Z3090 Humánní geografie

Přírodovědecká fakulta
podzim 2015
Rozsah
4/1/0. 9 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Ondřej Mulíček, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Daniel Seidenglanz, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Bc. Kamila Chaloupková (cvičící)
Mgr. Kristina Kleinwächterová (cvičící)
Mgr. Tomáš Švik (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Rudolf Brázdil, DrSc.
Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Ondřej Mulíček, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 11:00–12:50 A,01026, Čt 16:00–17:50 A,01026
Předpoklady
(! NOWANY ( Z3090p Humánní geografie ) && ! NOWANY ( Z3090c Humánní geografie - cvičení ))
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 1 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/1, pouze zareg.: 0/1
Jiné omezení: studenti nemateřských oborů si mohou požádat prostřednictvím ISu o udělení výjimky
Mateřské obory/plány
předmět má 11 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Hlavní cíle kurzu jsou: zprostředkovat první ucelený kontakt s problematikou humánní geografie; exponovat problémově jednotlivé subdisciplíny; motivovat studenty k pozdější specializaci v průběhu bakalářského (nebo magisterského) studia.
Osnova
 • 1. Role místa a prostoru ve společenském vývoji a společenských vědách.
 • 2. Povaha geografických jevů. Místo geografie v systému věd.
 • 3. Metody a techniky používané v geografii. Zdroje dat. Příklady aplikací a řešení otázek.
 • 4. Koncept demografického přechodu. Demografický vývoj v současnosti. Projekce vývoje počtu obyvatel.
 • 5. Typy zemědělství ve světě a jejich vztah ke světovému trhu potravin. Hlad, podvýživa a produkce potravin.
 • 6. Zdroje energie. Geografie produkce a geografie spotřeby energie. Struktura energetických zdrojů. Vztah poptávky a nabídky, ceny energií (ropy). Ropná krize. Alternativní energetické zdroje.
 • 7. Změny v rozmístění výroby v posledních desetiletích. Fordismus a flexibilní akumulace. Globalizace kapitálu. Přímé zahraniční investice.
 • 8. Doprava a prostorové interakce: geografická charakteristika základních druhů dopravy, dopady dopravy.
 • 9. Prostorová mobilita: formy prostorové mobility, mezistátní a vnitřní migrace, bariéry migrace, migrační "zákony".
 • 10. Urbanizace: systém osídlení, hierarchie středisek, teorie centrálních míst, geografie města, města v zemích třetího světa, světová města.
 • 11. Politická geografie a geopolitika. Stát oddělující globální sféru od sféry lokálních zkušeností. Teorie státu. Geopolitické nodely.
 • 12. Města a městské struktury, urbánní modely.
 • 13. Regionalizace: koncepce regionu, regionální procesy, postup ve vymezování nodálních regionů, regionalizace České republiky a regionalizace světa.
 • Seznam témat cvičení (vyučující Mulíček):
 • 1. Konceptualizace geografického problému, tvorba modelu;
 • 2. Srovnání absolutně a relativně chápaného prostoru;
 • 3. Tvorba syntetického ukazatele socio-ekonomického rozvoje;
 • 4. Mapování prostorové struktury vybrané nadnárodní společnosti;
 • 5. Rank-size křivka pro vybrané sídelní systémy;
 • 6. Hodnocení míry urbanizace;
 • 7. Zpracování mentální mapy Brna.
Literatura
 • DE BLIJ, Harm Jan a Alexander B. MURPHY. Human geography : culture, society, and space. 7th ed. New York: John Wiley & Sons, 2003. xii, 555. ISBN 0471441074. info
 • RUBENSTEIN, James M. The cultural landscape :an introduction human geography. 7th ed. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2002. xix, 517 s. ISBN 0-13-090821-5. info
 • HAGGETT, Peter. Geography : a global synthesis. 1st pub. Harlow: Prentice Hall, 2001. xxi, 833. ISBN 0582320305. info
Výukové metody
Výukové metody - přednášky, diskuse v hodině, domácí úkoly.
Metody hodnocení
Zkouška, písemná forma(test).
Další komentáře
Předmět je vyučován naposledy.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2015/Z3090