G9380 Paleoekologie

Přírodovědecká fakulta
podzim 2001
Rozsah
1/1. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. RNDr. Rostislav Brzobohatý, CSc. (přednášející)
doc. RNDr. Nela Doláková, CSc. (přednášející)
doc. Ing. Šárka Hladilová, CSc. (přednášející)
Garance
doc. Ing. Šárka Hladilová, CSc.
Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Soňa Holečková
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Paleoekologie, definice, dělení, základní principy
Životní prostředí organismů
Vztahy organismů a prostředí
Populace
Společenstva
Ekosystémy
Metodika paleoekologických výzkumů
Literatura
  • Univerzita Jana Evangelisty Purkyně (Brno). Přírodovědecká fakul. Paleoekologie : sborník z konference. Edited by Rudolf Musil. Brno: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1984. 155 s. info
  • Univerzita Jana Evangelisty Purkyně (Brno). Přírodovědecká fakul. 3. pracovní seminář z paleoekologie : sborník konference. Brno: PřF UJEP, 1987. 133 s. info
  • HLADILOVÁ, Š., ed. Dynamika vztahů marinního a kontinentálního prostředí. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1997. 180 s. ISBN 80-210-1714-7. info
Metody hodnocení
Výuka teoretická i praktická, během semestru řešení praktických úkolů.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1999, podzim 2000.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2001/G9380