G9381 Paleoekologie

Přírodovědecká fakulta
podzim 2019
Rozsah
2/2/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. RNDr. Nela Doláková, CSc. (přednášející)
doc. Ing. Šárka Hladilová, CSc. (přednášející)
Garance
doc. Ing. Šárka Hladilová, CSc.
Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.
Dodavatelské pracoviště: Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Čt 12:00–13:50 G1,01004, Čt 14:00–15:50 G1,01004
Předpoklady
! G9380 Paleoekologie && ! G9381k Paleoekologie && ! NOW ( G9381k Paleoekologie ) && ( (!( PROGRAM ( B - GE )|| PROGRAM ( D - GE4 )|| PROGRAM ( N - GE )|| PROGRAM ( D - GE )|| PROGRAM ( C - CV ))) || ( NOW ( G0101 Školení BOZP a PO pro geology )&& NOW ( C7777 Zacházení s chemickými látkami )))
Úspěšné absolvování základního kurzu z paleontologie na úrovni bakalářského studia.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 32 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět je určen zejména posluchačům magisterského studia programu Geologie, kteří hodlají absolvovat státní zkoušku z paleontologie. Studenti budou znát na úrovni pokročilého univerzitního kurzu obecná i speciální témata z paleoekologie a metody paleoekologického výzkumu, které budou schopni aktivně využívat při studiu fosilního materiálu.
Výstupy z učení
Studenti budou znát na úrovni pokročilého univerzitního kurzu obecná i speciální témata z paleoekologie a metody paleoekologického výzkumu, které budou schopni aktivně využívat při studiu fosilního materiálu.
Osnova
 • Paleoekologie, definice a vztah k ekologii
 • Dělení paleoekologie & Základní principy paleoekologie
 • Životní prostředí organismů v současnosti a v geologické minulosti
 • Vztahy organismů a prostředí
 • Populace a paleopopulace
 • Biocenózy a paleobicenózy
 • Ekosystémy a paleoekosystémy
 • Terénní metody paleoekologických výzkumů
 • Laboratorní metody paleoekologických výzkumů
 • Praktické příklady paleoekologických výzkumů
Literatura
 • HLADILOVÁ, Š., ed. Dynamika vztahů marinního a kontinentálního prostředí. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1997. 180 s. ISBN 80-210-1714-7. info
 • BRENCHLEY, Patrick J. a D. A. T. HARPER. Palaeoecology : ecosystems, environments and evolution. 1st ed. London: Chapman & Hall, 1998. xxv, 402. ISBN 0412434504. info
 • BEGON, Michael, John L. HARPER a Colin R. TOWNSEND. Ekologie : jedinci, populace a společenstva. Translated by Bronislava Grygová - Barbara Köberleová - Zdeněk Brandl. 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1997. xxiv, 949. ISBN 8070676957. info
Výukové metody
Výuka probíhá formou přednášek a praktických cvičení. Na cvičení každý student zpracovává formou prezentace 1 vybrané téma. Studenti rovněž řeší paleoekologické interpretace na konkrétních vzorcích.
Metody hodnocení
Ukončení předmětu: ústní zkouška ověřující přehledné znalosti teoretických paleoekologických problémů a schopnost jejich praktické aplikace.
Další komentáře
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Poznámka k periodicitě výuky: Bude otevřen v podzimním semestru 2019/2020.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2009, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2013, podzim 2015, podzim 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2019/G9381