F6270 Praktikum z elektroniky (1a)

Přírodovědecká fakulta
jaro 2023
Rozsah
0/3/0. 5 kr. (plus ukončení). Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Roman Přibyl (cvičící)
doc. Mgr. Pavel Sťahel, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Richard Václavik (cvičící)
Garance
Ing. Miroslav Zemánek, Ph.D.
Ústav fyzikální elektroniky - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Ing. Miroslav Zemánek, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav fyzikální elektroniky - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
F5090 Elektronika
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Absolvováním kursu získá student následující dovednosti a schopnosti: Základní laboratorně elektronické dovednosti. Schopnost proměřit a analyzovat vlastnosti základních elektronických elementů: (tranzistor, dioda, tyristor, operační zesilovač, logická hradla) a obvodů jako zesilovač, oscilátor, kombinační a sekvenční obvody. Student si prakticky ověří teoretické poznatky získané v předmětu F 5120 (Elektronika).
Výstupy z učení
Student získá následující dovednosti a schopnosti: Základní laboratorně elektronické dovednosti. Schopnost proměřit a analyzovat vlastnosti základních elektronických elementů: (tranzistor, dioda, tyristor, operační zesilovač, logická hradla) a obvodů jako zesilovač, oscilátor, kombinační a sekvenční obvody. Student si prakticky ověří teoretické poznatky získané v předmětu F 5120 (Elektronika).
Osnova
  • 1.Diody v usměrňovačích střídavého proudu. Filtrace napětí. 2.Čtyřpólové parametry tranzistoru. 3.Zenerova dioda a stabilizátory napětí. 4.Tranzistorový zesilovač a jeho přenosové vlastnosti. 5. Filtry 6.Unipolární tranzistory. 7.RC generátory. 8.Tyristory, základní vlastnosti, regulace výkonu. 9.Operační zesilovače, invertující a neinvertující zapojení, využití zesilovače v analogových počítačích. 10.Základní logické obvody, logické funkce, kombinační a sekvenční obvody.11. Mikroelektronika v čistých prostorách a principy fotolitografie
Literatura
  • ONDRÁČEK, Zdeněk. Praktikum z elektroniky. 1. vyd. Brno: Rektorát Masarykovy university, 1991. 80 s. ISBN 8021002913. info
Výukové metody
Výuka je vedena v laboratoři, měření se zpracovávají do protokolů.
Metody hodnocení
Klasifikovaný zápočet se uděluje podle aktivní účasti a vypracování všech protokolů.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.