Z3104 Geodatabáze

Přírodovědecká fakulta
podzim 2020
Rozsah
1/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Karel Staněk, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Martina Klocová (cvičící)
Mgr. Radim Lískovec (cvičící)
Garance
Mgr. Karel Staněk, Ph.D.
Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Karel Staněk, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
Z2062p Geografická kartografie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 40 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/40, pouze zareg.: 31/40
Mateřské obory/plány
předmět má 10 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Hlavní cíle kursu jsou: seznámit se se základy databází jako jádra geoinformačních systémů. osvojit si dotazovací a definiční jazyk SQL u relačních a postrelačních databází získat přehled způsobů manipulace s prostorovými daty ve výše zmíněných databázích. získat přehled o dokumentově orientovaných databázích
Výstupy z učení
- sestavit obecný databázový dotaz prostřednictvím SQL
- navrhnout strukturu relační databáze s omezeným množstvím entit a vazeb
- definovat slovník dat navržené databáze pomocí SQL
- sestavit prostorový dotaz prostřednictvím SQL
Osnova
  • 1. Základni databázové modely 2. Principy relačních a post-relačních databází 3. Návrh relační databáze (Chenův diagram, datové typy, klíče, normální formy) 4. Definiční část dotazovacího jazyka SQL 5. Dotazovací část SQL - úvod 6. Dotazovací část SQL - funkce a agregace 7. Dotazovací část SQL - theta spojení 8. Dokumentově orientované databáze 9. Dotazovací jazyky pro dokumentově orientované databáze 10. Manipulace s prostorovými daty v databázích 11. Počítačová gramotnost - Sitě a internet 12. Počítačová gramotnost - Počítačová bezpečnost 13. Počítačová gramotnost - Právní aspekty Osnova cvičení 1. Vytvoření databáze, její obsluha 2. Tvorba databáze 3. Příkaz INSERT 4. UPDATE, Constrains a ALTER TABLE 5. Základy dotazování v jazyce SQL 6. Příkazy GROUP BY a Agregační funkce 7. Výběry z více tabulek I. 8. Výběry z více tabulek II. 9. Vnořené dotazy 10. Návrh databáze
Literatura
  • POKORNY, Jaroslav. Konstrukce databázových systémů. Praha: Vydavatelství ČVUT, 1999. 166 s. ISBN 80-01-01935-7. info
  • LAURINI, Robert a Derek THOMPSON. Fundamentals of spatial information systems. San Diego: Academic Press, 1998. xxiii, 680. ISBN 0124383807. info
Výukové metody
přednášky a praktická cvičení
Metody hodnocení
písemná závěrečná zkouška
Informace učitele
Předmět je zakončen klasifikovaným zápočtem, který je zhodnocením závěrečného písemného testu a práce studentů v průběhu cvičení. Předpokladem ukončení je znalost základních databázových modelů, schopnost návrhu elementární databáze v určeném datovém modelu, schopnost použití jazyka SQL.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, jaro 2003, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2020/Z3104