Z0042 Geografie cestovního ruchu

Přírodovědecká fakulta
podzim 2020
Rozsah
1/1. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Daniel Seidenglanz, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Daniel Seidenglanz, Ph.D.
Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Daniel Seidenglanz, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
Z3090 Humánní geografie || Z3090p Humánní geografie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/25, pouze zareg.: 24/25
Mateřské obory/plány
předmět má 16 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět seznamuje s hlavními problémy řešenými v geografii turismu. Součástí kursu je i osvojení nejčastěji používaných analytických metod.
Výstupy z učení
Výstupy z učení lze formulovat následujícím způsobem: kompetence k analýze základní jevů a procesů řešených v geografii turismu; kompetence k aplikaci základních metod výzkumu turismu z pohledu geografie turismu; kompetence k interpretaci základních výsledků výzkumu.
Osnova
 • Témata přednášek:
 • 1. Úvod (terminologie, členění turismu, geografie turismu).
 • 2. Vznik a vývoj turismu.
 • 3. Geografická distribuce turismu ve světě.
 • 4. Geografická distribuce turismu v ČR.
 • 5. Potenciál krajiny pro cestovní ruch (lokalizační, selektivní a realizační předpoklady).
 • 6. Poptávka a spotřeba v cestovním ruchu (motivace turismu, základní formy spotřeby v turismu - masový a postfordistický turismus).
 • 7. Dopady a důsledky turismu (ekonomické, sociální a environmentální dopady).
 • Témata cvičení:
 • 1. Referáty na různá témata týkající se problematiky řešené v rámci geografie cestovního ruchu.
 • 2. Způsob organizace cestovního ruchu v krajích v ČR.
 • 3. Zhodnocení atraktivity území ČR pro cestovní ruch motivovaný různými účely.
 • 4. V případě dostatku času: vlastní teréní šetření na téma "Turismus v ČR" a jeho interpretace.
Literatura
Výukové metody
Výukové metody - přednášky, diskuse v hodině, domácí úkoly. Prezentace referátu.
Metody hodnocení
Kontrola vypracovaných cvičení. Zkouška je ústní - diskuse (kolokvium).
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 1999, podzim 2010 - akreditace, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2020/Z0042