M2120 Finanční matematika I

Přírodovědecká fakulta
jaro 2023
Rozsah
2/1/0. 3 kr. (příf plus uk k 1 zk 2 plus 1 > 4). Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. RNDr. Michal Veselý, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jiřina Šišoláková (pomocník)
Garance
doc. RNDr. Martin Kolář, Ph.D.
Ústav matematiky a statistiky - Ústavy - Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav matematiky a statistiky - Ústavy - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
M1100 Matematická analýza I || M2510 Matematická analýza 2 || MUC12 Matematická analýza 2 || M1101 Matematická analýza I || M1100F Matematická analýza I || NOW ( MIN201 Matematika II ) || MIN201 Matematika II
Základní znalosti matematické analýzy
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je pojat tak, aby byly vysvětleny fundamentalní vztahy a důležité pojmy, které se používají v navazujících předmětech. Předmět se skládá z koncepcí, které jsou nutné pro pochopení jednotlivých oblastí (jednoduché a složené úročení, spoření krátkodobé a dlouhodobé, důchody a úvěry, dluhopisy a akcie).
Výstupy z učení
Po absolvování tohoto kurzu budou studenti ovládat základní postupy a metody finanční matematiky založené pouze na elementárním kalkulu a budou schopni analyzovat produkty finančního trhu.
Především budou studenti schopni:
rozumět základům finanční matematiky;
rozumět principu úročení;
použít princip úročení u hlavních oblastí finanční matematiky;
aplikovat získané znalosti na další oblasti, které nejsou přímo součástí předmětu
Osnova
 • Jednoduché úročení a diskontování
 • Složené úročení
 • Časová hodnota peněz
 • Důchody
 • Umořování dluhu
 • Obligace a akcie
Literatura
  doporučená literatura
 • CIPRA, Tomáš. Praktický průvodce finanční a pojistnou matematikou. Vyd. 2., v Ekopressu 1. Praha: Ekopress, 2005. 308 s. ISBN 8086119912. info
 • HULL, John. Options, futures, and other derivatives. 7th ed. Upper Saddle River: Pearson Prentice Hall, 2009. xxii, 822. ISBN 9780136015864. info
  neurčeno
 • RADOVÁ, Jarmila, Petr DVOŘÁK a Jiří MÁLEK. Finanční matematika pro každého. 7. aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2009. 293 s. ISBN 9788024732916. info
 • CHÝNA, Vladislav a Jiří MÁLEK. Finanční matematika v příkladech. Edited by Jarmila Radová. 2. vyd. Praha: Professional Publishing, 2005. 160 s. ISBN 8086419975. info
 • ČÁMSKÝ, František. Finanční matematika : distanční studijní opora. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. 120 s. ISBN 8021034793. info
Výukové metody
Přednášky, cvičení, domácí úkoly
Metody hodnocení
Závěrečná písemná zkouška (150 minut) na 20 bodů. Pro úspěšné ukončení předmětu (hodnocení minimálně E) je zapotřebí získat alespoň 10 bodů.
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.