C9311 Diplomová práce z biotechnologie III

Přírodovědecká fakulta
podzim 2023
Rozsah
0/0/22. 22 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Ing. Martin Mandl, CSc. (cvičící)
Ing. Zbyněk Černý (cvičící)
Ing. Matouš Čihák (cvičící)
Mgr. Jana Jílková (cvičící)
Mgr. Kristina Nešporová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Vojtěch Pavlík, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Tomáš Prát, Ph.D. (cvičící)
Ing. Rastislav Slavkovský, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Ing. Martin Mandl, CSc.
Ústav biochemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav biochemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
C9301 Diplomová práce -Biotech I && C8211 Diplomová práce -Biotech II
Teoretické a praktické znalosti biochemie potřebné pro řešení konkrétního úkolu dané diplomové práce.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je po všech stránkách připravit studenty na zpracování diplomové práce splňující veškeré požadavky na ni kladené.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen pracovat s odbornou literaturou, integrovat teoretické znalosti do experimentální práce a prezentovat výsledky a závěry experimentální vědecké práce písemnou a prezentační formou.
Osnova
  • Individuální konzultace v průběhu zpracování diplomové práce.
Literatura
  • • Literatura dle doporučení vedoucího diplomové práce (Literature according to the recommendation of the thesis supervisor).
Výukové metody
Samostatná práce studentů pod vedením školitele. Studium odborné literatury, experimentální práce v laboratoři, osobní konzultace s vedoucím práce.
Metody hodnocení
Zápočet je udělený za úspěšný postup v přípravě práce.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2023/C9311