Jak byly údaje získány.

Analytický chemik - manažer chemické laboratoře (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
PřF:C2070 Anorganická chemie II - seminář • 100 %
PřF:C3150 Fyzikální chemie I - seminář • 100 %
PřF:C4660 Fyzikální chemie I • 100 %
PřF:F2090 Fyzika pro chemiky II • 100 %
PřF:F2091 Fyzika pro chemiky II, seminář • 100 %
PřF:M2010 Matematika II • 100 %
PřF:M2020 Matematika II - seminář • 100 %
ESF:BPH_POEK Podniková ekonomika • 100 %
PřF:C2022 Organická chemie I - seminář • 75 %
PřF:C2701 Základy org. chemie - seminář • 75 %
PřF:C2102 Výpočetní technika II • 50 %
PřF:JAC02 Angličtina pro chemiky II • 50 %
PřF:C2062 Anorganická chemie II • 25 %
2. semestr
PřF:C4660 Fyzikální chemie I • 100 %
PřF:F2090 Fyzika pro chemiky II • 100 %
PřF:F2091 Fyzika pro chemiky II, seminář • 100 %
PřF:M2010 Matematika II • 100 %
PřF:M2020 Matematika II - seminář • 100 %
ESF:BPH_POEK Podniková ekonomika • 100 %
PřF:C3150 Fyzikální chemie I - seminář • 89 %
PřF:C2021 Organická chemie I • 67 %
PřF:C2022 Organická chemie I - seminář • 67 %
PřF:JAC02 Angličtina pro chemiky II • 56 %
PřF:C2070 Anorganická chemie II - seminář • 44 %
PřF:C2062 Anorganická chemie II • 33 %
FSpS:P995 Tělesná výchova - Cvičební program SPINNING • 33 %
PdF:RJ2BP_RZS2 Ruština pro začátečníky 2 • 22 %
PřF:C2102 Výpočetní technika II • 11 %
PřF:C2700 Základy organické chemie • 11 %
PřF:C6000 Samostatný projekt z chemie • 11 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 11 %
PdF:XBIK03 Práce s přírodninami 2 • 11 %
FSpS:P966 Tělesná výchova - Fit hodina • 11 %
2. ročník
3. semestr
PřF:C1100 Laboratorní technika • 100 %
PřF:C3100 Analytická chemie I • 100 %
PřF:C4040 Fyzikální chemie II - seminář • 100 %
PřF:C3110 Analytická chemie I - seminář • 88 %
PřF:C3181 Biochemie I • 88 %
PřF:C3190 Biochemie I - seminář • 88 %
PřF:C4020 Fyzikální chemie II • 75 %
ESF:BPH_ZMAN Základy managementu • 63 %
PřF:C1061 Anorganická chemie I • 50 %
PřF:C1062 Anorganická chemie I - seminář • 38 %
PřF:C3050 Organická chemie II • 38 %
PřF:C3055 Organická chemie II - seminář • 38 %
PřF:JAC01 Angličtina pro chemiky I • 38 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 25 %
FF:PJ_03 Polština pro začátečníky • 13 %
PřF:C2021 Organická chemie I • 13 %
PřF:C2022 Organická chemie I - seminář • 13 %
PřF:C3120 Analytická chemie - praktikum • 13 %
PřF:C3150 Fyzikální chemie I - seminář • 13 %
PřF:C6140 Optimalizace a hodnocení analytických metod • 13 %
PřF:C7041 Molekulová spektrometrie • 13 %
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 13 %
PřF:JAC02 Angličtina pro chemiky II • 13 %
PdF:FJ1028 Kurz francouzského jazyka online • 13 %
PdF:RJ2BP_RZS3 Ruština pro začátečníky 3 • 13 %
PdF:XBIK02 Práce s přírodninami 1 • 13 %
FSpS:P964 Tělesná výchova - Balet • 13 %
FSpS:P979 Tělesná výchova - Badminton • 13 %
FSpS:P9907 Tělesná výchova - Funkční trénink • 13 %
FSpS:P991 Tělesná výchova - Posilovny • 13 %
ESF:BPH_EKOR Ekonomika organizací • 13 %
ESF:BPP_ZAPR Základy práva • 13 %
4. semestr
PřF:C3120 Analytická chemie - praktikum • 100 %
PřF:C3705 Správná laboratorní praxe v chemické laboratoři • 100 %
PřF:C3706 Správná laboratorní praxe v chemické laboratoři - cvičení • 100 %
PřF:C6140 Optimalizace a hodnocení analytických metod • 100 %
PřF:C6160 Analytická chemie II - seminář • 100 %
PřF:C4050 Analytická chemie II • 92 %
PřF:C6290 Atomová absorpční spektrometrie • 50 %
PřF:C2062 Anorganická chemie II • 42 %
PřF:C4182 Biochemie II • 33 %
PřF:C4200 Biochemie II - seminář • 33 %
PřF:C6010 Toxikologie • 33 %
PřF:C2070 Anorganická chemie II - seminář • 25 %
PřF:C4310 Chemie životního prostředí II - Zdroje znečištění, složky prostředí a jejich znečištění - technosféra, atmosféra • 25 %
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 17 %
PřF:C8880 Vybrané metody analýzy pevných látek • 17 %
PřF:IC162 ICP-MS Course • 17 %
PřF:JAC02 Angličtina pro chemiky II • 17 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 17 %
PdF:BIP046 Biologické kořeny lidské sexuality • 17 %
PdF:CJP010 Zásady psaní bakalářských a diplomových prací • 17 %
ESF:BPH_ZMAN Základy managementu • 17 %
3. ročník
5. semestr
PřF:C5120 Počítače v chemii a chemometrie • 92 %
PřF:C5140 Počítače v chemii a chemometrie - cvičení • 92 %
PřF:C5145 Management kvality v bioanalytické laboratoři • 92 %
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 92 %
PřF:C5190 Instrumentální analytická chemie - praktikum • 83 %
PřF:C5350 Analytická chemie III • 83 %
PřF:C5355 Analytická chemie III - seminář • 83 %
PřF:C3200 Chemická literatura • 58 %
PřF:C8995 Týmová práce, komunikace a řízení • 50 %
PřF:C5000 Samostatný projekt z chemie • 42 %
PřF:C6220 Klinická biochemie • 33 %
PřF:C6230 Klinická biochemie - cvičení • 33 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 33 %
PřF:C3050 Organická chemie II • 25 %
PřF:C3055 Organická chemie II - seminář • 25 %
PřF:C9500 Užitá chemie • 25 %
PřF:XV004 Od nápadu k podnikání • 25 %
ESF:BPH_ZMAN Základy managementu • 25 %
PřF:C4020 Fyzikální chemie II • 17 %
PřF:C7895 Hmotnostní spektrometrie biomolekul • 17 %
FSpS:P972 Tělesná výchova - Pilates • 17 %
6. semestr
PřF:C2105 Počítač v analytické laboratoři • 100 %
PřF:C6012 Bakalářský seminář • 100 %
PřF:CZBMCL Státní závěrečná bakalářská zkouška v oboru Analytický chemik - manažer chemické laboratoře • 82 %
PřF:C6013 Bakalářská práce z chemie • 82 %
PřF:C3700 Jakost v analytické laboratoři • 45 %
PřF:C5190 Instrumentální analytická chemie - praktikum • 27 %
PřF:C6300 Optická a hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem • 18 %
PřF:IC162 ICP-MS Course • 18 %

Analytický chemik - manažer chemické laboratoře (bakalářský prezenční se specializací)

1. ročník
1. semestr
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 100 %
PřF:F1240 Fyzika pro chemiky I • 100 %
PřF:F1241 Fyzika pro chemiky I, seminář • 100 %
PřF:M1010 Matematika I • 100 %
PřF:M1020 Matematika I - seminář • 100 %
PřF:C1020 Obecná chemie • 90 %
PřF:C1061 Anorganická chemie I • 90 %
CST:CJV_DIAL Jazykový test Dialang • 90 %
PřF:C1040 Obecná chemie - seminář • 80 %
PřF:C1062 Anorganická chemie I - seminář • 70 %
PřF:F1520 Zajímavá fyzika • 40 %
3. semestr
PřF:C1100 Laboratorní technika • 100 %
PřF:C3100 Analytická chemie I • 100 %
PřF:C3110 Analytická chemie I - seminář • 100 %
PřF:C4020 Fyzikální chemie II • 100 %
PřF:C4040 Fyzikální chemie II - seminář • 100 %
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 100 %
ESF:BPH_EKOR Ekonomika organizací • 100 %
PřF:BI0002 Příběhy vědy: gen • 80 %
PřF:C3050 Organická chemie II • 80 %
PřF:C3055 Organická chemie II - seminář • 80 %
PřF:BI5080 Základy ekologie • 40 %
PřF:C3200 Chemická literatura • 40 %
PřF:E0320 Udržitelný rozvoj - globální výzvy a souvislosti • 40 %
PřF:XV004 Od nápadu k podnikání • 40 %
PřF:BI9950 Úvod do bioetiky • 20 %
PřF:C1061 Anorganická chemie I • 20 %
PřF:C1200 Úvod do studia biochemie • 20 %
PřF:E1020 Soft-skills I - Počítačová gramotnost • 20 %
PřF:E3020 Soft-skills III - Vědecké myšlení • 20 %
PřF:JAC01 Angličtina pro chemiky I • 20 %
FSpS:P927 Tělesná výchova - Kardio trénink • 20 %
FSpS:P971 Tělesná výchova - Zdravotní tělesná výchova • 20 %
ESF:BPP_ZAPR Základy práva • 20 %

Antropologie (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
PřF:BI2072 Seminář II • 100 %
PřF:BI2120 Cytologie, histologie, embryologie • 100 %
PřF:BI2120C Cytologie, histologie, embryologie cvičení • 100 %
PřF:BI2251 Úvod do antropologie II • 100 %
PřF:BI2424 Metody terénního výzkumu • 100 %
PřF:BI4260 Antropologie starověku • 100 %
PřF:BI2232 Anatomie pro antropology II • 50 %
PřF:BI2232C Anatomie pro antropology II cvičení • 50 %
FF:CJVAPS Akademické psaní v angličtině • 25 %
FF:RLB400 Náboženství světa I: Západ • 25 %
FF:RLB666 Konec světa • 25 %
PřF:BI6370 Základy humánní parazitologie • 25 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 25 %
PdF:ONLINE_A Angličtina Online • 25 %
PdF:SZ6063 Antropologie lidské sexuality • 25 %
FSpS:P947 Tělesná výchova - Turistika - pěší • 25 %
2. semestr
PřF:BI2072 Seminář II • 92 %
PřF:BI2120 Cytologie, histologie, embryologie • 92 %
PřF:BI2120C Cytologie, histologie, embryologie cvičení • 92 %
PřF:BI2232 Anatomie pro antropology II • 92 %
PřF:BI2232C Anatomie pro antropology II cvičení • 92 %
PřF:BI2251 Úvod do antropologie II • 92 %
PřF:BI2424 Metody terénního výzkumu • 92 %
PřF:BI4260 Antropologie starověku • 92 %
FF:RLB666 Konec světa • 20 %
PřF:BI8270 Biologická variabilita člověka • 16 %
PřF:JAB02 Angličtina pro biology II • 16 %
FSpS:P929 Tělesná výchova - SM-systém • 16 %
PřF:F2400 Technické praktikum 2 • 12 %
PřF:JNP02 Němčina pro přírodovědce 2 • 12 %
PdF:ONLINE_A Angličtina Online • 12 %
2. ročník
3. semestr
PřF:BI3181 Fyziologie I • 92 %
PřF:BI3181C Fyziologie I cvičení • 92 %
PřF:BI3233C Anatomie pro antropology III cvičení • 92 %
PřF:BI3301 Seminář III • 92 %
PřF:BI7351 Metody antropologie I. • 92 %
PřF:C3580 Biochemie • 92 %
PřF:LFMA011P Mikroskopická anatomie - přednáška • 92 %
PřF:BI3233 Anatomie pro antropology III • 88 %
PřF:BI5110 Antropologie středověku • 88 %
PřF:BI7878 Antropologie obecná I: antropologie biologická • 33 %
PřF:BI3060 Obecná genetika • 29 %
PřF:JAB01 Angličtina pro biology I • 21 %
PdF:ONLINE_AG Angličtina Online - Gramatika • 17 %
PřF:BI9950 Úvod do bioetiky • 13 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 13 %
PdF:ONLINE_A Angličtina Online • 13 %
4. semestr
PřF:BI1221 Dějiny antropologického myšlení • 100 %
PřF:BI4010C Základy molekulární biologie - seminář • 100 %
PřF:BI4182C Fyziologie II cvičení • 100 %
PřF:BI4302 Seminář IV • 100 %
PřF:BI6460 Antropologie novověku • 100 %
PřF:BI4182 Fyziologie II • 97 %
PřF:BI8352 Metody antropologie II • 95 %
PřF:BI4010 Základy molekulární biologie • 90 %
PřF:BI4132 Exkurze I • 82 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 49 %
PřF:BI8145 Základy dentální antropologie • 28 %
PřF:BI8145C Základy dentální antropologie cvičení • 28 %
PdF:SZ6063 Antropologie lidské sexuality • 21 %
PřF:JAB02 Angličtina pro biology II • 15 %
PdF:BIP046 Biologické kořeny lidské sexuality • 13 %
FSpS:P947 Tělesná výchova - Turistika - pěší • 13 %
3. ročník
5. semestr
PřF:BI5301 Seminář V • 95 %
PřF:BI5402 Dermatoglyfika • 95 %
PřF:BI6868 Evoluce kosterní soustavy člověka • 95 %
PřF:MAS01 Aplikovaná statistika I • 93 %
PřF:MAS10C Aplikovaná statistika I - cvičení pro antropology • 93 %
PřF:BI4502 Bakalářská práce I • 88 %
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 83 %
PřF:BI3434 Zpracování výzkumných dat v antropologii • 81 %
PřF:BI5555 Praktikum k závěrečné práci pro antropology • 71 %
PřF:BI5201 Humánní osteologie • 29 %
PřF:BI7851 Antropologie etnicity • 14 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 14 %
LF:VLET0311P Výběrové přednášky z embryologie a teratologie • 12 %
PřF:BI7360 Další metody v historické antropologii • 12 %
6. semestr
PřF:BI2223 Antropologie a moderní trendy v biologii • 97 %
PřF:BI6302 Seminář VI • 97 %
PřF:BI6502 Terénní cvičení I • 97 %
PřF:MAS02 Aplikovaná statistika II • 94 %
PřF:MAS20C Aplikovaná statistika II - cvičení pro antropology • 94 %
PřF:BI6100 Bakalářská práce II • 82 %
PřF:BI6085 Bakalářská státní závěrečná zkouška z Antropologie • 76 %
PřF:BI8352 Metody antropologie II • 48 %
PřF:BI4502 Bakalářská práce I • 15 %
PřF:BI4010 Základy molekulární biologie • 12 %

Antropologie (bakalářský prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
PřF:BI1071 Seminář I • 100 %
PřF:BI1251 Úvod do antropologie I • 100 %
PřF:BI3200 Základy vědecké práce • 98 %
PřF:BI1231C Anatomie pro antropology I - cvičení • 96 %
PřF:BI3170 Antropologie pravěku • 96 %
PřF:BI1231 Anatomie pro antropology I. • 94 %
CST:CJV_DIAL Jazykový test Dialang • 94 %
PřF:BI3060C Obecná genetika - cvičení • 87 %
PřF:BI3060 Obecná genetika • 74 %
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 63 %
PřF:BI7878 Antropologie obecná I: antropologie biologická • 48 %
PřF:JAB01 Angličtina pro biology I • 24 %
2. semestr
PřF:BI2072 Seminář II • 100 %
PřF:BI2120 Cytologie, histologie, embryologie • 100 %
PřF:BI2251 Úvod do antropologie II • 100 %
PřF:BI2424 Metody terénního výzkumu • 100 %
PřF:BI4260 Antropologie starověku • 100 %
PřF:BI2120C Cytologie, histologie, embryologie cvičení • 96 %
PřF:BI2232 Anatomie pro antropology II • 88 %
PřF:BI2232C Anatomie pro antropology II cvičení • 88 %
PřF:BI7879 Antropologie obecná II: antropologie sociokulturní • 54 %
PřF:JAB02 Angličtina pro biology II • 21 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 21 %
PdF:SZ6063 Antropologie lidské sexuality • 21 %
2. ročník
3. semestr
PřF:BI3181 Fyziologie I • 100 %
PřF:BI3181C Fyziologie I cvičení • 100 %
PřF:BI3301 Seminář III • 100 %
PřF:BI5110 Antropologie středověku • 100 %
PřF:BI7351 Metody antropologie I. • 100 %
PřF:C3580 Biochemie • 100 %
PřF:LFMA011P Mikroskopická anatomie - přednáška • 100 %
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 91 %
PřF:BI3233 Anatomie pro antropology III • 59 %
PřF:BI3233C Anatomie pro antropology III cvičení • 59 %
PřF:BI3060 Obecná genetika • 50 %
PřF:BI3060C Obecná genetika - cvičení • 27 %
PřF:BI7878 Antropologie obecná I: antropologie biologická • 23 %
PřF:BI9950 Úvod do bioetiky • 23 %
FSpS:P966 Tělesná výchova - Fit hodina • 18 %
PřF:BI8710 Ochrana přírody • 14 %

Aplikovaná a environmentální geologie (bakalářský prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
PřF:G1101 Základy geofyziky • 100 %
PřF:G1011 Úvodní geologické soustředění • 91 %
PřF:G1021 Geologie dynamická • 91 %
PřF:G1061 Mineralogie • 91 %
PřF:G1081 Paleontologie • 91 %
CST:CJV_DIAL Jazykový test Dialang • 91 %
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 68 %
PřF:JAG01 Angličtina pro geology I • 64 %
PřF:G0101 Školení BOZP a PO pro geology • 59 %
2. semestr
PřF:G1141 Optická mikroskopie v geologii • 78 %
PřF:G2031 Praktické geologické cvičení • 78 %
PřF:G3021 Petrografie • 78 %
PřF:G3061 Historická a stratigrafická geologie • 78 %
PřF:G4101 Strukturní geologie a geotektonika • 78 %
PřF:G5081 Geochemie • 78 %
PřF:JAG02 Angličtina pro geology II • 56 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 33 %
PřF:G5301 Matematická geologie • 22 %
PřF:G8711 Geologické katastrofy a jejich rizika • 22 %
PdF:ONLINE_A Angličtina Online • 22 %
PdF:RJ_KRR Kapitoly z ruských reálií • 22 %
PdF:RJ1078 Ruský film 2 • 22 %
FF:RJB426 Dějiny Ruska • 11 %
PřF:G0101 Školení BOZP a PO pro geology • 11 %
PřF:G1011 Úvodní geologické soustředění • 11 %
PřF:G1021 Geologie dynamická • 11 %
PřF:G1061 Mineralogie • 11 %
PřF:G1081 Paleontologie • 11 %
PřF:G6301 Základy podzemní hydrauliky • 11 %
PřF:G7741 Terénní cvičení z mineralogie a geologie východní části Českomoravské vrchoviny • 11 %
PřF:JRP02 Ruština pro přírodovědce 2 • 11 %
FI:PA159 Počítačové sítě a jejich aplikace I • 11 %
PdF:FJ1028 Kurz francouzského jazyka online • 11 %
PdF:NJ_A101 Němčina pro začátečníky 1 • 11 %
PdF:NJ_A103 Němčina pro začátečníky 3 • 11 %
PdF:ONLINE_AG Angličtina Online - Gramatika • 11 %
PdF:RJ2BP_RZS2 Ruština pro začátečníky 2 • 11 %
PdF:RJ2BP_RZS4 Ruština pro začátečníky 4 • 11 %
FSpS:P987 Tělesná výchova - Sebeobrana • 11 %
ESF:MPE_MAE2 Makroekonomie 2 • 11 %
ESF:MPE_MIE2 Mikroekonomie 2 • 11 %
ESF:MPH_SYRP Systémy řízení podniku • 11 %
ESF:MPP_PRPR Pracovní právo • 11 %
CST:CJV_DIAL Jazykový test Dialang • 11 %
2. ročník
3. semestr
PřF:G0101 Školení BOZP a PO pro geology • 89 %
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 78 %
PřF:G2121 Inženýrská geologie • 78 %
PřF:G3081 Metody praktické geologie a geologického mapování • 78 %
PřF:G4121 Kvartérní geologie • 78 %
PřF:G5061 Ložisková geologie • 78 %
PřF:G8271 Pěší geologická exkurze do okolí Brna • 78 %
PřF:G2101 Hydrogeologie • 67 %
PřF:BI5080 Základy ekologie • 56 %
PřF:G6661 Gems and their deposits • 33 %
PřF:F1520 Zajímavá fyzika • 22 %
PřF:JAG01 Angličtina pro geology I • 22 %
FSpS:P948 Tělesná výchova – Jóga Therapy • 22 %
ESF:BPE_ZEKO Základy ekonomie • 22 %
FF:CJVSEO Mluvený projev ve španělštině • 11 %
FF:RJ_01 Ruština pro neruštináře I • 11 %
FF:ROM1BPO01 Portugalština I (pro neportugalštináře) • 11 %
FSS:ENSB1114 Úvod do studia environmentalistiky • 11 %
PřF:BI7878 Antropologie obecná I: antropologie biologická • 11 %
PřF:E0320 Udržitelný rozvoj - globální výzvy a souvislosti • 11 %
PřF:E0330 Správná laboratorní praxe • 11 %
PřF:GA171 Praktická gemologie • 11 %
PřF:G1011 Úvodní geologické soustředění • 11 %
PřF:G1021 Geologie dynamická • 11 %
PřF:G1061 Mineralogie • 11 %
PřF:G1081 Paleontologie • 11 %
PřF:G3101 Základy zpracování geologických dat • 11 %
PřF:G5131 Geoarcheologie pro geology • 11 %
PřF:G9751 Granity a kontinentální kůra • 11 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 11 %
PřF:JSP01 Španělština pro přírodovědce 1 • 11 %
PřF:ZX3090 Základy humánní geografie pro negeografy • 11 %
PřF:ZX404 Úvod do tajemství map a GIS - online • 11 %
FI:PA017 Software Engineering II • 11 %
FI:PA159 Počítačové sítě a jejich aplikace I • 11 %
PdF:NJ_D712 Online němčina: gramatika A2 • 11 %
PdF:RJ1045 Reálie Ruska 1 • 11 %
PdF:RJ1056 Seminář z reálií Ruska 1 • 11 %
PdF:RJ1077 Ruský film 1 • 11 %
PdF:RJ2BP_RZS3 Ruština pro začátečníky 3 • 11 %
FSpS:P956 Tělesná výchova - Horostěna pro studenty se zrakovým a sluchovým postižením • 11 %
FSpS:P965 Tělesná výchova - Bodystyling • 11 %
FSpS:P972 Tělesná výchova - Pilates • 11 %
ESF:MPE_CMIE Cvičení z mikroekonomie • 11 %
ESF:MPE_MIE2 Mikroekonomie 2 • 11 %
ESF:MPH_SYRP Systémy řízení podniku • 11 %
CST:CJV_DIAL Jazykový test Dialang • 11 %

Aplikovaná biochemie (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
PřF:BI6180 Biologie rostlin • 100 %
PřF:BI6790 Biologie živočichů • 100 %
PřF:C4660 Fyzikální chemie I • 100 %
PřF:F2120 Fyzika • 100 %
PřF:BI6180C Biologie rostlin - cvičení • 50 %
PřF:BI6790C Biologie živočichů - cvičení • 50 %
PřF:C3150 Fyzikální chemie I - seminář • 50 %
PřF:JAC02 Angličtina pro chemiky II • 50 %
PřF:BI0001 Příběhy vědy: rakovina • 25 %
PřF:C2022 Organická chemie I - seminář • 25 %
PřF:C2701 Základy org. chemie - seminář • 25 %
PřF:C7175 DNA diagnostika • 25 %
FSpS:P997 Tělesná výchova - Letní výcvikový kurz • 25 %
2. semestr
PřF:BI6180 Biologie rostlin • 100 %
PřF:C4660 Fyzikální chemie I • 95 %
PřF:F2120 Fyzika • 95 %
PřF:C3150 Fyzikální chemie I - seminář • 90 %
PřF:C4221 Biochemická laboratorní technika • 90 %
PřF:BI6790 Biologie živočichů • 75 %
PřF:BI6790C Biologie živočichů - cvičení • 70 %
PřF:JAC02 Angličtina pro chemiky II • 70 %
PřF:BI6180C Biologie rostlin - cvičení • 50 %
PřF:C2700 Základy organické chemie • 50 %
PřF:C2701 Základy org. chemie - seminář • 40 %
FF:US_179 Mysterium opery • 35 %
PřF:BI0001 Příběhy vědy: rakovina • 30 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 30 %
PřF:C2021 Organická chemie I • 15 %
PřF:C2022 Organická chemie I - seminář • 15 %
PdF:ONLINE_A Angličtina Online • 15 %
2. ročník
3. semestr
PřF:C2200 Chemická syntéza - praktikum • 88 %
PřF:C3181 Biochemie I • 88 %
PřF:C3190 Biochemie I - seminář • 88 %
PřF:C3100 Analytická chemie I • 69 %
PřF:C3110 Analytická chemie I - seminář • 69 %
PřF:Z1313 Přírodní hrozby a rizika v krajině - online • 56 %
PřF:BI1500 Biologie nádorů pro každého aneb buněčná filozofie • 38 %
PřF:BI5220 Imunologie • 31 %
PdF:ONLINE_AG Angličtina Online - Gramatika • 31 %
PřF:BI5710 Mikrobiologie • 25 %
PřF:C1460 Úvod do matematiky • 25 %
PřF:BI5710C Mikrobiologie - cvičení • 19 %
PřF:C1061 Anorganická chemie I • 19 %
PřF:C1635 Analytická chemie - praktikum • 19 %
PřF:C1660 Základy analytické chemie • 19 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 19 %
FF:CJBA37 Slovenština • 13 %
PrF:BVV13ZK Základy práva pro neprávníky • 13 %
PřF:BI3060 Obecná genetika • 13 %
PřF:C1062 Anorganická chemie I - seminář • 13 %
PřF:C9500 Užitá chemie • 13 %
FSpS:P950 Tělesná výchova - Jóga • 13 %
4. semestr
PřF:C4182 Biochemie II • 100 %
PřF:C4185 Seminář k bakalářské práci I • 100 %
PřF:C4200 Biochemie II - seminář • 100 %
PřF:C4220 Biochemie - laboratorní cvičení • 100 %
PřF:BI4020 Molekulární biologie • 92 %
PřF:C3120 Analytická chemie - praktikum • 83 %
PřF:C4050 Analytická chemie II • 50 %
PdF:BIP046 Biologické kořeny lidské sexuality • 50 %
PřF:C6160 Analytická chemie II - seminář • 42 %
PřF:BI0002 Příběhy vědy: gen • 33 %
PřF:BI6790 Biologie živočichů • 33 %
PdF:SZ6063 Antropologie lidské sexuality • 29 %
PřF:C2700 Základy organické chemie • 21 %
PřF:BI5595 Základy toxikologie pro přírodovědce • 17 %
PřF:C6211 Biotechnologie • 17 %
PřF:JAC02 Angličtina pro chemiky II • 17 %
PdF:ONLINE_A Angličtina Online • 17 %
PřF:BI0001 Příběhy vědy: rakovina • 13 %
PdF:FJ1028 Kurz francouzského jazyka online • 13 %
3. ročník
5. semestr
PřF:BI4030C Laboratorní cvičení z molekulární biologie pro biochemiky • 100 %
PřF:C5014 Bakalářská práce z biochemie I • 100 %
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 100 %
LF:BMAK051 Analýza klinických dat • 83 %
PřF:C6220 Klinická biochemie • 83 %
PřF:C6230 Klinická biochemie - cvičení • 83 %
PřF:BI5220 Imunologie • 65 %
LF:BMLO0111 Minima z klinických laboratorních oborů • 57 %
PřF:C7872 Aplikovaná biostatistika • 57 %
PřF:BI5710 Mikrobiologie • 43 %
PřF:C7870 Biometrika • 39 %
PřF:BI9950 Úvod do bioetiky • 35 %
PřF:BI5710C Mikrobiologie - cvičení • 30 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 30 %
PřF:C7150 Regulace metabolismu • 22 %
PřF:BI7430 Molekulární biotechnologie • 17 %
PřF:BI7430C Molekulární biotechnologie - cvičení • 17 %
PřF:C9100 Biosenzory • 17 %
PdF:TI9007 E-KURZ: Příprava pokrmů – tipy a náměty nejen do školy • 17 %
FF:RLB405 Náboženství a násilí • 13 %
6. semestr
PřF:C6014 Bakalářská práce z biochemie II • 95 %
PřF:C6185 Seminář k bakalářské práci II • 95 %
PřF:C6200 Biochemické metody • 95 %
PřF:CZBAB Státní závěrečná bakalářská zkouška z aplikované biochemie • 90 %
PřF:BI0002 Příběhy vědy: gen • 25 %
PřF:BI5220C Imunologie - cvičení • 20 %
PřF:C4050 Analytická chemie II • 15 %

Aplikovaná biochemie (bakalářský prezenční se specializací)

1. ročník
1. semestr
PřF:M1030 Matematika pro biology a biochemiky • 100 %
CST:CJV_DIAL Jazykový test Dialang • 100 %
PřF:C7170 Struktura a funkce buňky • 98 %
PřF:C1605 Základy obecné a anorganické chemie - seminář • 96 %
PřF:C1200 Úvod do studia biochemie • 85 %
PřF:C4222 Základní laboratorní výpočty • 85 %
PřF:C1601 Základy obecné a anorganické chemie • 81 %
PřF:JAC01 Angličtina pro chemiky I • 73 %
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 56 %
PřF:BI1500 Biologie nádorů pro každého aneb buněčná filozofie • 52 %
PřF:BI9950 Úvod do bioetiky • 44 %
PřF:BI0002 Příběhy vědy: gen • 33 %
PřF:C3200 Chemická literatura • 17 %
PřF:F1520 Zajímavá fyzika • 15 %
PřF:C1062 Anorganická chemie I - seminář • 13 %
2. semestr
PřF:BI6790 Biologie živočichů • 100 %
PřF:C1471 Aplikovaná matematika pro biochemiky • 100 %
PřF:C1472 Aplikovaná matematika pro biochemiky - seminář • 100 %
PřF:C3150 Fyzikální chemie I - seminář • 96 %
PřF:C4660 Fyzikální chemie I • 96 %
PřF:BI6790C Biologie živočichů - cvičení • 92 %
PřF:F2120 Fyzika • 92 %
PřF:BI6180 Biologie rostlin • 83 %
PřF:JAC02 Angličtina pro chemiky II • 79 %
PřF:BI6180C Biologie rostlin - cvičení • 71 %
PřF:C4221 Biochemická laboratorní technika • 58 %
PřF:C2700 Základy organické chemie • 54 %
PřF:C2701 Základy org. chemie - seminář • 46 %
PřF:BI0001 Příběhy vědy: rakovina • 29 %
PřF:C2131 Úvod do bioinformatiky • 25 %
PřF:C2132 Úvod do bioinformatiky - seminář • 25 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 25 %
2. ročník
3. semestr
PřF:C1660 Základy analytické chemie • 100 %
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 100 %
PřF:C3190 Biochemie I - seminář • 95 %
PřF:C3181 Biochemie I • 90 %
PřF:C3200 Chemická literatura • 70 %
PřF:BI0002 Příběhy vědy: gen • 65 %
PřF:C2200 Chemická syntéza - praktikum • 65 %
PřF:BI5220 Imunologie • 60 %
PřF:BI9950 Úvod do bioetiky • 55 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 55 %
PřF:BI7015 Chemické vlastnosti, struktura a interakce nukleových kyselin • 30 %
PřF:C1601 Základy obecné a anorganické chemie • 30 %
PřF:C9530 Strukturní biochemie • 30 %
PřF:C9531 Strukturní biochemie - seminář • 30 %
PřF:E0320 Udržitelný rozvoj - globální výzvy a souvislosti • 30 %
PřF:JAC03 Angličtina pro chemiky III • 30 %
PřF:BI1500 Biologie nádorů pro každého aneb buněčná filozofie • 25 %
FF:DSBCB46 Role psa a slona ve starověku • 15 %
PřF:BI3060 Obecná genetika • 15 %

Aplikovaná geografie a geoinformatika (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
PřF:JAZ04 Angličtina pro geografy IV • 100 %
PřF:Z0147 Základy regionální geografie • 100 %
PřF:Z0262 Geoinformatika • 100 %
PřF:Z2011 Metody geografického výzkumu • 100 %
PřF:Z2012 Regionální geografie ČR • 100 %
PřF:Z2069 Statistické metody a zpracování dat 2 • 100 %
PřF:Z4066 Krajinná ekologie • 100 %
PdF:ONLINE_A Angličtina Online • 100 %
PdF:RJ2BP_RZS2 Ruština pro začátečníky 2 • 100 %
FSpS:P976 Tělesná výchova - Futsal • 100 %
ESF:BPE_ZEKO Základy ekonomie • 100 %
2. semestr
PřF:Z0147 Základy regionální geografie • 89 %
PřF:Z0262 Geoinformatika • 89 %
PřF:Z2011 Metody geografického výzkumu • 89 %
PřF:Z2012 Regionální geografie ČR • 89 %
PřF:Z2069 Statistické metody a zpracování dat 2 • 89 %
PřF:Z4066 Krajinná ekologie • 89 %
PřF:Z0122 Terénní praktikum z humánní geografie • 44 %
PdF:ONLINE_A Angličtina Online • 44 %
PřF:JAZ02 Angličtina pro geografy II • 33 %
PřF:Z0121 Terénní praktikum z fyzické geografie • 22 %
FI:VB042 Právo duševního vlastnictví • 22 %
FSpS:P976 Tělesná výchova - Futsal • 22 %
FF:KSCB092 Fašismus a jeho specifika v Evropě a Asii • 11 %
PřF:XK010 Informační výchova (vědecké informace a jejich vyhledávání) • 11 %
FI:IB031 Úvod do strojového učení • 11 %
FI:PB156 Počítačové sítě • 11 %
FI:PV004 UNIX • 11 %
FI:PV067 Typography II • 11 %
FI:PV083 Graphic Design II • 11 %
FI:PV168 Seminář z programování v jazyce Java • 11 %
FI:PV174 Laboratoř elektronických a multimediálních aplikací • 11 %
FI:VB001 English Exam • 11 %
FI:VB036 English II • 11 %
FSpS:P973 Tělesná výchova - Basketbal • 11 %
FSpS:P975 Tělesná výchova - Fotbal • 11 %
2. ročník
3. semestr
PřF:Z0026C Fyzická geografie - cvičení • 100 %
PřF:Z0026P Fyzická geografie • 100 %
PřF:Z0135C Úvod do studia planety Země-cvičení • 100 %
PřF:Z0135P Úvod do studia planety Země • 100 %
PřF:Z0147 Základy regionální geografie • 100 %
PřF:Z0262 Geoinformatika • 100 %
PřF:Z1035 Geografický proseminář • 100 %
PřF:Z1069 Statistické metody a zpracování dat 1 • 100 %
PřF:Z2062C Geografická kartografie-cvičení • 100 %
PřF:Z2062P Geografická kartografie • 100 %
PřF:Z2069 Statistické metody a zpracování dat 2 • 100 %
PřF:Z3090C Humánní geografie - cvičení • 100 %
PřF:Z3090P Humánní geografie • 100 %
FI:IB002 Algoritmy a datové struktury I • 100 %
4. semestr
PřF:Z8108 Dálkový průzkum Země • 100 %
PřF:Z0120 Geografické myšlení • 86 %
PřF:Z0132 Urbánní a rurální studia • 71 %
PřF:Z0041 Geografie dopravy • 57 %
PřF:Z0081 Prostorové sociálně ekonomické informace a jejich využití • 57 %
PřF:Z0108 Seminář z ekonomické geografie • 57 %
PřF:Z0158 Terénní cvičení z ekonomické geografie • 57 %
PřF:Z6110 Provozní praxe 1 • 57 %
PřF:Z8109 Základy geodézie a GPS • 57 %
PřF:Z0051 Geomorfologie • 43 %
PřF:Z0128 Terénní cvičení z krajinné ekologie • 43 %
PřF:Z5790 Krajiny jižní Moravy • 43 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 29 %
PřF:Z0040 Geografie Evropy • 29 %
PřF:Z2012 Regionální geografie ČR • 29 %
FF:CJBA37 Slovenština • 14 %
FF:JAP116 Japonský buddhismus • 14 %
FF:KSCB092 Fašismus a jeho specifika v Evropě a Asii • 14 %
FF:PH0010 Filozofické divadlo • 14 %
PřF:JAZ02 Angličtina pro geografy II • 14 %
PřF:Z0005 Biogeografie • 14 %
PřF:Z0044 Sídelní geografie • 14 %
PřF:Z4011 Kvalitativní metody sociálně geografického výzkumu • 14 %
PřF:Z4066 Krajinná ekologie • 14 %
PřF:Z4825 Říční ekosystémy • 14 %
PřF:Z6120 Provozní praxe 2 • 14 %
PdF:BIP046 Biologické kořeny lidské sexuality • 14 %
FSpS:P988 Tělesná výchova - Plavání • 14 %
FSpS:P991 Tělesná výchova - Posilovny • 14 %
3. ročník
5. semestr
PřF:Z0003 Bakalářská práce 1 • 100 %
PřF:Z8114 Digitální zpracování materiálů DPZ • 100 %
PřF:Z6120 Provozní praxe 2 • 83 %
PřF:Z0042 Geografie cestovního ruchu • 67 %
PřF:Z4042 Geografie služeb • 67 %
PřF:Z5004 Akademické dovednosti 1 • 67 %
PřF:Z5011 Participativní metody a techniky v regionálním rozvoji • 67 %
PřF:Z1313 Přírodní hrozby a rizika v krajině - online • 50 %
PřF:Z5151 Environmentální rizika biodiverzity • 50 %
PřF:XK010 Informační výchova (vědecké informace a jejich vyhledávání) • 33 %
PřF:ZX402 Globální problémy lidstva • 33 %
PřF:Z6110 Provozní praxe 1 • 33 %
FF:BAX401 Maďarština I. • 17 %
FF:KSCB090 Válka ve Vietnamu • 17 %
PřF:Z0047 Ekonomická geografie • 17 %
PřF:Z0086 Pedogeografie • 17 %
PřF:Z7051 Environmentální geografie • 17 %
PřF:Z7111 Kvalitativní analýza dat • 17 %
PřF:Z8149 Alternativní GIS – volně dostupné programy a data • 17 %
PřF:Z8154 Programování v geoinformatice • 17 %
FI:PV005 Služby počítačových sítí • 17 %
PdF:NJ_D712 Online němčina: gramatika A2 • 17 %
PdF:ONLINE_AG Angličtina Online - Gramatika • 17 %
FSpS:P9015 Tělesná výchova - Posilování s olympijskou činkou • 17 %
FSpS:P952 Tělesná výchova - Žonglování • 17 %
FSpS:P973 Tělesná výchova - Basketbal • 17 %
6. semestr
PřF:Z0004 Bakalářská práce z geografie 2 • 83 %
PřF:Z0004X Bakalářská práce z geografie 2 - odevzdání • 83 %
PřF:Z1015 Bakalářská zkouška - aplikovaná geografie • 83 %
PřF:Z0132 Urbánní a rurální studia • 33 %
PřF:Z0040 Geografie Evropy • 25 %
PřF:Z6010 Geografie Světového oceánu • 25 %
PřF:Z0046 Geografie SR • 17 %
PřF:Z4011 Kvalitativní metody sociálně geografického výzkumu • 17 %
PřF:Z5402 Geografie venkova, periferií a pohraničí • 17 %
PřF:Z6004 Akademické dovednosti 2 • 17 %
PřF:Z6666 Životní prostředí České republiky • 17 %
PřF:Z8113 Kartografické modelování • 17 %
PdF:ONLINE_AG Angličtina Online - Gramatika • 17 %

Aplikovaná matematika pro víceoborové studium (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
1. semestr
PřF:M2100 Matematická analýza II • 100 %
FF:RLB37 Nová náboženská hnutí • 50 %
PřF:M2120 Finanční matematika I • 50 %
PřF:M2142 Systémy počítačové algebry • 50 %
2. semestr
PřF:M2100 Matematická analýza II • 80 %
PřF:M2120 Finanční matematika I • 80 %
PřF:M2110 Lineární algebra a geometrie II • 60 %
PřF:JAM02 Angličtina pro matematiky II • 40 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 40 %
ESF:BPM_EMTK Ekonomické modelování v tabulkovém kalkulátoru • 40 %
FF:US_179 Mysterium opery • 20 %
PřF:M2142 Systémy počítačové algebry • 20 %
FSpS:P927 Tělesná výchova - Kardio trénink • 20 %
FSpS:P950 Tělesná výchova - Jóga • 20 %
ESF:BPE_ZATH Základy teorie her • 20 %
2. ročník
3. semestr
PřF:M3100 Matematická analýza III • 80 %
ESF:BPF_FIU1 Finanční účetnictví 1 • 80 %
PřF:M3121 Pravděpodobnost a statistika I • 60 %
PřF:M1141 Základy ICT pro matematiky • 40 %
PřF:M4130 Výpočetní matematické systémy • 40 %
FF:DISQ002 Světová moderna a avantgarda • 20 %
FF:DISQ019 Proměny tanečního projevu • 20 %
FF:DISQ020 Kritická praxe • 20 %
FF:SUS_149 Goethův román "Spříznění volbou". Chemie či alchymie citů? • 20 %
PřF:M1100 Matematická analýza I • 20 %
PřF:M1110 Lineární algebra a geometrie I • 20 %
FSpS:P973 Tělesná výchova - Basketbal • 20 %
ESF:BDX_AKAP Akademické psaní • 20 %
4. semestr
PřF:M4122 Pravděpodobnost a statistika II • 71 %
PřF:M6130 Výpočetní statistika • 57 %
ESF:BPE_ZATH Základy teorie her • 57 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 29 %
PřF:M2110 Lineární algebra a geometrie II • 29 %
PřF:M4180 Numerické metody I • 29 %
ESF:BPF_FIU2 Finanční účetnictví 2 • 29 %
PřF:F2712 Matematika 2 • 14 %
PřF:JAM02 Angličtina pro matematiky II • 14 %
PřF:M0001 Matematika kolem nás • 14 %
PřF:M3100 Matematická analýza III • 14 %
PřF:M3121 Pravděpodobnost a statistika I • 14 %
PřF:M4130 Výpočetní matematické systémy • 14 %
PřF:M5751 Elektronická sazba a publikování v TeXu • 14 %
PřF:M6110 Pojistná matematika • 14 %
PřF:XS350 Práce se skupinovou dynamikou • 14 %
PřF:XS450 Komunikační trénink • 14 %
FSpS:P970 Tělesná výchova - Tanec • 14 %
FSpS:P973 Tělesná výchova - Basketbal • 14 %
ESF:BPF_FIGR Finanční gramotnost • 14 %
ESF:BPF_FIRI Finanční řízení • 14 %
ESF:BPR_PIPE Politiky, instituce a právo EU • 14 %
ESF:MPE_MEEK Mezinárodní ekonomie • 14 %
ESF:MPH_RESP Rétorika a společenský protokol • 14 %
ESF:MPM_SQLA Big Data pomocí SQL • 14 %
3. ročník
5. semestr
PřF:M5751 Elektronická sazba a publikování v TeXu • 100 %
PřF:M5120 Lineární statistické modely I • 86 %
PřF:M51XX Bakalářská práce 1 • 43 %
PřF:M4130 Výpočetní matematické systémy • 29 %
ESF:MPE_ZMAT Základy MATLABu • 29 %
PřF:M3100 Matematická analýza III • 14 %
PřF:M3121 Pravděpodobnost a statistika I • 14 %
PřF:M5444 Markovské řetězce • 14 %
PřF:M5858 Spojité deterministické modely I • 14 %
FSpS:P950 Tělesná výchova - Jóga • 14 %
FSpS:P967 Tělesná výchova - Fitness joga • 14 %
FSpS:P981 Tělesná výchova - Tenis • 14 %
ESF:BDX_AKAP Akademické psaní • 14 %
ESF:MPF_BUCP Burzy a cenné papíry • 14 %
6. semestr
PřF:M6120 Lineární statistické modely II • 80 %
PřF:MSZZ_BN Bakalářská státní závěrečná zkouška z neučitelské matematiky • 70 %
PřF:M61XX Bakalářská práce 2 • 30 %
PřF:M8DM1 Data mining I • 30 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 20 %
PřF:M2110 Lineární algebra a geometrie II • 20 %
PřF:M4122 Pravděpodobnost a statistika II • 20 %
PřF:M4180 Numerické metody I • 20 %
PřF:M6130 Výpočetní statistika • 20 %
ESF:BPM_EMTK Ekonomické modelování v tabulkovém kalkulátoru • 20 %

Astrofyzika (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
PřF:F2070 Elektřina a magnetismus • 50 %
PřF:F2080 Demonstrační experimenty k základnímu kurzu fyziky 2 • 50 %
PřF:F2180 Fyzikální praktikum 1 • 50 %
PřF:F2252 Základy astronomie 2 • 50 %
PřF:F2712 Matematika 2 • 50 %
PřF:JAF02 Angličtina pro fyziky II • 50 %
PřF:F2130 Fyzika v živé přírodě • 25 %
PřF:F2422 Základní matematické metody ve fyzice 2 • 25 %
PřF:F2423 Početní praktikum 2 • 25 %
PřF:F3160 Fyzika sluneční soustavy • 25 %
PřF:F4170 Didaktika astronomie • 25 %
PřF:F4400 Základní pojmy a zákony klasické fyziky 2 • 25 %
PřF:F4500 Python pro fyziky • 25 %
PřF:F5550 Astronomický seminář • 25 %
PřF:F6730 Seminář ÚTFA • 25 %
PřF:F8632 Fyzikální principy přístrojů kolem nás • 25 %
FSpS:P983 Tělesná výchova - Stolní tenis • 25 %
2. semestr
PřF:F2070 Elektřina a magnetismus • 100 %
PřF:F2252 Základy astronomie 2 • 100 %
PřF:F2712 Matematika 2 • 100 %
PřF:F4170 Didaktika astronomie • 100 %
PřF:F2180 Fyzikální praktikum 1 • 88 %
PřF:F3160 Fyzika sluneční soustavy • 88 %
PřF:F2080 Demonstrační experimenty k základnímu kurzu fyziky 2 • 75 %
PřF:F4500 Python pro fyziky • 75 %
PřF:F2130 Fyzika v živé přírodě • 63 %
PřF:F8632 Fyzikální principy přístrojů kolem nás • 25 %
PřF:JAF02 Angličtina pro fyziky II • 25 %
FF:PH0255 Filozofie ve sci-fi • 13 %
PřF:F2422 Základní matematické metody ve fyzice 2 • 13 %
PřF:F5550 Astronomický seminář • 13 %
PřF:F5900 Fyzika ve firmě • 13 %
PřF:F6730 Seminář ÚTFA • 13 %
PdF:HV51 Pěvecký sbor MU • 13 %
FSpS:P952 Tělesná výchova - Žonglování • 13 %
FSpS:P958 Tělesná výchova - Systema • 13 %
FSpS:P988 Tělesná výchova - Plavání • 13 %
2. ročník
3. semestr
PřF:F1400 Programování • 100 %
PřF:F1400A Úlohy z programování • 100 %
PřF:F3080 Úvod do fyziky hvězd • 100 %
PřF:F3081 Teoretická mechanika • 100 %
PřF:F3170 Obecná astronomie • 100 %
PřF:F3190 Praktikum z astronomie 1 • 100 %
PřF:F3240 Fyzikální praktikum 2 • 100 %
PřF:F9878 Studentský fyzikální seminář • 100 %
PřF:F1040 Mechanika a molekulová fyzika • 71 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 71 %
PřF:F3100 Kmity, vlny, optika • 57 %
PřF:F3011 Fyzika, filozofie a myšlení 1 • 43 %
PřF:F5190 Praktická elektronika • 29 %
PřF:F5540 Proměnné hvězdy • 29 %
CST:CJV_DIAL Jazykový test Dialang • 29 %
FF:HV_15A Collegium musicum - smíšený sbor • 14 %
PřF:F3370 Úvod do nanotechnologií • 14 %
PřF:F3712 Matematika 3 • 14 %
PřF:F6730 Seminář ÚTFA • 14 %
PřF:F7581 Praktická astrofyzika - základy • 14 %
FSpS:P996 Tělesná výchova - Zimní výcvikový kurz • 14 %
4. semestr
PřF:F4200 Astronomické pozorování • 100 %
PřF:F4210 Fyzikální praktikum 3 • 81 %
PřF:F4100 Úvod do fyziky mikrosvěta • 75 %
PřF:F4090 Elektrodynamika a teorie relativity • 69 %
PřF:F1420 Základy programování v jazyce Python • 56 %
PřF:F3160 Fyzika sluneční soustavy • 56 %
PřF:F4170 Didaktika astronomie • 56 %
PřF:F4191 Praktikum z astronomie 2 • 56 %
PřF:F4190 Úvod do fyziky hvězdných soustav • 44 %
PřF:F5550 Astronomický seminář • 38 %
PřF:F4500 Python pro fyziky • 31 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 25 %
PřF:JAF02 Angličtina pro fyziky II • 19 %
PřF:F4230 Úvod do fyziky vysokých frekvencí • 13 %
FSpS:P934 Tělesná výchova - Bouldering • 13 %
3. ročník
5. semestr
PřF:F5030 Základy kvantové mechaniky • 88 %
PřF:F6040 Termodynamika a statistická fyzika • 88 %
PřF:F7581 Praktická astrofyzika - základy • 88 %
PřF:F5220 Bakalářský seminář 1 • 75 %
PřF:F5251T Bakalářská práce 1 • 75 %
PřF:F3080 Úvod do fyziky hvězd • 50 %
PřF:F3100 Kmity, vlny, optika • 44 %
PřF:F9888 High Energy Astrophysics • 25 %
PřF:F9878 Studentský fyzikální seminář • 19 %
PřF:F1400 Programování • 13 %
PřF:F1400A Úlohy z programování • 13 %
PřF:F5170 Úvod do fyziky plazmatu • 13 %
PřF:F7514 Exoplanety • 13 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 13 %
6. semestr
PřF:F4190 Úvod do fyziky hvězdných soustav • 53 %
PřF:F6220 Bakalářský seminář 2 • 53 %
PřF:F6252T Bakalářská práce 2 • 53 %
PřF:F3160 Fyzika sluneční soustavy • 47 %
PřF:F4090 Elektrodynamika a teorie relativity • 47 %
PřF:FSB05 Státní zkouška Bc, Astrofyzika • 40 %
PřF:F4170 Didaktika astronomie • 40 %
PřF:F4100 Úvod do fyziky mikrosvěta • 33 %
PřF:F6055 Bakalářské repetitorium 2 • 27 %
PřF:F1140 Úvod do fyziky • 20 %
PřF:F5550 Astronomický seminář • 20 %
PřF:F6730 Seminář ÚTFA • 20 %
FSpS:P983 Tělesná výchova - Stolní tenis • 20 %
PřF:F1420 Základy programování v jazyce Python • 13 %
PřF:F4191 Praktikum z astronomie 2 • 13 %
PřF:F4500 Python pro fyziky • 13 %
PřF:F5900 Fyzika ve firmě • 13 %
PřF:F6720 Seminář ÚFKL • 13 %
PdF:FY2BP_ASF Astronomie a astrofyzika • 13 %
PdF:ONLINE_AG Angličtina Online - Gramatika • 13 %

Astrofyzika (bakalářský prezenční se specializací)

1. ročník
1. semestr
PřF:F1610 Úvod do fyzikálních měření • 100 %
PřF:F1110 Lineární algebra a geometrie • 98 %
PřF:F1251 Základy astronomie 1 • 96 %
PřF:M1100F Matematická analýza I • 96 %
CST:CJV_DIAL Jazykový test Dialang • 96 %
PřF:F1040 Mechanika a molekulová fyzika • 91 %
PřF:F1422 Početní praktikum 1 • 54 %
PřF:F1421 Základní matematické metody ve fyzice 1 • 51 %
PřF:F0010 Přípravný kurz ke studiu • 49 %
PřF:F1080 Demonstrační experimenty k základnímu kurzu fyziky 1 • 33 %
PřF:JAF01 Angličtina pro fyziky I • 19 %
PřF:F9878 Studentský fyzikální seminář • 16 %
PřF:F2070 Elektřina a magnetismus • 12 %
PřF:F2180 Fyzikální praktikum 1 • 12 %
PřF:F2182 Lineární a multilineární algebra • 12 %
PřF:F2252 Základy astronomie 2 • 12 %
PřF:F3400 Základní pojmy a zákony klasické fyziky 1 • 12 %
PřF:F5550 Astronomický seminář • 12 %
PřF:F1520 Zajímavá fyzika • 11 %
2. semestr
PřF:F2182 Lineární a multilineární algebra • 100 %
PřF:M2100F Matematická analýza II • 100 %
PřF:F2252 Základy astronomie 2 • 77 %
PřF:F2070 Elektřina a magnetismus • 54 %
PřF:F2180 Fyzikální praktikum 1 • 54 %
PřF:F2423 Početní praktikum 2 • 54 %
PřF:F2080 Demonstrační experimenty k základnímu kurzu fyziky 2 • 38 %
PřF:F8632 Fyzikální principy přístrojů kolem nás • 38 %
PřF:F1420 Základy programování v jazyce Python • 31 %
PřF:F2130 Fyzika v živé přírodě • 31 %
PřF:F2422 Základní matematické metody ve fyzice 2 • 31 %
PřF:F4500 Python pro fyziky • 31 %
PřF:F1040 Mechanika a molekulová fyzika • 15 %
PřF:F1251 Základy astronomie 1 • 15 %
PřF:F1520 Zajímavá fyzika • 15 %
PřF:F2100 Klasická, relativistická, kvantová a statistická fyzika • 15 %
PřF:F3011 Fyzika, filozofie a myšlení 1 • 15 %
PřF:F3170 Obecná astronomie • 15 %
PřF:F5550 Astronomický seminář • 15 %
PřF:JAF02 Angličtina pro fyziky II • 15 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 15 %
PřF:M3100F Matematická analýza III • 15 %
2. ročník
3. semestr
PřF:F3170 Obecná astronomie • 100 %
PřF:F3190 Praktikum z astronomie 1 • 100 %
PřF:F3240 Fyzikální praktikum 2 • 100 %
PřF:M3100F Matematická analýza III • 100 %
PřF:F3100 Kmity, vlny, optika • 90 %
PřF:F4120 Teoretická mechanika • 90 %
PřF:F0020 Podzimní astronomický kurs • 50 %
PřF:F5550 Astronomický seminář • 40 %
FSpS:P947 Tělesná výchova - Turistika - pěší • 30 %
PřF:F1400 Programování • 20 %
PřF:F1400A Úlohy z programování • 20 %
PřF:F3011 Fyzika, filozofie a myšlení 1 • 20 %
PřF:F3360 Jaderné reaktory a elektrárny • 20 %
PřF:F5190 Praktická elektronika • 20 %
PřF:F5200 Fyzika kolem osobního automobilu - základní kurs fyziky v aplikaci • 20 %

Biofyzika (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
PřF:C1600 Základní praktikum z chemie • 100 %
PřF:C3150 Fyzikální chemie I - seminář • 100 %
PřF:C4660 Fyzikální chemie I • 100 %
PřF:F2070 Elektřina a magnetismus • 100 %
PřF:F2180 Fyzikální praktikum 1 • 100 %
PřF:F2400 Technické praktikum 2 • 100 %
PřF:F2712 Matematika 2 • 100 %
2. semestr
PřF:C1600 Základní praktikum z chemie • 100 %
PřF:C3150 Fyzikální chemie I - seminář • 100 %
PřF:C4660 Fyzikální chemie I • 100 %
PřF:F2070 Elektřina a magnetismus • 100 %
PřF:F2180 Fyzikální praktikum 1 • 100 %
PřF:F2712 Matematika 2 • 100 %
PřF:C2700 Základy organické chemie • 25 %
PřF:C2701 Základy org. chemie - seminář • 25 %
PřF:F2400 Technické praktikum 2 • 25 %
PřF:F2423 Početní praktikum 2 • 25 %
PřF:F5900 Fyzika ve firmě • 25 %
PřF:JAF02 Angličtina pro fyziky II • 25 %
PřF:JNP02 Němčina pro přírodovědce 2 • 25 %
PdF:CJP010 Zásady psaní bakalářských a diplomových prací • 25 %
PdF:FJ0002 Francouzština pro začátečníky 2 • 25 %
PdF:ONLINE_A Angličtina Online • 25 %
PdF:RJ2BP_RZS2 Ruština pro začátečníky 2 • 25 %
FSpS:P909 Physical Education - Fitness Gym • 25 %
FSpS:P938 Tělesná výchova - Základy sportovních masáží • 25 %
2. ročník
3. semestr
PřF:C3580 Biochemie • 100 %
PřF:C3620 Biochemie - laboratorní cvičení • 100 %
PřF:C4020 Fyzikální chemie II • 100 %
PřF:C4040 Fyzikální chemie II - seminář • 100 %
PřF:C5440 Separační metody • 100 %
PřF:F3240 Fyzikální praktikum 2 • 100 %
PřF:BI7171 Biotechnologické exkurze • 75 %
PřF:C1601 Základy obecné a anorganické chemie • 75 %
PřF:C1605 Základy obecné a anorganické chemie - seminář • 50 %
PřF:F1400 Programování • 50 %
PřF:F1400A Úlohy z programování • 50 %
PřF:F1410 Technické praktikum • 50 %
PřF:F3100 Kmity, vlny, optika • 50 %
PřF:FD010 Principy moderních optických zobrazovacích metod • 25 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 25 %
CST:CJV_DIAL Jazykový test Dialang • 25 %
4. semestr
PřF:BI4020 Molekulární biologie • 100 %
PřF:F8510 Fyzika biopolymerů • 100 %
PřF:F4100 Úvod do fyziky mikrosvěta • 83 %
PřF:C2700 Základy organické chemie • 50 %
PřF:C2701 Základy org. chemie - seminář • 50 %
PřF:BI0001 Příběhy vědy: rakovina • 33 %
PřF:BI0002 Příběhy vědy: gen • 33 %
PřF:C8950 NMR - Strukturní analýza • 33 %
PřF:C8953 NMR - Strukturní analýza - seminář • 33 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 33 %
PdF:CJP010 Zásady psaní bakalářských a diplomových prací • 33 %
PřF:C1600 Základní praktikum z chemie • 17 %
PřF:C1800 Chemie pro fyzikální obory • 17 %
PřF:C6770 NMR Spectroscopy of Biomolecules • 17 %
PřF:F4050 Úvod do fyziky mikrosvěta • 17 %
PřF:F4090 Elektrodynamika a teorie relativity • 17 %
PřF:F6342 Základy lékařské biofyziky • 17 %
PřF:F6390 Praktikum z pevných látek (1b) • 17 %
PřF:F6720 Seminář ÚFKL • 17 %
PřF:F7730 Samostatný projekt z biofyziky • 17 %
PřF:F7790 Seminář z biofyziky a biofyzikální chemie • 17 %
PřF:JA002 Pokročilá odborná angličtina - zkouška • 17 %
PřF:JN002 Pokročilá odborná němčina - zkouška • 17 %
PřF:S1091 Integrated methodologies and approaches for structural biology • 17 %
PdF:DEP24S Problematika evropského středověku • 17 %
PdF:DEP25R Problematika raně novověkých dějin • 17 %
FSpS:P970 Tělesná výchova - Tanec • 17 %
FSpS:P979 Tělesná výchova - Badminton • 17 %
FSpS:P998 Tělesná výchova - Sportovní osvobození • 17 %
3. ročník
5. semestr
PřF:BI3060 Obecná genetika • 100 %
PřF:C5040 Jaderná chemie • 100 %
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 100 %
PřF:F5330 Základní numerické metody • 100 %
PřF:F5351 Základy molekulární biofyziky • 100 %
PřF:F5370 Biofyzikální praktikum UFKL • 100 %
PřF:F9070 Experimentální metody biofyziky • 100 %
PřF:F5220 Bakalářský seminář 1 • 50 %
PřF:F5251K Bakalářská práce 1 • 50 %
PřF:C2110 Operační systém UNIX a základy programování • 33 %
PřF:F3100 Kmity, vlny, optika • 33 %
PřF:BI1500 Biologie nádorů pro každého aneb buněčná filozofie • 17 %
PřF:BI9410 Strukturní biologie • 17 %
PřF:BI9410C Strukturní biologie - cvičení • 17 %
PřF:C1601 Základy obecné a anorganické chemie • 17 %
PřF:C2700 Základy organické chemie • 17 %
PřF:C8140 Bioenergetika • 17 %
PřF:C8150 Bioenergetika - seminář • 17 %
PřF:C8160 Enzymologie • 17 %
PřF:FSB02 Státní zkouška Bc, Biofyzika • 17 %
PřF:F4290 Biofyzikální praktikum • 17 %
PřF:F5030 Základy kvantové mechaniky • 17 %
PřF:F5055 Bakalářské repetitorium 1 • 17 %
PřF:F5251E Bakalářská práce 1 • 17 %
PřF:F6040 Termodynamika a statistická fyzika • 17 %
PřF:F6252K Bakalářská práce 2 • 17 %
PřF:F6330 Vybraná témata aplikované biofyziky • 17 %
PřF:F6800 Úvod do jaderné fyziky a fyziky ionizujícího záření • 17 %
PřF:F7850 Vybrané kapitoly z elektronové mikroskopie • 17 %
FSpS:P950 Tělesná výchova - Jóga • 17 %
6. semestr
PřF:C8140 Bioenergetika • 100 %
PřF:C8150 Bioenergetika - seminář • 100 %
PřF:F6330 Vybraná témata aplikované biofyziky • 100 %
PřF:F4290 Biofyzikální praktikum • 80 %
PřF:F6342 Základy lékařské biofyziky • 80 %
PřF:F6252K Bakalářská práce 2 • 60 %
PřF:FSB02 Státní zkouška Bc, Biofyzika • 40 %
PřF:F5251K Bakalářská práce 1 • 40 %
FF:SKANSIV77 Skandinávské runy (internetový kurz) • 20 %
PřF:BI2900 Duševní vlastnictví • 20 %
PřF:C2700 Základy organické chemie • 20 %
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 20 %
PřF:C9930 Metody kvantové chemie • 20 %
PřF:F2423 Početní praktikum 2 • 20 %
PřF:F4100 Úvod do fyziky mikrosvěta • 20 %
PřF:F4900 Transfer technologií a patentové právo • 20 %
PřF:F5251E Bakalářská práce 1 • 20 %
PřF:F5550 Astronomický seminář • 20 %
PřF:F6530 Spektroskopické metody • 20 %
PřF:F7850 Vybrané kapitoly z elektronové mikroskopie • 20 %
PřF:F8270 Radiační biofyzika • 20 %
PřF:F9360 Historie fyziky 1 • 20 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 20 %
PdF:FJ1028 Kurz francouzského jazyka online • 20 %
FSpS:P981 Tělesná výchova - Tenis • 20 %
FSpS:P983 Tělesná výchova - Stolní tenis • 20 %

Biofyzika (bakalářský prezenční se specializací)

1. ročník
1. semestr
PřF:F1190 Úvod do biofyziky • 100 %
PřF:F1400 Programování • 100 %
PřF:F1711 Matematika 1 • 100 %
CST:CJV_DIAL Jazykový test Dialang • 100 %
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 88 %
PřF:F1040 Mechanika a molekulová fyzika • 88 %
PřF:F1610 Úvod do fyzikálních měření • 88 %
PřF:F1400A Úlohy z programování • 75 %
PřF:C1601BF Základy obecné a anorganické chemie • 63 %
PřF:BI1700 Buněčná biologie • 50 %
PřF:F0010 Přípravný kurz ke studiu • 50 %
PřF:BI0002 Příběhy vědy: gen • 38 %
PřF:BI1500 Biologie nádorů pro každého aneb buněčná filozofie • 38 %
PřF:C1601 Základy obecné a anorganické chemie • 25 %
PřF:F1080 Demonstrační experimenty k základnímu kurzu fyziky 1 • 25 %
PřF:F1421 Základní matematické metody ve fyzice 1 • 25 %
PřF:F1422 Početní praktikum 1 • 25 %
PřF:JAF01 Angličtina pro fyziky I • 25 %
FF:DSBCB46 Role psa a slona ve starověku • 13 %
FF:KR018 Ženy a soukromý život v antickém Řecku • 13 %
PřF:BI1700C Buněčná biologie - cvičení • 13 %
PřF:C1200 Úvod do studia biochemie • 13 %
PřF:C1600 Základní praktikum z chemie • 13 %
PřF:C3150 Fyzikální chemie I - seminář • 13 %
PřF:C4660 Fyzikální chemie I • 13 %
PřF:F2070 Elektřina a magnetismus • 13 %
PřF:F2080 Demonstrační experimenty k základnímu kurzu fyziky 2 • 13 %
PřF:F2180 Fyzikální praktikum 1 • 13 %
PřF:F2712 Matematika 2 • 13 %
PřF:F5700 Komunikační dovednosti pro vědy o živé přírodě • 13 %
PřF:F9878 Studentský fyzikální seminář • 13 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 13 %
PřF:JF001 Odborná francouzština - zkouška • 13 %
FSpS:P970 Tělesná výchova - Tanec • 13 %
2. semestr
PřF:C1600 Základní praktikum z chemie • 100 %
PřF:C3150 Fyzikální chemie I - seminář • 100 %
PřF:C4660 Fyzikální chemie I • 100 %
PřF:F2070 Elektřina a magnetismus • 100 %
PřF:F2180 Fyzikální praktikum 1 • 100 %
PřF:F2422 Základní matematické metody ve fyzice 2 • 100 %
PřF:F2423 Početní praktikum 2 • 100 %
PřF:F2712 Matematika 2 • 100 %
FSpS:P935 Tělesná výchova - Kick box • 100 %
2. ročník
3. semestr
PřF:C3580 Biochemie • 100 %
PřF:C3620 Biochemie - laboratorní cvičení • 100 %
PřF:C4020 Fyzikální chemie II • 100 %
PřF:C4040 Fyzikální chemie II - seminář • 100 %
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 100 %
PřF:F3100 Kmity, vlny, optika • 100 %
PřF:F3240 Fyzikální praktikum 2 • 100 %
PřF:F3712 Matematika 3 • 100 %

Biofyzikální chemie (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
2. semestr
PřF:BI4010 Základy molekulární biologie • 100 %
PřF:C2021 Organická chemie I • 100 %
PřF:C2022 Organická chemie I - seminář • 100 %
PřF:C3150 Fyzikální chemie I - seminář • 100 %
PřF:C4660 Fyzikální chemie I • 100 %
PřF:F2090 Fyzika pro chemiky II • 100 %
PřF:F2091 Fyzika pro chemiky II, seminář • 100 %
PřF:M2010 Matematika II • 100 %
PřF:M2020 Matematika II - seminář • 100 %
PřF:BI4010C Základy molekulární biologie - seminář • 75 %
PřF:JAC02 Angličtina pro chemiky II • 75 %
PřF:BI2060 Základy mikrobiologie • 50 %
PřF:F2210 Fyzikální praktikum pro nefyzikální obory • 50 %
PřF:BI0001 Příběhy vědy: rakovina • 25 %
PřF:BI2060C Základy mikrobiologie - cvičení • 25 %
PřF:C1020 Obecná chemie • 25 %
PřF:C1061 Anorganická chemie I • 25 %
PřF:C2062 Anorganická chemie II • 25 %
PřF:C2070 Anorganická chemie II - seminář • 25 %
PřF:C2110 Operační systém UNIX a základy programování • 25 %
PřF:C2115 Praktický úvod do superpočítání • 25 %
PřF:C3200 Chemická literatura • 25 %
PřF:C7670 Izotopové metody • 25 %
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 25 %
PřF:F8632 Fyzikální principy přístrojů kolem nás • 25 %
FSpS:P940 Tělesná výchova - Základy capoeiry • 25 %
FSpS:P979 Tělesná výchova - Badminton • 25 %
3. semestr
PřF:C1100 Laboratorní technika • 100 %
PřF:C3050 Organická chemie II • 100 %
PřF:C3055 Organická chemie II - seminář • 100 %
PřF:C3181 Biochemie I • 100 %
PřF:C3190 Biochemie I - seminář • 100 %
PřF:C4020 Fyzikální chemie II • 100 %
PřF:C4040 Fyzikální chemie II - seminář • 100 %
PřF:C3200 Chemická literatura • 67 %
PřF:F1190 Úvod do biofyziky • 67 %
FF:BAX201 Finština pro nefinštináře I. • 33 %
FF:JSBHR210 Chorvatština pro začátečníky I • 33 %
PřF:C3100 Analytická chemie I • 33 %
PřF:C3110 Analytická chemie I - seminář • 33 %
PřF:C7050 Elektroanalytické metody • 33 %
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 33 %
PřF:C7790 Úvod do molekulového modelování • 33 %
PřF:C7800 Úvod do molekulového modelování - cvičení • 33 %
PřF:C9920 Úvod do kvantové chemie • 33 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 33 %
CST:CJV_DIAL Jazykový test Dialang • 33 %
2. ročník
4. semestr
PřF:C4182 Biochemie II • 100 %
PřF:C5230 Analytická chemie • 100 %
PřF:C5240 Analytická chemie - seminář • 100 %
PřF:C5760 Fyzikální chemie - praktikum • 100 %
PřF:C5850 Základy biofyzikální chemie • 100 %
PřF:C7640 Analytická chemie - praktikum • 100 %
PřF:C4200 Biochemie II - seminář • 80 %
PřF:C3705 Správná laboratorní praxe v chemické laboratoři • 60 %
PřF:C3706 Správná laboratorní praxe v chemické laboratoři - cvičení • 60 %
FF:ROMFJIBXJ Francouzština II (pro nefrancouzštináře) • 20 %
FF:ROMSJIBXJ Španělština II (pro nešpanělštináře) • 20 %
PřF:BI4010 Základy molekulární biologie • 20 %
PřF:BI4010C Základy molekulární biologie - seminář • 20 %
PřF:BI6400 Metody molekulární biologie • 20 %
PřF:C5846 Pokročilá biofyzikální chemie - experimentální metody • 20 %
PřF:C6005 Projekty a bakalářské práce • 20 %
PřF:C6740 Elektrické vlastnosti atomů a molekul • 20 %
PřF:C6790 Hmotnostní spektrometrie • 20 %
PřF:C7860 Rostlinná biochemie • 20 %
PřF:FA602 Strukturní biologie: biofyzikální aspekty • 20 %
PřF:F2210 Fyzikální praktikum pro nefyzikální obory • 20 %
PřF:F6342 Základy lékařské biofyziky • 20 %
PřF:F8510 Fyzika biopolymerů • 20 %
PřF:F8632 Fyzikální principy přístrojů kolem nás • 20 %
PřF:JAC02 Angličtina pro chemiky II • 20 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 20 %
FSpS:P947 Tělesná výchova - Turistika - pěší • 20 %
FSpS:P979 Tělesná výchova - Badminton • 20 %
5. semestr
PřF:C5855 Metody biofyzikální chemie • 100 %
PřF:C5856 Metody biofyzikální chemie - seminář • 100 %
PřF:F9070 Experimentální metody biofyziky • 100 %
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 80 %
PřF:C9920 Úvod do kvantové chemie • 80 %
PřF:C5020 Chemická struktura • 60 %
PřF:C5030 Chemická struktura - seminář • 60 %
PřF:C9530 Strukturní biochemie • 60 %
PřF:C9531 Strukturní biochemie - seminář • 60 %
PřF:C5000 Samostatný projekt z chemie • 40 %
PřF:C5060 Metody chemického výzkumu • 40 %
PřF:F5351 Základy molekulární biofyziky • 40 %
FF:LGBA05 Jazyky světa • 20 %
PřF:BI3060 Obecná genetika • 20 %
PřF:BI3060C Obecná genetika - cvičení • 20 %
PřF:BI9950 Úvod do bioetiky • 20 %
PřF:C3580 Biochemie • 20 %
PřF:C5340 Nerovnovážné systémy • 20 %
PřF:C7410 Structure and Reactivity • 20 %
PřF:C7415 Structure and Reactivity - seminar • 20 %
PřF:C7895 Hmotnostní spektrometrie biomolekul • 20 %
PřF:C7900 Lehká biotechnologie • 20 %
PřF:C7955 Molekulová luminiscence • 20 %
PřF:F1190 Úvod do biofyziky • 20 %
PřF:MUC11 Matematická analýza 1 • 20 %
FSpS:P934 Tělesná výchova - Bouldering • 20 %
FSpS:P967 Tělesná výchova - Fitness joga • 20 %
FSpS:P9905 Tělesná výchova - Rollpilates • 20 %
3. ročník
6. semestr
PřF:CZBBFC Státní závěrečná bakalářská zkouška z biofyzikální chemie • 75 %
PřF:C6013 Bakalářská práce z chemie • 75 %
PřF:C6560 Biochemie - laboratorní cvičení • 75 %
PřF:C9930 Metody kvantové chemie • 50 %
PřF:BI0001 Příběhy vědy: rakovina • 25 %
PřF:BI2060 Základy mikrobiologie • 25 %
PřF:BI4010C Základy molekulární biologie - seminář • 25 %
PřF:C3705 Správná laboratorní praxe v chemické laboratoři • 25 %
PřF:C3706 Správná laboratorní praxe v chemické laboratoři - cvičení • 25 %
PřF:C5240 Analytická chemie - seminář • 25 %
PřF:C5850 Základy biofyzikální chemie • 25 %
PřF:C6150 Fotografická chemie a fotografické techniky • 25 %
PřF:C6151 Fotografická chemie a fotografické techniky-cvičení • 25 %
PřF:C7995 Practical NMR Spectroscopy of Biomolecules • 25 %
PřF:C8700 Technologie chemických výrob • 25 %
PřF:C8950 NMR - Strukturní analýza • 25 %
PřF:C8980 Příprava a charakterizace proteinů I - Exprese a purifikace • 25 %
PřF:F6342 Základy lékařské biofyziky • 25 %
PřF:F7850 Vybrané kapitoly z elektronové mikroskopie • 25 %
PřF:F8310 Molekulové interakce a jejich úloha v biologii a chemii • 25 %
PřF:F8632 Fyzikální principy přístrojů kolem nás • 25 %
PřF:JAC02 Angličtina pro chemiky II • 25 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 25 %
FSpS:P978 Tělesná výchova - Volejbal • 25 %

Biofyzikální chemie (bakalářský prezenční se specializací)

1. ročník
1. semestr
PřF:C1020 Obecná chemie • 100 %
PřF:C1040 Obecná chemie - seminář • 100 %
PřF:C1061 Anorganická chemie I • 100 %
PřF:C1062 Anorganická chemie I - seminář • 100 %
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 100 %
PřF:F1240 Fyzika pro chemiky I • 100 %
PřF:F1241 Fyzika pro chemiky I, seminář • 100 %
PřF:M1010 Matematika I • 100 %
PřF:M1020 Matematika I - seminář • 100 %
PdF:TI9007 E-KURZ: Příprava pokrmů – tipy a náměty nejen do školy • 100 %
CST:CJV_DIAL Jazykový test Dialang • 100 %
3. semestr
PřF:BI1700 Buněčná biologie • 100 %
PřF:C1100 Laboratorní technika • 100 %
PřF:C3050 Organická chemie II • 100 %
PřF:C3055 Organická chemie II - seminář • 100 %
PřF:C3100 Analytická chemie I • 100 %
PřF:C3110 Analytická chemie I - seminář • 100 %
PřF:C3200 Chemická literatura • 100 %
PřF:C4020 Fyzikální chemie II • 100 %
PřF:C4040 Fyzikální chemie II - seminář • 100 %
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 100 %
PřF:F1190 Úvod do biofyziky • 100 %
PřF:BI0002 Příběhy vědy: gen • 75 %
PřF:C1200 Úvod do studia biochemie • 75 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 75 %
PřF:F1251 Základy astronomie 1 • 25 %

Biochemie (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
PřF:F2120 Fyzika • 89 %
PřF:M2010 Matematika II • 89 %
PřF:M2020 Matematika II - seminář • 89 %
PřF:BI6790 Biologie živočichů • 78 %
PřF:BI6790C Biologie živočichů - cvičení • 78 %
PřF:C4660 Fyzikální chemie I • 78 %
PřF:BI6180 Biologie rostlin • 56 %
PřF:JAC02 Angličtina pro chemiky II • 56 %
PřF:BI6180C Biologie rostlin - cvičení • 44 %
PřF:C3150 Fyzikální chemie I - seminář • 44 %
PřF:C2701 Základy org. chemie - seminář • 33 %
PřF:C6010 Toxikologie • 33 %
PřF:C4221 Biochemická laboratorní technika • 22 %
FSpS:P988 Tělesná výchova - Plavání • 22 %
PřF:BI5595 Základy toxikologie pro přírodovědce • 11 %
PřF:C2022 Organická chemie I - seminář • 11 %
PřF:C2070 Anorganická chemie II - seminář • 11 %
PřF:C2700 Základy organické chemie • 11 %
PřF:F2091 Fyzika pro chemiky II, seminář • 11 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 11 %
PřF:XS450 Komunikační trénink • 11 %
FSpS:P938 Tělesná výchova - Základy sportovních masáží • 11 %
FSpS:P943 Tělesná výchova - Jogalates • 11 %
FSpS:P970 Tělesná výchova - Tanec • 11 %
FSpS:P978 Tělesná výchova - Volejbal • 11 %
2. semestr
PřF:C4660 Fyzikální chemie I • 94 %
PřF:F2120 Fyzika • 94 %
PřF:C4221 Biochemická laboratorní technika • 92 %
PřF:M2010 Matematika II • 92 %
PřF:M2020 Matematika II - seminář • 92 %
PřF:C3150 Fyzikální chemie I - seminář • 75 %
PřF:BI6790C Biologie živočichů - cvičení • 74 %
PřF:BI6790 Biologie živočichů • 72 %
PřF:C2700 Základy organické chemie • 70 %
PřF:JAC02 Angličtina pro chemiky II • 62 %
PřF:C2701 Základy org. chemie - seminář • 49 %
PřF:BI0001 Příběhy vědy: rakovina • 19 %
PřF:BI6180 Biologie rostlin • 17 %
PřF:BI6180C Biologie rostlin - cvičení • 13 %
2. ročník
3. semestr
PřF:C3190 Biochemie I - seminář • 94 %
PřF:C3181 Biochemie I • 92 %
PřF:C1660 Základy analytické chemie • 85 %
PřF:BI5220 Imunologie • 58 %
PřF:C9530 Strukturní biochemie • 50 %
PřF:C9531 Strukturní biochemie - seminář • 46 %
PřF:BI1500 Biologie nádorů pro každého aneb buněčná filozofie • 33 %
PřF:C2200 Chemická syntéza - praktikum • 31 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 31 %
PřF:C1635 Analytická chemie - praktikum • 29 %
PřF:BI5710 Mikrobiologie • 27 %
PřF:C1061 Anorganická chemie I • 25 %
PřF:JAC03 Angličtina pro chemiky III • 23 %
PřF:BI5710C Mikrobiologie - cvičení • 21 %
PřF:BI7015 Chemické vlastnosti, struktura a interakce nukleových kyselin • 17 %
PřF:C4185 Seminář k bakalářské práci I • 17 %
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 17 %
PřF:Z1313 Přírodní hrozby a rizika v krajině - online • 17 %
PřF:BI3060 Obecná genetika • 15 %
PřF:BI4020 Molekulární biologie • 13 %
PřF:BI9950 Úvod do bioetiky • 13 %
PřF:C4020 Fyzikální chemie II • 13 %
PřF:C4182 Biochemie II • 13 %
PřF:C4200 Biochemie II - seminář • 13 %
4. semestr
PřF:C4182 Biochemie II • 98 %
PřF:C4185 Seminář k bakalářské práci I • 98 %
PřF:C4200 Biochemie II - seminář • 98 %
PřF:C4220 Biochemie - laboratorní cvičení • 95 %
PřF:BI4020 Molekulární biologie • 88 %
PřF:BI4020C Molekulární biologie - cvičení • 57 %
PřF:C6211 Biotechnologie • 39 %
PřF:C7860 Rostlinná biochemie • 39 %
PřF:BI4010C Základy molekulární biologie - seminář • 35 %
PřF:BI6180 Biologie rostlin • 33 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 30 %
PřF:BI6180C Biologie rostlin - cvičení • 21 %
PdF:BIP046 Biologické kořeny lidské sexuality • 19 %
PřF:BI0001 Příběhy vědy: rakovina • 18 %
PřF:C6160 Analytická chemie II - seminář • 18 %
PřF:C7175 DNA diagnostika • 17 %
PřF:BI6790 Biologie živočichů • 16 %
PřF:BI5220C Imunologie - cvičení • 14 %
PřF:C2022 Organická chemie I - seminář • 14 %
PřF:C2700 Základy organické chemie • 14 %
PřF:BI0002 Příběhy vědy: gen • 12 %
PřF:C3120 Analytická chemie - praktikum • 12 %
PřF:C4050 Analytická chemie II • 12 %
3. ročník
5. semestr
PřF:C5014 Bakalářská práce z biochemie I • 93 %
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 92 %
PřF:BI4030C Laboratorní cvičení z molekulární biologie pro biochemiky • 91 %
PřF:BI5710C Mikrobiologie - cvičení • 82 %
PřF:BI5710 Mikrobiologie • 80 %
PřF:C6220 Klinická biochemie • 64 %
PřF:C6230 Klinická biochemie - cvičení • 50 %
PřF:C7150 Regulace metabolismu • 27 %
LF:BMLO0111 Minima z klinických laboratorních oborů • 21 %
PřF:C9530 Strukturní biochemie • 17 %
PřF:C9531 Strukturní biochemie - seminář • 15 %
PřF:C9100 Biosenzory • 14 %
PřF:BI5220 Imunologie • 12 %
6. semestr
PřF:C6200 Biochemické metody • 98 %
PřF:C6185 Seminář k bakalářské práci II • 97 %
PřF:C6014 Bakalářská práce z biochemie II • 93 %
PřF:CZBB Státní závěrečná bakalářská zkouška z biochemie • 92 %
PřF:C6211 Biotechnologie • 13 %
PřF:BI0002 Příběhy vědy: gen • 12 %
PřF:C4050 Analytická chemie II • 11 %

Biochemie (bakalářský prezenční se specializací)

1. ročník
1. semestr
PřF:C7170 Struktura a funkce buňky • 99 %
PřF:M1030 Matematika pro biology a biochemiky • 99 %
CST:CJV_DIAL Jazykový test Dialang • 97 %
PřF:C1605 Základy obecné a anorganické chemie - seminář • 95 %
PřF:C1601 Základy obecné a anorganické chemie • 89 %
PřF:C4222 Základní laboratorní výpočty • 88 %
PřF:C1200 Úvod do studia biochemie • 77 %
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 70 %
PřF:JAC01 Angličtina pro chemiky I • 55 %
PřF:BI1500 Biologie nádorů pro každého aneb buněčná filozofie • 48 %
PřF:BI9950 Úvod do bioetiky • 29 %
PřF:BI0002 Příběhy vědy: gen • 20 %
PřF:BI8710 Ochrana přírody • 11 %
PřF:JALS01 Angličtina pro Life Sciences 1 • 11 %
2. semestr
PřF:C1472 Aplikovaná matematika pro biochemiky - seminář • 100 %
PřF:BI6180 Biologie rostlin • 98 %
PřF:BI6790 Biologie živočichů • 98 %
PřF:C1471 Aplikovaná matematika pro biochemiky • 96 %
PřF:F2120 Fyzika • 90 %
PřF:BI6180C Biologie rostlin - cvičení • 88 %
PřF:BI6790C Biologie živočichů - cvičení • 88 %
PřF:C4660 Fyzikální chemie I • 88 %
PřF:C4221 Biochemická laboratorní technika • 75 %
PřF:C2700 Základy organické chemie • 73 %
PřF:C3150 Fyzikální chemie I - seminář • 73 %
PřF:C2701 Základy org. chemie - seminář • 65 %
PřF:BI0001 Příběhy vědy: rakovina • 42 %
PřF:JAC02 Angličtina pro chemiky II • 31 %
PřF:BI0002 Příběhy vědy: gen • 29 %
PřF:C2131 Úvod do bioinformatiky • 19 %
PřF:C2132 Úvod do bioinformatiky - seminář • 17 %
2. ročník
3. semestr
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 100 %
PřF:C1660 Základy analytické chemie • 95 %
PřF:C3190 Biochemie I - seminář • 95 %
PřF:C3181 Biochemie I • 91 %
PřF:BI5220 Imunologie • 65 %
PřF:C3200 Chemická literatura • 51 %
PřF:C9530 Strukturní biochemie • 47 %
PřF:C9531 Strukturní biochemie - seminář • 47 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 37 %
PřF:BI9950 Úvod do bioetiky • 35 %
PřF:C2200 Chemická syntéza - praktikum • 35 %
PřF:C4020 Fyzikální chemie II • 33 %
PřF:BI0002 Příběhy vědy: gen • 30 %
PřF:C4040 Fyzikální chemie II - seminář • 28 %
PřF:C5160 Fyzikální chemie - praktikum • 21 %
PřF:C1601 Základy obecné a anorganické chemie • 19 %
PřF:BI3060 Obecná genetika • 16 %
PřF:BI7015 Chemické vlastnosti, struktura a interakce nukleových kyselin • 16 %
PřF:BI7878 Antropologie obecná I: antropologie biologická • 14 %
PřF:E0320 Udržitelný rozvoj - globální výzvy a souvislosti • 14 %
PřF:BI1500 Biologie nádorů pro každého aneb buněčná filozofie • 12 %
PřF:BI7171 Biotechnologické exkurze • 12 %
PřF:C1200 Úvod do studia biochemie • 12 %

Bioinformatika (bakalářský prezenční se specializací)

1. ročník
1. semestr
PřF:C2133 Úvod do chemoinformatiky • 100 %
PřF:C2184 Úvod do programování v Pythonu • 100 %
PřF:M1030 Matematika pro biology a biochemiky • 100 %
FI:PB001 Úvod do informačních technologií • 100 %
PřF:C1601 Základy obecné a anorganické chemie • 93 %
PřF:C1605 Základy obecné a anorganické chemie - seminář • 93 %
PřF:C4222 Základní laboratorní výpočty • 93 %
CST:CJV_DIAL Jazykový test Dialang • 93 %
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 64 %
PřF:JAC01 Angličtina pro chemiky I • 43 %
PřF:BI9950 Úvod do bioetiky • 29 %
PřF:C3200 Chemická literatura • 21 %
PřF:C7170 Struktura a funkce buňky • 21 %
PřF:C1471 Aplikovaná matematika pro biochemiky • 14 %
PřF:C1472 Aplikovaná matematika pro biochemiky - seminář • 14 %
PřF:C2131 Úvod do bioinformatiky • 14 %
PřF:C2132 Úvod do bioinformatiky - seminář • 14 %
PřF:C2142 Návrh algoritmů pro přírodovědce • 14 %
PřF:C2150 Zpracování informací a vizualizace v chemii • 14 %
PřF:C3150 Fyzikální chemie I - seminář • 14 %
PřF:C4660 Fyzikální chemie I • 14 %
PřF:C9530 Strukturní biochemie • 14 %
PřF:C9531 Strukturní biochemie - seminář • 14 %
PřF:F2120 Fyzika • 14 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 14 %
2. semestr
PřF:C1471 Aplikovaná matematika pro biochemiky • 100 %
PřF:C1472 Aplikovaná matematika pro biochemiky - seminář • 100 %
PřF:C2131 Úvod do bioinformatiky • 83 %
PřF:C2150 Zpracování informací a vizualizace v chemii • 83 %
PřF:C4221 Biochemická laboratorní technika • 83 %
PřF:C3150 Fyzikální chemie I - seminář • 67 %
PřF:C2132 Úvod do bioinformatiky - seminář • 50 %
PřF:C4660 Fyzikální chemie I • 50 %
PřF:F2120 Fyzika • 50 %
PřF:C2142 Návrh algoritmů pro přírodovědce • 33 %
PřF:C2700 Základy organické chemie • 33 %
PdF:ONLINE_AG Angličtina Online - Gramatika • 33 %
FF:PG_IMPR_MU Dílna improvizace • 17 %
FF:PG_PREZ_MU Dílna prezentace • 17 %
PřF:BI0001 Příběhy vědy: rakovina • 17 %
PřF:BI4020 Molekulární biologie • 17 %
PřF:BI7878 Antropologie obecná I: antropologie biologická • 17 %
PřF:C1601 Základy obecné a anorganické chemie • 17 %
PřF:C2701 Základy org. chemie - seminář • 17 %
PřF:C4222 Základní laboratorní výpočty • 17 %
PřF:E4070 Základy toxikologie pro přírodovědce • 17 %
PřF:JA002 Pokročilá odborná angličtina - zkouška • 17 %
PřF:XV003 Projekty na popularizaci přírodních věd • 17 %
FSpS:P970 Tělesná výchova - Tanec • 17 %
FSpS:P995 Tělesná výchova - Cvičební program SPINNING • 17 %
2. ročník
3. semestr
PřF:C1660 Základy analytické chemie • 100 %
PřF:C2110 Operační systém UNIX a základy programování • 100 %
PřF:C3181 Biochemie I • 100 %
PřF:C3210 Strukturní bioinformatika • 100 %
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 100 %
PřF:C3200 Chemická literatura • 80 %
PřF:BI0002 Příběhy vědy: gen • 60 %
PřF:BI1041 Úvod do matematické biologie a biomedicíny I • 60 %
PřF:C2115 Praktický úvod do superpočítání • 40 %
PřF:C3190 Biochemie I - seminář • 40 %
PřF:C9530 Strukturní biochemie • 40 %
PřF:C9531 Strukturní biochemie - seminář • 40 %
PřF:C9920 Úvod do kvantové chemie • 40 %
PdF:TI9007 E-KURZ: Příprava pokrmů – tipy a náměty nejen do školy • 40 %
LF:APRPC Základy první pomoci - cvičení • 20 %
LF:VLPO011P První pomoc - přednáška • 20 %
FF:HV_615 Muzikologická laboratoř • 20 %
PřF:BI5710 Mikrobiologie • 20 %
PřF:BI9950 Úvod do bioetiky • 20 %
PřF:C1200 Úvod do studia biochemie • 20 %
PřF:C5020 Chemická struktura • 20 %
PřF:C5030 Chemická struktura - seminář • 20 %
PřF:F1520 Zajímavá fyzika • 20 %
PřF:JAC01 Angličtina pro chemiky I • 20 %
FI:PB016 Umělá inteligence I • 20 %
FI:PB168 Základy databázových a informačních systémů • 20 %
PdF:ONLINE_A Angličtina Online • 20 %
PdF:ONLINE_AG Angličtina Online - Gramatika • 20 %
FSpS:P950 Tělesná výchova - Jóga • 20 %
FSpS:P967 Tělesná výchova - Fitness joga • 20 %
CST:CJV_DIAL Jazykový test Dialang • 20 %

Biologie člověka (bakalářský prezenční se specializací)

1. ročník
1. semestr
PřF:BI1055 Úvod do studia specializace Biologie člověka • 100 %
PřF:BI1700 Buněčná biologie • 100 %
PřF:BI1700C Buněčná biologie - cvičení • 100 %
PřF:BI2080 Histologie a organologie • 100 %
PřF:BI2080C Histologie a organologie - cvičení • 100 %
PřF:BI3060 Obecná genetika • 100 %
PřF:BI4121 Anatomie člověka I • 100 %
PřF:BI4121C Anatomie člověka I cvičení • 100 %
PřF:BI3060C Obecná genetika - cvičení • 87 %
PřF:C1601 Základy obecné a anorganické chemie • 87 %
PřF:C1605 Základy obecné a anorganické chemie - seminář • 87 %
CST:CJV_DIAL Jazykový test Dialang • 87 %
PřF:C4223 Základní laboratorní výpočty pro biology • 80 %
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 60 %
PřF:BI0002 Příběhy vědy: gen • 27 %
PřF:JALS01 Angličtina pro Life Sciences 1 • 13 %
FSpS:P991 Tělesná výchova - Posilovny • 13 %
2. semestr
PřF:BI0002 Příběhy vědy: gen • 100 %
PřF:BI5120 Antropologie • 100 %
PřF:BI5121 Anatomie člověka II • 100 %
PřF:BI5121C Anatomie člověka II - cvičení • 100 %
PřF:BI7126 Úvod do periodizace dějin se zaměřením na historické populace a jejich pohřbívání • 100 %
PřF:C1600 Základní praktikum z chemie • 100 %
PřF:BI2000 Fylogeneze a diverzita živočichů • 80 %
PřF:BI8920 Pokročilé mikroskopické metody • 80 %
PřF:BI8920C Pokročilé mikroskopické metody - cvičení • 80 %
PřF:BI8124 Terénní praxe v historické antropologii I • 60 %
PřF:C2700 Základy organické chemie • 60 %
PřF:C4223 Základní laboratorní výpočty pro biology • 60 %
PřF:BI6161 Mikrobiologické exkurze • 20 %
PřF:F1140 Úvod do fyziky • 20 %
PřF:JAB02 Angličtina pro biology II • 20 %
FSpS:P967 Tělesná výchova - Fitness joga • 20 %
2. ročník
3. semestr
PřF:BI1010 Fylogeneze a diverzita rostlin • 100 %
PřF:BI1060 Cytologie a anatomie rostlin • 100 %
PřF:BI3030 Fyziologie živočichů • 100 %
PřF:BI3030C Fyziologie živočichů - cvičení • 100 %
PřF:C3580 Biochemie • 100 %
PřF:C3600 Biochemie - laboratorní cvičení • 100 %
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 100 %
PřF:BI5123 Základní antropologická metodika I • 83 %
PřF:BI9950 Úvod do bioetiky • 67 %
PřF:C1200 Úvod do studia biochemie • 67 %
PřF:JALS01 Angličtina pro Life Sciences 1 • 67 %
PřF:BI1500 Biologie nádorů pro každého aneb buněčná filozofie • 50 %
PřF:BI3060C Obecná genetika - cvičení • 33 %
PřF:C1601 Základy obecné a anorganické chemie • 33 %
PřF:C1605 Základy obecné a anorganické chemie - seminář • 33 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 33 %
PdF:TI9007 E-KURZ: Příprava pokrmů – tipy a náměty nejen do školy • 33 %
CST:CJV_DIAL Jazykový test Dialang • 33 %
PřF:BI5040 Biostatistika - základní kurz • 17 %
PřF:JNP01 Němčina pro přírodovědce 1 • 17 %
PdF:FJ1028 Kurz francouzského jazyka online • 17 %
PdF:RJ1060 Úvodní kurz ruštiny 1 • 17 %
FSpS:P949 Tělesná výchova - Taiči • 17 %
FSpS:P972 Tělesná výchova - Pilates • 17 %
FSpS:P980 Tělesná výchova - Zumba • 17 %

Biologie se zaměřením na vzdělávání (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
1. semestr
PřF:XS140 Základy psychologie • 67 %
FF:CJBB119 Kurz správného psaní pro nebohemisty • 33 %
FF:CJBC809 Literatura ve filmu • 33 %
FF:CJBC822 Fenomén fantastika • 33 %
FF:DSBCB010 Věci božské a věci lidské – právo a náboženství starověkého Říma • 33 %
PřF:BI2230 Terénní cvičení z botaniky • 33 %
PřF:C2070 Anorganická chemie II - seminář • 33 %
PřF:C2480 Základy organické chemie a biochemie • 33 %
PřF:F2210 Fyzikální praktikum pro nefyzikální obory • 33 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 33 %
FSpS:P967 Tělesná výchova - Fitness joga • 33 %
2. semestr
PřF:BI2230 Terénní cvičení z botaniky • 100 %
PřF:XS140 Základy psychologie • 92 %
PřF:BI2030C Fylogeneze a diverzita vyšších rostlin - cvičení • 88 %
PřF:BI2030 Fylogeneze a diverzita vyšších rostlin • 76 %
PřF:C2021 Organická chemie I • 52 %
PřF:C2070 Anorganická chemie II - seminář • 44 %
PřF:C2062 Anorganická chemie II • 28 %
PřF:JAB02 Angličtina pro biology II • 28 %
PřF:C2480 Základy organické chemie a biochemie • 16 %
FSpS:P987 Tělesná výchova - Sebeobrana • 16 %
PřF:BI6370 Základy humánní parazitologie • 12 %
PřF:F2452 Inspiratorium pro učitele 2 • 12 %
PřF:XS450 Komunikační trénink • 12 %
2. ročník
3. semestr
PřF:BI1030 Fylogeneze a diverzita bezobratlých • 87 %
PřF:BI1030C Fylogeneze a diverzita bezobratlých - cvičení • 87 %
PřF:BI1060 Cytologie a anatomie rostlin • 87 %
PřF:BI1060C Cytologie a anatomie rostlin - cvičení • 87 %
PřF:BI3030 Fyziologie živočichů • 87 %
PřF:BI3031 Demonstrační úlohy z fyziologie živočichů • 87 %
PřF:C3055 Organická chemie II - seminář • 67 %
PřF:C1061 Anorganická chemie I • 33 %
PřF:XS020 Inspiratorium pro učitele • 33 %
PřF:JAB01 Angličtina pro biology I • 20 %
PřF:BI1000 Úvod do studia ekologické a evoluční biologie • 13 %
PřF:BI1050 Biologická technika • 13 %
PřF:BI2090C Fylogeneze a diverzita obratlovců - cvičení • 13 %
PřF:BI4060 Fyziologie rostlin • 13 %
PřF:BI4060C Fyziologie rostlin - cvičení • 13 %
PřF:C1040 Obecná chemie - seminář • 13 %
PřF:C1460 Úvod do matematiky • 13 %
PřF:C2021 Organická chemie I • 13 %
PřF:C2062 Anorganická chemie II • 13 %
PřF:C5230 Analytická chemie • 13 %
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 13 %
PřF:JAC01 Angličtina pro chemiky I • 13 %
FSpS:P938 Tělesná výchova - Základy sportovních masáží • 13 %
4. semestr
PřF:BI2090C Fylogeneze a diverzita obratlovců - cvičení • 95 %
PřF:BI4060 Fyziologie rostlin • 95 %
PřF:C5230 Analytická chemie • 95 %
PřF:BI2090 Fylogeneze a diverzita obratlovců • 89 %
PřF:BI4060C Fyziologie rostlin - cvičení • 84 %
PřF:C5240 Analytická chemie - seminář • 84 %
PřF:C7640 Analytická chemie - praktikum • 58 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 47 %
PřF:C2062 Anorganická chemie II • 32 %
PřF:C2021 Organická chemie I • 26 %
PřF:JAB02 Angličtina pro biology II • 26 %
PřF:XS090 Asistentská praxe • 26 %
PřF:BI5610 Využití informačních technologií v biologii • 21 %
PdF:ONLINE_AG Angličtina Online - Gramatika • 16 %
PřF:BI2030 Fylogeneze a diverzita vyšších rostlin • 11 %
PřF:BI5080 Základy ekologie • 11 %
PřF:BI8430 Školní biologické pokusy • 11 %
PřF:C2070 Anorganická chemie II - seminář • 11 %
PřF:C3055 Organická chemie II - seminář • 11 %
PřF:C5040 Jaderná chemie • 11 %
PřF:C5720 Biochemie • 11 %
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 11 %
3. ročník
5. semestr
PřF:BI5080 Základy ekologie • 100 %
PřF:C5720 Biochemie • 100 %
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 94 %
PřF:BI8430 Školní biologické pokusy • 76 %
PřF:C5040 Jaderná chemie • 71 %
PřF:C5730 Biochemie - seminář • 71 %
PřF:XS090 Asistentská praxe • 71 %
PřF:BI5009EB Bakalářská práce z biologie pro učitelské studium I (ÚEB) • 47 %
PřF:BI5009BZ Bakalářská práce z biologie pro učitelské studium I (ÚBZ) • 35 %
PřF:BI3332 Specializační seminář Experimentální biologie živočichů a imunologie 1 • 29 %
PřF:BI5221 Seminář z didaktiky biologie • 29 %
PřF:C3055 Organická chemie II - seminář • 29 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 24 %
PřF:C2200 Chemická syntéza - praktikum • 18 %
PřF:BI1500 Biologie nádorů pro každého aneb buněčná filozofie • 12 %
PřF:BI5353 Metodika vědecké práce v biologii živočichů • 12 %
PřF:BI5560 Základy statistiky pro biology • 12 %
PřF:C2003 Environmental chemistry • 12 %
PřF:E1220 Environmental Pollutants • 12 %
6. semestr
PřF:BI6086 Bakalářská státní závěrečná zkouška z Biologie se zaměřením na vzdělávání • 94 %
PřF:C6560 Biochemie - laboratorní cvičení • 67 %
PřF:BI6016EB Bakalářská práce z biologie pro učitelské studium II (ÚEB) • 50 %
PřF:BI6016BZ Bakalářská práce z biologie pro učitelské studium II (ÚBZ) • 39 %
PřF:BI6602 Bakalářský seminář z Experimentální biologie živočichů a imunologie II • 33 %
PřF:C7640 Analytická chemie - praktikum • 28 %
PřF:C2062 Anorganická chemie II • 17 %
PřF:BI3333 Specializační seminář Experimentální biologie živočichů a imunologie 2 • 11 %
PřF:BI7805 Hydrobiologický seminář I • 11 %
PřF:E6050 Osud toxických látek v prostředí • 11 %
PřF:E6051 Osud toxických látek v prostředí - cvičení • 11 %
PřF:XS450 Komunikační trénink • 11 %
PdF:BIP046 Biologické kořeny lidské sexuality • 11 %
FSpS:P954 Tělesná výchova - Outdoorové aktivity • 11 %

Biologie se zaměřením na vzdělávání (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
1. semestr
PřF:BI2230 Terénní cvičení z botaniky • 100 %
PřF:BI0001 Příběhy vědy: rakovina • 50 %
PřF:BI2030 Fylogeneze a diverzita vyšších rostlin • 50 %
PřF:BI2030C Fylogeneze a diverzita vyšších rostlin - cvičení • 50 %
PřF:C7660 Multimedia ve výuce I • 50 %
PřF:JAB02 Angličtina pro biology II • 50 %
PřF:XS140 Základy psychologie • 50 %
FSpS:P9012 Tělesná výchova - Wellness – Životní styl v praxi • 50 %
2. semestr
PřF:XS140 Základy psychologie • 96 %
PřF:BI2230 Terénní cvičení z botaniky • 92 %
PřF:BI2030C Fylogeneze a diverzita vyšších rostlin - cvičení • 81 %
PřF:BI2030 Fylogeneze a diverzita vyšších rostlin • 73 %
PřF:Z2011 Metody geografického výzkumu • 50 %
PřF:BI0001 Příběhy vědy: rakovina • 31 %
PřF:JAB02 Angličtina pro biology II • 31 %
PřF:F2130 Fyzika v živé přírodě • 15 %
PřF:XS060 Obecná a alternativní didaktika • 15 %
FSpS:P991 Tělesná výchova - Posilovny • 15 %
PřF:C2480 Základy organické chemie a biochemie • 12 %
PdF:BIP052 Dendrologické vycházky • 12 %
FSpS:P987 Tělesná výchova - Sebeobrana • 12 %
2. ročník
3. semestr
PřF:BI1030 Fylogeneze a diverzita bezobratlých • 85 %
PřF:BI1030C Fylogeneze a diverzita bezobratlých - cvičení • 85 %
PřF:BI1060 Cytologie a anatomie rostlin • 85 %
PřF:BI1060C Cytologie a anatomie rostlin - cvičení • 85 %
PřF:BI3031 Demonstrační úlohy z fyziologie živočichů • 85 %
PřF:BI3030 Fyziologie živočichů • 65 %
PřF:XS020 Inspiratorium pro učitele • 40 %
PřF:XS050 Školní pedagogika • 40 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 35 %
PřF:BI2090C Fylogeneze a diverzita obratlovců - cvičení • 25 %
PřF:BI4060 Fyziologie rostlin • 25 %
PřF:BI4060C Fyziologie rostlin - cvičení • 25 %
PřF:Z0120 Geografické myšlení • 25 %
PřF:Z0147 Základy regionální geografie • 25 %
PřF:BI2090 Fylogeneze a diverzita obratlovců • 15 %
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 15 %
PřF:JAZ01 Angličtina pro geografy I • 15 %
PřF:XS060 Obecná a alternativní didaktika • 15 %
4. semestr
PřF:BI2090C Fylogeneze a diverzita obratlovců - cvičení • 88 %
PřF:BI4060 Fyziologie rostlin • 83 %
PřF:BI4060C Fyziologie rostlin - cvičení • 83 %
PřF:BI2090 Fylogeneze a diverzita obratlovců • 79 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 58 %
PřF:Z0147 Základy regionální geografie • 58 %
PřF:Z0120 Geografické myšlení • 54 %
PřF:XS060 Obecná a alternativní didaktika • 46 %
PřF:BI4360 Terénní cvičení ze zoologie • 33 %
PřF:Z4066 Krajinná ekologie • 29 %
PřF:Z0041 Geografie dopravy • 21 %
PřF:Z0040 Geografie Evropy • 17 %
PřF:Z0051 Geomorfologie • 17 %
FSpS:P991 Tělesná výchova - Posilovny • 13 %
3. ročník
5. semestr
PřF:BI5080 Základy ekologie • 95 %
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 90 %
PřF:XS090 Asistentská praxe • 86 %
PřF:Z0099 Regionální geografie světa - Afrika, Austrálie a Oceánie • 52 %
PřF:BI8430 Školní biologické pokusy • 29 %
PřF:BI0002 Příběhy vědy: gen • 24 %
PřF:BI6086 Bakalářská státní závěrečná zkouška z Biologie se zaměřením na vzdělávání • 24 %
FF:DSBCB46 Role psa a slona ve starověku • 19 %
PřF:BI3030 Fyziologie živočichů • 19 %
PřF:BI5009BZ Bakalářská práce z biologie pro učitelské studium I (ÚBZ) • 19 %
PřF:BI5009EB Bakalářská práce z biologie pro učitelské studium I (ÚEB) • 14 %
PřF:BI5659 Geobotanický seminář I • 14 %
PřF:JAT03 Angličtina pro přírodovědce s pedagogickým zaměřením I • 14 %
PdF:TI9007 E-KURZ: Příprava pokrmů – tipy a náměty nejen do školy • 14 %
FSpS:P967 Tělesná výchova - Fitness joga • 14 %
6. semestr
PřF:BI6086 Bakalářská státní závěrečná zkouška z Biologie se zaměřením na vzdělávání • 65 %
PřF:BI6016BZ Bakalářská práce z biologie pro učitelské studium II (ÚBZ) • 35 %
PřF:Z6000 Bakalářská zkouška ze zeměpisu • 23 %
PřF:Z0040 Geografie Evropy • 19 %
PřF:BI2060 Základy mikrobiologie • 15 %
PřF:BI2090 Fylogeneze a diverzita obratlovců • 15 %
PřF:BI6016EB Bakalářská práce z biologie pro učitelské studium II (ÚEB) • 15 %
PřF:F4082 Elektrodynamika a teorie relativity • 15 %
PřF:F9090 Astrofyzika • 15 %
PřF:BI2060C Základy mikrobiologie - cvičení • 12 %
PřF:BI2090C Fylogeneze a diverzita obratlovců - cvičení • 12 %
PřF:BI6602 Bakalářský seminář z Experimentální biologie živočichů a imunologie II • 12 %
PřF:F4050 Úvod do fyziky mikrosvěta • 12 %
PřF:XS130 Psychologie osobnosti • 12 %
PdF:ONLINE_A Angličtina Online • 12 %

Biologie se zaměřením na vzdělávání (bakalářský prezenční hlavní)

1. ročník
1. semestr
PřF:BI1090C Fylogeneze a diverzita řas a hub - cvičení • 100 %
PřF:BI1090 Fylogeneze a diverzita řas a hub • 99 %
PřF:BI1700 Buněčná biologie • 99 %
PřF:BI2080 Histologie a organologie • 99 %
PřF:BI2080C Histologie a organologie - cvičení • 99 %
PřF:BI1700C Buněčná biologie - cvičení • 97 %
CST:CJV_DIAL Jazykový test Dialang • 95 %
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 71 %
PřF:XS020 Inspiratorium pro učitele • 40 %
PřF:MUC14 Funkce a rovnice na SŠ • 36 %
PřF:XS050 Školní pedagogika • 33 %
PřF:MUC11 Matematická analýza 1 • 31 %
PřF:BI1000 Úvod do studia ekologické a evoluční biologie • 24 %
PřF:BI1050 Biologická technika • 17 %
PřF:F1030 Mechanika • 12 %
PřF:F1050 Termika a molekulová fyzika • 12 %
PřF:F1610 Úvod do fyzikálních měření • 12 %
PřF:MUC03 Základy matematiky • 12 %
PřF:F1711 Matematika 1 • 11 %
PřF:JAB01 Angličtina pro biology I • 11 %
2. semestr
PřF:BI2060 Základy mikrobiologie • 100 %
PřF:BI2230 Terénní cvičení z botaniky • 100 %
PřF:BI2030C Fylogeneze a diverzita vyšších rostlin - cvičení • 96 %
PřF:BI2030 Fylogeneze a diverzita vyšších rostlin • 89 %
PřF:XS140 Základy psychologie • 82 %
PřF:BI2060C Základy mikrobiologie - cvičení • 46 %
PřF:XS060 Obecná a alternativní didaktika • 32 %
PřF:MUC12 Matematická analýza 2 • 29 %
PřF:MUC31 Lineární algebra • 29 %
PřF:M0001 Matematika kolem nás • 29 %
PřF:MUC02 Repetitorium školské matematiky • 14 %
PdF:SZ6063 Antropologie lidské sexuality • 11 %
2. ročník
3. semestr
PřF:BI1060 Cytologie a anatomie rostlin • 100 %
PřF:BI1060C Cytologie a anatomie rostlin - cvičení • 100 %
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 100 %
PřF:BI1030 Fylogeneze a diverzita bezobratlých • 95 %
PřF:BI1030C Fylogeneze a diverzita bezobratlých - cvičení • 95 %
PřF:BI3030 Fyziologie živočichů • 95 %
PřF:BI3031 Demonstrační úlohy z fyziologie živočichů • 95 %
PřF:XS020 Inspiratorium pro učitele • 38 %
PřF:XS050 Školní pedagogika • 38 %
PřF:JALS01 Angličtina pro Life Sciences 1 • 29 %
PřF:MUC13 Matematická analýza 3 • 19 %
PřF:MUC22 Analytická geometrie 1 • 19 %
PřF:MUC41 Kombinatorika • 19 %
PřF:JA002 Pokročilá odborná angličtina - zkouška • 14 %

Biologie se zaměřením na vzdělávání (bakalářský prezenční vedlejší)

1. ročník
1. semestr
PřF:BI1700 Buněčná biologie • 100 %
PřF:BI2080 Histologie a organologie • 100 %
PřF:BI1090 Fylogeneze a diverzita řas a hub • 98 %
PřF:BI1090C Fylogeneze a diverzita řas a hub - cvičení • 98 %
PřF:BI2080C Histologie a organologie - cvičení • 98 %
PřF:BI1700C Buněčná biologie - cvičení • 95 %
PřF:C1020 Obecná chemie • 92 %
CST:CJV_DIAL Jazykový test Dialang • 91 %
PřF:C1480 Úvod do matematiky - seminář • 88 %
PřF:C1460 Úvod do matematiky • 86 %
PřF:C1040 Obecná chemie - seminář • 83 %
PřF:C1061 Anorganická chemie I • 83 %
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 65 %
PřF:C1062 Anorganická chemie I - seminář • 54 %
PřF:XS050 Školní pedagogika • 25 %
PřF:XS020 Inspiratorium pro učitele • 20 %
PřF:BI1050 Biologická technika • 18 %
2. semestr
PřF:BI2060 Základy mikrobiologie • 100 %
PřF:BI2230 Terénní cvičení z botaniky • 100 %
PřF:BI2030C Fylogeneze a diverzita vyšších rostlin - cvičení • 96 %
PřF:F1140 Úvod do fyziky • 88 %
PřF:F1141 Úvod do fyziky, seminář • 88 %
PřF:BI2030 Fylogeneze a diverzita vyšších rostlin • 84 %
PřF:C3420 Fyzikální chemie • 84 %
PřF:C2021 Organická chemie I • 80 %
PřF:C2022 Organická chemie I - seminář • 76 %
PřF:XS140 Základy psychologie • 60 %
PřF:C2062 Anorganická chemie II • 48 %
PřF:C3430 Fyzikální chemie - seminář • 48 %
PřF:C2070 Anorganická chemie II - seminář • 44 %
PřF:BI2060C Základy mikrobiologie - cvičení • 32 %
FSpS:P991 Tělesná výchova - Posilovny • 12 %
2. ročník
3. semestr
PřF:BI1030 Fylogeneze a diverzita bezobratlých • 100 %
PřF:BI1030C Fylogeneze a diverzita bezobratlých - cvičení • 100 %
PřF:BI1060 Cytologie a anatomie rostlin • 100 %
PřF:BI1060C Cytologie a anatomie rostlin - cvičení • 100 %
PřF:BI3030 Fyziologie živočichů • 100 %
PřF:BI3031 Demonstrační úlohy z fyziologie živočichů • 100 %
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 100 %
PřF:C3050 Organická chemie II • 90 %
PřF:C3055 Organická chemie II - seminář • 81 %
PřF:XS020 Inspiratorium pro učitele • 67 %
PřF:XS050 Školní pedagogika • 62 %
PřF:JAT03 Angličtina pro přírodovědce s pedagogickým zaměřením I • 24 %
PřF:BI1000 Úvod do studia ekologické a evoluční biologie • 19 %
PřF:BI5080 Základy ekologie • 19 %
PřF:C1061 Anorganická chemie I • 19 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 14 %
PřF:JA002 Pokročilá odborná angličtina - zkouška • 14 %
PdF:TI9007 E-KURZ: Příprava pokrmů – tipy a náměty nejen do školy • 14 %

Biomedicínská bioinformatika (bakalářský prezenční se specializací)

1. ročník
1. semestr
PřF:BI1041 Úvod do matematické biologie a biomedicíny I • 97 %
PřF:BI1700 Buněčná biologie • 97 %
PřF:BI3060 Obecná genetika • 97 %
PřF:C2110 Operační systém UNIX a základy programování • 97 %
PřF:E1020 Soft-skills I - Počítačová gramotnost • 97 %
PřF:M1100 Matematická analýza I • 97 %
CST:CJV_DIAL Jazykový test Dialang • 94 %
PřF:M1110 Lineární algebra a geometrie I • 90 %
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 52 %
PřF:BI1700C Buněčná biologie - cvičení • 42 %
PřF:BI3060C Obecná genetika - cvičení • 32 %
PřF:JAB01 Angličtina pro biology I • 26 %
2. semestr
PřF:BI1051 Úvod do matematické biologie II • 100 %
PřF:BI3011 Algoritmizace a programování • 100 %
PřF:BI4010 Základy molekulární biologie • 100 %
PřF:C2480 Základy organické chemie a biochemie • 100 %
PřF:E2020 Soft-skills II - Informační gramotnost • 100 %
PřF:M2100 Matematická analýza II • 100 %
PřF:M2110 Lineární algebra a geometrie II • 100 %
PřF:BI0001 Příběhy vědy: rakovina • 69 %
PřF:BI0002 Příběhy vědy: gen • 69 %
PřF:M0001 Matematika kolem nás • 31 %
PřF:F2130 Fyzika v živé přírodě • 25 %
PřF:JAB02 Angličtina pro biology II • 25 %
PřF:XS190 Zájmová a projektová praxe • 13 %
FSpS:P970 Tělesná výchova - Tanec • 13 %
2. ročník
3. semestr
PřF:BI6170 Genetika II • 100 %
PřF:BI7090 Molekulární biologie eukaryot • 100 %
PřF:C2184 Úvod do programování v Pythonu • 100 %
PřF:C3580 Biochemie • 100 %
PřF:E3020 Soft-skills III - Vědecké myšlení • 100 %
PřF:M3121 Pravděpodobnost a statistika I • 100 %
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 94 %
PřF:BI9950 Úvod do bioetiky • 63 %
PřF:C1200 Úvod do studia biochemie • 38 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 38 %
PřF:BI1500 Biologie nádorů pro každého aneb buněčná filozofie • 19 %
PřF:F1520 Zajímavá fyzika • 19 %
PřF:BI0002 Příběhy vědy: gen • 13 %
PřF:BI3101 Úvod do matematického modelování • 13 %
PřF:JALS03 Angličtina pro Life Sciences 3 • 13 %
PřF:JAM01 Angličtina pro matematiky I • 13 %
PřF:JA002 Pokročilá odborná angličtina - zkouška • 13 %
PřF:M1110 Lineární algebra a geometrie I • 13 %

Buněčná biologie (bakalářský prezenční se specializací)

1. ročník
1. semestr
PřF:BI1077 Úvod do studia specializace Buněčná biologie • 100 %
PřF:BI1700 Buněčná biologie • 100 %
PřF:BI2080 Histologie a organologie • 100 %
PřF:BI2080C Histologie a organologie - cvičení • 100 %
PřF:BI3060 Obecná genetika • 100 %
PřF:BI3060C Obecná genetika - cvičení • 100 %
PřF:C1601 Základy obecné a anorganické chemie • 100 %
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 100 %
CST:CJV_DIAL Jazykový test Dialang • 100 %
PřF:BI1700C Buněčná biologie - cvičení • 92 %
PřF:C1605 Základy obecné a anorganické chemie - seminář • 92 %
PřF:C4223 Základní laboratorní výpočty pro biology • 92 %
PřF:BI0002 Příběhy vědy: gen • 58 %
PřF:BI9950 Úvod do bioetiky • 25 %
PřF:BI1500 Biologie nádorů pro každého aneb buněčná filozofie • 17 %
PřF:C1200 Úvod do studia biochemie • 17 %

Ekologická a evoluční biologie (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
PřF:JAB02 Angličtina pro biology II • 100 %
FF:OJ204 Písma světa • 50 %
PřF:BI2030 Fylogeneze a diverzita vyšších rostlin • 50 %
PřF:BI2030C Fylogeneze a diverzita vyšších rostlin - cvičení • 50 %
PřF:BI2060 Základy mikrobiologie • 50 %
PřF:BI2060C Základy mikrobiologie - cvičení • 50 %
PřF:BI2090C Fylogeneze a diverzita obratlovců - cvičení • 50 %
PřF:BI2130 Terénní cvičení k systematické botanice • 50 %
PřF:BI2210 Informační zdroje v botanice • 50 %
PřF:BI4280 Speciální histologie živočichů • 50 %
PřF:BI5210 Populační ekologie rostlin • 50 %
PřF:BI6450 Základní metody terénní botaniky • 50 %
PřF:BI6570 Mikroevoluce, speciace a taxonomie rostlin • 50 %
PřF:BI6589 Laboratorní a bioinformatické metody rostlinné biosystematiky • 50 %
PřF:C7660 Multimedia ve výuce I • 50 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 50 %
PdF:TI0009 Lidové tradice a řemesla v praktických činnostech • 50 %
FSpS:P943 Tělesná výchova - Jogalates • 50 %
ESF:BPF_FIGR Finanční gramotnost • 50 %
2. semestr
PřF:BI2030 Fylogeneze a diverzita vyšších rostlin • 100 %
PřF:BI2030C Fylogeneze a diverzita vyšších rostlin - cvičení • 100 %
PřF:BI2090 Fylogeneze a diverzita obratlovců • 100 %
PřF:BI2090C Fylogeneze a diverzita obratlovců - cvičení • 100 %
PřF:BI2130 Terénní cvičení k systematické botanice • 95 %
PřF:BI2140 Terénní cvičení ze zoologie • 95 %
PřF:BI8761 Úvod do terénní zoologie bezobratlých • 71 %
PřF:JAB02 Angličtina pro biology II • 57 %
PřF:BI6450 Základní metody terénní botaniky • 19 %
PřF:BI2220 Informační zdroje v zoologii • 14 %
2. ročník
3. semestr
PřF:BI2060 Základy mikrobiologie • 100 %
PřF:BI2060C Základy mikrobiologie - cvičení • 100 %
PřF:BI4010 Základy molekulární biologie • 100 %
PřF:BI4010C Základy molekulární biologie - seminář • 100 %
PřF:BI8130 Etologie • 75 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 75 %
PřF:BI0055 Terénní cvičení z entomologie • 50 %
PřF:BI4280 Speciální histologie živočichů • 50 %
PřF:BI7451 Biologie vodních bezobratlých • 50 %
FF:PSX_511 Psychology of Mental Health and Well-being • 25 %
FF:ROMSJIBXJA Španělština IV (pro nešpanělštináře) • 25 %
PřF:BI0662 Vybrané problémy z ekologie • 25 %
PřF:BI2030 Fylogeneze a diverzita vyšších rostlin • 25 %
PřF:BI2030C Fylogeneze a diverzita vyšších rostlin - cvičení • 25 %
PřF:BI2090 Fylogeneze a diverzita obratlovců • 25 %
PřF:BI2140 Terénní cvičení ze zoologie • 25 %
PřF:BI2220 Informační zdroje v zoologii • 25 %
PřF:BI2302 Zoologická mikrotechnika • 25 %
PřF:BI3010 Elektronová mikroskopie • 25 %
PřF:BI6330 Obecná parazitologie • 25 %
PřF:BI6370 Základy humánní parazitologie • 25 %
PřF:BI6691 Zahraniční botanická exkurze • 25 %
PřF:BI6760 Základy entomologie • 25 %
PřF:BI7111 Terénní exkurze k environmentálním problémům • 25 %
PřF:BI8761 Úvod do terénní zoologie bezobratlých • 25 %
PřF:JAB02 Angličtina pro biology II • 25 %
FSpS:P938 Tělesná výchova - Základy sportovních masáží • 25 %
FSpS:P967 Tělesná výchova - Fitness joga • 25 %
4. semestr
PřF:BI4010C Základy molekulární biologie - seminář • 100 %
PřF:BI4010 Základy molekulární biologie • 96 %
PřF:BI2060 Základy mikrobiologie • 83 %
PřF:BI2060C Základy mikrobiologie - cvičení • 71 %
PřF:BI2220 Informační zdroje v zoologii • 58 %
PřF:BI8130 Etologie • 54 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 54 %
PřF:BI4060 Fyziologie rostlin • 42 %
PdF:BIP046 Biologické kořeny lidské sexuality • 42 %
PřF:BI6360 Hydrobiologie • 38 %
PřF:BI5210 Populační ekologie rostlin • 33 %
PřF:BI6330 Obecná parazitologie • 33 %
PřF:BI7111 Terénní exkurze k environmentálním problémům • 33 %
PřF:BI7451 Biologie vodních bezobratlých • 33 %
PřF:BI6671 Terénní cvičení ke květeně ČR • 29 %
PřF:BI8300 Příroda ve čtvrtohorách • 29 %
PřF:BI0055 Terénní cvičení z entomologie • 25 %
PřF:BI6760 Základy entomologie • 25 %
PřF:BI8762 Determinace vodních bezobratlých - cvičení • 25 %
PřF:BI6549 Zpracování základních botanických dat • 21 %
PřF:BI6589 Laboratorní a bioinformatické metody rostlinné biosystematiky • 21 %
PřF:BI6661 Terénní cvičení z geobotaniky • 21 %
PřF:BI2090C Fylogeneze a diverzita obratlovců - cvičení • 17 %
PřF:BI4115 Systém krytosemenných rostlin • 17 %
PřF:BI6691 Zahraniční botanická exkurze • 17 %
PdF:SZ6063 Antropologie lidské sexuality • 17 %
PřF:BI2210 Informační zdroje v botanice • 13 %
PřF:BI6370 Základy humánní parazitologie • 13 %
FSpS:P934 Tělesná výchova - Bouldering • 13 %
3. ročník
6. semestr
PřF:BI6083 Bakalářská státní závěrečná zkouška z ekologické a evoluční biologie • 80 %
PřF:BI6365 Bakalářská práce ze zoologie II. • 50 %
PřF:BI6801 Zoologický seminář II • 50 %
PřF:BI6651 Botanický seminář II • 45 %
PřF:BI6015 Bakalářská práce z botaniky a ekologie II. • 40 %
PřF:BI4001 Pokroky ve výzkumu obratlovců (seminář) I • 30 %
PřF:BI6660 Geobotanický seminář II • 30 %
PřF:BI0001 Příběhy vědy: rakovina • 25 %
PřF:BI6473 Parazitologický seminář I • 15 %
PřF:BI6671 Terénní cvičení ke květeně ČR • 15 %
PřF:BI6673 Biosystematický seminář II • 15 %
PřF:BI6691 Zahraniční botanická exkurze • 15 %
PřF:BI7805 Hydrobiologický seminář I • 15 %
PřF:BI8040 Znečišťování vod a ekologie technických zásahů • 15 %

Ekologická a evoluční biologie (bakalářský prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
PřF:BI1030C Fylogeneze a diverzita bezobratlých - cvičení • 100 %
PřF:BI1000 Úvod do studia ekologické a evoluční biologie • 99 %
PřF:BI1090C Fylogeneze a diverzita řas a hub - cvičení • 99 %
PřF:BI1700 Buněčná biologie • 99 %
PřF:BI1700C Buněčná biologie - cvičení • 99 %
PřF:BI3060C Obecná genetika - cvičení • 99 %
PřF:BI1090 Fylogeneze a diverzita řas a hub • 98 %
PřF:BI5080 Základy ekologie • 98 %
CST:CJV_DIAL Jazykový test Dialang • 98 %
PřF:BI1030 Fylogeneze a diverzita bezobratlých • 97 %
PřF:BI3060 Obecná genetika • 88 %
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 56 %
PřF:JAB01 Angličtina pro biology I • 22 %
2. semestr
PřF:BI2030C Fylogeneze a diverzita vyšších rostlin - cvičení • 95 %
PřF:BI2090C Fylogeneze a diverzita obratlovců - cvičení • 95 %
PřF:BI2030 Fylogeneze a diverzita vyšších rostlin • 93 %
PřF:BI2130 Terénní cvičení k systematické botanice • 90 %
PřF:BI2090 Fylogeneze a diverzita obratlovců • 88 %
PřF:BI8761 Úvod do terénní zoologie bezobratlých • 76 %
PřF:BI6450 Základní metody terénní botaniky • 36 %
PřF:JAB02 Angličtina pro biology II • 36 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 24 %
PřF:BI7560 Úvod do R • 14 %
PřF:BI2302 Zoologická mikrotechnika • 12 %
PřF:BI8009 Ekosystém tropického pralesa • 12 %
2. ročník
3. semestr
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 100 %
PřF:BI8710 Ochrana přírody • 97 %
PřF:BI3030 Fyziologie živočichů • 76 %
PřF:BI3030C Fyziologie živočichů - cvičení • 74 %
PřF:BI2080 Histologie a organologie • 71 %
PřF:BI2080C Histologie a organologie - cvičení • 71 %
PřF:M1030 Matematika pro biology a biochemiky • 55 %
PřF:BI2302 Zoologická mikrotechnika • 53 %
PřF:BI4061 Biogeografie pro zoology • 53 %
PřF:BI9170 Mammaliologie • 39 %
PřF:BI9950 Úvod do bioetiky • 32 %
PřF:BI7541 Analýza dat na PC • 29 %
PřF:BI8175 Ekologie rašelinišť • 29 %
PřF:BI8179 Ekologie rašelinišť - cvičení • 26 %
PřF:C3580 Biochemie • 26 %
PřF:BI1060 Cytologie a anatomie rostlin • 24 %
PřF:BI1060C Cytologie a anatomie rostlin - cvičení • 24 %
PřF:BI1180 Morfologie rostlin • 24 %
PřF:BI7960 Fauna obratlovců ČR • 24 %
PřF:BI1301 Botanická mikrotechnika • 21 %
PřF:BI3060 Obecná genetika • 18 %
PřF:BI9630 Masožravé rostliny • 18 %
PřF:JALS01 Angličtina pro Life Sciences 1 • 18 %
PřF:BI5610 Využití informačních technologií v biologii • 13 %
PřF:BI9520 Fykologická exkurze • 13 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 13 %
PřF:BI5560 Základy statistiky pro biology • 11 %
PřF:BI6340 Ekologie společenstev a makroekologie • 11 %

Epidemiologie a modelování (bakalářský prezenční se specializací)

1. ročník
1. semestr
PřF:BI1041 Úvod do matematické biologie a biomedicíny I • 100 %
PřF:BI1700 Buněčná biologie • 100 %
PřF:E1020 Soft-skills I - Počítačová gramotnost • 100 %
PřF:M1100 Matematická analýza I • 100 %
CST:CJV_DIAL Jazykový test Dialang • 100 %
PřF:BI2011 Teoretické základy informatiky • 91 %
PřF:BI3060 Obecná genetika • 91 %
PřF:M1110 Lineární algebra a geometrie I • 87 %
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 70 %
PřF:BI1700C Buněčná biologie - cvičení • 43 %
PřF:BI3060C Obecná genetika - cvičení • 35 %
PřF:JAB01 Angličtina pro biology I • 17 %
PřF:C2110 Operační systém UNIX a základy programování • 13 %
2. semestr
PřF:BI1051 Úvod do matematické biologie II • 100 %
PřF:BI3011 Algoritmizace a programování • 100 %
PřF:BI4010 Základy molekulární biologie • 100 %
PřF:BI6180 Biologie rostlin • 100 %
PřF:E2020 Soft-skills II - Informační gramotnost • 100 %
PřF:M2100 Matematická analýza II • 100 %
PřF:M2110 Lineární algebra a geometrie II • 100 %
PřF:BI0001 Příběhy vědy: rakovina • 75 %
PřF:BI0002 Příběhy vědy: gen • 75 %
PřF:BI6180C Biologie rostlin - cvičení • 38 %
FSpS:P940 Tělesná výchova - Základy capoeiry • 25 %
PřF:JAB02 Angličtina pro biology II • 13 %
PřF:M0001 Matematika kolem nás • 13 %
FSpS:P970 Tělesná výchova - Tanec • 13 %
2. ročník
3. semestr
PřF:BI3101 Úvod do matematického modelování • 100 %
PřF:BI5080 Základy ekologie • 100 %
PřF:C3580 Biochemie • 100 %
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 100 %
PřF:E3020 Soft-skills III - Vědecké myšlení • 100 %
PřF:M3121 Pravděpodobnost a statistika I • 100 %
PřF:M4130 Výpočetní matematické systémy • 100 %
PřF:M8230 Diskrétní deterministické modely • 100 %
PřF:JALS01 Angličtina pro Life Sciences 1 • 43 %
PřF:M1110 Lineární algebra a geometrie I • 43 %
PřF:BI3060 Obecná genetika • 29 %
PřF:BI8710 Ochrana přírody • 29 %
PřF:F1520 Zajímavá fyzika • 29 %
FF:VKOR1 Korejština 1 • 14 %
FF:VKOR2 Korejský pop • 14 %
PřF:BI4340 Biologie člověka • 14 %
PřF:BI7878 Antropologie obecná I: antropologie biologická • 14 %
PřF:C1200 Úvod do studia biochemie • 14 %
PřF:C2184 Úvod do programování v Pythonu • 14 %
PřF:C8995 Týmová práce, komunikace a řízení • 14 %
PřF:JAM01 Angličtina pro matematiky I • 14 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 14 %
FI:VB005 Panorama fyziky I • 14 %
PdF:JV006 Angličtina pro studijní pobyty v zahraničí • 14 %
FSpS:P972 Tělesná výchova - Pilates • 14 %
CST:CJV_SDC Science Debate Club • 14 %

Experimentální biologie rostlin (bakalářský prezenční se specializací)

1. ročník
1. semestr
PřF:BI1010 Fylogeneze a diverzita rostlin • 100 %
PřF:BI1700 Buněčná biologie • 100 %
PřF:BI1700C Buněčná biologie - cvičení • 100 %
PřF:BI1010C Fylogeneze a diverzita rostlin - cvičení • 92 %
PřF:BI1022 Úvod do studia specializace Experimentální biologie rostlin • 92 %
PřF:BI1060 Cytologie a anatomie rostlin • 92 %
PřF:BI1060C Cytologie a anatomie rostlin - cvičení • 92 %
PřF:BI3060 Obecná genetika • 92 %
PřF:BI3060C Obecná genetika - cvičení • 92 %
PřF:C4223 Základní laboratorní výpočty pro biology • 92 %
CST:CJV_DIAL Jazykový test Dialang • 92 %
PřF:C1601 Základy obecné a anorganické chemie • 85 %
PřF:C1605 Základy obecné a anorganické chemie - seminář • 85 %
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 69 %
PřF:JAB01 Angličtina pro biology I • 15 %
2. semestr
PřF:BI0321 Polární biologie rostlin • 100 %
PřF:BI2000 Fylogeneze a diverzita živočichů • 100 %
PřF:BI2160 Terénní cvičení z botaniky • 100 %
PřF:BI5120 Antropologie • 100 %
PřF:C1600 Základní praktikum z chemie • 100 %
PřF:BI6370 Základy humánní parazitologie • 75 %
PřF:C2700 Základy organické chemie • 75 %
PřF:C2701 Základy org. chemie - seminář • 50 %
PřF:BI2210 Informační zdroje v botanice • 25 %
PřF:BI6150 Mykorhizní symbiózy • 25 %
PřF:BI6150C Mykorhizní symbiózy - cvičení • 25 %
PřF:BI6450 Základní metody terénní botaniky • 25 %
PřF:E4070 Základy toxikologie pro přírodovědce • 25 %
PřF:JAB02 Angličtina pro biology II • 25 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 25 %
FI:VV040 Divadelní hra • 25 %
FI:VV074 Laboratoř divadelní tvorby • 25 %
PdF:ONLINE_AG Angličtina Online - Gramatika • 25 %
FSpS:P970 Tělesná výchova - Tanec • 25 %
FSpS:P988 Tělesná výchova - Plavání • 25 %
2. ročník
3. semestr
PřF:BI1301 Botanická mikrotechnika • 100 %
PřF:BI2080 Histologie a organologie • 100 %
PřF:BI3030 Fyziologie živočichů • 100 %
PřF:BI7160 Minerální výživa rostlin • 100 %
PřF:BI7160C Minerální výživa rostlin - cvičení • 100 %
PřF:C3580 Biochemie • 100 %
PřF:C3600 Biochemie - laboratorní cvičení • 100 %
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 100 %
PřF:BI0077 English for Plant Biologists • 50 %
PřF:BI0077C English for Plant Biologists - practice • 50 %
PřF:BI5080 Základy ekologie • 50 %
PřF:BI5610 Využití informačních technologií v biologii • 50 %
PřF:BI9950 Úvod do bioetiky • 50 %
PřF:BI6170 Genetika II • 25 %
PřF:C1200 Úvod do studia biochemie • 25 %
PřF:C1601 Základy obecné a anorganické chemie • 25 %
PřF:JALS01 Angličtina pro Life Sciences 1 • 25 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 25 %
PdF:NJ_D712 Online němčina: gramatika A2 • 25 %
FSpS:P972 Tělesná výchova - Pilates • 25 %
CST:CJV_DIAL Jazykový test Dialang • 25 %

Experimentální biologie živočichů a imunologie (bakalářský prezenční se specializací)

1. ročník
1. semestr
PřF:BI1700C Buněčná biologie - cvičení • 100 %
PřF:BI2080 Histologie a organologie • 100 %
PřF:BI2080C Histologie a organologie - cvičení • 100 %
PřF:BI1033 Úvod do studia specializace Experimentální biologie živočichů a imunologie • 98 %
PřF:BI1700 Buněčná biologie • 98 %
PřF:BI3060 Obecná genetika • 98 %
PřF:BI3060C Obecná genetika - cvičení • 95 %
CST:CJV_DIAL Jazykový test Dialang • 95 %
PřF:C1605 Základy obecné a anorganické chemie - seminář • 88 %
PřF:C4223 Základní laboratorní výpočty pro biology • 86 %
PřF:C1601 Základy obecné a anorganické chemie • 81 %
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 56 %
PřF:JAB01 Angličtina pro biology I • 19 %
PřF:BI1500 Biologie nádorů pro každého aneb buněčná filozofie • 14 %
PřF:BI9950 Úvod do bioetiky • 12 %
2. semestr
PřF:BI2000C Fylogeneze a diverzita živočichů - cvičení • 100 %
PřF:BI5120 Antropologie • 100 %
PřF:BI8920 Pokročilé mikroskopické metody • 100 %
PřF:C1600 Základní praktikum z chemie • 100 %
PřF:BI2000 Fylogeneze a diverzita živočichů • 94 %
PřF:BI8920C Pokročilé mikroskopické metody - cvičení • 89 %
PřF:BI0001 Příběhy vědy: rakovina • 56 %
PřF:C2700 Základy organické chemie • 56 %
PřF:BI0002 Příběhy vědy: gen • 39 %
PřF:C2701 Základy org. chemie - seminář • 39 %
PřF:BI6370 Základy humánní parazitologie • 22 %
PřF:JAB02 Angličtina pro biology II • 22 %
PřF:BI2800 Popularizace a komunikace vědy a výzkumu v praxi • 17 %
PřF:BI6161 Mikrobiologické exkurze • 17 %
FF:CJVAEA Angličtina autonomně • 11 %
PřF:C4223 Základní laboratorní výpočty pro biology • 11 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 11 %
PdF:ONLINE_A Angličtina Online • 11 %
FSpS:P978 Tělesná výchova - Volejbal • 11 %
2. ročník
3. semestr
PřF:BI1060 Cytologie a anatomie rostlin • 100 %
PřF:BI3030 Fyziologie živočichů • 100 %
PřF:BI3030C Fyziologie živočichů - cvičení • 100 %
PřF:C3580 Biochemie • 100 %
PřF:C3600 Biochemie - laboratorní cvičení • 100 %
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 100 %
PřF:BI1010 Fylogeneze a diverzita rostlin • 88 %
PřF:BI5610 Využití informačních technologií v biologii • 88 %
PřF:BI2302 Zoologická mikrotechnika • 71 %
PřF:BI9950 Úvod do bioetiky • 59 %
PřF:C1601 Základy obecné a anorganické chemie • 29 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 29 %
PřF:JALS01 Angličtina pro Life Sciences 1 • 24 %
PřF:BI5080 Základy ekologie • 18 %
PřF:C1200 Úvod do studia biochemie • 18 %
PřF:BI1500 Biologie nádorů pro každého aneb buněčná filozofie • 12 %
PřF:BI6170 Genetika II • 12 %
PdF:TI9007 E-KURZ: Příprava pokrmů – tipy a náměty nejen do školy • 12 %
CST:CJV_DIAL Jazykový test Dialang • 12 %

Finanční a pojistná matematika (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
ESF:BPF_POJ1 Pojišťovnictví 1 • 57 %
ESF:BPR_DEMO Demografie • 57 %
FF:RJ_02 Ruština pro neruštináře II • 14 %
PřF:BI0001 Příběhy vědy: rakovina • 14 %
PřF:BI0002 Příběhy vědy: gen • 14 %
PřF:BI0007 Ekofyziologie fotosyntézy vyšších rostlin • 14 %
PřF:BI0007C Ekofyziologie fotosyntézy vyšších rostlin - cvičení • 14 %
PřF:BI0010 Seminář X • 14 %
PřF:BI0011 MU Life Sciences Seminar • 14 %
PřF:BI0040 Oborový seminář Ekotoxikologie IV • 14 %
PřF:BI0060 Seminář (podle zaměření DP) IV • 14 %
PřF:BI0061 Diplomová práce IV. • 14 %
PřF:BI0101 Doktorský seminář ÚEB II • 14 %
PřF:BI0183 Magisterská státní závěrečná zkouška z Fyziologie živočichů • 14 %
PřF:BI0184 Magisterská státní závěrečná zkouška ze Speciální biologie, směr Ekotoxikologie • 14 %
PřF:BI0186 Magisterská státní závěrečná zkouška z Botaniky • 14 %
PřF:BI0187 Magisterská státní závěrečná zkouška ze Systematické zoologie a ekologie • 14 %
PřF:BI0188 Magisterská státní závěrečná zkouška z Matematické biologie • 14 %
PřF:BI0191 Magisterská státní závěrečná zkouška z Učitelství biologie pro střední školy • 14 %
PřF:BI0192 Magisterská státní závěrečná zkouška z Učitelství biologie a geologie pro střední školy • 14 %
PřF:BI0321 Polární biologie rostlin • 14 %
PřF:BI0334 Diplomový seminář z biologie IV • 14 %
PřF:BI0436 Diplomový seminář EBR IV • 14 %
PřF:BI0444 Informační systémy v ekologii II • 14 %
PřF:BI0655 Botanický seminář VI • 14 %
PřF:BI0662 Vybrané problémy z ekologie • 14 %
PřF:BI0679 Biosystematický seminář pro doktorandy • 14 %
PřF:BI1011 Aplikační software • 14 %
PřF:BI1110 Biologie živočišné buňky • 14 %
PřF:BI1221 Dějiny antropologického myšlení • 14 %
PřF:BI1416 Doktorandský seminář II • 14 %
PřF:BI1418 Doktorandský seminář IV • 14 %
PřF:BI1420 Doktorandský seminář VI • 14 %
PřF:BI1422 Doktorandský seminář VIII • 14 %
PřF:BI2000C Fylogeneze a diverzita živočichů - cvičení • 14 %
PřF:BI2003 Ecotoxicology • 14 %
PřF:BI2060 Základy mikrobiologie • 14 %
PřF:BI2060C Základy mikrobiologie - cvičení • 14 %
PřF:BI2072 Seminář II • 14 %
PřF:BI2090C Fylogeneze a diverzita obratlovců - cvičení • 14 %
PřF:BI2122 Filosofická antropologie • 14 %
PřF:BI2130 Terénní cvičení k systematické botanice • 14 %
PřF:BI2160 Terénní cvičení z botaniky • 14 %
PřF:BI2223 Antropologie a moderní trendy v biologii • 14 %
PřF:BI2230 Terénní cvičení z botaniky • 14 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 14 %
PřF:M2100 Matematická analýza II • 14 %
PřF:M2120 Finanční matematika I • 14 %
PřF:M2142 Systémy počítačové algebry • 14 %
PdF:ONLINE_A Angličtina Online • 14 %
FSpS:P969 Tělesná výchova - AcroYoga • 14 %
FSpS:P970 Tělesná výchova - Tanec • 14 %
FSpS:P978 Tělesná výchova - Volejbal • 14 %
2. semestr
ESF:BPF_POJ1 Pojišťovnictví 1 • 94 %
PřF:M2120 Finanční matematika I • 89 %
PřF:M2142 Systémy počítačové algebry • 89 %
PřF:M2100 Matematická analýza II • 83 %
PřF:M2110 Lineární algebra a geometrie II • 39 %
PřF:JAM02 Angličtina pro matematiky II • 28 %
ESF:BPR_DEMO Demografie • 28 %
ESF:BPE_MAE1 Makroekonomie 1 • 22 %
PřF:M0001 Matematika kolem nás • 17 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 11 %
FSpS:P947 Tělesná výchova - Turistika - pěší • 11 %
FSpS:P970 Tělesná výchova - Tanec • 11 %
FSpS:P983 Tělesná výchova - Stolní tenis • 11 %
2. ročník
3. semestr
PřF:M4130 Výpočetní matematické systémy • 88 %
PřF:M3100 Matematická analýza III • 82 %
ESF:BPF_FITR Finanční trhy • 71 %
PřF:M3121 Pravděpodobnost a statistika I • 65 %
PřF:M1160 Úvod do programování I • 53 %
PřF:M1110 Lineární algebra a geometrie I • 47 %
PřF:M1130 Seminář z matematiky I • 35 %
PřF:JAM01 Angličtina pro matematiky I • 29 %
FSpS:P967 Tělesná výchova - Fitness joga • 12 %
ESF:BPE_MIE1 Mikroekonomie 1 • 12 %
ESF:BPF_FIU1 Finanční účetnictví 1 • 12 %
4. semestr
PřF:M4180 Numerické metody I • 86 %
PřF:M6110 Pojistná matematika • 86 %
ESF:BPF_BAN1 Bankovnictví 1 • 68 %
PřF:M4122 Pravděpodobnost a statistika II • 64 %
PřF:M2110 Lineární algebra a geometrie II • 46 %
PřF:JAM02 Angličtina pro matematiky II • 29 %
ESF:BPE_MAE1 Makroekonomie 1 • 21 %
ESF:BPF_FIU2 Finanční účetnictví 2 • 21 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 14 %
PřF:M4140 Vybrané partie z matematické analýzy • 14 %
PřF:XK010 Informační výchova (vědecké informace a jejich vyhledávání) • 14 %
PřF:M6130 Výpočetní statistika • 11 %
PdF:ONLINE_A Angličtina Online • 11 %
ESF:BPR_DEMO Demografie • 11 %
3. ročník
5. semestr
PřF:M5170 Matematické programování • 89 %
PřF:M51XX Bakalářská práce 1 • 74 %
PřF:M5751 Elektronická sazba a publikování v TeXu • 74 %
PřF:M5120 Lineární statistické modely I • 67 %
PřF:M5KPM Kapitoly z pojistné matematiky • 59 %
PřF:M5444 Markovské řetězce • 44 %
PřF:M5180 Numerické metody II • 37 %
PřF:M3121 Pravděpodobnost a statistika I • 26 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 19 %
ESF:BPE_ZAEK Základy ekonometrie • 19 %
ESF:BPF_ZAFI Základy financí • 19 %
ESF:BPF_CZAF Cvičení ze základů financí • 11 %
6. semestr
ESF:MPF_TEPO Teorie portfolia • 96 %
PřF:MSZZ_BN Bakalářská státní závěrečná zkouška z neučitelské matematiky • 83 %
PřF:M61XX Bakalářská práce 2 • 83 %
PřF:M6120 Lineární statistické modely II • 83 %
PřF:M8DM1 Data mining I • 83 %
PřF:M6130 Výpočetní statistika • 21 %
PrF:BV203ZK Ekonomie • 13 %
PdF:BIP046 Biologické kořeny lidské sexuality • 13 %
PdF:CJP010 Zásady psaní bakalářských a diplomových prací • 13 %

Finanční a pojistná matematika (bakalářský prezenční se specializací)

1. ročník
1. semestr
PřF:M1120 Diskrétní matematika • 100 %
PřF:M1100 Matematická analýza I • 98 %
PřF:M1130 Seminář z matematiky I • 91 %
PřF:M1110 Lineární algebra a geometrie I • 87 %
CST:CJV_DIAL Jazykový test Dialang • 87 %
PřF:M1160 Úvod do programování I • 84 %
PřF:M1141 Základy ICT pro matematiky • 53 %
ESF:BPE_MIE1 Mikroekonomie 1 • 53 %
PřF:JAM01 Angličtina pro matematiky I • 33 %
2. semestr
PřF:M2120 Finanční matematika I • 100 %
PřF:M2150 Algebra I • 93 %
PřF:M2100 Matematická analýza II • 86 %
PřF:M2110 Lineární algebra a geometrie II • 86 %
PřF:M0001 Matematika kolem nás • 64 %
PřF:JAM02 Angličtina pro matematiky II • 57 %
PřF:M2142 Systémy počítačové algebry • 43 %
PrF:BV203ZK Ekonomie • 21 %
PřF:ZX555 Copernicus – evropský program pro sledování a pozorování Země - online • 21 %
ESF:BPE_MAE1 Makroekonomie 1 • 21 %
ESF:BPE_ZEKO Základy ekonomie • 21 %
ESF:BPF_POJ1 Pojišťovnictví 1 • 21 %
PřF:F2130 Fyzika v živé přírodě • 14 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 14 %
2. ročník
3. semestr
PřF:M3100 Matematická analýza III • 91 %
PřF:M3121 Pravděpodobnost a statistika I • 91 %
PřF:M4130 Výpočetní matematické systémy • 91 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 45 %
PřF:M1110 Lineární algebra a geometrie I • 45 %
PřF:BI7878 Antropologie obecná I: antropologie biologická • 27 %
PřF:M1160 Úvod do programování I • 27 %
PřF:XV004 Od nápadu k podnikání • 27 %
PřF:JAM03 Angličtina pro matematiky III • 18 %
PřF:MAS01 Aplikovaná statistika I • 18 %
PřF:MAS01C Aplikovaná statistika I - cvičení • 18 %
PřF:M5140 Teorie grafů • 18 %
PřF:M8230 Diskrétní deterministické modely • 18 %
FI:IB113 Úvod do programování a algoritmizace • 18 %
ESF:BPE_MIE1 Mikroekonomie 1 • 18 %
ESF:BPE_ZEKO Základy ekonomie • 18 %
ESF:BPF_FITR Finanční trhy • 18 %

Fyzická geografie (bakalářský prezenční se specializací)

1. ročník
1. semestr
PřF:Z2062C Geografická kartografie-cvičení • 100 %
PřF:Z3090C Humánní geografie - cvičení • 100 %
PřF:Z3090P Humánní geografie • 100 %
PřF:Z1035 Geografický proseminář • 98 %
PřF:Z2062P Geografická kartografie • 98 %
PřF:Z0026C Fyzická geografie - cvičení • 95 %
CST:CJV_DIAL Jazykový test Dialang • 95 %
PřF:Z0026P Fyzická geografie • 90 %
PřF:Z0135C Úvod do studia planety Země-cvičení • 90 %
PřF:Z1069 Statistické metody a zpracování dat 1 • 88 %
PřF:Z0135P Úvod do studia planety Země • 80 %
PřF:JAZ01 Angličtina pro geografy I • 20 %
PřF:XK010 Informační výchova (vědecké informace a jejich vyhledávání) • 12 %
PřF:Z0120 Geografické myšlení • 12 %
PřF:Z0262 Geoinformatika • 12 %
PřF:Z2069 Statistické metody a zpracování dat 2 • 12 %
PřF:Z2111 Metody fyzickogeografického výzkumu • 12 %
PřF:Z2166 Úvod do ekologie a ochrany přírody • 12 %
PřF:Z2211 Metody sociálně geografického výzkumu • 12 %
2. semestr
PřF:Z0120 Geografické myšlení • 82 %
PřF:Z0121 Terénní praktikum z fyzické geografie • 82 %
PřF:Z0262 Geoinformatika • 82 %
PřF:Z2111 Metody fyzickogeografického výzkumu • 82 %
PřF:Z2166 Úvod do ekologie a ochrany přírody • 82 %
PřF:Z2211 Metody sociálně geografického výzkumu • 82 %
PřF:Z2069 Statistické metody a zpracování dat 2 • 73 %
PřF:JAZ02 Angličtina pro geografy II • 45 %
PřF:XK010 Informační výchova (vědecké informace a jejich vyhledávání) • 45 %
PřF:Z2012 Regionální geografie ČR • 45 %
PřF:Z0122 Terénní praktikum z humánní geografie • 36 %
PřF:G8711 Geologické katastrofy a jejich rizika • 27 %
PřF:ZX555 Copernicus – evropský program pro sledování a pozorování Země - online • 27 %
FSpS:P991 Tělesná výchova - Posilovny • 27 %
2. ročník
3. semestr
PřF:Z0025 Ekologie a životní prostředí • 100 %
PřF:Z0059 Hydrologie • 100 %
PřF:Z0076 Meteorologie a klimatologie • 100 %
PřF:Z0086 Pedogeografie • 100 %
PřF:Z1313 Přírodní hrozby a rizika v krajině - online • 100 %
PřF:Z3104 Geodatabáze • 100 %
PřF:E0320 Udržitelný rozvoj - globální výzvy a souvislosti • 67 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 50 %
PřF:ZX511 Základy geologie pro geografy • 50 %
PřF:Z0109 Seminář z fyzické geografie • 50 %
PřF:Z0135P Úvod do studia planety Země • 50 %
PřF:Z0135C Úvod do studia planety Země-cvičení • 33 %
PřF:Z1069 Statistické metody a zpracování dat 1 • 33 %
PřF:JAZ01 Angličtina pro geografy I • 17 %
PřF:Z0026C Fyzická geografie - cvičení • 17 %
PřF:Z0026P Fyzická geografie • 17 %
PřF:Z1035 Geografický proseminář • 17 %
FSpS:P950 Tělesná výchova - Jóga • 17 %
CST:CJV_DIAL Jazykový test Dialang • 17 %

Fyzika (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
2. semestr
PřF:F2182 Lineární a multilineární algebra • 100 %
PřF:M2100F Matematická analýza II • 94 %
PřF:F2050 Elektřina a magnetismus • 88 %
PřF:F2180 Fyzikální praktikum 1 • 88 %
PřF:F2423 Početní praktikum 2 • 63 %
PřF:F2422 Základní matematické metody ve fyzice 2 • 56 %
PřF:F2051 Elektřina a magnetizmus: cvičení plus • 50 %
PřF:F4500 Python pro fyziky • 31 %
PřF:F2252 Základy astronomie 2 • 13 %
PřF:F2400 Technické praktikum 2 • 13 %
FSpS:P932 Tělesná výchova - Beachvolejbal • 13 %
FSpS:P974 Tělesná výchova - Florbal • 13 %
FSpS:P987 Tělesná výchova - Sebeobrana • 13 %
3. semestr
PřF:F3060 Kmity, vlny, optika • 93 %
PřF:M3100F Matematická analýza III • 93 %
PřF:F4120 Teoretická mechanika • 86 %
PřF:F3240 Fyzikální praktikum 2 • 79 %
PřF:F3063 Integrování forem • 50 %
PřF:F9878 Studentský fyzikální seminář • 43 %
PřF:F1050 Termika a molekulová fyzika • 29 %
PřF:JAF01 Angličtina pro fyziky I • 21 %
PřF:F3061 Kmity, vlny, optika - seminář • 14 %
PřF:F3360 Jaderné reaktory a elektrárny • 14 %
PřF:F5510 Analytical mechanics • 14 %
FSpS:P991 Tělesná výchova - Posilovny • 14 %
2. ročník
4. semestr
PřF:M4010 Rovnice matematické fyziky • 92 %
PřF:F4210 Fyzikální praktikum 3 • 88 %
PřF:F4090 Elektrodynamika a teorie relativity • 85 %
PřF:F4050 Úvod do fyziky mikrosvěta • 77 %
PřF:F4160 Vakuová fyzika 1 • 19 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 19 %
PřF:F2050 Elektřina a magnetismus • 15 %
PřF:F4051 Physics in spacetime • 15 %
PřF:F4500 Python pro fyziky • 15 %
LF:DSCC060 Life science seminar • 12 %
PřF:F1420 Základy programování v jazyce Python • 12 %
PřF:F2180 Fyzikální praktikum 1 • 12 %
PřF:F4120 Teoretická mechanika • 12 %
PřF:F4280 Technologie depozice tenkých vrstev a povrchových úprav • 12 %
5. semestr
PřF:F5030 Základy kvantové mechaniky • 96 %
PřF:F5151 Fyzikální praktikum 4 • 96 %
PřF:F5170 Úvod do fyziky plazmatu • 96 %
PřF:F6040 Termodynamika a statistická fyzika • 96 %
PřF:F5055 Bakalářské repetitorium 1 • 52 %
PřF:F5251E Bakalářská práce 1 • 48 %
PřF:F5251T Bakalářská práce 1 • 30 %
PřF:F5330 Základní numerické metody • 30 %
PřF:F5220 Bakalářský seminář 1 • 26 %
LF:DSCB060 Life science seminar • 22 %
PřF:F5510 Analytical mechanics • 17 %
PřF:F9878 Studentský fyzikální seminář • 17 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 17 %
PřF:F5251K Bakalářská práce 1 • 13 %
PřF:F6450 Vakuová fyzika 2 • 13 %
3. ročník
6. semestr
PřF:F6121 Základy fyziky pevných látek • 91 %
PřF:FSB01 Státní zkouška Bc, Fyzika • 70 %
PřF:F5090 Elektronika (2a) • 65 %
PřF:F6270 Praktikum z elektroniky (1a) • 61 %
PřF:F6122 Základy fyziky pevných látek - seminář • 48 %
PřF:F6252E Bakalářská práce 2 • 43 %
PřF:F6252T Bakalářská práce 2 • 30 %
PřF:F6390 Praktikum z pevných látek (1b) • 30 %
PřF:F7122 Atomární výstavba rozlehlých systémů (2b) • 30 %
PřF:F4050 Úvod do fyziky mikrosvěta • 17 %
PřF:F6055 Bakalářské repetitorium 2 • 17 %
PřF:F6050 Pokročilá kvantová mechanika • 13 %
PřF:F6252K Bakalářská práce 2 • 13 %

Fyzika (bakalářský prezenční se specializací)

1. ročník
1. semestr
PřF:F1110 Lineární algebra a geometrie • 98 %
PřF:F1610 Úvod do fyzikálních měření • 98 %
CST:CJV_DIAL Jazykový test Dialang • 98 %
PřF:F1030 Mechanika • 93 %
PřF:M1100F Matematická analýza I • 93 %
PřF:F1050 Termika a molekulová fyzika • 78 %
PřF:F1421 Základní matematické metody ve fyzice 1 • 54 %
PřF:F1032 Mechanika a molekulová fyzika: cvičení plus • 50 %
PřF:F1520 Zajímavá fyzika • 37 %
PřF:F1422 Početní praktikum 1 • 28 %
PřF:F0010 Přípravný kurz ke studiu • 24 %
PřF:F1400 Programování • 20 %
PřF:F1400A Úlohy z programování • 20 %
PřF:F1251 Základy astronomie 1 • 17 %
PřF:JAF01 Angličtina pro fyziky I • 17 %
PřF:F1080 Demonstrační experimenty k základnímu kurzu fyziky 1 • 11 %
2. semestr
PřF:M2100F Matematická analýza II • 92 %
PřF:F2182 Lineární a multilineární algebra • 77 %
PřF:F2180 Fyzikální praktikum 1 • 69 %
PřF:F2050 Elektřina a magnetismus • 62 %
PřF:F2051 Elektřina a magnetizmus: cvičení plus • 62 %
PřF:F8632 Fyzikální principy přístrojů kolem nás • 54 %
PřF:F2130 Fyzika v živé přírodě • 38 %
PřF:F2422 Základní matematické metody ve fyzice 2 • 38 %
PřF:F4500 Python pro fyziky • 31 %
PřF:F1050 Termika a molekulová fyzika • 23 %
PřF:F2423 Početní praktikum 2 • 23 %
PřF:FD010 Principy moderních optických zobrazovacích metod • 15 %
PřF:F1030 Mechanika • 15 %
PřF:F3060 Kmity, vlny, optika • 15 %
PřF:F3250 Moderní témata ve fyzice kondenzovaných látek • 15 %
PřF:F4120 Teoretická mechanika • 15 %
PřF:M0001 Matematika kolem nás • 15 %
PřF:M1100F Matematická analýza I • 15 %
PřF:M3100F Matematická analýza III • 15 %
PřF:ZX555 Copernicus – evropský program pro sledování a pozorování Země - online • 15 %
FSpS:P934 Tělesná výchova - Bouldering • 15 %
FSpS:P991 Tělesná výchova - Posilovny • 15 %
2. ročník
3. semestr
PřF:F3240 Fyzikální praktikum 2 • 100 %
PřF:F3060 Kmity, vlny, optika • 90 %
PřF:F4120 Teoretická mechanika • 90 %
PřF:M3100F Matematická analýza III • 80 %
PřF:F3061 Kmity, vlny, optika - seminář • 70 %
PřF:F3360 Jaderné reaktory a elektrárny • 70 %
PřF:FD010 Principy moderních optických zobrazovacích metod • 60 %
PřF:F1050 Termika a molekulová fyzika • 60 %
PřF:F1520 Zajímavá fyzika • 40 %
PřF:F6730 Seminář ÚTFA • 40 %
PřF:F1421 Základní matematické metody ve fyzice 1 • 30 %
PřF:F3370 Úvod do nanotechnologií • 30 %
PřF:JAF01 Angličtina pro fyziky I • 30 %
PřF:F3200 Fyzika materiálů a tenkých vrstev • 20 %
PřF:F3250 Moderní témata ve fyzice kondenzovaných látek • 20 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 20 %
FI:VB005 Panorama fyziky I • 20 %

Fyzika – nanotechnologie (bakalářský prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
PřF:F1030 Mechanika • 100 %
PřF:F1610 Úvod do fyzikálních měření • 100 %
PřF:F3370 Úvod do nanotechnologií • 100 %
PřF:F1711 Matematika 1 • 95 %
CST:CJV_DIAL Jazykový test Dialang • 95 %
PřF:F1050 Termika a molekulová fyzika • 89 %
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 79 %
PřF:F1400 Programování • 68 %
PřF:F1032 Mechanika a molekulová fyzika: cvičení plus • 58 %
PřF:F1421 Základní matematické metody ve fyzice 1 • 58 %
PřF:F1400A Úlohy z programování • 42 %
PřF:JAF01 Angličtina pro fyziky I • 37 %
PřF:F1080 Demonstrační experimenty k základnímu kurzu fyziky 1 • 26 %
PřF:F1410 Technické praktikum • 26 %
PřF:F1422 Početní praktikum 1 • 26 %
PřF:F1520 Zajímavá fyzika • 26 %
PřF:F1222 C++ pro fyziky • 21 %
PřF:F9878 Studentský fyzikální seminář • 21 %
PřF:F1420 Základy programování v jazyce Python • 11 %
PřF:F2050 Elektřina a magnetismus • 11 %
PřF:F2051 Elektřina a magnetizmus: cvičení plus • 11 %
PřF:F2130 Fyzika v živé přírodě • 11 %
PřF:F2180 Fyzikální praktikum 1 • 11 %
PřF:F2712 Matematika 2 • 11 %
PřF:F4160 Vakuová fyzika 1 • 11 %
FSpS:P991 Tělesná výchova - Posilovny • 11 %
2. semestr
PřF:F2712 Matematika 2 • 100 %
PřF:F4160 Vakuová fyzika 1 • 100 %
PřF:F2130 Fyzika v živé přírodě • 75 %
PřF:F2050 Elektřina a magnetismus • 50 %
PřF:F2051 Elektřina a magnetizmus: cvičení plus • 50 %
PřF:F2180 Fyzikální praktikum 1 • 50 %
PřF:F2422 Základní matematické metody ve fyzice 2 • 50 %
PřF:F2423 Početní praktikum 2 • 50 %
PřF:F4500 Python pro fyziky • 50 %
PřF:F8632 Fyzikální principy přístrojů kolem nás • 50 %
PřF:F1420 Základy programování v jazyce Python • 25 %
PřF:F2400 Technické praktikum 2 • 25 %
2. ročník
3. semestr
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 100 %
PřF:F3180 Výboje v plynech • 100 %
PřF:F3200 Fyzika materiálů a tenkých vrstev • 100 %
PřF:F3712 Matematika 3 • 100 %
PřF:F1050 Termika a molekulová fyzika • 50 %
PřF:F1520 Zajímavá fyzika • 50 %
PřF:F3060 Kmity, vlny, optika • 50 %
PřF:F3061 Kmity, vlny, optika - seminář • 50 %
PřF:F3240 Fyzikální praktikum 2 • 50 %
PřF:F3250 Moderní témata ve fyzice kondenzovaných látek • 50 %
PřF:F4120 Teoretická mechanika • 50 %
PřF:F6450 Vakuová fyzika 2 • 50 %
PřF:F7541 Praktikum z vakuové fyziky • 50 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 50 %
FI:VB005 Panorama fyziky I • 50 %
PřF:BI8710 Ochrana přírody • 25 %
PřF:C1200 Úvod do studia biochemie • 25 %
PřF:F1400 Programování • 25 %
PřF:F1400A Úlohy z programování • 25 %
PřF:F1421 Základní matematické metody ve fyzice 1 • 25 %
PřF:F1422 Početní praktikum 1 • 25 %
PřF:F1711 Matematika 1 • 25 %
PřF:F3062 Kmity, vlny, optika: cvičení plus • 25 %
PřF:JAF01 Angličtina pro fyziky I • 25 %
PřF:MAS01 Aplikovaná statistika I • 25 %
PřF:MAS01C Aplikovaná statistika I - cvičení • 25 %
FI:PB154 Základy databázových systémů • 25 %
FSpS:P950 Tělesná výchova - Jóga • 25 %

Fyzika se zaměřením na vzdělávání (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
2. semestr
PřF:F2050 Elektřina a magnetismus • 100 %
PřF:F2180 Fyzikální praktikum 1 • 92 %
PřF:F2051 Elektřina a magnetizmus: cvičení plus • 83 %
PřF:XS140 Základy psychologie • 67 %
PřF:JAT04 Angličtina pro přírodovědce s pedagogickým zaměřením II • 42 %
PřF:C2021 Organická chemie I • 17 %
PřF:F8632 Fyzikální principy přístrojů kolem nás • 17 %
PřF:JA002 Pokročilá odborná angličtina - zkouška • 17 %
PřF:M2010 Matematika II • 17 %
PřF:M2020 Matematika II - seminář • 17 %
PřF:XS060 Obecná a alternativní didaktika • 17 %
3. semestr
PřF:F3060 Kmity, vlny, optika • 91 %
PřF:F3081 Teoretická mechanika • 82 %
PřF:F3240 Fyzikální praktikum 2 • 82 %
PřF:JAT03 Angličtina pro přírodovědce s pedagogickým zaměřením I • 27 %
PřF:XS050 Školní pedagogika • 27 %
PřF:JAF01 Angličtina pro fyziky I • 18 %
PřF:XS020 Inspiratorium pro učitele • 18 %
FSpS:P980 Tělesná výchova - Zumba • 18 %
2. ročník
4. semestr
PřF:F4411 Základní kurz fyziky v příkladech a aplikacích 1 • 92 %
PřF:F4050 Úvod do fyziky mikrosvěta • 85 %
PřF:F4210 Fyzikální praktikum 3 • 85 %
PřF:F4082 Elektrodynamika a teorie relativity • 77 %
PřF:XS060 Obecná a alternativní didaktika • 69 %
PřF:F8632 Fyzikální principy přístrojů kolem nás • 15 %
PřF:JAF02 Angličtina pro fyziky II • 15 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 15 %
5. semestr
PřF:F5412 Základní kurz fyziky v příkladech a aplikacích 2 • 92 %
PřF:F5082 Základy kvantové mechaniky • 83 %
PřF:XS090 Asistentská praxe • 83 %
PřF:F5261E Bakalářská práce 1 • 33 %
PřF:XS050 Školní pedagogika • 25 %
PřF:F3240 Fyzikální praktikum 2 • 17 %
PřF:F5055 Bakalářské repetitorium 1 • 17 %
PřF:JA002 Pokročilá odborná angličtina - zkouška • 17 %
FSpS:P999 Tělesná výchova - Zdravotní osvobození • 17 %
3. ročník
6. semestr
PřF:F4082 Elektrodynamika a teorie relativity • 83 %
PřF:F6082 Termodynamika a statistická fyzika • 83 %
PřF:F9090 Astrofyzika • 83 %
PřF:F4050 Úvod do fyziky mikrosvěta • 50 %
PřF:F6055 Bakalářské repetitorium 2 • 50 %
PřF:FSB03 Státní zkouška Bc, Vzdělávání • 33 %
PřF:F6262E Bakalářská práce 2 • 33 %
FF:ROM1BSJ01 Španělština I (pro nešpanělštináře) • 17 %
PřF:F1520 Zajímavá fyzika • 17 %
PřF:F2423 Početní praktikum 2 • 17 %
PřF:F4500 Python pro fyziky • 17 %
PřF:F5055 Bakalářské repetitorium 1 • 17 %
PřF:F6560 Historie astronomie • 17 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 17 %
PřF:XS060 Obecná a alternativní didaktika • 17 %
PřF:XS350 Práce se skupinovou dynamikou • 17 %
PdF:ONLINE_A Angličtina Online • 17 %
PdF:ONLINE_AG Angličtina Online - Gramatika • 17 %
FSpS:P966 Tělesná výchova - Fit hodina • 17 %
FSpS:P981 Tělesná výchova - Tenis • 17 %
FSpS:P987 Tělesná výchova - Sebeobrana • 17 %
FSpS:P991 Tělesná výchova - Posilovny • 17 %
FSpS:P995 Tělesná výchova - Cvičební program SPINNING • 17 %

Fyzika se zaměřením na vzdělávání (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
2. semestr
PřF:F2180 Fyzikální praktikum 1 • 100 %
PřF:M2010 Matematika II • 100 %
PřF:M2020 Matematika II - seminář • 100 %
PřF:XS140 Základy psychologie • 100 %
PřF:F2050 Elektřina a magnetismus • 50 %
PřF:F2051 Elektřina a magnetizmus: cvičení plus • 50 %
FSpS:P987 Tělesná výchova - Sebeobrana • 50 %
3. semestr
PřF:BI3031 Demonstrační úlohy z fyziologie živočichů • 100 %
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 100 %
PřF:F1050 Termika a molekulová fyzika • 100 %
PřF:F3081 Teoretická mechanika • 100 %
PřF:F3240 Fyzikální praktikum 2 • 100 %
2. ročník
4. semestr
PřF:F2050 Elektřina a magnetismus • 100 %
PřF:F4411 Základní kurz fyziky v příkladech a aplikacích 1 • 100 %
PřF:BI5080 Základy ekologie • 50 %
PřF:BI8430 Školní biologické pokusy • 50 %
PřF:C7660 Multimedia ve výuce I • 50 %
PřF:F1421 Základní matematické metody ve fyzice 1 • 50 %
PřF:F3060 Kmity, vlny, optika • 50 %
PřF:F4210 Fyzikální praktikum 3 • 50 %
PřF:JAB01 Angličtina pro biology I • 50 %
FSpS:P972 Tělesná výchova - Pilates • 50 %
6. semestr
PřF:F4082 Elektrodynamika a teorie relativity • 100 %
PřF:F9090 Astrofyzika • 100 %
PřF:F4050 Úvod do fyziky mikrosvěta • 75 %
PřF:F4210 Fyzikální praktikum 3 • 50 %
PřF:F6055 Bakalářské repetitorium 2 • 50 %
PřF:BI6660 Geobotanický seminář II • 25 %
PřF:FSB03 Státní zkouška Bc, Vzdělávání • 25 %
PřF:F6082 Termodynamika a statistická fyzika • 25 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 25 %
PdF:ONLINE_A Angličtina Online • 25 %
FSpS:P991 Tělesná výchova - Posilovny • 25 %

Fyzika se zaměřením na vzdělávání (bakalářský prezenční hlavní)

1. ročník
1. semestr
PřF:F1030 Mechanika • 93 %
PřF:F1610 Úvod do fyzikálních měření • 93 %
PřF:MUC11 Matematická analýza 1 • 93 %
PřF:MUC14 Funkce a rovnice na SŠ • 93 %
CST:CJV_DIAL Jazykový test Dialang • 93 %
PřF:F1050 Termika a molekulová fyzika • 67 %
PřF:XS020 Inspiratorium pro učitele • 53 %
PřF:XS050 Školní pedagogika • 53 %
PřF:F1421 Základní matematické metody ve fyzice 1 • 47 %
PřF:F1032 Mechanika a molekulová fyzika: cvičení plus • 40 %
PřF:MUC02 Repetitorium školské matematiky • 33 %
PřF:F1620 Mechanika vlastníma rukama • 27 %
PřF:F0010 Přípravný kurz ke studiu • 20 %
PřF:F1080 Demonstrační experimenty k základnímu kurzu fyziky 1 • 20 %
PřF:F1520 Zajímavá fyzika • 20 %
PřF:F1422 Početní praktikum 1 • 13 %
PřF:MUC01 Letní škola • 13 %
PřF:MUC03 Základy matematiky • 13 %
PřF:MUC41 Kombinatorika • 13 %
2. semestr
PřF:MUC12 Matematická analýza 2 • 100 %