GT0F2 Mechanika zemin

Přírodovědecká fakulta
jaro 2023
Rozsah
2/2/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Weiglová (přednášející), doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr. (zástupce)
Mgr. Martin Knížek, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
Mgr. Martin Knížek, Ph.D.
Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.
Dodavatelské pracoviště: Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
G2121 Inženýrská geologie || G2121k Inženýrská geologie
Vznik zemin, typy základových půd, inženýrskogeologický průzkum, pružnost a pevnost materiálů, základy stavební mechaniky, výpočet zatížení.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Nutno zapsat též na VUT (výuku zajišťuje katedra Geotechniky FAST)
Mateřské obory/plány
předmět má 45 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cíl předmětu: Naučit studenty, jak je významná dokonalá znalost vlastností a chování zemin pro bezpečný a především ekonomický návrh základů staveb pro návrh zemního tělesa a pro dimenzování svislých konstrukcí.
Výstupy z učení
Po úspěšném dokončení kurzu by měl být student schopen posoudit vlastnost a chování různých typů zemin pro bezpečný a ekonomický návrh základů staveb, zemního tělesa a svislých konstrukcí.
Osnova
 • 1. Odlišnost zemin od jiných stavebních materiálů - partikulární povaha, vícefázový systém. Vznik zemin, jílovité minerály. Vlastnosti zemin z pohledu jednotlivých fází.
 • 2. Voda v zemině. Charakteristiky stavu zemin.
 • 3. Klasifikace zemin pro inženýrské účely. Proudění vody zeminami.
 • 4. Smyková pevnost zemin.Princip efektivních napětí. Dráhy napětí.
 • 5. Vlastnosti zemin při zatěžování. Konsolidace zemin. Praktické aplikace.
 • 6. Napětí v zemině. Geostatické napětí. Kontaktní napětí. Napětí od přitížení.
 • 7. Mezní stavy. Geotechnické kategorie. Únosnost. Posouzení na I. MS
 • 8. Sedání základové půdy. Posouzení na II. MS. Příklady poruch.
 • 9. Časový průběh sedání. Sledování čas. deformace pod stavbami.
 • 10. Stabilita svahů. Zásady řešení stability svahů. Metody řešení.
 • 11. Vliv vody na stabilitu svahů. Sanace a zabezpečení svahů.
 • 12. Zemní tlaky. Zemní tlak v klidu, aktivní. Pasivní odpor. Vliv vody.
 • 13. Zhutňování zemin - cíl. Vliv zhutnění na parametry zemin. Zlepšování vlastností zemin, stabilizace, zmrazování, injektáž apod.
Literatura
  povinná literatura
 • WEIGLOVÁ, Kamila. Mechanika zemin. Vyd. 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2007. 186 s. ISBN 9788072045075. info
  doporučená literatura
 • LAMBOJ, Ladislav a Zdeněk ŠTĚPÁNEK. Mechanika zemin a zakládání staveb. Vyd. 1. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2005. 218 s. ISBN 9788001030943. info
 • WEIGLOVÁ, Kamila, Věra GLISNÍKOVÁ a Jan MASOPUST. Mechanika zemin a zakládání staveb pro kombinované studium. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2003. 157 s. ISBN 8021423765. info
 • WEIGLOVÁ, Kamila a Věra GLISNÍKOVÁ. Příklady : mechanika zemin a zakládání staveb pro kombinované studium. Vyd. 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2003. 29 s. ISBN 8021425393. info
  neurčeno
 • BLÁHA, Pavel. Geofyzika a svahové deformace. První vydání. v Bratislave: Universita Komenského, 2017. xiv, 338. ISBN 9788022344210. info
Výukové metody
teoretická příprava, přednášky
Metody hodnocení
písemná zkouška
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Poznámka k periodicitě výuky: Výuka na Stavební fakultě VUT.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2023/GT0F2