FSB08 Státní zkouška Bc, Nanotechnologie

Přírodovědecká fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/0/0. Ukončení: -.
Vyučující
Marie Halasová (pomocník)
Garance
prof. RNDr. Mirko Černák, CSc.
Ústav fyzikální elektroniky - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav fyzikální elektroniky - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem zkoušky je doplnit, ucelit a ověřit znalosti studenta.
Výstupy z učení
Státní zkouška uzavírá Bc. studium, úspěšný student by měl být schopný práce ve vystudovaném oboru.
Osnova
  • Součástmi státní zkoušky jsou písemné zkoušení, obhajoba bakalářské práce a ústní zkoušení otázek vylosovaných ze dvou okruhů.
Literatura
  • Uvádí se v seznamu srovnávací literatury.
Výukové metody
Písemné a ústní zkoušení.
Metody hodnocení
Celkovou známku určuje domluva komise.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, podzim 2021, jaro 2022.