G1141 Optická mikroskopie v geologii

Přírodovědecká fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Dalibor Všianský, Ph.D. (přednášející)
doc. RNDr. Nela Doláková, CSc. (přednášející)
Mgr. Petr Gadas, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Dalibor Všianský, Ph.D.
Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.
Dodavatelské pracoviště: Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 1. 3. až Pá 14. 5. St 8:00–9:50 Go,-1012; a Pá 4. 6. 9:00–12:00 Go,-1012
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
G1141/B1: Út 18. 5. 8:00–12:00 Go,-1012, Čt 27. 5. 13:00–17:00 Go,-1012, Čt 3. 6. 8:00–12:00 Go,-1012, Čt 10. 6. 13:00–17:00 Go,-1012, N. Doláková, P. Gadas, D. Všianský
G1141/B2: Čt 20. 5. 13:00–17:00 Go,-1012, Út 25. 5. 13:00–17:00 Go,-1012, Čt 3. 6. 13:00–17:00 Go,-1012, Čt 10. 6. 8:00–12:00 Go,-1012, N. Doláková, P. Gadas, D. Všianský
Předpoklady
Základní znalosti mineralogie a paleontologie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 32 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem tohoto prakticky zaměřeného předmětu je: - seznámit studenty se základy optické mikroskopie jako metody v mineralogii a mikropaleontologii - Pomocí binokulárního mikroskopu se studenti se naučí rozpoznávat několik skupin mikrofosílií. - Většina vyučovacího času je věnována polarizační mikrokopii horninotvorných minerálů, studenti se naučí poznávat 20 - 30 minerálů ve výbrusových preparátech.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: - identifikovat základní skupiny mikrofosílií - identifikovat 20 - 30 horninotvorných minerálů, respektive jejich skupin (amfiboly, pyroxeny, karbonáty apod.) ve výbrusových preparátech
Osnova
  • 1. Mikropaleontlogie, mikoskopování základních skupin mikrofosílií - teoretické základy - příprava vzorků - praktická práce u binokulárních mikroskopů 2. Polarizační mikroskopie minerálů: - teoretické základy - praktická část - poznávání minerálů ve výbrusových preparátech (křemen, alkalické živce, mikroklin, plagioklasy, biotit, muskovit, karbonáty, olivín, amfiboly, pyroxeny, granát, titanit, chlorit, turmalín, apatit, zirkon, epidot, minerály serpentinové skupiny, glaukonit)
Literatura
  • GREGEROVÁ, Miroslava, Bohuslav FOJT a Václav VÁVRA. Mikroskopie horninotvorných a technických minerálů. 1. vyd. Brno: Moravské zemské muzeum, 2002. 315 s. monografie. ISBN 80-7028-195-2. info
Výukové metody
10 % - teoretická příprava 90 % - laboratorní cvičení
Metody hodnocení
Písemný test a praktické poznávání minerálů ve výbrusech. Počty studentů na jednotlivých termínech zkoušek budou v JS 2021 regulovány dle aktuálních krizových opatření. V případě zcela krizové situace v jarním semestru 2021 bude ukončení předmětu distanční formou.
Navazující předměty
Informace učitele
https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2021/G1141
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2021/G1141