Analytický chemik - manažer chemické laboratoře (bakalářský prezenční se specializací)

1. ročník
1. semestr
PřF:C1020 Obecná chemie • 100 %
PřF:C1061 Anorganická chemie I • 100 %
PřF:F1240 Fyzika pro chemiky I • 100 %
PřF:F1241 Fyzika pro chemiky I, seminář • 100 %
PřF:M1010 Matematika I • 100 %
PřF:M1020 Matematika I - seminář • 100 %
CST:CJV_DIAL Jazykový test Dialang • 100 %
PřF:C1040 Obecná chemie - seminář • 86 %
PřF:C1062 Anorganická chemie I - seminář • 86 %
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 86 %
PřF:C1050 Základní chemické výpočty • 57 %
PřF:JAC01 Angličtina pro chemiky I • 29 %
FF:CJBA37 Slovenština • 14 %
PřF:CORE029 Kritické myšlení • 14 %
PřF:C3200 Chemická literatura • 14 %
PřF:JAC02 Angličtina pro chemiky II • 14 %
PřF:M2010 Matematika II • 14 %
PřF:M2020 Matematika II - seminář • 14 %
PřF:XA0010 Praxe pro Mendelovo muzeum • 14 %
FSpS:P927 Tělesná výchova – Kardio trénink • 14 %
FSpS:P973 Tělesná výchova – Basketbal • 14 %
2. semestr
PřF:C2021 Organická chemie I • 100 %
PřF:C2022 Organická chemie I - seminář • 100 %
PřF:C2062 Anorganická chemie II • 100 %
PřF:C2070 Anorganická chemie II - seminář • 100 %
PřF:C3150 Fyzikální chemie I - seminář • 100 %
PřF:C4660 Fyzikální chemie I • 100 %
PřF:F2090 Fyzika pro chemiky II • 100 %
PřF:F2091 Fyzika pro chemiky II, seminář • 100 %
PřF:M2010 Matematika II • 100 %
PřF:M2020 Matematika II - seminář • 100 %
PřF:CORE027 Klimatické změny - příčiny, dopady a možnosti řešení • 25 %
PřF:JAC02 Angličtina pro chemiky II • 25 %
FSpS:P976 Tělesná výchova – Futsal • 25 %
FSpS:P978 Tělesná výchova – Volejbal • 25 %
2. ročník
3. semestr
PřF:C1100 Laboratorní technika • 100 %
PřF:C3050 Organická chemie II • 100 %
PřF:C3055 Organická chemie II - seminář • 100 %
PřF:C3100 Analytická chemie I • 100 %
PřF:C3110 Analytická chemie I - seminář • 100 %
PřF:C4020 Fyzikální chemie II • 100 %
PřF:C4040 Fyzikální chemie II - seminář • 100 %
PřF:BI1500 Biologie nádorů pro každého aneb buněčná filozofie • 50 %
PřF:C3181 Biochemie I • 50 %
PřF:C3190 Biochemie I - seminář • 50 %
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 50 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 50 %
PdF:ONLINE_AS Angličtina Online - Mluvený projev • 50 %
ESF:BPH_EKOR Ekonomika organizací • 50 %
4. semestr
PřF:C3120 Analytická chemie - praktikum • 100 %
PřF:C3705 Správná laboratorní praxe v chemické laboratoři • 100 %
PřF:C3706 Správná laboratorní praxe v chemické laboratoři - cvičení • 100 %
PřF:C4050 Analytická chemie II • 100 %
PřF:C6005 Projekty a bakalářské práce • 100 %
PřF:C6140 Optimalizace a hodnocení analytických metod • 100 %
PřF:C6160 Analytická chemie II - seminář • 100 %
PřF:C4182 Biochemie II • 67 %
PřF:C4200 Biochemie II - seminář • 67 %
ESF:BPH_POEK Podniková ekonomika • 67 %
PřF:BI0001 Příběhy vědy: rakovina • 33 %
PřF:CORE121 Voda pro moderní lidskou společnost • 33 %
PřF:C3700 Jakost v analytické laboratoři • 33 %
PřF:C5000 Samostatný projekt z chemie • 33 %
PřF:C7031 Atomová spektrometrie • 33 %
PřF:C7041 Molekulová spektrometrie • 33 %
PřF:C8700 Technologie chemických výrob • 33 %
PřF:JAC02 Angličtina pro chemiky II • 33 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 33 %
PdF:CORE072 Věda a společnost • 33 %
PdF:ONLINE_AG Angličtina Online - Gramatika • 33 %
3. ročník
5. semestr
PřF:C3181 Biochemie I • 100 %
PřF:C5120 Počítače v chemii a chemometrie • 100 %
PřF:C5140 Počítače v chemii a chemometrie - cvičení • 100 %
PřF:C5145 Management kvality v bioanalytické laboratoři • 100 %
PřF:C5190 Instrumentální analytická chemie - praktikum • 100 %
PřF:C5350 Analytická chemie III • 100 %
PřF:C5355 Analytická chemie III - seminář • 100 %
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 100 %
ESF:BPH_ZMAN Základy managementu • 100 %
PřF:C3200 Chemická literatura • 60 %
PřF:C5000 Samostatný projekt z chemie • 60 %
PřF:CORE022 Biochemie v běžném životě • 40 %
FaF:CORE018 Rostliny ve zdraví a nemoci • 20 %
PřF:BI0002 Příběhy vědy: gen • 20 %
PřF:CZBMCL Státní závěrečná bakalářská zkouška v oboru Analytický chemik - manažer chemické laboratoře • 20 %
PřF:C2105 Počítač v analytické laboratoři • 20 %
PřF:C3700 Jakost v analytické laboratoři • 20 %
PřF:C4182 Biochemie II • 20 %
PřF:C5000F Samostatný projekt z chemie (FaF) • 20 %
PřF:C6012 Bakalářský seminář • 20 %
PřF:C6013 Bakalářská práce z chemie • 20 %
PřF:C7021 Separační metody A • 20 %
PřF:C7031 Atomová spektrometrie • 20 %
PřF:E6050 Osud toxických látek v prostředí • 20 %
PřF:E6051 Osud toxických látek v prostředí - cvičení • 20 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 20 %
FSpS:P950 Tělesná výchova – Jóga • 20 %
FSpS:P984 Tělesná výchova – Otužování • 20 %
FSpS:P988 Tělesná výchova – Plavání • 20 %
ESF:BPH_EKOR Ekonomika organizací • 20 %
6. semestr
PřF:C2105 Počítač v analytické laboratoři • 100 %
PřF:C4182 Biochemie II • 100 %
PřF:C6012 Bakalářský seminář • 100 %
PřF:C6013 Bakalářská práce z chemie • 100 %
PřF:C7031 Atomová spektrometrie • 100 %
PřF:CZBMCL Státní závěrečná bakalářská zkouška v oboru Analytický chemik - manažer chemické laboratoře • 75 %
PřF:E6050 Osud toxických látek v prostředí • 75 %
PřF:E6051 Osud toxických látek v prostředí - cvičení • 75 %
PřF:CORE027 Klimatické změny - příčiny, dopady a možnosti řešení • 50 %
PřF:C3700 Jakost v analytické laboratoři • 50 %
PřF:C6245 Analytická chemie organických látek - praktikum • 25 %
PřF:E2220 Environmentální analytická chemie • 25 %
PřF:XV003 Projekty na popularizaci přírodních věd • 25 %
PdF:CORE072 Věda a společnost • 25 %
FSpS:P9038 Tělesná výchova – Jóga • 25 %
ESF:BPH_POEK Podniková ekonomika • 25 %

Antropologie (bakalářský prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
PřF:BI1071 Seminář I • 100 %
PřF:BI1251 Úvod do antropologie I • 100 %
PřF:BI3200 Základy vědecké práce • 100 %
PřF:BI1231 Anatomie pro antropology I. • 99 %
PřF:BI1231C Anatomie pro antropology I - cvičení • 99 %
PřF:BI3170 Antropologie pravěku • 99 %
PřF:BI3060C Obecná genetika - cvičení • 97 %
CST:CJV_DIAL Jazykový test Dialang • 89 %
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 58 %
PřF:BI3070 Obecná genetika pro antropology • 45 %
PřF:BI3060 Obecná genetika • 36 %
PřF:BI7878 Antropologie obecná I: antropologie biologická • 27 %
PřF:JALS01 Angličtina pro Life Sciences 1 • 16 %
2. semestr
PřF:BI2072 Seminář II • 100 %
PřF:BI2251 Úvod do antropologie II • 100 %
PřF:BI2424 Metody terénního výzkumu • 100 %
PřF:BI2232 Anatomie pro antropology II • 97 %
PřF:BI2232C Anatomie pro antropology II cvičení • 97 %
PřF:BI4260 Antropologie starověku • 97 %
PřF:BI2120S Cytologie, histologie, embryologie seminář • 53 %
PřF:BI2120 Cytologie, histologie, embryologie • 48 %
PřF:BI2323 Histologie a embryologie pro antropology • 45 %
PřF:BI2323S Histologie a embryologie pro antropology seminář • 45 %
PřF:BI4343 Teeth in bioanthropology • 21 %
PřF:BI7879 Antropologie obecná II: antropologie sociokulturní • 21 %
PřF:BI0001 Příběhy vědy: rakovina • 19 %
PřF:BI4224 Environmental anthropology • 15 %
PřF:CORE027 Klimatické změny - příčiny, dopady a možnosti řešení • 11 %
PřF:JALS02 Angličtina pro Life Sciences 2 • 11 %
2. ročník
3. semestr
PřF:BI3233 Anatomie pro antropology III • 100 %
PřF:BI3233C Anatomie pro antropology III cvičení • 100 %
PřF:BI3301 Seminář III • 100 %
PřF:BI5110 Antropologie středověku • 100 %
PřF:BI3181 Fyziologie I • 97 %
PřF:BI3181C Fyziologie I cvičení • 97 %
PřF:C7007 Biochemie • 97 %
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 97 %
PřF:BI7351 Metody antropologie I. • 94 %
PřF:LFMA011P Mikroskopická anatomie - přednáška • 91 %
PřF:BI3060 Obecná genetika • 38 %
PřF:CORE001 Příběhy vědy: gen • 38 %
PřF:CORE015 Bioetika I: etika života • 22 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 22 %
FaF:CORE018 Rostliny ve zdraví a nemoci • 19 %
PřF:BI0002 Příběhy vědy: gen • 19 %
CST:CJV_DIAL Jazykový test Dialang • 19 %
PřF:CORE074 Biosociální antropologie: povaha lidského druhu a její proměnlivost • 16 %
PřF:JALS01 Angličtina pro Life Sciences 1 • 16 %
PřF:BI1500 Biologie nádorů pro každého aneb buněčná filozofie • 13 %
4. semestr
PřF:BI1221 Dějiny antropologického myšlení • 100 %
PřF:BI3434 Zpracování výzkumných dat v antropologii • 100 %
PřF:BI4302 Seminář IV • 100 %
PřF:BI6460 Antropologie novověku • 100 %
PřF:BI4010 Základy molekulární biologie • 96 %
PřF:BI4010C Základy molekulární biologie - seminář • 96 %
PřF:BI4182 Fyziologie II • 96 %
PřF:BI4182C Fyziologie II cvičení • 96 %
PřF:BI8352 Metody antropologie II • 96 %
PřF:BI4041 Paleopathology • 50 %
PřF:BI0001 Příběhy vědy: rakovina • 36 %
PřF:BI4343 Teeth in bioanthropology • 32 %
FSpS:P9038 Tělesná výchova – Jóga • 25 %
PřF:CORE021 Bioetika II: možnosti na hraně • 11 %
3. ročník
5. semestr
PřF:BI5301 Seminář V • 100 %
PřF:MAS01 Aplikovaná statistika I • 100 %
PřF:MAS10C Aplikovaná statistika I - cvičení pro antropology • 100 %
PřF:BI3434 Zpracování výzkumných dat v antropologii • 94 %
PřF:BI5402 Dermatoglyfika • 94 %
PřF:BI6868 Evoluce kosterní soustavy člověka • 94 %
PřF:BI6868C Evoluce kosterní soustavy člověka - cvičení • 94 %
PřF:BI4502 Bakalářská práce I • 88 %
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 44 %
PřF:BI5555 Praktikum k závěrečné práci pro antropology • 31 %
PřF:BI0002 Příběhy vědy: gen • 19 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 19 %
PřF:BI1500 Biologie nádorů pro každého aneb buněčná filozofie • 13 %
PřF:BI2727 Isotope analysis in bioarchaeology • 13 %
PřF:BI3233 Anatomie pro antropology III • 13 %
PřF:BI7878 Antropologie obecná I: antropologie biologická • 13 %
PřF:LFMA011P Mikroskopická anatomie - přednáška • 13 %
ESF:BPE_ZEKO Základy ekonomie • 13 %
6. semestr
PřF:BI2223 Antropologie a moderní trendy v biologii • 89 %
PřF:MAS02 Aplikovaná statistika II • 89 %
PřF:MAS20C Aplikovaná statistika II - cvičení pro antropology • 89 %
PřF:BI6302 Seminář VI • 83 %
PřF:BI6502 Terénní cvičení I • 83 %
PřF:BI6100 Bakalářská práce II • 67 %
PřF:BI6085 Bakalářská státní závěrečná zkouška z Antropologie • 56 %
FF:HIAB05 Dějiny starověku • 11 %
PřF:BI4502 Bakalářská práce I • 11 %

Aplikovaná a environmentální geologie (bakalářský prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
PřF:G1011 Úvodní geologické soustředění • 100 %
PřF:G1021 Geologie dynamická • 100 %
PřF:G1061 Mineralogie • 100 %
PřF:G1081 Paleontologie • 100 %
PřF:G1101 Základy geofyziky • 100 %
PřF:JAG01 Angličtina pro geology I • 75 %
CST:CJV_DIAL Jazykový test Dialang • 67 %
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 50 %
PřF:G0101 Školení BOZP a PO pro geology • 50 %
PřF:CORE036 Společnost a neživá příroda v regionu střední Evropy • 17 %
FSpS:P976 Tělesná výchova – Futsal • 17 %
2. semestr
PřF:G3021 Petrografie • 90 %
PřF:G3061 Historická a stratigrafická geologie • 90 %
PřF:G5081 Geochemie • 90 %
PřF:G1141 Optická mikroskopie v geologii • 80 %
PřF:G2031 Praktické geologické cvičení • 80 %
PřF:G4101 Strukturní geologie a geotektonika • 80 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 70 %
PřF:JAG02 Angličtina pro geology II • 60 %
PřF:GI221 3D modelování v programu Leapfrog Geo • 20 %
PřF:G8711 Geologické katastrofy a jejich rizika • 20 %
2. ročník
3. semestr
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 100 %
PřF:G0101 Školení BOZP a PO pro geology • 100 %
PřF:G2101 Hydrogeologie • 100 %
PřF:G2121 Inženýrská geologie • 100 %
PřF:G4121 Kvartérní geologie • 100 %
PřF:G5061 Ložisková geologie • 100 %
PřF:G3081 Metody praktické geologie a geologického mapování • 83 %
PřF:G8271 Pěší geologická exkurze do okolí Brna • 83 %
PřF:GA801 Chemické základy geologických procesů • 67 %
PřF:G6101 Laboratorní metody v geologii • 67 %
PřF:GA571 Drahé kameny • 33 %
PřF:GI231 Metody vyhledávání ložisek nerostných surovin - praktická cvičení • 33 %
PřF:G6661 Gems and their deposits • 33 %
FF:CORE008 Proměny křesťanské Evropy • 17 %
FF:CORE089 Filosofie ve sci-fi • 17 %
FF:VKOR1 Korejština 1 • 17 %
PřF:BI0002 Příběhy vědy: gen • 17 %
PřF:BI1500 Biologie nádorů pro každého aneb buněčná filozofie • 17 %
PřF:CORE001 Příběhy vědy: gen • 17 %
FSpS:P991 Tělesná výchova – Posilovna • 17 %
CST:CJV_DIAL Jazykový test Dialang • 17 %
4. semestr
PřF:G5021 Regionální geologie ČR • 100 %
PřF:G6141 Environmentální geologie • 100 %
PřF:G4221 Geovědní dokumentace území • 83 %
PřF:G6301 Základy podzemní hydrauliky • 83 %
PřF:G7671 Dokumentace průzkumných děl a podzemních staveb • 83 %
PřF:G8711 Geologické katastrofy a jejich rizika • 83 %
PřF:G9421 Ochrana podzemních vod • 83 %
PřF:G0211 Převzetí zadání bakalářské práce • 67 %
PřF:G0231 Volba tématu bakalářské práce • 67 %
PřF:CORE032 Planetární průmyslové zdroje • 50 %
PřF:G2141 Mikroskopie minerálů a hornin • 33 %
PřF:G5801 Terénní cvičení s využitím geocachingu • 33 %
PřF:G5811 Horniny a minerály na brněnských ulicích – interdisciplinární exkurze s využitím geocachingu • 33 %
PřF:G7411 Meteority, tektity a impaktní struktury • 33 %
PřF:G8761 Metody přepočtu chemických analýz pro geology • 33 %
FF:CJVS1B Španělský jazyk pro akademické účely I • 17 %
FF:VKOR4 Úvod do koreanistiky • 17 %
PřF:BI0001 Příběhy vědy: rakovina • 17 %
PřF:F1140 Úvod do fyziky • 17 %
PřF:GI221 3D modelování v programu Leapfrog Geo • 17 %
PřF:G2031 Praktické geologické cvičení • 17 %
PřF:G4101 Strukturní geologie a geotektonika • 17 %
PřF:JS001 Odborná španělština - zkouška • 17 %
PdF:TI9006 E-KURZ: Recyklujeme - výrobky z odpadového materiálu • 17 %
FSpS:P9030 Tělesná výchova – Outdoor Workout • 17 %
3. ročník
5. semestr
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 100 %
PřF:G0101 Školení BOZP a PO pro geology • 100 %
PřF:G0211 Převzetí zadání bakalářské práce • 100 %
PřF:G4141 Akademické dovednosti pro geology • 100 %
PřF:G5011 Bakalářský seminář I • 100 %
PřF:G5041 Bakalářská práce - současný stav problému v literatuře • 100 %
PřF:G5051 Bakalářská práce I • 100 %
PřF:G5221 Elektronické zpracování geologie území • 100 %
PřF:G3101 Základy zpracování geologických dat • 71 %
PřF:CORE036 Společnost a neživá příroda v regionu střední Evropy • 43 %
PřF:G6661 Gems and their deposits • 43 %
PřF:G5511 Petrel • 29 %
FaF:CORE018 Rostliny ve zdraví a nemoci • 14 %
FF:CORE043 Základy designového myšlení • 14 %
PřF:BI0002 Příběhy vědy: gen • 14 %
PřF:GS301 Obhajoba bakalářske práce • 14 %
PřF:GS331 Geologie (SZk plánu Aplikovaná a environmentální geologie) • 14 %
PřF:G2121 Inženýrská geologie • 14 %
PřF:G6011 Bakalářský seminář II • 14 %
PřF:G6051 Bakalářská práce II - odevzdání • 14 %
PřF:G7321 Desková tektonika a orogeneze • 14 %
PřF:G7501 Fyzikální geochemie • 14 %
PřF:G7531 Elektronová mikroskopie a mikroanalýza • 14 %
PřF:G7931 Legislativa v geologii • 14 %
PřF:G8101 Nerostné zdroje světa • 14 %
PřF:G8221 Terénní cvičení z tektoniky • 14 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 14 %
PdF:FJ1028 Kurz francouzského jazyka online • 14 %
PdF:RJ1081 Ruština online • 14 %
FSpS:P966 Tělesná výchova – Total body trénink • 14 %
FSpS:P968 Tělesná výchova – Re-kondiční cvičení • 14 %
FSpS:P987 Tělesná výchova – Sebeobrana • 14 %
6. semestr
PřF:GS301 Obhajoba bakalářske práce • 100 %
PřF:GS331 Geologie (SZk plánu Aplikovaná a environmentální geologie) • 100 %
PřF:G6051 Bakalářská práce II - odevzdání • 100 %
PřF:G6011 Bakalářský seminář II • 83 %
FF:CORE052 Kulturní dějiny piva • 67 %
PřF:CORE032 Planetární průmyslové zdroje • 67 %
PřF:G9351 Aplikace tenzorové algebry v geologii • 50 %
FSpS:P9025 Tělasná výchova – Posilovna se zaměřením na metody silového tréninku • 50 %
PřF:GB911 Pokročilý seminář z tektoniky • 33 %
FSpS:P9911 Tělesná výchova – Outdoorové aktivity distančně • 33 %
PřF:BI0001 Příběhy vědy: rakovina • 17 %
PřF:BI7879 Antropologie obecná II: antropologie sociokulturní • 17 %
PřF:GA231 Holocén • 17 %
PřF:G2031 Praktické geologické cvičení • 17 %
PřF:G5801 Terénní cvičení s využitím geocachingu • 17 %
PřF:G6011K Bakalářský seminář II • 17 %
PřF:G7671 Dokumentace průzkumných děl a podzemních staveb • 17 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 17 %
PřF:M0001 Matematika kolem nás • 17 %
FSpS:P9026 Tělesná výchova – Kombatan • 17 %
CST:CORE042 Data – odpověď na základní otázku života, vesmíru a vůbec... • 17 %

Aplikovaná biochemie (bakalářský prezenční se specializací)

1. ročník
1. semestr
PřF:C7170 Struktura a funkce buňky • 100 %
PřF:M1035 Matematika pro biochemiky • 100 %
PřF:C1605 Základy obecné a anorganické chemie - seminář • 97 %
PřF:C4222 Základní laboratorní výpočty • 97 %
CST:CJV_DIAL Jazykový test Dialang • 97 %
PřF:C1601 Základy obecné a anorganické chemie • 94 %
PřF:CORE022 Biochemie v běžném životě • 71 %
PřF:BI1500 Biologie nádorů pro každého aneb buněčná filozofie • 65 %
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 59 %
PřF:F2120 Fyzika • 53 %
PřF:JAC01 Angličtina pro chemiky I • 35 %
PřF:C2131 Úvod do bioinformatiky • 18 %
PřF:C2132 Úvod do bioinformatiky - seminář • 18 %
PřF:C3150 Fyzikální chemie I - seminář • 18 %
PřF:C4660 Fyzikální chemie I • 18 %
PřF:C1471 Aplikovaná matematika pro biochemiky • 15 %
PřF:C1472 Aplikovaná matematika pro biochemiky - seminář • 15 %
PřF:BI5080 Základy ekologie • 12 %
PřF:BI6790C Biologie živočichů - cvičení • 12 %
PřF:C2701 Základy org. chemie - seminář • 12 %
PřF:M1030 Matematika pro biology • 12 %
2. semestr
PřF:C1472 Aplikovaná matematika pro biochemiky - seminář • 96 %
PřF:C2131 Úvod do bioinformatiky • 96 %
PřF:C2701 Základy org. chemie - seminář • 96 %
PřF:C3150 Fyzikální chemie I - seminář • 96 %
PřF:C1471 Aplikovaná matematika pro biochemiky • 93 %
PřF:C4660 Fyzikální chemie I • 93 %
PřF:C2132 Úvod do bioinformatiky - seminář • 89 %
PřF:C4221 Biochemická laboratorní technika • 89 %
PřF:BI6790C Biologie živočichů - cvičení • 70 %
PřF:BI6790 Biologie živočichů • 67 %
PřF:C2700 Základy organické chemie • 56 %
PřF:F2120 Fyzika • 52 %
PřF:BI0001 Příběhy vědy: rakovina • 26 %
PřF:E4070 Základy toxikologie pro přírodovědce • 22 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 19 %
PřF:BI6180C Biologie rostlin - cvičení • 15 %
PřF:BI6180 Biologie rostlin • 11 %
PřF:JAC02 Angličtina pro chemiky II • 11 %
2. ročník
3. semestr
PřF:C1660 Základy analytické chemie • 100 %
PřF:C3181 Biochemie I • 100 %
PřF:C3190 Biochemie I - seminář • 100 %
PřF:C9530 Strukturní biochemie • 100 %
PřF:C9531 Strukturní biochemie - seminář • 100 %
PřF:C3120 Analytická chemie - praktikum • 93 %
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 93 %
PřF:C7185 Neurobiologie • 80 %
PřF:C7015 Chemické vlastnosti, struktura a interakce nukleových kyselin • 60 %
LF:MBFY0121P Fyziologie I - přednáška • 53 %
PřF:C3200 Chemická literatura • 53 %
PřF:BI7171 Biotechnologické exkurze • 40 %
PřF:BI5220 Imunologie • 27 %
LF:BLET051P Zdravotnická etika - přednáška • 20 %
PřF:BI0002 Příběhy vědy: gen • 20 %
LF:MBZA0111P Základy anatomie - přednáška • 13 %
PřF:CORE001 Příběhy vědy: gen • 13 %
PřF:C4020 Fyzikální chemie II • 13 %
PřF:C4040 Fyzikální chemie II - seminář • 13 %
4. semestr
PřF:C4182 Biochemie II • 100 %
PřF:C4185 Seminář k bakalářské práci I • 100 %
PřF:C4200 Biochemie II - seminář • 100 %
PřF:C4220 Biochemie - laboratorní cvičení • 100 %
PřF:C7879 Zpracování experimentálních dat • 100 %
PřF:BI4020 Molekulární biologie • 93 %
PřF:C5190 Instrumentální analytická chemie - praktikum • 86 %
PřF:E4070 Základy toxikologie pro přírodovědce • 50 %
LF:MBFY0222P Fyziologie II - přednáška • 29 %
PřF:C2700 Základy organické chemie • 29 %
PřF:C7860 Rostlinná biochemie • 21 %
PřF:BI0001 Příběhy vědy: rakovina • 14 %
PřF:CORE021 Bioetika II: možnosti na hraně • 14 %
PřF:JA002 Pokročilá odborná angličtina - zkouška • 14 %
ESF:CORE011 Ekonomický styl myšlení • 14 %
3. ročník
5. semestr
PřF:BI4030C Laboratorní cvičení z molekulární biologie pro biochemiky • 100 %
PřF:C6221 Klinická biochemie I • 100 %
PřF:C6230 Klinická biochemie - cvičení • 100 %
PřF:BI5710 Mikrobiologie • 90 %
PřF:C5014 Bakalářská práce z biochemie I • 80 %
PřF:BI5710C Mikrobiologie - cvičení • 60 %
PřF:BI7430 Molekulární biotechnologie • 60 %
PřF:BI7430C Molekulární biotechnologie - cvičení • 60 %
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 60 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 40 %
LF:BLFY0121P Fyziologie I - přednáška • 20 %
LF:BLPP011C První pomoc - cvičení • 20 %
PřF:BI5220 Imunologie • 20 %
PřF:C2200 Chemická syntéza - praktikum • 20 %
PřF:C5001 Samostatný projekt z biochemie • 20 %
PřF:C7872 Aplikovaná biostatistika • 20 %
6. semestr
PřF:C6014 Bakalářská práce z biochemie II • 80 %
PřF:C6185 Seminář k bakalářské práci II • 80 %
PřF:C6200 Biochemické metody • 80 %
PřF:CZBAB Státní závěrečná bakalářská zkouška z aplikované biochemie • 70 %
LF:BLFY0222P Fyziologie II - přednáška • 20 %
LF:CORE021 Bioetika II: možnosti na hraně • 20 %
FF:DOBRO_ARTS Dobrovolnictví • 20 %
PřF:C3120 Analytická chemie - praktikum • 20 %
PřF:C4220 Biochemie - laboratorní cvičení • 20 %
PřF:C7860 Rostlinná biochemie • 20 %
PřF:C8155 Buněčné signalizace • 20 %

Astrofyzika (bakalářský prezenční se specializací)

1. ročník
1. semestr
PřF:F1610 Úvod do fyzikálních měření • 97 %
PřF:F1251 Základy astronomie 1 • 96 %
PřF:F1110 Lineární algebra a geometrie • 95 %
PřF:M1100F Matematická analýza I • 89 %
PřF:F1040 Mechanika a molekulová fyzika • 85 %
CST:CJV_DIAL Jazykový test Dialang • 82 %
PřF:F1421 Základní matematické metody ve fyzice 1 • 50 %
PřF:F1422 Početní praktikum 1 • 46 %
PřF:F0010 Přípravný kurz ke studiu • 41 %
PřF:F1080 Demonstrační experimenty k základnímu kurzu fyziky 1 • 24 %
PřF:JAF01 Angličtina pro fyziky I • 20 %
PřF:F9878 Studentský fyzikální seminář • 19 %
PřF:F5550 Astronomický seminář • 18 %
PřF:F2070 Elektřina a magnetismus • 14 %
PřF:F2182 Lineární a multilineární algebra • 14 %
PřF:F2180 Fyzikální praktikum 1 • 12 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 11 %
2. semestr
PřF:F2252 Základy astronomie 2 • 98 %
PřF:F2182 Lineární a multilineární algebra • 96 %
PřF:F2070 Elektřina a magnetismus • 93 %
PřF:F2180 Fyzikální praktikum 1 • 89 %
PřF:M2100F Matematická analýza II • 85 %
PřF:F2423 Početní praktikum 2 • 57 %
PřF:F4500 Python pro fyziky • 39 %
PřF:F1420 Základy programování v jazyce Python • 37 %
PřF:F2422 Základní matematické metody ve fyzice 2 • 35 %
PřF:JAF02 Angličtina pro fyziky II • 22 %
PřF:F2080 Demonstrační experimenty k základnímu kurzu fyziky 2 • 20 %
PřF:F5550 Astronomický seminář • 20 %
PřF:F2130 Fyzika v živé přírodě • 11 %
PřF:F6730 Seminář ÚTFA • 11 %
2. ročník
3. semestr
PřF:F3170 Obecná astronomie • 100 %
PřF:F4120 Teoretická mechanika • 100 %
PřF:F3240 Fyzikální praktikum 2 • 95 %
PřF:F3100 Kmity, vlny, optika • 91 %
PřF:M3100F Matematická analýza III • 86 %
PřF:F3080 Úvod do fyziky hvězd • 68 %
PřF:F9878 Studentský fyzikální seminář • 45 %
PřF:F0020 Podzimní astronomický kurs • 36 %
PřF:F7514 Exoplanety • 36 %
PřF:F6730 Seminář ÚTFA • 27 %
CST:CJV_DIAL Jazykový test Dialang • 23 %
PřF:CORE001 Příběhy vědy: gen • 18 %
PřF:F1040 Mechanika a molekulová fyzika • 18 %
PřF:F5550 Astronomický seminář • 14 %
PřF:F9146 Observational techniques • 14 %
PřF:M1100F Matematická analýza I • 14 %
4. semestr
PřF:F3190 Praktikum z astronomie 1 • 100 %
PřF:F4090 Elektrodynamika a teorie relativity • 100 %
PřF:F4100 Úvod do fyziky mikrosvěta • 100 %
PřF:F4200 Astronomické pozorování • 100 %
PřF:F4210 Fyzikální praktikum 3 • 89 %
PřF:F4190 Úvod do fyziky hvězdných soustav • 79 %
PřF:F4500 Python pro fyziky • 58 %
PřF:F6550 Stavba a vývoj vesmíru • 21 %
PřF:F2180 Fyzikální praktikum 1 • 16 %
PřF:F4170 Didaktika astronomie • 16 %
PřF:F4175 Astrofotografie • 16 %
PřF:F5550 Astronomický seminář • 16 %
PřF:F6730 Seminář ÚTFA • 16 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 16 %
PřF:M4010 Rovnice matematické fyziky • 16 %
PřF:F4051 Physics in spacetime • 11 %
PřF:F6060 Programování zkouška • 11 %
PřF:JAF04 Angličtina pro fyziky IV • 11 %
PřF:JA002 Pokročilá odborná angličtina - zkouška • 11 %
PřF:M2100F Matematická analýza II • 11 %
FSpS:P945 Tělesná výchova – In-line bruslení • 11 %
3. ročník
5. semestr
PřF:F7581 Praktická astrofyzika - základy • 92 %
PřF:F5030 Základy kvantové mechaniky • 85 %
PřF:F5251T Bakalářská práce 1 • 85 %
PřF:F6040 Termodynamika a statistická fyzika • 85 %
PřF:F4191 Praktikum z astronomie 2 • 69 %
PřF:F9878 Studentský fyzikální seminář • 46 %
PřF:F5055 Bakalářské repetitorium 1 • 38 %
PřF:F3170 Obecná astronomie • 31 %
PřF:F3080 Úvod do fyziky hvězd • 23 %
PřF:F3100 Kmity, vlny, optika • 23 %
PřF:F5330 Základní numerické metody • 23 %
PřF:F4120 Teoretická mechanika • 15 %
PřF:F4170 Didaktika astronomie • 15 %
PřF:F5698 Ultimátní příručka mladého budovatele v Pythonu • 15 %
PřF:F7888 Cosmotea • 15 %
FI:IB113 Úvod do programování a algoritmizace • 15 %
6. semestr
PřF:FSB05 Státní zkouška Bc., Astrofyzika • 91 %
PřF:F6252T Bakalářská práce 2 • 91 %
PřF:F4170 Didaktika astronomie • 64 %
PřF:F6060 Programování zkouška • 45 %
PřF:F4190 Úvod do fyziky hvězdných soustav • 27 %
PřF:F6055 Bakalářské repetitorium 2 • 27 %
PřF:F6730 Seminář ÚTFA • 27 %
PřF:F5550 Astronomický seminář • 18 %
PřF:F6550 Stavba a vývoj vesmíru • 18 %
PřF:F8632 Fyzikální principy přístrojů kolem nás • 18 %

Biofyzika (bakalářský prezenční se specializací)

1. ročník
1. semestr
PřF:F1040 Mechanika a molekulová fyzika • 100 %
PřF:F1190 Úvod do biofyziky • 100 %
PřF:F1400 Programování • 100 %
PřF:F1610 Úvod do fyzikálních měření • 100 %
PřF:F1711 Matematika 1 • 100 %
CST:CJV_DIAL Jazykový test Dialang • 100 %
PřF:C1601BF Základy obecné a anorganické chemie • 93 %
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 86 %
PřF:BI1700 Buněčná biologie • 36 %
PřF:F1080 Demonstrační experimenty k základnímu kurzu fyziky 1 • 29 %
PřF:F1421 Základní matematické metody ve fyzice 1 • 29 %
PřF:JAF01 Angličtina pro fyziky I • 29 %
PřF:BI4010 Základy molekulární biologie • 14 %
PřF:F0010 Přípravný kurz ke studiu • 14 %
PřF:F1422 Početní praktikum 1 • 14 %
PřF:F9878 Studentský fyzikální seminář • 14 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 14 %
2. semestr
PřF:C1600 Základní praktikum z chemie • 100 %
PřF:C2700 Základy organické chemie • 100 %
PřF:C3150 Fyzikální chemie I - seminář • 100 %
PřF:C4660 Fyzikální chemie I • 100 %
PřF:F2070 Elektřina a magnetismus • 100 %
PřF:F2180 Fyzikální praktikum 1 • 100 %
PřF:F2712 Matematika 2 • 100 %
PřF:F2080 Demonstrační experimenty k základnímu kurzu fyziky 2 • 33 %
PřF:F2130 Fyzika v živé přírodě • 22 %
PřF:F2422 Základní matematické metody ve fyzice 2 • 22 %
FF:CORE102 Jak Číňané vnímají svět: Čínské vize pro 21. století • 11 %
PřF:BI4010 Základy molekulární biologie • 11 %
PřF:F2423 Početní praktikum 2 • 11 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 11 %
PdF:NJ_A101 Němčina pro začátečníky 1 • 11 %
FSpS:P976 Tělesná výchova – Futsal • 11 %
FSpS:P979 Tělesná výchova – Badminton • 11 %
FSpS:P983 Tělesná výchova – Stolní tenis • 11 %
2. ročník
3. semestr
PřF:C3580 Biochemie • 100 %
PřF:C3620 Biochemie - laboratorní cvičení • 100 %
PřF:C4020 Fyzikální chemie II • 100 %
PřF:C4040 Fyzikální chemie II - seminář • 100 %
PřF:F3100 Kmity, vlny, optika • 100 %
PřF:F3240 Fyzikální praktikum 2 • 100 %
PřF:F3712 Matematika 3 • 100 %
PřF:CORE001 Příběhy vědy: gen • 75 %
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 75 %
FaF:CORE018 Rostliny ve zdraví a nemoci • 25 %
PřF:BI1500 Biologie nádorů pro každého aneb buněčná filozofie • 25 %
PřF:BI9410 Strukturní biologie • 25 %
PřF:F9878 Studentský fyzikální seminář • 25 %
PřF:GA571 Drahé kameny • 25 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 25 %
PřF:JNP01 Němčina pro přírodovědce 1 • 25 %
PdF:NJ_A104 Němčina pro začátečníky 4 • 25 %
FSpS:P9025 Tělasná výchova – Posilovna se zaměřením na metody silového tréninku • 25 %
FSpS:P991 Tělesná výchova – Posilovna • 25 %
FSpS:P9911 Tělesná výchova – Outdoorové aktivity distančně • 25 %
CST:CJV_DIAL Jazykový test Dialang • 25 %
4. semestr
PřF:BI4020 Molekulární biologie • 100 %
PřF:F4210 Fyzikální praktikum 3 • 100 %
PřF:F6342 Základy lékařské biofyziky • 100 %
PřF:F8510 Fyzika biopolymerů • 100 %
PřF:F4100 Úvod do fyziky mikrosvěta • 75 %
PřF:F4500 Python pro fyziky • 75 %
PřF:F7790 Seminář z biofyziky a biofyzikální chemie • 75 %
PřF:F8632 Fyzikální principy přístrojů kolem nás • 75 %
PřF:FB860 Základní ideje moderní biofyziky • 50 %
PřF:F4290 Biofyzikální praktikum • 50 %
FF:CORE052 Kulturní dějiny piva • 25 %
PřF:CORE032 Planetární průmyslové zdroje • 25 %
PřF:F1420 Základy programování v jazyce Python • 25 %
PřF:F2130 Fyzika v živé přírodě • 25 %
PřF:F4050 Úvod do fyziky mikrosvěta • 25 %
PřF:JA002 Pokročilá odborná angličtina - zkouška • 25 %
PdF:NJ_A105 Němčina pro začátečníky 5 • 25 %
3. ročník
5. semestr
PřF:BI3060 Obecná genetika • 100 %
PřF:C5040 Jaderná chemie • 100 %
PřF:F5055 Bakalářské repetitorium 1 • 100 %
PřF:F5251K Bakalářská práce 1 • 100 %
PřF:F5330 Základní numerické metody • 100 %
PřF:F5351 Základy molekulární biofyziky • 100 %
PřF:F5370 Biofyzikální praktikum UFKL • 100 %
PřF:F9070 Experimentální metody biofyziky • 100 %
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 50 %
PřF:F3081 Teoretická mechanika • 50 %
PřF:F6252E Bakalářská práce 2 • 50 %
FSpS:P974 Tělesná výchova – Florbal • 50 %
6. semestr
PřF:C8140 Bioenergetika • 100 %
PřF:C8150 Bioenergetika - seminář • 100 %
PřF:FSB02 Státní zkouška Bc., Biofyzika • 100 %
PřF:F4290 Biofyzikální praktikum • 100 %
PřF:F6055 Bakalářské repetitorium 2 • 100 %
PřF:F6252K Bakalářská práce 2 • 100 %
PřF:F6330 Vybraná témata aplikované biofyziky • 100 %
FSpS:P9023 Tělesná výchova – Grappling • 50 %

Biofyzikální chemie (bakalářský prezenční se specializací)

1. ročník
1. semestr
PřF:C1020 Obecná chemie • 100 %
PřF:C1040 Obecná chemie - seminář • 100 %
PřF:C1061 Anorganická chemie I • 100 %
PřF:F1240 Fyzika pro chemiky I • 100 %
PřF:F1241 Fyzika pro chemiky I, seminář • 100 %
PřF:M1010 Matematika I • 100 %
PřF:M1020 Matematika I - seminář • 100 %
CST:CJV_DIAL Jazykový test Dialang • 83 %
PřF:CORE022 Biochemie v běžném životě • 67 %
PřF:C1062 Anorganická chemie I - seminář • 67 %
PřF:C1050 Základní chemické výpočty • 50 %
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 50 %
PřF:C2110 Operační systém UNIX a základy programování • 33 %
PřF:JAC01 Angličtina pro chemiky I • 33 %
PřF:JAF01 Angličtina pro fyziky I • 33 %
FF:NJ_001 Němčina - mírně pokročilí • 17 %
FSS:POLB1115 Volby v praxi • 17 %
PřF:BI1500 Biologie nádorů pro každého aneb buněčná filozofie • 17 %
PřF:C2022 Organická chemie I - seminář • 17 %
PřF:C2070 Anorganická chemie II - seminář • 17 %
PřF:C3150 Fyzikální chemie I - seminář • 17 %
PřF:C4660 Fyzikální chemie I • 17 %
PřF:C7170 Struktura a funkce buňky • 17 %
PřF:F2090 Fyzika pro chemiky II • 17 %
PřF:F2091 Fyzika pro chemiky II, seminář • 17 %
PřF:F2210 Fyzikální praktikum pro nefyzikální obory • 17 %
PřF:GA571 Drahé kameny • 17 %
PřF:M2010 Matematika II • 17 %
PřF:M2020 Matematika II - seminář • 17 %
PdF:ONLINE_AG Angličtina Online - Gramatika • 17 %
PdF:RJ1081 Ruština online • 17 %
FSpS:P959 Tělesná výchova – Aerobik-mix • 17 %
FSpS:P962 Tělesná výchova – Cyklistika • 17 %
FSpS:P981 Tělesná výchova – Tenis • 17 %
2. semestr
PřF:C2021 Organická chemie I • 100 %
PřF:C2022 Organická chemie I - seminář • 100 %
PřF:C2062 Anorganická chemie II • 100 %
PřF:C3150 Fyzikální chemie I - seminář • 100 %
PřF:C4660 Fyzikální chemie I • 100 %
PřF:F2090 Fyzika pro chemiky II • 100 %
PřF:F2091 Fyzika pro chemiky II, seminář • 100 %
PřF:M2010 Matematika II • 100 %
PřF:M2020 Matematika II - seminář • 100 %
PřF:C2070 Anorganická chemie II - seminář • 60 %
PřF:F8632 Fyzikální principy přístrojů kolem nás • 60 %
PřF:F2210 Fyzikální praktikum pro nefyzikální obory • 40 %
FSpS:P983 Tělesná výchova – Stolní tenis • 40 %
LF:CORE016 Veřejné zdraví a veřejné zdravotnictví • 20 %
PřF:CORE027 Klimatické změny - příčiny, dopady a možnosti řešení • 20 %
PřF:CORE122 Chemie a společnost • 20 %
PřF:C2160 Programování v jazyce C pro chemiky • 20 %
PřF:C5000 Samostatný projekt z chemie • 20 %
PřF:C6005 Projekty a bakalářské práce • 20 %
PřF:JAC02 Angličtina pro chemiky II • 20 %
PřF:JA002 Pokročilá odborná angličtina - zkouška • 20 %
PdF:CORE072 Věda a společnost • 20 %
PdF:NJ_A105 Němčina pro začátečníky 5 • 20 %
PdF:ONLINE_AG Angličtina Online - Gramatika • 20 %
FSpS:P9048 Physical Education – Japanese fencing • 20 %
FSpS:P981 Tělesná výchova – Tenis • 20 %
2. ročník
3. semestr
PřF:BI1700 Buněčná biologie • 100 %
PřF:C1100 Laboratorní technika • 100 %
PřF:C3050 Organická chemie II • 100 %
PřF:C3055 Organická chemie II - seminář • 100 %
PřF:C3100 Analytická chemie I • 100 %
PřF:C3110 Analytická chemie I - seminář • 100 %
PřF:C3181 Biochemie I • 100 %
PřF:C3190 Biochemie I - seminář • 100 %
PřF:C4020 Fyzikální chemie II • 100 %
PřF:C4040 Fyzikální chemie II - seminář • 100 %
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 100 %
PřF:F1190 Úvod do biofyziky • 100 %
FF:CORE005 Průvodce současnou filozofií • 33 %
PřF:BI0011 MU Life Sciences Seminar • 33 %
PřF:CORE001 Příběhy vědy: gen • 33 %
PřF:CORE074 Biosociální antropologie: povaha lidského druhu a její proměnlivost • 33 %
FSpS:P9031 Tělesná výchova – Jogalates • 33 %
4. semestr
PřF:BI4010 Základy molekulární biologie • 100 %
PřF:C3120 Analytická chemie - praktikum • 100 %
PřF:C3705 Správná laboratorní praxe v chemické laboratoři • 100 %
PřF:C4050 Analytická chemie II • 100 %
PřF:C4182 Biochemie II • 100 %
PřF:C4200 Biochemie II - seminář • 100 %
PřF:C5850 Základy biofyzikální chemie • 100 %
PřF:C6005 Projekty a bakalářské práce • 100 %
PřF:C6160 Analytická chemie II - seminář • 100 %
PřF:C2170 Statistické metody v chemii • 67 %
PřF:C3706 Správná laboratorní praxe v chemické laboratoři - cvičení • 67 %
PřF:BI2060 Základy mikrobiologie • 33 %
PřF:BI2060C Základy mikrobiologie - cvičení • 33 %
PřF:BI4010C Základy molekulární biologie - seminář • 33 %
PřF:BI4020 Molekulární biologie • 33 %
PřF:C4220 Biochemie - laboratorní cvičení • 33 %
PřF:C5000 Samostatný projekt z chemie • 33 %
PřF:C7998 Základy experimentální NMR spektroskopie • 33 %
PřF:E0321 Sustainable development - the biggest challenge today? • 33 %
FSpS:CORE059 Mýty a omyly ve statistice • 33 %
FSpS:P983 Tělesná výchova – Stolní tenis • 33 %

Biochemie (bakalářský prezenční se specializací)

1. ročník
1. semestr
PřF:M1035 Matematika pro biochemiky • 99 %
PřF:C1605 Základy obecné a anorganické chemie - seminář • 98 %
PřF:C7170 Struktura a funkce buňky • 98 %
PřF:C1601 Základy obecné a anorganické chemie • 94 %
PřF:C4222 Základní laboratorní výpočty • 90 %
CST:CJV_DIAL Jazykový test Dialang • 90 %
PřF:CORE022 Biochemie v běžném životě • 79 %
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 66 %
PřF:F2120 Fyzika • 58 %
PřF:BI1500 Biologie nádorů pro každého aneb buněčná filozofie • 40 %
PřF:JAC01 Angličtina pro chemiky I • 40 %
PřF:BI1700 Buněčná biologie • 29 %
PřF:JALS01 Angličtina pro Life Sciences 1 • 19 %
PřF:BI6180 Biologie rostlin • 14 %
PřF:BI6790 Biologie živočichů • 14 %
PřF:C1471 Aplikovaná matematika pro biochemiky • 14 %
PřF:C1472 Aplikovaná matematika pro biochemiky - seminář • 14 %
PřF:C2131 Úvod do bioinformatiky • 14 %
PřF:C4660 Fyzikální chemie I • 14 %
PřF:BI6790C Biologie živočichů - cvičení • 11 %
2. semestr
PřF:BI6180 Biologie rostlin • 100 %
PřF:BI6790 Biologie živočichů • 98 %
PřF:C1471 Aplikovaná matematika pro biochemiky • 98 %
PřF:C1472 Aplikovaná matematika pro biochemiky - seminář • 98 %
PřF:C2131 Úvod do bioinformatiky • 98 %
PřF:C4660 Fyzikální chemie I • 97 %
PřF:C3150 Fyzikální chemie I - seminář • 94 %
PřF:BI6790C Biologie živočichů - cvičení • 90 %
PřF:C4221 Biochemická laboratorní technika • 89 %
PřF:C2132 Úvod do bioinformatiky - seminář • 80 %
PřF:C2701 Základy org. chemie - seminář • 80 %
PřF:BI6180C Biologie rostlin - cvičení • 78 %
PřF:C2700 Základy organické chemie • 69 %
PřF:F2120 Fyzika • 49 %
PřF:BI0001 Příběhy vědy: rakovina • 24 %
PřF:C4222 Základní laboratorní výpočty • 11 %
PřF:JAC02 Angličtina pro chemiky II • 11 %
2. ročník
3. semestr
PřF:C1660 Základy analytické chemie • 95 %
PřF:C9530 Strukturní biochemie • 95 %
PřF:C9531 Strukturní biochemie - seminář • 95 %
PřF:C3181 Biochemie I • 93 %
PřF:C3190 Biochemie I - seminář • 93 %
PřF:C4040 Fyzikální chemie II - seminář • 91 %
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 91 %
PřF:C4020 Fyzikální chemie II • 88 %
PřF:C7185 Neurobiologie • 58 %
PřF:BI5220 Imunologie • 37 %
PřF:C3200 Chemická literatura • 30 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 30 %
PřF:C2200 Chemická syntéza - praktikum • 28 %
PřF:CORE001 Příběhy vědy: gen • 26 %
LF:MBFY0121P Fyziologie I - přednáška • 21 %
PřF:BI7171 Biotechnologické exkurze • 16 %
PřF:C3120 Analytická chemie - praktikum • 16 %
PřF:BI0002 Příběhy vědy: gen • 14 %
LF:MBZA0111P Základy anatomie - přednáška • 12 %
PřF:BI1500 Biologie nádorů pro každého aneb buněčná filozofie • 12 %
PřF:CORE015 Bioetika I: etika života • 12 %
PřF:C1601 Základy obecné a anorganické chemie • 12 %
CST:CJV_DIAL Jazykový test Dialang • 12 %
4. semestr
PřF:C4185 Seminář k bakalářské práci I • 98 %
PřF:BI4020 Molekulární biologie • 95 %
PřF:C4182 Biochemie II • 95 %
PřF:C4200 Biochemie II - seminář • 95 %
PřF:C4220 Biochemie - laboratorní cvičení • 95 %
PřF:C7860 Rostlinná biochemie • 95 %
PřF:C7879 Zpracování experimentálních dat • 95 %
PřF:E4070 Základy toxikologie pro přírodovědce • 50 %
PřF:BI0001 Příběhy vědy: rakovina • 29 %
PřF:C2700 Základy organické chemie • 26 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 21 %
PřF:C2701 Základy org. chemie - seminář • 19 %
3. ročník
5. semestr
PřF:BI4030C Laboratorní cvičení z molekulární biologie pro biochemiky • 98 %
PřF:BI5710 Mikrobiologie • 96 %
PřF:C5014 Bakalářská práce z biochemie I • 96 %
PřF:C6221 Klinická biochemie I • 96 %
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 88 %
PřF:BI5710C Mikrobiologie - cvičení • 80 %
PřF:C6230 Klinická biochemie - cvičení • 44 %
PřF:C7185 Neurobiologie • 32 %
PřF:BI5220 Imunologie • 26 %
PřF:C7015 Chemické vlastnosti, struktura a interakce nukleových kyselin • 20 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 20 %
LF:BMLO0111 Minima z klinických laboratorních oborů • 18 %
PřF:BI1500 Biologie nádorů pro každého aneb buněčná filozofie • 18 %
PřF:C3200 Chemická literatura • 16 %
LF:BLFY0121P Fyziologie I - přednáška • 14 %
6. semestr
PřF:C6185 Seminář k bakalářské práci II • 92 %
PřF:C6200 Biochemické metody • 92 %
PřF:C8155 Buněčné signalizace • 92 %
PřF:C6014 Bakalářská práce z biochemie II • 90 %
PřF:CZBB Státní závěrečná bakalářská zkouška z biochemie • 87 %
PřF:C7860 Rostlinná biochemie • 29 %
PřF:C4220 Biochemie - laboratorní cvičení • 12 %

Bioinformatika (bakalářský prezenční se specializací)

1. ročník
1. semestr
PřF:C1601 Základy obecné a anorganické chemie • 100 %
PřF:C1605 Základy obecné a anorganické chemie - seminář • 100 %
PřF:C2133 Úvod do chemoinformatiky • 100 %
PřF:C2184 Úvod do programování v Pythonu • 100 %
PřF:M1035 Matematika pro biochemiky • 100 %
FI:PB001 Úvod do informačních technologií • 94 %
PřF:C4222 Základní laboratorní výpočty • 81 %
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 75 %
CST:CJV_DIAL Jazykový test Dialang • 69 %
PřF:F2120 Fyzika • 56 %
PřF:CORE022 Biochemie v běžném životě • 38 %
PřF:BI1500 Biologie nádorů pro každého aneb buněčná filozofie • 25 %
PřF:C7170 Struktura a funkce buňky • 25 %
PdF:ONLINE_AG Angličtina Online - Gramatika • 19 %
PřF:BI0001 Příběhy vědy: rakovina • 13 %
PřF:CORE001 Příběhy vědy: gen • 13 %
PřF:C2131 Úvod do bioinformatiky • 13 %
PřF:C2132 Úvod do bioinformatiky - seminář • 13 %
2. semestr
PřF:C1471 Aplikovaná matematika pro biochemiky • 100 %
PřF:C1472 Aplikovaná matematika pro biochemiky - seminář • 100 %
PřF:C2131 Úvod do bioinformatiky • 100 %
PřF:C2132 Úvod do bioinformatiky - seminář • 100 %
PřF:C2142 Návrh algoritmů pro přírodovědce • 100 %
PřF:C2150 Zpracování informací a vizualizace v chemii a biochemii • 100 %
PřF:C2700 Základy organické chemie • 100 %
PřF:C3150 Fyzikální chemie I - seminář • 100 %
PřF:C4221 Biochemická laboratorní technika • 100 %
PřF:C4660 Fyzikální chemie I • 100 %
PřF:C2701 Základy org. chemie - seminář • 80 %
PřF:C2143 Seminář k návrhu algoritmů pro přírodovědce • 50 %
PřF:F2120 Fyzika • 40 %
PřF:BI0001 Příběhy vědy: rakovina • 20 %
PřF:JALS02 Angličtina pro Life Sciences 2 • 20 %
PdF:NJ_A101 Němčina pro začátečníky 1 • 20 %
FSpS:P9907 Tělesná výchova – Funkční trénink • 20 %
2. ročník
3. semestr
PřF:C1660 Základy analytické chemie • 100 %
PřF:C3181 Biochemie I • 100 %
PřF:C3210 Strukturní bioinformatika • 100 %
PřF:C4020 Fyzikální chemie II • 100 %
PřF:C4040 Fyzikální chemie II - seminář • 100 %
PřF:C9530 Strukturní biochemie • 100 %
PřF:C9531 Strukturní biochemie - seminář • 100 %
PřF:C2110 Operační systém UNIX a základy programování • 80 %
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 80 %
PřF:C2115 Praktický úvod do superpočítání • 60 %
PřF:CORE001 Příběhy vědy: gen • 40 %
PřF:C5003 Samostatný projekt z chemoinformatiky a bioinformatiky • 40 %
PřF:BI0002 Příběhy vědy: gen • 20 %
PřF:BI1140 Biologie sociálního hmyzu • 20 %
PřF:C3190 Biochemie I - seminář • 20 %
PřF:C3200 Chemická literatura • 20 %
PřF:C9555 A Survival Guide to Simulations • 20 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 20 %
PřF:XD102 Pomoc při výuce • 20 %
FI:PB029 Elektronická příprava dokumentů • 20 %
PdF:NJ_A102 Němčina pro začátečníky 2 • 20 %
CST:CJV_DIAL Jazykový test Dialang • 20 %
CST:CORE020 Digitální svět: technologie, potenciál i rizika • 20 %
4. semestr
PřF:BI4020 Molekulární biologie • 100 %
PřF:C2135 Bioinformatika v praxi • 100 %
PřF:C4182 Biochemie II • 100 %
PřF:C4185 Seminář k bakalářské práci I • 100 %
PřF:C4220 Biochemie - laboratorní cvičení • 100 %
PřF:C7879 Zpracování experimentálních dat • 100 %
PřF:C2160 Programování v jazyce C pro chemiky • 80 %
PřF:BI0001 Příběhy vědy: rakovina • 40 %
FSpS:P9056 Tělesná výchova – Discgolf • 40 %
PrF:CORE112 Zdaňování a daňové právo v praxi • 20 %
PřF:BI0011 MU Life Sciences Seminar • 20 %
PřF:CORE021 Bioetika II: možnosti na hraně • 20 %
PřF:C9088 RNA a DNA sekvenční analýza • 20 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 20 %
FI:IB031 Úvod do strojového učení • 20 %
PdF:CORE039 Toulky evropskou literaturou pro děti a mládež • 20 %
PdF:NJ_A103 Němčina pro začátečníky 3 • 20 %
FSpS:P9038 Tělesná výchova – Jóga • 20 %
FSpS:P984 Tělesná výchova – Otužování • 20 %
ESF:CORE047 Základy úspěšného podnikání • 20 %
3. ročník
5. semestr
PřF:C2145 Strukturní bioinformatika v praxi • 100 %
PřF:C3220 Pokročilé programování v jazyce C pro chemiky • 100 %
PřF:C5014 Bakalářská práce z biochemie I • 100 %
PřF:C5020 Chemická struktura • 100 %
PřF:C5030 Chemická struktura - seminář • 100 %
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 100 %
PřF:C9920 Úvod do kvantové chemie • 100 %
PřF:C7790 Úvod do molekulového modelování • 60 %
PřF:C7800 Úvod do molekulového modelování - cvičení • 60 %
PřF:E2011 Teoretické základy informatiky • 40 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 40 %
FI:PB029 Elektronická příprava dokumentů • 40 %
FI:PB168 Základy databázových a informačních systémů • 40 %
PřF:CORE022 Biochemie v běžném životě • 20 %
PřF:C2175 Využití programu R pro výpočty a zpracování dat v chemii • 20 %
PřF:MAS01 Aplikovaná statistika I • 20 %
PřF:MAS01C Aplikovaná statistika I - cvičení • 20 %
FI:IB000 Matematické základy informatiky • 20 %
FI:IB113 Úvod do programování a algoritmizace • 20 %
FI:PV021 Neural Networks • 20 %
FI:VB005 Panorama fyziky I • 20 %
FSpS:P964 Tělesná výchova – Balet • 20 %
6. semestr
PřF:CZBCI Státní závěrečná bakalářská zkouška z bioinformatiky • 100 %
PřF:C6014 Bakalářská práce z biochemie II • 100 %
PřF:C6185 Seminář k bakalářské práci II • 100 %
PřF:C9088 RNA a DNA sekvenční analýza • 100 %
PřF:C9930 Metody kvantové chemie • 100 %
PřF:C3211 Aplikovaná bioinformatika • 40 %
PřF:E1051 Úvod do matematické biologie a biomedicíny II • 40 %
FF:VKOR1B2021 Korejština 2 • 20 %
PřF:BI7894 Seminář výzkumných týmů Loschmidtových laboratoří • 20 %
PřF:CORE115 Sustainable development • 20 %
PřF:CORE122 Chemie a společnost • 20 %
PřF:C4220 Biochemie - laboratorní cvičení • 20 %
PřF:C6200 Biochemické metody • 20 %
PřF:C8855 Pokročilé metody molekulového modelování • 20 %
PřF:C8856 Pokročilé metody molekulového modelování - cvičení • 20 %
PřF:F2130 Fyzika v živé přírodě • 20 %
PřF:ZX555 Copernicus – evropský program pro sledování a pozorování Země - online • 20 %
FSpS:P9052 Tělesná výchova – Jogging • 20 %
FSpS:P998 Tělesná výchova – Sportovní osvobození • 20 %

Biologie člověka (bakalářský prezenční se specializací)

1. ročník
1. semestr
PřF:BI1055 Úvod do studia specializace Biologie člověka • 94 %
PřF:BI1700 Buněčná biologie • 94 %
PřF:BI1700C Buněčná biologie - cvičení • 94 %
PřF:BI2080 Histologie a organologie • 94 %
PřF:BI2080C Histologie a organologie - cvičení • 94 %
PřF:BI3060 Obecná genetika • 94 %
PřF:BI3060C Obecná genetika - cvičení • 94 %
PřF:BI4121 Anatomie člověka I • 94 %
PřF:BI4121C Anatomie člověka I cvičení • 94 %
PřF:C1601 Základy obecné a anorganické chemie • 72 %
PřF:C1605 Základy obecné a anorganické chemie - seminář • 72 %
PřF:C4223 Základní laboratorní výpočty pro biology • 72 %
CST:CJV_DIAL Jazykový test Dialang • 72 %
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 67 %
PřF:JALS01 Angličtina pro Life Sciences 1 • 22 %
2. semestr
PřF:BI2000 Fylogeneze a diverzita živočichů • 83 %
PřF:BI5120 Antropologie • 83 %
PřF:BI5121 Anatomie člověka II • 67 %
PřF:BI5121C Anatomie člověka II - cvičení • 67 %
PřF:BI7126 Úvod do periodizace dějin se zaměřením na historické populace a jejich pohřbívání • 67 %
PřF:BI8920 Pokročilé mikroskopické metody • 50 %
PřF:BI8920C Pokročilé mikroskopické metody - cvičení • 50 %
PřF:C1600 Základní praktikum z chemie • 50 %
PřF:BI0001 Příběhy vědy: rakovina • 33 %
PřF:BI2000C Fylogeneze a diverzita živočichů - cvičení • 33 %
PřF:BI5120C Antropologie cvičení • 33 %
PřF:BI8124 Terénní praxe v historické antropologii I • 33 %
LF:CORE016 Veřejné zdraví a veřejné zdravotnictví • 17 %
FF:CORE044 Základy evropské kultury • 17 %
FF:CORE090 Pokusy na lidech: Experimentální metody zkoumání lidského chování a myšlení • 17 %
FF:HV_15A Collegium musicum - smíšený sbor • 17 %
PřF:BI6123 Auxologie • 17 %
PřF:CORE021 Bioetika II: možnosti na hraně • 17 %
PřF:C2700 Základy organické chemie • 17 %
PřF:C4223 Základní laboratorní výpočty pro biology • 17 %
PřF:GE031 Základy paleontologie • 17 %
PřF:JALS02 Angličtina pro Life Sciences 2 • 17 %
PřF:JFP02 Francouzština pro přírodovědce 2 • 17 %
FSpS:P937 Tělesná výchova – Nordic walking • 17 %
2. ročník
3. semestr
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 100 %
PřF:BI1010 Fylogeneze a diverzita rostlin • 67 %
PřF:BI1060 Cytologie a anatomie rostlin • 67 %
PřF:BI2000 Fylogeneze a diverzita živočichů • 67 %
PřF:BI3030 Fyziologie živočichů • 67 %
PřF:BI3030C Fyziologie živočichů - cvičení • 67 %
PřF:BI4020 Molekulární biologie • 67 %
PřF:BI4020C Molekulární biologie - cvičení • 67 %
PřF:BI4060 Fyziologie rostlin • 67 %
PřF:BI5121 Anatomie člověka II • 67 %
PřF:BI5121C Anatomie člověka II - cvičení • 67 %
PřF:BI5123 Základní antropologická metodika I • 67 %
PřF:BI5420 Obecná virologie • 67 %
PřF:BI6121 Základní antropologická metodika II • 67 %
PřF:BI6124 Laboratorní praxe v historické antropologii • 67 %
PřF:C1601 Základy obecné a anorganické chemie • 67 %
LF:CORE066 Diachronní přístup k logickému zpracování informací • 33 %
FF:CORE006 Přístupy k vědeckému poznání jazyka • 33 %
FF:CORE092 The paradigms of the Russian foreign policy • 33 %
FF:PSBB038 Kariérní start • 33 %
FF:UJS101B Dějiny Ukrajiny I • 33 %
FSS:PSYB1280 Psychologie v běžném životě • 33 %
PřF:BI0002 Příběhy vědy: gen • 33 %
PřF:BI2140 Terénní cvičení ze zoologie • 33 %
PřF:BI3060 Obecná genetika • 33 %
PřF:BI4090 Obecná mikrobiologie • 33 %
PřF:BI4121 Anatomie člověka I • 33 %
PřF:BI4121C Anatomie člověka I cvičení • 33 %
PřF:BI6270 Cytogenetika a cytogenomika • 33 %
PřF:BI7126 Úvod do periodizace dějin se zaměřením na historické populace a jejich pohřbívání • 33 %
PřF:CORE074 Biosociální antropologie: povaha lidského druhu a její proměnlivost • 33 %
PřF:C1600 Základní praktikum z chemie • 33 %
PřF:C1605 Základy obecné a anorganické chemie - seminář • 33 %
PřF:C3580 Biochemie • 33 %
PřF:C3600 Biochemie - laboratorní cvičení • 33 %
PdF:RJ1060 Úvodní kurz ruštiny 1 • 33 %
PdF:RJ2BP_RZS1 Ruština pro začátečníky 1 • 33 %
PdF:SOP138 Výchova ve volném čase • 33 %
FSpS:P949 Tělesná výchova – Taiči • 33 %
CST:KC_WBE Kultura Wellbeing ve studentském životě • 33 %
4. semestr
FF:CORE079 Logika pro každého • 100 %
FF:DOBRO_ARTS Dobrovolnictví • 100 %
FF:HIB060BN Modern Russian History (1953-2024). From the Death of Stalin up till the End of Putin • 100 %
FF:RSB701 Russko-ukrainskije i ukrainsko-russkije literaturnyje vzaimosvjazi • 100 %
FF:UJS102B Dějiny Ukrajiny II • 100 %
PřF:BI2000 Fylogeneze a diverzita živočichů • 100 %
PřF:BI5120 Antropologie • 100 %
PřF:BI7126 Úvod do periodizace dějin se zaměřením na historické populace a jejich pohřbívání • 100 %
FSpS:CORE059 Mýty a omyly ve statistice • 100 %
CST:CORE042 Data – odpověď na základní otázku života, vesmíru a vůbec... • 100 %
3. ročník
5. semestr
PřF:BI3001 Bakalářská práce z Experimentální a molekulární biologie 1 • 100 %
PřF:BI3336 Specializační seminář Biologie člověka 1 • 100 %
PřF:BI8150 Evoluční biologie • 100 %
PřF:BI5000 Bioinformatika • 83 %
PřF:BI5000C Bioinformatika - cvičení • 83 %
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 83 %
PřF:E5540 Biostatistika - základní kurz • 83 %
PřF:BI5220 Imunologie • 67 %
PřF:E5540C Biostatistika - cvičení • 67 %
PřF:BI5402 Dermatoglyfika • 50 %
PřF:BI6170 Genetika II • 33 %
FSpS:P950 Tělesná výchova – Jóga • 33 %
LF:BLPP011C První pomoc - cvičení • 17 %
LF:BLPP011P První pomoc - přednáška • 17 %
PřF:BI1500 Biologie nádorů pro každého aneb buněčná filozofie • 17 %
PřF:BI7665 Buněčné a tkáňové kultury • 17 %
PřF:CORE001 Příběhy vědy: gen • 17 %
PřF:C3580 Biochemie • 17 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 17 %
PřF:M1030 Matematika pro biology • 17 %
CST:CORE020 Digitální svět: technologie, potenciál i rizika • 17 %
6. semestr
PřF:BI3002 Bakalářská práce z Experimentální a molekulární biologie 2 • 100 %
PřF:BI3337 Specializační seminář Biologie člověka 2 • 100 %
PřF:BI3006 Bakalářská státní závěrečná zkouška z Experimentální a molekulární biologie - specializace Biologie člověka • 83 %
PřF:BI6123 Auxologie • 83 %
PřF:BI6400 Metody molekulární biologie • 83 %
PřF:BI6400C Metody molekulární biologie - cvičení • 83 %
PřF:BI4060 Fyziologie rostlin • 33 %
PřF:BI6126 Laboratorní praxe při práci s aDNA • 33 %
LF:CORE021 Bioetika II: možnosti na hraně • 17 %
PřF:BI4020 Molekulární biologie • 17 %
PřF:BI4020C Molekulární biologie - cvičení • 17 %
PřF:BI4090 Obecná mikrobiologie • 17 %
PřF:BI5220C Imunologie - cvičení • 17 %
PřF:BI5420 Obecná virologie • 17 %
PřF:BI6121 Základní antropologická metodika II • 17 %
FSpS:P938 Tělesná výchova – Základy sportovních masáží • 17 %

Biologie se zaměřením na vzdělávání (bakalářský prezenční hlavní)

1. ročník
1. semestr
PřF:BI1090C Fylogeneze a diverzita řas a hub - cvičení • 100 %
PřF:BI2080C Histologie a organologie - cvičení • 100 %
PřF:BI1700 Buněčná biologie • 99 %
PřF:BI1700C Buněčná biologie - cvičení • 99 %
PřF:BI2080 Histologie a organologie • 99 %
PřF:BI1090 Fylogeneze a diverzita řas a hub • 98 %
CST:CJV_DIAL Jazykový test Dialang • 91 %
PřF:XS020 Inspiratorium pro učitele • 79 %
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 65 %
PřF:MUC14 Funkce a rovnice na SŠ • 21 %
PřF:MUC11 Matematická analýza 1 • 20 %
PřF:XS050 Školní pedagogika • 15 %
PřF:BI1000 Úvod do studia ekologické a evoluční biologie • 13 %
2. semestr
PřF:BI2060 Základy mikrobiologie • 100 %
PřF:BI2230 Terénní cvičení z botaniky • 98 %
PřF:BI2030C Fylogeneze a diverzita vyšších rostlin - cvičení • 95 %
PřF:BI2030 Fylogeneze a diverzita vyšších rostlin • 92 %
PřF:XS140 Základy psychologie • 90 %
PřF:XS060 Obecná didaktika • 68 %
PřF:BI2060C Základy mikrobiologie - cvičení • 34 %
PřF:BI6450 Základní metody terénní botaniky • 22 %
PřF:MUC12 Matematická analýza 2 • 22 %
PřF:MUC31 Lineární algebra • 20 %
2. ročník
3. semestr
PřF:BI1030 Fylogeneze a diverzita bezobratlých • 100 %
PřF:BI1030C Fylogeneze a diverzita bezobratlých - cvičení • 100 %
PřF:BI1060 Cytologie a anatomie rostlin • 100 %
PřF:BI1060C Cytologie a anatomie rostlin - cvičení • 100 %
PřF:BI3031 Demonstrační úlohy z fyziologie živočichů • 97 %
PřF:BI3030 Fyziologie živočichů • 93 %
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 93 %
PřF:XS050 Školní pedagogika • 60 %
PřF:XS020 Inspiratorium pro učitele • 33 %
PřF:BI1000 Úvod do studia ekologické a evoluční biologie • 20 %
PřF:MUC13 Matematická analýza 3 • 20 %
PřF:MUC22 Analytická geometrie 1 • 20 %
PřF:MUC41 Kombinatorika • 20 %
CST:CJV_DIAL Jazykový test Dialang • 13 %
4. semestr
PřF:BI2090 Fylogeneze a diverzita obratlovců • 93 %
PřF:BI2090C Fylogeneze a diverzita obratlovců - cvičení • 93 %
PřF:BI4060 Fyziologie rostlin • 93 %
PřF:BI4060C Fyziologie rostlin - cvičení • 93 %
PřF:BI4360 Terénní cvičení ze zoologie • 93 %
PřF:JA002 Pokročilá odborná angličtina - zkouška • 66 %
PřF:JAT04 Angličtina pro přírodovědce s pedagogickým zaměřením II • 55 %
PřF:XS060 Obecná didaktika • 21 %
PřF:F2422 Základní matematické metody ve fyzice 2 • 17 %
PřF:MUC23 Analytická geometrie 2 • 17 %
PřF:MUC24 Planimetrie na SŠ • 17 %
PřF:MUC32 Algebra • 17 %
PřF:M2120 Finanční matematika I • 14 %
FSpS:P9911 Tělesná výchova – Outdoorové aktivity distančně • 14 %
3. ročník
5. semestr
PřF:BI5080 Základy ekologie • 100 %
PřF:BI8430 Školní biologické pokusy • 100 %
PřF:XS090 Asistentská praxe • 94 %
PřF:XS220 Reflexe asistentské praxe • 94 %
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 88 %
PřF:BI5009BZ Bakalářská práce z biologie pro učitelské studium I (ÚBZ) • 31 %
PřF:BI6086 Bakalářská státní závěrečná zkouška z Biologie se zaměřením na vzdělávání • 25 %
PřF:BI3030 Fyziologie živočichů • 19 %
PřF:MUC26 Teorie kuželoseček a kvadrik • 19 %
PřF:MUC33 Elementární teorie čísel • 19 %
PřF:MUC51 Pravděpodobnost a statistika • 19 %
PřF:XS020 Inspiratorium pro učitele • 19 %
PřF:BI1030 Fylogeneze a diverzita bezobratlých • 13 %
PřF:BI1060 Cytologie a anatomie rostlin • 13 %
PřF:BI5009EB Bakalářská práce z biologie pro učitelské studium I (ÚEB) • 13 %
PřF:XS050 Školní pedagogika • 13 %
PřF:XS451 Komunikační trénink 2 • 13 %
6. semestr
PřF:BI6086 Bakalářská státní závěrečná zkouška z Biologie se zaměřením na vzdělávání • 83 %
PřF:XSSZB Zkouška z pedagogicko-psychologického základu, Bc. studium • 83 %
PřF:BI6016BZ Bakalářská práce z biologie pro učitelské studium II (ÚBZ) • 33 %
PřF:BI2090 Fylogeneze a diverzita obratlovců • 17 %
PřF:BI2090C Fylogeneze a diverzita obratlovců - cvičení • 17 %
PřF:BI4360 Terénní cvičení ze zoologie • 17 %
PřF:MSZZ_BU Bakalářská státní závěrečná zkouška z učitelské matematiky • 17 %
PřF:MUC24 Planimetrie na SŠ • 17 %

Biologie se zaměřením na vzdělávání (bakalářský prezenční vedlejší)

1. ročník
1. semestr
PřF:BI1090C Fylogeneze a diverzita řas a hub - cvičení • 100 %
PřF:BI2080 Histologie a organologie • 100 %
PřF:BI2080C Histologie a organologie - cvičení • 100 %
PřF:BI1090 Fylogeneze a diverzita řas a hub • 99 %
PřF:BI1700 Buněčná biologie • 99 %
PřF:BI1700C Buněčná biologie - cvičení • 99 %
PřF:C1040 Obecná chemie - seminář • 90 %
CST:CJV_DIAL Jazykový test Dialang • 90 %
PřF:C1020 Obecná chemie • 89 %
PřF:C1061 Anorganická chemie I • 86 %
PřF:C1480 Úvod do matematiky - seminář • 78 %
PřF:C1460 Úvod do matematiky • 76 %
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 76 %
PřF:XS020 Inspiratorium pro učitele • 71 %
PřF:C1062 Anorganická chemie I - seminář • 33 %
2. semestr
PřF:BI2060 Základy mikrobiologie • 100 %
PřF:XS140 Základy psychologie • 97 %
PřF:F1140 Úvod do fyziky • 95 %
PřF:BI2030 Fylogeneze a diverzita vyšších rostlin • 93 %
PřF:BI2030C Fylogeneze a diverzita vyšších rostlin - cvičení • 93 %
PřF:BI2230 Terénní cvičení z botaniky • 90 %
PřF:F1141 Úvod do fyziky, seminář • 90 %
PřF:C3420 Fyzikální chemie • 80 %
PřF:C2062 Anorganická chemie II • 67 %
PřF:C3430 Fyzikální chemie - seminář • 57 %
PřF:C2700 Základy organické chemie • 47 %
PřF:BI2060C Základy mikrobiologie - cvičení • 35 %
PřF:C2021 Organická chemie I • 30 %
PřF:C2022 Organická chemie I - seminář • 27 %
PřF:C2070 Anorganická chemie II - seminář • 22 %
PřF:BI6450 Základní metody terénní botaniky • 13 %
2. ročník
3. semestr
PřF:BI1060 Cytologie a anatomie rostlin • 100 %
PřF:BI1060C Cytologie a anatomie rostlin - cvičení • 100 %
PřF:BI3031 Demonstrační úlohy z fyziologie živočichů • 100 %
PřF:BI1030 Fylogeneze a diverzita bezobratlých • 95 %
PřF:BI1030C Fylogeneze a diverzita bezobratlých - cvičení • 95 %
PřF:BI3030 Fyziologie živočichů • 95 %
PřF:XS050 Školní pedagogika • 90 %
PřF:C3050 Organická chemie II • 86 %
PřF:C3055 Organická chemie II - seminář • 86 %
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 81 %
PřF:C3200 Chemická literatura • 67 %
PřF:XS020 Inspiratorium pro učitele • 38 %
PřF:JAT03 Angličtina pro přírodovědce s pedagogickým zaměřením I • 29 %
PřF:BI1000 Úvod do studia ekologické a evoluční biologie • 14 %
4. semestr
PřF:BI4060C Fyziologie rostlin - cvičení • 95 %
PřF:BI2090 Fylogeneze a diverzita obratlovců • 90 %
PřF:BI2090C Fylogeneze a diverzita obratlovců - cvičení • 90 %
PřF:BI4060 Fyziologie rostlin • 90 %
PřF:BI4360 Terénní cvičení ze zoologie • 90 %
PřF:C5230 Analytická chemie • 90 %
PřF:XS060 Obecná didaktika • 81 %
PřF:C2200 Chemická syntéza - praktikum • 57 %
PřF:JA002 Pokročilá odborná angličtina - zkouška • 57 %
PřF:C5240 Analytická chemie - seminář • 48 %
PřF:JAT04 Angličtina pro přírodovědce s pedagogickým zaměřením II • 48 %
PřF:E6050 Osud toxických látek v prostředí • 33 %
PřF:E6051 Osud toxických látek v prostředí - cvičení • 33 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 29 %
FSpS:P991 Tělesná výchova – Posilovna • 19 %
PřF:C3420 Fyzikální chemie • 14 %
3. ročník
5. semestr
PřF:BI5080 Základy ekologie • 100 %
PřF:BI8430 Školní biologické pokusy • 100 %
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 92 %
PřF:C3200 Chemická literatura • 83 %
PřF:C5730 Biochemie - seminář • 83 %
PřF:XS090 Asistentská praxe • 75 %
PřF:XS220 Reflexe asistentské praxe • 75 %
PřF:C3580 Biochemie • 67 %
PřF:C3050 Organická chemie II • 33 %
PřF:C3055 Organická chemie II - seminář • 33 %
PřF:BI1500 Biologie nádorů pro každého aneb buněčná filozofie • 25 %
PřF:BI5009EB Bakalářská práce z biologie pro učitelské studium I (ÚEB) • 25 %
PřF:XS100 Učitel a provoz školy • 25 %
PřF:BI0002 Příběhy vědy: gen • 17 %
PřF:BI1030 Fylogeneze a diverzita bezobratlých • 17 %
PřF:BI6086 Bakalářská státní závěrečná zkouška z Biologie se zaměřením na vzdělávání • 17 %
PřF:BI8710 Ochrana přírody • 17 %
PřF:C5000 Samostatný projekt z chemie • 17 %
PřF:XK010 Informační výchova (vědecké informace a jejich vyhledávání) • 17 %
6. semestr
PřF:BI6086 Bakalářská státní závěrečná zkouška z Biologie se zaměřením na vzdělávání • 80 %
PřF:C6013 Bakalářská práce z chemie • 40 %
PřF:BI6016EB Bakalářská práce z biologie pro učitelské studium II (ÚEB) • 30 %
PřF:C6012 Bakalářský seminář • 20 %
PřF:C6560 Biochemie - laboratorní cvičení • 20 %

Biomedicínská bioinformatika (bakalářský prezenční se specializací)

1. ročník
1. semestr
PřF:E1020 Soft-skills I - Počítačová gramotnost • 100 %
PřF:E1041 Úvod do matematické biologie a biomedicíny I • 100 %
PřF:C2110 Operační systém UNIX a základy programování • 97 %
PřF:M1100 Matematická analýza I • 97 %
PřF:BI1700 Buněčná biologie • 95 %
PřF:BI3060 Obecná genetika • 95 %
PřF:M1110 Lineární algebra a geometrie I • 90 %
CST:CJV_DIAL Jazykový test Dialang • 90 %
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 69 %
PřF:BI1700C Buněčná biologie - cvičení • 36 %
PřF:BI3060C Obecná genetika - cvičení • 28 %
PřF:E1051 Úvod do matematické biologie a biomedicíny II • 23 %
PřF:E3011 Algoritmizace a programování • 23 %
PřF:BI4010 Základy molekulární biologie • 21 %
PřF:E2020 Soft-skills II - Informační gramotnost • 21 %
PřF:C2480 Základy organické chemie a biochemie • 15 %
2. semestr
PřF:E1051 Úvod do matematické biologie a biomedicíny II • 92 %
PřF:E2020 Soft-skills II - Informační gramotnost • 92 %
PřF:E3011 Algoritmizace a programování • 92 %
PřF:BI4010 Základy molekulární biologie • 88 %
PřF:M2100 Matematická analýza II • 88 %
PřF:M2110 Lineární algebra a geometrie II • 80 %
PřF:BI0001 Příběhy vědy: rakovina • 60 %
PřF:C2480 Základy organické chemie a biochemie • 48 %
PřF:C2131 Úvod do bioinformatiky • 44 %
PřF:C2132 Úvod do bioinformatiky - seminář • 44 %
PřF:BI6370 Základy humánní parazitologie • 16 %
LF:CORE016 Veřejné zdraví a veřejné zdravotnictví • 12 %
PřF:CORE021 Bioetika II: možnosti na hraně • 12 %
2. ročník
3. semestr
PřF:C2184 Úvod do programování v Pythonu • 92 %
PřF:C3580 Biochemie • 92 %
PřF:E3020 Soft-skills III - Vědecké myšlení • 92 %
PřF:M3121 Pravděpodobnost a statistika I • 92 %
PřF:BI6170 Genetika II • 85 %
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 85 %
PřF:BI1500 Biologie nádorů pro každého aneb buněčná filozofie • 77 %
PřF:BI7090 Molekulární biologie eukaryot • 77 %
PřF:BI0002 Příběhy vědy: gen • 54 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 46 %
PřF:CORE001 Příběhy vědy: gen • 31 %
PřF:JALS01 Angličtina pro Life Sciences 1 • 31 %
PřF:E3101 Úvod do matematického modelování • 15 %
PřF:M1110 Lineární algebra a geometrie I • 15 %
PřF:XV004 Od nápadu k podnikání • 15 %
FSpS:P983 Tělesná výchova – Stolní tenis • 15 %
4. semestr
PřF:C2131 Úvod do bioinformatiky • 92 %
PřF:C2132 Úvod do bioinformatiky - seminář • 92 %
PřF:C2142 Návrh algoritmů pro přírodovědce • 92 %
PřF:E4013 Týmový projekt z Matematické biologie a biomedicíny – biomedicínská bioinformatika • 92 %
PřF:E5046 Biostatistika pro matematickou biologii a biomedicínu • 92 %
PřF:BI6400 Metody molekulární biologie • 83 %
PřF:BI6790 Biologie živočichů • 83 %
PřF:M4122 Pravděpodobnost a statistika II • 83 %
PřF:BI6790C Biologie živočichů - cvičení • 42 %
LF:CORE016 Veřejné zdraví a veřejné zdravotnictví • 17 %
PřF:BI6270 Cytogenetika a cytogenomika • 17 %
PřF:C2143 Seminář k návrhu algoritmů pro přírodovědce • 17 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 17 %
3. ročník
5. semestr
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 100 %
PřF:E5012 Bakalářská práce z matematické biologie a biomedicíny I • 100 %
PřF:E5013 Seminář k bakalářské práci z Matematické biologie a biomedicíny • 100 %
PřF:E7492 Analýza sekvencí DNA • 100 %
PřF:E7527 Analýza dat v R • 100 %
PřF:E8600 Vícerozměrné metody • 100 %
PřF:E8600C Vícerozměrné metody - cvičení • 100 %
PřF:M5444 Markovské řetězce • 100 %
FaF:CORE018 Rostliny ve zdraví a nemoci • 25 %
PřF:BI9680EN Artificial Intelligence in Biology, Chemistry, and Bioengineering • 25 %
PřF:CORE001 Příběhy vědy: gen • 25 %
FF:CORE034 Příroda versus kultura? Člověk a umění v antropocénu • 13 %
PřF:BI9680ENC Artificial Intelligence in Biology, Chemistry, and Bioengineering - practice • 13 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 13 %
PřF:M3100 Matematická analýza III • 13 %
FSpS:P923 Tělesná výchova – Total body trénink • 13 %
FSpS:P938 Tělesná výchova – Základy sportovních masáží • 13 %
FSpS:P966 Tělesná výchova – Total body trénink • 13 %
ESF:BPJ_JI3A Jazyk I/3 - Angličtina • 13 %
CST:CORE042 Data – odpověď na základní otázku života, vesmíru a vůbec... • 13 %
6. semestr
PřF:BI6270 Cytogenetika a cytogenomika • 100 %
PřF:C2135 Bioinformatika v praxi • 100 %
PřF:E6012 Bakalářská práce z matematické biologie a biomedicíny II • 100 %
PřF:E6013 Seminář k bakalářské práci z Matematické biologie a biomedicíny • 100 %
PřF:E6090 Bakalářská státní závěrečná zkouška z Matematické biologie a biomedicíny • 100 %
PřF:E7491 Regresní modelování • 100 %
PřF:M4180 Numerické metody I • 100 %
PrF:CORE073 Právní a finanční gramotnost • 13 %
PřF:BI6400 Metody molekulární biologie • 13 %
PřF:XS060 Obecná didaktika • 13 %
PřF:XS140 Základy psychologie • 13 %

Buněčná biologie (bakalářský prezenční se specializací)

1. ročník
1. semestr
PřF:BI1700 Buněčná biologie • 100 %
PřF:BI1700C Buněčná biologie - cvičení • 100 %
PřF:BI1077 Úvod do studia specializace Buněčná biologie • 96 %
PřF:BI2080 Histologie a organologie • 96 %
PřF:BI2080C Histologie a organologie - cvičení • 96 %
PřF:BI3060 Obecná genetika • 96 %
PřF:C1601 Základy obecné a anorganické chemie • 96 %
PřF:BI3060C Obecná genetika - cvičení • 93 %
PřF:C4223 Základní laboratorní výpočty pro biology • 93 %
CST:CJV_DIAL Jazykový test Dialang • 89 %
PřF:C1605 Základy obecné a anorganické chemie - seminář • 85 %
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 63 %
PřF:BI0002 Příběhy vědy: gen • 30 %
PřF:BI1500 Biologie nádorů pro každého aneb buněčná filozofie • 19 %
PřF:CORE001 Příběhy vědy: gen • 19 %
PřF:BI2000 Fylogeneze a diverzita živočichů • 11 %
PřF:BI2020 Vědecká práce v buněčné biologii • 11 %
PřF:BI2021 Informační technologie v buněčné biologii • 11 %
PřF:BI5120 Antropologie • 11 %
PřF:C1600 Základní praktikum z chemie • 11 %
2. semestr
PřF:BI2020 Vědecká práce v buněčné biologii • 95 %
PřF:BI5120 Antropologie • 95 %
PřF:BI2021 Informační technologie v buněčné biologii • 91 %
PřF:C1600 Základní praktikum z chemie • 91 %
PřF:BI2000 Fylogeneze a diverzita živočichů • 86 %
PřF:C2700 Základy organické chemie • 82 %
PřF:C2701 Základy org. chemie - seminář • 82 %
PřF:BI0001 Příběhy vědy: rakovina • 50 %
PřF:JALS02 Angličtina pro Life Sciences 2 • 36 %
LF:CORE021 Bioetika II: možnosti na hraně • 32 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 32 %
PřF:BI4020 Molekulární biologie • 23 %
PřF:BI8920 Pokročilé mikroskopické metody • 18 %
PřF:E4070 Základy toxikologie pro přírodovědce • 18 %
PřF:BI3010 Elektronová mikroskopie • 14 %
PřF:BI5120C Antropologie cvičení • 14 %
PřF:BI8920C Pokročilé mikroskopické metody - cvičení • 14 %
2. ročník
3. semestr
PřF:BI1010 Fylogeneze a diverzita rostlin • 100 %
PřF:BI1060 Cytologie a anatomie rostlin • 100 %
PřF:BI1060C Cytologie a anatomie rostlin - cvičení • 100 %
PřF:BI3030 Fyziologie živočichů • 100 %
PřF:BI7665 Buněčné a tkáňové kultury • 100 %
PřF:BI7665C Buněčné a tkáňové kultury - cvičení • 100 %
PřF:C3580 Biochemie • 100 %
PřF:C3600 Biochemie - laboratorní cvičení • 100 %
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 92 %
PřF:BI3030C Fyziologie živočichů - cvičení • 75 %
PřF:CORE015 Bioetika I: etika života • 42 %
PřF:BI1500 Biologie nádorů pro každého aneb buněčná filozofie • 33 %
PřF:C1601 Základy obecné a anorganické chemie • 25 %
PřF:BI4020 Molekulární biologie • 17 %
PřF:BI4020C Molekulární biologie - cvičení • 17 %
PřF:BI4060 Fyziologie rostlin • 17 %
PřF:BI4090 Obecná mikrobiologie • 17 %
PřF:BI5420 Obecná virologie • 17 %
PřF:BI6270 Cytogenetika a cytogenomika • 17 %
PřF:BI6270C Cytogenetika - cvičení • 17 %
4. semestr
PřF:BI4020C Molekulární biologie - cvičení • 100 %
PřF:BI4060 Fyziologie rostlin • 100 %
PřF:BI4090 Obecná mikrobiologie • 100 %
PřF:BI5420 Obecná virologie • 100 %
PřF:BI6270 Cytogenetika a cytogenomika • 100 %
PřF:BI8920C Pokročilé mikroskopické metody - cvičení • 100 %
PřF:BI8920 Pokročilé mikroskopické metody • 90 %
PřF:BI4090C Obecná mikrobiologie - cvičení • 70 %
PřF:BI6270C Cytogenetika - cvičení • 60 %
PřF:BI4020 Molekulární biologie • 40 %
PřF:BI4060C Fyziologie rostlin - cvičení • 30 %
PřF:C2700 Základy organické chemie • 30 %
PřF:BI0001 Příběhy vědy: rakovina • 20 %
PřF:BI2000 Fylogeneze a diverzita živočichů • 20 %
PřF:BI6620 Mikroskopické houby • 20 %
3. ročník
5. semestr
PřF:BI3001 Bakalářská práce z Experimentální a molekulární biologie 1 • 100 %
PřF:BI3340 Specializační seminář Buněčná biologie 1 • 100 %
PřF:BI5000 Bioinformatika • 100 %
PřF:BI5220 Imunologie • 100 %
PřF:BI8150 Evoluční biologie • 100 %
PřF:E5540 Biostatistika - základní kurz • 100 %
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 80 %
PřF:E5540C Biostatistika - cvičení • 80 %
PřF:BI5000C Bioinformatika - cvičení • 70 %
LF:CORE015 Bioetika I: etika života • 20 %
FSpS:P950 Tělesná výchova – Jóga • 20 %
6. semestr
PřF:BI1110 Biologie živočišné buňky • 100 %
PřF:BI1190 Biologie rostlinné buňky • 100 %
PřF:BI3341 Specializační seminář Buněčná biologie 2 • 100 %
PřF:BI6120 Rostlinné explantáty • 100 %
PřF:BI6120C Rostlinné explantáty - cvičení • 100 %
PřF:BI6620 Mikroskopické houby • 100 %
PřF:BI3002 Bakalářská práce z Experimentální a molekulární biologie 2 • 80 %
PřF:BI3008 Bakalářská státní závěrečná zkouška z Experimentální a molekulární biologie - specializace Buněčná biologie • 80 %
PřF:BI6620C Mikroskopické houby - cvičení • 20 %

Ekologická a evoluční biologie (bakalářský prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
PřF:BI1000 Úvod do studia ekologické a evoluční biologie • 100 %
PřF:BI1030 Fylogeneze a diverzita bezobratlých • 100 %
PřF:BI1090 Fylogeneze a diverzita řas a hub • 100 %
PřF:BI1090C Fylogeneze a diverzita řas a hub - cvičení • 100 %
PřF:BI1700 Buněčná biologie • 100 %
PřF:BI5080 Základy ekologie • 100 %
PřF:BI1030C Fylogeneze a diverzita bezobratlých - cvičení • 99 %
PřF:BI1700C Buněčná biologie - cvičení • 98 %
PřF:BI3060C Obecná genetika - cvičení • 94 %
CST:CJV_DIAL Jazykový test Dialang • 94 %
PřF:BI3060 Obecná genetika • 92 %
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 67 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 12 %
2. semestr
PřF:BI2130 Terénní cvičení k systematické botanice • 97 %
PřF:BI2030 Fylogeneze a diverzita vyšších rostlin • 95 %
PřF:BI2030C Fylogeneze a diverzita vyšších rostlin - cvičení • 95 %
PřF:BI2090C Fylogeneze a diverzita obratlovců - cvičení • 95 %
PřF:BI2140 Terénní cvičení ze zoologie • 95 %
PřF:BI2090 Fylogeneze a diverzita obratlovců • 93 %
PřF:BI8761 Úvod do terénní zoologie bezobratlých • 68 %
PřF:BI6450 Základní metody terénní botaniky • 41 %
PřF:BI0001 Příběhy vědy: rakovina • 40 %
PřF:CORE027 Klimatické změny - příčiny, dopady a možnosti řešení • 36 %
PřF:JALS02 Angličtina pro Life Sciences 2 • 27 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 16 %
PřF:BI7560 Úvod do R • 15 %
PřF:BI8165 Ekologie mokřadů • 11 %
PřF:BI8169 Ekologie mokřadů - cvičení • 11 %
2. ročník
3. semestr
PřF:BI8710 Ochrana přírody • 89 %
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 89 %
PřF:BI2080 Histologie a organologie • 65 %
PřF:BI2080C Histologie a organologie - cvičení • 65 %
PřF:BI3030 Fyziologie živočichů • 65 %
PřF:BI3030C Fyziologie živočichů - cvičení • 65 %
PřF:BI3560 Pokročilá práce s daty v Excelu • 57 %
PřF:BI2302 Zoologická mikrotechnika • 54 %
FF:LJ401 Antická mytologie: bohové • 30 %
PřF:BI1060 Cytologie a anatomie rostlin • 30 %
PřF:BI1180 Morfologie rostlin • 30 %
PřF:BI3060 Obecná genetika • 30 %
PřF:C3580 Biochemie • 30 %
PřF:BI1060C Cytologie a anatomie rostlin - cvičení • 27 %
PřF:BI1301 Botanická mikrotechnika • 24 %
PřF:BI8085 Chiropterologie • 24 %
PřF:BI8185 Ekologie lesa • 24 %
PřF:CORE001 Příběhy vědy: gen • 24 %
PřF:M1030 Matematika pro biology • 19 %
PřF:BI0002 Příběhy vědy: gen • 16 %
PřF:BI7530 Mykologická exkurze • 16 %
PřF:CORE003 Udržitelný rozvoj • 16 %
PřF:BI3060C Obecná genetika - cvičení • 14 %
PřF:BI8763 Determinace suchozemských bezobratlých - cvičení • 11 %
4. semestr
PřF:BI4010 Základy molekulární biologie • 100 %
PřF:BI4010C Základy molekulární biologie - seminář • 100 %
PřF:BI7560 Úvod do R • 84 %
PřF:BI2220 Informační zdroje v zoologii • 63 %
PřF:BI3010 Elektronová mikroskopie • 59 %
PřF:BI8130 Etologie • 59 %
PřF:BI9000 Geografické informační systémy v botanice a zoologii • 47 %
PřF:BI0055 Terénní cvičení z entomologie • 41 %
PřF:BI2060 Základy mikrobiologie • 34 %
PřF:BI7451 Biologie vodních bezobratlých • 34 %
PřF:BI2210 Informační zdroje v botanice • 31 %
PřF:BI4115 Systém krytosemenných rostlin • 31 %
PřF:BI5210 Populační ekologie rostlin • 31 %
PřF:BI6549 Zpracování základních botanických dat • 31 %
PřF:BI6360 Hydrobiologie • 28 %
PřF:BI6631 Floristický kurs České botanické společnosti • 25 %
PřF:BI6661 Terénní cvičení z geobotaniky • 25 %
PřF:BI6330 Obecná parazitologie • 22 %
PřF:BI8169 Ekologie mokřadů - cvičení • 22 %
PřF:CORE027 Klimatické změny - příčiny, dopady a možnosti řešení • 22 %
PřF:BI6691 Zahraniční botanická exkurze • 19 %
PřF:BI8165 Ekologie mokřadů • 19 %
PřF:BI4060 Fyziologie rostlin • 16 %
PřF:BI4280 Speciální histologie živočichů • 16 %
PřF:BI8762 Determinace vodních bezobratlých - cvičení • 16 %
PřF:BI0001 Příběhy vědy: rakovina • 13 %
PřF:BI2060C Základy mikrobiologie - cvičení • 13 %
PřF:BI6370 Základy humánní parazitologie • 13 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 13 %
3. ročník
5. semestr
PřF:BI5560 Základy statistiky pro biology • 100 %
PřF:BI8705 Vědecká práce v botanice a zoologii • 95 %
PřF:BI5831 Bakalářská práce z ekologické a evoluční biologie I • 91 %
PřF:BI8150 Evoluční biologie • 91 %
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 82 %
PřF:BI6800 Zoologický seminář I • 59 %
PřF:BI3130 Srovnávací morfologie obratlovců • 45 %
PřF:BI4061 Biogeografie pro zoology • 36 %
PřF:BI4001 Pokroky ve výzkumu obratlovců (seminář) I • 32 %
PřF:BI5659 Geobotanický seminář I • 27 %
PřF:BI5690 Botanický seminář I • 27 %
PřF:BI6580 Taxonomie rostlin • 27 %
PřF:BI8175 Ekologie rašelinišť • 27 %
PřF:BI9170 Mammaliologie • 23 %
PřF:BI7805 Hydrobiologický seminář I • 18 %
PřF:BI8179 Ekologie rašelinišť - cvičení • 18 %
PřF:BI8770 Determinační cvičení z obratlovců ČR • 18 %
PřF:BI9520 Fykologická exkurze • 18 %
PřF:BI3030 Fyziologie živočichů • 14 %
PřF:BI7530 Mykologická exkurze • 14 %
6. semestr
PřF:BI6832 Bakalářská práce z ekologické a evoluční biologie II • 78 %
PřF:BI6083 Bakalářská státní závěrečná zkouška z ekologické a evoluční biologie • 65 %
PřF:BI6801 Zoologický seminář II • 57 %
PřF:BI8762 Determinace vodních bezobratlých - cvičení • 30 %
PřF:BI4002 Pokroky ve výzkumu obratlovců (seminář) II • 26 %
PřF:BI6651 Botanický seminář II • 26 %
PřF:BI6330 Obecná parazitologie • 22 %
PřF:BI6660 Geobotanický seminář II • 22 %
PřF:BI6640 Bryologické praktikum • 17 %
PřF:BI6691 Zahraniční botanická exkurze • 17 %
LF:CORE016 Veřejné zdraví a veřejné zdravotnictví • 13 %
PřF:BI3010 Elektronová mikroskopie • 13 %
PřF:BI6681 Chráněná území Brna a okolí 1 • 13 %
PřF:BI6750 Základní limnologické metody • 13 %
PřF:BI7806 Hydrobiologický seminář II • 13 %

Environmentální chemie a toxikologie (bakalářský prezenční se specializací)

1. ročník
1. semestr
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 100 %
PřF:BI1700 Buněčná biologie • 96 %
PřF:C1020 Obecná chemie • 96 %
PřF:C1460 Úvod do matematiky • 96 %
PřF:C1480 Úvod do matematiky - seminář • 96 %
PřF:E1000 ŽP & zdraví I - Globální environmentální výzvy a jejich řešení • 96 %
PřF:E1020 Soft-skills I - Počítačová gramotnost • 96 %
PřF:E1030 Základní chemické výpočty v environmentálních vědách • 96 %
CST:CJV_DIAL Jazykový test Dialang • 96 %
PřF:BI5080 Základy ekologie • 92 %
PřF:C1040 Obecná chemie - seminář • 83 %
PřF:E2040 Introduction to Epidemiology and Environmental Health • 25 %
PřF:E2041 Introduction to Epidemiology and Environmental Health - practice • 25 %
PřF:BI1700C Buněčná biologie - cvičení • 13 %
2. semestr
PřF:BI4010 Základy molekulární biologie • 100 %
PřF:BI4010C Základy molekulární biologie - seminář • 94 %
PřF:C1600 Základní praktikum z chemie • 94 %
PřF:C3150 Fyzikální chemie I - seminář • 94 %
PřF:C4660 Fyzikální chemie I • 94 %
PřF:E2000 ŽP & zdraví II - Environmentální politiky, strategie a nástroje • 94 %
PřF:E2020 Soft-skills II - Informační gramotnost • 94 %
PřF:E2030 ŽP & zdraví - týdenní terénní cvičení • 94 %
PřF:C2022 Organická chemie I - seminář • 89 %
PřF:C2021 Organická chemie I • 83 %
PřF:BI0001 Příběhy vědy: rakovina • 44 %
PřF:BI2060 Základy mikrobiologie • 28 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 28 %
PřF:E2050 Laboratorní cvičení z molekulární biologie a mikrobiologie • 17 %
PřF:JALS02 Angličtina pro Life Sciences 2 • 11 %
PdF:NJ_A103 Němčina pro začátečníky 3 • 11 %
FSpS:P979 Tělesná výchova – Badminton • 11 %

Environmentální zdraví (bakalářský prezenční se specializací)

1. ročník
1. semestr
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 96 %
PřF:BI1700 Buněčná biologie • 92 %
PřF:C1020 Obecná chemie • 92 %
PřF:C1460 Úvod do matematiky • 92 %
PřF:C1480 Úvod do matematiky - seminář • 92 %
PřF:E1000 ŽP & zdraví I - Globální environmentální výzvy a jejich řešení • 92 %
PřF:E1020 Soft-skills I - Počítačová gramotnost • 92 %
PřF:E1030 Základní chemické výpočty v environmentálních vědách • 92 %
PřF:E2040 Introduction to Epidemiology and Environmental Health • 92 %
PřF:E2041 Introduction to Epidemiology and Environmental Health - practice • 92 %
CST:CJV_DIAL Jazykový test Dialang • 92 %
PřF:C1040 Obecná chemie - seminář • 79 %
PřF:BI5080 Základy ekologie • 25 %
PřF:BI1500 Biologie nádorů pro každého aneb buněčná filozofie • 17 %
PřF:BI0001 Příběhy vědy: rakovina • 13 %
PřF:BI2060 Základy mikrobiologie • 13 %
PřF:XA0010 Praxe pro Mendelovo muzeum • 13 %
2. semestr
PřF:BI2060 Základy mikrobiologie • 95 %
PřF:BI4010 Základy molekulární biologie • 95 %
PřF:BI4010C Základy molekulární biologie - seminář • 95 %
PřF:C3150 Fyzikální chemie I - seminář • 95 %
PřF:C4660 Fyzikální chemie I • 95 %
PřF:E2000 ŽP & zdraví II - Environmentální politiky, strategie a nástroje • 95 %
PřF:E2020 Soft-skills II - Informační gramotnost • 95 %
PřF:E2030 ŽP & zdraví - týdenní terénní cvičení • 95 %
PřF:C2701 Základy org. chemie - seminář • 82 %
PřF:E2050 Laboratorní cvičení z molekulární biologie a mikrobiologie • 77 %
PřF:C2700 Základy organické chemie • 73 %
PřF:BI0001 Příběhy vědy: rakovina • 68 %
PřF:C1600 Základní praktikum z chemie • 50 %
PřF:BI2060C Základy mikrobiologie - cvičení • 41 %
PřF:C1040 Obecná chemie - seminář • 23 %
PřF:CORE021 Bioetika II: možnosti na hraně • 18 %
2. ročník
3. semestr
LF:BKFY0121C Fyziologie I - cvičení • 100 %
LF:BKFY0121P Fyziologie I - přednáška • 100 %
PřF:BI3060 Obecná genetika • 100 %
PřF:C1660 Základy analytické chemie • 100 %
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 100 %
PřF:E2040 Introduction to Epidemiology and Environmental Health • 100 %
PřF:E2041 Introduction to Epidemiology and Environmental Health - practice • 100 %
PřF:E3000N ŽP & zdraví III - Sociální, ekonomický a politický kontext • 100 %
PřF:E3020 Soft-skills III - Vědecké myšlení • 100 %
PřF:E3040 Ochrana veřejného zdraví • 100 %
PřF:E3041 Ochrana veřejného zdraví - cvičení • 100 %
PřF:C3580 Biochemie • 88 %
PřF:C3620 Biochemie - laboratorní cvičení • 88 %
PřF:BI3060C Obecná genetika - cvičení • 75 %
FaF:CORE018 Rostliny ve zdraví a nemoci • 25 %
PřF:CORE001 Příběhy vědy: gen • 25 %
PřF:CORE003 Udržitelný rozvoj • 25 %
PřF:JALS01 Angličtina pro Life Sciences 1 • 25 %
PřF:XA0010 Praxe pro Mendelovo muzeum • 25 %
FF:BAX203 Finština pro nefinštináře III. • 13 %
PřF:BI1700 Buněčná biologie • 13 %
PřF:BI8710 Ochrana přírody • 13 %
PřF:CORE022 Biochemie v běžném životě • 13 %
PřF:C1020 Obecná chemie • 13 %
PřF:C1460 Úvod do matematiky • 13 %
PřF:C1480 Úvod do matematiky - seminář • 13 %
PřF:C1635 Analytická chemie - praktikum • 13 %
PřF:JNP03 Němčina pro přírodovědce 3 • 13 %
FSpS:P9032 Tělesná výchova – Street Dance • 13 %
FSpS:P9034 Tělesná výchova – Salsa • 13 %
CST:CJV_DIAL Jazykový test Dialang • 13 %
4. semestr
LF:BKFY0222C Fyziologie II - cvičení • 100 %
LF:BKFY0222P Fyziologie II - přednáška • 100 %
PřF:E2050 Laboratorní cvičení z molekulární biologie a mikrobiologie • 100 %
PřF:E4020 Soft-skills IV - Prezentační dovednosti • 100 %
PřF:E4070 Základy toxikologie pro přírodovědce • 100 %
PřF:E4080 Demography and Social Determinants of Health • 100 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 63 %
PřF:C2700 Základy organické chemie • 50 %
PřF:C2701 Základy org. chemie - seminář • 50 %
PřF:BI2060 Základy mikrobiologie • 25 %
PřF:CORE021 Bioetika II: možnosti na hraně • 25 %
PřF:E0321 Sustainable development - the biggest challenge today? • 25 %
PřF:E6050 Osud toxických látek v prostředí • 25 %
PřF:E6051 Osud toxických látek v prostředí - cvičení • 25 %
LF:AVLMS01 MUNI Mindful Minds • 13 %
LF:CORE016 Veřejné zdraví a veřejné zdravotnictví • 13 %
FF:BAX204 Finština pro nefinštináře IV. • 13 %
FF:CORE099 Civil Society and Human Rights in Eastern Europe • 13 %
PrF:MV411K Ekopolitika • 13 %
PřF:BI0001 Příběhy vědy: rakovina • 13 %
PřF:BI2060C Základy mikrobiologie - cvičení • 13 %
PřF:BI4010 Základy molekulární biologie • 13 %
PřF:BI4010C Základy molekulární biologie - seminář • 13 %
PřF:BI6790 Biologie živočichů • 13 %
PřF:CORE027 Klimatické změny - příčiny, dopady a možnosti řešení • 13 %
PřF:CORE032 Planetární průmyslové zdroje • 13 %
PřF:C3150 Fyzikální chemie I - seminář • 13 %
PřF:C4660 Fyzikální chemie I • 13 %
PřF:E4040 Samostatný projekt z ŽP & zdraví • 13 %
PřF:JALS02 Angličtina pro Life Sciences 2 • 13 %
PdF:PS_0014 Introduction to Psychology of Sexuality • 13 %
FSpS:P938 Tělesná výchova – Základy sportovních masáží • 13 %
FSpS:P972 Tělesná výchova – Pilates • 13 %
FSpS:P9911 Tělesná výchova – Outdoorové aktivity distančně • 13 %

Epidemiologie a modelování (bakalářský prezenční se specializací)

1. ročník
1. semestr
PřF:BI1700 Buněčná biologie • 100 %
PřF:E1020 Soft-skills I - Počítačová gramotnost • 100 %
PřF:E1041 Úvod do matematické biologie a biomedicíny I • 100 %
PřF:E2011 Teoretické základy informatiky • 100 %
PřF:M1100 Matematická analýza I • 100 %
PřF:BI3060 Obecná genetika • 82 %
PřF:M1110 Lineární algebra a geometrie I • 82 %
CST:CJV_DIAL Jazykový test Dialang • 76 %
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 59 %
PřF:BI1700C Buněčná biologie - cvičení • 29 %
PřF:BI3060C Obecná genetika - cvičení • 29 %
PřF:BI4010 Základy molekulární biologie • 12 %
PřF:BI6180 Biologie rostlin • 12 %
PřF:E1051 Úvod do matematické biologie a biomedicíny II • 12 %
PřF:E2020 Soft-skills II - Informační gramotnost • 12 %
PřF:E3011 Algoritmizace a programování • 12 %
2. semestr
PřF:E1051 Úvod do matematické biologie a biomedicíny II • 100 %
PřF:E2020 Soft-skills II - Informační gramotnost • 100 %
PřF:E3011 Algoritmizace a programování • 100 %
PřF:M2100 Matematická analýza II • 93 %
PřF:BI6180 Biologie rostlin • 86 %
PřF:BI4010 Základy molekulární biologie • 79 %
PřF:BI0001 Příběhy vědy: rakovina • 71 %
PřF:M2110 Lineární algebra a geometrie II • 64 %
PřF:BI6370 Základy humánní parazitologie • 36 %
PřF:BI6180C Biologie rostlin - cvičení • 29 %
PdF:CORE071 Praktická psychologie a komunikace • 21 %
FSpS:P947 Tělesná výchova – Turistika - pěší • 21 %
FF:CORE056 Základy argumentační analýzy • 14 %
FSS:CORE030 Média a společnost v 21. století • 14 %
2. ročník
3. semestr
PřF:BI5080 Základy ekologie • 100 %
PřF:C3580 Biochemie • 100 %
PřF:E3020 Soft-skills III - Vědecké myšlení • 100 %
PřF:E3101 Úvod do matematického modelování • 100 %
PřF:M4130 Výpočetní matematické systémy • 100 %
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 78 %
PřF:M3121 Pravděpodobnost a statistika I • 78 %
PřF:M5858 Spojité deterministické modely I • 67 %
PřF:BI1500 Biologie nádorů pro každého aneb buněčná filozofie • 56 %
PřF:CORE001 Příběhy vědy: gen • 44 %
PřF:BI0002 Příběhy vědy: gen • 33 %
PřF:M8230 Diskrétní deterministické modely • 22 %
PřF:BI3060 Obecná genetika • 11 %
PřF:BI3060C Obecná genetika - cvičení • 11 %
PřF:CORE022 Biochemie v běžném životě • 11 %
PřF:CORE041 Věda – největší projekt lidstva • 11 %
PřF:C3620 Biochemie - laboratorní cvičení • 11 %
PřF:JALS01 Angličtina pro Life Sciences 1 • 11 %
PřF:JA002 Pokročilá odborná angličtina - zkouška • 11 %
PřF:M1110 Lineární algebra a geometrie I • 11 %
PřF:ZX404 Úvod do tajemství map a GIS - online • 11 %
PdF:TI9008 E-KURZ: Novinky ze světa moderních Hi-Tech pomůcek pro osoby se zrakovým postižením • 11 %
FSpS:P923 Tělesná výchova – Total body trénink • 11 %
FSpS:P959 Tělesná výchova – Aerobik-mix • 11 %
FSpS:P978 Tělesná výchova – Volejbal • 11 %
FSpS:P979 Tělesná výchova – Badminton • 11 %
FSpS:P991 Tělesná výchova – Posilovna • 11 %
4. semestr
PřF:E4015 Týmový projekt z Matematické biologie a biomedicíny - epidemiologie a modelování • 100 %
PřF:E5046 Biostatistika pro matematickou biologii a biomedicínu • 100 %
PřF:BI2060 Základy mikrobiologie • 90 %
PřF:BI6790 Biologie živočichů • 90 %
PřF:E5440 Časové řady • 90 %
PřF:MAZRD Aplikovaná analýza biomedicínských a geografických dat • 80 %
PřF:M4122 Pravděpodobnost a statistika II • 80 %
PřF:M2110 Lineární algebra a geometrie II • 50 %
PřF:BI4010 Základy molekulární biologie • 30 %
PřF:BI6180 Biologie rostlin • 30 %
PřF:BI0001 Příběhy vědy: rakovina • 20 %
PřF:BI6790C Biologie živočichů - cvičení • 20 %
3. ročník
5. semestr
PřF:BI6340 Ekologie společenstev a makroekologie • 100 %
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 100 %
PřF:E5012 Bakalářská práce z matematické biologie a biomedicíny I • 100 %
PřF:E5013 Seminář k bakalářské práci z Matematické biologie a biomedicíny • 100 %
PřF:E8600 Vícerozměrné metody • 100 %
PřF:E8600C Vícerozměrné metody - cvičení • 100 %
PřF:E0350 Epidemiologie • 67 %
PřF:E0351 Epidemiologie - cvičení • 67 %
PřF:M8230 Diskrétní deterministické modely • 67 %
PřF:E7527 Analýza dat v R • 50 %
PřF:CORE001 Příběhy vědy: gen • 33 %
PřF:E2040 Introduction to Epidemiology and Environmental Health • 33 %
PřF:E2041 Introduction to Epidemiology and Environmental Health - practice • 33 %
PřF:M5858 Spojité deterministické modely I • 33 %
PřF:BI4340 Biologie člověka • 17 %
PřF:BI9680EN Artificial Intelligence in Biology, Chemistry, and Bioengineering • 17 %
PřF:BI9680ENC Artificial Intelligence in Biology, Chemistry, and Bioengineering - practice • 17 %
PřF:C3580 Biochemie • 17 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 17 %
PřF:M3121 Pravděpodobnost a statistika I • 17 %
PřF:M5120 Lineární statistické modely I • 17 %
FSpS:P938 Tělesná výchova – Základy sportovních masáží • 17 %
6. semestr
PřF:E5447 Databázové systémy v biomedicíně • 100 %
PřF:E6012 Bakalářská práce z matematické biologie a biomedicíny II • 100 %
PřF:E6013 Seminář k bakalářské práci z Matematické biologie a biomedicíny • 100 %
PřF:E6090 Bakalářská státní závěrečná zkouška z Matematické biologie a biomedicíny • 100 %
PřF:E7491 Regresní modelování • 100 %
PřF:MAZRD Aplikovaná analýza biomedicínských a geografických dat • 100 %
FF:AR1B65 Tvorba rodokmenů v praxi • 17 %
PřF:M4122 Pravděpodobnost a statistika II • 17 %
PřF:M6120 Lineární statistické modely II • 17 %
PdF:TI9011 Stáže ve výukových programech pro školy při volnočasových centrech • 17 %
PdF:TI9012 Praxe ve volnočasových centrech • 17 %

Experimentální biologie rostlin (bakalářský prezenční se specializací)

1. ročník
1. semestr
PřF:BI1010C Fylogeneze a diverzita rostlin - cvičení • 100 %
PřF:BI1010 Fylogeneze a diverzita rostlin • 97 %
PřF:BI1022 Úvod do studia specializace Experimentální biologie rostlin • 97 %
PřF:BI1060 Cytologie a anatomie rostlin • 97 %
PřF:BI1060C Cytologie a anatomie rostlin - cvičení • 97 %
PřF:BI1700 Buněčná biologie • 97 %
PřF:BI1700C Buněčná biologie - cvičení • 97 %
CST:CJV_DIAL Jazykový test Dialang • 94 %
PřF:BI3060 Obecná genetika • 88 %
PřF:C1601 Základy obecné a anorganické chemie • 88 %
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 84 %
PřF:C4223 Základní laboratorní výpočty pro biology • 75 %
PřF:C1605 Základy obecné a anorganické chemie - seminář • 72 %
PřF:BI3060C Obecná genetika - cvičení • 31 %
PřF:BI2000 Fylogeneze a diverzita živočichů • 25 %
PřF:BI4926 Vědecká práce v experimentální biologii rostlin • 25 %
PřF:BI5120 Antropologie • 25 %
PřF:C1600 Základní praktikum z chemie • 25 %
PřF:BI2160 Terénní cvičení z botaniky • 22 %
PřF:BI4060C Fyziologie rostlin - cvičení • 22 %
PřF:BI4060 Fyziologie rostlin • 19 %
PřF:C2701 Základy org. chemie - seminář • 19 %
2. semestr
PřF:BI4060 Fyziologie rostlin • 94 %
PřF:BI4060C Fyziologie rostlin - cvičení • 94 %
PřF:BI4926 Vědecká práce v experimentální biologii rostlin • 94 %
PřF:BI5120 Antropologie • 94 %
PřF:C1600 Základní praktikum z chemie • 94 %
PřF:BI2000 Fylogeneze a diverzita živočichů • 89 %
PřF:BI2160 Terénní cvičení z botaniky • 89 %
PřF:C2701 Základy org. chemie - seminář • 61 %
PřF:C2700 Základy organické chemie • 33 %
PřF:C4223 Základní laboratorní výpočty pro biology • 33 %
PřF:JALS02 Angličtina pro Life Sciences 2 • 22 %
PřF:BI0001 Příběhy vědy: rakovina • 17 %
PřF:CORE032 Planetární průmyslové zdroje • 17 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 17 %
PřF:CORE021 Bioetika II: možnosti na hraně • 11 %
PřF:CORE027 Klimatické změny - příčiny, dopady a možnosti řešení • 11 %
PřF:CORE121 Voda pro moderní lidskou společnost • 11 %
FSpS:P945 Tělesná výchova – In-line bruslení • 11 %
FSpS:P979 Tělesná výchova – Badminton • 11 %
FSpS:P991 Tělesná výchova – Posilovna • 11 %
2. ročník
3. semestr
PřF:BI1301 Botanická mikrotechnika • 100 %
PřF:BI2080 Histologie a organologie • 100 %
PřF:BI3030 Fyziologie živočichů • 100 %
PřF:BI7160 Minerální výživa rostlin • 100 %
PřF:BI7160C Minerální výživa rostlin - cvičení • 100 %
PřF:C3580 Biochemie • 100 %
PřF:C3600 Biochemie - laboratorní cvičení • 100 %
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 83 %
FaF:CORE018 Rostliny ve zdraví a nemoci • 33 %
PřF:BI0077 English for Plant Biologists • 33 %
PřF:BI0077C English for Plant Biologists - practice • 33 %
PřF:CORE001 Příběhy vědy: gen • 33 %
PřF:JALS01 Angličtina pro Life Sciences 1 • 33 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 33 %
FF:HV_15A Collegium musicum - smíšený sbor • 17 %
PrF:CORE113 Jednotlivec (nepodnikatel i podnikatel) a právo v regionálně a univerzálně propojeném světě • 17 %
PřF:BI0002 Příběhy vědy: gen • 17 %
PřF:BI1500 Biologie nádorů pro každého aneb buněčná filozofie • 17 %
PřF:BI2000 Fylogeneze a diverzita živočichů • 17 %
PřF:BI3060 Obecná genetika • 17 %
PřF:BI4321 Terénní cvičení z experimentální biologie rostlin • 17 %
PřF:BI5080 Základy ekologie • 17 %
PřF:BI6120 Rostlinné explantáty • 17 %
PřF:BI6120C Rostlinné explantáty - cvičení • 17 %
PřF:BI6150 Mykorhizní symbiózy • 17 %
PřF:BI6150C Mykorhizní symbiózy - cvičení • 17 %
PřF:BI7180 Evoluční morfologie rostlin • 17 %
PřF:CORE075 Do světa biomolekul • 17 %
PřF:C1601 Základy obecné a anorganické chemie • 17 %
PřF:C1605 Základy obecné a anorganické chemie - seminář • 17 %
PřF:C2700 Základy organické chemie • 17 %
PřF:C2701 Základy org. chemie - seminář • 17 %
PřF:E4070 Základy toxikologie pro přírodovědce • 17 %
PřF:JA002 Pokročilá odborná angličtina - zkouška • 17 %
PdF:CJP010 Zásady psaní bakalářských a diplomových prací • 17 %
FSpS:P979 Tělesná výchova – Badminton • 17 %
CST:CJV_DIAL Jazykový test Dialang • 17 %
4. semestr
PřF:BI4020 Molekulární biologie • 83 %
PřF:BI4020C Molekulární biologie - cvičení • 83 %
PřF:BI4090 Obecná mikrobiologie • 83 %
PřF:BI4321 Terénní cvičení z experimentální biologie rostlin • 83 %
PřF:BI6150 Mykorhizní symbiózy • 83 %
PřF:BI6150C Mykorhizní symbiózy - cvičení • 83 %
PřF:BI6120 Rostlinné explantáty • 33 %
PřF:BI6120C Rostlinné explantáty - cvičení • 33 %
PřF:C2700 Základy organické chemie • 33 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 33 %
FaF:CORE049 Léčiva v každodenním životě 21. století • 17 %
FF:LGBB01 Písma světa • 17 %
PřF:BI0001 Příběhy vědy: rakovina • 17 %
PřF:BI1301 Botanická mikrotechnika • 17 %
PřF:BI3001 Bakalářská práce z Experimentální a molekulární biologie 1 • 17 %
PřF:BI3330 Specializační seminář Experimentální biologie rostlin 1 • 17 %
PřF:BI4060 Fyziologie rostlin • 17 %
PřF:BI4060C Fyziologie rostlin - cvičení • 17 %
PřF:BI4090C Obecná mikrobiologie - cvičení • 17 %
PřF:BI5420 Obecná virologie • 17 %
PřF:BI7570 Fyziologická ekologie rostlin • 17 %
PřF:BI7570C Fyziologická ekologie rostlin - cvičení • 17 %
PřF:BI8150 Evoluční biologie • 17 %
PřF:C2701 Základy org. chemie - seminář • 17 %
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 17 %
PřF:C7860 Rostlinná biochemie • 17 %
PřF:E5540 Biostatistika - základní kurz • 17 %
FSpS:P9052 Tělesná výchova – Jogging • 17 %
FSpS:P940 Tělesná výchova – Základy capoeiry • 17 %
FSpS:P947 Tělesná výchova – Turistika - pěší • 17 %
3. ročník
5. semestr
PřF:BI3001 Bakalářská práce z Experimentální a molekulární biologie 1 • 100 %
PřF:BI3330 Specializační seminář Experimentální biologie rostlin 1 • 100 %
PřF:BI7570 Fyziologická ekologie rostlin • 100 %
PřF:BI7570C Fyziologická ekologie rostlin - cvičení • 100 %
PřF:BI8150 Evoluční biologie • 100 %
PřF:E5540 Biostatistika - základní kurz • 100 %
PřF:E5540C Biostatistika - cvičení • 100 %
PřF:BI7750 Fytopatologie • 75 %
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 75 %
PřF:BI0077 English for Plant Biologists • 50 %
PřF:BI0077C English for Plant Biologists - practice • 50 %
PřF:BI3030 Fyziologie živočichů • 50 %
PřF:BI9630 Masožravé rostliny • 50 %
PřF:C3600 Biochemie - laboratorní cvičení • 25 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 25 %
FSpS:P983 Tělesná výchova – Stolní tenis • 25 %
FSpS:P991 Tělesná výchova – Posilovna • 25 %
6. semestr
PřF:BI1190 Biologie rostlinné buňky • 100 %
PřF:BI3331 Specializační seminář Experimentální biologie rostlin 2 • 100 %
PřF:BI6040 Fyziologie rostlin pro pokročilé • 100 %
PřF:BI6040C Fyziologie rostlin pro pokročilé - cvičení • 100 %
PřF:BI3002 Bakalářská práce z Experimentální a molekulární biologie 2 • 75 %
PřF:BI3003 Bakalářská státní závěrečná zkouška z Experimentální a molekulární biologie - specializace Experimentální biologie rostlin • 75 %
PřF:BI6150 Mykorhizní symbiózy • 75 %
PřF:BI6150C Mykorhizní symbiózy - cvičení • 75 %
PřF:BI5420 Obecná virologie • 50 %
PřF:BI6120 Rostlinné explantáty • 25 %
PřF:BI6120C Rostlinné explantáty - cvičení • 25 %
PřF:C2700 Základy organické chemie • 25 %
PdF:FJ0002 Francouzština pro začátečníky 2 • 25 %
FSpS:P972 Tělesná výchova – Pilates • 25 %

Experimentální biologie živočichů a imunologie (bakalářský prezenční se specializací)

1. ročník
1. semestr
PřF:BI1700 Buněčná biologie • 100 %
PřF:BI1700C Buněčná biologie - cvičení • 100 %
PřF:BI2080 Histologie a organologie • 100 %
PřF:BI2080C Histologie a organologie - cvičení • 100 %
PřF:BI1033 Úvod do studia specializace Experimentální biologie živočichů a imunologie • 98 %
PřF:BI3060 Obecná genetika • 96 %
PřF:BI3060C Obecná genetika - cvičení • 96 %
PřF:C1601 Základy obecné a anorganické chemie • 91 %
PřF:C4223 Základní laboratorní výpočty pro biology • 91 %
CST:CJV_DIAL Jazykový test Dialang • 91 %
PřF:C1605 Základy obecné a anorganické chemie - seminář • 84 %
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 67 %
PřF:JALS01 Angličtina pro Life Sciences 1 • 36 %
PřF:BI1500 Biologie nádorů pro každého aneb buněčná filozofie • 16 %
2. semestr
PřF:BI2000C Fylogeneze a diverzita živočichů - cvičení • 95 %
PřF:BI5120 Antropologie • 95 %
PřF:BI2000 Fylogeneze a diverzita živočichů • 92 %
PřF:C1600 Základní praktikum z chemie • 92 %
PřF:BI8920 Pokročilé mikroskopické metody • 87 %
PřF:BI8920C Pokročilé mikroskopické metody - cvičení • 67 %
PřF:C2701 Základy org. chemie - seminář • 59 %
PřF:C2700 Základy organické chemie • 56 %
PřF:BI0001 Příběhy vědy: rakovina • 54 %
PřF:BI5120C Antropologie cvičení • 31 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 26 %
PřF:JALS02 Angličtina pro Life Sciences 2 • 21 %
LF:CORE021 Bioetika II: možnosti na hraně • 13 %
PřF:C4223 Základní laboratorní výpočty pro biology • 13 %
PřF:E4070 Základy toxikologie pro přírodovědce • 13 %
FSpS:P9038 Tělesná výchova – Jóga • 13 %
2. ročník
3. semestr
PřF:BI1010 Fylogeneze a diverzita rostlin • 100 %
PřF:BI1060 Cytologie a anatomie rostlin • 100 %
PřF:BI3030 Fyziologie živočichů • 100 %
PřF:BI3030C Fyziologie živočichů - cvičení • 100 %
PřF:C3580 Biochemie • 94 %
PřF:C3600 Biochemie - laboratorní cvičení • 94 %
PřF:BI5610 Využití informačních technologií v biologii • 88 %
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 82 %
PřF:BI2302 Zoologická mikrotechnika • 65 %
PřF:BI5353 Metodika vědecké práce v biologii živočichů • 53 %
PřF:BI1500 Biologie nádorů pro každého aneb buněčná filozofie • 47 %
PřF:BI0002 Příběhy vědy: gen • 35 %
PřF:CORE001 Příběhy vědy: gen • 24 %
PřF:CORE015 Bioetika I: etika života • 24 %
PřF:C1601 Základy obecné a anorganické chemie • 18 %
PřF:JALS01 Angličtina pro Life Sciences 1 • 18 %
CST:CJV_DIAL Jazykový test Dialang • 18 %
PřF:C7185 Neurobiologie • 12 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 12 %
PřF:XA0010 Praxe pro Mendelovo muzeum • 12 %
FSpS:P959 Tělesná výchova – Aerobik-mix • 12 %
4. semestr
PřF:BI4020 Molekulární biologie • 100 %
PřF:BI4020C Molekulární biologie - cvičení • 100 %
PřF:BI4060 Fyziologie rostlin • 100 %
PřF:BI4090 Obecná mikrobiologie • 100 %
PřF:BI4090C Obecná mikrobiologie - cvičení • 100 %
PřF:BI5420 Obecná virologie • 100 %
PřF:BI5611C Speciální metody fyziologie živočichů • 100 %
PřF:BI6140 Embryologie • 100 %
PřF:BI6140C Embryologie - cvičení • 100 %
PřF:C2700 Základy organické chemie • 50 %
PřF:C2701 Základy org. chemie - seminář • 44 %
PřF:BI6370 Základy humánní parazitologie • 13 %
3. ročník
5. semestr
PřF:BI3332 Specializační seminář Experimentální biologie živočichů a imunologie 1 • 100 %
PřF:BI5353 Metodika vědecké práce v biologii živočichů • 100 %
PřF:BI5599 Metody aplikované biochemie a buněčné biologie • 100 %
PřF:BI5599C Metody aplikované biochemie a buněčné biologie - cvičení • 100 %
PřF:BI8150 Evoluční biologie • 100 %
PřF:E5540 Biostatistika - základní kurz • 100 %
PřF:BI3001 Bakalářská práce z Experimentální a molekulární biologie 1 • 88 %
PřF:BI5220 Imunologie • 88 %
PřF:E5540C Biostatistika - cvičení • 88 %
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 82 %
PřF:BI9410 Strukturní biologie • 29 %
PřF:BI1500 Biologie nádorů pro každého aneb buněčná filozofie • 18 %
PřF:BI9904 Časopisový klub fyziologie živočichů I • 18 %
PřF:BI0002 Příběhy vědy: gen • 12 %
PřF:BI5000 Bioinformatika • 12 %
PřF:BI5000C Bioinformatika - cvičení • 12 %
PřF:BI7171 Biotechnologické exkurze • 12 %
PřF:CORE003 Udržitelný rozvoj • 12 %
6. semestr
PřF:BI1110 Biologie živočišné buňky • 94 %
PřF:BI3333 Specializační seminář Experimentální biologie živočichů a imunologie 2 • 94 %
PřF:BI3002 Bakalářská práce z Experimentální a molekulární biologie 2 • 83 %
PřF:BI3004 Bakalářská státní závěrečná zkouška z Experimentální a molekulární biologie - specializace Exp. biologie živočichů a imunologie • 83 %
PřF:BI5220C Imunologie - cvičení • 83 %
PřF:BI8200 Mikroskopická anatomie obratlovců • 78 %
PřF:BI8200C Mikroskopická anatomie obratlovců - cvičení • 78 %
PřF:BI9905 Časopisový klub fyziologie živočichů II • 17 %
PřF:BI3001 Bakalářská práce z Experimentální a molekulární biologie 1 • 11 %

Finanční a pojistná matematika (bakalářský prezenční se specializací)

1. ročník
1. semestr
PřF:M1100 Matematická analýza I • 100 %
PřF:M1120 Diskrétní matematika • 100 %
PřF:M1130 Seminář z matematiky I • 100 %
PřF:M1110 Lineární algebra a geometrie I • 94 %
CST:CJV_DIAL Jazykový test Dialang • 82 %
PřF:M1160 Úvod do programování I • 76 %
PřF:M1141 Základy ICT pro matematiky • 52 %
PřF:JAM01 Angličtina pro matematiky I • 30 %
FI:IB113 Úvod do programování a algoritmizace • 12 %
2. semestr
PřF:M2100 Matematická analýza II • 95 %
PřF:M2120 Finanční matematika I • 95 %
PřF:M2150 Algebra I • 86 %
PřF:M2110 Lineární algebra a geometrie II • 67 %
ESF:BPE_ZEKO Základy ekonomie • 43 %
PřF:M2142 Systémy počítačové algebry • 33 %
ESF:BPF_POJ1 Pojišťovnictví 1 • 29 %
PřF:BI0001 Příběhy vědy: rakovina • 14 %
PřF:CORE032 Planetární průmyslové zdroje • 14 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 14 %
FSpS:P976 Tělesná výchova – Futsal • 14 %
2. ročník
3. semestr
PřF:M3100 Matematická analýza III • 100 %
PřF:M3121 Pravděpodobnost a statistika I • 100 %
PřF:M5858 Spojité deterministické modely I • 92 %
PřF:M4130 Výpočetní matematické systémy • 77 %
FI:IB113 Úvod do programování a algoritmizace • 46 %
PřF:CORE004 Matematika jako součást kultury • 38 %
PrF:BVV13ZK Základy práva pro neprávníky • 31 %
ESF:BDX_AKAP Akademické psaní • 23 %
PřF:CORE003 Udržitelný rozvoj • 15 %
PřF:JAM01 Angličtina pro matematiky I • 15 %
PřF:M3130 Lineární algebra a geometrie III • 15 %
PřF:M5123 Finanční matematika II • 15 %
PdF:TI0001 Praktické činnosti ve volnočasových aktivitách • 15 %
FSpS:P947 Tělesná výchova – Turistika - pěší • 15 %
ESF:BPE_ZEKO Základy ekonomie • 15 %
CST:CJV_DIAL Jazykový test Dialang • 15 %
4. semestr
PřF:M4100 Matematická analýza IV • 100 %
PřF:M6110 Pojistná matematika • 100 %
PřF:M4122 Pravděpodobnost a statistika II • 92 %
PřF:M4180 Numerické metody I • 85 %
PřF:M6130 Výpočetní statistika • 54 %
PřF:M2110 Lineární algebra a geometrie II • 38 %
FF:CJBB203 Zásady psaní bakalářských a diplomových prací • 31 %
ESF:CORE011 Ekonomický styl myšlení • 23 %
FF:CORE052 Kulturní dějiny piva • 15 %
PřF:M2150 Algebra I • 15 %
ESF:MPF_TEPO Teorie portfolia • 15 %
CST:CORE042 Data – odpověď na základní otázku života, vesmíru a vůbec... • 15 %
3. ročník
5. semestr
PřF:M5KPM Kapitoly z pojistné matematiky • 92 %
PřF:M5120 Lineární statistické modely I • 92 %
PřF:M5123 Finanční matematika II • 92 %
PřF:M51XX Bakalářská práce 1 • 83 %
PřF:M5751 Elektronická sazba a publikování v TeXu • 58 %
FF:CJBB203 Zásady psaní bakalářských a diplomových prací • 33 %
PřF:M8230 Diskrétní deterministické modely • 33 %
PřF:BI0002 Příběhy vědy: gen • 17 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 17 %
PřF:M3100 Matematická analýza III • 17 %
PřF:M7988 Modely ztrát v neživotním pojištění • 17 %
6. semestr
PřF:M8DM1 Data mining I • 100 %
ESF:MPF_TEPO Teorie portfolia • 100 %
PřF:MSZZ_BN Bakalářská SZZ, neučitelská matematika • 83 %
PřF:M61XX Bakalářská práce 2 • 83 %
PřF:M6110 Pojistná matematika • 25 %
PřF:M6130 Výpočetní statistika • 17 %
PdF:TI9006 E-KURZ: Recyklujeme - výrobky z odpadového materiálu • 17 %
PdF:TI9007 E-KURZ: Příprava pokrmů – tipy a náměty nejen do školy • 17 %

Fyzická geografie (bakalářský prezenční se specializací)

1. ročník
1. semestr
PřF:Z0026C Fyzická geografie - cvičení • 100 %
PřF:Z1035 Geografický proseminář • 100 %
PřF:Z2062C Geografická kartografie-cvičení • 100 %
PřF:Z2062P Geografická kartografie • 100 %
PřF:Z3090C Humánní geografie - cvičení • 100 %
PřF:Z3090P Humánní geografie • 100 %
PřF:Z1069 Statistické metody a zpracování dat 1 • 97 %
PřF:Z0026P Fyzická geografie • 94 %
PřF:Z0135P Úvod do studia planety Země • 94 %
CST:CJV_DIAL Jazykový test Dialang • 89 %
PřF:Z0135C Úvod do studia planety Země-cvičení • 86 %
PřF:ZX010X Úvodní programový kurz pro studující B-GEK • 20 %
2. semestr
PřF:Z0262 Geoinformatika • 100 %
PřF:Z2069 Statistické metody a zpracování dat 2 • 100 %
PřF:Z2111 Metody fyzickogeografického výzkumu • 100 %
PřF:Z2166 Úvod do ekologie a ochrany přírody • 95 %
PřF:Z2211 Metody sociálně geografického výzkumu • 95 %
PřF:Z0120 Geografické myšlení • 89 %
PřF:XK010 Informační výchova (vědecké informace a jejich vyhledávání) • 79 %
PřF:Z2012 Regionální geografie ČR • 79 %
PřF:Z0121 Terénní praktikum z fyzické geografie • 74 %
PřF:Z0122 Terénní praktikum z humánní geografie • 58 %
PřF:JAZ02 Angličtina pro geografy II • 21 %
FSpS:P947 Tělesná výchova – Turistika - pěší • 16 %
PřF:CORE027 Klimatické změny - příčiny, dopady a možnosti řešení • 11 %
PřF:Z0135C Úvod do studia planety Země-cvičení • 11 %
FSpS:P9042 Tělesná výchova – Slow Flow jóga • 11 %
2. ročník
3. semestr
PřF:Z0059 Hydrologie • 100 %
PřF:Z0086 Pedogeografie • 100 %
PřF:Z3104 Geodatabáze • 100 %
PřF:Z0076 Meteorologie a klimatologie • 89 %
PřF:Z0109 Seminář z fyzické geografie • 67 %
PřF:Z0025 Ekologie a životní prostředí • 56 %
PřF:Z8105 Mapové zdroje • 44 %
PřF:XA0010 Praxe pro Mendelovo muzeum • 33 %
PřF:CORE001 Příběhy vědy: gen • 22 %
PřF:JAZ01 Angličtina pro geografy I • 22 %
PřF:ZX511 Základy geologie pro geografy • 22 %
CST:CJV_DIAL Jazykový test Dialang • 22 %
FF:CORE078 Padesát odstínů pravdy - od vytváření historického image ke konstrukci moderní propagandy • 11 %
FF:CORE087 Je Čína supervelmoc? Politika a společnost v soudobé Číně • 11 %
FF:NJII_65 Švédština pro začátečníky II • 11 %
PřF:BI1500 Biologie nádorů pro každého aneb buněčná filozofie • 11 %
PřF:CORE003 Udržitelný rozvoj • 11 %
PřF:CORE015 Bioetika I: etika života • 11 %
PřF:CORE075 Do světa biomolekul • 11 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 11 %
PřF:XK010 Informační výchova (vědecké informace a jejich vyhledávání) • 11 %
PřF:Z0005 Biogeografie • 11 %
PřF:Z0026P Fyzická geografie • 11 %
PřF:Z0051 Geomorfologie • 11 %
PřF:Z0120 Geografické myšlení • 11 %
PřF:Z0135P Úvod do studia planety Země • 11 %
PřF:Z0147 Základy regionální geografie • 11 %
PřF:Z2012 Regionální geografie ČR • 11 %
PřF:Z4066 Krajinná ekologie • 11 %
PřF:Z8108 Dálkový průzkum Země • 11 %
PřF:Z8118 Tvorba tematických map • 11 %
FSpS:P9027 Tělesná výchova – WingTsun • 11 %
FSpS:P9045 Tělesná výchova – Zdravotní Qigong a základy Tai-či • 11 %
FSpS:P947 Tělesná výchova – Turistika - pěší • 11 %
ESF:CORE082 Smart city a kvalita života • 11 %
4. semestr
PřF:Z0147 Základy regionální geografie • 100 %
PřF:Z4066 Krajinná ekologie • 100 %
PřF:Z0005 Biogeografie • 86 %
PřF:Z0051 Geomorfologie • 86 %
PřF:Z0064 Regionální geografické případové studie • 86 %
PřF:Z0073 Terénní cvičení z geomorfologie, pedogeografie a biogeografie • 86 %
PřF:Z0124 Terénní cvičení z meteorologie, klimatologie a hydrologie • 86 %
PřF:Z8108 Dálkový průzkum Země • 86 %
PřF:Z6010 Geografie Světového oceánu • 71 %
PřF:Z2012 Regionální geografie ČR • 43 %
PřF:CORE021 Bioetika II: možnosti na hraně • 29 %
PřF:JA002 Pokročilá odborná angličtina - zkouška • 29 %
PřF:ZX555 Copernicus – evropský program pro sledování a pozorování Země - online • 29 %
PřF:ZX666 EDUC: Space & Place • 29 %
FF:NJII_66 Švédština pro mírně pokročilé I • 14 %
FSS:CORE061 Environmentální problémy a kolapsy starověkých civilizací • 14 %
PřF:JAZ02 Angličtina pro geografy II • 14 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 14 %
PřF:Z0120 Geografické myšlení • 14 %
PřF:Z2166 Úvod do ekologie a ochrany přírody • 14 %
PřF:Z2211 Metody sociálně geografického výzkumu • 14 %
PřF:Z6666 Životní prostředí České republiky • 14 %
FSpS:P9034 Tělesná výchova – Salsa • 14 %
FSpS:P9911 Tělesná výchova – Outdoorové aktivity distančně • 14 %
3. ročník
5. semestr
PřF:Z5004 Akademické dovednosti 1 • 100 %
PřF:Z5151 Environmentální rizika biodiverzity • 100 %
PřF:Z8118 Tvorba tematických map • 100 %
PřF:Z0003 Bakalářská práce 1 • 83 %
PřF:Z7051 Environmentální geografie • 67 %
FF:CORE028 Komunismus v 21. století: Případ Asie • 33 %
PřF:CORE036 Společnost a neživá příroda v regionu střední Evropy • 33 %
PřF:Z8114 Digitální zpracování materiálů DPZ • 33 %
PřF:CORE003 Udržitelný rozvoj • 17 %
PřF:CORE004 Matematika jako součást kultury • 17 %
PřF:Z0025 Ekologie a životní prostředí • 17 %
PřF:Z8055 Metody FG 3 - biogeografie, pedogeografie • 17 %
PdF:ONLINE_AG Angličtina Online - Gramatika • 17 %
FSpS:P974 Tělesná výchova – Florbal • 17 %
FSpS:P979 Tělesná výchova – Badminton • 17 %
FSpS:P9911 Tělesná výchova – Outdoorové aktivity distančně • 17 %
CST:CORE019 Pokroky a výzvy v moderní biologii • 17 %
6. semestr
PřF:Z0004 Bakalářská práce 2 • 100 %
PřF:Z0004X Bakalářská práce 2 - odevzdání • 100 %
PřF:Z1005F Bakalářská zkouška - FG • 100 %
PřF:Z6004 Akademické dovednosti 2 • 100 %
PřF:Z5790 Krajiny jižní Moravy • 50 %
PřF:CORE027 Klimatické změny - příčiny, dopady a možnosti řešení • 33 %
PřF:ZX666 EDUC: Space & Place • 33 %
PřF:BI8300 Příroda ve čtvrtohorách • 17 %
PřF:Z0003 Bakalářská práce 1 • 17 %
FSpS:P981 Tělesná výchova – Tenis • 17 %

Fyzika (bakalářský prezenční se specializací)

1. ročník
1. semestr
PřF:F1030 Mechanika • 100 %
PřF:F1110 Lineární algebra a geometrie • 100 %
PřF:M1100F Matematická analýza I • 98 %
PřF:F1610 Úvod do fyzikálních měření • 95 %
PřF:F1050 Termika a molekulová fyzika • 93 %
CST:CJV_DIAL Jazykový test Dialang • 76 %
PřF:F1421 Základní matematické metody ve fyzice 1 • 64 %
PřF:F1422 Početní praktikum 1 • 40 %
PřF:F1032 Mechanika a molekulová fyzika: cvičení plus • 36 %
PřF:F0010 Přípravný kurz ke studiu • 29 %
PřF:F1400 Programování • 17 %
PřF:JAF01 Angličtina pro fyziky I • 14 %
PřF:F1251 Základy astronomie 1 • 12 %
PřF:F2050 Elektřina a magnetismus • 12 %
PřF:F2051 Elektřina a magnetizmus: cvičení plus • 12 %
PřF:F2182 Lineární a multilineární algebra • 12 %
2. semestr
PřF:F2050 Elektřina a magnetismus • 93 %
PřF:F2182 Lineární a multilineární algebra • 93 %
PřF:M2100F Matematická analýza II • 86 %
PřF:F2180 Fyzikální praktikum 1 • 79 %
PřF:F2422 Základní matematické metody ve fyzice 2 • 71 %
PřF:F2051 Elektřina a magnetizmus: cvičení plus • 50 %
PřF:F2423 Početní praktikum 2 • 46 %
PřF:F4500 Python pro fyziky • 36 %
PřF:F1420 Základy programování v jazyce Python • 18 %
PřF:M0001 Matematika kolem nás • 18 %
PřF:F2252 Základy astronomie 2 • 11 %
PřF:F8632 Fyzikální principy přístrojů kolem nás • 11 %
2. ročník
3. semestr
PřF:F3060 Kmity, vlny, optika • 100 %
PřF:F4120 Teoretická mechanika • 100 %
PřF:F3240 Fyzikální praktikum 2 • 94 %
PřF:M3100F Matematická analýza III • 94 %
PřF:F3062 Kmity, vlny, optika: cvičení plus • 75 %
PřF:F3423 Základní matematické metody ve fyzice 3 • 56 %
PřF:F3360 Jaderné reaktory a elektrárny • 44 %
PřF:F9878 Studentský fyzikální seminář • 44 %
PřF:F1520 Zajímavá fyzika • 38 %
CST:CJV_DIAL Jazykový test Dialang • 31 %
FSS:CORE062 Nová psychologie v 21. století • 19 %
PřF:CORE001 Příběhy vědy: gen • 19 %
PřF:F1050 Termika a molekulová fyzika • 19 %
FF:BAX401 Maďarština I. • 13 %
PřF:C2184 Úvod do programování v Pythonu • 13 %
PřF:F1422 Početní praktikum 1 • 13 %
PřF:F3180 Výboje v plynech • 13 %
PřF:F3370 Úvod do nanotechnologií • 13 %
PdF:NJ_K311 Kulturní akce v němčině • 13 %
FSpS:P9038 Tělesná výchova – Jóga • 13 %
4. semestr
PřF:F4050 Úvod do fyziky mikrosvěta • 94 %
PřF:F4090 Elektrodynamika a teorie relativity • 94 %
PřF:M4010 Rovnice matematické fyziky • 94 %
PřF:F4210 Fyzikální praktikum 3 • 76 %
PřF:F4500 Python pro fyziky • 35 %
PřF:F2130 Fyzika v živé přírodě • 29 %
PřF:F4051 Physics in spacetime • 29 %
PřF:F6060 Programování zkouška • 29 %
PřF:F2180 Fyzikální praktikum 1 • 24 %
PřF:JA002 Pokročilá odborná angličtina - zkouška • 24 %
FF:CORE028 Komunismus v 21. století: Případ Asie • 18 %
FSpS:P991 Tělesná výchova – Posilovna • 18 %
FSS:CORE061 Environmentální problémy a kolapsy starověkých civilizací • 12 %
PřF:CORE032 Planetární průmyslové zdroje • 12 %
PřF:F5066 Funkce komplexní proměnné • 12 %
PřF:F6290 Zajímavá teoretická fyzika • 12 %
PřF:F8130 Pokročilé disperzní modely v optice tenkých vrstev I • 12 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 12 %
FI:IB031 Úvod do strojového učení • 12 %
PdF:CORE039 Toulky evropskou literaturou pro děti a mládež • 12 %
3. ročník
5. semestr
PřF:F5030 Základy kvantové mechaniky • 100 %
PřF:F5151 Fyzikální praktikum 4 • 100 %
PřF:F5170 Úvod do fyziky plazmatu • 93 %
PřF:F6040 Termodynamika a statistická fyzika • 93 %
PřF:F5055 Bakalářské repetitorium 1 • 50 %
PřF:F5251T Bakalářská práce 1 • 50 %
PřF:F5251K Bakalářská práce 1 • 43 %
PřF:CORE004 Matematika jako součást kultury • 36 %
PřF:F5330 Základní numerické metody • 36 %
PřF:F5510 Analytical mechanics • 21 %
PřF:F9878 Studentský fyzikální seminář • 21 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 21 %
PřF:JAF01 Angličtina pro fyziky I • 14 %
PřF:JAF03 Angličtina pro fyziky III • 14 %
PřF:JA002 Pokročilá odborná angličtina - zkouška • 14 %
FSpS:P936 Tělesná výchova – Balanční cvičení • 14 %
6. semestr
PřF:F6060 Programování zkouška • 93 %
PřF:F6390 Praktikum z pevných látek (1b) • 93 %
PřF:F7122 Atomární výstavba rozlehlých systémů (2b) • 93 %
PřF:F6121 Základy fyziky pevných látek • 86 %
PřF:FSB01 Státní zkouška Bc., Fyzika • 79 %
PřF:F6252T Bakalářská práce 2 • 50 %
PřF:F6055 Bakalářské repetitorium 2 • 36 %
PřF:F6122 Základy fyziky pevných látek - seminář • 36 %
PřF:F6050 Pokročilá kvantová mechanika • 29 %
PřF:F6252K Bakalářská práce 2 • 29 %
PřF:CORE027 Klimatické změny - příčiny, dopady a možnosti řešení • 14 %
PřF:F4050 Úvod do fyziky mikrosvěta • 14 %
PřF:ZX555 Copernicus – evropský program pro sledování a pozorování Země - online • 14 %

Fyzika – nanotechnologie (bakalářský prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
PřF:F1050 Termika a molekulová fyzika • 95 %
PřF:F1610 Úvod do fyzikálních měření • 95 %
PřF:F1711 Matematika 1 • 95 %
PřF:F3370 Úvod do nanotechnologií • 95 %
PřF:F1030 Mechanika • 90 %
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 85 %
CST:CJV_DIAL Jazykový test Dialang • 85 %
PřF:F1421 Základní matematické metody ve fyzice 1 • 70 %
PřF:F1422 Početní praktikum 1 • 60 %
PřF:F1032 Mechanika a molekulová fyzika: cvičení plus • 50 %
PřF:F1400 Programování • 35 %
PřF:JAF01 Angličtina pro fyziky I • 25 %
PřF:CORE004 Matematika jako součást kultury • 15 %
PřF:XA0010 Praxe pro Mendelovo muzeum • 15 %
2. semestr
PřF:F4160 Vakuová fyzika 1 • 100 %
PřF:F2050 Elektřina a magnetismus • 93 %
PřF:F2180 Fyzikální praktikum 1 • 93 %
PřF:F2712 Matematika 2 • 93 %
PřF:F2051 Elektřina a magnetizmus: cvičení plus • 53 %
PřF:F2422 Základní matematické metody ve fyzice 2 • 53 %
PřF:F4500 Python pro fyziky • 53 %
PřF:F8632 Fyzikální principy přístrojů kolem nás • 40 %
PřF:F2423 Početní praktikum 2 • 27 %
PřF:F1420 Základy programování v jazyce Python • 20 %
PřF:M0001 Matematika kolem nás • 13 %
2. ročník
3. semestr
PřF:F3060 Kmity, vlny, optika • 88 %
PřF:F3062 Kmity, vlny, optika: cvičení plus • 88 %
PřF:F3180 Výboje v plynech • 88 %
PřF:F3200 Fyzika materiálů a tenkých vrstev • 88 %
PřF:F3240 Fyzikální praktikum 2 • 88 %
PřF:F3712 Matematika 3 • 88 %
PřF:F9878 Studentský fyzikální seminář • 88 %
PřF:F1520 Zajímavá fyzika • 50 %
PřF:F3250 Moderní témata ve fyzice kondenzovaných látek • 50 %
PřF:F4120 Teoretická mechanika • 50 %
PřF:F6540 Základy technologie výroby polovodičů • 50 %
PřF:CORE001 Příběhy vědy: gen • 38 %
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 38 %
PřF:F3081 Teoretická mechanika • 25 %
FF:JSBSL310 Slovinština pro mírně pokročilé I • 13 %
PřF:F1420 Základy programování v jazyce Python • 13 %
PřF:F2050 Elektřina a magnetismus • 13 %
PřF:F2180 Fyzikální praktikum 1 • 13 %
PřF:F4500 Python pro fyziky • 13 %
PřF:JAF01 Angličtina pro fyziky I • 13 %
PřF:JAF02 Angličtina pro fyziky II • 13 %
PřF:JA002 Pokročilá odborná angličtina - zkouška • 13 %
PřF:M0001 Matematika kolem nás • 13 %
FSpS:P929 Tělesná výchova – SM systém • 13 %
FSpS:P966 Tělesná výchova – Total body trénink • 13 %
FSpS:P978 Tělesná výchova – Volejbal • 13 %
FSpS:P991 Tělesná výchova – Posilovna • 13 %
4. semestr
PřF:C1800 Chemie pro fyzikální obory • 100 %
PřF:F4050 Úvod do fyziky mikrosvěta • 100 %
PřF:F4210 Fyzikální praktikum 3 • 100 %
PřF:F5090 Elektronika (2a) • 100 %
PřF:F6270 Praktikum z elektroniky (1a) • 100 %
PřF:F2130 Fyzika v živé přírodě • 71 %
PřF:F4500 Python pro fyziky • 43 %
PřF:BI0001 Příběhy vědy: rakovina • 29 %
PřF:F2180 Fyzikální praktikum 1 • 29 %
PřF:F8632 Fyzikální principy přístrojů kolem nás • 29 %
FF:JSBSL320 Slovinština pro mírně pokročilé II • 14 %
PřF:F6290 Zajímavá teoretická fyzika • 14 %
PřF:JAERA English for International Mobility and Erasmus • 14 %
PřF:JAF04 Angličtina pro fyziky IV • 14 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 14 %
PřF:M4010 Rovnice matematické fyziky • 14 %
FSpS:P947 Tělesná výchova – Turistika - pěší • 14 %
FSpS:P9911 Tělesná výchova – Outdoorové aktivity distančně • 14 %
ESF:BPE_ZEKO Základy ekonomie • 14 %
3. ročník
5. semestr
PřF:F3390 Výroba mikro a nanostruktur • 100 %
PřF:F5030 Základy kvantové mechaniky • 100 %
PřF:F5170 Úvod do fyziky plazmatu • 100 %
PřF:F5601E Bakalářská práce 1 • 88 %
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 50 %
PřF:F5055 Bakalářské repetitorium 1 • 50 %
PřF:F1520 Zajímavá fyzika • 38 %
PřF:F5330 Základní numerické metody • 38 %
PřF:F6040 Termodynamika a statistická fyzika • 38 %
PřF:F6540 Základy technologie výroby polovodičů • 38 %
PřF:F5220 Bakalářský seminář 1 • 25 %
PřF:F9878 Studentský fyzikální seminář • 25 %
PřF:BI0002 Příběhy vědy: gen • 13 %
PřF:CORE001 Příběhy vědy: gen • 13 %
PřF:CORE041 Věda – největší projekt lidstva • 13 %
PřF:F3180 Výboje v plynech • 13 %
PřF:F3240 Fyzikální praktikum 2 • 13 %
FI:CORE012 Information Society • 13 %
FI:CORE013 Vývoj softwarových systémů: od myšlenky k funkčnímu řešení • 13 %
FSpS:P949 Tělesná výchova – Taiči • 13 %
FSpS:P972 Tělesná výchova – Pilates • 13 %
FSpS:P983 Tělesná výchova – Stolní tenis • 13 %
FSpS:P986 Tělesná výchova – Karate • 13 %
ESF:BPE_ZEKO Základy ekonomie • 13 %
6. semestr
PřF:F6121 Základy fyziky pevných látek • 100 %
PřF:F6250E Bakalářská práce 2 • 86 %
PřF:FSB08 Státní zkouška Bc., Nanotechnologie • 71 %
PřF:F6082 Termodynamika a statistická fyzika • 71 %
PřF:F6122 Základy fyziky pevných látek - seminář • 57 %
PřF:F6055 Bakalářské repetitorium 2 • 43 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 29 %
ESF:BPE_ZEKO Základy ekonomie • 29 %
FF:CORE052 Kulturní dějiny piva • 14 %
PřF:BI0001 Příběhy vědy: rakovina • 14 %
PřF:F2130 Fyzika v živé přírodě • 14 %
PřF:F4210 Fyzikální praktikum 3 • 14 %
PřF:F5900 Fyzika ve firmě • 14 %
PřF:F8632 Fyzikální principy přístrojů kolem nás • 14 %
FSpS:P9031 Tělesná výchova – Jogalates • 14 %

Fyzika se zaměřením na vzdělávání (bakalářský prezenční hlavní)

1. ročník
1. semestr
PřF:F1610 Úvod do fyzikálních měření • 100 %
PřF:F1030 Mechanika • 97 %
PřF:F1050 Termika a molekulová fyzika • 88 %
CST:CJV_DIAL Jazykový test Dialang • 85 %
PřF:MUC11 Matematická analýza 1 • 79 %
PřF:MUC14 Funkce a rovnice na SŠ • 79 %
PřF:XS020 Inspiratorium pro učitele • 64 %
PřF:F1421 Základní matematické metody ve fyzice 1 • 52 %
PřF:F1032 Mechanika a molekulová fyzika: cvičení plus • 45 %
PřF:F1150 Víkendové soustředění studentů učitelství fyziky • 33 %
PřF:F1711 Matematika 1 • 30 %
PřF:F1080 Demonstrační experimenty k základnímu kurzu fyziky 1 • 27 %
PřF:F1422 Početní praktikum 1 • 24 %
PřF:F1620 Mechanika vlastníma rukama • 18 %
PřF:XS050 Školní pedagogika • 18 %
PřF:C1020 Obecná chemie • 15 %
PřF:C1040 Obecná chemie - seminář • 15 %
PřF:C1061 Anorganická chemie I • 15 %
PřF:C1062 Anorganická chemie I - seminář • 12 %
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 12 %
2. semestr
PřF:XS140 Základy psychologie • 100 %
PřF:F2180 Fyzikální praktikum 1 • 91 %
PřF:MUC12 Matematická analýza 2 • 74 %
PřF:MUC31 Lineární algebra • 74 %
PřF:F2050 Elektřina a magnetismus • 70 %
PřF:F2422 Základní matematické metody ve fyzice 2 • 57 %
PřF:F2051 Elektřina a magnetizmus: cvičení plus • 43 %
PřF:F2080 Demonstrační experimenty k základnímu kurzu fyziky 2 • 35 %
PřF:F2712 Matematika 2 • 26 %
PřF:JA002 Pokročilá odborná angličtina - zkouška • 26 %
PřF:XS060 Obecná didaktika • 22 %
PřF:C2062 Anorganická chemie II • 17 %
PřF:F2071 Elektřina a magnetismus • 17 %
PřF:C2070 Anorganická chemie II - seminář • 13 %
PřF:C2700 Základy organické chemie • 13 %
PřF:C3420 Fyzikální chemie • 13 %
PřF:C3430 Fyzikální chemie - seminář • 13 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 13 %
FSpS:P9041 Tělesná výchova – Jóga pro zdravá záda • 13 %
2. ročník
3. semestr
PřF:F3081 Teoretická mechanika • 90 %
PřF:F3240 Fyzikální praktikum 2 • 90 %
PřF:F3101 Kmity, vlny, optika • 80 %
PřF:MUC13 Matematická analýza 3 • 80 %
PřF:MUC22 Analytická geometrie 1 • 80 %
PřF:MUC41 Kombinatorika • 80 %
PřF:M5751 Elektronická sazba a publikování v TeXu • 60 %
PřF:XS020 Inspiratorium pro učitele • 50 %
PřF:XS050 Školní pedagogika • 50 %
CST:CJV_DIAL Jazykový test Dialang • 40 %
PřF:F1150 Víkendové soustředění studentů učitelství fyziky • 30 %
PřF:F1520 Zajímavá fyzika • 20 %
PřF:F3060 Kmity, vlny, optika • 20 %
PřF:F3062 Kmity, vlny, optika: cvičení plus • 20 %
4. semestr
PřF:XS060 Obecná didaktika • 91 %
PřF:F4210 Fyzikální praktikum 3 • 82 %
PřF:F4082 Elektrodynamika a teorie relativity • 73 %
PřF:MUC15 Matematická analýza 4 • 73 %
PřF:MUC23 Analytická geometrie 2 • 73 %
PřF:MUC32 Algebra • 73 %
PřF:F4100 Úvod do fyziky mikrosvěta • 64 %
PřF:F4055 Experimentální východiska a základní představy kvantové mechaniky • 55 %
PřF:MUC24 Planimetrie na SŠ • 55 %
PřF:F4050 Úvod do fyziky mikrosvěta • 27 %
PřF:M2120 Finanční matematika I • 27 %
PřF:F4090 Elektrodynamika a teorie relativity • 18 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 18 %
3. ročník
5. semestr
PřF:F5055 Bakalářské repetitorium 1 • 100 %
PřF:F5082 Základy kvantové mechaniky • 100 %
PřF:MUC26 Teorie kuželoseček a kvadrik • 100 %
PřF:MUC33 Elementární teorie čísel • 100 %
PřF:MUC51 Pravděpodobnost a statistika • 100 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 50 %
PřF:XS090 Asistentská praxe • 50 %
PřF:XS220 Reflexe asistentské praxe • 50 %
6. semestr
PřF:FSB03 Státní zkouška Bc, Vzdělávání • 100 %
PřF:F6055 Bakalářské repetitorium 2 • 100 %
PřF:F6082 Termodynamika a statistická fyzika • 100 %
PřF:MSZZ_BU Bakalářská státní závěrečná zkouška z učitelské matematiky • 100 %
PřF:MUC24 Planimetrie na SŠ • 100 %
PřF:XSSZB Zkouška z pedagogicko-psychologického základu, Bc. studium • 100 %
PřF:XS090 Asistentská praxe • 50 %
PřF:XS220 Reflexe asistentské praxe • 50 %

Fyzika se zaměřením na vzdělávání (bakalářský prezenční vedlejší)

1. ročník
1. semestr
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 100 %
PřF:F1610 Úvod do fyzikálních měření • 100 %
PřF:F1711 Matematika 1 • 100 %
CST:CJV_DIAL Jazykový test Dialang • 100 %
PřF:F1050 Termika a molekulová fyzika • 67 %
PřF:XS020 Inspiratorium pro učitele • 67 %
FF:CORE087 Je Čína supervelmoc? Politika a společnost v soudobé Číně • 33 %
PřF:F1030 Mechanika • 33 %
PřF:F2070 Elektřina a magnetismus • 33 %
PřF:F2071 Elektřina a magnetismus • 33 %
PřF:F2180 Fyzikální praktikum 1 • 33 %
PřF:F2712 Matematika 2 • 33 %
PřF:F7670 Žákovské pokusy • 33 %
PřF:XS060 Obecná didaktika • 33 %
PřF:XS140 Základy psychologie • 33 %
2. semestr
PřF:F2070 Elektřina a magnetismus • 100 %
PřF:F2180 Fyzikální praktikum 1 • 100 %
PřF:F2712 Matematika 2 • 100 %
PřF:XS140 Základy psychologie • 100 %
2. ročník
3. semestr
Žádné údaje k dispozici.
4. semestr
Žádné údaje k dispozici.
3. ročník
5. semestr
PřF:XS020 Inspiratorium pro učitele • 100 %
PřF:XS090 Asistentská praxe • 100 %
PřF:XS220 Reflexe asistentské praxe • 100 %
FSpS:P987 Tělesná výchova – Sebeobrana • 100 %
6. semestr
PřF:F4082 Elektrodynamika a teorie relativity • 100 %

Geografická kartografie a geoinformatika (bakalářský prezenční se specializací)

1. ročník
1. semestr
PřF:Z0026C Fyzická geografie - cvičení • 98 %
PřF:Z1035 Geografický proseminář • 98 %
PřF:Z2062C Geografická kartografie-cvičení • 98 %
PřF:Z2062P Geografická kartografie • 98 %
PřF:Z3090C Humánní geografie - cvičení • 98 %
PřF:Z3090P Humánní geografie • 98 %
PřF:Z1069 Statistické metody a zpracování dat 1 • 92 %
CST:CJV_DIAL Jazykový test Dialang • 92 %
PřF:Z0135C Úvod do studia planety Země-cvičení • 86 %
PřF:Z0135P Úvod do studia planety Země • 84 %
PřF:Z0026P Fyzická geografie • 82 %
PřF:ZX010X Úvodní programový kurz pro studující B-GEK • 27 %
PřF:XK010 Informační výchova (vědecké informace a jejich vyhledávání) • 24 %
PřF:JAZ01 Angličtina pro geografy I • 22 %
2. semestr
PřF:Z0120 Geografické myšlení • 91 %
PřF:Z2211 Metody sociálně geografického výzkumu • 91 %
PřF:Z0262 Geoinformatika • 88 %
PřF:Z2069 Statistické metody a zpracování dat 2 • 88 %
PřF:Z2111 Metody fyzickogeografického výzkumu • 88 %
PřF:Z2166 Úvod do ekologie a ochrany přírody • 84 %
PřF:Z0122 Terénní praktikum z humánní geografie • 78 %
PřF:Z2012 Regionální geografie ČR • 69 %
PřF:XK010 Informační výchova (vědecké informace a jejich vyhledávání) • 63 %
PřF:Z0121 Terénní praktikum z fyzické geografie • 38 %
PřF:JAZ02 Angličtina pro geografy II • 25 %
2. ročník
3. semestr
PřF:MZ201 Matematika pro kartografy • 100 %
PřF:Z3104 Geodatabáze • 100 %
PřF:Z8105 Mapové zdroje • 100 %
PřF:Z8118 Tvorba tematických map • 100 %
PřF:Z0047 Ekonomická geografie • 72 %
PřF:Z0043 Geografie obyvatelstva a geodemografie • 61 %
PřF:Z0026P Fyzická geografie • 50 %
FF:CORE087 Je Čína supervelmoc? Politika a společnost v soudobé Číně • 33 %
PřF:Z0135P Úvod do studia planety Země • 33 %
PřF:Z0059 Hydrologie • 28 %
PřF:JAZ01 Angličtina pro geografy I • 22 %
PřF:Z1069 Statistické metody a zpracování dat 1 • 17 %
FSpS:P974 Tělesná výchova – Florbal • 17 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 11 %
PřF:JA002 Pokročilá odborná angličtina - zkouška • 11 %
PřF:XK010 Informační výchova (vědecké informace a jejich vyhledávání) • 11 %
PřF:Z0044 Sídelní geografie • 11 %
PřF:Z0109 Seminář z fyzické geografie • 11 %
PřF:Z0147 Základy regionální geografie • 11 %
PřF:Z8106 Matematická kartografie • 11 %
PřF:Z8108 Dálkový průzkum Země • 11 %
PřF:Z8511 GIS projekt • 11 %
FSpS:P9911 Tělesná výchova – Outdoorové aktivity distančně • 11 %
ESF:BPE_ZEKO Základy ekonomie • 11 %
CST:CJV_DIAL Jazykový test Dialang • 11 %
4. semestr
PřF:Z0147 Základy regionální geografie • 100 %
PřF:Z8106 Matematická kartografie • 100 %
PřF:Z8108 Dálkový průzkum Země • 100 %
PřF:Z8109 Základy geodézie a GPS • 100 %
PřF:Z8111 Terénní cvičení z mapování • 100 %
PřF:Z8129 Terénní cvičení z tematické kartografie a GPS • 100 %
PřF:Z0044 Sídelní geografie • 94 %
PřF:Z8511 GIS projekt • 94 %
PřF:ZX555 Copernicus – evropský program pro sledování a pozorování Země - online • 59 %
PřF:JA002 Pokročilá odborná angličtina - zkouška • 41 %
PřF:Z2012 Regionální geografie ČR • 41 %
PřF:Z0046 Geografie SR • 29 %
PřF:CORE027 Klimatické změny - příčiny, dopady a možnosti řešení • 18 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 12 %
PřF:ZX666 EDUC: Space & Place • 12 %
FSpS:P9034 Tělesná výchova – Salsa • 12 %
FSpS:P976 Tělesná výchova – Futsal • 12 %
3. ročník
5. semestr
PřF:Z8154 Programování v geoinformatice • 100 %
PřF:Z5004 Akademické dovednosti 1 • 83 %
PřF:Z8114 Digitální zpracování materiálů DPZ • 83 %
PřF:Z8150 Bakalářská práce z kartografie 1 • 83 %
PřF:CORE003 Udržitelný rozvoj • 33 %
PřF:MAS01 Aplikovaná statistika I • 33 %
PřF:MAS01C Aplikovaná statistika I - cvičení • 33 %
PřF:Z0059 Hydrologie • 33 %
PřF:Z0109 Seminář z fyzické geografie • 33 %
FI:IB113 Úvod do programování a algoritmizace • 33 %
FF:ROM1BSJ03 Španělština III (pro nešpanělštináře) • 17 %
PřF:CORE036 Společnost a neživá příroda v regionu střední Evropy • 17 %
PřF:C2184 Úvod do programování v Pythonu • 17 %
PřF:F1520 Zajímavá fyzika • 17 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 17 %
PřF:Z0047 Ekonomická geografie • 17 %
PřF:Z0107 Úvod do politické geografie • 17 %
FI:CORE013 Vývoj softwarových systémů: od myšlenky k funkčnímu řešení • 17 %
FSpS:P964 Tělesná výchova – Balet • 17 %
FSpS:P971 Tělesná výchova – Zdravotní tělesná výchova • 17 %
FSpS:P978 Tělesná výchova – Volejbal • 17 %
FSpS:P9911 Tělesná výchova – Outdoorové aktivity distančně • 17 %
6. semestr
PřF:Z8113 Kartografické modelování • 100 %
PřF:Z1005K Bakalářská zkouška - kartografie a geoinformatika • 83 %
PřF:Z6004 Akademické dovednosti 2 • 83 %
PřF:Z8160 Bakalářská práce z kartografie 2 • 83 %
PřF:Z8160X Bakalářská práce z kartografie 2 - odevzdání • 83 %
PřF:Z5402 Geografie venkova, periferií a pohraničí • 33 %
LF:CORE016 Veřejné zdraví a veřejné zdravotnictví • 17 %
FF:ROM1BSJ04 Španělština IV (pro nešpanělštináře) • 17 %
FSS:CORE026 Jak poznáváme a prožíváme svět - psychologie kognice, emocí a motivace • 17 %
PřF:CORE027 Klimatické změny - příčiny, dopady a možnosti řešení • 17 %
PřF:JA002 Pokročilá odborná angličtina - zkouška • 17 %
PřF:ZX666 EDUC: Space & Place • 17 %
PřF:Z0044 Sídelní geografie • 17 %
PřF:Z0108 Seminář z ekonomické geografie • 17 %
PřF:Z6666 Životní prostředí České republiky • 17 %
PřF:Z8106 Matematická kartografie • 17 %
PřF:Z8108 Dálkový průzkum Země • 17 %
PřF:Z8109 Základy geodézie a GPS • 17 %
PřF:Z8111 Terénní cvičení z mapování • 17 %
PřF:Z8129 Terénní cvičení z tematické kartografie a GPS • 17 %
PřF:Z8511 GIS projekt • 17 %
FSpS:P994 Tělesná výchova – Vodní sporty • 17 %
CST:CORE042 Data – odpověď na základní otázku života, vesmíru a vůbec... • 17 %

Geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání (bakalářský prezenční hlavní)

1. ročník
1. semestr
PřF:Z0026C Fyzická geografie - cvičení • 100 %
PřF:Z0135C Úvod do studia planety Země-cvičení • 100 %
PřF:Z1035 Geografický proseminář • 100 %
CST:CJV_DIAL Jazykový test Dialang • 100 %
PřF:Z0135P Úvod do studia planety Země • 94 %
PřF:Z0026P Fyzická geografie • 89 %
PřF:XS020 Inspiratorium pro učitele • 83 %
PřF:ZX020X Úvodní programový kurz pro studující B-UCZ • 44 %
PřF:XS050 Školní pedagogika • 17 %
PřF:JAZ01 Angličtina pro geografy I • 11 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 11 %
PřF:XA0010 Praxe pro Mendelovo muzeum • 11 %
2. semestr
PřF:Z0123 Terénní cvičení z fyzické geografie • 100 %
PřF:Z2111 Metody fyzickogeografického výzkumu • 100 %
PřF:Z2166 Úvod do ekologie a ochrany přírody • 100 %
PřF:XS140 Základy psychologie • 93 %
PřF:XS060 Obecná didaktika • 47 %
PřF:JAZ02 Angličtina pro geografy II • 40 %
PřF:XK010 Informační výchova (vědecké informace a jejich vyhledávání) • 27 %
FF:CORE052 Kulturní dějiny piva • 20 %
PřF:CORE027 Klimatické změny - příčiny, dopady a možnosti řešení • 13 %
PřF:JAT04 Angličtina pro přírodovědce s pedagogickým zaměřením II • 13 %
PřF:XS021 Inspiratorium pro učitele 2 • 13 %
FSpS:P9025 Tělasná výchova – Posilovna se zaměřením na metody silového tréninku • 13 %
2. ročník
3. semestr
PřF:Z2062C Geografická kartografie-cvičení • 100 %
PřF:Z3090C Humánní geografie - cvičení • 100 %
PřF:Z3090P Humánní geografie • 100 %
PřF:Z2062P Geografická kartografie • 91 %
PřF:Z1069 Statistické metody a zpracování dat 1 • 82 %
PřF:XS050 Školní pedagogika • 55 %
PřF:Z0026P Fyzická geografie • 36 %
PřF:JAT03 Angličtina pro přírodovědce s pedagogickým zaměřením I • 27 %
PřF:XS020 Inspiratorium pro učitele • 27 %
FF:CORE087 Je Čína supervelmoc? Politika a společnost v soudobé Číně • 18 %
PřF:Z0043 Geografie obyvatelstva a geodemografie • 18 %
PřF:Z0076 Meteorologie a klimatologie • 18 %
PřF:Z0109 Seminář z fyzické geografie • 18 %
4. semestr
PřF:Z0120 Geografické myšlení • 90 %
PřF:Z0142 Terénní cvičení z humánní geografie • 90 %
PřF:Z0147 Základy regionální geografie • 90 %
PřF:Z0262 Geoinformatika • 90 %
PřF:Z2211 Metody sociálně geografického výzkumu • 90 %
PřF:Z0044 Sídelní geografie • 70 %
PřF:Z0041 Geografie dopravy • 50 %
PřF:XS060 Obecná didaktika • 40 %
PřF:JA002 Pokročilá odborná angličtina - zkouška • 30 %
PřF:Z0100 Regionální geografie Amerik • 30 %
PřF:Z0040 Geografie Evropy • 20 %
PdF:SZ6065 Individuální pedagogická praxe - třída • 20 %
3. ročník
5. semestr
PřF:XS090 Asistentská praxe • 100 %
PřF:XS220 Reflexe asistentské praxe • 100 %
PřF:Z5210 Bakalářská práce ze zeměpisu 1 (UZ) • 100 %
PřF:Z7149 Praktikum z geoinformatiky pro studenty UZ • 100 %
PřF:Z0101 Regionální geografie světa - Asie • 67 %
PřF:Z1069 Statistické metody a zpracování dat 1 • 67 %
FF:CORE087 Je Čína supervelmoc? Politika a společnost v soudobé Číně • 33 %
FF:PJ_03 Polština pro začátečníky • 33 %
FSS:CORE035 Smrt jako téma společenských věd • 33 %
PřF:CORE003 Udržitelný rozvoj • 33 %
PřF:CORE080 Fyzika v živé přírodě • 33 %
PřF:Z0042 Geografie cestovního ruchu • 33 %
PřF:Z0047 Ekonomická geografie • 33 %
PřF:Z2062P Geografická kartografie • 33 %
PdF:TI0001 Praktické činnosti ve volnočasových aktivitách • 33 %
PdF:TI9001 Techniky a materiály v práci speciálního pedagoga • 33 %
PdF:TI9010 Výroba pomůcek pro speciální pedagogy • 33 %
FSpS:P962 Tělesná výchova – Cyklistika • 33 %
6. semestr
PřF:XSSZB Zkouška z pedagogicko-psychologického základu, Bc. studium • 75 %
PřF:Z5220 Bakalářská práce ze zeměpisu 2 (UZ) • 75 %
PřF:Z5220X Bakalářská práce ze zeměpisu 2 (UZ) - odevzdání • 75 %
PřF:Z6000 Bakalářská zkouška ze zeměpisu • 75 %
PřF:Z0100 Regionální geografie Amerik • 50 %
PřF:Z6688 Seminář ke kvalifikační práci - učitelství geografie • 50 %
FF:HIB035B Svatí a jejich kult ve středověku • 25 %
FF:RSB053 Rétorika • 25 %
PřF:F7200 Moderní fyzika a její aplikace • 25 %
PřF:XS090 Asistentská praxe • 25 %
PřF:XS220 Reflexe asistentské praxe • 25 %
PřF:XS470 Komunikace v konfliktních situacích • 25 %
PřF:Z0040 Geografie Evropy • 25 %
PřF:Z0101 Regionální geografie světa - Asie • 25 %
PřF:Z6010 Geografie Světového oceánu • 25 %
PřF:Z7149 Praktikum z geoinformatiky pro studenty UZ • 25 %
PdF:STUD0001 Inkluzivní (speciální) pedagogika (SZZ) • 25 %
CST:KCZJ01 Český znakový jazyk - konverzace • 25 %
CST:SPCZJ01 Český znakový jazyk I • 25 %

Geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání (bakalářský prezenční vedlejší)

1. ročník
1. semestr
PřF:Z0026C Fyzická geografie - cvičení • 97 %
PřF:Z1035 Geografický proseminář • 94 %
PřF:Z0135C Úvod do studia planety Země-cvičení • 93 %
PřF:Z0135P Úvod do studia planety Země • 93 %
CST:CJV_DIAL Jazykový test Dialang • 90 %
PřF:Z0026P Fyzická geografie • 89 %
PřF:XS020 Inspiratorium pro učitele • 75 %
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 47 %
PřF:MUC11 Matematická analýza 1 • 26 %
PřF:MUC14 Funkce a rovnice na SŠ • 26 %
PřF:ZX020X Úvodní programový kurz pro studující B-UCZ • 25 %
2. semestr
PřF:Z2111 Metody fyzickogeografického výzkumu • 100 %
PřF:Z2166 Úvod do ekologie a ochrany přírody • 100 %
PřF:Z0123 Terénní cvičení z fyzické geografie • 98 %
PřF:XS140 Základy psychologie • 90 %
PřF:XS060 Obecná didaktika • 58 %
PřF:MUC12 Matematická analýza 2 • 21 %
PřF:MUC31 Lineární algebra • 21 %
2. ročník
3. semestr
PřF:Z3090C Humánní geografie - cvičení • 100 %
PřF:Z3090P Humánní geografie • 100 %
PřF:Z1069 Statistické metody a zpracování dat 1 • 97 %
PřF:Z2062C Geografická kartografie-cvičení • 93 %
PřF:Z2062P Geografická kartografie • 93 %
PřF:XS050 Školní pedagogika • 72 %
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 69 %
PřF:XS020 Inspiratorium pro učitele • 45 %
PřF:Z0109 Seminář z fyzické geografie • 31 %
PřF:MUC13 Matematická analýza 3 • 21 %
PřF:MUC22 Analytická geometrie 1 • 21 %
PřF:MUC41 Kombinatorika • 21 %
PřF:Z0026P Fyzická geografie • 17 %
CST:CJV_DIAL Jazykový test Dialang • 14 %
4. semestr
PřF:Z0120 Geografické myšlení • 100 %
PřF:Z0142 Terénní cvičení z humánní geografie • 100 %
PřF:Z0147 Základy regionální geografie • 100 %
PřF:Z0262 Geoinformatika • 100 %
PřF:Z2211 Metody sociálně geografického výzkumu • 100 %
PřF:Z0100 Regionální geografie Amerik • 65 %
PřF:Z0041 Geografie dopravy • 54 %
PřF:JAT04 Angličtina pro přírodovědce s pedagogickým zaměřením II • 46 %
PřF:JA002 Pokročilá odborná angličtina - zkouška • 46 %
PřF:XS060 Obecná didaktika • 38 %
PřF:Z0005 Biogeografie • 35 %
PřF:MUC23 Analytická geometrie 2 • 27 %
PřF:MUC32 Algebra • 27 %
PřF:M2120 Finanční matematika I • 27 %
PřF:MUC15 Matematická analýza 4 • 23 %
PřF:MUC24 Planimetrie na SŠ • 23 %
FSpS:P9911 Tělesná výchova – Outdoorové aktivity distančně • 15 %
3. ročník
5. semestr
PřF:Z7149 Praktikum z geoinformatiky pro studenty UZ • 100 %
PřF:XS090 Asistentská praxe • 89 %
PřF:XS220 Reflexe asistentské praxe • 89 %
PřF:Z0099 Regionální geografie světa - Afrika, Austrálie a Oceánie • 83 %
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 67 %
PřF:Z5210 Bakalářská práce ze zeměpisu 1 (UZ) • 61 %
PřF:Z0042 Geografie cestovního ruchu • 28 %
PřF:MUC51 Pravděpodobnost a statistika • 22 %
PřF:M5751 Elektronická sazba a publikování v TeXu • 22 %
PřF:MUC26 Teorie kuželoseček a kvadrik • 17 %
PřF:MUC33 Elementární teorie čísel • 17 %
PřF:Z0109 Seminář z fyzické geografie • 17 %
PřF:JA002 Pokročilá odborná angličtina - zkouška • 11 %
PřF:XS020 Inspiratorium pro učitele • 11 %
PřF:XS050 Školní pedagogika • 11 %
PřF:XS350 Práce se skupinovou dynamikou • 11 %
PřF:XS451 Komunikační trénink 2 • 11 %
PřF:Z0047 Ekonomická geografie • 11 %
PřF:Z0101 Regionální geografie světa - Asie • 11 %
PřF:Z6000 Bakalářská zkouška ze zeměpisu • 11 %
6. semestr
PřF:Z0040 Geografie Evropy • 81 %
PřF:Z6000 Bakalářská zkouška ze zeměpisu • 81 %
PřF:Z5220 Bakalářská práce ze zeměpisu 2 (UZ) • 56 %
PřF:Z5220X Bakalářská práce ze zeměpisu 2 (UZ) - odevzdání • 56 %
PřF:MUC24 Planimetrie na SŠ • 25 %
PřF:CORE027 Klimatické změny - příčiny, dopady a možnosti řešení • 19 %
PřF:MSZZ_BU Bakalářská státní závěrečná zkouška z učitelské matematiky • 19 %
PřF:XSSZB Zkouška z pedagogicko-psychologického základu, Bc. studium • 19 %
PřF:Z0044 Sídelní geografie • 19 %
PřF:M6130 Výpočetní statistika • 13 %
PřF:Z0041 Geografie dopravy • 13 %

Geoinformatika a regionální rozvoj (bakalářský prezenční se specializací)

1. ročník
1. semestr
PřF:Z0026C Fyzická geografie - cvičení • 100 %
PřF:Z0135P Úvod do studia planety Země • 100 %
PřF:Z2062C Geografická kartografie-cvičení • 100 %
PřF:Z2062P Geografická kartografie • 100 %
PřF:Z3090C Humánní geografie - cvičení • 100 %
PřF:Z3090P Humánní geografie • 100 %
PřF:Z0135C Úvod do studia planety Země-cvičení • 93 %
PřF:Z1035 Geografický proseminář • 93 %
PřF:Z1069 Statistické metody a zpracování dat 1 • 93 %
CST:CJV_DIAL Jazykový test Dialang • 93 %
PřF:Z0026P Fyzická geografie • 86 %
PřF:ZX010X Úvodní programový kurz pro studující B-GEK • 29 %
PřF:XK010 Informační výchova (vědecké informace a jejich vyhledávání) • 14 %
2. semestr
PřF:Z0120 Geografické myšlení • 100 %
PřF:Z0122 Terénní praktikum z humánní geografie • 100 %
PřF:Z0262 Geoinformatika • 100 %
PřF:Z2069 Statistické metody a zpracování dat 2 • 100 %
PřF:Z2111 Metody fyzickogeografického výzkumu • 100 %
PřF:Z2166 Úvod do ekologie a ochrany přírody • 100 %
PřF:Z2211 Metody sociálně geografického výzkumu • 100 %
PřF:Z2012 Regionální geografie ČR • 89 %
PřF:XK010 Informační výchova (vědecké informace a jejich vyhledávání) • 56 %
PřF:JAZ02 Angličtina pro geografy II • 33 %
PřF:Z0121 Terénní praktikum z fyzické geografie • 33 %
FaF:CORE049 Léčiva v každodenním životě 21. století • 11 %
PrF:CORE073 Právní a finanční gramotnost • 11 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 11 %
PřF:JSP02 Španělština pro přírodovědce 2 • 11 %
PdF:FJ1028 Kurz francouzského jazyka online • 11 %
PdF:ONLINE_AG Angličtina Online - Gramatika • 11 %
FSpS:P9038 Tělesná výchova – Jóga • 11 %
FSpS:P9039 Tělesná výchova – Yin jóga • 11 %
FSpS:P938 Tělesná výchova – Základy sportovních masáží • 11 %
FSpS:P971 Tělesná výchova – Zdravotní tělesná výchova • 11 %
FSpS:P976 Tělesná výchova – Futsal • 11 %
2. ročník
3. semestr
PřF:CORE003 Udržitelný rozvoj • 100 %
PřF:JSP01 Španělština pro přírodovědce 1 • 100 %
PřF:Z0043 Geografie obyvatelstva a geodemografie • 100 %
PřF:Z0047 Ekonomická geografie • 100 %
PřF:Z3104 Geodatabáze • 100 %
PřF:Z8105 Mapové zdroje • 100 %
PřF:Z8118 Tvorba tematických map • 100 %
4. semestr
PřF:CORE021 Bioetika II: možnosti na hraně • 100 %
PřF:CORE027 Klimatické změny - příčiny, dopady a možnosti řešení • 100 %
PřF:JAZ02 Angličtina pro geografy II • 100 %
PřF:JA002 Pokročilá odborná angličtina - zkouška • 100 %
PřF:Z0041 Geografie dopravy • 100 %
PřF:Z0044 Sídelní geografie • 100 %
PřF:Z0081 Prostorové sociálně ekonomické informace a jejich využití • 100 %
PřF:Z0147 Základy regionální geografie • 100 %
PřF:Z0158 Terénní cvičení z ekonomické geografie • 100 %
PřF:Z6110 Provozní praxe 1 • 100 %
PřF:Z8108 Dálkový průzkum Země • 100 %
PřF:Z8111 Terénní cvičení z mapování • 100 %
PřF:Z8511 GIS projekt • 100 %
FSpS:P9911 Tělesná výchova – Outdoorové aktivity distančně • 100 %
3. ročník
5. semestr
PřF:Z0003 Bakalářská práce 1 • 100 %
PřF:Z0104 Regionální politika a regionální rozvoj • 100 %
PřF:Z0107 Úvod do politické geografie • 100 %
PřF:Z5004 Akademické dovednosti 1 • 100 %
PřF:Z5011 Participativní metody a techniky v regionálním rozvoji • 100 %
PřF:Z6120 Provozní praxe 2 • 100 %
PřF:Z8114 Digitální zpracování materiálů DPZ • 100 %
PrF:BVV13ZK Základy práva pro neprávníky • 50 %
PřF:Z8118 Tvorba tematických map • 50 %
PřF:Z8154 Programování v geoinformatice • 50 %
FSpS:P937 Tělesná výchova – Nordic walking • 50 %
ESF:BPE_ZEKO Základy ekonomie • 50 %
6. semestr
PřF:Z0004 Bakalářská práce 2 • 100 %
PřF:Z0004X Bakalářská práce 2 - odevzdání • 100 %
PřF:Z5402 Geografie venkova, periferií a pohraničí • 100 %
PřF:Z6004 Akademické dovednosti 2 • 100 %
PřF:Z0041 Geografie dopravy • 50 %
PřF:Z1005R Bakalářská zkouška - GIRR • 50 %

Geoinformatika a trvalá udržitelnost (bakalářský prezenční se specializací)

1. ročník
1. semestr
PřF:Z0026C Fyzická geografie - cvičení • 100 %
PřF:Z0135C Úvod do studia planety Země-cvičení • 100 %
PřF:Z0135P Úvod do studia planety Země • 100 %
PřF:Z1035 Geografický proseminář • 100 %
PřF:Z1069 Statistické metody a zpracování dat 1 • 100 %
PřF:Z2062C Geografická kartografie-cvičení • 100 %
PřF:Z2062P Geografická kartografie • 100 %
PřF:Z3090C Humánní geografie - cvičení • 100 %
PřF:Z3090P Humánní geografie • 100 %
PřF:Z0026P Fyzická geografie • 83 %
CST:CJV_DIAL Jazykový test Dialang • 83 %
PřF:XK010 Informační výchova (vědecké informace a jejich vyhledávání) • 33 %
PřF:ZX010X Úvodní programový kurz pro studující B-GEK • 33 %
FF:HV_07 Hudební akustika • 17 %
PřF:Z0120 Geografické myšlení • 17 %
PřF:Z0122 Terénní praktikum z humánní geografie • 17 %
PřF:Z0262 Geoinformatika • 17 %
PřF:Z2012 Regionální geografie ČR • 17 %
PřF:Z2069 Statistické metody a zpracování dat 2 • 17 %
PřF:Z2111 Metody fyzickogeografického výzkumu • 17 %
PřF:Z2166 Úvod do ekologie a ochrany přírody • 17 %