F7790 Seminář z biofyziky a biofyzikální chemie

Přírodovědecká fakulta
podzim 2022
Rozsah
2/0/0. 1 kr. (plus ukončení). Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Ctirad Hofr, Ph.D. (přednášející)
prof. Dr. Jiří Kozelka, PhD. (přednášející)
doc. Mgr. Karel Kubíček, PhD. (přednášející)
prof. RNDr. Libuše Trnková, CSc. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Karel Kubíček, PhD.
Ústav fyziky kondenzovaných látek - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. Dr. Jiří Kozelka, PhD.
Dodavatelské pracoviště: Ústav fyziky kondenzovaných látek - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
základní znalosti fyzikální chemie, biochemie a biofyziky
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
 • Biofyzika (program PřF, N-FY)
 • Biofyzika (program PřF, N-FY, směr Aplikovaná biofyzika)
 • Biofyzika (program PřF, N-FY, směr Molekulární biofyzika)
Cíle předmětu
Cílem předmětu je :
- pomocí referátů obdorníků zprostředkovat přehled o aktuálních problémech biofyziky a biofyzikální chemie, a o moderních metodách používaných v těchto oborech
- umožnit studentům bakalářského a magisterského studia biofyziky a biofyzikální chemie prezentovat svoje (často jen předběžné) výsledky, navodit diskusi o nich a získat tak zkušenosti s prezentací vědeckých prací
Výstupy z učení
Prohlubující aplikační potenciál biofyziky a biofyzikální chemie pro výzkum molekulových struktur a jejich strukturně-funkčních vztahů.
Osnova
 • - aktuální témata biofyzikálního a biofyzikálně-chemického výzkumu
  - referáty hostů, doktorandů a pracovníků ÚFKL o vlastních výsledcích
  Diskuse je stěžejní součástí semináře.
  Program semináře je upřesňován během aktuálního semestru.
Literatura
 • Podle tématu seminární přednášky (According to the seminar topic).
Výukové metody
semináře, diskuse
Metody hodnocení
Zápočet je udělen za seminární přednášku nebo za 75% účast.
Informace učitele
Seminář probíhá v sále A11-205 na kampusu Bohunice.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá každý druhý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, jaro 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2022/F7790