 25 %
PřF:BI6170 Genetika II • 25 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 25 %
FSpS:P950 Tělesná výchova – Jóga • 25 %
LF:BLPP011C První pomoc - cvičení • 13 %
LF:BLPP011P První pomoc - přednáška • 13 %
PřF:BI1500 Biologie nádorů pro každého aneb buněčná filozofie • 13 %
PřF:BI7665 Buněčné a tkáňové kultury • 13 %
PřF:CORE001 Příběhy vědy: gen • 13 %
PřF:C3580 Biochemie • 13 %
PřF:C3600 Biochemie - laboratorní cvičení • 13 %
PřF:E0320 Udržitelný rozvoj - největší výzva současnosti? • 13 %
PřF:M1030 Matematika pro biology • 13 %
FSpS:P909 Physical Education – Fitness Gym • 13 %
FSpS:P9908 Physical Education – Zumba • 13 %
CST:CORE020 Digitální svět: technologie, potenciál i rizika • 13 %
6. semestr
PřF:BI3010 Elektronová mikroskopie • 100 %
PřF:BI3337 Specializační seminář Biologie člověka 2 • 100 %
PřF:BI6123 Auxologie • 100 %
PřF:BI6400 Metody molekulární biologie • 100 %
PřF:BI6400C Metody molekulární biologie - cvičení • 100 %
PřF:BI3002 Bakalářská práce z Experimentální a molekulární biologie 2 • 50 %
PřF:BI3006 Bakalářská státní závěrečná zkouška z Experimentální a molekulární biologie - specializace Biologie člověka • 50 %

Biologie se zaměřením na vzdělávání (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
Žádné údaje k dispozici.
4. semestr
PřF:BI2030 Fylogeneze a diverzita vyšších rostlin • 100 %
PřF:BI2090 Fylogeneze a diverzita obratlovců • 100 %
PřF:BI2090C Fylogeneze a diverzita obratlovců - cvičení • 100 %
PřF:BI4060 Fyziologie rostlin • 100 %
PřF:BI4060C Fyziologie rostlin - cvičení • 100 %
PřF:C2062 Anorganická chemie II • 100 %
PřF:C5230 Analytická chemie • 100 %
PřF:C7640 Analytická chemie - praktikum • 100 %
PřF:JAT04 Angličtina pro přírodovědce s pedagogickým zaměřením II • 100 %
3. ročník
5. semestr
PřF:BI6086 Bakalářská státní závěrečná zkouška z Biologie se zaměřením na vzdělávání • 100 %
PřF:XS090 Asistentská praxe • 100 %
PřF:BI3332 Specializační seminář Experimentální biologie živočichů a imunologie 1 • 50 %
PřF:BI3333 Specializační seminář Experimentální biologie živočichů a imunologie 2 • 50 %
PřF:BI5009EB Bakalářská práce z biologie pro učitelské studium I (ÚEB) • 50 %
PřF:BI5080 Základy ekologie • 50 %
PřF:BI6016EB Bakalářská práce z biologie pro učitelské studium II (ÚEB) • 50 %
PřF:BI6660 Geobotanický seminář II • 50 %
PřF:BI8430 Školní biologické pokusy • 50 %
PřF:C3055 Organická chemie II - seminář • 50 %
PřF:C3580 Biochemie • 50 %
PřF:C5040 Jaderná chemie • 50 %
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 50 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 50 %
PřF:XS470 Komunikace v konfliktních situacích • 50 %
FSpS:P998 Tělesná výchova – Sportovní osvobození • 50 %
6. semestr
PřF:BI6086 Bakalářská státní závěrečná zkouška z Biologie se zaměřením na vzdělávání • 90 %
PřF:BI6016EB Bakalářská práce z biologie pro učitelské studium II (ÚEB) • 70 %
PřF:BI0001 Příběhy vědy: rakovina • 50 %
PřF:BI3333 Specializační seminář Experimentální biologie živočichů a imunologie 2 • 50 %
PřF:BI4360 Terénní cvičení ze zoologie • 50 %
PřF:BI2060 Základy mikrobiologie • 30 %
PřF:BI2060C Základy mikrobiologie - cvičení • 30 %
PdF:TI9006 E-KURZ: Recyklujeme - výrobky z odpadového materiálu • 30 %
PdF:TI9007 E-KURZ: Příprava pokrmů – tipy a náměty nejen do školy • 30 %
FF:CJBB203 Zásady psaní bakalářských a diplomových prací • 20 %
PřF:BI8130 Etologie • 20 %
PřF:C7660 Multimedia ve výuce I • 20 %
FSpS:P9911 Tělesná výchova – Outdoorové aktivity distančně • 20 %

Biologie se zaměřením na vzdělávání (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
Žádné údaje k dispozici.
4. semestr
Žádné údaje k dispozici.
3. ročník
5. semestr
Žádné údaje k dispozici.
6. semestr
PřF:BI4360 Terénní cvičení ze zoologie • 100 %
PřF:BI6086 Bakalářská státní závěrečná zkouška z Biologie se zaměřením na vzdělávání • 92 %
PdF:TI9007 E-KURZ: Příprava pokrmů – tipy a náměty nejen do školy • 62 %
PřF:BI0001 Příběhy vědy: rakovina • 23 %
PřF:BI6016EB Bakalářská práce z biologie pro učitelské studium II (ÚEB) • 23 %
PdF:SZ6063 Antropologie lidské sexuality • 23 %
PdF:TI9006 E-KURZ: Recyklujeme - výrobky z odpadového materiálu • 23 %
PřF:BI6016BZ Bakalářská práce z biologie pro učitelské studium II (ÚBZ) • 15 %
PřF:BI6660 Geobotanický seminář II • 15 %

Biologie se zaměřením na vzdělávání (bakalářský prezenční hlavní)

1. ročník
1. semestr
PřF:BI1090 Fylogeneze a diverzita řas a hub • 93 %
PřF:BI1090C Fylogeneze a diverzita řas a hub - cvičení • 93 %
PřF:BI1700 Buněčná biologie • 93 %
PřF:BI1700C Buněčná biologie - cvičení • 93 %
PřF:BI2080 Histologie a organologie • 93 %
PřF:BI2080C Histologie a organologie - cvičení • 93 %
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 89 %
CST:CJV_DIAL Jazykový test Dialang • 86 %
PřF:XS020 Inspiratorium pro učitele • 55 %
PřF:XS050 Školní pedagogika • 23 %
PřF:MUC11 Matematická analýza 1 • 14 %
PřF:MUC14 Funkce a rovnice na SŠ • 14 %
PřF:BI1000 Úvod do studia ekologické a evoluční biologie • 11 %
2. semestr
PřF:BI2060 Základy mikrobiologie • 100 %
PřF:BI2230 Terénní cvičení z botaniky • 100 %
PřF:BI2030C Fylogeneze a diverzita vyšších rostlin - cvičení • 90 %
PřF:XS140 Základy psychologie • 86 %
PřF:BI2030 Fylogeneze a diverzita vyšších rostlin • 83 %
PřF:XS060 Obecná a alternativní didaktika • 76 %
PřF:M0001 Matematika kolem nás • 34 %
PdF:TI9007 E-KURZ: Příprava pokrmů – tipy a náměty nejen do školy • 34 %
PřF:MUC12 Matematická analýza 2 • 24 %
PřF:MUC31 Lineární algebra • 21 %
PřF:BI2060C Základy mikrobiologie - cvičení • 17 %
PřF:F5550 Astronomický seminář • 17 %
FSpS:P9911 Tělesná výchova – Outdoorové aktivity distančně • 17 %
FSpS:P950 Tělesná výchova – Jóga • 14 %
2. ročník
3. semestr
PřF:BI1030C Fylogeneze a diverzita bezobratlých - cvičení • 92 %
PřF:BI1060C Cytologie a anatomie rostlin - cvičení • 92 %
PřF:BI3031 Demonstrační úlohy z fyziologie živočichů • 88 %
PřF:BI1060 Cytologie a anatomie rostlin • 83 %
PřF:BI1030 Fylogeneze a diverzita bezobratlých • 79 %
PřF:BI3030 Fyziologie živočichů • 67 %
PřF:XS020 Inspiratorium pro učitele • 54 %
PřF:XS050 Školní pedagogika • 42 %
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 25 %
PřF:M1712 Rovnoběžná promítání • 17 %
PdF:TI9006 E-KURZ: Recyklujeme - výrobky z odpadového materiálu • 17 %
PřF:BI2030 Fylogeneze a diverzita vyšších rostlin • 13 %
PřF:JALS01 Angličtina pro Life Sciences 1 • 13 %
PřF:MUC13 Matematická analýza 3 • 13 %
PřF:MUC22 Analytická geometrie 1 • 13 %
PřF:MUC41 Kombinatorika • 13 %
PdF:TI0001 Praktické činnosti ve volnočasových aktivitách • 13 %
FSpS:P9911 Tělesná výchova – Outdoorové aktivity distančně • 13 %
4. semestr
PřF:BI4060C Fyziologie rostlin - cvičení • 100 %
PřF:BI4060 Fyziologie rostlin • 94 %
PřF:BI2090C Fylogeneze a diverzita obratlovců - cvičení • 89 %
PřF:BI4360 Terénní cvičení ze zoologie • 89 %
PřF:BI2090 Fylogeneze a diverzita obratlovců • 83 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 46 %
PřF:XS060 Obecná a alternativní didaktika • 37 %
PřF:MUC23 Analytická geometrie 2 • 23 %
PřF:MUC15 Matematická analýza 4 • 17 %
PřF:MUC32 Algebra • 17 %
PřF:JALS02 Angličtina pro Life Sciences 2 • 14 %
PřF:JA002 Pokročilá odborná angličtina - zkouška • 14 %
PřF:M2120 Finanční matematika I • 14 %
PřF:BI3030 Fyziologie živočichů • 11 %
PřF:MUC31 Lineární algebra • 11 %
3. ročník
5. semestr
PřF:BI5080 Základy ekologie • 100 %
PřF:BI8430 Školní biologické pokusy • 100 %
PřF:XS090 Asistentská praxe • 94 %
PřF:XS220 Reflexe asistentské praxe • 94 %
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 84 %
PřF:BI5009BZ Bakalářská práce z biologie pro učitelské studium I (ÚBZ) • 35 %
PřF:MUC26 Teorie kuželoseček a kvadrik • 19 %
PřF:MUC33 Elementární teorie čísel • 19 %
PřF:MUC51 Pravděpodobnost a statistika • 19 %
PřF:XS020 Inspiratorium pro učitele • 16 %
PřF:XS050 Školní pedagogika • 16 %
PřF:BI5009EB Bakalářská práce z biologie pro učitelské studium I (ÚEB) • 13 %
PřF:BI6086 Bakalářská státní závěrečná zkouška z Biologie se zaměřením na vzdělávání • 13 %
6. semestr
PřF:BI6086 Bakalářská státní závěrečná zkouška z Biologie se zaměřením na vzdělávání • 94 %
PřF:XSSZB Zkouška z pedagogicko-psychologického základu, Bc. studium • 94 %
PřF:BI6016BZ Bakalářská práce z biologie pro učitelské studium II (ÚBZ) • 38 %
PřF:BI6016EB Bakalářská práce z biologie pro učitelské studium II (ÚEB) • 19 %
PřF:MUC24 Planimetrie na SŠ • 19 %
PřF:XS470 Komunikace v konfliktních situacích • 19 %
PřF:BI2090 Fylogeneze a diverzita obratlovců • 13 %
PřF:BI6660 Geobotanický seminář II • 13 %
PřF:MSZZ_BU Bakalářská státní závěrečná zkouška z učitelské matematiky • 13 %
PřF:M2120 Finanční matematika I • 13 %
PřF:Z0100 Regionální geografie Amerik • 13 %

Biologie se zaměřením na vzdělávání (bakalářský prezenční vedlejší)

1. ročník
1. semestr
PřF:C1040 Obecná chemie - seminář • 91 %
PřF:BI1090 Fylogeneze a diverzita řas a hub • 89 %
PřF:BI1090C Fylogeneze a diverzita řas a hub - cvičení • 89 %
PřF:BI1700 Buněčná biologie • 89 %
PřF:BI1700C Buněčná biologie - cvičení • 89 %
PřF:BI2080 Histologie a organologie • 89 %
PřF:BI2080C Histologie a organologie - cvičení • 89 %
PřF:C1020 Obecná chemie • 85 %
PřF:C1061 Anorganická chemie I • 85 %
CST:CJV_DIAL Jazykový test Dialang • 85 %
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 78 %
PřF:C1460 Úvod do matematiky • 70 %
PřF:C1480 Úvod do matematiky - seminář • 70 %
PřF:XS020 Inspiratorium pro učitele • 48 %
PřF:C1062 Anorganická chemie I - seminář • 35 %
PřF:XS050 Školní pedagogika • 11 %
2. semestr
PřF:F1140 Úvod do fyziky • 95 %
PřF:F1141 Úvod do fyziky, seminář • 95 %
PřF:BI2230 Terénní cvičení z botaniky • 90 %
PřF:BI2060 Základy mikrobiologie • 85 %
PřF:BI2030C Fylogeneze a diverzita vyšších rostlin - cvičení • 80 %
PřF:XS140 Základy psychologie • 75 %
PřF:C2062 Anorganická chemie II • 70 %
PřF:BI2030 Fylogeneze a diverzita vyšších rostlin • 65 %
PřF:C3420 Fyzikální chemie • 60 %
PřF:C2021 Organická chemie I • 55 %
PřF:C2022 Organická chemie I - seminář • 50 %
PřF:C3430 Fyzikální chemie - seminář • 45 %
PřF:XS060 Obecná a alternativní didaktika • 35 %
PřF:C2070 Anorganická chemie II - seminář • 30 %
PřF:BI2060C Základy mikrobiologie - cvičení • 15 %
PřF:C1040 Obecná chemie - seminář • 15 %
PdF:TI9007 E-KURZ: Příprava pokrmů – tipy a náměty nejen do školy • 15 %
2. ročník
3. semestr
PřF:BI1030C Fylogeneze a diverzita bezobratlých - cvičení • 100 %
PřF:BI1060C Cytologie a anatomie rostlin - cvičení • 100 %
PřF:BI1060 Cytologie a anatomie rostlin • 93 %
PřF:BI3030 Fyziologie živočichů • 93 %
PřF:BI3031 Demonstrační úlohy z fyziologie živočichů • 93 %
PřF:BI1030 Fylogeneze a diverzita bezobratlých • 87 %
PřF:XS020 Inspiratorium pro učitele • 73 %
PřF:XS050 Školní pedagogika • 73 %
PřF:C3050 Organická chemie II • 53 %
PřF:C3055 Organická chemie II - seminář • 47 %
PřF:JALS01 Angličtina pro Life Sciences 1 • 40 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 40 %
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 33 %
PřF:BI0002 Příběhy vědy: gen • 13 %
PřF:BI1700 Buněčná biologie • 13 %
PřF:C1061 Anorganická chemie I • 13 %
PřF:C3200 Chemická literatura • 13 %
4. semestr
PřF:BI2090C Fylogeneze a diverzita obratlovců - cvičení • 97 %
PřF:BI4060C Fyziologie rostlin - cvičení • 94 %
PřF:C5230 Analytická chemie • 94 %
PřF:BI4060 Fyziologie rostlin • 90 %
PřF:BI4360 Terénní cvičení ze zoologie • 90 %
PřF:BI2090 Fylogeneze a diverzita obratlovců • 81 %
PřF:XS060 Obecná a alternativní didaktika • 77 %
PřF:C2200 Chemická syntéza - praktikum • 68 %
PřF:E6050 Osud toxických látek v prostředí • 42 %
PřF:E6051 Osud toxických látek v prostředí - cvičení • 42 %
PřF:C5240 Analytická chemie - seminář • 39 %
PřF:C2062 Anorganická chemie II • 26 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 23 %
PřF:JA002 Pokročilá odborná angličtina - zkouška • 23 %
PřF:C2021 Organická chemie I • 19 %
PřF:C7640 Analytická chemie - praktikum • 19 %
PřF:XS140 Základy psychologie • 19 %
PřF:BI2030 Fylogeneze a diverzita vyšších rostlin • 16 %
PřF:C2022 Organická chemie I - seminář • 16 %
FSpS:P972 Tělesná výchova – Pilates • 13 %
3. ročník
5. semestr
PřF:BI8430 Školní biologické pokusy • 96 %
PřF:C3580 Biochemie • 93 %
PřF:BI5080 Základy ekologie • 81 %
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 81 %
PřF:XS090 Asistentská praxe • 78 %
PřF:C3200 Chemická literatura • 74 %
PřF:XS220 Reflexe asistentské praxe • 74 %
PřF:C3050 Organická chemie II • 44 %
PřF:C3055 Organická chemie II - seminář • 44 %
PřF:BI5009BZ Bakalářská práce z biologie pro učitelské studium I (ÚBZ) • 37 %
PřF:C5730 Biochemie - seminář • 33 %
PřF:BI5009EB Bakalářská práce z biologie pro učitelské studium I (ÚEB) • 22 %
PřF:C5040 Jaderná chemie • 15 %
PřF:XS020 Inspiratorium pro učitele • 15 %
PřF:BI1500 Biologie nádorů pro každého aneb buněčná filozofie • 11 %
PřF:XS100 Učitel a provoz školy • 11 %
6. semestr
PřF:BI6086 Bakalářská státní závěrečná zkouška z Biologie se zaměřením na vzdělávání • 82 %
PřF:BI6016BZ Bakalářská práce z biologie pro učitelské studium II (ÚBZ) • 47 %
PřF:E6050 Osud toxických látek v prostředí • 24 %
PřF:E6051 Osud toxických látek v prostředí - cvičení • 24 %
PřF:BI3333 Specializační seminář Experimentální biologie živočichů a imunologie 2 • 18 %
PřF:BI6016EB Bakalářská práce z biologie pro učitelské studium II (ÚEB) • 18 %
PřF:C6013 Bakalářská práce z chemie • 18 %
PřF:XS021 Inspiratorium pro učitele 2 • 18 %
PřF:BI2090 Fylogeneze a diverzita obratlovců • 12 %
PřF:F2130 Fyzika v živé přírodě • 12 %
PřF:XS090 Asistentská praxe • 12 %
PřF:XS220 Reflexe asistentské praxe • 12 %

Biomedicínská bioinformatika (bakalářský prezenční se specializací)

1. ročník
1. semestr
PřF:C2110 Operační systém UNIX a základy programování • 93 %
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 93 %
PřF:E1020 Soft-skills I - Počítačová gramotnost • 93 %
PřF:M1100 Matematická analýza I • 93 %
PřF:M1110 Lineární algebra a geometrie I • 93 %
PřF:BI1700 Buněčná biologie • 89 %
PřF:BI3060 Obecná genetika • 89 %
CST:CJV_DIAL Jazykový test Dialang • 89 %
PřF:E1041 Úvod do matematické biologie a biomedicíny I • 81 %
PřF:BI1700C Buněčná biologie - cvičení • 48 %
PřF:BI3060C Obecná genetika - cvičení • 30 %
PřF:BI1041 Úvod do matematické biologie a biomedicíny I • 11 %
PřF:BI1051 Úvod do matematické biologie a biomedicíny II • 11 %
PřF:BI3011 Algoritmizace a programování • 11 %
PřF:BI4010 Základy molekulární biologie • 11 %
PřF:BI8150 Evoluční biologie • 11 %
PřF:C2480 Základy organické chemie a biochemie • 11 %
PřF:E2020 Soft-skills II - Informační gramotnost • 11 %
2. semestr
PřF:BI1051 Úvod do matematické biologie a biomedicíny II • 100 %
PřF:BI3011 Algoritmizace a programování • 100 %
PřF:BI4010 Základy molekulární biologie • 93 %
PřF:C2480 Základy organické chemie a biochemie • 93 %
PřF:E2020 Soft-skills II - Informační gramotnost • 93 %
PřF:M2100 Matematická analýza II • 93 %
PřF:M2110 Lineární algebra a geometrie II • 87 %
PřF:BI0001 Příběhy vědy: rakovina • 40 %
PřF:BI5447 Databázové systémy v biomedicíně • 20 %
PdF:TI9007 E-KURZ: Příprava pokrmů – tipy a náměty nejen do školy • 20 %
2. ročník
3. semestr
PřF:BI6170 Genetika II • 100 %
PřF:BI7090 Molekulární biologie eukaryot • 100 %
PřF:C2184 Úvod do programování v Pythonu • 100 %
PřF:C3580 Biochemie • 100 %
PřF:E3020 Soft-skills III - Vědecké myšlení • 90 %
PřF:M3121 Pravděpodobnost a statistika I • 80 %
PřF:BI1500 Biologie nádorů pro každého aneb buněčná filozofie • 50 %
PřF:BI0002 Příběhy vědy: gen • 40 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 30 %
FF:CORE005 Průvodce současnou filozofií • 20 %
PřF:CORE003 Udržitelný rozvoj • 20 %
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 20 %
PřF:JALS01 Angličtina pro Life Sciences 1 • 20 %
FSpS:P993 Tělesná výchova – Horostěna • 20 %
ESF:BPE_ZEKO Základy ekonomie • 20 %
4. semestr
PřF:BI5046 Biostatistika pro matematickou biologii a biomedicínu • 100 %
PřF:BI6790 Biologie živočichů • 100 %
PřF:C2131 Úvod do bioinformatiky • 100 %
PřF:C2132 Úvod do bioinformatiky - seminář • 100 %
PřF:C2142 Návrh algoritmů pro přírodovědce • 100 %
PřF:BI4013 Týmový projekt z Matematické biologie a biomedicíny – biomedicínská bioinformatika • 96 %
PřF:BI6400 Metody molekulární biologie • 92 %
PřF:M4122 Pravděpodobnost a statistika II • 92 %
PřF:BI6790C Biologie živočichů - cvičení • 38 %
PřF:BI5447 Databázové systémy v biomedicíně • 17 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 13 %
3. ročník
5. semestr
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 95 %
PřF:M5444 Markovské řetězce • 95 %
PřF:BI5012 Bakalářská práce z matematické biologie a biomedicíny I • 73 %
PřF:BI5013 Seminář k bakalářské práci z Matematické biologie a biomedicíny • 73 %
PřF:BI7492 Analýza sekvencí DNA • 73 %
PřF:BI8600 Vícerozměrné metody • 73 %
PřF:BI8600C Vícerozměrné metody - cvičení • 73 %
PřF:BI7527 Analýza dat v R • 64 %
PřF:BI8150 Evoluční biologie • 36 %
PřF:BI4340 Biologie člověka • 27 %
PřF:E5012 Bakalářská práce z matematické biologie a biomedicíny I • 23 %
PřF:E5013 Seminář k bakalářské práci z Matematické biologie a biomedicíny • 23 %
PřF:E7492 Analýza sekvencí DNA • 23 %
PřF:E7527 Analýza dat v R • 23 %
PřF:E8600 Vícerozměrné metody • 23 %
PřF:E8600C Vícerozměrné metody - cvičení • 23 %
PřF:CORE001 Příběhy vědy: gen • 14 %
6. semestr
PřF:BI6013 Seminář k bakalářské práci z Matematické biologie a biomedicíny • 100 %
PřF:BI7491 Regresní modelování • 100 %
PřF:C2135 Bioinformatika v praxi • 100 %
PřF:M4180 Numerické metody I • 100 %
PřF:BI6270 Cytogenetika a cytogenomika • 94 %
PřF:BI6012 Bakalářská práce z matematické biologie a biomedicíny II • 81 %
PřF:BI6090 Bakalářská státní závěrečná zkouška z Matematické biologie a biomedicíny • 75 %

Buněčná biologie (bakalářský prezenční se specializací)

1. ročník
1. semestr
PřF:BI1700 Buněčná biologie • 100 %
PřF:BI1700C Buněčná biologie - cvičení • 100 %
PřF:BI3060 Obecná genetika • 100 %
PřF:BI3060C Obecná genetika - cvičení • 100 %
PřF:C1601 Základy obecné a anorganické chemie • 100 %
PřF:C4223 Základní laboratorní výpočty pro biology • 100 %
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 100 %
CST:CJV_DIAL Jazykový test Dialang • 100 %
PřF:BI1077 Úvod do studia specializace Buněčná biologie • 94 %
PřF:BI2080 Histologie a organologie • 94 %
PřF:BI2080C Histologie a organologie - cvičení • 94 %
PřF:C1605 Základy obecné a anorganické chemie - seminář • 88 %
PřF:BI0002 Příběhy vědy: gen • 50 %
LF:CORE015 Bioetika I: etika života • 13 %
2. semestr
PřF:BI2000 Fylogeneze a diverzita živočichů • 100 %
PřF:BI2020 Vědecká práce v buněčné biologii • 100 %
PřF:BI2021 Informační technologie v buněčné biologii • 100 %
PřF:BI5120 Antropologie • 100 %
PřF:C1600 Základní praktikum z chemie • 100 %
PřF:BI0001 Příběhy vědy: rakovina • 90 %
PřF:C2701 Základy org. chemie - seminář • 70 %
PřF:JALS02 Angličtina pro Life Sciences 2 • 70 %
PřF:C2700 Základy organické chemie • 60 %
PřF:E4070 Základy toxikologie pro přírodovědce • 30 %
PřF:F2130 Fyzika v živé přírodě • 30 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 30 %
PřF:M0001 Matematika kolem nás • 30 %
PřF:BI2800 Popularizace a komunikace vědy a výzkumu v praxi • 20 %
PřF:BI4020 Molekulární biologie • 20 %
PřF:BI6290 Paleogenetika člověka • 20 %
PřF:F8632 Fyzikální principy přístrojů kolem nás • 20 %
2. ročník
3. semestr
PřF:BI1010 Fylogeneze a diverzita rostlin • 100 %
PřF:BI1060 Cytologie a anatomie rostlin • 100 %
PřF:BI1060C Cytologie a anatomie rostlin - cvičení • 100 %
PřF:BI3030 Fyziologie živočichů • 100 %
PřF:BI7665 Buněčné a tkáňové kultury • 100 %
PřF:BI7665C Buněčné a tkáňové kultury - cvičení • 100 %
PřF:C3580 Biochemie • 100 %
PřF:C3600 Biochemie - laboratorní cvičení • 100 %
PřF:BI3030C Fyziologie živočichů - cvičení • 70 %
PřF:BI1500 Biologie nádorů pro každého aneb buněčná filozofie • 40 %
LF:CORE015 Bioetika I: etika života • 30 %
PřF:BI7270 Rostlinná embryologie • 20 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 20 %
4. semestr
PřF:BI4020C Molekulární biologie - cvičení • 100 %
PřF:BI4060 Fyziologie rostlin • 100 %
PřF:BI6270 Cytogenetika a cytogenomika • 100 %
PřF:BI4020 Molekulární biologie • 89 %
PřF:BI4090 Obecná mikrobiologie • 89 %
PřF:BI4090C Obecná mikrobiologie - cvičení • 89 %
PřF:BI5420 Obecná virologie • 89 %
PřF:BI8920 Pokročilé mikroskopické metody • 89 %
PřF:BI8920C Pokročilé mikroskopické metody - cvičení • 89 %
PřF:BI6270C Cytogenetika - cvičení • 78 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 44 %
PřF:BI4060C Fyziologie rostlin - cvičení • 33 %
PřF:C2700 Základy organické chemie • 33 %
LF:CORE021 Bioetika II: možnosti na hraně • 22 %
FF:CORE007 Pád říše nebo zrození Evropy? • 22 %
PřF:BI6140 Embryologie • 22 %
FSpS:P9911 Tělesná výchova – Outdoorové aktivity distančně • 22 %
FF:ARTS014 Jak číst současnou světovou literaturu. Cesta napříč žánry. • 11 %
PřF:BI2800 Popularizace a komunikace vědy a výzkumu v praxi • 11 %
PřF:BI6140C Embryologie - cvičení • 11 %
PřF:C2701 Základy org. chemie - seminář • 11 %
PřF:JALS02 Angličtina pro Life Sciences 2 • 11 %
PřF:ZX555 Copernicus – evropský program pro sledování a pozorování Země - online • 11 %
3. ročník
5. semestr
PřF:BI3001 Bakalářská práce z Experimentální a molekulární biologie 1 • 100 %
PřF:BI3340 Specializační seminář Buněčná biologie 1 • 100 %
PřF:BI5000 Bioinformatika • 100 %
PřF:BI5220 Imunologie • 100 %
PřF:BI8150 Evoluční biologie • 100 %
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 100 %
PřF:E5540 Biostatistika - základní kurz • 100 %
PřF:E5540C Biostatistika - cvičení • 89 %
PřF:BI5000C Bioinformatika - cvičení • 78 %
LF:CORE015 Bioetika I: etika života • 22 %
FSpS:P950 Tělesná výchova – Jóga • 22 %
FF:CORE005 Průvodce současnou filozofií • 11 %
FF:CORE034 Příroda versus kultura? Člověk a umění v antropocénu • 11 %
FF:LJ401 Antická mytologie: bohové • 11 %
PřF:BI1500 Biologie nádorů pro každého aneb buněčná filozofie • 11 %
PřF:BI7575 Biologie kmenových buněk • 11 %
PřF:BI7891 Laboratorní seminář Oddělení genetiky a molekulární biologie • 11 %
PřF:BI8430 Školní biologické pokusy • 11 %
PřF:BI9680EN Artificial Intelligence in Biology, Chemistry, and Bioengineering • 11 %
PřF:F1520 Zajímavá fyzika • 11 %
FSpS:P947 Tělesná výchova – Turistika - pěší • 11 %
FSpS:P970 Tělesná výchova – Tanec • 11 %
FSpS:P972 Tělesná výchova – Pilates • 11 %
FSpS:P973 Tělesná výchova – Basketbal • 11 %
FSpS:P979 Tělesná výchova – Badminton • 11 %
FSpS:P991 Tělesná výchova – Posilovny • 11 %

Ekologická a evoluční biologie (bakalářský prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
PřF:BI1000 Úvod do studia ekologické a evoluční biologie • 98 %
PřF:BI1030 Fylogeneze a diverzita bezobratlých • 98 %
PřF:BI1030C Fylogeneze a diverzita bezobratlých - cvičení • 98 %
PřF:BI1090C Fylogeneze a diverzita řas a hub - cvičení • 98 %
PřF:BI1700 Buněčná biologie • 98 %
PřF:BI1700C Buněčná biologie - cvičení • 98 %
PřF:BI5080 Základy ekologie • 98 %
CST:CJV_DIAL Jazykový test Dialang • 98 %
PřF:BI3060C Obecná genetika - cvičení • 96 %
PřF:BI1090 Fylogeneze a diverzita řas a hub • 94 %
PřF:BI3060 Obecná genetika • 90 %
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 87 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 12 %
2. semestr
PřF:BI2030C Fylogeneze a diverzita vyšších rostlin - cvičení • 94 %
PřF:BI2090C Fylogeneze a diverzita obratlovců - cvičení • 94 %
PřF:BI2090 Fylogeneze a diverzita obratlovců • 91 %
PřF:BI2130 Terénní cvičení k systematické botanice • 91 %
PřF:BI2140 Terénní cvičení ze zoologie • 91 %
PřF:BI2030 Fylogeneze a diverzita vyšších rostlin • 85 %
PřF:BI8761 Úvod do terénní zoologie bezobratlých • 61 %
PřF:BI6450 Základní metody terénní botaniky • 39 %
PřF:BI0001 Příběhy vědy: rakovina • 30 %
PřF:BI6370 Základy humánní parazitologie • 18 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 18 %
PřF:ZX401 Klimatické změny • 12 %
2. ročník
3. semestr
PřF:BI8710 Ochrana přírody • 86 %
PřF:BI3030C Fyziologie živočichů - cvičení • 59 %
PřF:BI2080 Histologie a organologie • 55 %
PřF:BI2080C Histologie a organologie - cvičení • 55 %
PřF:BI3030 Fyziologie živočichů • 55 %
PřF:BI2302 Zoologická mikrotechnika • 52 %
PřF:C3580 Biochemie • 48 %
PřF:BI3060 Obecná genetika • 31 %
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 31 %
PřF:BI1060 Cytologie a anatomie rostlin • 28 %
PřF:BI1060C Cytologie a anatomie rostlin - cvičení • 28 %
PřF:BI1180 Morfologie rostlin • 28 %
PřF:M1030 Matematika pro biology • 28 %
PřF:BI8185 Ekologie lesa • 24 %
PřF:JALS01 Angličtina pro Life Sciences 1 • 24 %
FaF:CORE018 Rostliny ve zdraví a nemoci • 17 %
PřF:BI1301 Botanická mikrotechnika • 17 %
PřF:BI8763 Determinace suchozemských bezobratlých - cvičení • 17 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 17 %
PřF:BI7529 Metody mykologického výzkumu • 14 %
PřF:BI8085 Chiropterologie • 14 %
PřF:CORE003 Udržitelný rozvoj • 14 %
4. semestr
PřF:BI4010C Základy molekulární biologie - seminář • 98 %
PřF:BI4010 Základy molekulární biologie • 80 %
PřF:BI7560 Úvod do R • 76 %
PřF:BI2140 Terénní cvičení ze zoologie • 69 %
PřF:BI2220 Informační zdroje v zoologii • 67 %
PřF:BI2060 Základy mikrobiologie • 53 %
PřF:BI8130 Etologie • 41 %
PřF:BI2060C Základy mikrobiologie - cvičení • 37 %
PřF:BI3010 Elektronová mikroskopie • 31 %
PřF:BI4280 Speciální histologie živočichů • 29 %
PřF:BI2210 Informační zdroje v botanice • 27 %
PřF:BI5210 Populační ekologie rostlin • 27 %
PřF:BI7451 Biologie vodních bezobratlých • 27 %
PřF:BI6360 Hydrobiologie • 25 %
PřF:BI6549 Zpracování základních botanických dat • 25 %
PřF:BI4115 Systém krytosemenných rostlin • 24 %
PřF:BI6661 Terénní cvičení z geobotaniky • 24 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 24 %
PřF:BI9000 Geografické informační systémy v botanice a zoologii • 22 %
PřF:BI6330 Obecná parazitologie • 18 %
PřF:BI8300 Příroda ve čtvrtohorách • 18 %
PřF:JALS02 Angličtina pro Life Sciences 2 • 16 %
PřF:BI0055 Terénní cvičení z entomologie • 14 %
PřF:BI6691 Zahraniční botanická exkurze • 12 %
3. ročník
5. semestr
PřF:BI5831 Bakalářská práce z ekologické a evoluční biologie I • 100 %
PřF:BI8150 Evoluční biologie • 96 %
PřF:BI8705 Vědecká práce v botanice a zoologii • 91 %
PřF:BI5560 Základy statistiky pro biology • 87 %
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 85 %
PřF:BI6800 Zoologický seminář I • 62 %
PřF:BI3130 Srovnávací morfologie obratlovců • 43 %
PřF:BI5659 Geobotanický seminář I • 28 %
PřF:BI5690 Botanický seminář I • 28 %
PřF:BI8085 Chiropterologie • 26 %
PřF:BI4001 Pokroky ve výzkumu obratlovců (seminář) I • 23 %
PřF:BI8770 Determinační cvičení z obratlovců ČR • 21 %
PřF:BI7960 Fauna obratlovců ČR • 19 %
PřF:BI8185 Ekologie lesa • 19 %
PřF:BI4061 Biogeografie pro zoology • 17 %
PřF:BI7530 Mykologická exkurze • 17 %
PřF:BI7805 Hydrobiologický seminář I • 17 %
PřF:BI7180 Evoluční morfologie rostlin • 15 %
PřF:BI7580 Fytogeografie • 15 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 15 %
PřF:BI6473 Parazitologický seminář I • 13 %
PřF:BI6580 Taxonomie rostlin • 13 %
PřF:BI8175 Ekologie rašelinišť • 13 %
PřF:BI9170 Mammaliologie • 11 %
PřF:BI9520 Fykologická exkurze • 11 %
6. semestr
PřF:BI6832 Bakalářská práce z ekologické a evoluční biologie II • 81 %
PřF:BI6801 Zoologický seminář II • 72 %
PřF:BI6083 Bakalářská státní závěrečná zkouška z ekologické a evoluční biologie • 69 %
PřF:BI4002 Pokroky ve výzkumu obratlovců (seminář) II • 34 %
PřF:BI0055 Terénní cvičení z entomologie • 31 %
PřF:BI6651 Botanický seminář II • 25 %
PřF:BI6660 Geobotanický seminář II • 25 %
PřF:BI8762 Determinace vodních bezobratlých - cvičení • 25 %
PřF:BI3010 Elektronová mikroskopie • 22 %
PřF:BI7451 Biologie vodních bezobratlých • 22 %
PřF:BI6671 Terénní cvičení ke květeně ČR • 19 %
PřF:BI4010 Základy molekulární biologie • 16 %
PřF:BI6631 Floristický kurs České botanické společnosti • 16 %
PřF:BI9000 Geografické informační systémy v botanice a zoologii • 16 %
PřF:BI2060 Základy mikrobiologie • 13 %
PřF:BI2060C Základy mikrobiologie - cvičení • 13 %
PřF:BI5022 Evertebratologický seminář II • 13 %
PřF:BI6474 Parazitologický seminář II • 13 %
PřF:BI8130 Etologie • 13 %
PřF:BI8165 Ekologie mokřadů • 13 %
PřF:BI8300 Příroda ve čtvrtohorách • 13 %

Epidemiologie a modelování (bakalářský prezenční se specializací)

1. ročník
1. semestr
PřF:BI1700 Buněčná biologie • 92 %
PřF:BI3060 Obecná genetika • 92 %
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 92 %
PřF:E1020 Soft-skills I - Počítačová gramotnost • 92 %
PřF:M1100 Matematická analýza I • 92 %
PřF:M1110 Lineární algebra a geometrie I • 92 %
PřF:E1041 Úvod do matematické biologie a biomedicíny I • 77 %
PřF:E2011 Teoretické základy informatiky • 77 %
CST:CJV_DIAL Jazykový test Dialang • 69 %
PřF:BI1700C Buněčná biologie - cvičení • 31 %
PřF:BI3060C Obecná genetika - cvičení • 23 %
PřF:BI1041 Úvod do matematické biologie a biomedicíny I • 15 %
PřF:BI2011 Teoretické základy informatiky • 15 %
2. semestr
PřF:BI1051 Úvod do matematické biologie a biomedicíny II • 100 %
PřF:BI3011 Algoritmizace a programování • 100 %
PřF:E2020 Soft-skills II - Informační gramotnost • 100 %
PřF:M2100 Matematická analýza II • 100 %
PřF:BI4010 Základy molekulární biologie • 88 %
PřF:BI6180 Biologie rostlin • 88 %
PřF:BI6180C Biologie rostlin - cvičení • 63 %
PřF:M2110 Lineární algebra a geometrie II • 63 %
PřF:M0001 Matematika kolem nás • 38 %
FSpS:P972 Tělesná výchova – Pilates • 25 %
FSpS:P9911 Tělesná výchova – Outdoorové aktivity distančně • 25 %
ESF:BPE_ZEKO Základy ekonomie • 25 %
PřF:BI0001 Příběhy vědy: rakovina • 13 %
PřF:C2480 Základy organické chemie a biochemie • 13 %
PřF:E4070 Základy toxikologie pro přírodovědce • 13 %
PdF:TI9007 E-KURZ: Příprava pokrmů – tipy a náměty nejen do školy • 13 %
FSpS:P936 Tělesná výchova – Balanční cvičení • 13 %
FSpS:P943 Tělesná výchova – Jogalates • 13 %
2. ročník
3. semestr
PřF:BI5080 Základy ekologie • 89 %
PřF:E3020 Soft-skills III - Vědecké myšlení • 89 %
PřF:M4130 Výpočetní matematické systémy • 89 %
PřF:C3580 Biochemie • 78 %
PřF:M3121 Pravděpodobnost a statistika I • 78 %
PřF:BI3101 Úvod do matematického modelování • 67 %
PřF:M5858 Spojité deterministické modely I • 67 %
PřF:BI1500 Biologie nádorů pro každého aneb buněčná filozofie • 33 %
PřF:BI2060 Základy mikrobiologie • 33 %
PřF:BI3060 Obecná genetika • 33 %
PřF:BI4015 Týmový projekt z Matematické biologie a biomedicíny - epidemiologie a modelování • 33 %
PřF:BI5046 Biostatistika pro matematickou biologii a biomedicínu • 33 %
PřF:BI5440 Časové řady • 33 %
PřF:BI6790 Biologie živočichů • 33 %
PřF:M1110 Lineární algebra a geometrie I • 33 %
PřF:BI0002 Příběhy vědy: gen • 22 %
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 22 %
PřF:E3101 Úvod do matematického modelování • 22 %
PřF:M8230 Diskrétní deterministické modely • 22 %
PdF:TI9007 E-KURZ: Příprava pokrmů – tipy a náměty nejen do školy • 22 %
FF:CORE005 Průvodce současnou filozofií • 11 %
FF:KSCB090 Válka ve Vietnamu • 11 %
PřF:BI4010 Základy molekulární biologie • 11 %
PřF:BI6170 Genetika II • 11 %
PřF:BI6180 Biologie rostlin • 11 %
PřF:BI6370 Základy humánní parazitologie • 11 %
PřF:BI6790C Biologie živočichů - cvičení • 11 %
PřF:BI7878 Antropologie obecná I: antropologie biologická • 11 %
PřF:CORE022 Biochemie v běžném životě • 11 %
PřF:MUC31 Lineární algebra • 11 %
PřF:M0001 Matematika kolem nás • 11 %
PřF:M2110 Lineární algebra a geometrie II • 11 %
PřF:M2150 Algebra I • 11 %
PdF:TI9008 E-KURZ: Novinky ze světa moderních Hi-Tech pomůcek pro osoby se zrakovým postižením • 11 %
FSpS:P947 Tělesná výchova – Turistika - pěší • 11 %
FSpS:P966 Tělesná výchova – Total body trénink • 11 %
FSpS:P972 Tělesná výchova – Pilates • 11 %
FSpS:P987 Tělesná výchova – Sebeobrana • 11 %
FSpS:P991 Tělesná výchova – Posilovny • 11 %
4. semestr
PřF:BI2060 Základy mikrobiologie • 100 %
PřF:BI4015 Týmový projekt z Matematické biologie a biomedicíny - epidemiologie a modelování • 100 %
PřF:BI5046 Biostatistika pro matematickou biologii a biomedicínu • 100 %
PřF:BI6790 Biologie živočichů • 100 %
PřF:BI5440 Časové řady • 90 %
PřF:M4122 Pravděpodobnost a statistika II • 90 %
PřF:BI6790C Biologie živočichů - cvičení • 50 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 50 %
PřF:BI0001 Příběhy vědy: rakovina • 40 %
PřF:M0001 Matematika kolem nás • 40 %
PřF:BI6370 Základy humánní parazitologie • 30 %
PřF:JALS02 Angličtina pro Life Sciences 2 • 30 %
PřF:BI8700 Vybrané kapitoly ze zpracování, analýzy a vizualizace dat • 20 %
PřF:XS450 Komunikační trénink • 20 %
3. ročník
5. semestr
PřF:BI6340 Ekologie společenstev a makroekologie • 100 %
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 100 %
PřF:E0350 Epidemiologie • 100 %
PřF:E0351 Epidemiologie - cvičení • 100 %
PřF:BI5012 Bakalářská práce z matematické biologie a biomedicíny I • 60 %
PřF:BI5013 Seminář k bakalářské práci z Matematické biologie a biomedicíny • 60 %
PřF:BI8600 Vícerozměrné metody • 60 %
PřF:BI8600C Vícerozměrné metody - cvičení • 60 %
PřF:M5858 Spojité deterministické modely I • 60 %
PřF:E5012 Bakalářská práce z matematické biologie a biomedicíny I • 40 %
PřF:E5013 Seminář k bakalářské práci z Matematické biologie a biomedicíny • 40 %
PřF:E8600 Vícerozměrné metody • 40 %
PřF:E8600C Vícerozměrné metody - cvičení • 40 %
PřF:M8230 Diskrétní deterministické modely • 40 %
PřF:C2184 Úvod do programování v Pythonu • 30 %
PřF:E7527 Analýza dat v R • 30 %
LF:CORE015 Bioetika I: etika života • 20 %
PřF:BI7527 Analýza dat v R • 20 %
PřF:CORE001 Příběhy vědy: gen • 20 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 20 %
6. semestr
PřF:BI6012 Bakalářská práce z matematické biologie a biomedicíny II • 100 %
PřF:BI6013 Seminář k bakalářské práci z Matematické biologie a biomedicíny • 100 %
PřF:BI7491 Regresní modelování • 100 %
PřF:MAZRD Aplikovaná analýza biomedicínských a geografických dat • 100 %
PřF:BI5447 Databázové systémy v biomedicíně • 83 %
PřF:BI6090 Bakalářská státní závěrečná zkouška z Matematické biologie a biomedicíny • 83 %
LF:CORE021 Bioetika II: možnosti na hraně • 17 %
FF:VKOR1D Korejština 4 • 17 %
PřF:BI5440 Časové řady • 17 %

Experimentální biologie rostlin (bakalářský prezenční se specializací)

1. ročník
1. semestr
PřF:BI1010 Fylogeneze a diverzita rostlin • 94 %
PřF:BI1010C Fylogeneze a diverzita rostlin - cvičení • 94 %
PřF:BI1022 Úvod do studia specializace Experimentální biologie rostlin • 88 %
PřF:BI1060 Cytologie a anatomie rostlin • 88 %
PřF:BI1060C Cytologie a anatomie rostlin - cvičení • 88 %
PřF:BI1700C Buněčná biologie - cvičení • 88 %
PřF:BI3060 Obecná genetika • 88 %
PřF:C1601 Základy obecné a anorganické chemie • 88 %
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 88 %
CST:CJV_DIAL Jazykový test Dialang • 88 %
PřF:BI1700 Buněčná biologie • 82 %
PřF:C1605 Základy obecné a anorganické chemie - seminář • 76 %
PřF:C4223 Základní laboratorní výpočty pro biology • 76 %
PřF:BI3060C Obecná genetika - cvičení • 41 %
PřF:BI0077 English for Plant Biologists • 12 %
PřF:BI5080 Základy ekologie • 12 %
2. semestr
PřF:BI2160 Terénní cvičení z botaniky • 100 %
PřF:BI5120 Antropologie • 100 %
PřF:C1600 Základní praktikum z chemie • 100 %
PřF:BI0321 Polární biologie rostlin • 88 %
PřF:BI2000 Fylogeneze a diverzita živočichů • 88 %
PřF:BI0001 Příběhy vědy: rakovina • 75 %
PřF:JALS02 Angličtina pro Life Sciences 2 • 63 %
PřF:C2700 Základy organické chemie • 50 %
PřF:C2701 Základy org. chemie - seminář • 50 %
PřF:BI2000C Fylogeneze a diverzita živočichů - cvičení • 25 %
PřF:BI2800 Popularizace a komunikace vědy a výzkumu v praxi • 25 %
PřF:BI5120C Antropologie cvičení • 25 %
PřF:BI6120 Rostlinné explantáty • 25 %
PřF:BI6120C Rostlinné explantáty - cvičení • 25 %
PřF:G8711 Geologické katastrofy a jejich rizika • 25 %
FSpS:P987 Tělesná výchova – Sebeobrana • 25 %
PřF:BI4926 Vědecká práce v experimentální biologii rostlin • 13 %
PřF:BI6150 Mykorhizní symbiózy • 13 %
PřF:BI6150C Mykorhizní symbiózy - cvičení • 13 %
PřF:C4223 Základní laboratorní výpočty pro biology • 13 %
PřF:F2130 Fyzika v živé přírodě • 13 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 13 %
PřF:M0001 Matematika kolem nás • 13 %
PdF:SZ6063 Antropologie lidské sexuality • 13 %
PdF:TI9007 E-KURZ: Příprava pokrmů – tipy a náměty nejen do školy • 13 %
FSpS:P972 Tělesná výchova – Pilates • 13 %
2. ročník
3. semestr
PřF:BI2080 Histologie a organologie • 100 %
PřF:BI7160 Minerální výživa rostlin • 100 %
PřF:BI7160C Minerální výživa rostlin - cvičení • 100 %
PřF:BI1301 Botanická mikrotechnika • 86 %
PřF:C3580 Biochemie • 86 %
PřF:BI3030 Fyziologie živočichů • 71 %
PřF:C1601 Základy obecné a anorganické chemie • 71 %
PřF:C3600 Biochemie - laboratorní cvičení • 71 %
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 43 %
FaF:CORE018 Rostliny ve zdraví a nemoci • 29 %
PřF:BI0002 Příběhy vědy: gen • 29 %
PřF:BI3060 Obecná genetika • 29 %
PřF:BI4020 Molekulární biologie • 29 %
PřF:BI4020C Molekulární biologie - cvičení • 29 %
PřF:BI4060 Fyziologie rostlin • 29 %
PřF:BI4060C Fyziologie rostlin - cvičení • 29 %
PřF:BI4090 Obecná mikrobiologie • 29 %
PřF:BI4090C Obecná mikrobiologie - cvičení • 29 %
PřF:BI4321 Terénní cvičení z experimentální biologie rostlin • 29 %
PřF:BI4926 Vědecká práce v experimentální biologii rostlin • 29 %
PřF:CORE001 Příběhy vědy: gen • 29 %
PřF:JALS01 Angličtina pro Life Sciences 1 • 29 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 29 %
PřF:BI1500 Biologie nádorů pro každého aneb buněčná filozofie • 14 %
PřF:BI2000 Fylogeneze a diverzita živočichů • 14 %
PřF:BI2080C Histologie a organologie - cvičení • 14 %
PřF:BI3060C Obecná genetika - cvičení • 14 %
PřF:BI6120 Rostlinné explantáty • 14 %
PřF:BI6120C Rostlinné explantáty - cvičení • 14 %
PřF:BI6150 Mykorhizní symbiózy • 14 %
PřF:BI6150C Mykorhizní symbiózy - cvičení • 14 %
PřF:BI7750 Fytopatologie • 14 %
PřF:C1605 Základy obecné a anorganické chemie - seminář • 14 %
PřF:C2701 Základy org. chemie - seminář • 14 %
PřF:E0320 Udržitelný rozvoj - největší výzva současnosti? • 14 %
PřF:JNP01 Němčina pro přírodovědce 1 • 14 %
PřF:XV004 Od nápadu k podnikání • 14 %
FSpS:P979 Tělesná výchova – Badminton • 14 %
4. semestr
PřF:BI4020 Molekulární biologie • 100 %
PřF:BI4020C Molekulární biologie - cvičení • 100 %
PřF:BI4060 Fyziologie rostlin • 100 %
PřF:BI4060C Fyziologie rostlin - cvičení • 100 %
PřF:BI4090 Obecná mikrobiologie • 100 %
PřF:BI4090C Obecná mikrobiologie - cvičení • 100 %
PřF:BI4926 Vědecká práce v experimentální biologii rostlin • 86 %
PřF:BI4321 Terénní cvičení z experimentální biologie rostlin • 71 %
PřF:BI6120 Rostlinné explantáty • 71 %
PřF:BI6120C Rostlinné explantáty - cvičení • 71 %
PřF:BI6150 Mykorhizní symbiózy • 43 %
PřF:BI6150C Mykorhizní symbiózy - cvičení • 43 %
PřF:C2700 Základy organické chemie • 29 %
PřF:JALS04 Angličtina pro Life Sciences 4 • 29 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 29 %
PřF:BI0001 Příběhy vědy: rakovina • 14 %
PřF:BI0323 Experimental Plant Biology • 14 %
PřF:BI1301 Botanická mikrotechnika • 14 %
PřF:BI3001 Bakalářská práce z Experimentální a molekulární biologie 1 • 14 %
PřF:BI3330 Specializační seminář Experimentální biologie rostlin 1 • 14 %
PřF:BI5420 Obecná virologie • 14 %
PřF:BI7570 Fyziologická ekologie rostlin • 14 %
PřF:BI7570C Fyziologická ekologie rostlin - cvičení • 14 %
PřF:BI8150 Evoluční biologie • 14 %
PřF:BI8670 Principy rostlinných biotechnologií • 14 %
PřF:C2701 Základy org. chemie - seminář • 14 %
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 14 %
PřF:C7860 Rostlinná biochemie • 14 %
PřF:E4070 Základy toxikologie pro přírodovědce • 14 %
PřF:E5540 Biostatistika - základní kurz • 14 %
PřF:F2130 Fyzika v živé přírodě • 14 %
PřF:JA002 Pokročilá odborná angličtina - zkouška • 14 %
PdF:NJ_A103 Němčina pro začátečníky 3 • 14 %
PdF:NJ_D721 Online němčina: gramatika B1 • 14 %
FSpS:P970 Tělesná výchova – Tanec • 14 %
FSpS:P986 Tělesná výchova – Karate • 14 %
ESF:BPF_FIGR Finanční gramotnost • 14 %
3. ročník
5. semestr
PřF:BI3001 Bakalářská práce z Experimentální a molekulární biologie 1 • 100 %
PřF:BI3330 Specializační seminář Experimentální biologie rostlin 1 • 100 %
PřF:BI7570 Fyziologická ekologie rostlin • 100 %
PřF:BI7570C Fyziologická ekologie rostlin - cvičení • 100 %
PřF:BI8150 Evoluční biologie • 100 %
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 100 %
PřF:BI0077 English for Plant Biologists • 57 %
PřF:BI0077C English for Plant Biologists - practice • 57 %
PřF:BI5040 Biostatistika - základní kurz • 57 %
PřF:BI5040C Biostatistika - cvičení • 57 %
PřF:BI7160C Minerální výživa rostlin - cvičení • 57 %
PřF:BI7750 Fytopatologie • 57 %
PřF:E5540 Biostatistika - základní kurz • 43 %
PřF:E5540C Biostatistika - cvičení • 43 %
PřF:BI3030 Fyziologie živočichů • 29 %
PřF:BI9630 Masožravé rostliny • 29 %
FaF:CORE018 Rostliny ve zdraví a nemoci • 14 %
FF:ROM1BSJ01 Španělština I (pro nešpanělštináře) • 14 %
PřF:BI4321 Terénní cvičení z experimentální biologie rostlin • 14 %
PřF:BI8240 Genetika rostlin • 14 %
PřF:C3600 Biochemie - laboratorní cvičení • 14 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 14 %
PdF:AJ0417 Simulační a rolové hry v anglickém jazyce • 14 %
FSpS:P991 Tělesná výchova – Posilovny • 14 %
FSpS:P9911 Tělesná výchova – Outdoorové aktivity distančně • 14 %
6. semestr
PřF:BI3002 Bakalářská práce z Experimentální a molekulární biologie 2 • 100 %
PřF:BI3331 Specializační seminář Experimentální biologie rostlin 2 • 100 %
PřF:BI5420 Obecná virologie • 100 %
PřF:BI6040 Fyziologie rostlin pro pokročilé • 100 %
PřF:BI6040C Fyziologie rostlin pro pokročilé - cvičení • 100 %
PřF:BI3003 Bakalářská státní závěrečná zkouška z Experimentální a molekulární biologie - specializace Experimentální biologie rostlin • 75 %
PřF:BI1190 Biologie rostlinné buňky • 50 %
PřF:C7860 Rostlinná biochemie • 50 %
PřF:BI4321 Terénní cvičení z experimentální biologie rostlin • 25 %
PřF:JALS04 Angličtina pro Life Sciences 4 • 25 %
PřF:JASCI Communicating Science • 25 %
PřF:JA002 Pokročilá odborná angličtina - zkouška • 25 %
FSpS:P967 Tělesná výchova – Fitness joga • 25 %
FSpS:P9911 Tělesná výchova – Outdoorové aktivity distančně • 25 %

Experimentální biologie živočichů a imunologie (bakalářský prezenční se specializací)

1. ročník
1. semestr
PřF:BI1033 Úvod do studia specializace Experimentální biologie živočichů a imunologie • 96 %
PřF:BI1700 Buněčná biologie • 96 %
PřF:BI1700C Buněčná biologie - cvičení • 96 %
PřF:BI2080 Histologie a organologie • 96 %
PřF:BI2080C Histologie a organologie - cvičení • 96 %
PřF:BI3060 Obecná genetika • 96 %
PřF:BI3060C Obecná genetika - cvičení • 92 %
PřF:C1601 Základy obecné a anorganické chemie • 92 %
PřF:C4223 Základní laboratorní výpočty pro biology • 92 %
CST:CJV_DIAL Jazykový test Dialang • 92 %
PřF:C1605 Základy obecné a anorganické chemie - seminář • 88 %
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 88 %
PřF:JALS01 Angličtina pro Life Sciences 1 • 38 %
2. semestr
PřF:BI5120 Antropologie • 100 %
PřF:BI8920 Pokročilé mikroskopické metody • 100 %
PřF:C1600 Základní praktikum z chemie • 100 %
PřF:BI2000C Fylogeneze a diverzita živočichů - cvičení • 95 %
PřF:BI8920C Pokročilé mikroskopické metody - cvičení • 95 %
PřF:BI2000 Fylogeneze a diverzita živočichů • 81 %
PřF:BI0001 Příběhy vědy: rakovina • 76 %
PřF:C2701 Základy org. chemie - seminář • 67 %
PřF:JALS02 Angličtina pro Life Sciences 2 • 62 %
PřF:C2700 Základy organické chemie • 57 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 43 %
PřF:BI5120C Antropologie cvičení • 24 %
PřF:BI6290 Paleogenetika člověka • 24 %
PřF:M0001 Matematika kolem nás • 24 %
PdF:TI9007 E-KURZ: Příprava pokrmů – tipy a náměty nejen do školy • 19 %
PřF:BI0011 MU Life Sciences Seminar • 14 %
PřF:BI2800 Popularizace a komunikace vědy a výzkumu v praxi • 14 %
PřF:BI6370 Základy humánní parazitologie • 14 %
PřF:E4070 Základy toxikologie pro přírodovědce • 14 %
2. ročník
3. semestr
PřF:BI1010 Fylogeneze a diverzita rostlin • 95 %
PřF:BI1060 Cytologie a anatomie rostlin • 95 %
PřF:BI3030 Fyziologie živočichů • 95 %
PřF:BI3030C Fyziologie živočichů - cvičení • 95 %
PřF:C3580 Biochemie • 95 %
PřF:C3600 Biochemie - laboratorní cvičení • 95 %
PřF:BI2302 Zoologická mikrotechnika • 89 %
PřF:BI5610 Využití informačních technologií v biologii • 89 %
PřF:BI1500 Biologie nádorů pro každého aneb buněčná filozofie • 32 %
PřF:BI0002 Příběhy vědy: gen • 26 %
PřF:C1601 Základy obecné a anorganické chemie • 21 %
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 21 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 21 %
PřF:BI1060C Cytologie a anatomie rostlin - cvičení • 11 %
PřF:BI2000 Fylogeneze a diverzita živočichů • 11 %
PřF:BI4020 Molekulární biologie • 11 %
PřF:BI4020C Molekulární biologie - cvičení • 11 %
PřF:BI4090 Obecná mikrobiologie • 11 %
PřF:BI4090C Obecná mikrobiologie - cvičení • 11 %
PřF:BI5420 Obecná virologie • 11 %
PřF:BI6140C Embryologie - cvičení • 11 %
PřF:CORE001 Příběhy vědy: gen • 11 %
PřF:F2130 Fyzika v živé přírodě • 11 %
PřF:JALS01 Angličtina pro Life Sciences 1 • 11 %
FSpS:P937 Tělesná výchova – Nordic walking • 11 %
4. semestr
PřF:BI4020 Molekulární biologie • 100 %
PřF:BI4020C Molekulární biologie - cvičení • 100 %
PřF:BI4090 Obecná mikrobiologie • 100 %
PřF:BI5611C Speciální metody fyziologie živočichů • 100 %
PřF:BI4060 Fyziologie rostlin • 97 %
PřF:BI4090C Obecná mikrobiologie - cvičení • 97 %
PřF:BI5420 Obecná virologie • 97 %
PřF:BI6140C Embryologie - cvičení • 90 %
PřF:BI6140 Embryologie • 87 %
PřF:C2700 Základy organické chemie • 23 %
PřF:F2130 Fyzika v živé přírodě • 17 %
PřF:JALS02 Angličtina pro Life Sciences 2 • 17 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 17 %
PřF:BI2140 Terénní cvičení ze zoologie • 13 %
PřF:BI9905 Časopisový klub fyziologie živočichů II • 13 %
FSpS:P9911 Tělesná výchova – Outdoorové aktivity distančně • 13 %
3. ročník
5. semestr
PřF:BI3001 Bakalářská práce z Experimentální a molekulární biologie 1 • 100 %
PřF:BI3332 Specializační seminář Experimentální biologie živočichů a imunologie 1 • 100 %
PřF:BI5353 Metodika vědecké práce v biologii živočichů • 100 %
PřF:BI5599 Metody aplikované biochemie a buněčné biologie • 100 %
PřF:BI5599C Metody aplikované biochemie a buněčné biologie - cvičení • 100 %
PřF:BI8150 Evoluční biologie • 97 %
PřF:BI5220 Imunologie • 93 %
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 93 %
PřF:BI5040 Biostatistika - základní kurz • 52 %
PřF:E5540 Biostatistika - základní kurz • 48 %
PřF:E5540C Biostatistika - cvičení • 45 %
PřF:BI5000 Bioinformatika • 41 %
PřF:BI5040C Biostatistika - cvičení • 41 %
PřF:BI5000C Bioinformatika - cvičení • 34 %
PřF:BI9410 Strukturní biologie • 34 %
PřF:BI9904 Časopisový klub fyziologie živočichů I • 17 %
PřF:BI1500 Biologie nádorů pro každého aneb buněčná filozofie • 14 %
PřF:BI7171 Biotechnologické exkurze • 14 %
PřF:BI9911 Časopisový klub imunologie I • 14 %
6. semestr
PřF:BI3002 Bakalářská práce z Experimentální a molekulární biologie 2 • 100 %
PřF:BI3333 Specializační seminář Experimentální biologie živočichů a imunologie 2 • 100 %
PřF:BI5220C Imunologie - cvičení • 100 %
PřF:BI1110 Biologie živočišné buňky • 93 %
PřF:BI3004 Bakalářská státní závěrečná zkouška z Experimentální a molekulární biologie - specializace Exp. biologie živočichů a imunologie • 87 %
PřF:BI8200 Mikroskopická anatomie obratlovců • 80 %
PřF:BI8200C Mikroskopická anatomie obratlovců - cvičení • 80 %
PřF:BI9912 Časopisový klub imunologie II • 27 %
PřF:BI6140 Embryologie • 20 %
PřF:BI1121 Analýza dat v R pro experimentální a molekulární biology • 13 %
PřF:BI1121C Analýza dat v R pro experimentální a molekulární biology - cvičení • 13 %
PřF:BI6140C Embryologie - cvičení • 13 %
PřF:BI9905 Časopisový klub fyziologie živočichů II • 13 %
PřF:C2700 Základy organické chemie • 13 %

Finanční a pojistná matematika (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
Žádné údaje k dispozici.
4. semestr
Žádné údaje k dispozici.
3. ročník
5. semestr
ESF:BPF_FIRI Finanční řízení • 100 %
ESF:BPR_PIPE Politiky, instituce a právo EU • 100 %
ESF:BPV_VEF1 Veřejné finance 1 • 100 %
ESF:MPF_TEPO Teorie portfolia • 100 %
6. semestr
PřF:M8DM1 Data mining I • 100 %
ESF:MPF_TEPO Teorie portfolia • 100 %
PřF:M6120 Lineární statistické modely II • 75 %
PřF:MSZZ_BN Bakalářská státní závěrečná zkouška z neučitelské matematiky • 67 %
PřF:M61XX Bakalářská práce 2 • 67 %
PřF:M4122 Pravděpodobnost a statistika II • 25 %
PdF:CJP010 Zásady psaní bakalářských a diplomových prací • 25 %
PřF:M6444 Stochastické modely markovského typu • 17 %
ESF:BPE_ZEKO Základy ekonomie • 17 %

Finanční a pojistná matematika (bakalářský prezenční se specializací)

1. ročník
1. semestr
PřF:M1100 Matematická analýza I • 94 %
PřF:M1120 Diskrétní matematika • 94 %
PřF:M1130 Seminář z matematiky I • 94 %
PřF:M1110 Lineární algebra a geometrie I • 88 %
PřF:M1160 Úvod do programování I • 76 %
CST:CJV_DIAL Jazykový test Dialang • 76 %
PřF:M1141 Základy ICT pro matematiky • 41 %
PřF:JAM01 Angličtina pro matematiky I • 35 %
2. semestr
PřF:M2100 Matematická analýza II • 94 %
PřF:M2120 Finanční matematika I • 94 %
PřF:M2110 Lineární algebra a geometrie II • 88 %
PřF:M2150 Algebra I • 71 %
PřF:M0001 Matematika kolem nás • 53 %
PřF:JAM02 Angličtina pro matematiky II • 41 %
ESF:BPF_POJ1 Pojišťovnictví 1 • 35 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 24 %
PřF:M2142 Systémy počítačové algebry • 24 %
PdF:BIP046 Biologické kořeny lidské sexuality • 18 %
ESF:BPE_ZEKO Základy ekonomie • 18 %
PřF:BI0001 Příběhy vědy: rakovina • 12 %
PřF:M1110 Lineární algebra a geometrie I • 12 %
PřF:M2160 Úvod do programování II • 12 %
PdF:TI9007 E-KURZ: Příprava pokrmů – tipy a náměty nejen do školy • 12 %
FSpS:P9911 Tělesná výchova – Outdoorové aktivity distančně • 12 %
FSpS:P997 Tělesná výchova - Letní výcvikový kurz • 12 %
2. ročník
3. semestr
PřF:M3121 Pravděpodobnost a statistika I • 86 %
PřF:M3100 Matematická analýza III • 79 %
PřF:M4130 Výpočetní matematické systémy • 57 %
PřF:M5858 Spojité deterministické modely I • 57 %
PřF:CORE004 Matematika jako součást kultury • 29 %
PrF:BVV13ZK Základy práva pro neprávníky • 21 %
PřF:CORE001 Příběhy vědy: gen • 21 %
PřF:JAM01 Angličtina pro matematiky I • 21 %
ESF:BPE_ZEKO Základy ekonomie • 21 %
FF:CORE005 Průvodce současnou filozofií • 14 %
PřF:M5140 Teorie grafů • 14 %
FI:CORE013 Vývoj softwarových systémů: od myšlenky k funkčnímu řešení • 14 %
FI:IB113 Úvod do programování a algoritmizace • 14 %
CST:CJV_DIAL Jazykový test Dialang • 14 %
CST:CORE020 Digitální svět: technologie, potenciál i rizika • 14 %
4. semestr
PřF:M4100 Matematická analýza IV • 90 %
PřF:M4122 Pravděpodobnost a statistika II • 90 %
PřF:M4180 Numerické metody I • 90 %
PřF:M6110 Pojistná matematika • 81 %
PřF:JAM02 Angličtina pro matematiky II • 38 %
PřF:M0160 Optimalizace • 38 %
PřF:BI0001 Příběhy vědy: rakovina • 33 %
PřF:M2150 Algebra I • 29 %
PdF:SZ6063 Antropologie lidské sexuality • 29 %
PdF:TI9006 E-KURZ: Recyklujeme - výrobky z odpadového materiálu • 19 %
PdF:TI9007 E-KURZ: Příprava pokrmů – tipy a náměty nejen do školy • 14 %
3. ročník
5. semestr
PřF:M5123 Finanční matematika II • 100 %
PřF:M5KPM Kapitoly z pojistné matematiky • 90 %
PřF:M51XX Bakalářská práce 1 • 90 %
PřF:M5120 Lineární statistické modely I • 90 %
PřF:M5751 Elektronická sazba a publikování v TeXu • 75 %
FF:CJBB203 Zásady psaní bakalářských a diplomových prací • 35 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 25 %
PřF:M8230 Diskrétní deterministické modely • 20 %
PřF:M3100 Matematická analýza III • 15 %
6. semestr
PřF:M8DM1 Data mining I • 100 %
ESF:MPF_TEPO Teorie portfolia • 100 %
PřF:MSZZ_BN Bakalářská státní závěrečná zkouška z neučitelské matematiky • 89 %
PřF:M61XX Bakalářská práce 2 • 89 %
FF:CJBA37 Slovenština • 11 %
FF:RLB666 Konec světa • 11 %
PřF:BI0001 Příběhy vědy: rakovina • 11 %
PřF:M4100 Matematická analýza IV • 11 %
PřF:M4122 Pravděpodobnost a statistika II • 11 %
PdF:FJ0002 Francouzština pro začátečníky 2 • 11 %
ESF:BPE_ZATH Základy teorie her • 11 %
ESF:BPF_FIRI Finanční řízení • 11 %
ESF:BPM_EMTK Ekonomické modelování v tabulkovém kalkulátoru • 11 %

Fyzická geografie (bakalářský prezenční se specializací)

1. ročník
1. semestr
PřF:Z0026C Fyzická geografie - cvičení • 92 %
PřF:Z0026P Fyzická geografie • 92 %
PřF:Z0135P Úvod do studia planety Země • 92 %
PřF:Z1035 Geografický proseminář • 92 %
PřF:Z1069 Statistické metody a zpracování dat 1 • 92 %
PřF:Z2062C Geografická kartografie-cvičení • 92 %
PřF:Z2062P Geografická kartografie • 92 %
PřF:Z3090C Humánní geografie - cvičení • 92 %
PřF:Z3090P Humánní geografie • 92 %
CST:CJV_DIAL Jazykový test Dialang • 88 %
PřF:Z0135C Úvod do studia planety Země-cvičení • 80 %
2. semestr
PřF:Z0120 Geografické myšlení • 100 %
PřF:Z0121 Terénní praktikum z fyzické geografie • 100 %
PřF:Z0262 Geoinformatika • 100 %
PřF:Z2069 Statistické metody a zpracování dat 2 • 100 %
PřF:Z2111 Metody fyzickogeografického výzkumu • 100 %
PřF:Z2211 Metody sociálně geografického výzkumu • 100 %
PřF:Z2012 Regionální geografie ČR • 86 %
PřF:Z2166 Úvod do ekologie a ochrany přírody • 86 %
PřF:XK010 Informační výchova (vědecké informace a jejich vyhledávání) • 57 %
PřF:JAZ02 Angličtina pro geografy II • 29 %
PřF:Z0122 Terénní praktikum z humánní geografie • 29 %
PdF:TI9007 E-KURZ: Příprava pokrmů – tipy a náměty nejen do školy • 29 %
FF:JSB080 E-KURZ: Balkan Grill - střípky z balkánské kuchyně • 14 %
FF:RLB666 Konec světa • 14 %
FF:VKOR1B2021 Korejština 2 • 14 %
PřF:F2130 Fyzika v živé přírodě • 14 %
PřF:G8711 Geologické katastrofy a jejich rizika • 14 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 14 %
PřF:ZX555 Copernicus – evropský program pro sledování a pozorování Země - online • 14 %
FSpS:P948 Tělesná výchova – Jóga Therapy • 14 %
FSpS:P9911 Tělesná výchova – Outdoorové aktivity distančně • 14 %
2. ročník
3. semestr
PřF:Z0059 Hydrologie • 100 %
PřF:Z0076 Meteorologie a klimatologie • 100 %
PřF:Z0086 Pedogeografie • 100 %
PřF:Z3104 Geodatabáze • 100 %
PřF:Z0025 Ekologie a životní prostředí • 83 %
PřF:ZX511 Základy geologie pro geografy • 67 %
PřF:Z0109 Seminář z fyzické geografie • 67 %
PřF:CORE003 Udržitelný rozvoj • 33 %
PřF:C8995 Týmová práce, komunikace a řízení • 33 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 33 %
PřF:Z8105 Mapové zdroje • 33 %
FF:CORE007 Pád říše nebo zrození Evropy? • 17 %
FF:VKOR1C Korejština 3 • 17 %
PřF:BI5080 Základy ekologie • 17 %
PřF:F1520 Zajímavá fyzika • 17 %
FSpS:P947 Tělesná výchova – Turistika - pěší • 17 %
FSpS:P950 Tělesná výchova – Jóga • 17 %
FSpS:P9911 Tělesná výchova – Outdoorové aktivity distančně • 17 %
4. semestr
PřF:Z0064 Regionální geografické případové studie • 100 %
PřF:Z0073 Terénní cvičení z geomorfologie, pedogeografie a biogeografie • 100 %
PřF:Z0124 Terénní cvičení z meteorologie, klimatologie a hydrologie • 100 %
PřF:Z0147 Základy regionální geografie • 100 %
PřF:Z4066 Krajinná ekologie • 100 %
PřF:Z8108 Dálkový průzkum Země • 100 %
PřF:Z0051 Geomorfologie • 92 %
PřF:Z0005 Biogeografie • 83 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 50 %
PřF:Z2012 Regionální geografie ČR • 42 %
PřF:Z6010 Geografie Světového oceánu • 42 %
PřF:Z6666 Životní prostředí České republiky • 33 %
PřF:F2130 Fyzika v živé přírodě • 25 %
PřF:ZX555 Copernicus – evropský program pro sledování a pozorování Země - online • 25 %
PřF:G8711 Geologické katastrofy a jejich rizika • 17 %
PřF:ZX830 Konektivita ve fluviálních systémech - terénní praktikum • 17 %
PřF:Z0003 Bakalářská práce 1 • 17 %
PřF:Z5004 Akademické dovednosti 1 • 17 %
PřF:Z5151 Environmentální rizika biodiverzity • 17 %
PřF:Z7051 Environmentální geografie • 17 %
PřF:Z8118 Tvorba tematických map • 17 %
3. ročník
5. semestr
PřF:Z5004 Akademické dovednosti 1 • 91 %
PřF:Z5151 Environmentální rizika biodiverzity • 91 %
PřF:Z8118 Tvorba tematických map • 91 %
PřF:Z0003 Bakalářská práce 1 • 82 %
PřF:Z7051 Environmentální geografie • 64 %
PřF:CORE001 Příběhy vědy: gen • 27 %
PřF:Z0109 Seminář z fyzické geografie • 27 %
FF:CORE028 Komunismus v 21. století: Případ Asie • 18 %
PřF:BI7878 Antropologie obecná I: antropologie biologická • 18 %
PřF:CORE036 Společnost a neživá příroda v regionu střední Evropy • 18 %
PřF:Z0025 Ekologie a životní prostředí • 18 %
PřF:Z0076 Meteorologie a klimatologie • 18 %
PřF:Z8114 Digitální zpracování materiálů DPZ • 18 %
6. semestr
PřF:Z6004 Akademické dovednosti 2 • 100 %
PřF:Z6010 Geografie Světového oceánu • 100 %
PřF:Z0004 Bakalářská práce z geografie 2 • 83 %
PřF:Z0004X Bakalářská práce z geografie 2 - odevzdání • 83 %
PřF:Z1005F Bakalářská zkouška - směr FG • 83 %
PřF:BI0001 Příběhy vědy: rakovina • 33 %
PřF:Z0005 Biogeografie • 33 %
PřF:Z6666 Životní prostředí České republiky • 33 %
FF:JSB080 E-KURZ: Balkan Grill - střípky z balkánské kuchyně • 17 %
PřF:G8711 Geologické katastrofy a jejich rizika • 17 %
PřF:Z0003 Bakalářská práce 1 • 17 %
PřF:Z0051 Geomorfologie • 17 %
PřF:Z0082 Mikroklima a mezoklima • 17 %
PdF:TI9005 E-KURZ: Zpracování polymerních hmot od A do Z • 17 %
PdF:TI9006 E-KURZ: Recyklujeme - výrobky z odpadového materiálu • 17 %
PdF:TI9007 E-KURZ: Příprava pokrmů – tipy a náměty nejen do školy • 17 %
FSpS:P950 Tělesná výchova – Jóga • 17 %
FSpS:P981 Tělesná výchova – Tenis • 17 %

Fyzika (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
Žádné údaje k dispozici.
4. semestr
Žádné údaje k dispozici.
3. ročník
5. semestr
Žádné údaje k dispozici.
6. semestr
PřF:F6121 Základy fyziky pevných látek • 91 %
PřF:FSB01 Státní zkouška Bc., Fyzika • 82 %
PřF:F5090 Elektronika (2a) • 82 %
PřF:F6270 Praktikum z elektroniky (1a) • 82 %
PřF:F6122 Základy fyziky pevných látek - seminář • 45 %
PřF:F6252E Bakalářská práce 2 • 36 %
PřF:F6252T Bakalářská práce 2 • 36 %
PřF:F6055 Bakalářské repetitorium 2 • 27 %
PřF:F6150 Pokročilé numerické metody • 18 %
PřF:F6390 Praktikum z pevných látek (1b) • 18 %
PřF:F7122 Atomární výstavba rozlehlých systémů (2b) • 18 %
FSpS:P9911 Tělesná výchova – Outdoorové aktivity distančně • 18 %

Fyzika (bakalářský prezenční se specializací)

1. ročník
1. semestr
PřF:F1110 Lineární algebra a geometrie • 93 %
PřF:M1100F Matematická analýza I • 93 %
PřF:F1030 Mechanika • 90 %
PřF:F1050 Termika a molekulová fyzika • 90 %
PřF:F1610 Úvod do fyzikálních měření • 90 %
CST:CJV_DIAL Jazykový test Dialang • 70 %
PřF:F1421 Základní matematické metody ve fyzice 1 • 63 %
PřF:F1032 Mechanika a molekulová fyzika: cvičení plus • 47 %
PřF:F1422 Početní praktikum 1 • 40 %
PřF:F0010 Přípravný kurz ke studiu • 27 %
PřF:JAF01 Angličtina pro fyziky I • 23 %
PřF:F1400 Programování • 20 %
PřF:F9878 Studentský fyzikální seminář • 20 %
PřF:F1400A Úlohy z programování • 13 %
2. semestr
PřF:F2182 Lineární a multilineární algebra • 100 %
PřF:F2050 Elektřina a magnetismus • 95 %
PřF:F2180 Fyzikální praktikum 1 • 95 %
PřF:M2100F Matematická analýza II • 95 %
PřF:F2422 Základní matematické metody ve fyzice 2 • 68 %
PřF:F1420 Základy programování v jazyce Python • 42 %
PřF:F2183 Lineární a multilineární algebra: cvičení plus • 42 %
PřF:F2423 Početní praktikum 2 • 42 %
PřF:F2051 Elektřina a magnetizmus: cvičení plus • 32 %
PřF:F2130 Fyzika v živé přírodě • 11 %
PřF:F4500 Python pro fyziky • 11 %
PřF:JA002 Pokročilá odborná angličtina - zkouška • 11 %
2. ročník
3. semestr
PřF:F3060 Kmity, vlny, optika • 83 %
PřF:F4120 Teoretická mechanika • 83 %
PřF:F3240 Fyzikální praktikum 2 • 78 %
PřF:M3100F Matematická analýza III • 78 %
PřF:F1520 Zajímavá fyzika • 39 %
PřF:F3062 Kmity, vlny, optika: cvičení plus • 39 %
PřF:F1251 Základy astronomie 1 • 22 %
PřF:F3370 Úvod do nanotechnologií • 22 %
PřF:F1421 Základní matematické metody ve fyzice 1 • 17 %
PřF:F3360 Jaderné reaktory a elektrárny • 17 %
FF:CORE005 Průvodce současnou filozofií • 11 %
PřF:FD010 Principy moderních optických zobrazovacích metod • 11 %
PřF:F2050 Elektřina a magnetismus • 11 %
PřF:F2051 Elektřina a magnetizmus: cvičení plus • 11 %
PřF:F3250 Moderní témata ve fyzice kondenzovaných látek • 11 %
PřF:F9878 Studentský fyzikální seminář • 11 %
CST:CJV_DIAL Jazykový test Dialang • 11 %
4. semestr
PřF:M4010 Rovnice matematické fyziky • 86 %
PřF:F4090 Elektrodynamika a teorie relativity • 77 %
PřF:F4210 Fyzikální praktikum 3 • 77 %
PřF:F4050 Úvod do fyziky mikrosvěta • 68 %
PřF:F4500 Python pro fyziky • 36 %
PřF:F2130 Fyzika v živé přírodě • 27 %
PřF:F8632 Fyzikální principy přístrojů kolem nás • 27 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 27 %
PřF:F4051 Physics in spacetime • 23 %
PřF:F3063 Integrování forem • 18 %
PřF:F5066 Funkce komplexní proměnné • 18 %
PřF:BI0001 Příběhy vědy: rakovina • 14 %
PřF:F2050 Elektřina a magnetismus • 14 %
PřF:F2252 Základy astronomie 2 • 14 %
PřF:F6060 Programování zkouška • 14 %
PřF:F6291 Fyzika neviditelných plášťů a dokonalých čoček • 14 %
PřF:JAF02 Angličtina pro fyziky II • 14 %
3. ročník
5. semestr
PřF:F5030 Základy kvantové mechaniky • 89 %
PřF:F5151 Fyzikální praktikum 4 • 89 %
PřF:F5170 Úvod do fyziky plazmatu • 89 %
PřF:F6040 Termodynamika a statistická fyzika • 79 %
PřF:F5251K Bakalářská práce 1 • 47 %
PřF:F5330 Základní numerické metody • 47 %
PřF:F5055 Bakalářské repetitorium 1 • 42 %
PřF:F9878 Studentský fyzikální seminář • 42 %
PřF:F5251T Bakalářská práce 1 • 37 %
PřF:CORE004 Matematika jako součást kultury • 26 %
PřF:F3060 Kmity, vlny, optika • 16 %
PřF:F5510 Analytical mechanics • 16 %
FF:CORE005 Průvodce současnou filozofií • 11 %
PřF:F1520 Zajímavá fyzika • 11 %
PřF:F3061 Kmity, vlny, optika - seminář • 11 %
PřF:F3390 Výroba mikro a nanostruktur • 11 %
PřF:F5220 Bakalářský seminář 1 • 11 %
PřF:F5251E Bakalářská práce 1 • 11 %
PřF:JAF01 Angličtina pro fyziky I • 11 %
PřF:JAF03 Angličtina pro fyziky III • 11 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 11 %
PřF:JA002 Pokročilá odborná angličtina - zkouška • 11 %
FSpS:P936 Tělesná výchova – Balanční cvičení • 11 %
6. semestr
PřF:F6121 Základy fyziky pevných látek • 83 %
PřF:F7122 Atomární výstavba rozlehlých systémů (2b) • 83 %
PřF:FSB01 Státní zkouška Bc., Fyzika • 67 %
PřF:F6060 Programování zkouška • 67 %
PřF:F6122 Základy fyziky pevných látek - seminář • 67 %
PřF:F6252K Bakalářská práce 2 • 67 %
PřF:F6390 Praktikum z pevných látek (1b) • 67 %
PřF:F6055 Bakalářské repetitorium 2 • 50 %
PřF:F4050 Úvod do fyziky mikrosvěta • 33 %
PřF:F4210 Fyzikální praktikum 3 • 33 %
PřF:F6252T Bakalářská práce 2 • 33 %
PřF:F8130 Pokročilé disperzní modely v optice tenkých vrstev • 33 %
PřF:F5251T Bakalářská práce 1 • 17 %

Fyzika – nanotechnologie (bakalářský prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
PřF:F1050 Termika a molekulová fyzika • 79 %
PřF:F1610 Úvod do fyzikálních měření • 79 %
PřF:F1711 Matematika 1 • 79 %
PřF:F3370 Úvod do nanotechnologií • 79 %
PřF:F1030 Mechanika • 71 %
CST:CJV_DIAL Jazykový test Dialang • 71 %
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 57 %
PřF:F1421 Základní matematické metody ve fyzice 1 • 57 %
PřF:F1032 Mechanika a molekulová fyzika: cvičení plus • 43 %
PřF:F1400 Programování • 36 %
PřF:F1422 Početní praktikum 1 • 36 %
PřF:JAF01 Angličtina pro fyziky I • 36 %
PřF:F1400A Úlohy z programování • 21 %
PřF:F2050 Elektřina a magnetismus • 14 %
PřF:F2130 Fyzika v živé přírodě • 14 %
PřF:F2180 Fyzikální praktikum 1 • 14 %
PřF:F2712 Matematika 2 • 14 %
PřF:F4160 Vakuová fyzika 1 • 14 %
2. semestr
PřF:F2050 Elektřina a magnetismus • 90 %
PřF:F2712 Matematika 2 • 90 %
PřF:F4160 Vakuová fyzika 1 • 90 %
PřF:F2180 Fyzikální praktikum 1 • 70 %
PřF:F2051 Elektřina a magnetizmus: cvičení plus • 60 %
PřF:F4500 Python pro fyziky • 60 %
PřF:F1420 Základy programování v jazyce Python • 30 %
PřF:F2130 Fyzika v živé přírodě • 30 %
PřF:F2422 Základní matematické metody ve fyzice 2 • 30 %
PřF:M0001 Matematika kolem nás • 30 %
PřF:F8632 Fyzikální principy přístrojů kolem nás • 20 %
2. ročník
3. semestr
PřF:F3200 Fyzika materiálů a tenkých vrstev • 82 %
PřF:F3712 Matematika 3 • 82 %
PřF:F3060 Kmity, vlny, optika • 73 %
PřF:F3180 Výboje v plynech • 73 %
PřF:F3240 Fyzikální praktikum 2 • 73 %
PřF:F3062 Kmity, vlny, optika: cvičení plus • 55 %
PřF:F6540 Fyzikální principy technologie výroby polovodičů • 55 %
PřF:F4120 Teoretická mechanika • 45 %
PřF:F9878 Studentský fyzikální seminář • 36 %
PřF:C1800 Chemie pro fyzikální obory • 27 %
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 27 %
PřF:F1520 Zajímavá fyzika • 27 %
PřF:F5090 Elektronika (2a) • 27 %
PřF:F6270 Praktikum z elektroniky (1a) • 27 %
PřF:F1050 Termika a molekulová fyzika • 18 %
PřF:F2050 Elektřina a magnetismus • 18 %
PřF:F2051 Elektřina a magnetizmus: cvičení plus • 18 %
PřF:F2180 Fyzikální praktikum 1 • 18 %
PřF:F3250 Moderní témata ve fyzice kondenzovaných látek • 18 %
PřF:JAF01 Angličtina pro fyziky I • 18 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 18 %
FI:VB005 Panorama fyziky I • 18 %
4. semestr
PřF:C1800 Chemie pro fyzikální obory • 100 %
PřF:F4050 Úvod do fyziky mikrosvěta • 100 %
PřF:F5090 Elektronika (2a) • 100 %
PřF:F6270 Praktikum z elektroniky (1a) • 100 %
PřF:F4210 Fyzikální praktikum 3 • 86 %
PřF:M4010 Rovnice matematické fyziky • 43 %
PřF:E0220 Hmotnostní spektrometrie • 29 %
PřF:F4280 Technologie depozice tenkých vrstev a povrchových úprav • 29 %
FI:VB006 Panorama fyziky II • 29 %
FF:PHV416 Filozofie ve sci-fi: vybrané kapitoly • 14 %
PřF:F2130 Fyzika v živé přírodě • 14 %
PřF:F4230 Úvod do fyziky vysokých frekvencí • 14 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 14 %
FSpS:P927 Tělesná výchova – Kardio trénink • 14 %
FSpS:P949 Tělesná výchova – Taiči • 14 %
FSpS:P965 Tělesná výchova – Bodystyling • 14 %
3. ročník
5. semestr
PřF:F3390 Výroba mikro a nanostruktur • 100 %
PřF:F5030 Základy kvantové mechaniky • 100 %
PřF:F5170 Úvod do fyziky plazmatu • 100 %
PřF:F5055 Bakalářské repetitorium 1 • 86 %
PřF:F5330 Základní numerické metody • 71 %
PřF:F5601E Bakalářská práce 1 • 71 %
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 57 %
PřF:F5220 Bakalářský seminář 1 • 57 %
PřF:F9878 Studentský fyzikální seminář • 57 %
PřF:F1520 Zajímavá fyzika • 29 %
PřF:F6040 Termodynamika a statistická fyzika • 29 %
PřF:F6540 Fyzikální principy technologie výroby polovodičů • 29 %
FSpS:P9911 Tělesná výchova – Outdoorové aktivity distančně • 29 %
PřF:CORE001 Příběhy vědy: gen • 14 %
PřF:CORE041 Věda – největší projekt lidstva • 14 %
PřF:F3180 Výboje v plynech • 14 %
PřF:F3240 Fyzikální praktikum 2 • 14 %
PřF:F5601K Bakalářská práce 1 • 14 %
PřF:F5601T Bakalářská práce 1 • 14 %
FI:CORE012 Information Society • 14 %
FI:CORE013 Vývoj softwarových systémů: od myšlenky k funkčnímu řešení • 14 %
FSpS:P949 Tělesná výchova – Taiči • 14 %
FSpS:P983 Tělesná výchova – Stolní tenis • 14 %
FSpS:P986 Tělesná výchova – Karate • 14 %
ESF:BPE_ZEKO Základy ekonomie • 14 %
6. semestr
PřF:FSB08 Státní zkouška Bc., Nanotechnologie • 100 %
PřF:F6121 Základy fyziky pevných látek • 100 %
PřF:F6122 Základy fyziky pevných látek - seminář • 100 %
PřF:F6250E Bakalářská práce 2 • 100 %
PřF:F7070 Statistická fyzika a termodynamika • 100 %

Fyzika se zaměřením na vzdělávání (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
Žádné údaje k dispozici.
4. semestr
Žádné údaje k dispozici.
3. ročník
5. semestr
Žádné údaje k dispozici.
6. semestr
PřF:FSB03 Státní zkouška Bc, Vzdělávání • 100 %
PřF:F6082 Termodynamika a statistická fyzika • 100 %
PřF:F9090 Astrofyzika • 89 %
PřF:F6262E Bakalářská práce 2 • 33 %
PřF:F3160 Úvod do Sluneční soustavy • 11 %
PřF:F4200 Astronomické pozorování • 11 %
PřF:F4210 Fyzikální praktikum 3 • 11 %
PřF:F6055 Bakalářské repetitorium 2 • 11 %
PřF:F8120 Optika tenkých vrstev • 11 %
FSpS:P999 Tělesná výchova – Zdravotní osvobození • 11 %

Fyzika se zaměřením na vzdělávání (bakalářský prezenční hlavní)

1. ročník
1. semestr
PřF:F1030 Mechanika • 91 %
PřF:F1050 Termika a molekulová fyzika • 86 %
PřF:F1610 Úvod do fyzikálních měření • 86 %
CST:CJV_DIAL Jazykový test Dialang • 82 %
PřF:MUC11 Matematická analýza 1 • 77 %
PřF:MUC14 Funkce a rovnice na SŠ • 77 %
PřF:F1711 Matematika 1 • 32 %
PřF:XS020 Inspiratorium pro učitele • 32 %
PřF:F1080 Demonstrační experimenty k základnímu kurzu fyziky 1 • 27 %
PřF:F1150 Víkendové soustředění studentů učitelství fyziky • 27 %
PřF:F1421 Základní matematické metody ve fyzice 1 • 27 %
PřF:XS050 Školní pedagogika • 27 %
PřF:F1032 Mechanika a molekulová fyzika: cvičení plus • 18 %
PřF:F1620 Mechanika vlastníma rukama • 14 %
2. semestr
PřF:F2180 Fyzikální praktikum 1 • 75 %
PřF:MUC12 Matematická analýza 2 • 75 %
PřF:MUC31 Lineární algebra • 75 %
PřF:XS140 Základy psychologie • 75 %
PřF:M0001 Matematika kolem nás • 63 %
PřF:XS060 Obecná a alternativní didaktika • 63 %
PřF:F2050 Elektřina a magnetismus • 50 %
PřF:F2051 Elektřina a magnetizmus: cvičení plus • 25 %
FSpS:P9911 Tělesná výchova – Outdoorové aktivity distančně • 25 %
PřF:F1050 Termika a molekulová fyzika • 13 %
PřF:F2422 Základní matematické metody ve fyzice 2 • 13 %
PřF:F2712 Matematika 2 • 13 %
PřF:F3060 Kmity, vl