Z3090p Humánní geografie

Přírodovědecká fakulta
podzim 2020
Rozsah
4/0. 7 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Ondřej Mulíček, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Daniel Seidenglanz, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Ondřej Mulíček, Ph.D.
Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Ondřej Mulíček, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
( NOW ( Z3090c Humánní geografie - cvičení ) || Z3090c Humánní geografie - cvičení ) && ( PROGRAM ( B - GEK ) || KREDITY_MIN ( 30 ))
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: studenti nemateřských oborů si mohou požádat prostřednictvím ISu o udělení výjimky
Mateřské obory/plány
předmět má 18 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Hlavní cíle kurzu jsou: zprostředkovat první ucelený kontakt s problematikou humánní geografie; exponovat problémově jednotlivé subdisciplíny; motivovat studenty k pozdější specializaci v průběhu bakalářského (nebo magisterského) studia.
Výstupy z učení
Výstupy z učení lze formulovat následujícím způsobem: kompetence k analýze základních jevů a procesů řešených v humánní geografii; kompetence k aplikaci základních metod výzkumu různých fenoménů z pohledu humánní geografie; kompetence k interpretaci základních výsledků výzkumu.
Osnova
 • 1. Role místa a prostoru ve společenském vývoji a společenských vědách.
 • 2. Povaha geografických jevů. Místo geografie v systému věd.
 • 3. Metody a techniky používané v geografii. Zdroje dat. Příklady aplikací a řešení otázek.
 • 4. Koncept demografického přechodu. Demografický vývoj v současnosti. Projekce vývoje počtu obyvatel.
 • 5. Typy zemědělství ve světě a jejich vztah ke světovému trhu potravin. Hlad, podvýživa a produkce potravin.
 • 6. Zdroje energie. Geografie produkce a geografie spotřeby energie. Struktura energetických zdrojů. Vztah poptávky a nabídky, ceny energií (ropy). Ropná krize. Alternativní energetické zdroje.
 • 7. Změny v rozmístění výroby v posledních desetiletích. Fordismus a flexibilní akumulace. Globalizace kapitálu. Přímé zahraniční investice.
 • 8. Doprava a prostorové interakce: geografická charakteristika základních druhů dopravy, dopady dopravy.
 • 9. Prostorová mobilita: formy prostorové mobility, mezistátní a vnitřní migrace, bariéry migrace, migrační "zákony".
 • 10. Urbanizace: systém osídlení, hierarchie středisek, teorie centrálních míst, geografie města, města v zemích třetího světa, světová města.
 • 11. Politická geografie a geopolitika. Stát oddělující globální sféru od sféry lokálních zkušeností. Teorie státu. Geopolitické nodely.
 • 12. Města a městské struktury, urbánní modely.
 • 13. Regionalizace: koncepce regionu, regionální procesy, postup ve vymezování nodálních regionů, regionalizace České republiky a regionalizace světa.
Literatura
 • DE BLIJ, Harm Jan a Alexander B. MURPHY. Human geography : culture, society, and space. 7th ed. New York: John Wiley & Sons, 2003. xii, 555. ISBN 0471441074. info
 • RUBENSTEIN, James M. The cultural landscape :an introduction human geography. 7th ed. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2002. xix, 517 s. ISBN 0-13-090821-5. info
 • HAGGETT, Peter. Geography : a global synthesis. 1st pub. Harlow: Prentice Hall, 2001. xxi, 833. ISBN 0582320305. info
Výukové metody
Výukové metody - přednášky, diskuse v hodině.
Metody hodnocení
Zkouška, písemná forma(test).
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2020/Z3090p