XS100 Učitel a provoz školy

Přírodovědecká fakulta
podzim 2023
Rozsah
0/2/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: z.
Vyučující
RNDr. Jiří Herman, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Peter Krupka, Ph.D. (přednášející)
Garance
RNDr. Jiří Herman, Ph.D.
Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Zdeněk Bochníček, Dr.
Dodavatelské pracoviště: Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
St 16:00–17:50 G_Jarošova
Předpoklady
PROGRAM ( N - FY ) || PROGRAM ( C - CV ) || PROGRAM ( N - CH ) || PROGRAM ( N - EB ) || PROGRAM ( N - GE ) || PROGRAM ( N - GK ) || PROGRAM ( N - MA ) || KREDITY_MIN ( 100 ) || SOUHLAS || PROGRAM ( N - UCB ) || PROGRAM ( N - UCC ) || PROGRAM ( N - UCF ) || PROGRAM ( N - UCM ) || PROGRAM ( N - UCZ ) || PROGRAM ( N - UCI )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 40 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 26/40, pouze zareg.: 0/40
Mateřské obory/plány
předmět má 82 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Student se seznámí s problematikou běžného provozu střední školy.
Výstupy z učení
Student je seznámen s problematikou běžného provozu střední školy.
Osnova
  • 1. Systém základního a středního školství v ČR
  • 2. Pracovně právní záležitosti učitelské profese
  • 3. Vztahy začínajícího učitele s žáky, kolegy a rodiči
  • 4. Pedagogická dokumentace
  • 5. Předmětové komise
  • 6. Učitel a mimoškolní aktivity žáků
Literatura
  • Školské zákony :(školský zákon, zákon o pedagogických pracovnících, zákon o výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy) : úvodní slova k zákonům, výklad, prováděcí předpisy, souvisící předpisy : stav k 1.9.2007. Praha: EUROUNION, 2007. 671 s. ISBN 9788073170622. info
  • Nový zákoník práce :včetně důvodové zprávy : [od 1.1.2007]. Edited by Jaroslav Jakubka. Olomouc: Anag, 2006. 175 s. ISBN 8072633473. info
Výukové metody
Přednášky, diskuse ve skupinách
Metody hodnocení
Diskuse v hodině, povinná účast na seminářích, zápočet.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2023/XS100