GD261 Aktuální otázky tektoniky - samostudium

Přírodovědecká fakulta
podzim 2023
Rozsah
0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Doporučované ukončení: z. Jiná možná ukončení: zk, k.
Vyučováno částečně online.
Vyučující
doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.
Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Ing. Jana Pechmannová
Dodavatelské pracoviště: Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
( (!( PROGRAM ( B - GE )|| PROGRAM ( N - GE )|| PROGRAM ( D - GE )|| PROGRAM ( D - GE4 )|| PROGRAM ( C - CV ))) || ( NOW ( G0101 Školení BOZP a PO pro geology )&& NOW ( C7777 Zacházení s chemickými látkami )))
Předmět je určen výhradně pro doktorandy, kteří již absolvovali některý ze základních kurzů strukturní geologie či tektoniky.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 24 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět zahrnuje samostudium podle doporučené aktuální literatury na zadané téma.
Výstupy z učení
Student se seznámí s aktuálními znalostmi ve svém oboru na doktorské úrovni studiem zahraniční literatury.
Osnova
  • Předmět zahrnuje samostudium podle doporučené aktuální literatury na zadané téma. Možnými teématy jsou: - vznik zlomů, - vznik vrás, - kinematické indikátory křehkých poruch, atp.
Literatura
  • RAMSEY, John G. a Richard J. LISLE. The techniques of modern structural geology. London: Academic Press, 2000. xi, s. ISBN 0125769237. info
  • RAMSEY, John G. a Martin I. HUBER. The techniques of modern structural geology. London: Academic Press, 1987. xi, s. ISBN 0125769229. info
  • RAMSEY, John G. a Martin I. HUBER. The techniques of modern structural geology. London: Academic Press, 1983. xiii, 307. ISBN 0125769210. info
  • RAMSEY, John G. Folding and fracturing of rocks. New York: McGraw-Hill Book Company, 1967. 568 s. info
Výukové metody
pokročilé samostudium literatury
Metody hodnocení
souhrnná diskuse o problematice
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, jaro 2024.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2023/GD261