CA010 Oborový seminář z biochemie IV

Přírodovědecká fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/2/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: z.
Vyučující
doc. Ing. Martin Mandl, CSc. (cvičící)
doc. Mgr. Jan Havliš, Dr. (cvičící)
doc. Mgr. Miloslava Fojtová, CSc. (cvičící)
prof. Mgr. Lukáš Žídek, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Karel Kubíček, PhD. (cvičící)
Garance
doc. Ing. Martin Mandl, CSc.
Ústav biochemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav biochemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
CA010/01: Po 1. 3. až Pá 14. 5. Čt 12:00–13:50 online_BCH1, M. Mandl
CA010/02: Po 1. 3. až Pá 14. 5. Čt 13:00–14:50 C02/211, M. Fojtová, J. Havliš
CA010/03: Po 1. 3. až Pá 14. 5. Čt 14:00–15:50 online_BCH1, K. Kubíček, L. Žídek
Předpoklady
Studenti magisterských studijních programů.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Přednášky doktorandů o teoretických i praktických výsledcích disertační práce. Další přednášky ze semináře MU LSS a dalších pozvaných externistů z oblasti biochemie a příbuzných oborů.
Výstupy z učení
Diplomanti budou schopni:
-učit se posoudit náročné výzkumné projekty;
-kriticky přistupovat k výsledkům vědecké práce;
-slyšet přední domácí i světové experty z oblasti biochemie a příbuzných oborů.
Osnova
  • Aktuální program se mění pro každý semestr a je založen na prezentacích doktorských studentů a zvaných expertů.
Literatura
  • VOET, Donald a Judith G. VOET. Biochemie. Translated by Arnošt Kotyk. 1. vyd. Praha: Victoria Publishing, 1995. S. II-XIV,. ISBN 80-85605-44-9. info
Výukové metody
Přednášky zvaných expertů z biochemických a příbuzných oborů, prezentace PhD studentů s následnou diskusí studentů.
Metody hodnocení
Přednášky, diskuse v hodině po prezentaci odborníků. Zápočet.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
dle oboru.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2021/CA010