G1141 Optická mikroskopie v geologii

Přírodovědecká fakulta
jaro 2023
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Dalibor Všianský, Ph.D. (přednášející)
doc. RNDr. Nela Doláková, CSc. (přednášející)
Mgr. Petr Gadas, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Petra Šišková (cvičící)
Garance
Mgr. Dalibor Všianský, Ph.D.
Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.
Dodavatelské pracoviště: Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
Základní znalosti mineralogie a paleontologie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 32 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem tohoto prakticky zaměřeného předmětu je: - seznámit studenty se základy optické mikroskopie jako metody v mineralogii a mikropaleontologii - Pomocí binokulárního mikroskopu se studenti se naučí rozpoznávat několik skupin mikrofosílií. - Většina vyučovacího času je věnována polarizační mikrokopii horninotvorných minerálů, studenti se naučí poznávat 20 - 30 minerálů ve výbrusových preparátech.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: - identifikovat základní skupiny mikrofosílií - identifikovat 20 - 30 horninotvorných minerálů, respektive jejich skupin (amfiboly, pyroxeny, karbonáty apod.) ve výbrusových preparátech
Osnova
  • 1. Mikropaleontlogie, mikoskopování základních skupin mikrofosílií - teoretické základy - příprava vzorků - praktická práce u binokulárních mikroskopů 2. Polarizační mikroskopie minerálů: - teoretické základy - praktická část - poznávání minerálů ve výbrusových preparátech (křemen, alkalické živce, mikroklin, plagioklasy, biotit, muskovit, karbonáty, olivín, amfiboly, pyroxeny, granát, titanit, chlorit, turmalín, apatit, zirkon, epidot, minerály serpentinové skupiny, glaukonit)
Literatura
  • GREGEROVÁ, Miroslava, Bohuslav FOJT a Václav VÁVRA. Mikroskopie horninotvorných a technických minerálů. 1. vyd. Brno: Moravské zemské muzeum, 2002. 315 s. monografie. ISBN 80-7028-195-2. info
  • DYAR, M. Darby a Mickey E. GUNTER. Mineralogy and optical mineralogy. Illustrated by Dennis Tasa. Chantilly, Va.: Mineralogical Society of America, 2008. xxiv, 706. ISBN 9780939950812. info
  • OKRUSCH, Martin a Hartwig E. FRIMMEL. Mineralogy : an introduction to minerals, rocks, and mineral deposits. Berlin: Springer, 2020. xi, 719. ISBN 9783662573143. info
  • GEORGESCU, M. Dan. Microfossils through time : an introduction : first steps in micropaleontology. Stuttgart: Schweizerbart Science Publishers, 2018. xiii, 400. ISBN 9783510654130. info
Výukové metody
10 % - teoretická příprava 90 % - laboratorní cvičení
Metody hodnocení
Písemný test a praktické poznávání minerálů ve výbrusech.
Navazující předměty
Informace učitele
https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2021/G1141
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Poznámka k četnosti výuky: Pouze prezenční varianta.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.